BİREYSEL GİDER BİLDİRİMİ
2015
Kullanıcı No.:
Techem Kullanıcı No.
Sayfa
0570/04094 0070/0-01
B2-4 BLOK D34
Techem Müşteri No.
1/2
Yazdırma Tarihi
19.02.2015
B2-04 A-B BLOK
Obje
34000 İSTANBUL
EMLAK BANKASI BİZİMKENT SİTESİ195 ADA B2/04
34000 İSTANBUL
Daire
34
BİZİMKENT 195 ADA B2
EMLAK BANKASI BİZİMKENT SİTESİ195 ADA B2/04
34000 İSTANBUL
Dönem:
20.01.2015 - 18.02.2015
Isi giderleri
Warm w asser
243,90 TL
110,18 TL
Toplam Gideriniz
354,08 TL
Toplam Giderler
Toplam IsıGideri
16.462,00 TL
Energie
Gider Kalemi
15.301,00 TL
Miktar GAZ in m3
Tarih
Gider TL
GAZ BEDELİ
12.631,840
18.02.2015
15.301,00
Toplam Yakıt Tüketimi
12.631,840
Tarih
Gider TL
Sıcak Su Ek Giderleri
1.160,99 TL
Gider Kalemi
SICAK SU GİDERİ
252,500 m3 x 4,598
1.161,00
Isınma ve Sıcak Su için IsıPayları: Toplam IsıGideri
Isi giderleri
12.984,43 TL
Gider Çeşidi
Energie
Toplam Gider TL
x %Pay (I)
= Gider TL
15.301,00
84,86
12.984,43
3.477,57 TL
Gider Çeşidi
Energie
Sıcak Su Ek Giderleri
Toplam Gider TL
x %Pay (S)
= Gider TL
15.301,00
1.161,00
15,14
100,00
2.316,57
1.161,00
Gider Paylaşımı
Toplam Pay
TL
Isınm a gideri
12.984,43
30,00%
Sabit
3.895,33
70,00%
Verbrauch ISI PAY ÖLÇER9.089,10
Sıcak su gideri
100,00% Sıcak su gideri
3.477,57
3.477,57
: Toplam Birim
10.607,000
72.094,961
252,500
m2 alan
birim
m3
= Birim
Bedel
x Biriminiz
0,367241
0,126071
176,000
1.421,961
64,63
179,27
Isınm a gideri
243,90
8,000
110,18
13,772540
Sıcak su gideri
x Zaman Çarpanı
= Gideriniz
TL
110,18
BIREYSEL GIDER BILDIRIMI
Warm w asser
BİREYSEL GİDER BİLDİRİMİ
2015
Kullanıcı
BİZİMKENT 195 ADA B2
B2-4 BLOK D34
Dönem:
EMLAK BANKASI BİZİMKENT SİTESİ195 ADA B2/04
20.01.2015 - 18.02.2015
34000 İSTANBUL
Kullanıcı No.:
Techem Kullanıcı No.
Obje
Sayfa
0570/04094 0070/0-01
EMLAK BANKASI BİZİMKENT SİTESİ195 ADA B2/04
34000 İSTANBUL
2/2
Techem Müşteri No.
Yazdırma Tarihi
19.02.2015
Okuma Değerleri
Isıpayölçer
Cihaz No.
Ölçek
41229158
41229194
41229217
41229228
41229203
41229208
41229239
41229185
41229223
Oda
Z
K
KI
KI
B
S
B
EZ
EZ
Çarpan
Zaman Çarpanı
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Tarih
18.02.2015
18.02.2015
18.02.2015
18.02.2015
18.02.2015
18.02.2015
18.02.2015
18.02.2015
18.02.2015
Okuma Değeri
Okuma Değeri
yeni
eski
units
78,000
509,000
389,491
592,000
632,000
1.249,000
150,000
794,000
871,000
78,000
417,000
285,530
440,000
396,000
859,000
136,000
604,000
627,000
0,000
92,000
103,961
152,000
236,000
390,000
14,000
190,000
244,000
VP
Tüketim iniz
Tüketim
S
1.421,961
Sıcak Su Sayacı
Cihaz No.
40603472
Oda
ALG
Çarpan
1,000
Zaman Çarpanı
Tarih
18.02.2015
Okuma Değeri
Okuma Değeri
Tüketim
yeni
eski
m³
41,600
33,600
8,000
Tüketim iniz
8,000
Okum a Kodları
S
Tahmini tüketim
VP
Schätzung nach Vorj. Prozenten
BIREYSEL GIDER BILDIRIMI
Ek Açıklam alar
Download

Techem PDF Dokument