Pojedinačne cene elemenata za KEPO ''izolovani'' dimovodni sistem
Ø130
Ø160
Ø180
Ø200
Ø250
Ø300
Postolje za dimnjak
1,732.75
2,165.94
2,447.51
2,592.00
3,240.00
4,050.00
Izolovani početni element
2,986.42
3,733.02
4,218.69
4,503.60
5,628.96
7,037.82
Izolovani priključak za čišćenje
6,039.36
7,549.20
8,530.97
9,093.60
11,366.46
14,209.70
Izolovani priključak za kotao
7,442.06
9,302.58
10,512.29
11,199.60
13,998.96
17,500.32
/
10,643.40
12,027.42
12,819.60
16,023.96
20,031.57
Izolovana dimna cev 1000 mm
6,616.94
8,271.18
9,346.81
10,011.60
12,513.96
16,189.20
Izolovana dimna cev 500 mm
3,564.00
4,455.00
5,034.53
5,799.60
7,248.96
9,062.82
Izolovana dimna cev 250 mm
1,871.11
2,338.00
2,642.85
3,044.47
3,805.00
4,757.55
Izolovani završni element
1,748.74
2,185.92
2,470.47
2,635.20
3,292.92
4,118.45
742.61
928.26
1,048.94
1,134.00
1,416.96
1,771.20
Dodatni noseći element za dimnjak
5,558.76
6,404.40
6,960.60
7,484.40
8,814.96
10,750.32
Kapa za izolovani dimnjak
1,237.68
1,547.10
1,748.22
1,890.00
2,713.50
3,391.88
Krovna opšivka za izolovani dimnjak
5,445.60
6,807.24
7,692.18
8,208.00
9,480.00
10,462.50
Trokraka šelna za izolovani dimnjak
1,072.66
1,340.82
1,515.13
1,620.00
2,328.75
2,910.94
702.00
1,285.20
1,434.00
1,596.00
2,059.20
2,587.20
Izol.Komb.Priklj. za kotao i čišćenje
Zidna šelna za izolovani dimnjak
Rozetna velika
- Cene su sa uračunatim PDV – om
01.07.2013.god.
Download

Pojedninačne cene elemenata za izolovani dimnjak