REDNI BROJ
NAZIV ROBE
JEDINICA
MJERE
KOLIĈINA
Kom
10
Kom
10
Kom
5
Kom
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Antiros
za
skidanje rĊe
Armaturna mreţa
5x5
Baterija za kadu
Baterija
za
umivaonik,kuhinj
u
Bojler 50l
Bojler 80l
Borer BSV 1
Borer BSV 1,5
Borer BSV 10
Borer BSV 11
Borer BSV 12
Borer BSV 13
Borer BSV 2
Borer BSV 2,5
Borer BSV 3
Borer BSV 3.2
Borer BSV 3.5
Borer BSV 4
Borer BSV 4.2
Borer BSV 4.5
Borer BSV 5
Borer BSV 5.5
Borer BSV 6
Borer BSV 7
Borer BSV 8
Borer BSV 9
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
5
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
27
Brava 6.5 za kljuĉ Kom
10
28
Brava 60 cilindar Kom
20
1
2
3
4
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Brava za drvena
Kom
vrata 6.5 cilindar
Brava za drvena
Kom
vrata 8 cilindar
Bravice 845
Kom
Bravice
za
Kom
metalne ormariće
Brusilica
HSW
3125
Brusni papir V6
10gr.100
Bušilica
SRE4713
Cement
Cijev fe ¾
Cijev fe 40x40
Cijev fe1/2
Cijev fe30x30
Cjediljka 18x22
Crijevo za vodu
1/2*
20
10
30
20
Kom
2
M2
25
Kom
2
Kg
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
1000
10
10
10
10
10
M
200
CIJENA PO
JEDINICI
MJERE BEZ
PDV-a
CIJENA
PO
UKUPNA
JEDINICI
CIJENA
MJERE
SA
PDV-a
PDV-om
BEZ
45
46
47
48
49
Ĉep poc fi 1/2”
Titan
Ĉesma
pipa
kovina 1/2”
Ĉetka 30
Ĉetka plosna 40
Ĉetka plosna 50
Ĉetka plosna 80
Ćetka plosna 60
50
Daljinski štap 2m Kom
5
51
52
53
54
55
Kom
Kg
Kg
Kg
Kg
150
5
5
5
10
Kg
10
Kom
100
58
dipi
Ekseri 2
Ekseri 3
Ekseri 4
Ekseri 5-10
Elektroda
EZ11FI 2,5(3,5)
Farba za drvo
uljana 0,75l
Farba za metal
Kom
100
59
Farba za radijatore Kom
20
60
Glet masa 25/1
kom
10
61
Gletarica 140x280 Kom
10
62
Hidrozan 25/1
Kg
Hladni
premazLit
BOSKOBIT
Inpregnacija
za
Lit
parket
250
65
Ispitivaĉ za struju Kom
2
66
Izlolir traka
Kom
30
67
Izolaciona lepenka
Kom
IMKA 10/1
20
43
44
56
57
63
64
68
69
Izvijaĉ-komplet
krst
Izvijaĉ-komplet
ravni
Kom
50
Kom
20
Kom
Kom
Kom
kom
Kom
10
10
10
5
5
50
30
Set
1
Set
1
70
Jupol Europol 15 l Kom
30
71
Kabl 3*2.5
Kabl za produţni
PPJ 3X1,5
Kanalica 17*17
Kliješta GRIP
Kliješta
konbinirka
m
200
M
50
m
Kom
50
2
Kom
1
76
Kliješta papagajka Kom
2
77
Klizna spojka 110 Kom
10
78
Klizna spojka 125 Kom
5
79
80
81
82
83
Klizna spojka 50
Klizna spojka 75
Kofer za alat
Kudelja
L profil 20x20
10
10
1
5
10
72
73
74
75
Kom
Kom
kom
Kg
Kom
84
85
86
87
88
89
Kom
Kom
Set za 20m2
Lit
Lit
Kg
10
10
10
2
5
100
kg
200
Kg
100
Kom
50
Kom
50
kom
150
Kom
50
Kom
100
M2
500
Kom
Kom
Kom
Kom
10
10
10
10
Kom
40
Kom
40
104
Prekidaĉ za zvono kom
10
105
Produţni kabl 3m Kom
10
106
Produţni kabl 5m Kom
10
107
Pur pjena velika
PVC cijev
110x1000
PVC cijev
110x2000
PVC cijev
110x250
PVC cijev
110x3000
PVC cijev
110x4000
PVC cijev
110x500
Pvc
cijev
125x1000
Pvc
cijev
125x2000
Pvc
cijev
125x250
Pvc
cijev
125x3000
Pvc
cijev
125x4000
Pvc
cijev
125x500
Kom
20
Kom
10
Kom
10
Kom
50
Kom
10
Kom
10
Kom
10
Kom
5
Kom
5
Kom
5
Kom
5
Kom
5
Kom
5
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
L profil 30x30
L profil 40x40
Lak za parket
Ljepilo neostic
Ljepilo za drvo
Ljepilo za parket
Ljepilo
za
univerzalnu
keramiku
Mašinski malter
25/1
Neonske sijalice
1,2m
Neonske sijalice
1,5m
Neonske sijalice
60cm
Nipl poc fi 1/2”
Titan
Nitro lak 0,75l
Parapropusna
folija
Plosno fe 20x3
Plosno fe 25x5
Plosno fe 30x5
Plosno fe 40x4
Prekidaĉ
dvodjelni P/Ţ
Prekidaĉ
jednodjelni P/Ţ
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
120
Pvc
cijev
fi
50x250
Pvc
cijev
fi
75x2000
PVC cijev fi
75x250
Pvc
cijev
fi
75x3000
Pvc
cijev
fi
75x4000
Pvc
cijev
fi
75x500
Pvc
cijev
fi50x1000
Pvc
cijev
fi50x2000
Pvc
cijev
fi50x3000
Pvc
cijev
fi50x500
Pvc
cijev
fi75x1000
Pvc
cijevfi
50x4000
Pvc kojeno fi
110/45*,90*
Pvc koljeno fi
125/45*,90*
Pvc koljeno fi
50/45*,90*
Pvc koljeno fi
75/45*,90*
PVC
raĉva
110/50/45
PVC
raĉva
110/50/90
PVC
raĉva
120/110/45
PVC
raĉva
120/110/90
Kom
10
Kom
10
Kom
10
Kom
10
Kom
10
Kom
10
Kom
10
Kom
10
Kom
10
Kom
10
Kom
10
Kom
10
Kom
20
Kom
20
Kom
20
Kom
20
Kom
20
Kom
20
Kom
20
Kom
20
140
PVC raĉva 50/45 Kom
20
141
PVC raĉva 50/90 Kom
20
142
RazreĊivaĉ nitro
Rezna
ploĉa
180x3x22
Sabirnica
Sijalica
za
reflektor
Silicon akril
Silicon
univerzalni
Slavina pokretna
1/2”
komlet(ventil,spoj
ke,sifon..)
Sobna antenna
Starteri za 120
Starteri za 150
Starteri za 60
Lit
50
Kom
20
Kom
10
Kom
20
Kom
20
Kom
60
Kom
10
Kom
kom
kom
kom
15
50
50
150
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
Stiropol 2cm
Stiropol F3
Šarka fi16
drvena vrata
M2
M2
100
50
Par
10
Šarka za metalna
Par
vrata 14x100
10
za
Špartla 60
Teflon traka
Tiplovi sa vijkom
PA-6
Ubodna pila
Uloţak za valjak
10 cm
Kom
Kom
20
50
Kom
1000
Kom
2
Kom
30
162
Umivaonik
djeĉiji(mali)komplet(vijak sa
Kom
tiplom,crijevo
flexi,sifon,gumiţe
tna…)
10
163
Umivaonik veći
komplet(vijak za
umivaonik
sa
Kom
tiplom,crijevo
flexi,sifon,gumiţe
tna…)
10
164
Usadna
ĉesmakomplet(ventil
spojke,sifon..)
20
165
Usisivaĉ na vodu kom
10
166
Usisivaĉ o biĉni
kom
10
167
Utiĉnica gumena
Kom
20
Kom
40
Kom
m
20
100
Kom
20
Kom
12
Kom
20
159
160
161
173
Utiĉnice ugradne
P/Ţ
Utikaĉ gumeni
Utp kabl 4*2
Valjak
mali
komplet
Valjak
velikikomplet
Ventil fi11/2”
174
Vijak udarni 8x20 Kom
168
169
170
171
172
175
176
177
178
179
180
181
Vijak za drvo
3x16
Vijak za drvo
6x90
Vijak za metal
7504k 6.3x80
Vijak za metal
7504N 4.2X13
Vijak
zakucavajući sa
tiplom 6x40
Vodokotlić NM
LIV-kompl
WC daska za
djeĉiju šolju
1000
Kom
500
Kom
500
Kom
1000
Kom
1000
Kom
1000
Kom
40
Kom
20
182
183
184
185
WC daska za šoljuKom
veća
WC šolja djeĉijaKom
komplet
WC šolja većaKom
komplet
Zaštitna folija 4x5 Kom
10
20
10
10
Ukupno
Naziv dobavljača :_________________________________
Potpis dobavljača:_________________________________
Download

specifikacija za proizvode u građevinarstvu