Šifra R.K. Šitra F.K.
Traktorski delovi
1062
1062
589
589
590
590
475
475
8437
8437
8438
8438
1077
1077
1078
1078
1079
1079
1080
1080
6974
6974
6975
6975
10020
20
10023
23
2736
2736
1114
1114
6899
6899
1115
1115
1614
1614
10200
200
6539
6539
10271
271
7675
7675
6414
6414
10580
580
10581
581
1348
1348
10789
789
6061
6061
6062
6062
1346
1346
1863
1863
1347
1347
6538
6538
6346
6346
1255
1255
1256
1256
7150
7150
8126
8126
1865
1865
6059
6059
6060
6060
1459
1459
2503
2503
1106
1106
1746
1746
6558
6558
106
106
334
334
8527
8527
1413
1413
8528
8528
96
96
1414
1414
9860
9860
9861
9861
Artikal
Opis
J.M.
G7
Prekidač paljenja 3 pola I IMT 312,00,00
sa šrafićima
kom
Prekidač paljenja 3 pola I Rakovica 313,00,00 sa šrafićima
kom
Prekidač paljenja 3 pola IMT 316,00,00
sa buksnama kom
Prekidač zagrej.i startera za IMT traktore
kom
Prekidač migavca IMT
za IMT traktore
kom
Kutija osigurača
za IMT traktore
kom
Brava paljenja PM500 Poljomarket za IMT traktore
kom
Kontakt brava PM700
Poljomarket za IMT traktore
kom
Kontakt brava PM700/1 Poljomarket za IMT traktore šraf kom
Brava paljenja PM550 Poljomatket za Rakovicu sa klinom kom
Brava kontakt Šraf indija
kom
Brava kontakt buksne Indija
kom
Prekidač sigurnosti IMT kod menjača za paljenje
kom
Prekidač STOPsvetlaIMT kao i za Tomos motore
kom
Kontrolna lampa žuta
kom
Cug prekidač
razno
kom
Klik-klak prekidač
razno
kom
Dugme sirene
razno
kom
Buksna velika
za brave paljenja
kom
Autoampemet. AAC30A merač punjenja akumulatora
kom
Manometar ulja garant za merenje pritiska ulja
kom
Manometar ulja teleoptik za merenje pritiska
kom
Dvostruki manometar vazduha teleoptik 281,12,32
kom
Kombinovani instrument IMT
kom
Sat pritiska ulja španski za IMT traktore
kom
Sat temperature vode
za IMT traktore
kom
Traktometar IMT 533
430.2.1.
kom
Traktometar IMT 539
430.2.2.
kom
Traktometar IMT 542,549 430.3.5.
kom
Traktometar IMT 558
430.1.4.
kom
Traktometar IMT 560
430.3.1.
kom
Traktometar IMT 577
430.3,6
kom
Traktometar IMT R-60
430.1.11
kom
Termometar 1000 garant
kom
Termometar 1000
673,215,7S teleoptik
kom
Termometar 1600
673.215.4A teleoptik
kom
Termometar 1800
673.215.4E teleoptik
kom
Termometar 5M
673,215,4B teleoptik
kom
Termometar 5M
RTD/ kina/Indija
kom
Kolenasti prenosnik IMT 577
kom
Kolenasti prenosnik IMR 60/65/75 / IMT 577 529,5,2
kom
Kolenasti prenosnik IMT 560/565
529,5,3
kom
Gumena zaptivka AC pumpe IPM
kom
Ventil crpaljke AC pumpe
kom
Sito AC pumpe IMT 539 za IPM -ove pumpe 120,00,00 pumpakom
Sito AC pumpe IMT 577 za IPM -ove pumpe 122,00,00 pumpakom
Sito AC pumpe IMT 533
kom
Fiber boš pumpe
za IMT traktore
kom
Pločica fiber
za IMT traktore
kom
Membrana boš pumpe za IMT traktore
kom
Gornje telo AC pumpe IPM 539
kom
Membrana AC p. 539
za IMT 539,560..(okruglo)
kom
Membrana AC p. 533
za IMT 533...(kockasto)
kom
Membrana AC p. IPM R60/65
kom
Membr.AC pumpe IMT za IMT traktore listići
kom
Gum.podl.membrane
za IMT traktore
kom
M.P.cena
950,00 Din.
790,00 Din.
770,00 Din.
770,00 Din.
390,00 Din.
390,00 Din.
490,00 Din.
650,00 Din.
690,00 Din.
1.390,00 Din.
550,00 Din.
550,00 Din.
570,00 Din.
370,00 Din.
190,00 Din.
190,00 Din.
190,00 Din.
180,00 Din.
30,00 Din.
1.040,00 Din.
850,00 Din.
1.690,00 Din.
2.590,00 Din.
4.350,00 Din.
2.790,00 Din.
2.790,00 Din.
2.790,00 Din.
2.790,00 Din.
2.790,00 Din.
2.790,00 Din.
2.790,00 Din.
1.190,00 Din.
2.360,00 Din.
2.580,00 Din.
2.730,00 Din.
3.850,00 Din.
1.100,00 Din.
2.370,00 Din.
2.370,00 Din.
2.370,00 Din.
80,00 Din.
150,00 Din.
140,00 Din.
140,00 Din.
190,00 Din.
390,00 Din.
160,00 Din.
550,00 Din.
1.150,00 Din.
220,00 Din.
220,00 Din.
480,00 Din.
30,00 Din.
10,00 Din.
Šifra R.K. Šitra F.K.
Traktorski delovi
97
97
1113
1113
2377
2377
8529
8529
6783
6783
6784
6784
7088
7088
7716
7716
1127
9957
10331
8538
10578
2207
2351
6371
6352
10354
10355
8446
10198
10027
1488
10077
10544
1302
9891
10098
1304
10099
10100
1303
9889
6676
6665
2152
2153
1554
1555
7710
1979
6838
1807
10551
10550
10735
10733
1206
2072
10734
10732
10730
10731
1205
1204
1339
7066
1127
9957
331
8538
578
2207
2351
6371
6352
354
355
8446
198
27
1488
77
544
1302
9891
98
1304
99
100
1303
9889
6676
6665
2152
2153
1554
1555
7710
1979
6838
1807
551
550
735
733
1206
2072
734
732
730
731
1205
1204
1339
7066
Artikal
Opis
Talož.čaša gor.AC pum. za AC pumpu IMT plastična
Talož.čaša gor.AC pum. staklena
Talož.čaša gor.AC pum. Garant
Talož.čaša filtera goriva za ispod filtera IMT
Talož.čaša filtera goriva staklena
Talož,čaša AC pumpe
staklena
Nosač taložne čašice goriva
Donji poklopac filtera goriva 726,00,00
J.M.
G7
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Čep ulja 533
za IMT 533 kao za gorivo samo b.rupkom
Čep ulja 539
za IMT traktore
kom
Čep goriva
za IMT traktore
kom
Čep hladnjaka 539
za IMT 539 hladnjak
kom
Čep kartera M-16
za IMT traktore
kom
Čep kartera M24x1,5
za IMT traktore
kom
Čep kartera M20x1,5
za IMT traktore
kom
Donja posuda filtera vazduha IMT
kom
Guma toplinka
za IMT traktore
kom
Set vodene pumpe 533 IKL
kpl
Set vodene pumpe 539 IKL
kpl
Set vodene pumpe 539 za IMT 539
kpl
Automat migavca IMT
za IMT, TAM,.. RZ-15 12V/63 4izv kom
Garnitura obloga IMT539 za 533,639
gar
Garnitura obloga R60
za R60/65
gar
Set kompl.vod.pumpe
za IMT 539-565
kpl
Set kompl.vod.pumpe
za IMT 577, TAM 75..
kpl
kom
Kućište vodene pumpe za IMT 539,560,542,....
Kolo vodene pumpe
za IMT 539
kom
Kolo vodene pumpe
za IMT 533...(kockasto)
kom
kolo vodene pumpe
za IMT 577 motor S-44
kom
Osovinica vodene pump za IMT 539
kom
Osovinica vodene pump za IMT 533
kom
kom
Osovinica vodene pumpe za IMT 577 motor S-44
Semering vodene pumpe za IMT 539
kom
Semering vodene pumpe Pobeda Tešanj
kom
Semering vodene pumpe Indijski
kom
Remenica vodene pumpe IMT 539,558 Klin 17
kom
Remenica vodene pumpe IMT 539,560 Klin 13
kom
Remenica radilice M34/33 K17 za kaiš 17mm
kom
Remenica radilice M34/33 K13 za kaiš 13mm
kom
Remenica radilice S44/S46
kom
Poluga prednjeg mosta 577 511,00,490
kom
Poluga zadnja turska IMT 560/577
kom
Amortizer sedišta IMT
kom
Prečistač 521,04,00 fini komplet nosač filtera sa filterom
kpl
kpl
Prečistač Cav 7111,296 gkomplet nosač filtera sa filterom
Prsten profilisan 340,10,03 za bosch pumpu IMT
kom
Krilce transfer pumpe 341,10,04 za bosch pumpu IMT
kom
Telo regulacionog ventila za boš pumpe
kom
Nosač brizgaljki YKB32S za IMT 560
kom
Brizgaljka IMT 577,R76 ZMAJ, S-44T
303.09.00/6507 kom
Brizgaljka IMT 565,569,R65
303.53.00/6745
kom
Brizgaljka IMT 539,542,560,558,565,TAM 303.04.00/6267 kom
Brizgaljka IMT 533,539,540,555,TAM2000 303.01.00/6133 kom
Brizgaljka IMT 565,569,R65
303.41.00/6743
kom
Brizgaljka IMT 577 S-44 MF
303.16.00/6556
kom
Brizgaljka R-60,549...
6602
kom
Brizgaljka Zmaj 142 S-46
6742 kom
M.P.cena
80,00 Din.
280,00 Din.
120,00 Din.
210,00 Din.
370,00 Din.
280,00 Din.
690,00 Din.
290,00 Din.
190,00 Din.
190,00 Din.
190,00 Din.
290,00 Din.
80,00 Din.
150,00 Din.
150,00 Din.
100,00 Din.
510,00 Din.
545,00 Din.
545,00 Din.
330,00 Din.
990,00 Din.
1.050,00 Din.
2.110,00 Din.
3.060,00 Din.
950,00 Din.
260,00 Din.
260,00 Din.
260,00 Din.
260,00 Din.
260,00 Din.
280,00 Din.
240,00 Din.
290,00 Din.
260,00 Din.
580,00 Din.
580,00 Din.
2.550,00 Din.
2.550,00 Din.
3.350,00 Din.
3.730,00 Din.
3.250,00 Din.
680,00 Din.
1.490,00 Din.
1.590,00 Din.
750,00 Din.
290,00 Din.
750,00 Din.
2.450,00 Din.
950,00 Din.
950,00 Din.
690,00 Din.
690,00 Din.
950,00 Din.
950,00 Din.
950,00 Din.
950,00 Din.
Šifra R.K. Šitra F.K.
Traktorski delovi
10478
478
2639
2639
2638
2638
2314
2314
2315
2315
2316
2316
7505
7505
10479
479
10480
480
6956
6956
6957
6957
6958
6958
10582
582
1263
1263
1340
1340
1592
1592
1318
1318
2255
2255
8128
8128
2735
2735
2719
2719
10577
577
2602
2602
1258
1258
1259
1259
1254
1254
1653
1653
10150
150
1086
1086
2516
2516
2518
2518
2519
2519
2520
2520
2521
2521
2522
2522
2523
2523
2517
2517
1477
1477
6353
6353
1081
1081
1247
1247
1248
1248
10157
157
2208
2208
2209
2209
10332
332
1305
1305
1306
1306
1307
1307
1308
1308
2138
2138
1309
1309
1310
1310
10579
579
1311
1311
1312
1312
1313
1313
7702
7702
1615
1615
2295
2295
2210
2210
Artikal
Opis
J.M.
Ventil odmeravajući IMT za gas
335.04.00
kom
Ventil odmeravajući IMT za gas
341.04.00
kom
Ventil odmeravajući IMT za gas
340.04.00
kom
Čaura regulacionog ventila 340,12,02
kom
Zaptivna podloška b.p. 340,12,03
kom
Regulacioni klip boš pumpe 340,12,04
kom
Distantna vođica IPM
kom
Elemenat IMT 539
142.12.00
kom
Elemenat IMT 539,540,542,560
301.39.00
kom
Specijalni vijak 340,00,27 IPM
kom
Zaptivna podloška 340,00,56 IPM
kom
Zatvorena navrtka 340,00,57 IPM
kom
Ventil boš pumpe povratni
ima dva tipa
kom
Filter boš pumpe 340,12,08
kom
Zaptivka poklopca boš pumpe - rotacionekom
Odušak 340,03,00
za boš pumpe za ispuštanje vazduhakom
Pumpa DPA R-65/65s
boš pumpa za rakovicu 65
kom
Pumpa DPA IMT 577
boš pumpa za Imt 577
kom
Set za remont boš pumpe
kom
Hidraulična glava IMT 539 IPM
kom
Hidraulična glava IMT 560 IPM
kom
Automat ulja IMT Fi-8
za IMT i TAM
kom
Automat ulja IMT Fi-10 za IMT i TAM i Torpedo
kom
Uljni prekidač (automat ulja) Fi 10 teleoptik 837.3.8
kom
Uljni prekidač (automat ulja) Fi 8 teleoptik 837.3.14
kom
Davač ele.termometra 434.2.2 teleoptik
kom
kom
Crevo kočnice IMT 560,577 s.t.
Crevo kočnice IMT 560,577....
kom
Ventil za ispuštanje vazduha na crevu kočnice
kom
Sajla obrtomera IMT 539
kom
Sajla obrtomera IMT 542
kom
Sajla obrtomera IMT 549
kom
Sajla obrtomera IMT 560 duža
kom
Sajla obrtomera IMT 560 kraća
kom
Sajla obrtomera IMT 577 duža
kom
Sajla obrtomera IMT 577 kraća
kom
Sajla obrtomera IMT 539 samo sajla uložak
kom
Sajla obrtomera R-60
kom
Sajla gašenja traktora IMT
kom
Auspuh IMT 539
lim 1,5mm
kom
Auspuh IMT 558/560/R60lim 1,5mm
kom
Auspuh R-60/65/577
lim 1,5mm
kom
Auspuh šelna 539
za stezanje auspuha IMT
kom
Auspuh šelna 560
za stezanje auspuha IMT
kom
Auspuh šelna 577
za stezanje auspuha IMT
kom
Koleno auspuha IMT 539 za IMT traktore
kom
Koleno auspuha 558/R-60
kom
Koleno auspuha 577
kom
Koleno auspuha R-65
kom
Koleno auspuha 560
kom
Koleno auspuha 533
kom
Izduvna grana 533
kom
Izduvna grana 539 rotaciona pumpa
kom
Izduvna grana 539 linijska
kom
Izduvna grana 560
kom
Izduvna grana 558/R-60
kom
Izduvna grana R-65
kom
Izduvna grana IMT 577
kom
Instalacija IMT 539
kompletna elektro instalacija IMT 539kom
Instalacija IMT 560
kompletna elektro instalacija IMT 560kom
Instalacija IMT 577
kompletna elektro instalacija IMT577 kom
M.P.cena
690,00 Din.
690,00 Din.
690,00 Din.
250,00 Din.
90,00 Din.
280,00 Din.
150,00 Din.
1.450,00 Din.
1.450,00 Din.
220,00 Din.
180,00 Din.
220,00 Din.
250,00 Din.
220,00 Din.
120,00 Din.
320,00 Din.
27.000,00 Din.
24.500,00 Din.
950,00 Din.
4.850,00 Din.
5.150,00 Din.
140,00 Din.
180,00 Din.
390,00 Din.
390,00 Din.
510,00 Din.
310,00 Din.
270,00 Din.
95,00 Din.
570,00 Din.
570,00 Din.
590,00 Din.
590,00 Din.
570,00 Din.
750,00 Din.
730,00 Din.
250,00 Din.
570,00 Din.
350,00 Din.
1.450,00 Din.
1.650,00 Din.
1.650,00 Din.
140,00 Din.
150,00 Din.
150,00 Din.
1.490,00 Din.
1.680,00 Din.
1.820,00 Din.
1.520,00 Din.
1.420,00 Din.
1.180,00 Din.
1.280,00 Din.
1.320,00 Din.
1.520,00 Din.
1.620,00 Din.
1.850,00 Din.
1.620,00 Din.
2 690 00 Din
2.690,00
Din.
3.350,00 Din.
3.530,00 Din.
3.530,00 Din.
Šifra R.K. Šitra F.K.
Traktorski delovi
1050
1050
1051
1051
1405
1405
2195
2195
6093
2341
6093
2341
6058
2379
2378
2380
85
1729
1867
6846
1868
6330
1730
1732
2305
6333
6058
2379
2378
2380
85
1729
1867
6846
1868
6330
1730
1732
2305
6333
Artikal
Opis
Slavina bloka motora
Slavina hladnjaka
Slavina goriva na rezervoaru 539
slavina goriva na rezervoaru 542
J.M.
M.P.cena
kom
kom
kom
kom
160,00 Din.
160,00 Din.
590,00 Din.
590,00 Din.
Anlaser Iskra Torpedo
kom
Anlaser AZJ 3114 Iskra 12V 3kw 10 Z IMT 539,540,560,565 kom
Anlaser AZJ 3117 Iskra 12V 3kw 10 Z IMT 577,575,587,.. kom
Alternator AAK 1317
14V 45A IMT 539,540,542,560,565.. kom
Anlaser IMT 577 Lucas S-44 Indijski
kom
Anlaser 539/542/560
M/33/34 Indijski
kom
Alternator Lucas
M/33/34 Indijski
kom
Ispravljač napona imt
diodna ploča alternatora 16,905,254 kom
Sklopka (bendix) Z10 IMT 539,540,560,565,577
kom
Automat anlasera 12v AZJ
kom
Automat anlasera 12V AZJ 16,905,240
kom
Automat anlasera 12V AZK
kom
Automat anlasera LUCASIMT
kom
Rotor Alternatora AAG 14V 28/33A IMT
kom
Rotor Alternatora AAK 14V 45A IMT
kom
Stator 14v/45a IMT
kom
Nosač četkica Iskra
kom
22.500,00 Din.
20.990,00 Din.
14.900,00 Din.
14.900,00 Din.
7.490,00 Din.
1.790,00 Din.
3.550,00 Din.
3.150,00 Din.
3.150,00 Din.
1.950,00 Din.
2.450,00 Din.
2.490,00 Din.
3.290,00 Din.
1.520,00 Din.
1.260,00 Din.
Download

Traktorski delovi