HMC 500/40 Sistem držača alata
B10
B20
B30
B40
B50
B60
Trnovi ISO40 / B-konus (za tročeljusne stezne glave)
Čaure ISO40 / Morze konus (za alate sa MK drškom i ušicom)
Čaure ISO40 / Morze konus (za alate sa MK drškom i navojem u dršci)
Trnovi za glodačke glave
Stezne glave sa elestičnm čaurama
Držači za prostrugivanje
N111
N210
N220
N230
N221
N222
N510
Tročeljusne stezne glave sa zupčastim vencem
Trnovi MK konus/ B konus
Držač umetaka za prihvat ureznika
Redukcione čaure MK/MK konus
Umeci za prihvat ureznika bez ograničavača momenta
Umeci za prihvat ureznika sa ograničavačem momenta
Elastične čaure za cilindrične drške alata
B10
B10.01
Trnovi ISO40 / B-konus (za tročeljusne stezne glave)
Trn ISO40 / B16
ILR 326 483
4kom
B20
B20.01
B20.02
Čaure ISO40 / Morze konus (za alate sa MK drškom i ušicom)
Čaura ISO40 / MK2 sa ušicom
ILR 326 459
Čaura ISO40 / MK3 sa ušicom
ILR 326 460
4kom
4kom
B30
B30.01
Čaure ISO40 / Morze konus (za alate sa MK drškom i navojem u dršci)
Čaura ISO40 / MK1 sa navojem
ILR 326 465
2kom
1
B40
B40.01
B40.02
B40.03
Trnovi za glodačke glave
Trn za glodačku glavu (sa obrtačem) ISO40/ 22x55
Trn za glodačku glavu (sa obrtačem) ISO40/ 27x33
Trn za glodačku glavu (sa obrtačem) ISO40/ 32x38
H&K 0508020735
ILR 326 443
ILR 326 444
1kom
1kom
1kom
B50
B50.01
B50.02
Stezne glave sa elestičnm čaurama
Stezna glava ISO40/čaure OZ 40
Stezna glava ISO40/čaure OZ 52
ILR 326 485
ILR 326 486
1kom
1kom
B60
B60.01
B60.02
B60.03
B60.04
B60.05
B60.06
B60.07
B60.08
B60.21
B60.22
Držači za prostrugivanje
Držač ISO40 za prostrugivanje 16/90 (
Držač ISO40 za prostrugivanje 16/45 (
Držač ISO40 za prostrugivanje 20/90 (
Držač ISO40 za prostrugivanje 20/45 (
Držač ISO40 za prostrugivanje 25/90 (
Držač ISO40 za prostrugivanje 25/45 (
Držač ISO40 za prostrugivanje 32/90 (
Držač ISO40 za prostrugivanje 32/45 (
Držač ISO40 za prostrugivanje 50/90 (
Držač ISO40 za prostrugivanje 50/45 (
ILR 326 409
ILR 326 400
ILR 326 410
ILR 326 401
ILR 326 411
ILR 326 402
ILR 326 412
ILR 326 403
ILR 326 414
ILR 326 405
2kom
2kom
2kom
2kom
2kom
2kom
2kom
2kom
1kom
1kom
5 / L140)
5 / L140)
8 / L140)
8 / L140)
8 / L140)
8 / L140)
10 / L140)
10 / L140)
16 / L225)
16 / L225)
N111
N111.01
N111.02
Tročeljusne stezne glave sa zupčastim vencem
Tročeljusna stezna glava Dmax13/B16 /L (DIN 6349)
Tročeljusna stezna glava Dmax13/ B12/L(DIN 6349)
IAT A13L-B16
IAT A10L-B12
4kom
2kom
N210
N210.01
Trnovi MK konus/ B konus
Trn MK2/B16
DIN 238-1
4kom
N220
N220.01
Držač umetaka za prihvat ureznika
Držač MK2/umeci 32 za ureznike
FRA NPD-P1
1kom
N230
N230.01
N230.02
N230.03
Redukcione čaure MK/MK konus
Redukciona čaura MK3/MK2 konus
Redukciona čaura MK3/MK1 konus
Redukciona čaura MK2/MK1 konus
DIN 2185
DIN 2185
DIN 2185
2kom
2kom
2kom
N221
N221.01
N221.02
N221.03
Umeci za prihvat ureznika, bez ograničavača momenta
Umetak 32 za ureznik bez ogr. momenta 2.8 / 2.1
Umetak 32 za ureznik bez ogr. momenta 5.5 / 4.3
Umetak 32 za ureznik bez ogr. momenta 7.0 / 5.5
FRA NP-1
FRA NP-1
FRA NP-1
1kom
1kom
2kom
N222
N222.01
N222.02
N222.03
Umeci za prihvat ureznika, bez ograničavača momenta
Umetak 32 za ureznik sa ogr. momenta 6.0 / 4.9
Umetak 32 za ureznik sa ogr. momenta 8.0 / 6.2
Umetak 32 za ureznik sa ogr. momenta 9.0 / 7.0
FRA NP-1
FRA NP-1
FRA NP-1
2kom
1kom
1kom
N510
N510.01
N510.02
N510.03
N510.04
N510.05
N510.11
N510.11
N510.11
N510.11
N510.11
Elastične čaure za cilindrične drške alata
Elastična čaura OZ40 4
Elastična čaura OZ40 8
Elastična čaura OZ40 10
Elastična čaura OZ40 12
Elastična čaura OZ40 16
Elastična čaura OZ52 8
Elastična čaura OZ52 10
Elastična čaura OZ52 12
Elastična čaura OZ52 16
Elastična čaura OZ52 20
DIN ISO 10897
DIN ISO 10897
DIN ISO 10897
DIN ISO 10897
DIN ISO 10897
DIN ISO 10897
DIN ISO 10897
DIN ISO 10897
DIN ISO 10897
DIN ISO 10897
4kom
4kom
4kom
4kom
4kom
4kom
4kom
4kom
4kom
4kom
2
3
Download

HMC 500/40 Sistem držača alata B10 Trnovi ISO40 / B