"STECO CENTAR" doo - kompanija sa dugogodišnjom tradicijom proizvodnje montažnih objekata,
savremenim proizvodnim pogonom, stručnim kreativnim timom, referencama širom sveta i širokim
spektrom arhitektonskih rešenja.
CENOVNIK MONTAŽNIH KUĆA: “STANDARD”
DETALJAN OPIS POZICIJA OBUHVAĆENIH PO SISTEMU “KLJUČ U RUKE” ZA MONTAŽNI
OBJEKAT
280,- €/m2 – za područje Srbije
PROJEKTOVANJE
Izrada idejnog rešenja prema željama i potrebama kupca, razrada izvođačkog projekta i radioničkih
crteža neophodnih za izradu panela i specifikacija svih materijala.
HIDROIZOLACIJA AB PLOČE
Hidroizolacija kompletne betonske podloge – AB ploče kondorom “3”.
PODNA KONSTRUKCIJA SOBA
Termoizolacija stirodur d=30mm. Laminat.
POD KUPATILA
Keramičke pločice u nabavnoj ceni do 6,00 €/m2, po izboru iz ponude STECO CENTAR.
POD KUHINJE
U pojasu zida predviđenog za smeštanje kuhinjskih elemenata 80cm: keramičke pločice u nabavnoj
ceni do 6,00 €/m2, po izboru iz ponude STECO CENTAR.
PODOVI TERASA
Keramičke pločice u nabavnoj ceni do 6,00 €/m2, po izboru iz ponude STECO CENTAR.
KONSTRUKCIJA PANELA SPOLJAŠNJIH ZIDOVA
Gipskarton 9,5mm, parna brana, iverica 9mm, ram 105mm - mineralna vuna 100mm, QSB ploča
9mm, demit fasada stiropor 50mm, fasadni sloj lijepka i mrežica 10mm. Debljina zida d=192,5mm,
termički proračun U=0,248W/m2K – NISKOENERGETSKI. Unutrašnje površine su pregletovane i
bojene poludisperzijom u belo, a fasadne završno obrađene i bojene u standarnim bojama iz
ponude STECO.
KONSTRUKCIJA PANELA PREGRADNIH ZIDOVA
Gipskarton 9,5mm, iverica 9mm, ram 80mm - mineralna vuna 80mm, iverica 9mm, gipskarton
9,5mm. Debljina zida d=117,0mm. Sve unutrašnje površine su pregletovane i bojene
poludisperzijom u belo.
OBRADA ZIDOVA I PLAFONA SOBA
Gletovanje i bojenje poludisperzijom u bijelo.
OBRADA ZIDOVA I PLAFONA KUPATILA I KUHINJE
Obloga zidova i plafona je vlagootporna gipskartonska tabla 12,5mm. Parapet visine 150cm je
obložen zidnim keramičkim pločicama u ceni do 6,00 €/m2, po izboru iz ponude STECO CENTAR.
Ostale zidne i plafonske površine su gletovane i obojene poludisperzijom u belo.
MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA - OBJEKAT SA POTKROVLJEM ILI SPRATNI
Gipskarton 9,5mm, iverica 9mm, tavanske grede 42/165mm, izolacija mineralna vuna 50mm,
iverica 18mm, filc, laminatna podna obloga.
TAVANSKA KONSTRUKCIJA - PRIZEMNI ILI SPRATNI OBJEKAT
Gipskarton 9,5mm, iverica 9mm, parna brana, tavanske grede 42/105mm, izolacija mineralna vuna
150mm, građevinska folija.
KROVNA KONSTRUKCIJA - OBJEKAT SA POTKROVLJEM
Gipskarton 9,5mm, iverica 9mm, parna brana, rogovi 90/110mm, izolacija mineralna vuna 100mm.
OPCIJA 1 CREP: daska 18mm, građevinska folija, kontraletva 50/30mm, letva 50/30mm, crep
"continental" ili biber falc.
OPCIJA 2 TEGOLA: daska 18mm, paropropusna folija, tegola oblika biber u crvenoj ili zelenoj boji.
OPCIJA 3 TR LIM: daska 18mm, građevinska folija, kontraletva 50/30mm, letva 50/30mm, krovni
profilisani tr lim
KROVNA KONSTRUKCIJA - PRIZEMNI ILI SPRATNI OBJEKAT
Rešetkasta konstrukcija.
OPCIJA 1 CREP: daska 18mm, građevinska folija, kontraletva 50/30mm, letva 50/30mm, crep
"continental" ili biber falc.
OPCIJA 2 TEGOLA: daska 18mm, paropropusna folija, tegola oblika biber u crvenoj ili zelenoj boji.
OPCIJA 3 TR LIM: daska 18mm, građevinska folija, kontraletva 50/30mm, letva 50/30mm, krovni
profilisani tr lim
SPOLJAŠNJA STOLARIJA
Spoljašnja stolarija od punog drveta sa vakuumskim termopan staklima 4+16+4mm. Ulazna vrata
od punog drveta - masiv. Opciono petokomorna bela PVC stolarija.
UNUTRAŠNJA STOLARIJA
Sandardna lesomal sobna vrata.
DIMNJAK
Kompletan montažni dimnjak sa svim neophodnim priključcima, vratancima, šamotnim setom.
Dimnjačke cevi Ø140 ili Ø 160mm. Unutrašnja obrada spoljašnje strane dimnjaka gipskarton sa
gletovanjem i bojenjem. Iznad krovne ravni, obrada demit. Napomena: dimnjak je obuhvaćen
ponudom za objekte bruto površine veće od 60m2.
OLUCI
Kompletni plastificirani oluci u braon boji.
OGRADE TERASA
Drvena ograda po projektu i standardu STECO tipskih modela.
UNUTRAŠNJE STEPENICE
Drvene stepenice ručno obrušene i lakirane, od elemenata sušene smreke d=42mm, u svemu
prema STECO standardu. Stepenice su bez čela i dodatnih obloga.
ELEKTRIČNE INSTALACIJE
Kompletne unutrašnje električne instalacije. Spratna tabla, osigurači, prekidači, utičnice i sijalična
grla. Kompletan razvod kablova krov PVC cevi - bužire. Pozicija elekrtričnih instalacija obuhvata
jedno sijalično grlo, jedan prekidač i jednu duplu utičnicu po prostoriji.
INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE
Kompletan unutrašnji vodovodni i kanalizacioni razvod instalacija po projektu. Vodovodni razvod
PVC cevima po zidu. Kanalizacioni razvod u obavezi kupca pri gradnji temelja.
SANITARIJE I OPREMA KUPATILA
Tuš kabina ili PVC kada, umivaonik i wc šolja. Neophodne sanitarne baterije – za kadu sa tušem i
umivaonik . Bojler 80 litara. Vodokotlić. Ogledalo. Svi elementi su iz ponude STECO CENTAR.
TRANSPORT
Transport kompletnog materijala namenjenog za izgradnju objekta do mesta gradnje. Pozicija
obuhvata transport materijala do udaljenosti max.100km od Beograda. Za veće udaljenosti preko
100km, investitor doplaćuje 1,-€/km. U slučaju da se mestu gradnje ne može prići kamionom,
investitor obezbeđuje adekvatno vozilo od mesta pretovara i snosi troškove pretovara i dodatnog
transporta.
MONTAŽA
Kompletna montaža svih panela i elemenata gradnje navedenih u opisu pozicija radova.
Sve pozicije podrazumevaju spojna sredstva po STECO standardu.
Obračun se vrši po kvadratnom metru bruto površine objekta. Cenom nije obuhvaćen PDV.
Ponuda obuhvata samo i jedino pozicije koje su navedene. Za sve druge eventalne dodatne radove
ili izmene na postojećim pozicijama investitor i ponuđač se naknadno dogovaraju.
Opcije:
- IZGRADNJA TEMELJNIH TRAKA I RAVNE ARMIRANO-BETONSKE PLOČE D=8cm.
PROSEČNA VISINA SOKLA Hmax=30cm. Cena: 50,-€/m2 BRUTO POVRŠINE
TEMELJNE PLOČE. Za temelje sa predviđenom većom visinom sokla i/ili za karakteristične
uslove – teren u nagibu, cena se formira po upitu i prema stanju na terenu.
-
IZRADA KOMPLETNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (GLAVNOG GRAĐEVINSKOG
PROJEKTA) NEOPHODNE ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE. Cena: 4,-€/m2
BRUTO POVRŠINE OBJEKTA (POZICIJA JE VAŽEĆA SAMO U SLUČAJU
UGOVARANJA GRADNJE OBJEKTA).
Obaveze investitora:
-
IZGRADNJA TEMELJA OBJEKTA SA RAVNOM TEMELJNOM PLOČOM PREMA
NACRTU KOJI OBEZBEĐUJE “STECO CENTAR”. RAVNOST PLOČE MORA BITI
STOPROCENTNA, A DIMENZIJE PRECIZNE PREMA NACRTU.
SMEŠTAJ I ISHRANA MONTERA U TOKU TRAJANJA RADOVA NA MONTAŽI OBJEKTA
U SVEMU PREMA DATIM POZICIJAMA. Pozicija podrazumeva dva kuvana obroka po
monteru, i skroman smeštaj u neposednoj blizini mesta gradnje. U slučaju da investitor nije
u mogućnosti da obezbjedi smještaj i ishranu montera, vrijednost ugovorenih radova se
uvećava za 8% na ime ovih troškova.
Način plaćanja: 50% AVANSNO PRI POTPISIVANJU UGOVORA, 50% PO ZAVRŠETKU SIVE
FAZE GRADNJE.
Rokovi isporuke: 30 DANA OD DANA POTPISIVANJA UGOVORA.
Download

prikaži - Steco centar