Priprema za čas - Narodne umotvorine u odnosu na temperamente
sreda, 14 septembar 2011 07:24 - Poslednje ažurirano sreda, 14 septembar 2011 08:21
Grupa učitelja je na seminaru "Da kod učitelja svako uči radosno i lako" u okviru Festivala
obrazovanja, 3. i 4. septembra, napravila predlog časa srpskog jezika za drugi razred, na
kojem učenici dobijaju zadatke u skladu sa temperamentima. U nastavku teksta je priprema
časa i linkovi preko kojih možete doći do više informacija o temperamentima.
Nastavna jedinica: Narodne umotvorine- utvrđivanje
Razred: drugi
Predmet: srpski jezik
Čas počinje pesmom: Dobar dan, lep je dan, za igru i za učenje, dobro došla draga deco, lep je
dan za druženje
♫♫♫♫
Učenici se dele u grupe tako što svako dobije papirić na kojem je zagonetka a odgovor je ime
neke životinje (zec - sangvinik, krava - flegmatik, bik - kolerik, roda - melanholik). Svaki učenik
oponaša tu životinju, pa se formiraju četiri grupe, koje dobijaju zadatke u skladu sa
temperamentom.
Prva grupa, kolerici - brzalice, ređalice, razbrajalice Zadatak: smisliti pokrete za date
brzalice, razbrajalice....
1/2
Priprema za čas - Narodne umotvorine u odnosu na temperamente
sreda, 14 septembar 2011 07:24 - Poslednje ažurirano sreda, 14 septembar 2011 08:21
Druga grupa, sanvinici - pitalice, šaljive priče i pesme Zadatak: napraviti dramski prikaz
šaljive priče
Treća grupa, flegmatici - poslovice Zadatak: ilustrovati određenu poslovicu
Četvrta grupa, melanholici - narodna priča Zadatak: opisati odeđen lik iz priče Sve grupe imaju petnaest minuta da pripreme zadatak a onda svaka grupa predstavlja.
Čas se završava pesmom: Hej, haj, sad je vreme da sve na svoje mesto ide, hej, haj mi smo
vredni, neka svi to vide!
Više o temperamentima možete saznati preko sledećih linkova:
Uloga temperamenta u ostvarivanju dobrih odnosa
Karakteristike temperamenta kod dece 
Vežba rešavanja konflikta - tehnika Oblak kroz temperamente
2/2
Download

Priprema za čas - Narodne umotvorine u odnosu na