SAT-TRAKT DIGITALNA TELEVIZIJA - DTV
KORIŠĆENJE SAT-TRAKT SET-TOP BOX-a
1
Uključivanje / isključivanje
Da bi daljinski upravljač funkcionisao, u njega prvo morate ubaciti odgovarajuće
baterije, koji ste dobili u pakovanju zajedno sa uređajem.
Za uključivanje/isključivanje Sat-Trakt Set-Top Box-a pritisnite taster
.
2
3
1
6
Menjanje kanala
Za prebacivanje na naredni kanal koristite taster CH+, a taster CH- za prethodni
kanal. TV kanalima možete pristupiti i direktno tako što ćete ukucati broj kanala na
daljinskom upravljaču. Ako pritisnete taster OK , pojaviće Vam se lista kanala i možete
da birate kanale sa tasterima
. Svaki put kada promenite kanal pojaviće se
informacija o kanalu.
4
3
Glavni meni
2
5
7
Za ulazak u glavni meni pritisnite taster MENU.
U glavnom meniju možete saznati sve
karakteristike i mogućnosti Sat-Trakt Set-Top
Box-a. Za kretanje po meniju koristite tastere
i
.
4
TV vodič / EPG
Za ulazak u elektronski programski vodič
pritisnite taster EPG na daljinskom upravljaču.
Za pregled programa koristite tastere
,
a za menjanje kanala koristite tastere
.
5
Roditeljska kontrola
U glavnom meniju odaberite opciju „Roditeljski
nadzor“ i pritisnite taster OK . Da biste mogli da
vršite podešavanja ove funkcije prvo morate
uneti odgovarajući PIN kod. Za izbor opcija
roditeljske kontrole koristite tastere
.
Fabrički podešen PIN kod je 000000 ili 151515.
6
Informacije o kanalu
Pritiskom na taster INFO na daljinskom upravljaču na ekranu će se prikazati informacije o kanalu
(ukoliko su dostupne) koji trenutno gledate, kao
i mini TV vodič (ukoliko je dostupan) za taj kanal.
Ponovnim pritiskom na taster INFO nestaće
informacije i mini TV vodič sa ekrana.
7
Automatsko pretraživanje kanala
Pritiskom ŽUTOG tastera (SCAN) i posle tastera
OK možete i kasnije da pretražite listu kanala
(u slučaju menjanje šeme kanala).
www.stcable.tv
SAT-TRAKT Call Centar 024 4 155 155
Download

daljinski upravljač stb-a - Sat