Detalji pokrivanja crijepom Jupiter
krov za stoljeća
krov za stoljeća
Poštovani,
prospekt su izradili majstori krovopokrivači Manfred Nepel i Šimo Filipović.
Korišteni detalji nastali su iz pozitivnih iskustava dvojice majstora.
Navedene dimenzije su nominalne vrijednosti. Zbog tolerancija u pečenju i promjena osobina
sirovine, moguća je pojava manjih odstupanja u dimenzijama. Pri isporuci crijepa na gradilište
moraju se provjeriti letvanje i pokrovna širina.
Nacrti nisu u mjerilu, oni su univerzalni ali opisi na skicama i kote su točni i najnovijeg su datuma.
Statika konstrukcije se mora obavezno provjeriti.
Za Tondach Hrvatska
Šimo Filipović
2
krov za stoljeća
J u p i t e r
48,6
29,2
Tehnički podaci:
Preporučeno letvanje
40 cm
Klizno letvanje od 38 ,7do 42,7 cm
Pokrovna širina
25 cm
Ukupna širina
29,5 cm
Ukupna dužina
49 cm
Masa po komadu
4,37 kg
Utrošak u m2 od 9,3 do 10,5 kom
Pokrivanje sa preklopom
(na pola crijepa)
Minimalni nagib krova za crijep Jupiter je 30 0 bez ili 25 0 sa sekundarnim krovom Tondach Tuning Fol-S
ÖNORM B7219
Oblici crijepa Jupiter:
Rubni lijevi
Odzračni crijep
Osnovni crijep
Polovica crijepa
Rubni desni
3
krov za stoljeća
Jupiter - detalj strehe
8,0
38,0
38,7 - 42,7
38,7 - 42,7
Pričvršćivanje
Polovica crijepa Jupiter
-Jupiter
-Letvanje od 38,7 do 42,7
-Kontra letva min. 5 cm
,7
-Visokoparopropusna folija Tondach FOL-S
42
,7 8
-Daska
3
-Rog
,7
38
,0
38
Z
Zaštitna rešetka za ptice
Ulaz zraka za prozračivanje crijepa
Min. visina kontraletve je 5 cm
R
STO
RO
IP
ČN
RA
Okapni lim
4
LE
A
TR
8,0
Uljevni lim
2,7
-4
N
KO
E
TV
krov za stoljeća
Jupiter - detalj strehe
Tondach Tuning
Odzračni element za strehu
Ulaz zraka
Ulaz zraka
Ulaz zraka
Ulaz zraka
5
krov za stoljeća
Jupiter - detalj strehe
Ležeći žlijeb
-Jupiter
-Letvanje od 38,7 do 42,7
-Kontra letva min. 5 cm
-Visokoparopropusna folija Tondach FOL-S
-Daska
-Rog
Tondach Tuning
Odzračni element za
strehu
Ulaz zraka
LET
RA
NT
O
RK
STO
O
I PR
Ulaz zraka za prozračivanje
crijepa.
Min. visina ulaza je 5 cm.
VE
ČN
ZRA
Zaštitna rešetka za ptice
Okapni lim
Viseći žlijeb
-Jupiter
-Letvanje od 38,7 do 42,7
-Kontra letva min. 5 cm
-Visokoparopropusna folija Tondach FOL-S
-Daska
-Rog
ZR
IP
N
AČ
R
TO
S
RO
Uljevni lim
Ulaz zraka za prozračivanje
crijepa.
Min. visina ulaza je 5 cm.
Zaštitna rešetka za ptice
6
Ulaz zraka
KO
R
NT
ET
AL
VE
krov za stoljeća
Odzračivanje
Minimalna visina kontraletve bez matematičkog izračuna
Izvod iz austrijskih normi ÖNORM B 7215
7
krov za stoljeća
Jupiter - detalj sljemena
Kopča za Utoreni sljemenjak
Tondach Tuning odzračna traka za sljeme i greben
Odzračni crijep
Tondach Tuning odzračna
traka za sljeme i greben.
Sljemenjak je odvojen od
crijepa oko 1,5 cm.
“ A ” ovisi o nagibu krova i kreće se od 3,5 do 5 cm.
Najbolje je provjeriti
“ B ” ovisi o nagibu krova i kreće se od 13 do 15 cm.
Najbolje je provjeriti
A
2,7
o4
na jepu
ka
i
zra m cr m2
z
a
o
c
5
Izl račn
2
odz si oko
o
izn
I
ČN
RA
Z
8
PR
3
LE
RA
T
ON
RK
TO
OS
d
8,7
E
TV
3
a
rak
zz 2
a
l
m
Iz
0c
13
o
ok
B
od
od
2,7
o4
d
8,7
krov za stoljeća
Jupiter - odzračivanje s metalnim elementom
Odzračna traka za sljeme i greben
Metalni odzračni element
“ A ” ovisi o nagibu krova i kreće se od 1,3 do 3,2 cm
Najbolje je provjeriti
“ B ” ovisi o nagibu krova i kreće se od 13 do 15,3 cm
Najbolje je provjeriti
3,0 A
Tondach Tuning odzračna
traka za sljeme i greben.
Sljemenjak je odvojen od
crijepa oko 1,5 cm.
3,0
4,0
,7
2
-4
Izlaz zraka oko
130 cm2
7
7
38,
2,
-4
B
,7
38
Kopča za bočni utor
protiv nevremena
Izlaz zraka oko
180 cm2
ZR
IP
N
AČ
R
TO
S
RO
KO
R
NT
ET
AL
VE
Tondach Tuning
metalni odzračni element
9
krov za stoljeća
Jupiter - detalj pult krova
Sljemenjak za jednostrešni pult krov
Kopča za sljemenjak
7,5
cm
3,0 2,0
,7
,7
38
-Jupiter
-Letvanje od 38,7 do 42,7 cm
-Kontraletva min. visine 5 cm
-Visokoparopropusna folija FOL-S
-Daska
-Rog
Izlaz zraka
TR
I PR
ČN
RA
Z
10
OS
TO
ON
RK
ET
AL
VE
2
-4
ovisi o nagibu krova i
kreće se od 4 do 9,5 cm.
Najbolje je provjeiti.
,7
,7
38
2
-4
Izlaz zraka
Min. 3,0 cm
krov za stoljeća
Jupiter - detalj završetka krova s limom
Pričvršćivanje crijepa
-Jupiter
-Letva
-Kontraletva min. visine 5 cm
-Visokoparopropusna folija FOL-S
-Daska
-Rog
24,73
24,73
29,2
9,0
9,0
24,73
11
krov za stoljeća
Jupiter - detalj završetka krova s rubnim crijepom
Pričvršćivanje crijepa
-Jupiter
-Letva
-Kontraletva min. visine 5 cm
-Visokoparopropusna folija FOL-S
-Daska
-Rog
12
24,73
24,73
23
5
5
18,5
krov za stoljeća
Jupiter - detalj grebena
Kopče za pričvršćivanje rezanog
crijepa na grebenu
Grebena daska
Odzračna traka za
sljeme i greben
Kopča za sljemenjak
Početni utoreni sljemenjak
za greben
-Jupiter
-Letva
-Kontraletva min. visine 5 cm
-Visokoparopropusna folija FOL-S
-Daska
-Rog
Grebena daska
0,2
Odzračna traka za sljeme
i greben
izlaz zraka oko 130 cm2
Grebena greda
13
krov za stoljeća
Jupiter - detalj uvale
10,0
Obavezno je pričvršćivanje rezanog crijepa
25,0
10,
0
Tondach Tuning - klinasto brtvilo
14
krov za stoljeća
Jupiter - detalj mansardnog krova
38
cm
m
8c
aka
z zr
aka
z zr
Ula
Uljevni lim
Grudni lim
38,7
- 42,7
8 cm
Ula
-Jupiter
-Letvanje od 38,7 do 42,7
-Kontraletva min. visine 5 cm
-Visokoparopropusna folija Tondach FOL-S
-Daska
-Rog
7-
38,
7
42,
ZRA
ČNI
PRO
STOR
KON
T
RALE
T VE
38,7
- 42,7
4
38
15
krov za stoljeća
Jupiter - detalj glinenog priključka za ventilaciju
Glineni priključak za NAPU
Glineni crijep za NAPU ili ANTENU
Spoj zalijepiti silikonom
Gumena brtva za vodu i vjetar
Gibljivo crijevo
16
krov za stoljeća
Jupiter - detalj priključka krova i zida
Odzračivanje krovne konstrukcije po
austrijskim normama
ÖNORM B2215
m
ÖNORM B7219
4c
ÖNORM B7215
oko
Grudni lim
8,7
d3
do
42,7
eo
nj
tva
o le
n
24,73
24,73
29,2
min.8 cm
Kliz
-Jupiter
-Letva
-Kontraletva min. visine 5 cm
-Visokoparopropusna folija Tondach FOL-S
-Daska
-Rog
17
krov za stoljeća
Jupiter - sistem za hvatanje snijega
Gredica dim. 4 x 6 cm
na koju se kači držač rešetke za snijeg
Dodatna gredica radi
opterećenja snijega
Rešetka za hvatanje snijega
Držač rešetke za hvatanje snijega
R
NT
Uljevni lim
VE
STO
ZR
Ulaz zraka
Zaštitna rešetka za ptice
Min.visina kontraletve je 5 cm.
O
RK
ET
AL
O
I PR
N
AČ
Okapni lim
Držač rešetke za hvatanje snijega ugrađuje se tako
da se iza reda crijepa ugradi dodatna gredica dim 4 x 6 cm
i pričvrsti se za kontraletvu. Gdje se točno ugrađuje drvena gredica?
Prislonite držač rešetke na crijep. Spustite ga dok ne dođe svojim donjim
dijelom do donje letve. Tada gredicu pričvrstite s vijcima za drvo u kontraletvu.
Kod montaže će gornji utor smetati pa se on mora pažljivo izrezati kao
i dio gornjeg crijepa koji naliježe preko držača. Držač se ugrađuje
na svaki rog ili u njegovoj blizini. Rešetka za hvatanje snijega visoka je 20 cm
i duga 300 cm, nju jednostavno uklopite u držač rešetke. Ako su rogovi
dugački i ako se radi o strmome krovu, treba dodati još jednu letvu
između reda letava. To se radi zbog toga da usljed velikog opterećenja snijegom
ne bi došlo do pucanja crijepa.
18
krov za stoljeća
Jupiter - zaštita od snijega- točkasti snjegobrani
1 kom / m 2 + prvi red svaki crijep
Kod ovakve sheme slaganja snjegobrana
utrošak je oko 1 kom/m2 + svaki crijep u
prvom redu snjegobrana. Ovo je najmanja
potrošnja snjegobrana i preporuča se na
mjestima s malo snijega.
2 kom / m 2 + prvi red svaki crijep
Kod ovakve sheme slaganja snjegobrana
utrošak je oko 2 kom/m2 + svaki crijep u
prvom redu snjegobrana. Ovo je srednja
potrošnja snjegobrana i preporuča se na
mjestima s više snijega.
UPOZORENJE:
Najsigurniji način ugradnje snjegobrana je
kombinacija sistema za hvatanje snijega i
točkastih snjegobrana. U zonama gradskih
četvrti, šetnicama, školama ili crkvama
obavezna je kombinacija ovih dviju zaštita
od krovne lavine. Ove sheme su informativne i napravljene su na temelju
dosadašnjih pozitvnih iskustava. Pravi
raspored snjegobrana i odabir zaštite od
lavine treba napraviti statičar.
3 kom / m 2 + prvi red svaki crijep
Kod ovakve sheme slaganja snjegobrana
utrošak je oko 3 kom/m2 + svaki crijep u
prvom redu snjegobrana. Ovo je veća
potrošnja snjegobrana i preporuča se na
mjestima s puno snijega.
Snjegobrani se ugrađuju na cijelu krovnu
površinu. Ugradnja snjegobrana u dva ili tri
reda, pogrešna je i veoma opasna.
19
krov za stoljeća
TONDACH Hrvatska d.d.
Matije Gupca 2
49 221 Bedekovčina
Tel. 00385-49-200-300
Fax. 00385-49-200-301
P. J. Đakovo
Strosmajerovac-Kuševac b.b.
31 000 Đakovo
Tel. 00385-31-836-920
Fax. 00385-31-836-358
e-mail: [email protected]
www.tondach.hr
Izdanje Svibanj 2010. Ne preuzimamo odgovornost za greške nastale tiskanjem. Ovim se svi prethodni katalozi proglašavaju nevažećim.
Vaš TONDACH partner:
Download

Jupiter naslovna.indd