LOVĆENINVEST AD
STAMBENO - POSLOVNO NASELJE “MALO BRDO””
INVESTICIONI PROJEKAT
BUDUĆA IZGRADNNJA
Stambeno-poslovno naselje “Malo brdo”
Lovćeninvest AD je firma koja se bavi izgradnjom stanova i poslovnog prostora za tržište, kao osnovnom djelatnošću. U Podgorici
raspolaže svojom lokacijom za gradnju, u gradskoj zoni, površine oko 70.000 m². Čitav prostor je opremljen odgovarajućom infrastrukturom. Do sada je izgrađeno oko 300 stanova, a postoje sve tehničke pretpostavke za nastavak gradnje. Površina slobodnih
urbanističkih parcela je oko 53.000 m² na kojima može da se izgradi preko 65.000 m² stambenog i poslovnog prostora.
U okviru urbanističkog rješenja gradske zone Podgorice, prostor Malog brda (Momišići) tretiran je kao dio cjelovitog sistema stanovanja, u različitim tipovima objekata (nizovi, vile, samostalni objekti sa manjim brojem stambenih jedinica i dr.), čime je budućim korisnicima omogućen širok izbor stanova. Planirana je izgradnja poslovnog prostora, pretežno u prizemljima jednog broja stambenih
objekata, koji je predviđen za servisne djelatnosti za potrebe funkcionisanja područja.
Prostor na kome je Lovćeninvest započeo gradnju i planira novu, obuhvata 69.440 m². Do sada je izgrađeno oko 19.000 m²
stambenog i poslovnog prostora, a prema postojećem detaljnom urbanističkom planu, planira se izgradnja još preko 65.000 m².
Prilikom izrade detaljnog urbanističkog plana “Momišići A”, naročita pažnja posvećena je:
- planiranju izgradnje objekta koji će omogućiti visoke standarde stanovanja;
- planiranju pratećih sadržaja u obimu koji zadovoljava dnevne potrebe stanovništva;
- prilagođavanju planirane izgradnje konfiguraciji terena, tako da je izbjegnut konflikt prirodnog i stvorenog.
Ovo su pretpostavke koje će uticati da čitav kompleks, kroz projektovanje i izgradnju, dobije karakteristiku rezidencijalnog naselja.
Bitna odrednica samog naselja je koncept saobraćaja, sa jasno izdvojenim kolskim i pješačkim saobraćajnicama. Sistem poprečnih
i dijagonalnih trasa ulica omogućava dobro snabdijevanje svih sadržaja u naselju, za redovne i vanredne potrebe. Saobraćaj u mirovanju je riješen na kvalitetan način - izgradnjom garaža u samim objektima, i dijelom uz saobraćajnice.
2
LOKACIJA
Svojim položajem, topografskim i drugim prirodnim karakteristikama, prostor Malog brda predstavlja jednu od najatraktivnijih lokacija
u Podgorici, naročito za stanovanje. Kad je Podgorica u pitanju, izgradnja stanova na Malom brdu predstavljala je prvi planski
pokušaj izgradnje uređenog gradskog naselja na brdu.
Prostor zahvaćen DUP-om, zona čiji je vlasnik ‘’Lovćeninvest’’, nalazi se na sjeveroistočnom dijelu Malog brda, između kota 46 i
115. Kontaktne zone ovog prostora su rijeka Morača i koridor šumskog pojasa, što pozitivno utiče na mikroklimat zone.
Stambeno poslovno naselje Malo brdo locirano je u samom gradu, udaljeno 3 km od Trga republike, koji je centralni gradski trg, uz
odličnu povezanost sa svim djelovima grada, preko postojeće putne mreže.
Treba istaći da, zahvaljujući geografskom položaju i topografiji, cijelo naselje ima izvanrednu insolaciju,provjetravanje, vizure, itd.
Tereni na padinama Malog brda su stabilni i veoma povoljni za gradnju i ne zahtijevaju primjenu posebnih mjera za fundiranje. Nivo
podzemnih voda je nizak i iznosi 15 m ispod nivoa terena.
3
Plan Podgorice sa označenom lokacijom “Malog brda”
4
Lokacija budućeg naselja “Malo brdo”
5
Projekat “Malo brdo” - dispozicija planiranih objekata
6
Projekat “Malo brdo” saobraćaj-planirano stanje
7
PREGLED POVRŠINA PLANIRANIH OBJEKATA NA “MALOM BRDU”
Pored već izgrađenih 19.000 m² stambenog i poslovnog prostora, planira se izgradnja još oko 65.000 m².
Pregled planirane izgradnje po urbanističkim parcelama dat je u tabeli koja slijedi:
2/36
3189,58
4320,00
2/37
3543,34
4320,00
2/38
3745,42
4320,00
2/43
2945,79
3888,00
2/44
1457,20
1656,00
2/9
2676,74
4166,96
2/11
1579,65
2448,00
2/12
3126,49
3162,00
2/13
42,00
2/45
1386,01
1296,00
2/14
50,00
2/54
1913,90
2232,00
2/47
45,00
2/46
42,00
2/53
2340,50
2232,00
2/15
839,46
1343,14
2/52
1461,31
1872,00
2/16
1001,26
1602,01
2/51
2228,46
1872,00
2/18
1085,67
1737,07
2/50
1727,10
2232,00
2/21
834,64
1335,42
2/49
1630,66
2232,00
2/22
634,43
1015,09
2/48
1645,96
1872,00
2/39
805,25
1288,40
ukupno zona 2
48169,01
61410,19
2/40
583,29
933,30
2/41
543,20
869,20
1/61
1916,43
1728,00
2/42
743,49
1189,60
1/62
2639,16
2592,00
2/34
1262,22
1656,00
2/35
3058,99
4320,00
4555,59
4320,00
52724,60
65730,19
ukupno zona 1
zona 1 i 2
8
Projekat “Malo brdo” - urbanističke parcele
9
Pogled na grad sa Malog brda
10
Download

Malo brdo.pdf