FINALNI TEST
BIOLOGIJA 5. RAZRED
A
Ime i prezime
O d e q ewe
1.
Шта је то ботаника и шта она проучава?
2.
Улога механичких делова светлосног микроскопа је:
3.
Напиши дефиницију ћелије.
4.
Наведи основне делове ћелије назначене на слици:
Bodova
Ocena
1) _________________________
2) _________________________
3) _________________________
5.
Грађа бактерије је:
1) ______________________________
2) ______________________________
3) ______________________________
6.
По начину исхране алге су ____________________________________. Објасни.
7.
Наведи делове корена назначене на слици.
PriTest Biologija 5678
Kvark Media © 2007.
011 666 2 343
1
FINALNI TEST
A
Ime i prezime
8.
BIOLOGIJA 5. RAZRED
O d e q ewe
Дрвенасто стабло може бити:
___________________
___________________
___________________
9.
Делови прашника назначени на слици су:
1 ______________________
2 ______________________
3 ______________________
10. Шта је вегетативно размножавање?
11.
Биљке цветнице имају два типа семена. Зато их делимо на:
A) ______________________ имају ____________________
В) ______________________ имају ____________________
12. Шта су то ПРОТИСТИ?
13. Одлике дикотиледоних биљака су:
14. Која је отровна папрат?
PriTest Biologija 5678
Kvark Media © 2007.
011 666 2 343
2
FINALNI TEST
A
Ime i prezime
15.
PriTest Biologija 5678
BIOLOGIJA 5. RAZRED
O d e q ewe
Наброј четинаре које знаш.
Kvark Media © 2007.
011 666 2 343
3
Download

ФИНАЛНИ ТЕСТ 5. РАЗРЕД Гупа A