SINIFLARIN DERS PROGRAMI
SıraSınıfın AdıTop
1
2
3
Pazartesi
4
5
Salı
6
9/A
40
BİYO
M.A.Ö
B.EĞT
ARP
ARP
K.KER
GA.KA GÖ.GA GÖ.GA İH.İN
2
9/B
40
MAT
DA.TU
3
9/C
40
KİM
SE.DE
MAT B.EĞT
DA.TU GA.KA
BİYO
M.A.Ö
TRH
SA BU
TRH
SA BU
4
9/D
40
İNG
İNG
COĞ
COĞ
BİYO
NİBAK NİBAK GÜLKU GÜLKU M.A.Ö
İNG
NİBAK
BİYO
M.A.Ö
5
9/E
40
B.EĞT
GA.KA
T.EDB
AH.KE
T.EDB
AH.KE
MAT
DA.TU
6
9/F
40
COĞ
COĞ
İNG
İNG
GÜLKU GÜLKU NİBAK NİBAK
MAT
Y.Ç.S
MAT
Y.Ç.S
İNG
NİBAK
7
10/A
40
TRH
S.D.T
TRH
S.D.T
8
11/A
40
İNK
SA BU
İNK
SA BU
FEL11
S.D.T
9
11/B
40
HİT
HİT
GÖ.GA GÖ.GA
SEÇ
MAT3
Y.Ç.S
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
6
7
8
1
2
3
Perşembe
4
5
Cuma
2
3
4
5
6
7
8
D.ANL
EMİ
GÜL
MAT
Y.Ç.S
MAT
Y.Ç.S
SAĞ.B
M.A.Ö
T.D.B
ESRA
İNG
A.İ.B
İNG
A.İ.B
İNG
İNG
İNG
T.D.B
K.KER
K.KER K.KER
HAYAT HAYAT
HAYAT
KA.CE
GÖ.GA
GÖ.GA GÖ.GA
İ
İ
İ
KİM
SE.DE
KİM
SE.DE
D.ANL
K.KER
EMİ
GÖ.GA
GÜL
ARP
İH.İN
ARP
İH.İN
K.KER
KA.CE
K.KER
KA.CE
7
8
1
D.ANL
K.KER COĞ
COĞ
EMİ
İH.İN SADBA SADBA
GÜL
MAT
Y.Ç.S
MAT
Y.Ç.S
T.EDB
AH.KE
T.EDB
AH.KE
İNG
A.İ.B
İNG
A.İ.B
KİM
SE.DE
KİM
SE.DE
T.EDB
AH.KE
MAT
Y.Ç.S
MAT
Y.Ç.S
REHB
H.C.K
BİYO
M.A.Ö
BİYO
M.A.Ö
İNG
A.İ.B
İNG
A.İ.B
İNG
İNG
İNG
MAT B.EĞT
COĞ
COĞ
HAYAT
HAYAT HAYAT
DA.TU GA.KA
GÜLKU GÜLKU
İ
İ
İ
ARP
İH.İN
ARP
İH.İN
TRH
S.D.T
TRH
S.D.T
MAT
DA.TU
MAT
DA.TU
T.EDB
AYŞ
ATA
T.EDB
AYŞ
ATA
FİZ
H.C.K
FİZ
H.C.K
T.EDB
AYŞ
ATA
BİYO
M.A.Ö
D.ANL
EMİ
GÜL
REHB
KA.CE
MAT
DA.TU
MAT
DA.TU
SAĞ.B
M.A.Ö
BİYO
M.A.Ö
KİM
SE.DE
İNG
A.İ.B
İNG
A.İ.B
MAT
DA.TU
MAT
DA.TU
K.KER
KA.CE
K.KER
KA.CE
T.EDB
AH.KE
ARP
KA.CE
SAĞ.B
M.A.Ö
T.EDB
AH.KE
FİZ
H.C.K
FİZ
H.C.K
MAT
DA.TU
REHB
A.İ.B
ARP
KA.CE
ARP
COĞ
COĞ
MAT
KA.CE SADBA SADBA DA.TU
ARP
MAT
GÖ.GA DA.TU
MAT
DA.TU
D.ANL
EMİ
GÜL
D.ANL
EMİ
GÜL
T.D.B
ESRA
T.EDB
AYŞ
ATA
TRH
S.D.T
TRH
S.D.T
MAT
DA.TU
MAT
ARP
K.KER
DA.TU GÖ.GA İH.İN
K.KER
İH.İN
REHB
M.A.Ö
FİZ
H.C.K
FİZ
H.C.K
MAT
DA.TU
MAT
İNG
DA.TU NİBAK
MAT
DA.TU
D.ANL
EMİ
GÜL
D.ANL
EMİ
GÜL
İNG
A.İ.B
İNG
A.İ.B
ARP
İH.İN
ARP
İH.İN
MAT
DA.TU
MAT
DA.TU
K.KER
KA.CE
K.KER
KA.CE
BİYO
M.A.Ö
İNG
A.İ.B
İNG
A.İ.B
REHB
S.D.T
KİM
SE.DE
KİM
SE.DE
K.KER
KA.CE
K.KER COĞ
COĞ
MAT
KA.CE SADBA SADBA DA.TU
BİYO
M.A.Ö
TRH
S.D.T
TRH
S.D.T
ARP
KA.CE
ARP
KA.CE
MAT
Y.Ç.S
MAT
Y.Ç.S
FİZ
H.C.K
FİZ
H.C.K
D.ANL
EMİ
GÜL
D.ANL
EMİ
GÜL
KİM
SE.DE
KİM
SE.DE
ARP
KA.CE
REHB
Y.Ç.S
T.EDB
AYŞ
ATA
B.EĞT
GA.KA
T.EDB
AYŞ
ATA
T.EDB
AYŞ
ATA
ARP
KA.CE
K.KER
ESRA
K.KER
ESRA
FİZ10
H.C.K
FİZ10
H.C.K
FKH
ESRA
FKH
ESRA
T.EDB BİYO10 MAT10 MAT10 KİM10
AH.KE M.A.Ö DA.TU DA.TU SE.DE
REHB
SE.DE
İNG
A.İ.B
İNG
A.İ.B
HDS
İH.İN
HDS
İH.İN
D.ANL
EMİ
GÜL
SEÇ
MAT
Y.Ç.S
SEÇ
MAT
Y.Ç.S
AK KEL
FA.YA
M.ARP1 M.ARP1 K.KER1 K.KER1 REHB
1
1
1
1
EMİ
İH.İN
İH.İN GÖ.GA GÖ.GA GÜL
SEÇ
MAT
Y.Ç.S
SEÇ
MAT
Y.Ç.S
D.ANL1 D.ANL1
T.EDB1
T.EDB1 T.EDB1
M.ARP1 M.ARP1
İNG11 K.KER1
1
1
1
AK KEL
1
1
1
1
HAYAT
1
EMİ
EMİ
AYŞ
FA.YA
AYŞ
AYŞ
İH.İN
İH.İN
İ
GÖ.GA
GÜL
GÜL
ATA
ATA
ATA
T.EDB1 D.ANL1
K.KER1 K.KER1 DİKS
1
1
REHB
1
1
HİT
AYŞ
AYŞ
GA.KA
KA.CE KA.CE AH.KE
ATA
ATA
SOS1
S.D.T
SOS1
S.D.T
M.ARP1 M.ARP1
1
1
GÖ.GA GÖ.GA
ARP
İH.İN
BİYO10 BİYO10 MAT10 MAT10 COĞ
COĞ M.ARP M.ARP
M.A.Ö M.A.Ö DA.TU DA.TU GÜLKU GÜLKU KA.CE KA.CE
B.EĞT1 K.KER1 İNG11
1
1
HAYAT
GA.KA GÖ.GA
İ
SEÇ
MAT3
Y.Ç.S
SEÇ
TAR
S.D.T
SEÇ
TAR
S.D.T
SEÇ
GEO
Y.Ç.S
DİKS
HİT
AH.KE
OSM
AH.KE
OSM
AH.KE
TEF
İH.İN
TEF
İH.İN
SOS1
S.D.T
SOS1
S.D.T
TEF
İH.İN
TEF
İH.İN
İNK
SA BU
İNK
SA BU
OSM
AH.KE
OSM
AH.KE
İNG11
A.İ.B
İNG11
A.İ.B
K.OK.T K.OK.T
EK
EK
İH.İN
İH.İN
ARP
ARP
K.KER
GÖ.GA GÖ.GA İH.İN
6
FİZ
H.C.K
ARP
İH.İN
TRH
S.D.T
1
14.02.2015
FİZ
H.C.K
SAĞ.B
M.A.Ö
TRH
S.D.T
8
1
MAT
DA.TU
K.KER
İH.İN
7
Çarşamba
4
5
BİYO
M.A.Ö
BİYO
M.A.Ö
ARP
KA.CE
T.EDB
AH.KE
İNG
A.İ.B
İNG
A.İ.B
D.ANL
EMİ
GÜL
D.ANL
EMİ
GÜL
T.D.B
ESRA
İNG
İNG
NİBAK NİBAK
SAĞ.B
M.A.Ö
K.KER
İH.İN
KİM
SE.DE
KİM
SE.DE
T.EDB
AYŞ
ATA
T.EDB
AYŞ
ATA
ARP
K.KER
GÖ.GA İH.İN
MAT
DA.TU
T.EDB
AH.KE
BİYO
M.A.Ö
FİZ
H.C.K
FİZ
H.C.K
TRH
S.D.T
TRH
S.D.T
İNG
A.İ.B
İNG
A.İ.B
BİYO
M.A.Ö
T.D.B
ESRA
İNG
K.KER
NİBAK KA.CE
K.KER
KA.CE
İNG
İNG
NİBAK NİBAK
BİYO
M.A.Ö
SAĞ.B
M.A.Ö
K.KER
KA.CE
K.KER
KA.CE
MAT
Y.Ç.S
MAT
Y.Ç.S
T.D.B
ESRA
BİYO
M.A.Ö
D.ANL
T.EDB
EMİ
AH.KE
GÜL
T.EDB MAT10 MAT10 M.ARP M.ARP
AH.KE DA.TU DA.TU KA.CE KA.CE
K.KER
ESRA
K.KER
ESRA
KİM10
SE.DE
B.EĞT
GA.KA
SYR
FA.YA
SYR
FA.YA
HİT
İH.İN
HİT
İH.İN
FEL11
S.D.T
HAD
MET
FA.YA
SEÇ
GEO
Y.Ç.S
SEÇ
GEO
Y.Ç.S
İNG
A.İ.B
BİYO
M.A.Ö
İNG
A.İ.B
T.EDB1 T.EDB1
SEÇ
SEÇ
K.KER1
1
1
AK KEL
FEL11
COĞ3 COĞ3
1
AYŞ
AYŞ
İB.YA
S.D.T
SADBA SADBA
KA.CE
ATA
ATA
FEL11
S.D.T
M.ARP1 M.ARP1
1
1
GÖ.GA GÖ.GA
BİYO
M.A.Ö
B.EĞT
ARP
GA.KA GÖ.GA
D.ANL1
K.KER1
B.EĞT1
1
AK KEL
1
1
AYŞ
İB.YA
KA.CE
GA.KA
ATA
Download

sınıfların ders programı 14.02.2015