ŠIŠKOVIĆ d.o.o.
Kamen sam po sebi ništa ne znači
Tradicija
Porodica Šišković bavi se klesarstvom i
obradom kamena više od 100 godina.
Nastavljajući porodičnu tradiciju
g. Gojko Šišković, koji je prohodao je
na kamenu, završio školu na kamenu
i svim svojim bićem se posvetio poslu
u kamenu, godine 1963. u Trebinju
osnovao je firmu za proizvodnju i
preradu kamena koja i danas uspješno
radi pod nazivom DOO ”Dragan
Šišković” i prerađuje oko 400 kubnih
metara sirovine godišnje.
Radi povećanja obima proizvodnje,
1994. godine počinje izgradnja još
jednog pogona u Danilovgradu.
Danas, preduzeće „Šišković”
u Danilovgradu predstavlja
najsavremeniju fabriku za proizvodnju
i preradu kamena sa godišnjim
kapacitetom od 110.000 kvadratnih
metara koja može udovoljiti
zahtijevima i najprobirljivijih kupaca.
Porodica Šišković je poznata i kao
veliki donator humanitarnih akcija
i kulturnih događaja.
Kamen sam po sebi ništa ne znači
ako se ne poštuje i ne voli.
Upravo je to posao zaposlenih
u Kompaniji „Šišković”.
ŠIŠKOVIĆ d.o.o.
ako se ne poštuje i ne voli.
ŠIŠKOVIĆ d.o.o.
Kamen sam po sebi ništa ne znači
Tehnologija
Kompanija „Šišković” se bavi obradom
kamena u svim njenim fazama, od
najjednostavnijih do najsloženijih.
Dakle, bavimo se svim onim što se
dešava od majdana do najsloženijeg
finalnog proizvoda.
Preduzeće raspolaže najsavremenijom
opremom i koristi najnovije
tehnologije obrade kamena.
Preduzeće „Šišković” u Danilovgradu
se razvija brzo. Trenutni kapacitet je
110.000 kvadratnih metara kamena,
a taj broj će uskoro biti uvećan.
Organizovano po zahtijevima
savremene proizvodnje i
menadžmenta, uklapa se u sve
svjetske standarde u svojoj branši,
tako da svoje proizvode uspješno
plasira kako na domaćem, tako i na
tržištu zapadnih zemalja, a posebno
zemalaja u okruženju.
Preduzeće je locirano u Danilovgradu,
gdje se nalazi i majdan. U Trebinju
takođe ima značajne kapacitete u
okviru preduzeća „Dragan Šišković”.
Kompanija „Šišković” uvijek radi na
novim programima i tehnologijama
odgovarajući na izazove svjetskog i
domaćeg tržišta.
ŠIŠKOVIĆ d.o.o.
ako se ne poštuje i ne voli.
ŠIŠKOVIĆ d.o.o.
Osnovni proizvod kompanije Šišković
je arhitektonsko-građevinski kamen
Visočica (Visso Montenegro)
Proizvodi
Polirana i štokovona ploča d=2,3,4,5 cm
• 60 x 60 x 2
• 70 x 70 x 2
• 50 x 50 x 2
• 40 x 40 x 2
• 40 x 30 x 2
• 40 x 20 x 2
• 30 x 30 x 2
• 30 x 20 x 2
Mermete d=1,1 cm
• 40,5 x 40,5 x 1,1
• 61,0 x 40,5 x 1,1
• 40,5 x 30,5 x 1,1
• 61,0 x 30,5 x 1,1
• 30,5 x 30,5 x 1,1
Sokla
• 30 x 10 x 1,1
• 40 x 10 x 1,1
• 20 x 10 x 1,1
Gazišta i čela stepenica
Solbanci i klupice
Bunja
• slob x 15 x 3 cm
• slob x 20 x 5 cm
• slob x 30 x 6 cm
Table (lastre)
• d = 2 cm
• d = 3 cm
Pored navedenih proizvoda
izrađujemo i ukrasne predmete
i podne mozaike od mermera.
ŠIŠKOVIĆ d.o.o.
Vrste obrade
Polirano
Mat brušeno
Štokovano
Antico
Pjeskareno
Polirani
Antico
Štokovani
Ovaj kamen se zbog izuzetnih
fizičko-mehaničkih i dekorativnih
svojstava preporučuje za enterijere,
podove, fasade, česme, fontane,
dvorišne ograde, izradu galanterije
i drugog urbanog mobilijara.˝,
Bunja
Otisak duha u ka menu
Trebinje - fontana, Dučićeva ulica
Karakterisitke
Za mermer u Visočici pored Danilovgrada
kaže se da je neponovljiv i neobnovljiv
prirodni dar. Zato ga koristimo
odgovorno i racionalno.
Kupcima je namijenjeno samo ono
što je već oplemenjeno ljudskim duhom
- finalni proizvod u suptilno dizajniranim
formama.
Rezultati ispitanih fizičko-mehaničkih
osobina (djelimične i kompletne
laboratorijske analize) uzorka prirodnog
kamena lokaliteta kamenolom
„Visočica” – Spuž:
Čvrstoća na pritisak:
• u suvom stanju: 130-134 MPa
• u vodozasićenom stanju: 124132 MPa
• poslije mraza: 120 MPa
Upijanje vode: 0,69 - 0,98 %
Otpornost na habanje struganjem:
30 - 33 cm3/50 cm2
Postojanost na mraz:
na ispitanim uzorcima nije bilo
gubitka na težini i pojave pukotina,
kamen je postojan
Otpornost ivica na udar: 28 - 30 %
Otpornost na habanje i drobljenje:
„LOS ANGELES” metoda
- gradacija „C”: 29-32 %
Zapreminska težina: 26,10 - 26,50 kN/m3
Specifična težina: 2,74 - 2,75 g/cm3
Sadržaj sulfata i sulfida: ne sadrži
ŠIŠKOVIĆ d.o.o.
Herceg Novi - fontana na trgu
Kompanija Šišković ulaže u istraživanja,
radi na otvaranju novih rudnika kamena,
a istovremeno radi na poboljšanju,
racionalizaciji i sofisticiranju obrade
kamena.
ŠIŠKOVIĆ d.o.o.
Saborni Hram u Trebinju
Univerzitet Donja Gorica, Podgorica
Aqua park Mediteran, Bečići
Hotel Mediteran, Bečići
Porodična vila, Krašići
Vila za odmor, Sv. Stefan
Apartmanski kompleks, Petrovac
Porodična vila, ?
Apartmanski kompleks, Petrovac
Stambena zgrada, ?
Porodična vila, ?
Dvorište porodične vile u Farmacima, Podgorica
Stambeni kompleks, Podgorica
Dvorišna ograda porodične vile, Podgorica
Porodična vila, Podgorica
Stepenište, Obala Ribnice, Podgorica
Detalj fasade, Porodična vila, Podgorica
dizajn anamatić foto vojo radonjić, lazar pejović, ime prezime prepress masgroup štampa dpc
ŠIŠKOVIĆ d.o.o.
Društvo za obradu i eksploataciju AG kamena,
proizvodnja mašinskih maltera i građevinskih ljepila
Crna Gora, 81410 Danilovgrad, Pažići bb, tel/fax: +382 20 812 310, 812 761
e-mail: [email protected], www.siskovic-online.com
Download

siskovic katalog 01