Cenovnik rezervnih delova s.r."PERKINS" Mladenovac
vazi od 15.02.2012.
rbr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
naziv rezervnog dela
Kućište upravljača 542
Kućište upravljača 539
Poklpac kućišta upravljača
Cev volana 539
Cev volana 542
Specijalna navrtka volana komplet
Set navrtke volana i podloške bez kuglica
Specijalna navrtka
Podloška (konus)
Podloška (konus-konus)
Pumpa za vodu 533
Pumpa za vodu 539
Pumpa za vodu R60
Pumpa za vodu Tam 2000
Set pumpe za vodu 533
Set pumpe za vodu 539
Set pumpe za vodu S-44
Radno kolo 533
Radno kolo 539
Radno kolo S-44
Osovinica pumpe 533
Osovinica pumpe 539
Osovinica pumpe S44
Kućište pumpe 533
Kućište pumpe 539
Remenica pumpe 533
Remenica pumpe 539
Remenica pumpe R60 558
Remenica radilice 533
Remenica radilice 539
Remenica radilice R60
Remenica rotacione kose IMT
Remenica kose IMT,Dubrava
Remenica kose OLT
Remenica kose IMT mala (pogonska)
Zamajac kose OLT
Izlazno vratilo 539
Izlazno vratilo 542
Izlazno vratilo 558
Izlazno vratilo 560
Izlazno vratilo 560Z=18/6
Izlazno vratilo R60 sa navojem M22x1.5
Izlazno vratilo 555,Landin,R65 (ubrzanje) Z=15/6/6
Zupčanik vratila 555.Landin Z=48
Zupčanik uljne pumpe sa čaurom
Zupčanik bočnog reduktora IMT 560 (satelit)
Osovinica bočnog reduktora 560
Ležaj satelita bočnog reduktroa 560 K38x46x20
Kućište termostata 539
Priključak pumpe sporedni 533
Priključak pumpe sporedni 539
Priključak na bloku IMT,IMR
Nosač filtera ulja 533 integralni filter
Nosač filtera ulja 539
Nosač filtera ulja S-44 Tam 75,R76,IMT 577
Poklopac termostata 533
Poklopac termostata 539
Hidraulični cilindar 560
kat.broj
540.05.150
533.05.150
532.05.180
533.05.190
540.05.190
533.05.126
532.05.162
532.05.122
814.748
700.334
700.331
700.340
718.347
702,180
718.362
720.391
532.01.070
540.01.921
555.01.150
560.01.921
575.51.151
704.684
800010
560.01.232
587.01.236
726646
700325
716787
611,924
560.02.371
cena
40
50
10
25
25
10
7
3
2
2
20
20
20
20
10
10
15
2
2
2
2
2
4
10
10
5
5
5
15
15
15
20
20
20
12.5
12.5
40
45
45
50
35
30
90
60
4
20
7.5
3
20
1
1
2.5
4
4
5
2.5
7.5
50
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
Hidraulični cilindar 539
Klip hidrauličnog cilindra 539
Klip hidrauličnog cilindra 560
Karike hidrauličnog cilindra 539
Karike hidrauličnog cilindra 560
Klipnjača hidraulična 539
Klipnjača hidraulična 560
Klipnjača hidraulična R 65
Poklopac regulatora hidraulika R65
Osovinica poluge hidraulika 539
Lančanici razvodnika paljenja 533 garn.
Lančanik radilice 533
Lančanik bregaste 533
Lančanik kompresora 533 kandžasti
Kućište korpe kvačila 539
Frikciona ploča 539 priključno vratilo
Frikciona ploča 539 zvezda
Frikciona ploča pogonska 539
Kućište korpe kvačila 560
Frikciona ploča Vladimirec 45
Potisna ploča Univerzal 445
Potisna ploča Univerzal 455
Potisna ploča R65
Nosač druk ležaja 539
Nosač druk ležaja R65
Koleno auspuha 533 (dole)
Koleno auspuha 533 (gore)
Koleno auspuha 539
Koleno auspuha 549 DM 33
Koleno auspuha 560 Lin.pumpa
Koleno auspuha 558,R60
Koleno auspuha R65 DM 34
Koleno auspuha 577 R76 S-44
Koleno auspuha Landin
Koleno auspuha ZMAJ
Izduvna grana 533
Izduvna grana 539 Lin.pumpa
Izduvna grana 539 Rot.pumpa
Izduvna grana 560 Lin.pumpa
Izduvna grana 560 Rot.pumpa
Izduvna grana 558,R60,TAM 2001
Izduvna grana R65 DM 34
Izduvna grana 549 DM 33
Doboš kočnice 539
Doboš kočnice 555
Doboš kočnice TAM 2001
Doboš kočnice TAM 80 zadnji
Doboš kočnice R60,65
Doboš kočnice Zastava 624 prednji
Doboš kočnice Zastava 624 zadnji
Doboš kočnice Zastava 650 Turbo Zeta
Doboš kočnice Univerzal
Doboš kočnice Vladimirec 25
Doboš kočnice Štore
Doboš prikolica ZMAJ 10t.
Doboš prikolica IMT
Doboš prikolica LJUTOMER
Disk kočioni 560
Disk kočioni 558
Osovina mosta 539 ST
Osovina mosta 539 NT
Osovina mosta 542
Osovina mosta R60 Duža
533.02.371
533.02.031
560.02.031
532.02.383
560.02.383
532.02.309
560.02.309
717197
532.14.209
532.24.206
532.14.208
532.14.201
532.04.001
516.10.325
719.962
700072
533.01.022
560.01.731
556.01.731
532.07.400
540.07.121
704771
40
12.5
12.5
7.5
7.5
7.5
10
12.5
3
7.5
27.5
7.5
10
10
30
10
12.5
20
25
20
20
20
30
10
15
5
7.5
10
10
12.5
15
12.5
12.5
10
15
10
12.5
12.5
15
15
17.5
15
15
30
35
30
40
25
35
40
50
25
20
20
30
35
30
50
50
10
10
10
10
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
Osovina mosta R60 Kratka
Radkapna prednjeg točka 539
Radkapna prednjeg točka 540
Radkapna prednjeg točka 560
Radkapna prednjeg točka R60
Čaura kućišta upravljača 539
Čaura kućišta upravljača 558,R60 set
Čaura kućišta upravljača 558.R60 duža
Čaura kućišta upravljača 558,R60 kratka
Čaura klipnjače "M"
Čaura klipnjače "M" spolja + 0.25,0.55,0.85
Čaura klipnjače "S"
Čaura klipnjače "S" spolja +0.25,0.55,0.85
Čaura klipnjače "TS"
Čaura klipnjače Zastava 624/32 par
Čaura klipnjača Zastava 624/34 par
Čaura osovine mosta 539 Čelična dugačka
Čaura osovina mosta 539
Čaura osovine mosta 542
Čaura osovine mosta 558
Čaura osovine mosta 560 (par)
Čaura osovine mosta 560 Duža
Čaura osovine mosta 560 Kratka
Čaura prednjeg mosta 5100 Komad
Čaura prednjeg mosta R60 Garnitura
Čaura prednjeg mosta R60 42x35
Čaura pomoćnog mosta R60 35x30
Čaura pomoćnog mosta R60 podloška
Čaura rukavca 539
Čaura rukavca 542
Čaura rukavca 560 mehanički volan ST
Čaura rukavca 560 servo volan NT
Čaura rukavca R60
Čaura razvodnika paljenja IMT
Čaura podiznog vratila 539 (komad)
Čaura podiznog vratila 560 (komad)
Čaura podiznog vratila R65 (par)
Čaura podiznog vratila R65 (duža)
Čaura podiznog vratila R65 (kratka)
Čaura špartača IMT
Čaura osovine gibnja Tam 2001 (prednja)
Čaura osovine gibnja Tam 2001 (zadnja)
Čaura rukavca Zastava 624
Čaura rukavca Zastava 640
Rukavac Zastava 619
Rukavac Zastava 640
Rukavac Zastava 650
Čep rezervoara Zastava 624
Osovinica gibnja Tam 2001 Prednja
Osovinica gibnja Tam 2001 Zadnja
Osovinica menjača Zmaj 132.133 garnitura
Osovinica menjača Zmaj 132.133 komad
Osovina pogona kose Zmaj 132
Osovina prijemnog bitera Zmaj 132
Osovina tresna Zmaj 132
Osovina hedera Zmaj 132
Osovina hedera Zmaj 132 komplet
Nosač prsta Zmaj 132
Prst osovine hedera Zmaj 132
Osigurač prsta Zmaj 132
Zavrtanj bitera duži Zmaj 132
Zavranj mosta 542 M20
Brezon izduvne grane M10
704785
531.07.016
555.17.223
560.07.004
532.05.152
704826
719851
532.07.012
560.07.111
555.07.032
560.07.032
560.07.042
517.00.019
704770
704782
704783
530.07.022
555.07.131
560.07.111
517.00.024
704776
532.02.314
560.02.314
705085
717184
10
2
2
3
3
1.5
7.5
2.5
2.5
1.5
2
3
4
4
6
8
3
1.8
3
4
10
5
5
20
12.5
3
2.5
2
1.5
2.5
3
3.5
3
5
5
6
25
15
10
3
2.5
2.5
4
4
7.5
10
10
7.5
3
3
30
10
40
80
40
20
100
2
1.5
1
4
8
0.3
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
Brezon izduvne grane M8
Kućište tanjirače Lemind
Odstojnik tanjira rukavac tanjirače Lemind 25x25
Odstojnik tanjira
Stezač tanjira veliki
Stezač tanjra srednji
Stezač tanjira mali
Stezač tanjira OLT 30x30
Glavčina grabulje "sunce"
Glavčina prednjeg točka 539
Glavčina prednjeg točka 542.558
Lančanik berača Šempeter uvodni par
Lančanik berača Šempeter uvodni veliki
Lančanik berača Šempeter uvodni mali
Lančanik berača SIP 3/4" Z=14
Lančanik berača SIP 3/4" Z=14 / 6
Osovina berač SIP L= 656 mm
Kućište rotacione kose Aluminijumsko
Kućište rotacione kose Sivi liv
Poklopac kućišta rotacione kose
Oslonac rukavca R60 (704.789) komad
Osovinica trkača diferencijal R 60
Međuzupčanik razvodnika paljenja IMR
Glavčina točka cisterna Majevica
Poklopac kompresora
kontakt:
011 8230 531
011 8231 124
direktan fax 011 6237 577 od 07 do 15 h
e_mail : [email protected]
www.srperkins.rs
mob.tel 063 216 379 Nenad
704.789
206-8520/4
0.25
12.5
12.5
7.5
6
4
3.5
5
10
15
25
25
15
10
5
12.5
30
12.5
20
12.5
3
10
30
40
2.5
Download

Cenovnik 15 02 2012