OptiSOFT Single
Uređaj za omekšavanje vode
Opis funkcija
Potpuno automatski, zapreminski kontrolisan uređaj za omekšavanje pijaće i industrijske vode koja ne
sadrži gvožđe i mangan.
Komponente uređaja
•
Kolona od polimera ojačana staklenim vlaknom
sa distributivnim sistemom
•
Jonoizmenjivačka smola visokih performansi
•
Centralni upravljački ventil
o Fleck 5600 SE (1“)
•
Elektronska kontrola na centralnom upravljačkom ventilu
•
Turbinski vodomer
•
PE rezervoar za slani rastvor sa poklopcem
o za tabletiranu so (opciono industrijska so)
o Sitasto dno za suvo skladištenje soli
Ilustracioni prikaz
Tehnički podaci
OptiSOFT Single
1/15
1/30
1/50
1/80
m³/h
0,9
1,2
2,0
3,2
4,0
m³ x °dH
60
120
200
320
400
Priključak
Količina smole po koloni
inč
l
15
30
1
50
80
100
Potrošnja soli po regeneraciji cca.
kg
3
6
10
16
20
Max. sadržaj soli za regeneraciju *
kg
85
85
169
169
254
Nominalni protok
Nominalni kapacitet
Posuda za so
l
100
100
Radni pritisak min./max.
bar
2/8
Temperatura okoline min./max.
°C
5/40
Temperatura vode min./max..
°C
5/30
200
200
1/100
300
Električni priključak
V/Hz
Ukupna visina
mm
1.110
1.105
230/50
1.590
1.575
1.860
Ukupna širina
mm
725
800
850
925
1.130
Ukupna dubina
mm
440
440
490
490
660
* Industrijska so
Opciona oprema
•
SterilSOFT uređaj za dezinfekciju
• Senzor niskog nivoa slanog rastvora
Podložno tehničkim promenama bez prethodne najave!
Ažurirano na dan: 03/2011
Download

OptiSOFT Single