1
школска
2011/12.година
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
2
I УВОД
1.1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНИРАЊА
Настава и други облици образовно-васпитног рада у школи реализовани су по
Правилнику о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску
2011/2012. годину, објављеном у «Службеном гласнику РС – Просветни гласник».
Прво полугодиште је почело у четвртак, 1. септембра, а завршило се у петак, 23.
децембра 2011. године.
У првом полугодишту имали смо 81 наставни дан.
Друго полугодиште почело је у понедељак, 16. јануара и завршило се:
- у петак, 15. јуна 2012. године, за ученике 1 до 7. разреда и имали смо 99 наставних
дана и у петак, 01. маја 2012. године, за ученике VIII разреда и имали смо 89
наставних дана
У току школске године ученици су имали јесењи, зимски, пролећни и летњи
распуст.
Јесењи распуст у трајању од четири дана, почео је у суботу, 29. октобра, а
завршио се ууторак, 1. новембра 2011. године.
Зимски распуст, у трајању од три недеље, почео је у суботу, 24. децембра 2011.
године, а завршио се у недељу, 15. јануара 2012. године.
Пролећни распуст, у трајању од једанаест дана, почео је на Велики петак, 06.
априла, а завршио се у понедељак, 16. априла 2012. године.
За ученике од I-VII разреда, летњи распуст је почео
у суботу, 16. јуна, а
завршио се у петак, 31. августа 2012. године.
У школи се празнују државни и верски празници у складу са законом:
8. новембар - Дан просветних радника
27. јануар - Свети Сава
27. мај - Дан школе
28. јун – Видовдан
8. новембар обележава се као Дан просветних радника
Ученици и запослени у школи имају право да одсуствују са наставе, односно да
не раде у дане следећих верских празника и то:
1) православци - на први дан крсне славе;
2) припадници Исламске заједнице - на први дан Рамазанског Бајрама и на први дан
Курбанског Бајрама
3) припадници јеврејске заједнице - на први дан Јом Кипура.
4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском
календару - 25. децембра 2011. године, на први дан Божића.
5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском
календару - 7. јануара 2012. године, на први дан Божића.
6) припадници верских заједница које обележавају дане ускршњих празника по
Грегоријанском и Јулијанском календару - почев од Великог петка закључно са другим
даном Ускрса
Преглед броја наставних дана по месецима
Прво полугодиште - 81 дан
Друго полугодиште - 99 дана
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
22
21
20
20
11
20
22
15
22
9
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
3
1.2. МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
У току
школске 2011/2012.год, шкoлa je у хигијенско техничком смислу
задовољила све услове за успешно одвијање наставних и ваннаставних активности.
Школа је изузетно функционисала самим тим што располаже кабинетима, учионицама
и просторијама за припрему наставе, фискултурном салом, савременом кухињом са
трпезаријом и стоматолошком амбулантом. Настава се изводи у пространим, светлим,
естетски прилагођеним учионицама које су својим изгледом прилагођене потребама
ученика. Распоред клупа у појединим учионицама и кабинетима делује као додатни
мотивациони фактор на ученике и њихово опредељивање за учење.
Опремљен је и уређен продужени боравак. У учионицу је смештено 4 угаона
лежаја, лезибег фотеље, табуреи, столови за групни рад, телевизор и плејер. Кабинет
уз учионицу претворен је у малу учионицу за израду домаћих задатака и опремљен
клупама и столицама. За рад продуженог боравка редовно је прибављан потрошни
материјал.
Почела је да ради аутобуска линија која је повезала Адице са нашом школом и тако
омогућила безбедно путовање наших ученика до школе.
Формиран је дигитални кабинет са 6 серверски повезаних рачунара.
Током године редовно су саниране све штете које су причињаване на школској
фасади и у унутрашњем простору школе.
Много се радило на оплемењивању и естетаском уређивању ентеријера школе .
Водило се рачуна да школско двориште и све травнате површине буду чисте и уредне.
На улазу у школу израђен је натпис.
Школска трпезарија је добила сервирку.
Храна за продужени боравак припрема се у нашој пколској кухињи.
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
4
1.3. КАДРОВСКИ УСЛОВИ
У ОШ''Марија Трандафил'' у 2011/2012.
установљена радна места запослени су:
Презиме и име
години
занимање
на
систематизацијом
одређен
неодређен
о/замен
о
а
%
Управа школе
Граховац Проле Милијана
Евгенија Глушчевић
Ненад Остојић
професор географиједиректор
н
100
правник- секретар
н
50
дипломирание
економиста – рачуновђа
н
100
дипл.психолог школе
н
100
Стручни сарадници
Драгана Атанасковић
о
Дуња Скорић
100
Наставници разредне наставе
Поштин Маја
Аленка Орешчанин
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
наставник у продуженом
боравку
н
наставник разредне
наставе
н
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
100
100
5
Слађана Путић
наставник разредне
наставе
н
Олинка Мацановић
наставник разредне
наставе
н
Сања Кнежевић
наставник разредне
наставе
н
Марина Тањга
наставник разредне
наставе
н
Биљана Грбовић
наставник разредне
наставе
н
Марија Станковић
наставник разредне
наставе
н
Душка Куновац
наставник разредне
наставе
о
Гордана Стаменковић
наставник разредне
наставе
о
Драгана Милићевић
наставник разредне
наставе
о
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Наставници предметне наставе
Костин Љубомир
наставник српског језика
и књижевости
н
50
Кокотовић Зорана
наставник српског језика
и књижевости
н
94
Савкић Добрила
наставник енглеског
језика
н
100
Жигић Драгана
наставник енглеског
језика
н
26
Данилов Корнелија
наставник немачког
језика
н
50
Гамбер Милица
наставник ликовне
културе
н
40
Радоички Јелена
наставник музичког
н
40
Пирошки Зоран
наставник историје
н
40
Милинковић Јован
наставник историје
Субашић Горан
наставник географије
Павловић Саша
наставник географије
Радић Марија
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
наставник физике
о
н
10
40
о
н
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
10
30
6
Мићуновић Владимир
о
наставник физике
40
Вишић Мила
наставник математике
н
100
Ацкета Вишња
наставник математике
н
22
наставник биологије
н
60
Јеличић Биљана
о
30
Димитров Мартина
наставник хемије
Радин Татјана
наставник хемије
н
50
Вучуревић Сања
наставник физичког
васпитања
н
90
Сешић Павле
наставник техничко
информатичког
образовања
н
60
Берић Ненад
вероучитељ
о
65
наставник информатике
н
30
Михајло Швоња
ложач
н
100
Александар Петошевић
домар
Кристијан Петраш
домар
н
100
Биљана Швоња
спремачица
н
100
Драгица Кизић
спремачица
н
100
Драгана Јовановић
спремачица
н
100
Пера Веселиновић
спремачица
н
100
Анђа Мишковић
спремачица
н
100
Сабира Богдан
сервирка
н
100
Жаљко Јованчевић
чувар
н
100
Живко Папић
чувар
Гламочић Јадранка
Помоћно техничко особље
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
о
о
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
100
100
7
Степен стручне спреме
IV
Радно место
извршила
ца
VI
прос.
радно
искуство
извршила
ца
VII
прос.
радно
искуство
извршила
ца
Директор
1
Секретар
1
Психолог
1
Наставник
разредној
настави
у
Наставник
предметној
настави
у
Помоћно
техничко
особље
прос.
искуство
радно
7
17
3
15
II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛE
2.1..УСЛОВИ ЗА РАД ШКОЛЕ
2.1.1. Бројно стање ученика
Школа је организовала наставни рад у једној смени. Сви ученици су били
распоређени у 14 одељења ( од првог до осмог разреда).
Број ученика по разредима на почетку школске 2011/ 12. године:
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
8
У млађим разредима има укупно 230 ученика у 8 одељења, док је у 6 одељења
старијих разреда укупно 125 ученика.
Укупно у школи наставу похађа 328 ученикa у 14 одељења.
2.1.2.Недељни режим рада
Настава се изводила у једној смени.
2.1.3.Дневни режим рада
Час
улаз
од
до
1.
7. 55
8. 00
8. 45
2.
8. 50
9. 35
3.
09. 50
10. 35
4.
10. 55
11. 40
5.
11. 45
12. 30
6.
12. 35
13. 20
Настава је почињала у 8 часова са одмором од 15 минута после другог часа ,
великим одмором од 20 минута после трећег часа и малим одмором по 5 минута
између часова, тако да се настава у овој смени заврши у 14,10 часова.
У циљу спровођења кућног реда у току дана организовало се дежурство
наставника и ученика.
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
9
2.1.4.Распоред одељења по учионицама
Учионица број
Одељење
Учионица број
Предмет
121
II-1
221
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
122
II-2
222
МУЗИЧКА
КУЛТУРА
123
I-2
223
ГЕОГРАФИЈА
ИСТОРИЈА
124
I-1
224
СРПСКИ
ЈЕЗИК
125
III -1
225
БИОЛОГИЈА
126
III -2
226
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА
ПРИРОДНЕ НАУКЕ
127
IV-2
227
МАТЕМАТИКА
128
продужени
боравак
228
IV-1
2113
ИНФОРМАТИЧКИ
КАБИНЕТ
2114
КАБИНЕТ ЗА ТЕХНИЧКО
ОБРАЗОВ
ЛИКОВНА КУЛТУРА.
Некадашњи кабинет за језике , на почетку школске године је преуређен у
учионицу за продужени боравак.У учионицу у којој се одвијала настава ликовне културе
смештен је IV-1, учитељица Саља Кнежевић. Кабинет за ликовну културу је премештен
у кабинет за техничко образовање.
2.2.ПОДЕЛА СТАРЕШИНСТВА
разред
разредни старешина
I-1
Марија Станковић
I-2
Биљана Грбовић
II-1
Душка Куновац
II-2
Аленка Орешчанин
III-2
Слађана Путић
III-1
Гордана Стаменковић/ Драгана Милићевић
IV-1
Сања Кнежевић
IV-2
Марина Тањга
V-1
Биљана Јеличић
V-2
Милица Гамбер
V I -1
Сања Вучуревић
V I I I -1
Павле Сешић
V I I I -1
Јелена Радоички
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
10
2.3.ФОНД ЧАСОВА
2.3.1.Одељења
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
11
2.3.2.Реализован фонд часове редовне наставе
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
12
2.3.3.Реализација допунске наставе
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
13
2.3.4. Реализација додатне наставе
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
14
2.3.5.Реализација припремне наставе
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
15
2.3.6.Владање
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
16
2.3.7.Изостанци ученика
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
17
2.3.8.Успех ученика
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
18
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
19
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
20
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
21
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
22
План и програм рада за школску 2011/12. годину у потпуности је реализован.
Због штрајка просветних радника у другом полугодишту, организоване су надокнаде
часова, тако да су сви планирани садржаји и обрађени на одговарајући начин и
одговарајућем нивоу.
Сви часови редовне, допунске и додатне наставе су реализовани. Рад се
одвијао према школским програмима oд I-VIII разредa, као и према глобалним и
оперативним плановима наставника. Што се тиче слободних активности, план и
програм је такође реализован.
Стручна већа су реализовала планиране садржаје рада, користећи при том све
могућности за унапређење наставе, од чега истичемо креативну сарадњу
наставника у извођењу интердисциплинарних часова.
Интердисциплинарност у настави имала је за циљ да развије мотивацију код
деце, да их наведе на размишљање и да се сваки проблем решава коришћењем
свега наученог.
Педагошки колегијум је констатовао да су наставници и ове школске године
израдом нових презентација и софтвера, унапредили извођење наставе, што је
добро оцењено и од стране ученика и родитеља. Закључено је да ће стручни актив
за развој школског програма следеће школске године подстицати рад наставника у
области шире и интензивније примене савремених технологија у настави.
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
23
III ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ,
УПРАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
РУКОВОДЕЋИХ
И
3.1.Извештај о раду Школског одбора
У току шк.2011/2012.године Школски одбор се састајао осам пута у редовном
заседању у просторијама школе, а одржана је и једна ванредна седница . На
седницама се расправљало и одлучивало о свим питањима која су у надлежности
рада и одлучивања Школског одбора као органа управљања.
Почетком школске године, у септембру месецу, усвојени су: Извештај о
реализацији годишњег плана рада школе за школску 2010/2011.годину, Извештај о
раду директора за школску 2010/2011.годину, Годишњи план рада школе за школску
2011/2012.годину, Развојни план за школску 2011/2012.годину, 2012/2013.годину и
2013/2014.годину.
Током године донети су нови правилници, уз измене постојећих, а у складу са
изменама и допунама Закона, као и потребама саме школе. Донет је Правилник о
ибору ученика генерације и светосавског детета, Правилник о раду ОШ „Марија
трандафил“, Пословник о раду ученичког парламента, Пословник о раду
Наставничког већа, Правила заштите од пожара, а разматрало се и о:
финансијском плану школе за 2012.годину, предлогу материјалног финансијског
пословања школе, разматрао и усвајио завршни рачун школе, разматрао ребаланс
буджета школе за 2011.годину.
Донет је и Предлог плана и програма стручног усавршавања запослених за
2012.годину; расправљало се и о задацима образовања и васпитања и предузимале
мере за побољшање услова рада и остваривања образовно- васпитног рада,
доносиле одлуке о расписивању конкурса и избору кандидата, одлучивало по
приговорима и жалбама на решења и одлуке директора, доносиле измене статута ,
правилници и други акти који се тичу рада и функционисања школе, сарађивало се
са Саветом родитеља школе и Наставничким већем приликом доношења важних
одлука и обављао низ других послова у складу са Законом и Статутом школе.
На седници одржаној 04.06.2012.године, на самоиницијативан предлог
заменика председника Школског одбора Игора Поповића, дајући оставку на тој
дужности, Школски одбор је разматрао и усвојио његов предлог, а за новог заменика
председника Школског одбора изабрана је Биљана Јеличић.
Сарадња Школског одбора и запослених била је на задовољавајућем нивоу.
Сви чланови се нису редовно одазивали позивима и присуствовали седницама,
посебно представници локалне самоуправе. Председник Школског одбора је
коректно водио седнице, и дозвољавао активно учешће свим члановима у
изношењу својих ставова, мишљења и закључака. Чланови су редовно
обавештавани и одазивали су се на позиве директора и договарали се о свим
питањима значајним за рад Школског одбора.
Школски одбор има девет чланова и наставља и у школској 2012/2013.
години да одлучује о свим питањима из делокруга своје надлежности.
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
24
3.2.Извештај о раду директора
за период 01. септембар 2011 –31.августа 2012. године
У периоду од 01. септембра 2011. године до 01.марта 2012. године у основној
школи „Марија Трандафил“ у Ветернику реализоване су следеће активности:
Септембар 2011. године
дневна организација рада школе
израда Ценуса за школску 2011/12
организовање,сазивање и вођење седница Наставничког већа
учешће у раду Савета родитеља – присуство и вођење прве конститутивне
седнице Савета родитеља
учешће у раду Школског одбора
подношење Извештаја о раду за школску 2010/11
израда и усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2011/12
Урађен пројекат са Градским зеленилом за озелењавање школског дворишта
и послат предрачун у Градску кућу.Вредност пројекта 650.000 динара.
Школу посетили гдн.Бранислав Богарошки и гдн.Роберт Визи из ГРАС-а
председник скупштине гр.Новог Сада Александар Јовановић,министар
саобраћаја у градском већу града Новог Сада гдн.Синиша Бубњевић и том
приликом је пуштена у рад аутобуска линија А6 Адице – Ветерник,Фештер за
превоз ученика наше школе
Почело са радом одељење продуженог боравка
Организовање и вођење седница Педагошког колегијума
Израда распореда часова редовне наставе
израда распореда дежурства наставника
именовање стручних већа и стручних тимова школе
учешће у изради новог Статута школе
учешће у изради Пословника о раду ученичког парламента
учешће у изради новог Правилника о раду О.Ш.“Марија трандафил“
учешће у изради Пословника о раду Наставничког већа
учешће у изради Правилника о избору ученика генерације и светосавског
детета
Октобар 2011. године
ангажовање службе физичког и техничког обезбеђења школе
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
25
припрема и реализација за прославу Дана школе 27. октобара
организација и реализација дводневне екскурзије за ученике седмог и осмог
разреда у Вршац
припрема и организовање у сарадњи са стручним већем разредне наставе
такмичења у прављењу лутака и караокама,међушколско
организовање једнодневног излета у Београд аутобусом на изложбу
диносауруса у организацији „Астра турса“ за ученике од првог до четвртог
разреда
организован и реализован семинар „Драмско васпитање“
упућен допис Градском саобраћајном предузећу о промени правца аутобуске
линије 6А за превоз деце наше школе
упућен допис Градском већу за саобраћај о постављању семафора на угао
Дунавске и Новосадског пута
учешће на стручном скупу „XIII сусрети установа“ ОД 12-15.10.2011 год на
Златибору
Новембар 2011. године
одржан састанак са одељенским старешинама нижих разреда
одржан састанак са одељенским старешинама виших разреда
одржан састанак са помоћно-техничким особљем
упућен писмени захтев Министарству просвете Републике Србије-Школској
управи за расписивање конкурса за пријем радника у радни однос
Тим за заштиту деце од злостављања и занемаривања формирао Медијаторски
тим
похађање XIV пословног тренинга „Финансирање и реализација развојних и
других пројеката у јавном сектору“ од 16-19 новембра на Тари
организација школе непливача у СПЦ Војводина у трајању 10 радних дана за
све ученике трећег разреда од 21.11. до 28.11.2011.
дезинфекција, дезинсекција и дератизација школе
Децембар 2011. године
учешће у раду Школског одбора
школу посетила Маја Оклобџија-Слијепчевић и том приликом извршила увид
у реализацију пројекта „Наша срца куцају у истом ритму“ у оквиру Дилс
пројекта
купљен чистач снега – плаћен са рачуна сопствени приходи о.ш.“Марија
Трандафил“,цена 73.000,00 динара
организација и реализација новогодишње представе „ДЕДА МРАЗ НА
ГОДИШЊЕМ ОДМОРУ“ и подела новог.пакетића за децу запослених,укупна
вредност 55.152,00 дин.Ова средства су обезбеђена са рачуна сопствени
приходи о.ш.“Марија Трандафил“, синдикат школе је приложио 6.000,00
динара чиме је плаћено извођење представе „Деда Мраз на годишњем
одмору.
анализаа резултата на крају првог полугодишта
Јануар 2012. године
вршен попис школске имовине
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
26
формирана инвентарна листа
организација и реализација школске славе Свети Сава
пријава школе за учешће у пројекту ПРОФЕСИОНАЛНА ОРЈЕНТАЦИЈА НА
ПРЕЛАСКУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ Министарству просвете и науке и
Министарству омладине и спорта у сарадњи са Немачким удружењем за
међународну сарадњу.
Фебруар 2012. године
расписан конкурс за пријем у радни однос
подношење Захтева Институту за јавно здравље Војводине за извршење
узорковање воде за пиће у просторијама школе чиме је извршена
микробиолошка контрола и физичко-хемијска анализа воде за пиће са
уредним налазом
због проглашења ванредне ситуације од стране Владе Републике Србије
министар просвете је донео одлуку о обустави наставе која је трајала од 06.02. до
20.02.2012.због временских неприлика
припреме за организацију општинског такмичења из српског језика као школа
домаћин и један од пунктова од укупно осам.
Припрема за организацију општинског такмичења из страног језика као школа
домаћин.
Учешће на трибини у Скупштини града на тему:“Безбедност деце на
Интернету- насиље излостављање путем нових ИКТ.“
Mарт 2012.године
учешће у организацији и спровођењу учешћа деце у еколошком квизу на РТВ
Учешће у организацији и реализацији прве Смотре луткарства
организација спровођења пробног тестирања ученика шестог разреда
учешће на трећем међународном симпозијуму за директоре основних школа у
Сокобањи
организација учешћа ученика школе у квизу „ЗЕЛЕНО ВОЛИМ ТЕ
ЗЕЛЕНО.“13.03.2012.године
Април 2012.године
посете часовима
преузимање донације школи од градске управе за саобраћај која је школи
поклонила три бицикла
учешће на XV -ом пословном тренингу за директоре и менаџере у јавном
сектору у Кладову „ЛИЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ РУКОВОДИЛАЦА У
ЈАВНОМ СЕКТОРУ.“
организација пробног спровођења завршног испита за ученике осмог разреда
21.априла
Мај 2012.године
организација Школског кроса у оквиру РТС КРОС 2012-18.маја
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
27
учешће у организацији и реализацији једнодневног излета ученика првог и
другог разреда на Катаи салаш.
Организација и припрема прославе мале матуре ученика осмог разреда у
просторијама школе
организација и спровођење фотографисања ученика од првог до седмог
разреда и ученика осмог разреда
организација куповине уџбеника преко школе за ученике од петог до седмог
разреда
Јуни 2012.године
реализација прославе мале матуре за ученике осмог разреда
учешће у изради годишњег извештаја о раду школе за школску
2011/2012годину
израда ЦЕНУСА за школску 2012/2013 годину
организовање,сазивање и вођење седница Педагошког колегијума
организовање,сазивање и вођење седница Наставничког већа
организација спровођења завршног испита из српског језика и математике за
ученике осмог разреда 18. и 19.
Август 2012.године
организовање,сазивање и вођење седница ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
организација,припрема,сазивање и вођење седница Наставничког већа
именовање стручних тимова школе
именовање руководиоца Одељенских већа
израда Годишњег плана рада за школску 2012/2013 годину
израда ЦЕНУСА за 2012/2013 шк.годину,коначна верзија
израда распореда часова за 2012/2013 шк.годину
организација рада школе
У току школске 2011/2012 године
присуство седницама Школског одбора
присуство седницама Актива директора
посете часовима наставника,реализоване 23 посете.
сарадња са локалном самоуправом
сарадња са Школском управом
сарадња са Градском управом за образовање
присуство седницама Савета родитеља
Директор школе
Граховац Проле Милијана
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
28
3.3.Извештај Наставничког већа
Наставничко веће свој рад остварује кроз редовне и ванредне седнице. У току
школске 2011/2012. године одржано је укупно тринаест седница на којима се
расправљало и одлучивало о задацима и питањима из делокруга рада већа
предвиђеним Годишњим планом рада школе и Статутом, а у складу са Законом.
Делатност Наставничког већа је изразито разноврсна и динамична.
Расправљало се и одлучивало о читавом низу питања:
Септембар:
 Усвајање Годишњег извештаја за школску 2010/2011. годину;
 Усвајање Годишњег плана и програма за школску 2011/2012. годину;
 Формиране три Комисије за припрему, организовање и извођење екскурзија од I до IV разреда, V и VI разреди, као и за VII и VIII разреде;
 Припреме за формирање Ученичког парламента;
 Формирање Комисије за избор ученика генерације
Октобар:
 Анализа успеха ученика на крају I квартала;
 Активности везане за припрему и организацију дана школе;
 Усвајање правилника о избору ђака генерације.
Новембар:
 У смислу наглашавања важности поштовања кућног реда школе и дежурства,
именован је Тим за пјачан васпитни рад са ученицима, донет је нови Статут
школе са акцентом на лакше и теже повреде истог;
 договор о преизувању ученика у школи;
 договор и усклађивање на нивоу школе оцена из владања у односу на број
неоправданих изостанака код ученика;
 Договорена је динамика и начин реализације огледних часова.
Децембар:
 Извештај о раду Медијаторског тима
 По предлогу Савета родитеља наставничком већу је изнет предлог да се
врати дежурство ученика на улазу у школу, као и да се у дежурство укључе и
ученици VI разреда;
 Активности које се односе на новогодишњу приредбу и доделу пакетића;
 Уочавање важности проширивања аутобуске линије 6а до центра Ветерника и
постављање светлосне сигнализације у улици Новосадски пут;
 Извештавање о формирању Новинарске секције;
 Усвајање предлога о дежурству ученика;
 Формирање Комисије за надгледање пописа инвентара школе.




Јануар:
Оформљена комисија за избор Светосавског детета;
Извештај о обављеном инвентарском попису;
Саопштење о томе да је изашао први број школског часописа „Бубамарац“;
Разматрање и избор Светосавског детета;
Март:
 Извештај сртучног већа нижих разреда о такмичењу из математике,
луткарском позоришту, новинарској и фотографској секцији;
 Извештај стручног већа за природне науке о такмичењима, предавању о
инклузији и часовима у природи;
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
29
Направљен је распоред огледних часова;
Афирмација школе на такмичењима, извештај о постигнутим резултатима
ученика на такмичењима;
 Извештај оформљеног Тима за професионалну оријентацију, у оквиру
пројекта
„ Професионална оријентација на прелазу у средњу школу“;
 Договорен је план надокнаде часова, након фебруарске обуставе рада школе;
 Информисање Наставничког већа о процесу самовредновања, етос.



Април:
Анализа успеха ученика на крају III квартал
Мај:
Извештај о реализацији пробног тестирања ученика VI разреда;
Награђивање и похваљивање ученика за постигнуте резултате и избор
ученика генерације. Након што је Комисија извршила бодовање саопштена је
ранг листа. У складу са предлогом комисије, Наставничко веће изабрало је
ученика генерације. Договорена је награда за ђака генерације, као и утешне
награде;
 Извештај о организовању и спровођењу припремне наставе ученика VIII
разреда за полагање завршног испита;
 Организовање излета и екскурзија, као и преношење утисака са већ
реализованих екскурзија;
 Договор и припрема активности поводом прославе мале матуре у
просторијама школе.


Јун:







Снабдевеност ученика уџбеницима - дистрибуција, коришћење и враћање
уџбеника;
Именовање ученика који ће учествовати у ликовној радионици „ Енергија
будућности“ , 23.06.2012.године;
Процена реализације програмских задатака;
Извештај учитељице о постигнућима ученика другог разреда који је радио по
ИОП-у и усвајање извештаја
Информисање о процесу самовредновања – етос;
Договори и припреме поводом израде Годишњег извештаја рада школе;
Извештај психолога школе о стручном усавршавању наставника и стручних
сарадника.
Август:
 Извештај психолога школе о реализацији часова образовно-васпитног рада; о
успеху и дисциплини ученика на крају наставне школске 2011/2012.године
 Усвајање Годишњег извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за
школску 2011/2012.годину
 Анализа стучног усавршавања наставника и стручних сарадника
 Школски календар за школску 2012/2013.годину
 Припрема
за израду Годишњег плана рада школе за школску
2012/2013.годину
 Усвајање распореда часова за школску 2012/2013.годину.
Психолог школе:Драгана Атанасковић
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
30
3.4. Извештај Савета родитеља
У току школске 2011/2012. године у основној школи „ Марија Трандафил“
одржано је 5 седница Савета родитеља.
Питања о којима се на седницама разматрало и одлучивало су следећа:
Септембар:
 Именовање чланова савета родитеља за школску 2011/2012. годину и избор
председника;
 Усвајање Извештаја о раду школе за школску 2010/2011. годину;
 Разматрање и усвајање предлога прикупљања и уплате ђачког динара;
 Разматрање и усвајање предлога финансирања обезбеђења од средстава
прикупљених од стране родитеља;
 Осигурање ученика;
 Предлози маршута и избор дестинације за извођење ђачке екскурзије VII и
VIII разреда;
 Предлози маршута и избор дестинације за извођење Школе у природи за
ученике од I до IV разреда;
 Бирање члана Стручног тима за развојно планирање из реда Савета
родитеља.
Октобар:
 Разматрање организовања екскурзије за VII и VIII разред;
 Родитељи су указали на постојање потребе да се појача рад са ученицима у
наставним предметима у којима постоје слабе оцене.
Новембар:
 Разматрање успеха ученика на првом класификационом периоду;
 Информисање родитеља о раду продуженог боравка;
 Одабир дестинације за извођење екскурзије ученика од I до IV разреда, и
извођење наставе у природи за ученике од I до IV разреда;
 Извештај стручног вође пута са оценом о извођењу и квалитету пружених
услуга после реализоване дводневне екскурзије за ученике VII и VIII разреда;
 Информисање родитеља о започетим активностима у школи у облати
„Вршњачке медијације“;
 Савет родитеља даје иницијативу да се врати дежурство ученика у школи,
као и да се укључе ученици VI разреда, што је и реализовано.
Мај:
 Разматрање постигнутог успеха ученика на такмичењима;
 Информисање родитеља о активностима које се тичу професионалне
оријентације ученика;
 Информације о избору ђака генерације;
 Питање постављања семафора на главном путу, као и питање промене трасе
аутобуске линије до кружног тока.
Јун:
 Давање мишљења Савета родитеља о учешћу родитеља – посматрача у
спровођењу завршног испита ученика VIII разреда; Савет родитеља донео је
одлуку да родитељи учествују у спровођењу завршног испита и изабран је
један родитељ - посматрач;
 У извештају о учешћу родитеља у опремању школе и школског дворишта у
школској 2011/2012. године родитељи су известили да није постојала потреба
за опремањем школе, јер је то реализовано претходне године. Када је у
питању озелењавање школског дворишта Савет родитеља није показао
иницијативу;
 Када је у питању План рада Савета родитеља за следећу школску годину, по
предлогу родитеља, као једину измену већ постојећег Плана рада наводи се
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
31
формирање делегације за сарадњу са СУП Футог, а у циљу постављања
семафора у улици Новосадски пут;
 Савет родитеља је учествовао у награђивању ученика генерације.
Седнице
Савета
родитеља
сазивала
је
и
припремала
Драгана
Атанасковић,психолог школе у договору са директором школе и председником
Савета родитеља Жељком Јованчевић.
Психолог школе:Драгана Атанасковић
3.5. СТРУЧНИ ТИМОВИ
3.5.1.
Тим
за
заштиту
злостављања и занемаривања
деце/ученика
од
насиља,
Август:
Изабрани су чланови Тима
Доношење програма рада тима - планом су предвиђене активности, динамика и
носиоци активности
Доношење Посебног протокола
Активности у току I полугодишта:
Формиран Ученички парламент, 21.09.2011. године
Тим се састао два пута у току месеца због решавања сукоба између ученика и
појачаног васпитног рада са њима
Припремљени су поступци у случају интервенције и истакнути на видним
местима у школи
Израђен је правилник о понашању ученика у школи
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
32
У оквиру Тима за заштиту деце/ ученика од насиља формиран је Медијаторски
тим
(о раду Медијаторског тима постоји посебан извештај)
Формиран је Вршњачки тим за борбу против насиља, 07.11.2011. године
Спроведена анкета о учесталости и врстама насиља у школи – чланови
Вршњачког тима у сарадњи са психологом за ученике виших разреда, а учитељице
за ученике нижих разреда
Формиран Вршњачки медијаторски тим дана 05.12.2012. године
Активности у току II полугодишта:
Реализоване су превентивне радионице на тему насиља од I до VIII разреда
Спроведена је анкета о учесталости и врстама насиља (јун)
Кутија поверења
Хуманитарне акције – у оквиру Црвеног крста, прикупљање новчаних средстава
за ученика са церебралном парализом, за потребе трошкова операције.
Уређен је пано у холу школе на тему „Стоп насиљу“ (ученици нижих разреда)
Литерални радови на тему „Стоп насиљу“ у одељењу VI1
Реализоване су две трибине за родитеље, на тему „Ненасилна комуникација“ и
„Стоп насиљу“ (у оквиру ДИЛС пројекта).
Тим се састајао по потреби, а континуирано је праћено стање у школи, редовно
се реаговало на ситуације насиља и о томе се водила евиденција.
Координатор Тима:Биљана Јеличић, наставник биологије
3.5.2. Извештај Тима за самовредновање
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
33
МЕСЕЦ
АКТИВНОСТИ
СЕПТЕМБАР
КЉУЧНА ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
ОДРЖАН САСТАНАК ТИМА НА КОМ СУ ИЗАБРАНА КЉУЧНА ОБЛАСТ КОЈА
ЋЕ СЕ САМОВРЕДНОВАТИ У ОВОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ-НАСТАВА И
УЧЕЊЕ.
ИЗАБРАНИ СУ ИНСТРУМЕНТИ САМОВРЕДНОВАЊА.
ИЗВРШЕНО ЈЕ САМОВРЕДНОВАЊЕ.
ОБРАЂЕНИ СУ ПОДАЦИ.
КЉУЧНА ОБЛАСТ: ЕТОС
ФОРМИРАН ЈЕ ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ И ВРШЊАЧКИ ТИМ.
ОКТОБАР
КЉУЧНА ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
-ИЗВРШЕНО ЈЕ ИНФОРМИСАЊЕ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА О РЕЗУЛТАТИМА
САМОВРЕДНОВАЊА И ПРЕЗЕНТОВАН ЈЕ АКЦИОНИ ПЛАН.
-РЕАЛИЗОВАН СЕМИНАР ЗА НАСТАВНИКЕ '' ДРАМСКО ВАСПИТАЊЕ''.
-УРАЂЕНИ СУ ИОПИ.
-ОДРЖАНИ СУ ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ:САЊА ВУЧУРЕВИЋ,ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ И ЈЕЛЕНА РАДОСАВЉЕВИЋ,ХЕМИЈА
КЉУЧНА ОБЛАСТ: ЕТОС
-ПРЕЗЕНТАЦИЈА АКЦИОНОГ ПЛАНА
-РЕАЛИЗОВАНА ЈЕ РАДИОНИЦА СА УЧЕНИЦИМА И РОДИТЕЉИМАИЗРАДА ЛУТКЕ ''СТРАШИЛА''
- ОДРЖАНО ТАКМИЧЕЊЕ У КАРАОКАМА.
-ОДРЖАНА СУ СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА.
НОВЕМБАР
КЉУЧНА ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
-ОДРЖАН ОГЛЕДНИ ЧАС –РЕАЛИЗОВАЛА УЧИТЕЉИЦА САЊА КНЕЖЕВИЋ
У 4-1-ИНТЕРАКТИВНА НАСТАВА
КЉУЧНА ОБЛАСТ: ЕТОС
-РЕАЛИЗОВАНЕ ТЕМАЦКЕ ИЗЛОЖБЕ ЛИКОВНИХ РАДОВА.
-ОДРЖАНА ТРИБИНА ЗА РОДИТЕЉЕ СА ТЕМОМ ''ЗЛОУПОТРБА
ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ'', ПРЕДАВАЧИ СУ БИЛИ ТИМ ИСПРЕД
ЦРВЕНОГ КРСТА ГРАДА НОВОГ САДА.
-ТРИБИНА ЗА 7. РАЗРЕД СА ТЕМОМ:ФИЗИЧКОМ АКТИВНОШЋУ И
ЗДРАВОМ ИСХРАНОМ ДА ПОБЕДИМО ДИЈАБЕТЕС,ДЕУКАТОРИ СУ БИЛИ
ДРУШТВО ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДИЈАБЕТЕСА.
ДЕЦЕМБАР
КЉУЧНА ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
-ОДРЖАНА ЈЕ ОБУКА ЗА НАСТАВНИКЕ О ИЗРАДИ ППТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕОБУКУ РЕАЛИЗОВАЛИ П.СЕШИЋ И Ј.ГЛАМОЧИЋ,ОБУЦИ
ПРИСУСТВОВАЛО 5 НАСТАВНИКА.
-РЕАЛИЗОВАНИ СУ УГЛЕДНИ ЧАСОВИ: ДУШКА КУНОВАЦ 2-1, СЛАЂАНА
ПУТИЋ 3-1,АЛЕНКА ОРЕШЧАНИН 2-2,АНИТА СТОЈАНОВИЋ-МАТЕМАТИКА
КЉУЧНА ОБЛАСТ: ЕТОС
-РЕАЛИЗОВАНИ ЧОСОВИ СА ТЕМОМ О ВРШЊАЧКОМ НАСИЉУ:
САЊА КНЕЖЕВИЋ, 4-1
-РЕАЛИЗОВАНО ЈЕ ПРЕДАВАЊЕ О БЕЗБЕДНОСТИ О САОБРАЋАЈУ ЗА
УЧЕНИКЕ ПРВИХ РАЗРЕДА
-ОДРЖАНЕ СУ КАРАОКЕ
-РЕАЛИЗОВАНА ТРИБИНА ЗА РОДИТЕЊЕ ''НАСИЛНА КОМУНИКАЦИЈА''
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
34
МЕСЕЦ
АКТИВНОСТИ
ЈАНУАР
КЉУЧНА ОБЛАСТ: ЕТОС
-РЕАЛОЗОВАНО ПРЕДАВАЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА
''ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА''-ПСИХОЛОГ ШКОЛЕ
-УРАЂЕНА ЈЕ АНКЕТА У 8. ЗАЗРЕДИМА О БУДУЋИМ ЗАНИМАЊИМА
-НА ЧОС У 8. ЗАЗРЕДИМА ОДРЖАНА ТРИБИНА ''МРЕЖЕ ШКОЛА''
-ТЕМАЦКЕ ИЗЛОЖБЕ НА ТЕМУ ''СВЕТИ САВА''
ФЕБРУАР
КЉУЧНА ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
- РЕАЛИЗОВАН ЈЕ УГЛЕДНИ ЧАС:БИЛЈАНА ГРБОВИЋ 1-1
-ОДРЖАНИ СУ САСТАНЦИ СТРУЧНИХ ТИМОВА СА ТЕМОМ: ОДРЖАВАЊЕ
ЧАСОВА ВАН УЧИОНИЦЕ
МАРТ
КЉУЧНА ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
- РЕАЛИЗОВАНИ СУ УГЛЕДНИ ЧАСОВИ:СУБАШИЋ ГОРАН,ГЕОГРАФИЈА6-1
КОРНЕЛИЈА БАРАК НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 6-1,ДОБРИЛА САВКИЋ ЕНГЛЕСКИ
ЈЕЗИК 5-1,ЈОВАН МИЛИНКОВИЋ ИСТОРИЈА 8-2,МАРИЈА СТАНКОВИЋ1-2,
ГОРДАНА СТАМЕНКИВИЋ 3-2
КЉУЧНА ОБЛАСТ: ЕТОС
-ТЕМАЦКЕ ИЗЛОЖБЕ ''ПРОЛЕЋЕ''
-ОДРЖАНЕ КАРАОКЕ ЗА МАМЕ И УЧЕНИКЕ
АПРИЛ
КЉУЧНА ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
- РЕАЛИЗОВАНИ СУ УГЛЕДНИ ЧАСОВИ:САША ПАВЛОВИЋ,ГЕОГРАФИЈА 82,ЉУБОМИР КОСТИН СРПСКИ ЈЕЗИК 5-2,МИЛА ВИШИЋ МАТЕМАТИКА 62,ГЛАМОЧИЋ ЈАДРАНКА ИНФОРМАТИКА 5-1, ПАВЛЕ СЕШИЋ ТЕХНИЧКО
ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 6-1, МАРТИНА ДИМИТРОВ ХЕМИЈА 8-1
КЉУЧНА ОБЛАСТ: ЕТОС
-РЕАЛИЗОВАНА ТРИБИНА ЗА РОДИТЕЉЕ ''ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ'' У 4-2,
ПСИХОЛОГ
-ОДРЖАН ТУРНИР У ФУДБАЛУ ЗА ДЕЧАКЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА
МАЈ
КЉУЧНА ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
- РЕАЛИЗОВАНИ СУ УГЛЕДНИ ЧАСОВИ:МАРИНА ТАЊГА 4-2,ЗОРАНА
КОКОТОВИЋ СРПСКИ ЈЕЗИК 5-2,БИЉАНА ЈЕЛИЧИЋ, БИОЛОГИЈА7-1
ВЛАДИМИР МИЋУНОВИЋ,ФИЗИКА 6-1,МИЛИЦА ГАМБЕР,ЛИКОВНА
КУЛТУРА
КЉУЧНА ОБЛАСТ: ЕТОС
-РЕАЛИЗОВАНО ПРЕДАВАЊЕ''ПРАВИЛНА ИСХРАНА И ФИЗИЧКА
АКТИВНОСТ'' 3-1 И 3-2
- РЕАЛИЗОВАНО ПРЕДАВАЊЕ''ПРЕВЕНЦИЈА НАРКОМАНИЈЕ'' 8-1 И 8-2
- РЕАЛИЗОВАНО ПРЕДАВАЊЕ''ЗАШТИТА РЕПРОДУКТИВНОГ ЗДРАВЉА'' 51 И 5-2 , У ОРГАНИЗАЦИЈИ САВЕТОВАЛИШТА ЗА МЛАДЕ
- РЕАЛИЗАЦИЈА ЧОС СА ТЕМАМА О ПРЕВЕНЦИЈИ НАСИЉА
РЕАЛИЗОВАНИ ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА
ЈУН
КЉУЧНА ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
-ИЗВРШЕНО ЈЕ ПОНОВНО САМОВРЕДНОВАЊЕ ОВЕ КЉУЧНЕ ОБЛАСТ
КЉУЧНА ОБЛАСТ: ЕТОС
-ИЗВРШЕНО ЈЕ ПОНОВО САМОВРЕДНОВАЊЕ ОВЕ КЉУЧНЕ ОБЛАСТ
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
35
3.5.3. Стручни актив за развојно планирање ШРТ
Стручни тим за развојно планирање је током школске 2011/12.године, пратио
остваривање планираних циљева, исхода и активности из Школског развојног
плана;
Све предвиђене активности се остварују уз мала одступања у времену реализације.
Координатор Тима Аленка Орешчанин
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
36
3.5.4. Стручни актив за развој школског програма
Месец
Активности
учесници:
Септембар
Одабир чланова Актива
Директор,наставно
Израда плана рада
особље
Сарадња чланова Актива при изради
Школског програма
Увид у израђене наставне програме (
оперативне за месец Септембар и глобалне
за школску 2011/2012. год.)
Договор о начину праћења
реализације
школског програма(увидом у педагошку
документацију,
евиденцију
записника
стручних већа. )
Октобар
Новембар
Увид у извештај Школске управе о Сви чланови
прегледаним школским програмима и
могућим корекцијама.
Увид у израђене наставне оперативне
планове за месец Октобар и Новембар.
Децембар
Сви чланови
Увид у израђене наставне
планове за месец Децембар.
Јануар
Фебруар
оперативне
Сви чланови
Праћење реализације Школског програма и
анализа на крају првог полугодишта.
Направљен пресек стања.
Праћење едукације учитељица у вези са
образовним стандардима.
Увид у израђене наставне оперативне
планове за месец Јануар и Фебруар.
Сви чланови
Март
Април
Увид у израђене наставне оперативне
планове за месец Март и Април.
Мај
Јуни
Праћење измена и допуна наставних
планова.
Праћења новина везане за образовне
Сарадња чланова Актива при изради
школског Програма.
Сви чланови
Руководилац Марина Тањга
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
37
3.5.5. Стручни тим за инклузивно образовање
Активности у оквиру СТЗИО за школску 2011/2012. годину започете су у августу
месецу 2011.године:
дана 30.08.2011.године одржан је састанак ИОП тима за ученика Д.Н. 2-2
одељења, када је договорено да се са учеником ради по прилагођеном ИОП-у
у месецу септембру и октобру школске 2011/2012.године за све предмете.
Почетком октобра месеца психолог школе( координатор СТЗИО) истакла је
свим наставницима обавештење да на основу досадашњег поступка праћења
и напредовања ученика од првог до осмог разреда дају своја мишљења и
предлоге о томе да ли има ученика који имају потешкоћа у праћењу и
савладавању наставног градива, да ли ученик не остварује очекиване исходе
образовања и васпитања или су резултати које ученик остварује значајно
изнад нивоа општих и посебних стандарада. Своје предлоге су наставници
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
38
требали да предају психологу до 07.10.2011.године.Наставницима је
образложено шта треба да стоји у предлогу, као и кораци који су неопходни у
процесу инклузије.
Дана 03.10.2011.године одржан састанак ИОП тима за ученика Д. Н.2-2
разреда.
Договорено je да ће се са учеником радити по прилагођеном ИОП-у за све
предмете до краја првог квартала школске 2011/2012.године. Од месеца новембра
2011.године за ученика је неопходно наставу организовати и реализовати по
измењеном ИОП-у за предмете: српски језик, математика, енглески језик и
физичко васпитање.
За остале предмете за ученика наставу планирати и реализовати по
прилагођеном ИОП-у.
Састанак СТЗИО одржан је 03.10.2011.године. Дневни ред састанка био је
следећи:
-Подсећање на кораке који су важни у процесу инклузије, врсте ИОП-а
-Извештавање СТЗИО о одржаним састтанцима ИОП-тима за ученика Д.Н.
-Усвајање предлога да се са учеником Д.Н. ради по прилагођеном ИОП-у у
септембру и октобру, а да се затим ради по измењеном за предмете- српски
језик, математика, енглески језик и физичко васпитање.
Овај предлог је усвојен од стране СТЗИО.
Дат је предлог ИОП -тима за Д.Н. да се укључи педагошки асистент.
Овај предлог усвојен је од стране СТЗИО.
Договорени су следећи кораци: да се сазове Педагошки колегијум, ради
разматрања и усвајања ових предлога
Да се затим , уколико Педагошки колегијум усвоји, обраћамо Интересорној
комисији са свом документацијом и тражимо педагошког асистента.
На седници Педагошког колегијума одржаној 10.10.2011.године усвојен је
предлог СТЗИО за ангажовање педагошког асистента у школи ( нисмо добили
педагошког асистента у току ове школске године)
одржан састанак ИОП тима за Д.Н. ради праћења и евалуације ИОП-а. На
овом састанку усвојен је извештај о раду за месец септембар(
17.10.2011.године)
Психолог школе имала је састанак са учитељицама које имају ученике за које
је потребна додатна подршка у раду, 18.10.2011.године, ради договора о
даљем раду са том децом( ученици за које је потребан индивидуализован
начин рада)
активности које су реализоване од стране психолога школе: евидентирање
ученика којима је потребна додатна подршка у образовању, упознавање са
околностима у којима дете живи и саветодавни рад са наставницима ;
психолог је обавио тестирање ученика за које је уочено да постоји потреба за
додатном подршком (тест – Равен);
сарадња у утврђивању нивоа захтева за такве ученике у појединим наставним
предметима; сарадња са различитим институцијама због ученика чија
природа проблема превазилази оквире школског бављења њиме – Центар за
социјални рад и Развојно саветовалиште ;праћење напредовања ученика у
циљу евидентирања деце којима је потребна подршка;прикупљање података
о тим ученицима за потребе израде педагошких профила; попуњавање
упитника о инклузивном образовању за потребе истраживања“ Упитник за
праћење система инклузивног образовања у Србији“; попуњавање упитника
за ученике VIII разреда за које се прилагођавају услови и садржаји завршног
испита .
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
39
Саветодавни рад са родитељима
Учешће чланова СТЗИО на фокус групи 28.јуна 2012.године у ОШ „ Соња
Маринковић“. У питању је истраживање које спроводи ДИЛС пројекат
Министарства просвете и науке у сардањи са Центром за образовне политике
из Београда , а у циљу планирања даљег стручног усаврашавања запослених
у образовању. На фокус групи учествовале су: Јелена Радоички, Слађана
Путић, Аленка Орешчанин и Драгана Атанасковић.
Велики број састанака био је је неформалног карактера, а договори о раду са
ученицима одвијали су се према потребама
тренутно на нивоу наше школе постоји три израђена педагошка профила, два
ученика раде по индивидуализованом начину рада, за једног ученика израђен
је ИОП ( измењени).
У току школске 2011/2012.године констатовано је да постоји потреба за
израдом ИОП-а за још једног ученика ,који је завршио први разред по
индивидуализацији
У току тестирања првака психолог је уочио да ће бити потребан ИОП за једног
ученика ( иницијална процена је да је то неопходно на почетку првог разреда).
Може се очекивати да ће у наредној школској години бити израђено пет
педагошких профила; 2 ученика која ће радити по индивидуализацији ( 3. и 4.
разред), 3 ученика која ће савладавати наставно градиво по ИОП- у( 1,2, и 3.
разред).
Координатор СТЗИО, Драгана Атанасковић
3.5.6.Медијаторски тим
Како је формиран тим?
Наставница биологије, Биљана Јеличић, као координатор Тима за борбу
против насиља и стручни сарадник школе, дошле су на идеју да формирају
медијаторски тим. На састанку 18.10.2011. године договорени су даљи кораци.
Наредни корак био је састанак Тима за борбу против насиља, на овом
састанку реализовано је следеће:
Предложени су чланови медијаторског тима, а предлог изложен на видном
месту у зборници како би предложене колеге имале могућност да дају своју
сагласност.
Прегледан је приручник о медијацији који постоји у зборници, у електронској
форми.
Одређен је термин за први састанак медијаторског тима – 08.11.2011.
године.Након изјашњавања колега који желе да буду у тиму, Биљана Јеличић
и стручни сарадник школе састале су се 04.11.2011.године, сачиниле списак
чланова медијаторског тима и тим је формиран
Медијаторски тим је формиран 04.11.2011.године.
Први састанак тима одржан је 08.11.2011. године, на овом сатанку израђен је
план акције медијаторског тима, и изабран је план реализације семинара са
ученицима.
Све активности тима прате план акције који је донет.
ИНФОРМИСАЊЕ КОЛЕКТИВА, СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ, РОДИТЕЉА
О раду тима информисан је Педагошки колегијум (09.11.2011. године),
добијена је сагласност за реализацију семинара са ученицима.
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
40
Стручни сарадник, информисала је и презентовала медијацију на седници
Савета родитеља, дана 29.11.2011. године. Савет родитеља дао је
једногласно подршку овим активностима.
На седници Школског одбора Драгана Атанасковић информисала је чланове о
активностима медијаторског тима, добијена је максимална подршка и упућене
су похвале од стране Школског одбора (13.12.2011. године).
Информисан је наш водитељ семинара - Верица Грбић.
АКТИВНОСТИ СА УЧЕНИЦИМА
Припрема материјала за реализацију семинара (приручник за водитеље,
приручник за сваког ученика).
Реализовани су часови (ЧОС) на којима је психолог школе презентовала
медијацију ученицима, на основу процедуре и критеријума избора ученика на часовима су изабрани ученици медијатори. Изабрано је по 4 ученика из
сваког одељења од 5-8 разреда и формирана је група од 24 ученика.
Ови часови реализовани су у новембру месецу, почев од 21.11.2011. године.
Семинар са ученицима почео је 05.12.2011. године, одржава се сваког радног
дана након шестог часа. Водитељи семинара су чланови тима, тако што се
смењују у зависности од својих осталих обавеза. Понекад је присутно два, а
понекад један водитељ.
Ученици су изузетно прихватили семинар. У почетку су били сви редовни, а
сада се група мало осула због осталих активности које имају (додатна
настава, припреме за такмичења и слично).
Семинар је трајао 12 дана, са завршетком 22.12.2011. године.
Сведочанства су израђена и додељена ученицима који су завршили обуку и
стекли звање вршњачног медијатора, укупно 16 ученика.
У холу школе изложене су фотографије са семинара.
У току другог полугодишта ученици су погледали филм о медијацији.
АКТИВНОСТИ КОЈЕ СЛЕДЕ
Примена стечених знања ученика медијатора.
Праћење примене принципа вршњачке медијације у школи.
Сагледавање постигнућа кроз продукте рада.
Уређење кутка за медијацију у школи.
Повезивање са медијаторски тимовима из других школа.
Психолог , Драгана Атанасковић
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
41
3.5..Стручни тим за појачан васпитни рад са ученицима
Програм превенције насиља у школи реализован је кроз низ активности:
кроз редовну наставу, ваннаставне активности , секције, спортске активности и
такмичења, у оквиру Тима за заштиту деце / ученика од насиља, у оквиру „ Црвеног
крста“,
у оквиру „ Дечјег савеза“, кроз индивидуални рад са ученицима и кроз сарадњу са
родитељима. Обзиром да су за све наведене активности израђени посебни
извештаји о раду који су саставни део годишњег извештаја рада школе, овде ће
бити дат детаљан извештај о раду на превенцији употребе средстава зависности
и наркотика у школи.
Програм је реализован кроз редовну наставу, часове одељенских старешина,
рад секција, за ученике од првог до осмог разреда. Обрађене су теме:
Опасности неправилног коришћења лекова, Штетност ПАС-а и безнадежна
будућност особа које их користе, Правилно коришћење хемијских материја,
Одговорно понашање, Правила и вредности. Реализатори ових активности су
одељенске старешине, наставници биологије и хемије и психолог школе.
За родитеље ученика петог до осмог разреда, у сарадњи са Градским
одбором за превенцију болести зависности организован је и реализован
тематски родитељски састанак о злоупотреби дрога 01.12.2011. године.
Предавачи су др Маша Зеленовић, психолошкиња – психотерапеут Нада
Тодоресков и полицијски саветник Остоја Јовишевић.
У сарадњи са Саветовалиштем за младе, 23.05.2012. године реализовано је
предавање за ученике осмог разреда на тему „Превенција наркоманије“,
предавач Ступавски Снежана.
Драгана Атанасковић, стручни сарадник
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
42
3.5.7. Тим за Професионалну оријентацију
Наша школа конкурисала је за учешће у пројекту „Професионална оријентација на
прелазу у средњу школу“и узела учешће у пројекту. Пројекат се реализује у оквиру
сарадње Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке.
Пројекат доприноси изградњи система подршке младима и имплементацији
опробаних модела ПО кроз који се млади људи оснажују да изаберу курс
професионалног развоја прилагођен реалним условима у којима живе и у највећој
мери у складу са индивидуалним склоностима.
На нивоу школе формиран је пројектни тим, тим за ПО .
Чланови тима су Драгана Атанасковић ( координатор тима), Зорана Кокотовић
и Добрила Савкић . Чланови тима похађали су семинар „ Професионална
оријентација на прелазу у средњу школу“ , 24-26.02.2012.године. У пројекат су
укључени сви ученици седмог и осмог разреда наше школе.
Активности које су реализоване у оквиру Тима:
израђен план имплементације ПО
промоција програма ПО ученицима( 06.03.2012.године)
промоција програма ПО органима школе: Педагошком колегијуму
09.03.2012.године, Наставничком већу23.03.2012.године, Савету родитеља
22.05.2012.године.
план имплементације усвојен
формиране групе ученика за ПО
обезбеђени Портфолији за ученике
реализоване две радионице са ученицима: „ У свету интересовања“ и „
Представљање програма и портфолија за ученике“
ученици су самостално урадили из портфолија Тест интересовања
дата је подршка реализацији програма од стране руководства школе
вођење евиденције о раду ПО тима
континуирана сарадња са менторима ( менторски састанци, попуњавање
анкета у циљу праћења реализације програма – „анкета о контактима школе
са привредом и осталим институцијама“)
активности у оквиру тима наставиће се у наредној школској години
Координатор ПО тима,
Драгана Атанасковић, стручни сарадник
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
43
3.5.8. Педагошки колегијум
Педагошки колегијум чине: директор школе, психолог школе и руководиоци
стручних већа за области предмета и руководиоци стручних актива.
За ову школску годину чланови Педагошког колегијума су:
Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе.
У току школске 2011/2012. године одржано је пет седница Педагошког колегијума.
Педагошки колегијум је усвојио
Предлог плана стручног усавршавања
Предлог тима за инклузију за ангажовање педагошког асистента у школи
Предлог правилника за избор ђака генерације
Индивидуално образовни план за Данила Надлачког ученика другог разреда
Организација семинара за ученике у оквиру медијације
План припреме за организацију и реализацију завршног испита за ученике
осмих разреда
Акциони план Тима за самовредновање. Остварено је много активности а
неке од њих су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
У склопу стручних већа одржани часове ван учионице
Напрабљена база електронских припрема
Организована обука за коришћење мултимедијалног кабинета
Организовани ЧОС-ови превенције насиља
Понашање деце у саобраћају
Предавање о исхрани
Обука Школа непливача
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
44
Педагошки колегијум је редовно пратио и анализирао рад стручних већа,
продуженог боравка, реализацију наставног плана и програма као и текуће
активности школе.
Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника
На почетку школске 2011/2012. године, на седници Педагошког колегијума
,формирана је Комисија за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника
која је задужена за праћење стручног усавршавања и израду плана стручног
усавршавања.
Стручно усавршавање реализовано је кроз следеће облике усавршавања:
усавршавање приправника и полагање стручних испита, усавршавање за педагошки
рад и уже стручно усавршавање. У току ове школске године наставници су похађали
следеће семинаре: „Драмско васпитање“, „Професионална оријентација на преласку
у средњу школу“, „Промоција здравља у школи - едукација за рад са приручником,
Васпитање за здравље деце“, „Унапређивање наставне праксе кроз размену
професионалних искустава“. За све наставнике урађен је извештај о похађаним
семинарима, односно броју сати обавезних и изборних семинара који је приказан
табеларно.
Семинари са листе ОБАВЕЗНИХ програма
Школска
2009/2010.
година
Школска
2010/2011.
година
Школска
2011/2012.
година
Укупно
Костин Љубомир
0
0
14
14
Кокотовић Зорана
18
76
38
132
Савкић Добрила
18
64
38
120
Жигић Драгана
0
24
0
24
Данилов Корнелија
0
0
8
8
Гамбер Милица
18
28
14
60
Радоички Јелена
38
128
14
180
Пирошки Зоран
0
0
0
0
Милинковић Јован
0
0
0
0
Субашић Горан
18
76
16
110
Павловић Саша
0
0
0
0
Радић Марија
18
64
0
82
Мићуновић Владимир
0
0
0
0
Вишић Мила
26
36
5
67
Ацкета Вишња
0
0
0
0
Презиме и име
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
45
Јеличић Биљана
18
36
0
54
Димитров Мартина
0
0
0
0
Радин Татјана
66
76
0
142
Вучуревић Сања
0
40
16
56
Сешић Павле
18
64
0
82
Берић Ненад
4
0
0
4
Гламочић Јадранка
18
24
0
42
Орешчанин Аленка
18
156
19
193
Путић Слађана
18
80
14
112
Мацановић Олинка
24
0
0
24
Милићевић Драгана
0
0
0
0
Кнежевић Сања
18
96
19
133
Тањга Марина
32
56
0
88
Грбовић Биљана
0
40
0
40
Станковић Марија
0
86
24
110
Куновац Душка
40
40
24
104
Поштин Маја
18
56
0
74
Атанасковић Драгана
32
128
38
198
Граховац Проле Милијана
15
76
0
91
Школска
2009/2010.
година
Школска
2010/2011.
година
Школска
2011/2012.
година
Укупно
Костин Љубомир
0
0
0
0
Кокотовић Зорана
0
0
0
0
Савкић Добрила
0
0
0
0
Жигић Драгана
0
0
0
0
Данилов Корнелија
0
0
0
0
Гамбер Милица
0
0
0
0
Радоички Јелена
0
0
0
0
Пирошки Зоран
0
0
0
0
Милинковић Јован
0
0
0
0
Семинари са листе ИЗБОРНИХ програма
Презиме и име
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
46
Субашић Горан
0
0
0
0
Павловић Саша
0
0
0
0
Радић Марија
0
0
0
0
Мићуновић Владимир
0
0
0
0
Вишић Мила
0
0
0
0
Ацкета Вишња
0
0
0
0
Јеличић Биљана
0
0
12
12
Димитров Мартина
0
0
0
0
Радин татјана
0
0
0
0
Вучуревић Сања
0
0
0
0
Сешић Павле
0
0
0
0
Берић Ненад
0
0
0
0
Гламочић Јадранка
0
0
0
0
Орешчанин Аленка
0
10
16
26
Путић Слађана
0
21
16
37
Мацановић Олинка
0
0
0
0
Милићевић Драгана
0
0
0
0
Кнежевић Сања
0
11
3
14
Тањга Марина
3
14
0
17
Грбовић Биљана
0
3
0
3
Станковић Марија
12
0
0
12
Куновац Душка
0
0
0
0
Поштин Маја
0
0
0
0
Атанасковић Драгана
0
0
0
0
Граховац Проле Милијана
0
8
0
8
На основу анализе стручног усавршавања сачињен је Предлог плана за
стручно усавршавање који је усмерен на изборне семинаре, обзиром да већини
наставника недостају сати за исте.
Драгана Атанасковић , стручни сарадник
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
47
3.5.9.Комисија за избор ученика генерације
Одељенске старешине поднеле су предлоге за избор ученика генерације
Комисији за избор ученика генерације до 15. маја 2012. године. Комисија се састала
18.05.2012. године и реализовала следеће активности:
Комисија је размотрила предлоге одељенских старешина за ученика
генерације, констатовала је да у одељењу 82 нема кандидата док у одељењу
81 има три кандидата за ђака генерације. За сваког кандидата одељенски
старешина Павле Сешић утврдио је бодове на основу успеха на
такмичењима. То су ученице:
Данка Максимовић, Наташа Пејић и Слађана Попадић.
Комисија је проверила податке о успеху и владању ученика, поново утврдила
бодове по основу успеха на такмичењима сваком кандидату, утврдила бодове
за руковођење одељенском заједницом и за избор и учешће у раду Ученичког
парламента.
Након разматрања предлога и утврђивања бодова Комисија је сачинила ранг
листу кандидата.
У предлогу одељенског старешине извршене су неопходне корекције у
бодовима:
- код Данке Максимовић уместо 8 бодова за прво место на регионалном
такмичењу из историје у 8 разреду треба да стоји 10, тако да ученица има 18
бодова.
- код Наташе Пејић уместо треће место на општинском такмичењу из физике
у 7 разреду треба да стоји друго место (уместо 3 иде 4 бода) што је укупно 31
бод.
- код Слађане Попадић уместо прво место на школском такмичењу из
Енглеског језика и 3 бода , треба да стоји треће место и 1 бод што је укупно –
31 бод.
Ученица Слађана Попадић добија још 2 бода за руковођење одељенском
заједницом у 7 разреду, и још 2 бода за избор и учешће у раду Ученичког
парламента школске 2010/2011.године. Укупан број бодова је 35.
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
48
Остале две кандидаткиње немају учешћа у руковођењу
заједницом, нити су биле чланови Ученичког парламента.
одељенском
Све три ученице учеснице су Еко – квиза.
Слађана Попадић се посебно похваљује и истиче за учешће и вођење
новинарске секције и фото секције у току школске 2011/2012. године.
Комисија је сачинила ранг листу кандидата и исту објавила на огласној табли
школе.
Комисија је кандидата са највишим бројем бодова - Слађану Попадић
предложила наставничком већу за доделу похвале „Ученик генерације“.
На основу предлога Комисије за избор ученика генерације Наставничко веће
донело је коначну одлуку – да ученик генерације буде Слађана Попадић
VIII1.
Председник комисије - стручни сарадник,
Драгана Атанасковић
3.5.10.Ученички парламент
Ученички парламент формиран је 21.09.2011. године. Представници Ученичког
парламента су ученици шестог, седмог и осмог разреда, за председника
парламента изабрана је ученица Милена Радман. Донет је план рада Ученичког
парламента.
На састанцима су обрађене следеће теме:
Шта је то Ученички парламент;
Информисање чланова о законској основи деловања и деловању рада у
основној школи (основне одредбе из Конвенције о правима детета УН,
Универзалне декларације о људским правима, Конвенције за заштиту
људских права и основних слобода – Европска конвенција о људским
правима и Повеља о људским, грађанским и мањинским правима);
Ученицима је представљена и појашњена одредба Закона о основама
система васпитања и образовања у основним школама која се односи на
Ученички парламент;
Анализирање плана рада са ученицима;
Дискусија на тему екскурзије;
Предлог да се врати дежурство ученика;
Договор о реализацији теме „Давање мишљења о правилима понашања у
школи“;
Реализација теме „Предлози за побољшање школског живота“;
Предлози ученика за развој школе и школски развојни план;
Организација рада у школи, кућни ред, правила понашања (ученицима је
објашњено шта је Статут школе);
Донет је Пословник о раду Ученичког парламента;
Дискусија о интересовањима и избору будућег занимања;
Дискусија и анализа ситуације у одељењу, као и разговор о задовољству
ученика квалитетом наставе;
Информисање чланова о одлукама директора након спроведеног васпитно –
дисциплинског поступка и утврђене одговорности три ученика наше школе;
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
49
Учешће Ученичког парламента у организацији прославе мале матуре;
Информисање ученика у вези са уписом у средње школе (уписна политика у
средње школе, календар активности, завршни испит);
Поздрав ученицима завршних разреда.
Психолог школе
Драгана Атанасковић
3.5.11.Извештај о раду психолога
Планирање и програмирање образовно - васпитног рада
израда Годишњег плана рада психолога
учешће у изради Годишњег плана рада школе
учешће у изради плана рада Тима за заштиту деце/ученика од насиља,
злостављања и занемаривања
учешће у изради Посебног протокола за заштиту деце/ученика од насиља,
злостављања и занемаривања у ОШ „ Марија Трандафил“
планирање активности на плану професионалног информисања и
израдаоперативног плана рада психолога у области професионалне
оријентације
израда оперативног плана рада Стручног тима за инклузивно образовање
учешће у изради плана рада стручног тима за вредновање и
самовредновањерада школе
учешће у изради плана стручног усавршавања наставника.
Праћење реализације плана и програма образовно - васпитног рада
пријем, преглед и стицање континуираног увида у годишње и месечне
планове рада наставника
обилазак наставе - посете часовима, укупно 23 посећених часова од стране
психолога (17 огледних часова и још 6 часова)
праћење поступка оцењивања
стицање увида у педагошку документацију (дневници образовно - васпитног
рада, матичне књиге)
праћење адаптације ученика првог разреда (кроз сарадњу са учитељима,
посете часу)
праћење адаптације ученика при преласку са разредне на предметну
наставу (посете часовима, индивидуални рад са ученицима)
праћење примене савремене организације, облика и метода рада и њихових
ефеката – посете огледним часовима. Психолог је посетила укупно 17
огледних часова наставника.
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
50
Сарадња са наставницима
пружање помоћи у планирању рада и изради наставних планова
сарадња по питању вођења евиденције
интервентно деловање у случајевима деликвентног понашања ученика
индивидуални саветодавни рад са наставницима по потреби
сарадња која се одвија кроз активности стручних актива и тимова школе
свакодневна сарадња се одвија у зависности од текућих активности и
проблема
увођење нових метода рада у циљу адекватне презентације градива и
његове боље усвојености (кроз огледне часове)
утврђивање педагошких чинилаца неуспеха ученика у појединим
предметима кроз сарадњу са наставницима и индивидуални рад са
ученицима
сарадња у припреми у организовању огледних часова
сарадња са учитељицом у продуженом боравку
сарадња са одељенским старешинама у организацији и реализација рада
одељенске заједнице у области професионалне оријентације – VII и VIII
разред.
Рад са ученицима
учешће у активностима око уписа ученика
саветодавно - инструктивни рад са ученицима који имају потешкоћа у
праћењу наставе, емоционалном развоју и сазревању, у понашању и
утврђивање природе и узрока заостајања и неуспеха, предлагање и
предузимање одговарајућих мера
индивидуални рад са ученицима који имају проблема са дисциплином
(физичко насиље, претње ученицима, велики број изостанака и сл.)
превентивне и едукативне радионице са ученицима на разне теме - „Улога
школе у мом животу“, „Размишљамо о наставницима“, „Вршњачко
насиље“, „Фактори који су важни и најчешће грешке при избору занимања“
испитивање интелектуалне, социјалне и емоционалне зрелости ученика
за полазак у школу и уједначавање одељења (коришћен је тест зрелости
за полазак у школу ТЗШ и Гешталтистички тест перцептивне
организације)
рад са ученицима у оквиру рада Ученичког парламента
рад са ученицима у оквиру активности везаних за професионалну
оријентацију (детаљан извештај биће дат у оквиру те области)
организовање предавања за ученике: VIII разреда на тему „Превенција
наркоманије“, предавач Ступавски Снежана, VII разреда на тему „Заштита
репродуктивног здравља“, предавач Качавенда Светлана, III разреда на
тему „Правилна исхрана и физичка активност“, предавач Јерић Драгана
(23.05.2012.). Организовано је предавање „Физичком активношћу и
здравом исхраном победимо дијабетес“ за ученике VII разреда у сарадњи
са Друштвом за борбу против шећерне болести града Новог Сада
(18.11.2011.)
саветодавни рад у области породичне динамике
иницијална процена потребе израде ИОП-а
у децембру месецу реализован је семинар о Медијацији са ученицима –
12 радионица
рад са ученицима у оквиру активности Вршњачког тима за борбу против
насиља.
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
51
Сарадња са родитељима
сарадња са родитељима приликом уписа и тестирања првака
сарадња са родитељима приликом уписа нових ученика од II до VIII
разреда
саветодавни рад са родитељима ученика који имају проблема у понашању
и учењу
сарадња са родитељима остварена је и кроз рад Савета родитеља, где
психолог школе припрема, присуствује и води седнице Савета родитеља,
као и води записник
групни рад са родитељима ученика који имају сличне развојне проблеме,
реализовала родитељске састанке у IV2 на тему „Вршњачко насиље“ и у
оба одељења IV разреда „Адаптација ученика при преласку са разредне
на предмету наставу“ (19.04.2012.)
организовање трибине за родитеље ученика од V до VIII разреда,
тематски родитељски састанак о злоупотреби дрога 01.12.2011. - Црвени
крст Новог Сада, предавачи др Маша Зеленовић, психолошкиња –
психотерапеут Нада Тодоресков и полицијски саветник Остоја Јовишевић
у сарадњи са учитељицом Аленком Орешчанин у оквиру ДИЛС-појекта
реализовала две трибине за родитеље деце од I до IV разреда на тему
„Ненасилна комуникација“ 22.12.2011. и тема „Стоп насиљу“ 05.04.2012.
Дан отворених врата за родитеље будућих првака
родитељски састанак за родитеље чија деца похађају продужени боравак.
Професионална оријентација
одржан час у VIII разреду: анкета „ Коју бих школу желео да упишем“,
„Шта је важно за прави избор занимања, најчешће грешке које ученици
праве при избору школе“ (23.01.2012.)
одржан час у VII и VIII разреду, пружање основних информација
ученицима о полагању завршног испита, о средњим школама које могу
уписати и постојећим смеровима у оквиру појединих школа
ученици VIII разреда тестирани су тестом професионалних интересовања
ТПИ, извршен саветодавни рад са ученицима
организоване су посете средњих школа нашој школи ради
професионалног информисања ученика (Пољопривредна школа из
Футога, приватна рачунарска гимназија „Смарт“, елитна приватна
економска школа, приватна школа „Свети Никола“, медицинска школа
„Хипократ“)
ученици су посетили сајам образовања „Путокази“ у пратњи одељенског
старешине и психолога школе дана 01.03.2012.
у холу школе уређен је посебан пано намењен само информацијама
важних за ученике VIII разреда
посета наших ученика гимназији „Светозар Марковић“
активности у оквиру пројекта „Професионална оријентација на прелазу у
средњу школу“
Додатна подршка ученицима
евидентирање ученика којима је потребна додатна подршка у
образовању, упознавање са околностима у којима дете живи и
саветодавни рад са наставницима
психолог је обавио тестирање ученика за које је уочено да постоји потреба
за додатном подршком (тест – Равен)
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
52
сарадња у утврђивању нивоа захтева за такве ученике у појединим
наставним предметима
сарадња са различитим институцијама због ученика чија природа
проблема превазилази оквире школског бављења њиме – Центар за
социјални рад и Развојно саветовалиште
праћење напредовања ученика у циљу евидентирања деце којима је
потребна подршка
прикупљање података о тим ученицима за потребе израде педагошких
профила
попуњавање упитника о инклузивном образовању за потребе
истраживања (упитник за праћење система инклузивног образовања у
Србији)
попуњавање упитника за ученике VIII разреда за које се прилагођавају
услови и садржаји завршног испита
још низ активности које су везане за ову област дате су детаљно у
извештају о раду СТЗИО
Аналитичко-истраживачки рад
обрада статистичких података за потребе Републичког завода за
статистику и за потребе Покрајинског секретаријата за образовање
израда извештаја за потребе стручних органа
спровођење разних анкета и упитника – по потреби, анализа истих:
обрада и анализа тестова ученика VIII разреда, тестова првака, обрада
анкета за изборне предмете, продужени боравак, прикупљање и обрада
података о социјалној структури родитеља ученика VIII разреда
аналитички рад везан за активности у оквиру тимова и актива (упитници –
ЕТОС, упитници о насиљу у школи)
анализа успеха и владања ученика на крају квартала и полугодишта
активности у оквиру ДИЛС - пројекта
Учешће у раду стручних органа
психолог учествује у раду углавном свих стручних органа, стручних актива
и тимова
информисање стучних органа о резултатима и предлагање мера
присуствовање седницама одењенских већа, седницама Наставничког
већа
члан Педагошког колегијума и редовно присуство седницама
присуство седницама Савета родитеља, организација и вођење седница
редовно присуствовање седницама Школског одбора
члан Тима за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и
занемаривања, разне активности у оквиру тима
члан Стручног тима за вредновање и самовредновање рада школе
координатор Стручног тима за инклузивно образовање
члан ИОП - тимова, односно тимова за пружање додатне подршке
ученицима
члан Тимова за појачан васпитни рад са ученицима од I до VIII разреда
члан Стручног актива за развојно планирање
члан комисије за избор Светосавског детета
председник комисије за избор ђака генерације
активности у оквиру Медијаторског тима
активности у оквиру Тима за професионалну оријентацију
члан комисије за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
53
Стручно усавршавање
учешће у раду Комисије за стручно усавршавање наставника – израда
извештаја и предлога плана стручног усавршавања
индивидуално стручно усавршавање:
присуство трибини „Нови облици насиља и злостављања код деце и
младих“, 23.02.2012. године у Скупштини града Новог Сада;
похађала семинар „Драмско васпитање“, 22 – 23.10.2011. године;
похађала семинар „Професионална оријентација на прелазу у средњу
школу“, 24 – 26.02.2012. године;
менторски рад
Сарадња са спољном средином
сарадња са Просветним прегледом из Београда
сарадња са другим основним школама
сарадња са Школском управом
сарадња са средњим школама
сарадња са оближњим вртићима
остварена је сарадња са МУП - ом
сарадња са Градским одбором за превенцију болести зависности
сарадња са Институтом за јавно здравље Војводине
сарадња са Домом здравља у Ветернику
сарадња са Саветовалиштем за младе
сарадња са Центром за социјални рад
сарадња са Заводом за културу Војводине, Нови Сад
Вођење евиденције о раду
вођење документације о раду психолога
вођење записника са седница Савета родитеља
службене забелешке, досијеи ученика
израда спискова ученика
записници са састанака
извештаји
Остали послови
организовање замена у случају изостајања наставника
у случају немогућности организовања замене психолог је сам мењао
наставнике како би се настава несметано одвијала (укупно 28
реализованих часова)
учешће у организацији прослава, приредби
учешће у организацији и координатор такмичења из српског језика и из
страних језика
учешће у изради ценуса за 2012 – 2013. школску годину
координатор у спровођењу пробних завршних испита за VI и VIII разред
координатор у спровођењу завршног испита VIII разреда 18. и 19.06.2012.
године (члан школске комисије).
ПСИХОЛОГ ШКОЛЕ , Драгана Атанасковић
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
54
Извештај о дежурству
У току другог полугодишта, са почетком у месецу априлу школске 2011/2012. године
заједно са дежурним наставницима дежурала сам у ходнику и холу школе, а по
налогу директорке школе.
Дежурства сам започињала пре првог часа, а прекидала обично након петог часа,
када сам се укључивала у рад продуженог боравка. Уочила сам да је ово време
било оптимално, пошто се након петог часа број ученика у школи знатно смањивао,
а паралелно са тим ученици у боравку су завршавали ручак и започињали припреме
за израду домаћих задатака, када се моје присуство у боравку и очекивало.
Током дежурања није било потребе за било којим видом интервенције са моје
стране, а у циљу очувања дисциплине и безбедности ученика. Сматрам да ученици
настоје да се придржавају правила понашања, као и да су упознати са кућним редом
у школи. Највећи део времена проводила сам дежурајући на спрату у школском
холу и ходнику, мада сам ређе уколико уочим да за то има потребе дежурала и у
дворишту и школском приземљу.
Сматрам да су предметни наставници, као и наставници разредне наставе савесно
схватили своју обавезу дежурања, те су се придржавали унапред одређеног
распореда дежурства. Током дежурања увидела сам предности оваквог метода
рада. Наиме, подстиче се интеракције наставника и ученика, повећава се
безбедност ученика и делује се превентивно.
Лице на стручној пракси
Дуња Скорић, психолог
3.5.12.Извештај о раду рачуноводства
Рачуноводство школе је радило у складу са законом о буџетском
рачуноводству.
-
-
Редовно су рађени обрачуни ЛД, плаћани порези и доприноси свим
запосленима, као и обрачуни боловања и друга примања радника.
Редовно су обрачунаване накнаде трошкова запослених.
Благовремено су тражена средства од Градске управе за образовање како би
се измириле обавезе школе за сталне трошкове (струја, телефон, гас...), као и
средства за несметано редовно пословање школе (средства за хигијену,
канцеларијски материјал...).
Вршено је плаћање рачуна и фактурисање услуга (закуп сале на рачуну
сопствени приходи), као и плаћање ПДВ-а.
Вођена је потребна документација материјалног и финансијског пословања у
складу са законом.
Вршени су контакти и сарадња са банкама, као и са службом за платни
промет.
Вршено је контирање докумената са контролом.
Обрачунавали су се и исплаћивали порези прописани законом.
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
55
-
Вршена је сарадња са органима школе и запосленима у вези са обављањем
својих послова.
Израђен је финансијски план школе.
Састављали су се периодични извештаји (тромесечни, шестомесечни и
деветомесечни) и достављали надлежним службама.
Благовремено су евидентиране промене у књиговодственим и другим
евиденцијама ради правилног утврђивања финансијског резултата школе.
Урађени су периодични обрачуни и завршни рачун за протеклу фискалну
годину.
Рачуновођа школе, Ненад Остојић
3.5.13.Извештај о раду секретара школе
Активности послова на радном месту секретара школе, па и сам план рада зависе ,
у знатној мери, од активности осталих органа школе, запослених и ученика, као и од
Министарства просвете и Покрајинског секретаријата просвете.
Како планирање, тако и реализација плана рада секретара школе прати
динамику осталих активности у школи и органа који их спроводе.
У школској 2011/2012. години у оквиру овог радног места реализован је
значајан број активности, а нарочито:
набавка и припрема предвиђених образаца за почетак школске године;
припрема уговора, решења и одлука;
за запослене: заснивање и престанак радног односа, решења из радног
односа, потврде и друго;
за ученике: уписи, исписи, издавање потврда, дисциплински поступци,
реализација испита (разредни, поправни, завршни, по жалби) и друго по
потреби;
учешће у делу административне обраде реализације ученичке екскурзије,
као и других путовања, излета и одлазакака на такмичења ученика и
запослених;
израда нацрта општих аката – статут, колективних уговора,
систематизација и др;
правно стручно обрађивање предмета; праћење и примењивање закона и
других прописа;
спровођење поступака јавних набавки мале вредности;
учешће у припреми, присуство на седницама управних и стручних комисија
и израда одлука органа школе; присуствo седницама Школског одбора,
стручних тела и давање објашњења и тумачења прописа као и припрема
материјала за њихов рад;
вођење деловодника и попис аката;
пријем и слање поште;
организовање рада помоћно – техничког особља;
сви други послови утврђени законом, подзаконским и општим актима, као и
по налогу директора.
Секретар школе,
Евгенија Глушчевић
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
56
4.СТРУЧНА ВЕЋА
4.1.Извештај Стручног већа разредне наставе
ЧЛАНОВИ ВЕЋА:
Маја Поштин, професор разредне наставе
Аленка Орешчанин, професор разредне наставе
Слађана Путић, професор разредне наставе
Гордана Стаменковић, професори разредне наставе
Сања Кнежевић, професор разредне наставе
Марина Тањга, професор разредне наставе
Биљана Грбовић, професори разредне наставе
Марија Станковић. професор разредне наставе
Душка Куновац, професор разредне наставе
Драгана Милићевић, професор разредне наставе
АВГУСТ
Одржан први састанак на коме је изабрано руководство
Усвојен Годишњи програм рада Стручног већа
Одређени координатори за:
- Дечији савез: Сања Кнежевић
- Црвени крст: Слађана Путић
Усклађени оперативни планови и достављени психологу
Аленка орешчанин и Слађана Путић припремиле приредбу поводом пријема
првака "Зачарана принцеза"
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
57
Први разред преузеле учитељице: Марија Станковић и Биљана Грбовић
Душка Куновац преузела 2-1 разред
Маја Поштин почела да ради у продуженом боравку
СЕПТЕМБАР
Изабрана дечија штампа:
- „Маштарица“ –први разред
- „Школарка“- други разред
-„Школарац“-трећи и четврти разред
Договорено да сви ученици иду на исту дестинацију екскурзије
Донет план допунске и додатне наставе и слободних активности
Одржана презентација КУД-а
У оквиру луткарске секције припрема луткарске драматизације текста
„Свитац тражи пријатеља“.
Слађана Путић присуствовала састанку инструктора Црвеног крста у седишту
ЦК Новог Сада
У оквиру Црвеног крста учешће ученика од I до IV разреда на конкурсу
ликовних и литерарних радова на тему „Моји баба и деда“.
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
58
Почео са реализацијом пројекат 2-2 "Мој рачунар, родитељ и ја"
ОКТОБАР
Приредба поводом пријема ученика првог разреда у Дечији савез
Одржана прва изложба фотографије ученика фото-секције
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
59
Издат први и други број школског Билтена "Бубамарци"
Уређене учионице
Одржане међушколске караоке
Стручно веће разредне наставе организовало међушколско такмичење у
прављењу лутке страшила и на караокама. Одазвеле се 4 школе, са 13 екипа.
Генерални спонзор такмичења је била "Продуктна берза" Нови Сад".
Председник жирија је била је просветна саветница Драгана Глоговац
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
60
Одржан Крос
Организовано спортско такмичење за родитеље. Родитељи и учитељице
такмичили се у игрању одбојке.
Одржано неколико састанака ИОП тимова, усаглашени критеријуми и начини
писања и урађени ИОП планови
Одлазак на абијенталну наставу у Београг у посету изложби диносауруса у
организацоји Астра турса из Новог Сада
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
61
Прваци су бесплатно учлањени у Градску библиотеку
Одржана је приредба поводом Дана школе
Одржан семинар "Драмско васпитање" на коме су од учитеља присуствовале
Аленка Орешчанин, Сања Кнежевић и Слађана Путић
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
62
НОВЕМБАР
Обука непливача на затвореним базенима СПЕНС-а.
У оквиру Црвеног крста обука наставника у пружању прве помоћи(Гордана
Стаменковић и Биљана Јеличић).
Посета Позоришту младих и гледање луткарске представе „Пругасти мачак и
госпођица ласта“ и "Пинокио"
Одштампан 3.број Билтена"Бубамарци"
Учитељица Сања Кнежевић одржала угледни час "Пепељуга"
Учитељица Душка Куновац одржала угледни час из математике "Забавна
математика"
Покренули акцију“Једна књига за моју школу
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
63
ДЕЦЕМБАР
У оквиру Црвеног крста учешће у хуманитарној акцији „Један пакетић-много
љубави“.
У оквиру луткарске секције припрема луткарске драматизације народне приче
„Ветар и сунце“.
Реализација огледног часа из српског језика –Интерпретација народне приче
„Ветар и сунце“, Слађана Путић.
Аленка Орешчанин одржала угледни час примене инклузије у настави српског
језика "Биберче", на коме је присуствовала Маја Оклобџија, едукатор и
модератор ДИЛС-пројекта
Учитељица Душка Куновац учествовала у реализацији интерног семинара
"Вршњачка медијација"
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
64
У нашиј школи оранизована је представа "Јежева кућица"
На слободним активностима израђене лутке и новогодишњи украси и уређене
учионице
Учитељица Аленка Орешчанин у сарадњи са психологом Драганом
Атанасковић одржала трибину за родитеље "Ненасилна комуникација"
Одржан маскембал
Стручни актив разредне наставе у потпуности је остварио предвиђен план
активности за прво полугодиште школске 2011/12..
Састанци Актива одржавани су по потреби и веома учестало. Сви учитељи активно
су учествовали у свим активностима.
Одржан је предвиђен број родитељских састанака и индивидуалних контакта.
План и програм је остварен.
У свим одељењима су одржаване допунска и додатна настава.
Две учитељице које су укључене у ИОП размењују искуства и усклађују планове.
Све учитељице активно учествују у Школским тимовима.
Општинска организација Црвеног крста посетила школу и школа им уручила
прикупљене поклоне.
За последњи радни дан у овој школској години организована позоришна представа.
Учитељице показују велики ентузијазам за рад и воле свој позив.
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
65
ЈАНУАР .
Припрема Светосавске приредбе
Уређење учионица и изложба радова о Светом Сави у холу школе
Приредба поводом Школске славе
Објављен четврти број Билтена "Бубамарци" и одржана 2. изложба фото
секције
Аленка Орешчанин и Сања Кнежевић су биле на Зимским сусретима учитеља
ФЕБРУАР
Одржано школско такмичење из математике и
Ања Петрушић освојила прво место
Уређен хол школе на тему „Љубав“
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
66
Одржане школске Караоке
Почела хуманитарна акција“Пакетић за другара са Косова“ у организацији
вероучитеља и Српске православне цркве
Луткарска секција и Стручно веће разредне наставе
представу "Зачарана принцеза"
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
направили лутке за
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
67
МАРТ
Одржана дружења са мамама и пригодне приредбе и радионице на тему
„Мама“, а као поклон свим мама одржане Караоке у којим су поред ученика
учествовале маме и учитељице
Учествовали са ликовним и литерарним радовима на конкурсу Црвеног крста,
„Крв живот значи“
Одржана смотра луткарских група које у свом саставу имају бар једног
ученика из осетљиве групе.
Луткарска секција наше школе "Бубамарци" наступила са луткарском
представом "Зачарана принцеза" коју је написао Тоде Николетић
Лутке урадили родитељи и Стручни актив разредне наставе, урађен беџ
Смотре и Химна
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
68
Одржана трећа изложба Фотосекције
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
69
Тематски уређене учионице и хол „Пролеће"
АПРИЛ
Одржано окружно такмичење из математике, Ана Петрушић заузела 2. место
Одржана отворена врата школе за будуће прваке
Прикупљане књиге за школску библиотеку
Уређене учионице на тему "Ускрс се ближи"
Дечаци се такмичили у фудбалу "Спортски дан"
Одржане школске Караоке
Одштампан пети број Билтена "Бубамарци"
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
70
Учитељица Аленка Орешчанин у сарадњи са психологом Драганом
Атанасковић одржала трибину за родитеље "Насиље у школиама"
МАЈ
Одржан Крос
Ученици 2-1 и 2-2 са учитељицама и родитељима садили цвеће и украсно
дрвеће у дворишту.
Екскурзија првих и других разреда
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
71
Ана Петрушић добила награду на литерарном конкурсу
Одржан угледни час Марина Тањга
Одржана представа "Весели кловнови" У извођенју аутора Тоде Николетић
ЈУН
Уређене учионице и хол на тему „Лето“
Одржане Караоке
Ученици Игор Радић, Бардак Нађа, Бардак Урош, Вук Перенчевић, Ивана
Петрушић и Зоран Петрушић учествовали на међуопштинском такмичењу
подмладка пецароша у Жабљу и освојили 8. место
Стручно веће разредне наставе било на дружењу у Жабљу
Учествовали на Змајевим дечијим играма
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
72
Учитељице Аленка Орешчанин и Слађана Путић излагале свој рад на Сабору
учитеља; Рад је објављен у писаној и електронској форми Примери добре
праксе
Одржане завршне приредбе и забаве
ЗАКЉУЧАК:
Сви ученици нижих разреда успешно су завршили школску 2011/12. годину.
Дежурства учитеља су обављана квалитетно и савесно.
Одржан је велики број индивидуалних контакта.
Одржани су сви предвиђени родитељски састанци.
Сарадња учитеља и родитеља је на високом нивоу.
Изабрани су уџбеници за следећу школску годину.
Учитељи су у првом полугодишту помагали у раду продуженог боравка.
План и програм је употпуности остварен.
Руководилац већа, Аленка Орешчанин
4.2.Стручно веће за језике
Ове године наставни планови и програми се предају на месечном нивоу. Крајем
сваког месеца наставници предају планове за наредни месец и тако се усклађују и
писмене провере међу предметима.
Започете су припреме за такмичење из енглеског језика у склопу додатне наставе
коју води наставница Добрила Савкић. Наставница Зорана Кокотовић припрема
ученике за такмичење из српског језика. Још увек се не зна распоред такмичења
која ће бити у другом полугодишту.
Наставници су добили све потребне уџбенике и наставна средства, и користе се
пројектори у настави.
Наставница Зорана Кокотовић, Милица Гамбер, професор разредне наставе Сања
Кнежевић и наставница Јелена Радоички учествују у припреми приредбе за Дан
школе. У приредби ће учествовати ученици од првог до осмог разреда. Приредба ће
представити један школски час који ће садржати драмски део (мудре мисли и
изреке), игру асоцијација са решењем Марија Трандафил и акростих (Марија
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
73
Трандафил). Након школског часа ученици заједно организују хуманитарну акцију
прикупљања новца за куповину виолине тако што организују модну ревију одеће од
рециклажног материјала и наступ плесне групе (ученице првог разреда). Приредбу
отвара хор школе а затвара наступ Милане Шовић ученице четвртог разреда.
Прослава Дана школе је протекла у најбољем реду. Школу су посетили многи
родитељи и пријатељи школе. Након приредбе организована је свечана вечера за
колектив и госте школе.
Наставница Зорана Кокотовић редовно држи рецитатосрку, драмску и калиграфску
секцију док наставник Љубомир Костин држи новинарску секцију и припрема први
часопис наше школе. Такође, наставница Зорана Кокотовић припрема ученике за
завршни испит из српског језика, а наставница Добрила Савкић припрема ученике
осмог разреда за такмичење из енглеског језика. Ученици редовно похађају часове
додатне наставе и доста су мотивисани.
Наставници похађају семинаре за стручно усавршавање. У октобру је у школи
организован семинар Драмско васпитање и наставници српског и страних језика су
присуствовали семинару.
У фебруару наша школа је била домаћин Општинском такмичењу из српског језика
и страних језика. Ученици шестог разреда су освојили 3 прва места из српског језика
– Невена Арсић, Ања Ковачевић, Илија Вуковић. На Општинском такмичењу из
енглеског језика учествовале су ученице осмог разреда Слађана Попадић, Сања
Бањац и Теодора Радосављевић.
На Окружном такмичењу из српског језика ученици наше школе освојили су три
друга места.
Наставнице Зорана Кокотовић и Добрила Савкић похађале су семинар
Професионалне оријентације за ученике седмог и осмог разреда.
Редовно је одржавана припремна настава за ученике осмог разреда. Наставница је
задовољна резултатима на пријемном испиту с обзиром да ученици нису редовно
учили и поред одржаних 30 часова припреме.
У току школске 2011/2012 године одржани су огледни часови из српског (Зорана
Кокотовић – Жил Верн „20 хиљада миља под морем“, Љубомир Костин – Иво
Андрић „Мостови“) и енглеског језика (Добрила Савкић – Chat Shows) у петом
разреду и из немачког језика (Корнелиа Барак Данилов – Kleider machen Leute) у
шестом разреду.
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
74
Председник стручног већа за језике
Добрила Савкић
4.3. Стручно веће природне науке
1
2
3
4
Чланови
наставник
телефон
Марија Радић
Биљана Јеличић
Мила Вишић
Татјана Радин
Физике
биологије
математике
хемија
0653333017
0631050469
0641143801
0603075668
e-mail
[email protected]
Руководилац Већа Марија Радић
ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРИРОДНЕ НАУКЕ
ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА:
АКТИВНОСТ:

Септембар



ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Усклађени су критеријуми
оцењивања ученика у складу са
стандардима
Подељена заједничка наставна
средства
Направљен план писмених и
контролних задатака
Направљен план допунских,
додатних часова и секција
УЧЕСНИЦИ:
Сви чланови
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
75


Октобар

Децембар



Април


Јун
Упознати чланови са
променама Статута школе
Дефинисани термини за
семинаре за стручно
усавршавање који су понуђени
у току године
Организована заједничка
предавања са Стручним већем
за друштвене науке (израда
презентација)
Направљен план допунских и
додатних часова током
распуста
Одржани часови у природи
Анализирани резултати након
завршених такмичења
Одржани огледни часови
Сарадња са Стручним већем за
друштвене науке, размена
искустава
Сви чланови
Сви чланови Већа за природне
и друштвене науке
Сви чланови
Сви чланови Већа за природне
и друштвене науке
Руководилац Већа Мила Вишић
4.4. Изевштај Стручног веће вештина и уметности
ЧЛАНОВИ ТИМА:
Павле Сешић – наставник техничког образовања
Александра Савић – наставник физичког васпитања
Милица Гамбер – наставник ликовне културе
Јелена Радоички – наставник музичке културе
АВГУСТ
Психологу предати оперативни планови за септембар који садрже образовне
стандарде
Одржана приредба поводом пријема првака, на којој је учествовао хор школе
са песмама: Ти и ја ( Врапчићи ); Како расту мала деца ( Чаролија ); три
песме у склопу представе Зачарана принцеза, које је компоновала Јелена
Радоички
СЕПТЕМБАР
Усвојен годишњи програм рада стручног већа
Донет план додатне наставе, слободних активности и секција
Физичко васпитање: кошарка, одбојка, рукомет и фудбал
Техничко образовање: техничка и саобраћајна секција
Ликовна култура: цртање и сликање
Музичка култура: хор и оркестар
Договорено је када ће ко да одржи угледне часове
октобар – Сања Вучуревић
новембар – Павле Сешић
март – Јелена Радоички
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
76
мај – Милица Гамбер
Списак за набавку нових наставних средстава предат директорици у
децембру
Предате тачне мере за изградњу јаме за скок у даљ
Договорена су задужења у вези са приредбом поводом Дана школе
ОКТОБАР
Почетком новембра шаљу се радови на тему „ Железница виђена очима
деце“
Одржан угледни час из физичког васпитања 04.10.2011.
За време трајања дечије недеље одржан је мећушколски фестивал караока.
Поред ђака наше школе учествовали су представници ОШ „Михајло Пупин“ из
Ветерника и представници ОШ „Вељко Петровић“ из Бегеча. Сви учесници
добили су захвалницу за учешће на фестивалу. Прву награду добила је Дања
Перковић, ученица седмог разреда наше школе, која је поред дипломе
добила и мали пехар. Фестивал су организовале Добрила Савкић и Јелена
Радоички, а у жирију су поред наставнице музичког из наше школе, били наст.
музичког Бранка Влаховић из школе „Михајло Пупин“ као и Жарко Галетин,
спонзор читаве манифестације.
Поводом приредбе за Дан школе, чланови овог већа учествовали су на
следећи начин:
Павле Сешић: припремио ПП презентацију, која је била у склопу драмске
секције.
Јелена Радоички: припремила хор и оркестар који су изводили следеће песме:
химна школе „ Марија Трандафил“ и „ За милион година“. Малом оркестру
школе прикључио се и наст. географије Саша Павловић
.
Милица Гамбер: припремила „ ЕКО ревију“ од рециклираних материјала, коју су
извели ученици од 5 до 8 разреда.
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
77
Ђаци седмог разреда су представили нашу школу на такмичењу у стони
тенису
Павле Сешић је прошао обуку за употребу дигиталног кабинета, али интерна
обука се одлаже за друго полугодиште, због техничких проблема у том
кабинету
НОВЕМБАР
Анализиран је успех на крају првог квартала
Угледни час из техничког одржан у децембру
Одржано школско такмичење звезда школске позорнице
На градском такмичењу Звезда школске позорнице у СОШО „ Милан
Петровић“ представљала нас је Сања Бањац ученица осмог разреда
Одржан је семинар „ Драмско васпитање“ на ком су учествовале Милица
Гамбер и Јелена Радоички
Покренута је радионица графита која ће се наставити у другом полугодишту
ДЕЦЕМБАР
Договорена су задужења за припремање програма поводом школске славе
Павле Сешић и Јадранка Гламочић су 03.12.2011. одржали интерну обуку
наставника за прављење ПП презентације
У склопу презентације уџбеника издавачке куће БИГЗ, Зијах Соколовић је
водио кратак семинар „ Школа као театар“ ком је присуствовала Ј.Радоички
У ОШ „ Мирослав Антић“ у Футогу, одржано је такмичење у одбојци, на које је
Сања Вучуревић водила женску екипу наше школе
Караоке, овг пута школске, одржане су 21.12.2011., за крај полугодишта
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
78
ЈАНУАР
Успешно реализована приредба поводом школске славе
Наставница М.Гамбер, заједно са ученицима, бавила се уређењем сцене
Наставница Ј.Радоички је припремила школски хор који је за ту прилику извео
две двогласне композиције Светосавска химна и Свети Саво
ФЕБРУАР
3.фебруара је одржан школски турнир у малом фудбалу за ученике од 1. до 4.
разреда
Све планиране активности су одложене за наредни месец због ванредне
временске ситуације
МАРТ
Настављена радионица графита, присуствовао је мали број ученика,али
већином ученика са проблемима у понашању. Радови су по завршетку
изложени у холу школе,а цела идеја је осмишљена и реализована са тимом
Школа без насиља
7.марта организоване су караоке у холу школе за децу и родитеље
Одржан је угледни час из музичке културе
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
79
Реализован фестивал Наша срца куцају у истом ритму- школски хор је
извео три песме у склопу представе, аутор песама је наставница музичке
културе Ј.Радоички
Успостављена је лепа сарадња школе и родитеља, а Дијана и Милан
Mајсторовић су написали текст,музику и направили аранжман за химну овог
фестивала коју је извео хор школе
АПРИЛ
Сви наставници су предали списак уџбеника потребних за наредну школску
годину
Одржано школска такмичења из предмета техничко и информатичко
образовање и
Шта знаш о саобраћају, а Мајкић Наташа, ученица 5. разреда, освојила је 2.
место на општинском такмичењу из познавања саобраћаја
На стадиону Карађорђе, у Новом Саду, одржано је окружно и општинско
такмичење из атлетике, на којем је Бојан Ивановић, ученик 7. разреда,
освојио 3. место у дисциплини 100 метара- спринт
МАЈ
Одржан угледни час из ликовне културе
Разговор о ученицима који би требали добити специјалне дипломе
Одржан Крос РТС-а 18.5.2012., на ком су учествовали ученици од 5. до 8.
разреда
ЈУН
5.6. 2012. је одржано општинско првенство у одбојци у ОШ Мирослав Антић у
Футогу, на ком су учествовале девојчице 5. и 6. разреда
7.6.2012. школски хор је учествовао на фестивалу Змајеве дечије игре на ком
су извели песму Наша срца куцају у истом ритму
У сарадњи са музичком школом Исидор Бајић и СОШО Милан Петровић, наш
хор је учествовао на интернационалном фестивалу инклузивних хорова
Hearts in harmony који је одржан 17.6.2012.
Ученици су обавештени о почетку конкурса Храна од давнина оку је милина
који је организовао Креативни центар (рок је октобар 2012.)
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
80
Ученици су обавештени о конкурсу Светска баштина и ликовној колонији у
Грчкој, која ће се реализовати следеће године
Руководилац Већа Јелена Радоички
Извештај о раду продуженог боравка
Након уочене потребе за радом продуженог боравка у школи, реализован је
низ активности које подразумевају припремање: опремање учионице, набавка
наставних средстава, израда програма рада продуженог боравка и формирање
дневног режима рада, успостављање сарадње са родитељима чија ће деца
похађати боравак и слично.
Продужени боравак почео је са радом у септембру школске 2011/2012. године.
За продужени боравак се на почетку школске године, приликом анкетирања
родитеља пријавило 33 ученика, од тога 25 за први и 8 ученика за други разред. У
боравак је кренуло 19 ученика и тај број се мењао.
Након праћења рада од стране психолога школе, уочено је да се рад у боравку
одвијао по плану и програму, као и да је био у складу са дневним режимом
активности. Евиденција о раду боравка је уредно и редовно вођена од сртане
учитељице. Обзиром да је боравак нов облик рада у нашој школи, добровољно и
повремено су се у рад укључивале наставнице разредне наставе.
У месецу априлу у рад продуженог боравка укључено је лице на стручној
пракси, психолог Дуња Скорић. У продужетку следи њен извештај.
Током II полугодишта школске 2011/2012. године, а од месеца априла
учествовала сам у раду и активностима продуженог боравка. Рад сам започињала
за време или након ручка, а завршавала обично у 15h, када се и број деце у боравку
знатно смањивао. У боравку је било присутно укупно 14 ученика и овај број је
варирао.
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
81
Однос ученика према полу и одељењу
Одељење
Дечака
Девојчица
Укупно
I1
1
3
4
I2
0
9
9
II1
1
0
1
Придржавајући се дневног режима рада и узимајући у обзир кључна подручја
развоја, настојала сам да у највећој мери утичем на реализацију општих и
специфичних циљева програма продуженог боравка. У том контексту обављала сам
следеће активности:
АПРИЛ
Упознавање са радом и режимом.
Кроз домаћи рад утврђивање наставног садржаја из српског језика:
„Хвалисави зечеви“ и „Лаф и лав“ – разговор о делу и ликовима.
Пружање додатне помоћи и подршке ученицима којима је то потребно –
математика.
Кооперативне игре.
Разговор о важности лепог понашања.
Изражавање емоција кроз пантомиму.
Израда обележивача за књигу; Долази лето – обрада теме и уређење паноа.
Слободне активности у школском дворишту – игре вијачом.
МАЈ
Кроз домаћи рад утврђивање наставног садржаја из математике: Вежбе
сабирања и одузимања до 100; Једначине са једном непознатом, текстуални
задаци и увођење заграде; Правац и димензије; Однос и претварање мерних
јединица.
Кроз домаћи рад утврђивање наставног садржаја из српског језика: „Бајка о
лабуду“ – илустрација, разговор о непознатим речима; Писмена вежба на
тему „Када сам се смејала“; Писање приче на основу задатих речи и
припрема за предстојећи аутодиктат на тему „Ја сам чудо видео“;
Илустрација дела „Кад сам био стар човек“; Вежбање рукописа кроз
преписивање песме „Славујак“ и разговор о поуци; Умотворине, загонетке и
пословице; Писање састава на задату тему.
Кроз домаћи рад утврђивање наставног садржаја из предмета свет око
нас: Понашање животиња и изглед биљака кроз годишња доба; Упознавање
са осећањима и емоцијама; Утврђивање разлике између живе и неживе
природе; Кретање предмета; Односи у простору.
Пружање додатне помоћи и подршке ученицима којима је то потребно –
математика и српски језик.
На основу слика правимо причу, „Корњача и зец“; Вежбе читања „Знатижељна
бубамара“; Игра „На слово, на слово“, усмено и писмено; Брзалице; Писање
писма другу.
Занимљива математика у дечјем часопису „Школарка“; Припрема за
контролни рад из математике.
Квиз на тему „Саобраћај“ и теме које прате наставни садржај предмета свет
око нас; Посета зубару, учимо како се понашамо код зубара и важности
одржавања хигијене; Разговор на тему различитости и толеранције.
Правимо: цветове од папира, ласте, честитке, змај од папира; Читање дечје
књиге „Хари Потер“; Гледање цртаних филмова; Игре картама.
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
82
Слободне активности у школском дворишту – игре са обручом, вијачом,
између две ватре; Музичке столице; Глуви телефони.
ЈУН
Кроз домаћи рад утврђивање наставног садржаја из математике:
Раздаљина; Сабирање и одузимање до сто; Претварање мерних јединица;
Новац – упознавање; Текстуални задаци; Употреба геометријских облика и
кривих и правих линија.
Кроз домаћи рад утврђивање наставног садржаја из српског језика:
Римовање и слагање речи; Читање – „Сунчев певач“, разговор о поуци;
Састав на тему „Изокренута прича“ и „Волим школу“.
Кроз домаћи рад утврђивање наставног садржаја из предмета свет око
нас: Дани у недељи; Састав на тему „Правилан однос према себи“; Долази
лето – обрада.
Кроз домаћи рад утврђивање наставног садржаја из предмета енглески
језик: Фарма, довршавање цртежа.
Вежба за диктат – употреба интерпункције; Вежбе читања – дела Ј.Ј.Змај;
Коментарисање резултата диктата из српског језика.
Анализа резултата контролног задатка из математике; Занимљива
математика – вежбе сабирања и одузимања.
Учимо како се учи, понављање целокупног градива из српског језика и света
око нас; Учимо да користимо сат; Важност здраве исхране.
Разговор на тему „Стоп насиљу“ и илустрације за пано у холу школе; Израда
сата од папира и картона; Вежбање садржаја за завршну приредбу.
Слободне активности у школском дворишту – игре са вијачом, између две
ватре, школице.
На основу увида у годишњи план рада продуженог боравка и увида у дневник
рада може се констатовати да су реализовани садржаји и слободне активности,
такође слободно време је испуњено на адекватан начин. Сва подручја активности
(настава, језичко – комуникационо, математичко – логичко, социјализација, културно
– уметничко, игре спрот и рекреација) заступљена су у постотку који је предвиђен
планом.
Драгана Атанасковић, психолог школе
Дуња Скорић, лице на стручној пракси
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
83
IV ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
4.1.СЕКЦИЈЕ
4.1.1.Извештај литерарно-новинарске секције
Током 2011/2012. школске године остварена је успешна сарадња између чланова
новинарске и литерарне секције.
У раду литерарне секције најактивнији су били :Ана Петрушић,Марко
Тодоровић,Милана Шовић , Ивана Ковачевић,Тијана Брадаш ,Луција Стијеповић,
Нађа Бардак,Светлана Мршић , Маша Масловарић , Ања Ковачевић и Теодора
Ковић.
У новинарској редакцији радиле су ученице:Бојана Бојанић,Слађана Попадић,
Милијана Мићуновић,Јована Станојевић,Наташа Мајкић, Данка Максимовић, Ања
Ковачевић и Невена Арсић.
Током године штампано је 5 бројева Билтена ОШ „Марија Трандафил“, а
литерарни радови ученика учествовали су и на 3 конкурса: „Моји баба и деда“ и
„Крв живот значи“(организатор конкурса Црвени крст Новог Сада) и „Хоћу да будем
дете“ (организатор Завод за уџбенике Београд).
Билтени ће бити у Прилогу
Руководиоци секције: Слађана Путић и Аленка Орешчан
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
84
4.1.2.Извештај фото секције
Секција је успешно радила читаву школску годину.
Најбољи доказ су изложбе фотографија
Прва изложба фотографија ученика из осетљивих група и њихових
вршњака одржана је 27.10.2011. године. У јуну месецу је за потребе Изложбе
су набављени од средстава ДИЛС-а 3 паноа, рамови за фотографије и
уплаћена су средства за израду 100 најуспешнијих фотографија. Ученици су
веома заинтересовани. Као тему су имали композицију живота. Жири у
саставу Гордана Стаменковић, Душка Куновац и Славица Баришић (родитељ)
одабрали су прве 33 фотографије. Изложба је запажена и примећена, а
ученици задовољни. Како Данило има церебралну парализу и велики спазам
шаке, сарадњу са њим су остварили тако што је позирао и то са великим
задовољством.
Друга изложба фотографија ученика из осетљивих група и њихових
вршњака одржана је 27.01.2012. године. Тема на коју су радили фотографије
је била "Школа- оком детета". Критеријум по коме су одабране фотографије је
био добро одрађена композиција на фотографији. О фотографијама су
одлучивали сви чланови фото-секције као и руководиоци, учитељице Аленка
Орешчанин и Слађана Путић. Фотографије су представљене родитељима и
ученицима. Ученица из осетљиве групе, ромске националности Дивна
Николић учествовала је у прављењу колажа.
Трећа изложба фотографија ученика из осетљивих група и њихових
вршњака одржана је 21.03.2012. године. Тема на коју су радили фотографије
је била "Ухвати тренутак". Критеријум по коме су одабране фотографије је
био добро одрађена композиција на фотографији. О фотографијама су
одлучивали сви чланови фото-секције као и руководиоци, учитељице Аленка
Орешчанин и Слађана Путић. Ученица из осетљиве групе, Дивна Николић и
њена мајка направиле су низ фотографија везаних за дрвеће и лабудове. У
раду секције посебно се истицала вршњачка медијација. Ученици виших
разреда су обучавали ученике нижих разреда у коришћењу фотоапарата и
изради фотографија са коришћењем фотографских ефеката на рачунару.
Све изложбе је посетио велики број заинтересованих родитеља, ученика и
посетилаца из Ветерника и Новог Сада.
Фото секција је израдила и велики број захвалница учесницима и спонзорима
разних дешавања у школи.
Руководиоци секције: Аленка Орешчанин и Слађана Путић
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
85
4.1.3.Извештај луткарске секције
Луткарска секција је званично почела са радом у марту месецу 2011. године. По
обављеном разговору са родитељима схватили смо да имамо довољно
заинтересованих актера да ова секција заживи и да буде носилац Смотре луткарских
група основних школа које у свом саставу имају бар једног ученика из осетљиве групе.
У самом старту комплетно Стручно веће разредне наставе које чине: Аленка
Орешчанин (руководилац), Слађана Путић, Сања Кнежевић, Марина Тањга, Биљана
Грбовић, Маја Поштин, Марија Јапуш и Гордана Стаменковић се одлучило да подржи
секцију и да све лутке буду оригинално израђене. Секцији су се придружили родитељи
ученика: Баришић Славица, Бардак Наталија, Сања Јурић, Јелисавета Жарковић,
Драгана Радић, Ирена Николић и Гордана Али-Јокић.
Највећи подухват секције је Смотра, прилокиом чега су спроведене следеће
радње:
Припрема и реализација позоришне представе "Зачарана принцеза" Тодета
Николетића- 8 ученика, луткара, 10 наставника разредне наставе и наставница
музичке културе, 30 ученика који иду на хор и 12 родитеља учествовало је у припреми
лутака, сцене и музичких ефеката.
Тим за организацију смотре је у октобру 2011. расписао конкурсе и обавестио
школе о условима, пропозицијама и роковима за учешће на смотри. Одабран је
логосмотре. Написан је текст, музика и аранжман химне смотре. Најбољи текст
су написали родитељи ученице 6. разреда Дијана и Милам Мајсторовић. Хор и
наставница музичке културе припремили су химну Смотре. За потребе Смотре
направљене су захвалнице за све учеснике и набављени пригодни пехари за све
пријављене луткарске групе. Подељено је 500 беџева са логом смотре свим
посетиоцима.
На Смотри је учесвовало 12 луткарских група из 9 школа. Ветерник, Нови Сад,
Сремски Карловци, Буковац, Инђија, Ердевик и Равно село су места из којих су
се ученици и наставаници потрудили да прикажу како инклузија није баук и како
смо сви исти.У представама је учествовало 90 ученика, пратило их је 18
наставника. смотру је отворио помоћник покрајинског секретаријата за културу,
Срећков Драгослав. Сви учесници су имали освежење и ужину. Смотру је
пратило 5 директора школа учесника и члан покрајинског секретаријата за
образовање Мирослав Урошевић.
На смотри је било преко 500 гледалаца.
Руководиоци секције: Аленка Орешчанин и Слађана Путић
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
86
4.1.4.Извештај секције Лепо писање
Месец
Активности
Септембар
Прикупљање броја ученика која ће похађати слободне
активности лепо писање и упознавање истих са планом
рада,активностима у оквируисте и потребним материјалом.
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
18.09.2010. Сремска Каменица2. Калиграфска колонија
Организатор: Удружење војвођанских учитеља
Домаћин: ОШ,, Јован Јовановић Змај,,
Ауторка пројекта: Вера Стојшић- Гашпаровски
Учецнице семинара: професориразредне наставе и професори
српског језика ОШ,, Марија Трандафил,, у Ветернику.
Калиграфија
Упознавање са истом и начином писања у оквиру исте
Вежбање.
Односи у видном пољу
Цело- део, велико – мало, високо- ниско, уско – широко
Сви медијуми
Оловке са меким графитним улошком, креде,воштани пастели.
леводесно,
горедоле,испред-иза,вишениже,
између,усправно- положено-косо, пуно-празно,
Сви медијуми зависно одпос тављеног задатка
Меке оловке,четке различитих ширина и величина. отворенозатворено.
Испупчен-удубљен, прав-крив, једноставан-сложен...
Сви медијуми примерени условима и узрасту ученика
Одабрати материјале према медијуму и духу предвиђен
области.
Учешће на калиграфском конкурсу ,, Дани ћирилице,, ,
Баваниште ,2012. год. Организација: Друштво Војвођанских
учитеља. Исход конкурса није до данас познат.
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
87
Месец
Јуни
Активности
Разне врсте знакова и симболаСловни знаци ( штампана
слова,писана слова), бројеви..
Комбиновани медијуми
Меке оловке,тушеви у боји,папири различитог формата
Руководилац секције: Марина Тањга
4.1.5. Извештај секције Млади информатичари
Циљ и задаци секције МЛАДИ ИНФОРМАТИЧАРИ:
ЦИЉ
Циљ секције је стицање знања и
развијање вештина за рад на
рачунару, проширивање и примена
стечених знања у свакодневном
животу.
Позитивна примена нових технологија.
Безбедност на Интернету.
ЗАДАЦИ
Развијање креативности,
логичког мишљења и
способности комбиновања.
Упознавање са рачунаром и
његовим основним као и
додатним деловима.
Стицање знања и развијање
вештина за рад на рачунару.
Упознавање и рад са пакетом
програма MICROSOFT OFFICE
(Word 2007, PowerPoint 2007,
Excel 2007 I Outlook 2007).
Безбедан рад на Интернету.
Стицање знања о могућности
примене стечених вештина у
даљем учењу, игри и
свакодневном животу.
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
88
У првом полугодишту реализован је рад са Мicrosoft Office програмима: Word I
PowerPoint. Рад подразумева упознавање и самостално руковање са овим
програмима.
У другом полугодишту реализован је додатни рад са програмима Word I
PowerPoint, као и упознавање и самостално рад на програмима Excel I Outlook.
Током трајања секције, ученици су научили како да користе Интернет у
образовне сврхе, који су сајтови предвиђени за то а посебан акценат је стављен на
безбедност на интернету.
Секцију су похађали заинтересовани ученици од I-IV разреда.
Руководилац секције: учитељица Душка Куновац
4.1.6.Извештај драмске секције
МЕСЕЦ
АКТИВНОСТИ
IX
-Избор и анализа садржаја везаних за Дан школе.
-Увежбавање садржаја.
X
-Увежбавање приредбе .
-Свечана приредба за Дан школе.
XI
-Избор и анализа текстова за Светог Саву.
XII
-Увежбавање програма за Светог Саву.
-Свечана приредба на којој су учествовали ученици од првог до четвртог разреда.
I
IV
-Избор и анализа садржаја везанин за завршну приредбу.
V
-Увежбавање драмских текстова.
VI
-Извођење драмских текстова на завршним приредбама.
Руководилац секције: учитељица Сања Кнежевић
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
89
4.1.6.Извештај ритмичке секције
Остварени циљеви и задаци:
-ученици су упознати са основним техникама плеса и са основним плесним
стиловима,
-упознати су са музичким културним наслеђем различитих народа,
- развијано им је интересовање за музику и плес,
-побољшана им је општа физичка способност,
-развијане су им радне навике и подстицани су на одговоран однос према
обавезама,
-дружили су се и развијали своје социјалне вештине кроз музику и плес.
Распоред реализације по месецима
Септембар
Уписано је око 40 чланова.Било је и више заинтересованих али просто је било
веома тешко радити и са овим бројем деце. Постигнут је договор око термина
када ће секција бити реализована. Такође, договорили смо се и око потребне
опреме за вежбу.
Октобар
Осмислили сми и увежбали кореографију која је била изведена за Дан школе. То је
била балетска кореографија, коју су извели ученици првог разреда .Ученици су уз
помоћ својих родитеља набавили и одговарајуће костиме. Све је било веома лепо
изведено и ученици су били веома задовољни својим наступом.
Новембар
Месец новембар смо искористили за подизање опште физичке способности
плесача и за увежбавање неких основних плесних корака.
Децембар и јануар
У току ових зимских дана ученици су припремали кореографију за наступ поводом
прославе школске славе- Светог Саве. За ту прилику они су увежбали грчки
национални плес Сиртаки. У овој кореографији учествовали су ученици првог,
другог и трећег разреда. Веома су уживали у процесу увежбавања ових плесних
корака. Такође, и за овај наступ, ученици су уз помоћ својих родитеља набавили и
сашили одговарајуће костиме. И ова плесна тачка је прошла веома успешно.
Фебруар
Ученици су се упознавали са елементима домаћег културног наслеђа.
Март
Ученици су се упознавали са музичким културним наслеђем Кине и Јапана.
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
90
Април
Ученици су се упознавали са музичким културним наслеђем Шпаније и Италије.
Мај
Ученици су се упознавали са музичким културним наслеђем Русије и Мађарске.
Јун
Ученици су увежбавали кореографију која ће бити изведена на приредби поводом
пријема првака наредне школске године. Кореографију ће извести ученици првог
разредеа. Она је осмишљена као кратко путовање кроз музичко културно наслеђе
разних народа: Кине, Јапана, Индије, Шпаније, Италије, Русије, Мађарске и
наравно Србије. И за овај наступ ученици су се потрудили да набаве одговарајуће
костиме. Они су ову своју кореографију већ извели родитељима за крај школске
године, али ће она поново бити изведена крајем августа за будуће прваке.
Руководилац ритмичке секције: Биљана Грбовић
4.1.6.Извештај техничке секције
Месец
Активност
IX, X, XI, XII, I Припрема ученика за такмичење
II
Школско такмичење и одабир ученика за општинско такмичење
III
Општинско такмичење
IV, V
Анализа постигнутих резутлтата
Руководилац секције: Павле Сешић
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
91
4.1.6.Извештај саобраћајне секције
Месец
Активност
IX, X, XI, XII, I, II Припрема ученика за такмичење
III
Школско такмичење и одабир ученика за општинско такмичење
IV
Општинско такмичење
V
Анализа постигнутих резутлтата
Руководилац секције: Павле Сешић
4.1.7.Извештај Хора
Хором су обухваћена деца од 5.-8-разреда. Школске 2011/12. године Хор је
похађао 41 ученик. Одржано је 37 часова током године.
Наступи и обрађене песме:
Месец
Август
Октобар
Активности
Пријем првака:"Како расту мала деца", Леонтина и "Ти и ја", Врапчићи
Дан школе: Химна"Боже правде", Д.Јенко, Химна"Марија Трандафил",
Ј.Радоички и "За милион година", Ју рок мисија.
На овој приредби Хор је пратио школски оркестар, ком се прикључио и
наставник географије, Саша Павловић
Јануар
Школска слава: "Светосавска химна" и "Светом Сави"
Фестивал луткарских представа: У склопу представе "Зачарана
Март
принцеза" три песме које је компоновала наставница музичке културе
Јелена Радоички: "Кажи ми", "Пољуби ме" и "Чаробњак Гаја"
Химна фестивала "Наша срца куцају у истом ритму", за коју су текст и
музику урадили родитељи нших ученика, Мајсторовић Дијана и Милан
Јуни
Инернационални фестивал инклузивних хорова "Срца у хармонији"; 14
чланова нашег школског хора учествовало је у овом пројекту. пробе су
одржаване у школи СОШО"Милан Петровић". Остварена је сарадња са
диригентима хорова "ИСОН", Близанац Мишом, "Бајићеви славуји",
Ковачић Аном.
Искуства дечија и моја су изузетно позитивна, нарочито због тога што су
деца имала прилику да одлазе на пробе ван школе, да сарађују са
децом из других хорова, да прате пробе других диригената и певају уз
пратњу различитих оркестара. Том приликом певане су следеће песме:
"Ода радости", Л.В.Бетовен, "Вива ла музика", "Молитва", М.Близанац,
"Нек свуд љубав сја", "Дефтелај", "Тамо далеко", "Фијакер стари", "Осам
тамбураша", "Девојко мала", Д.Краљевић, "O hapy day"
и "Praud Mary", Тина Тарнер
"Златно звонце": Песме са фестивала луткарства
На основу листе песама које је хор обрадио током школске године види се да је
Хор веома активан и да пева песме различитих жанрова и из различитих периода.
Руководилац секције: Јелена Радоички
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
92
4.2.ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА
4.2.1. Извештај о реализацији екскурзије ученика I и I I
разреда
ДАТУМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСУРЗИЈЕ: 31.05.2012.
ДЕСТИНАЦИЈА: Ветерник-Мали Иђош-Ветерник
ОГАНИЗАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈЕ: Посета салашу у Малом Иђошу
РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ: Марија Станковић, Биљана Грбовић, Аленка Орешчанин
и Душка Куновац. На екскурзију су са учитељима ишле и директорка школе и
секретарка.
Годишњим програмом рада је предвиђено да дестинација за извођење
екскурзије буде у мају.
Планирани васпитно-образовни циљеви:
- упознавање културно-историјских знаменитости, обичаја,
- природних карактеристика краја;
- оспособљавање ученика да самостално, уз сарадњу са
- наставницима стичу нова и истовремено проширују раније
- стечена знања путем непосредног посматрања
- и доживљавања у природи;
- развијање односа у колективу;
- развијање културе понашања на јавним местима;
- развијање културе коришћења слободног времена.
На екскурзију је пошло укупно ученика првих и других разреда
Након извршеног прегледа аутобуса од стране полиције, кренули смо на пут.
Стручна и техничка припрема екскурзије извршена је квалитетно. Већих
одступања од плана није било. Све је протекло у најбољем реду, ученици су
презадовољни. Можемо рећи да је екскурзија употпуности успела.
Вођа пута Аленка Орешчанин
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
93
4.2.2. Извештај о реализацији екскурзије ученика V разреда
Једнодневна екскурзија је реализована 09.06.2012. у организацији
туристичке агенције Гранд турс.
На екскурзију је ишло укупно 33 ученика, од тога 16 из V1 и 17 из V2 разреда.
У пратњи ученика су ишле одељенске старешине Милица Гамбер и Биљана
Јеличић.
Садржај:
1.дан- Нови Сад-Хопово-Обедска бара-Купиново
Посећен је манастир Хопово, Национални парк Фрушка гора, специјални резерват
природе Обедска бара и етно кућа у Купинову.
Циљеви екскурзије су у потпуности и без проблема реализовани.
стручни вођа путовања
Биљана Јеличић
4.2.3. Извештај о реализацији екскурзије ученика VII и VIII
разреда
На основу Годишњег плана рада Основне школе „Марија Трандафил“ за школску
2011/2012. годину утврђени су задаци и садржај екскурзије.
У предвиђеном року је сакупљена писмена сагласност родитеља ученика на нивоу
седмог и осмих разреда (више од 60%), те је у складу са Правилником о извођењу
екскурзија организована екскурзија за ученике тих одељења.
За носиоце припреме и извођења плана и програма путовања су одређени:
Павле Сешић, наставник техничког и информатичког образовања (стручни
вођа путовања и одељењски старешина VIII1),
Јелена Радоички, наставник музичке културе (одељењски старешина VIII2),
Сања Вучуревић, наставник физичке културе (одељењски старешина VII1),
Директор је у оквиру припреме екскурзије донео решења (за носиоце извођења и
стручног вођу путовања) којима се одређују њихове обавезе за време извођења
екскурзије.
Одељењске старешине су у оквиру припреме екскурзије упознале ученике са
њиховим правима и обавезама које су одређене Правилником о понашању
ученика, запослених и родитеља ученика и Правилником о извођењу екскурзија и
ученици су својим потписом потврдили да су им та правила позната и да ће их се
придржавати. Туристичка агенција са којом је склопљен уговор је Свет турс из
Новог Сада, Косте Шокице 11.
За термин извођења екскурзије одређени су субота 29. октобар и недеља 30.
октобар текуће године, који су ненаставни дани, што је предвиђено Годињим
планом рада школе.
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
94
У договору са агенцијом обезбеђено је да на путовање крене и лекар пратилац, на
основу процене одељењских старешина да постоје ученици са одређеним
здравственим проблемима.
На путовање је пошло:
7. ученика из VII1,
18. ученика из VIII1,
17. ученика из VIII2,
Први дан (субота, 29. октобар)
У 7:30 сати је извршена контрола документације о техничкој исправности возила
предвиђених за превоз ученика од стране представника надлежног органа
унутрашњих послова.
У 8 сати је почело путовање. У 10 сати смо стигли у Идвор, где нас је чекао
локални водич и одржао предавање о Михајлу Пупину, школи у коју је Пупин ишао
и његовом животном делу.
Након посете родне куће Михајла Пупина и музеја, отишли смо у Ковачицу и
обишли Галерију наивне уметности. После обиласка галерије смо се упутили у
манастир Месић, где је одржано предавање о манастиру и исцелитељској икони
„Достојно јест“. У 14:30 смо били на Вршачком брегу, затим смо посетили спортску
халу „Миленијум“.
У 16:50 смо дошли у мотел „Ветрењача“. Ученици су, након краћег задржавања на
рецепцији; били смештени у трокреветним и четворокреветним собама.
У 20:00 је била вечера, након чега су ученици имали организовану забаву у
дискотеци од 21:00 сат (адаптирано подрум). Ученици и наставници су отишли у
дискотеку, где смо остали до поноћи. После забаве ђаци су послати да се врате у
собе и направе паузу. Нешто касније смо им допустили да се друже још неко
време. У 3:00 сата ученици су легли да спавају. Вече је протекло мирно.
Други дан (недеља 30. октобар)
У 9:00 – доручак, 11:00 – Владичански двор, где је водич имао излагање. Следи
ручак у 13:00 часова и полазак у Белу Цркву. Шетња по обали Белоцркванских
језера и кратка пауза су напуниле батерије свима. У аутобусу је владала изузетно
весела атмосфера. У 16:50 смо били на Делилблатској пешчари, кратко се
задржали у Делиблату и вратили се преко Панчева у Нови Сад. У 21:00 смо се
вратили на место поласка.
Зацртани циљеви екскурзије су остварени. Сви ученици су се вратили с екскурзије
задовољни и весели. Мање примедбе су биле на рачун хране која је сервирана у
мотелу „Ветрењача“. Ученицима осмих разреда је жао зато што је екскурзија
трајала само два дана.
стручни вођа путовања
Павле Сешић
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
95
V САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
5.1.Извештај о раду Дечијег савеза
МЕСЕЦ
АКТИВНОСТИ
IX
-Припрема програма за пријем ђака првака у Дечји савез школе
-Уређење учионица и хола
X
-ОБЕЛЕЖЕНА ЈЕ ДЕЧЈА НЕДЕЉАОД 3.10. 2011.-7.10.2011. ГОДИНЕ
03.10.
Весели полигон ђака првака
Осликавање
тротоара
и
школског
дворишта
кредама
1. И 2. Разред
04.10.
Позоришна представа ''Јежева кућица'' 1.,2.,3. и 4. разред
05.10.
Караоке и креативна радионица са родитељима'' Прављење лутке
страшила ''
1.,2.,3. И 4. разред
06.10.
Спортски турнир -Између две ватре-девојчице
Фудбал-дечаци
3.и 4. Разред
-Одбојка
2. Разред
07.10.
Свечани пријем ђака првака у Дечји саваз –приредба
-Школско такмичење ''Звезде школске позорнице''-певачи
-Одржана ликовна радионица ''Цртамо баке и деке''-октобар месец старих
XI
-Учествовало на градском такмичењу'' Звезде школске позорнице''-певачи,
школу представњала Сања Бањац ученица 8. Разреда
-Прикупљана хуманитарна помоћ за Центар за социјални рад
-У Позоришту младих гледали представу ''Пругасти мачак и госпођица ласта''
XII
-Изложба ликовних и литерарних радова на зимске теме.
-Одржан Новогодишњи маскембал за ученике од 1. -4. Разред.
-Припрема приредбе о Светм Сави
-Ликовна радионица са темом: Свети Сава
I
-Прављење Снешка Белића и игре у снегу у школском дворишту.
II
III
-Изложба лиоквних радова на тему ''Моја мама''
-Караоке за ученике и маме.
IV
-Обележен је Дан пролећа-ликовним и литерарним радовима.
-Учионице су украшене радовима на тему Васкрс-радост живота.
V
-Одржан је спортски дан - турнир у фудбалу за дечаке од 1.-4. Разреда.
VI
-Реализоване су завршне приредбе и журке.
РЕАЛИЗАТОРИ/ ДЕЧЈИ САВЕЗ ШКОЛЕ
САЊА КНЕЖЕВИЋ
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
ДЕЦЕМБАР
НОВЕМБ АР
ОКТОБАР
МЕСЕЦ
5.2.Извештај о раду Црвеног крста
АКТИВНОСТ
Учешће ученика од I до IV разреда на конкурсу ликовних и литерарних
радова на тему „Моји баба и деда“,у оквиру обележавања манифестације
„Сунчана јесен живота“
Професорка биологије Биљана Јеличић и професорка разредне наставе
Гордана Стаменковић прошле су обуку просветних радника за
инструкторе прве помоћи
Учешће у хуманитарној акцији „Један пакетић-много љубави“.Ученици
млађих разреда прикупљали су играчке,школски прибор,прибор за личну
хигијену и одећу за децу из Сигурне куће у Новом Саду.
97
МАРТ
Ученица 7.разреда Дања Перковић освојила је треће место на Градском
квиз такмичењу „Шта знаш о здрављу“
Градско такмичење у пружању прве помоћи одржано је 31. марта у
Футогу.
Ученица 8. разреда Милијана Мићуновић била је чланица мешовите
екипе сачињене од ученика 3 основне школе и представљала нашу школу
.Екипа у којој је учествовала заузела је 2. место у категорији подмлатка.
АПРИЛ
Учешће на ликовно-литерарном конкурсу „Крв живот значи“
ЈУН
Ученица 3.разреда Мила Марчета јенаграђена за ликовни рад на тему
„Крв живот значи“. У пратњи инструкторке Слађане Путић присуствовала
Смотри знања „Здравље је највеће богатство“, где јој је уручена
захвалница и награда.
Инструкторка Подмладка Црвеног крста: Слађана Путић
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
98
VI ЗАКЉУЧАК
Школа је успешно радила и пословала у складу са Законом и обавезама око остваривања
образовно-васпитног рада. Детаљном анализом утврдили смо препоруке за даљи рад:
1. даља реализација пројеката „Школа без насиља“ и „Стварност и наше место у њој“ и
програм оснаживања породице
2. учешће у изради нових пројеката
3. и даље спроводити акције функционално естетског уређења учионица и кабинета
4. повећавати очигледност у настави редовним коришћењем постојећих наставних
средстава
5. сачинити пројекат трансформације простора и опреме у складу са финансијским
могућностима школе
6. школским задацима се мора посвећивати посебна пажња у смислу квалитета и
корекција
7. спроводити захтеве инклузивног образовања и израде индивидуалних образовних
планова и педагошких профила за ученике
8. редовним прегледом непосредних припрема за рад, директор и стручни сарадници
школе ће пратити ревност и коректност као и садржајност истих
9. домаће задатке треба задавати водећи рачуна о ученичкој оптерећености, редовно их
прегледати и кориговати
10. наставити са спровођењем и разматрањем уједначености критеријума оцењивања на
нивоу свих разреда
11. водити рачуна о ученичкој оптерећености када су писмена проверавања у питању,
поштујући распоред писмених и контролних задатака
12. радити и даље на отклањању недостатака на школској згради
13. обогаћивати фонд школске библиотеке новом стручном литературом и књигама за
ученике
14. посебну пажњу поклонити стручном усавршавању наставник
15. набављати наставна средства у циљу подстицања веће очигледности у настави
16. обогаћивати васпитни рад на нивоу ЧОС правилним избором тема и редовно вршити
анализе рада
17. редовно
и
систематски
пратити
и
анализирати
успех
ученика
систематски пратити дисциплину
18. подстицати рад ученичког парламента
19. подстицати дечије стваралаштво, рад секција и њихово пласирање у оквиру дечијих
радова и учешћа на приредбама
20. огранизовати квизове знања такмичарског типа на нивоу одељења
21. уважавати принцип индивидуалности и диференцијације ученика, развијање хуманијих
односа у школи
22. појачати дежурство наставника у смислу појачане одговорности за безбедност ученика
и примене Кућног реда школе од стране ученика и родитеља
23. придржавати се спровођења Протокола поступања у установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање
24. потенцирати позитивна такмичења ученика у различитим областима
25. активности слободног времена у продуженом боравку и даље обогаћивати разноврсним
садржајима
26. уређење школског терена спортским реквизитима
27. обогатити и проширити сарадњу са родитељима и локалном самоуправом и широм
друштвеном средином
28. спроводити анализу завршног испита
29. и даље успостављати везе између стандарда постигнућа и програма
30. анализирати стандарде и програме на нивоу стручних актива
31. проверавати оствареност прописаних образовних стандарда и циљева учења
32. на нивоу предметне и разредне наставе практиковати што чешћа међусобна
присуствовања часовима
33. придржавати се одредби Правилника о оцењивању
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
99
САДРЖАЈ:
I УВОД .................................................................................................................................................................................... 2
1.1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНИРАЊА ................................................................................................................... 2
1.2. МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ............................................................................................................ 3
1.3. КАДРОВСКИ УСЛОВИ ......................................................................................................................................... 4
II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛE.................................................................................................................................... 7
2.1..УСЛОВИ ЗА РАД ШКОЛЕ .................................................................................................................................... 7
2.1.1. Бројно стање ученика .......................................................................................................................................... 7
2.1.2.Недељни режим рада ............................................................................................................................................ 8
2.1.3.Дневни режим рада ............................................................................................................................................... 8
2.1.4.Распоред одељења по учионицама ...................................................................................................................... 9
2.2.ПОДЕЛА СТАРЕШИНСТВА ................................................................................................................................. 9
2.3.ФОНД ЧАСОВА .................................................................................................................................................... 10
2.3.1.Одељења............................................................................................................................................................... 10
2.3.2.Реализован фонд часове редовне наставе ......................................................................................................... 11
2.3.3.Реализација допунске наставе ............................................................................................................................ 12
2.3.4. Реализација додатне наставе ............................................................................................................................. 13
2.3.5.Реализација припремне наставе ......................................................................................................................... 14
2.3.6.Владање ................................................................................................................................................................ 15
2.3.7.Изостанци ученика .............................................................................................................................................. 16
2.3.8.Успех ученика ..................................................................................................................................................... 17
2.3.8.Успех ученика ..................................................................................................................................................... 17
III ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ ................................................. 23
3.1.Извештај о раду Школског одбора ....................................................................................................................... 23
3.2.Извештај о раду директора .................................................................................................................................... 24
3.3.Извештај Наставничког већа ................................................................................................................................. 28
3.4. Извештај Савета родитеља ................................................................................................................................... 30
3.5. СТРУЧНИ ТИМОВИ ............................................................................................................................................ 31
3.5.1. Тим за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања ..................................................... 31
3.5.2. Извештај Тима за самовредновање ................................................................................................................... 32
3.5.3. Стручни актив за развојно планирање ШРТ .................................................................................................... 35
3.5.4. Стручни актив за развој школског програма ................................................................................................... 36
3.5.5. Стручни тим за инклузивно образовање .......................................................................................................... 37
3.5.6.Медијаторски тим ............................................................................................................................................... 39
3.5..Стручни тим за појачан васпитни рад са ученицима ......................................................................................... 41
3.5.7. Тим за Професионалну оријентацију ............................................................................................................... 42
3.5.8. Педагошки колегијум ........................................................................................................................................ 43
3.5.9.Комисија за избор ученика генерације .............................................................................................................. 47
3.5.10.Ученички парламент ......................................................................................................................................... 48
3.5.11.Извештај о раду психолога ............................................................................................................................... 49
3.5.12.Извештај о раду рачуноводства ....................................................................................................................... 54
3.5.13.Извештај о раду секретара школе .................................................................................................................... 55
4.СТРУЧНА ВЕЋА ...................................................................................................................................................... 56
4.1.Извештај Стручног већа разредне наставе ........................................................................................................... 56
4.2.Стручно веће за језике ........................................................................................................................................... 72
4.3. Стручно веће природне науке .............................................................................................................................. 74
4.4. Изевштај Стручног веће вештина и уметности .................................................................................................. 75
IV ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ ................................................................................................................................ 83
4.1.СЕКЦИЈЕ ................................................................................................................................................................ 83
4.1.1.Извештај литерарно-новинарске секције .......................................................................................................... 83
4.1.2.Извештај фото секције ........................................................................................................................................ 84
4.1.3.Извештај луткарске секције ............................................................................................................................... 85
4.1.4.Извештај секције Лепо писање .......................................................................................................................... 86
4.1.5. Извештај секције Млади информатичари ........................................................................................................ 87
4.1.6.Извештај драмске секције .................................................................................................................................. 88
4.1.6.Извештај ритмичке секције ................................................................................................................................ 89
4.1.6.Извештај техничке секције ................................................................................................................................. 90
4.1.6.Извештај саобраћајне секције ............................................................................................................................ 91
4.1.7.Извештај Хора ..................................................................................................................................................... 91
4.2.ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ..................................................................................................................................... 92
4.2.1. Извештај о реализацији екскурзије ученика I и I I разреда .......................................................................... 92
4.2.2. Извештај о реализацији екскурзије ученика V разреда .................................................................................. 93
4.2.3. Извештај о реализацији екскурзије ученика VII и VIII разреда..................................................................... 93
V САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ ............................................................................................................. 95
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
100
5.1.Извештај о раду Дечијег савеза ............................................................................................................................ 95
5.2.Извештај о раду Црвеног крста ............................................................................................................................. 96
VI ЗАКЉУЧАК .................................................................................................................................................................... 98
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
101
На основу Закона о основама система образовања и васпитања чл. 57 став 2
("Службени гласник РС", брoj: и чл. 53 Статута ОШ "Марија Трандафил" у Ветернику,
Школски одбор школе на седници одржаној _____________2012. године, доноси
ОДЛУКУ
О усвајању Извештаја о раду ОШ"Марија Трандафил" у Ветернику за школску
2011/2012. годину.
Усваја се Извештај о раду ОШ"Марија Трандафил" Ветерник
за школску 2011/2012. годину.
.
.
Број: ________________
У Ветернику
_____________2012. године
МП
Председник Школског одбора
.
____________________
ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Годишњи извештај о раду школе
Школска 2011/12.
Download

школска 2011/12.година