KEPO dimovodne cevi za kotlove i peći na pelet
Ø80
Ø100
Ø 120
Spojnica žensko-muška
620.17
744.21
855.84
Spojnica žensko-ženska
665.11
798.13
917.85
Spojnica muško-muška
324.85
389.82
448.30
Reducir spojnica 120 ženska
1,255.11
1,506.13
1,732.05
Reducir spojnica 120 muška
Zidna konekcija sa rozetnom ženskoženska
Zidna konekcija sa rozetnom ženskomuška
Zidna konekcija sa rozetnom muškomuška
Završetak sa mrežom 45°
Kondezaciono lonče sa ispustom za
kondezat
Rozetna
1,181.28
1,417.54
1,630.17
1,254.47
1,505.36
1,731.17
1,181.28
1,417.54
1,630.17
885.96
1,063.15
1,222.62
413.45
496.14
570.56
413.45
496.14
570.56
546.98
656.38
754.84
Kapa ženska
1,226.22
1,471.46
1,692.18
Kapa muška
1,195.40
1,434.48
1,649.66
634.30
761.16
875.33
2,141.07
2,569.28
2,954.68
Zidna šelna za dimnu cev
Cev za usis vazduha
Dimna cev
250mm
664.47
797.36
916.97
Dimna cev
500mm
783.24
939.89
1,080.88
Dimna cev
1000mm
Koleno 90°
1165.87
1,358.47
1,399.05
1,630.17
1,608.90
1,874.69
Koleno 45°
1,255.75
1,506.90
1,732.94
T-račva ženska
1,476.60
1,771.92
2,037.71
T-račva muška
1,402.77
1,683.32
1,935.82
- Cene su sa uračunatim PDV-om
01.06.2014.god.
Download

Dimne cevi