ГЛАС( СЛОВО), СЛОГ, РЕЧ, РЕЧЕНИЦА – група Б
Име и презиме:
Датум:
Оцена:
Бодови:
70
1. Нашу азбуку саставио је_____________________________________.
Она има _____ слова.
Све гласове у нашем језику можемо поделити на ____________________
и __________________________ .
Сугласника има укупно ______ .
5
2. Заокружи тачне тврдње:
а) У нашем језику за сваки глас не постоји одређено слово.
ДА
НЕ
б) Реч је скуп гласова који има неко значење.
ДА
НЕ
4
3. Шта је слог?
____________________________________________________________.
Растави речи на слогове:
јаје - ______________
природа - ______________
сестра - ______________
телевизор - ______________
азбука - ______________
мама - ______________
8
4. Шта означавају следеће речи?
а) коњ, леопард, миш, краба, пас, веверица
___________________________________________________________
б) Сава, Бојана, Аница, Сара, Никола, Марија
___________________________________________________________
6
в) певати, радити, учити, сањати, скакати, звати, рећи
___________________________________________________________
5. Напиши речи:
а) супротног значења:
стара - _____________
црн - _____________
ружна - _____________
мокро - _____________
б) које значе нешто умањено:
лутка - _______________
миш - _______________
торба - _______________
филм - _______________
8
6. Реченица је мисао исказана _________________.
7. Допуни реченицу властитом именицом:
а) Тата ____________ је дивна особа.
б) На планини ________________ живе јелени.
в) Зашто не сачекаш________________?
г) У _______________ људи воле пљескавице.
5
uciteljskikutak.wordpress.com
8. Напиши каква је реченица по значењу и по облику:
а) Ура, победили смо II/2 у фубалу!
значење:_________________ облик: _________________
б) Зашто не седнеш на столицу?
значење:_________________ облик: _________________
в) Нисам стигао на време.
значење:_________________ облик: _________________
8
г) Мајо, донеси ми сок!
значење:_________________ облик: _________________
9. Од дате реченице направи нову која ће по значењу бити:
а) упитна.
Марија је написала домаћи задатак.
_______________________________________________________
б) обавештајна.
Да ли си прочитала лектиру?.
_________________________________________________________
4
10. На основу дате слике напиши по једну обавештајну, упитну ,узвичну и
заповедну реченицу.
а) _____________________________________
б) _____________________________________
8
в) _____________________________________
г) _____________________________________
11. Препиши правилно овај текст писаним словима:
лука обрадовић и маја спасић су најбољи другови. често заједно
шетају своје кућне љубимце, мазу и жућу. летовања проводе заједно на
златибору. ове године маја иде код рођаке у париз , па ће лука са родитељима
ићи у турску на море, а на планину без најбоље другарице.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
14
____________________________________________________________________
uciteljskikutak.wordpress.com
Download

Глас, слово, реч, реченица