UPUTSTVO - INSTALATERSKO
LogiTV, Univerzalni daljinski upravljač
RF i IC sa mišem i tastaturom, 5 u 1
Model: LogiTV, RF/IR-MK 5/1
 Uspostavljanje veze između LogiTV RF/IR-MK 5u1 i
LogiTV konrolera, preko USB 2.0 mikro prijemnika, vrši
se na sledeći način:
 Pritisnuti i držati tastere [ENTER] i [C]. RF LED dioda će
se uključiti nakon 3 sekunde, što znači da je pokrenuta
automatska uspostava veze izmedju LogiTV RF/IR-MK
5u1 i USB mikro prijemnika.
• Ukoliko obe LED diode (RF i IC) trepnu 4 puta, to
znači da je veza uspostavljena;
• Ukoliko se RF LED dioda odmah isključi, to znači
da veza između LogiTV RF/IR-MK 5u1 i USB mikro
prijemnika nije uspostavljena;
• Ukoliko se RF LED dioda odmah uključi i ostane
uključena, to znači da je LogiTV RF/IR-MK 5u1
daljinski upravljač već bio povezan sa LogiTV
kontrolerom;
Slika 1 Prednja strana
Tehničke karakteristike:




Maksimalna struja: 12mA;
Struja u stanju mirovanja: <10μA;
Frekvencija rada: 2,4GHz;
Udaljenost daljinskog upravljača od RF prijemnika: 20m
bez prepreka;
 Udaljenost daljinskog upravljača od IC prijemnika: 6m;
 Baterija: 3 baterije, tipa AAA;
Karakteristike:
 Upravlja uređajima u tenLogic kućnoj automatici preko
LogiTV kontrolera;
 Univerzalni daljinski upravljač 5 u 1;
 Funkcije standardne tastature i miša;
 Napredna tehnologija za uštedu energije;
 Dva moda rada: RF i IC;
 Odlazak u režim mirovanja (standby mod): U slučaju ne
korišćenja dužeg od 60 sekundi;
Izbor moda rada:
 Pritiskom na taster [IR/RF] bira se mod rada LogiTV
RF/IR-MK 5u1 daljinskog upravljača. Ukoliko se uključi
RF LED dioda to znači da je daljinski upravljač u RF
modu rada (sistem tenLogic), a ako se uključi IC LED
dioda to znači da je u IC modu rada (univerzalni daljinski
upravljač);
Upotreba u sistemu tenLogic kućne
automatike (RF mod):
Slika 2 Povezivanje
Resetovanje:
 Pritisnuti i držati 3s tastere [ENTER] i [A], nakon čega
će se uključiti RF LED dioda, zatim ostaviti daljinski
upravljač da miruje. Ako obe LED diode, i IC i RF trepnu
4 puta a zatim se isključe u isto vreme, to znači da je
reset daljinskog upravljača izvršen uspešno;
Korišćenje:
Taster za miš:
 Pritisnuti i držati taster
. RF LED dioda će se uključiti.
Pomeranjem daljinskog upravljača pomera se i kursor
miša u LogiTV softveru sve do trenutka dok se ne pusti
taster
;
 Kada se pritisne brzo dva puta taster
Povezivanje:
 LogiTV RF/IR-MK 5u1 se povezuje sa LogiTV
kontolerom bežičnim putem preko USB 2.0 mikro
prijemnika;
Priprema:
1. Otvoriti poklopac sa zadnje strane LogiTV RF/IR-MK
5u1, a zatim postaviti tri baterije, tipa AAA. Postaviti
poklopac i pritisnuti čvrsto dok ne klikne;
2. Staviti USB 2.0 mikro prijemnik u USB port LogiTV
kontrolera. U slučaju LogiTV NB02 kontrolera
potrebno je koristiti USB produžni kabal između USB
mikroprijemnika i USB porta kontrolera (slika 2);
miš postaje
aktivan i kada se pusti taster
;
 Miš se vraća u neaktivno stanje jednim pritiskom na
taster
. RF LED dioda će se isključiti;
 Tasteri sa leve i desne strane tastera
se koriste za
upravljanje funkcijama LogiTV softvera i imaju istu
funkciju kao levi i desni taster miša;
Osetljivost miša:
Brzina pomeranja kursora po ekranu može se podesiti po
sopstvenoj želji korisnika. Postoje tri brzine koje se mogu
podesiti na sledeći način:
 Pritisnuti i držati tastere [ENTER] i [S]. RF i IC LED
dioda će nakon 3 sekunde početi da trepere 1, 2 ili 3
puta. U zavisnosti koja brzina želi da se podesi (1, 2, 3)
www.tenlogic.rs
UPUTSTVO - INSTALATERSKO
tastere treba pustiti. Ukoliko brzina kursora koja je
podešena ne odgovara, ceo postupak treba ponoviti;
Tastatura:
 Za povratak u osnovni meni pritisnuti taster [ESC];
 Izlazak iz interneta: Pritisnuti u isto vreme tastere
[CTRL] i [Q];
Programiranje
univerzalnog
upravljača (IC mod):
daljinskog
Slika 3 Univerzalni daljinski upravljač
 Pritiskom na taster [IR/RF] odabrati IC mod rada
LogiTV RF/IR-MK 5u1 daljinskog upravljača (uključiće se
IC LED dioda);
Funkcije tastera:
 TV, IPTV, CABLE, SAT, DVD – Tasteri za korišćenje u
IC modu kao univerzalnog daljinskog upravljača;
 Funkcije ostalih tastera su kao funkcije tastera na
normalnoj tastaturi (slika 3);
Opcija učenja:
 Može naučiti funkcije skoro svih daljinskih upravljača;
 Svaki taster se zasebno programira;
 Ovaj postupak je moguće izvršiti na sledeći način:
1. Pritisnuti i držati jedan od tastera (TV, IPTV, CABLE,
SAT, DVD), npr. [TV] zajedno sa tasterom [ENTER]
sve dok se ne uključi IC LED dioda;
2. Pritisnuti i držati taster koji treba da nauči određenu
komandu, dok RF LED dioda ne trepne jednom;
3. Uperiti IC predajnik originalnog daljinskog upravljača
(npr. TV, DVD, ...) prema IC prijemniku LogiTV RF/IRMK 5u1 daljinskog upravljača i pritisnuti željeni taster
na originalnom daljinskom upravljaču;
4. Ako obe LED diode trepnu 4 puta, to znači da je
postupak uspešan;
5. Ako obe LED diode trepnu 2 puta to znači da je
postupak neuspešan;
6. Ponoviti postupak od (2) do (5) za učenje drugih
tastera;
7. Pritisnuti jedan od tastera iz tačke (1) (u ovom primeru
taster [TV]) da bi se izašlo iz moda učenja;
Model: LogiTV, RF/IR-MK 5/1
3. Ponoviti postupak iz tačke (2) za druge tastere;
4. Pritisnuti jedan od tastera iz tačke (1) (u ovom primeru
taster [TV]) da bi se izašlo iz moda brisanja;
Traženje kodova:
 Pritisnuti i držati taster [Esc] dok se ne isključi IC LED
dioda za izlazak iz postupka traženja kodova;
1. Uključiti uređaj koji se želi kontrolisati uz pomoć
LogiTV RF/IR-MK 5u1 daljinskog upravljača;
2. Pritisnuti i držati jedan od tastera (TV, IPTV, CABLE,
SAT, DVD), npr. [TV] zajedno sa tasterom [POWER]
sve dok se ne uključi IC LED dioda;
3. Uperiti LogiTV RF/IR-MK 5u1 u TV;
4. Pritisnuti i pustiti taster [POWER] dok IC LED dioda ne
trepne jednom, što znači da daljinski traži odgovarajući
kod. Ako se nakon 5s uređaj ne isključi, pritisnuti i
pustiti taster [POWER] da bi se započela pretraga
sledeće grupe kodova, u suprotnom ako se TV isključi
potrebno je uraditi sledeće:
a. Pritisnuti i pustiti tastere [P] i [+] dok se TV ne
uključi;
b. Pritisnuti jedan od tastera iz tačke (1) (u ovom
primeru taster [TV]) da bi se sačuvao kod. RF
LED dioda će trepnuti 4 puta;
 Sada se LogiTV RF/IR-MK 5u1 može koristiti kao
daljinski upravljač uređaja za koji je programiran;
Ručno memorisanje koda:
1. Uključiti uređaj koji se želi kontrolisati uz pomoć
LogiTV RF/IR-MK 5u1 daljinskog upravljača;
2. Naći odgovarajući kod za uređaj koji se želi kontrolisati
u Listi kodova koju je moguće naći na sajtu
www.tenlogic.rs;
3. Pritisnuti i držati jedan od tastera (TV, IPTV, CABLE,
SAT, DVD), npr. [TV]. Ne puštati taster;
4. Ukucati kod iz tačke (2) koristeći numeričku tastaturu.
LED dioda će trepnuti 4 puta, u suprotnom ukucan je
pogrešan kod;
Korišćenje LogiTV
upravljača:
IR/RF-MK
5
u
1
daljinskog
Brisanje naučenih komandi:
1. Pritisnuti i držati jedan od tastera (TV, IPTV, CABLE,
SAT, DVD), npr. [TV] zajedno sa tasterom [Del] sve
dok se ne uključi IC LED dioda;
2. Pritisnuti i pustiti taster čiju komandu treba obrisati,
obe LED diode će trepnuti jednom, što znači da je
postupak uspešan;
(a)
(b)
Slika 4 Korišćenje LogiTV IR/RF-MK 5 u 1:
(a) Tastatura, (b) Miš i univerzalni daljinski upravljač
www.tenlogic.rs
Download

Instalatersko uputstvo LogiTV RF-IR-MK-5u1.pdf