17.6.2014 11:15
СПИСАК МИКРОКРЕДИТНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (МКО)
СА СЈЕДИШТЕМ У ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ,
А КОЈЕ ПОСЛУЈУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Р/б
1.
МКО/Организациони дио
MKF "EKI"
SARAJEVO
АДРЕСА
Џемала Биједића бб
Сарајево
ДИРЕКТОР/
Руководилац
Садина Бина
1.1. Филијала Добој
Ул. Стефана Првовјенчаног бр. 14 Јадранка Мајдов
1.2. Филијала Вишеград
Ул. Подрињске бригаде бб
Миланко Рађен
Ул. Душана Барањина бр. 3б
Љепа Митровић
Ул. Николе Пашића бр. 25а.
Александра
Јовић
Ул. Карађорђева 133
Љепа Митровић
1.3. Филијала Бијељина
1.4. Филијала Бања Лука
1.5. Филијала Бијељина
Експозитура Јања
1.6. Филијала Бијељина
Експозитура Угљевик
_-Ул. Краља
ПетраКарађорђевића бб
Љепа Митровић
- Прве мајевичке бригаде бр. 6
Драган
Ул. Петра Бојовића бб
Јовичић
Драган
Ул. Јована Цвијића 1
Јовичић
Драган
Ул. Јове Јанковића бб
Јовичић
Сања
Ул. Херцег Стефана 5а
Бајгорић
Сања
Ул. Обрена Ивковића бб
Бајгорић
Џемал
Ул. Цара Лазара бб
Омерагић
1.7. Филијала Вишеград
Експозитура Фоча
1.8. Филијала Вишеград
Експозитура Пале
1.9. Филијала Вишеград
Експозитура Соколац
1.10. Филијала Мостар
Експозитура Требиње
1.11. Филијала Мостар
Експозитура Невесиње
1.12. Филијала Градачац
Експозитура Модрича
1.13. Филијала Сарајево
Ул. Спасовданска 21
Експоз.Источно Ново Сарајево
Маја Нура
ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФАКС
РЈЕШЕЊЕ
e-mail
[email protected]
033/754-380 033/754-388
051/302-662
НАПОМЕНА
03-1009-1/2007
19.09.2007.
03-1010-1/2007
19.09.2007.
03-515-2/2008
09.06.2008.
03-312-1/12
20.03.2012.
03-1201-1/2008
24.10.2008.
03-1202-1/2008
24.10.2008.
03-1226-1/2008
27.10.2008.
03-1227-1/2008
27.10.2008.
03-1128-1/2008
27.10.2008.
03-1199-1/2008
28.10.2008.
03-1200-1/2008
28.10.2008.
03-1204-1/2008
28.10.2008.
03-1314-1/2008
13.11.2008.
1
17.6.2014 11:15
Р/б
МКО/Организациони дио
АДРЕСА
1.14. Филијала Бања Лука
Ул. Видовданска бб
Експозитура Градишка
1.15. Филијала Приједор
Ул. Светосавска 2
Експозитура Козарска Дубица
1.16. Филијала Бања Лука
Ул. Карађорђева 63
Експозитура Лакташи
1.17. Филијала Приједор
Ул. Милоша Обилића бб
Експозитура Нови Град
1.18. Филијала Бања Лука
Ул. Краља Петра I
Експозитура Приједор
Ослободиоца бб
1.19. Филијала Добој
Ул. Стефана Немање бб
Експозитура Босански Брод
1.20. Филијала Добој
Ул. Вељка Миланковића бб
Експозитура Дервента
1.21. Филијала Добој
Ул. Вељка Миланковића 16
Експозитура Прњавор
1.22. Филијала Добој
Ул. Светог Саве 3
Експозитура Теслић
Ул. Краља Петра I
1.23. Филијала Приједор
Ослободиоца бб
1.24. Филијала Приједор
Трг ослободилаца бб
Експозитура Сански Мост
1.25. Филијала Бијељина
Ул. Светог Саве бб
Експозитура Зворник
1.26. Филијала Бијељина
Трг Српских бораца бб,
Експозитура Власеница Занатски центар 8.
1.27. Филијала Бијељина
Ул. Светог Саве бб
Експозитура Братунац
1.28. Филијала Брчко
Ул. Николе Симића 46
Експозитура Обудовац
1.29. Филијала Вишеград
Ул. Добровољачка бб
Експозитура Рогатица
ДИРЕКТОР/
Руководилац
Александра
Јовић
Борис
Ивковић
Александра
Јовић
Борис
Ивковић
Александра
Јовић
Јадранка
Мајдов
Јадранка
Мајдов
Јадранка
Мајдов
Јадранка
Мајдов
Борис
Ивковић
Борис
Ивковић
Љепа Митровић
Љепа Митровић
Љепа Митровић
Љепа Митровић
ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФАКС
РЈЕШЕЊЕ
03-1319-1/2008
13.11.2008.
03-104-1/2009
23.02.2009.
03-1321-1/2008
14.11.2008.
03-105-1/2009
23.02.2009.
03-1324-1/2008
14.11.2008.
03-1325-1/2008
17.11.2008.
03-1326-1/2008
17.11.2008.
03-1328-1/2008
18.11.2008.
03-1330-1/2008
18.11.2008.
03-103-2/2009
19.02.2009.
03-106-1/2009
20.02.2009.
Одл. 651-12/2010
27.12.2010.
Одл. 649-12/2010
27.12.2010.
Одл.650-12/2010
27.12.2010.
Одл.648-12/2010
27.12.2010.
Рјеш. 03-254-1/12
12.03.2012.
НАПОМЕНА
Филијала Зворник
промиј. у Експозитуру
измјештена из
Филијале Зворник
измјештена из
Филијале Зворник
измјештена из
Филијале Зворник
2
17.6.2014 11:15
Р/б
2.
3.
МКО/Организациони дио
MKF "MI BOSPO"
TUZLA
2.1. Представништво
Бијељина
2.2. Представништво
Сребреница
2.3. Представништво
Зворник
2.4. Представништво
Прњавор
2.5. Представништво
Дервента
2.6. Представништво
Угљевик
АДРЕСА
ДИРЕКТОР/
Руководилац
Босне Сребрене бб
Тузла
Ул. Српске добровољачке
гарде бб
Мирослава
Јовић
Трг Михајла Бјелаковића
Смаил Кунић
Ул. Светог Саве бр. 78
Смаил Кунић
Ул. Вељка Миланковића бр. 3
Миљан Ђурић
Ул. Марије Бурсаћ бб
Миљан Ђурић
Ул. Ћирила и Методија бб
Горан Николић
2.7. Представништво Теслић
Ул. Карађорђева бб
Нермин Бабић
2.8. Представништво
Власеница
- промјена сједишта
Ул. Тржни центар бб
Нејира Налић
Горан Николић
2.10. Представништво Добој
Ул. Николе Пашића бр. 16-18
Нермин Бабић
Ул. 15. маја (Тржни центар
Сјењак) , Тузла
Сенад
Синановић
Бреѕо
Александра
Жељина
Захировић
Мирослав
Малешевић
Неџмија
Павловић
3.1. Експозитура Модрича
Трг Јована Рашковића бб
3.2. Експозитура
Котор Варош
3.3. Експозитура Лакташи
Ул. Цара Душана бб
Ул. .Mladena Stojanovi}a
broj 7
Ул. Доситеја Обрадовића бб
РЈЕШЕЊЕ
035/252448
НАПОМЕНА
e-mail
[email protected]
03-816-3/2007
05.09.2007.
03-1424-1/2007
28.12.2007.
03-971-1/2007
06.09.2007.
03-972-1/2007
од 06.09.2007.
03-973-1/2007
07.09.2007.
03-974-1/2007
07.09.2007.
03-975-1/2007
07.09.2007.
03-976-1/2007
07.09.2007.
03-861-1/2008
05.08.2008.
03-419-1/2008
23.04.2008.
03-977-1/2007
06.09.2007.
Смаил Кунић
Ул. Карађорђева бб
3.4. Експозитура Братунац
035/270283
Ул. Светосавска бб
2.9. Представништво
Лакташи
"PARTNER" Mikrokreditna
fondacija TUZLA
ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФАКС
035/300-250
035/300-269
245-780
e-mail
[email protected]
03-1113-2/2007
09.11.2007.
Одл. УО 01-597/08
29.10.2008.
Одл. УО 01-597/08
29.10.2008.
03-1119-2/2007
12.11.2007.
3
17.6.2014 11:15
Р/б
МКО/Организациони дио
АДРЕСА
ДИРЕКТОР/
Руководилац
ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФАКС
РЈЕШЕЊЕ
НАПОМЕНА
3.5. Експозитура Угљевик
Рјеш.04-05-2-656/08
12.06.2012.
Ул. Карађорђева, Ламела А
Зоран Пејчић
3.6. Експозитура Градишка
Ул. Митрополита Георгија
Николајевића бб
3.7. Експозитура Бања Лука
3.8. Експозитура Дервента
Ул. Милана Ракића 9А
Ул. Краља Петра бр. 1.
3.9. Експозитура Власеница
Ул. Илије Бирчанина 6
Мирослав
Малешевић
Жељина
Захировић
Горан
Радујковић
Неџмија
Павловић
3.10. Експозитура Бијељина
Ул. Светог Саве 23
Зоран Пејчић
3.12. Експозитура Добој
Ул. Стефана Првовјенчаног
СП-25
Мустафа
Хаџиагановић
Ул. Карађорђева бб
Горан Радујковић
Ул. Карађорђева S-44
3.15. Експозитура Рогатица
Ул. Српске слоге бб
3.16. Експозитура Прњавор
Ул. Милана Наградића 3
.
Рјеш.04-05-2-656/08
12.06.2012.
Благић Данијела
3.13. Експозитура Теслић
3.14. Експозитура Зворник
e-mail
[email protected]
.
Рјеш.04-05-2-656/08
12.06.2012.
3.11. Експозитура Приједор
Светосавска број 14
233-800
233-802
Одл. УО 01-597/08
29.10.2008.
Одл. УО 01-597/08
233-806
29.10.2008.
Одл. УО 01-597/08
29.10.2008.
03-1041-3/2008
11.09.2008.
Неџмија
Павловић
Јадранко
Вукашиновић
Горан
Радујковић
Рјеш.04-05-2-656/08
14.10.2011.
.
.04-05-2-656/08
12.06.2012.
03-1520-1/2008
25.12.2008.
03-309-1/2009
26.03.2009.
Одл. УО 01-597/08
29.10.2008.
4
17.6.2014 11:15
Р/б
МКО/Организациони дио
3.17. Експозитура Брод
3.18. Експозитура Кнежево
3.19. Експозитура Србац
3.20.EkspozituraKozarska
Dubica
MKF "MIKRA"
4.
SARAJEVO
4.1. Представништво
Микра Сарајево-Бања Лука
4.2. Представништво Б.Лука
Теренски уред Нови Град
4.3. Представништво Б.Лука
Теренски уред Модрича
4.5. Представништво Б.Лука
Теренски уред Котор Варош
4.7. Представништво Б.Лука
Теренски уред Бијељина
4.8. Представништво Б.Лука
Теренски уред Приједор
4.9. Представништво Б.Лука
Теренски уред Градишка
4.10. Представништво Б.Лука
Теренски уред Прњавор
4.11. Представништво Б.Лука
Теренски уред Пале
4.12. Представништво Б.Лука
Терен. уред Источно Сарајево
Ул. Др. Мајора Драгутина
Гавриловића бр. 12
ДИРЕКТОР/
Руководилац
Горан
Радујковић
Жељина
Захировић
Мирослав
Малешевић
Мурослав
малешевић
Санин
Чампара
Сандра
Вујасиновић
Сандра
Вујасиновић
Сандра
Вујасиновић
Сандра
Вујасиновић
Сандра
Вујасиновић
Ул. Вожда Карађорђа бр. 7
Сандра
Вујасиновић
03-478-1/2008
19.05.2008.
03-677-1/2008
19.06.2008.
03-678-1/2008
19.06.2008.
03-680-1/2008
19.06.2008.
03-682-2/2008
20.06.2008.
.
03-494-1/12
04.05.2012.
Сандра
Вујасиновић
Сандра
Вујасиновић
Сандра
Вујасиновић
Сандра
Вујасиновић
03-684-1/2008
20.06.2008.
03-685-1/2008
20.06.2008.
03-687-1/2008
20.06.2008.
03-1398-1/2008
05.12.2008.
АДРЕСА
Ул. Краља Петра I Ослободиоца
бб
Ул. Рајка Дукића 3
Ул. 11-ог Новембра бб
Svetosavska broj 10
Ул. Марка Марулића бр. 2/VI
Сарајево
Ул. Симе Матавуља бр. 18
Ул. Краља Петра I
Карађорђевића бр. 34
Ул. Светосавска бр. 22
Ул. Цара Душана бб
Ул. Скендера Куленовића
бр. 9/II
Пословни центар I спрат
Ул. Доброслава Јевђевића бб
Ул. Спасовданска 8
ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФАКС
РЈЕШЕЊЕ
НАПОМЕНА
Одл. УО 01-597/08
29.10.2008.
Одл. УО 01-597/08
29.10.2008.
03-1521-1/2008
21.01.2009.
033/616-162
033/717-141
717-140
228-040
228-042
[email protected]
5
17.6.2014 11:15
Р/б
МКО/Организациони дио
4.13. Теренски уред Бања Лука
4.14. Представништво Б.Лука
Теренски уред Нова Топола
4.15. Представништво Б.Лука
Теренски уред Кнежево
4.16. Представништво Б.Лука
Теренски уред Коз. Дубица
4.17. Представништво Б.Лука
Теренски уред Теслић
4.18. Представништво Б.Лука
Теренски уред Лакташи
Ул. Симе Матавуља 18
Ул. Нова Топола бб
Ул. Браће Шаварика бб
Ул. Светосавка 1
Ул. Хиландарска бб
ДИРЕКТОР/
Руководилац
Сандра
Вујасиновић
Сандра
Вујасиновић
Сандра
Вујасиновић
Сандра
Вујасиновић
Сандра
Вујасиновић
Сандра
Вујасиновић
Сандра
Вујасиновић
MKF "MIKRO ALDI"
GORAŽDE
Производно-занатски центар
I спрат
Ул. Краља Петра I
Карађорђевића бб
Панорама бб
Горажде
5.1. Представништво Пале
Ул. Николе Тесле бб
Далиборка
Мијовић
5.2. Представништво
Вишеград
Ул. Краља Петра I бб
Селма Пилав
5.3. Теренски уред Фоча
Ул. Крајишка бб
Бранка Лорић
5.4. Представништво Требиње
Ул. Требињских бригада 5
Зоран Игњатић
4.19. Теренски уред Челинац
5.
АДРЕСА
5.5. Представништво Вишеград
Ул. Добровољачка 36
- Теренски уред Рогатица
MKF "SUNRISE"
Ул. Хамдије Крешевљако6.
SARAJEVO
вића 51, Сарајево
6.1. Представништво Добој
Карађорђева 53
6.2. Представништво Рогатица Ул. Српске слоге бб
ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФАКС
РЈЕШЕЊЕ
03-839-1/2008
28.07.2008.
03-1054-1/2008
16.09.2008.
03-1056-1/2008
16.09.2008.
03-1057-1/2008
16.09.2008.
03-1071-1/2008
16.09.2008.
03-1257-1/2008
12.11.2008.
03-549-1/2009
04.06.2009.
Ферида Софтић 038/221-771 038/226-456
Аид
Јусуфбашић
Алдијана
Авдовић
[email protected]
03-575-2/2008
30.05.2008.
Рјеш.04-05-2-1708/07
18.02.2011.
03-571-2/2008
30.05.2008.
03-1091-1/2008
25.09.2008.
03-378-1/2009
16.04.2009.
Бранка Лорић
Зоран Дучић
НАПОМЕНА
e-mail
[email protected]
Лејла Буква
033/655-467
033/727-385
03-864-1/11
13.07.2011.
.
Рј.04-05-2-1741/07
25.06.2012.
6
17.6.2014 11:15
Р/б
МКО/Организациони дио
АДРЕСА
ДИРЕКТОР/
Руководилац
ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФАКС
РЈЕШЕЊЕ
НАПОМЕНА
Рј.ФБА 07-0360-1/10
6.4. Представништво Приједор Ул. Занатска бб
6.5. Представништво Вишеград II Подрињске бригаде бб
6.6. Представништво Зворник
29.01.2010.
Рј.04-05-2-1741/07
25.06.2012.
Рј. 07-0362-1/10
29.01.2010.
Рј.04-05-2-1741/07
25.06.2012.
03-638-3/2008
18.06.2008.
одл.2127/17-04-02/10
01.04.2010.
03-1208-1/2008
22.10.2008.
Рј.04-05-2-1741/07
25.06.2012.
Милада Рајлић
Алдијана
Авдовић
Ул. Браће Југовића бб
Hasi} Nadira
7.
6.7. Представништво
Бања Лука
Ул. Саве Ковачевића 22
Милада Рајлић
MKF "PRIZMA"
SARAJEVO
Бистрик Медреса 43
Сарајево
Кенан Црнкић
7.1. Представништво Пале
Ул. Српских ратника бр. 47
Алмира Бајрић
7.2. Представништво Вишеград
Карађорђева бб
Издвојена канцеларија
7.3. Представништво Требиње
Светосавска 10
Издвојена канцеларија
Алмира Бајрић
Шефика Ћорић
033/573320
033/446-583
03-653-1/2008
16.06.2008.
03-1217-1/2009
09.11.2009.
03-1216-1/2009
09.11.2009.
7
17.6.2014 11:15
Р/б
МКО/Организациони дио
АДРЕСА
7.4. Представништво Сребреница Ул. Васе Јовановића бб
ДИРЕКТОР/
Руководилац
Лејла Витешкић
7.5. Представништво Бања Лука
Ул. Ђуре Јакшића бр. 13
Данко Николић
7.6. Представништво Сребреница
Ул. Милоша Обилића бр. 18
Издвојена канцеларија Милићи
7.7. Представништво
Издвојена канц. Приједор
Ул. Занатски центар 2
Лејла Витешкић
Данко Николић
Данко Николић
7.10. Представништво Бања Лука
Издвојена канцел. Градишка
Ул. Ђуре Јакшића бр. 13
Данко Николић
7.12. Представништво Добој
Објекат Ф-на простору зелене
пијаце, бр. посл. простора 18
РЈЕШЕЊЕ
НАПОМЕНА
03-657-1/2008
16.06.2008.
.
Рј. 04-05-2-408/08
15.11.2011.
03-658-4/2008
04.07.2008.
.
7.8. Представништво Шипово
Ул. Николе Тесле бб
ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФАКС
Данко Николић
Рј. 04-05-2-408/08
15.11.2011.
.
Рј. 04-05-2-408/08
15.11.2011
.
Рј. 04-05-2-408/08
15.11.2011.
.
Рј. 04-05-2-408/08
15.11.2011.
8
17.6.2014 11:15
Р/б
МКО/Организациони дио
7.14. Уред Бијељина
7.15. Представништво Бања Лука
Издвојена канцел. Лакташи
8.
АДРЕСА
Ул. Браће Гаврића 26
Ул. Солунска бб
MKF "LOK"
SARAJEVO
Скендерија 13
Сарајево
8.1. Регионални уред Бијељина
Ул. Јована Дучића 40/1
8.2. Регионални уред
Бања Лука
Ул. Јована Дучића 2
8.3. Теренска канцеларија
Требиње
8.4. Теренска кацеларија
Источно Сарајево
8.5. Теренска канцеларија
Соколац
8.6. Теренска канцеларија
Пале
8.7. Теренска канцеларија
Дервента
8.9. Теренска канцеларија
Добој
ДИРЕКТОР/
Руководилац
ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФАКС
Данко Николић
Мира Алексић
Ул. Дубровачки пут бб
Дамир Јуриљ
Спасовданска 23
Денис Јамак
Cara Lazara bb
Денис Јамак
Ул. Српских радника 44
Деникс Јамак
Трг православља бб.
Мира
Алексић
Ул. Николе Пашића - Ламела Мира
I
Алексић
НАПОМЕНА
.
Рј. 04-05-2-408/08
15.11.2011.
.
Рј. 04-05-2-408/08
15.11.2011.
Данко Николић
Нусрет
Чаушевић
Дарко
Манојлчовић
РЈЕШЕЊЕ
033/564-200
033/564-201
564-250
[email protected]
Рјеш.04-05-2-513/08
од 02.04.2009.
.
Рјеш.03-606-1/12
21.05.2012.
Рј.Фед.мин.правде
04-05-2-513/03
08.06.2011.
03-1235-1/2009
30.11.2009.
03-995-1/2008
04.09.2008.
03-144-1/2010
18.02.2010.
Одл. бр. 8832/03/1
30.06.2010.рјешење
Одл. бр. 8832/03/10
30.06.2010.
9
17.6.2014 11:15
Р/б
МКО/Организациони дио
АДРЕСА
ДИРЕКТОР/
Руководилац
8.10. Теренска канцеларија
Прњавор
Ул. Светосавска 40
Мира Алексић
8.11. Теренска канцеларија
Приједор
Ул. Саве Ковачевића 12
Мира Алексић
8.12. Теренска канцеларија
Градишка
Ул.Миторполита Георгија
Николајевића број 1.
8.14. Теренска канцеларија
Јања
Ул. Карађорђева 165
8.15. Теренска канцеларија
Власеница
Ул. Светосавска 10
Мира Алексић
Драган
Милинковић
Лакић Горан
8.17. Теренска канцеларија
Лакташи
Ул. Карађорђева 69
Мира Алексић
8.18. Теренска канцеларија
Братунац
Ул. Видовданска 7
Лакић Горан
8.19. Теренска канцеларија
Бања Лука
Ул. Гундулићева 6
Мира
Алексић
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
РЈЕШЕЊЕ
НАПОМЕНА
Одл. бр.
8832/03/10
30.06.2010.
Рјеш.04-05-2513/08
од 02.04.2009.
Рјеш.04-05-2513/08од
02.04.2009.
Рјеш.04-05-2513/08
од 02.04.2009
Рјеш.04-05-2513/08
од 02.04.2009
Рјеш.04-05-2513/08
од 02.04.2009.
Рјеш.04-05-2513/08
од 02.04.2009
03-1054-1/2009
29.09.2009.
10
Download

Spisak MKO iz federacije za 04 04. 2013