Vaš partner za štednju.
Vodomeri
Vodomeri za ugradnju na zid
Kućni vodomeri sa naprednom jednomlaznom tehnologijom i radio opcijom
Techem-ovi vodomeri za ugradnju na zid su jednomlazna merila sa suvim rotorom. U
ponudi je veliki izbor različitih modela za sve količine protoka i dimenzije instalacija.
Zagarantovana je visoka preciznost i tačnost merenja.
data IlI vodomer za ugradnju na zid
Rotacija obrtnog kola (turbine) detektuje se beskontaktnim i nemagnetnim senzorskim
mehanizmom. Podaci o potrošnji (na željeni dan, 15.-og u mesecu, kao i na kraju meseca),
ID podaci o samom merilu prenose se radio putem. Zbog toga nije potrebno ulaziti u
stanove radi očitavanja.
data III - vodomer za ugradnju na zid
vario S vodomer za ugradnju na zid
Ovaj model merila poseduje integrisani modularni disk koji omogućuje naknadno
priključenje u radio sistem, a time i radio prenos podataka o potrošnji.
Posebne karakteristike
• Mogućnost naknadnog priključenja u Techem radio sistem!
• VIsoka preciznost merenja i stabilnosti zahvaljujući naprednoj tehnologiji
• Nizak pad pritiska i visoka bezbednost funkcija zahvaljujući pouzdanoj jednomlaznoj
tehnologiji
• Za hladnu vodu do 30°C ili toplu vodu do 90°C
• Montaža na lavaboe kupatila ili kuhinje uz specijalnu prateću opremu za ugaone
ventilske slavine
• Montaža na sve tipove instalacija uključujući i nestandardne dužine instalacija
zahvaljujući setu specijalnih elemenata - nastavaka i spojnica za kućište
• Uključujući MID homologaciju
• Metrologoška klasifikacija horizontalna u R 160 ili R 80
vario S - vodomer za ugradnju na zid
Nominalna temperatura
do (°C)
za hladnu vodu
30
30
30
30
30
30
za toplu vodu
90
90
90
90
90
90
Kućište - standard ISO 2281/1 AGZ
G ¾ BG ¾ BG ¾ BG ¾ B G1B G1B
Dužina konstrukcije L
(mm)
110
80
110
130
130
130
Visina h1
(mm)
16
15
16
17
17
17
Visina h2 vario S
(mm)
53
58
53
53
53
53
Visina h2 data IlI
(mm)
62
67
62
62
62
62
Nominalni protok Q3
(m³/h)
1,6
2,5
2,5
2,5
2,5
4,0
Protok Q' po 1 baru pada
Techem ne preuzima odgovornost za eventualne greške u katalogu. • 84150 (15.03.2011)
Tehničke karakteristike
l/h)
3200 3200 3200 3200 3200 5050
pritiska
Metrološka klasifikacija
R80H R80HR160HR160HR160HR160H
horizontalna
vertikalna
Tačka prekida
Najniži protok Qmin
R40V R50V R63V R63V R63V R63V
l/h
(m³/h)
<8
<8
<8
<8
<8
< 15
0,020 0,031 0,016 0,016 0,016 0,025
horizontalna
vertikalna
0,040 0,050 0,040 0,040 0,040 0,063
(bar)
Opseg displeja
10
10
10
10
10
10
0.1 litar do 10,000 m³/h
Spojnica za kućište DIN 2999 AGR
R½
R½
R½
R½
R½
R¾
Vodomeri za ugradnju na zid
Prateća oprema
h
ød
I2
Spojnince za kućište prema standardu DIN 2999, takođe i
hromirane spojnice za kućište i prateća oprema za ugradnju
na lavabo
L
L
I2
0,1
I
Pad pritiska p (bar)
1,0
0,01
0,1 x Q'
0,2 x Q'
0,3 x Q'
0,5 x Q'
Q'
Protok Q (m³/h)
Kriva pada pritiska
Techem d.o.o.
Milentija Popovića 5a • 11070 Novi Beograd • www.techem.rs
Telefon: +381 11 655 77 08 • Fax: +381 11 655 77 09 • E-mail: [email protected]
ød
montaža na lavabo
Dimenzije instalacije
L = 80 mm
L1 = 204 mm
I = ca. 400 mm
I2 = 58 mm
h = 20 mm
ød = 10 mm
h
L1
Nominalni pritisak PN
Download

Vodomeri za ugradnju na zid