Pregled proizvoda
Sadržaj
Terrano FX
30
Terrano FX – Tehnički podaci
32
Kamen temeljac firme HORSCH
4
Terrano FM/Terrano MT
34
Poljoprivreda iz strasti
6
Terrano FM/Terrano MT – Tehnički podaci
36
Focus TD
60
Maistro
80
Ucinak je ubedljiv argument
8
Partner HT / FT
38
Focus TD – Tehnički podaci
62
Maistro – Tehnički podaci
82
Tiger
40
Express TD
64
Leeb PT 270
84
Tiger – Tehnički podaci
42
Express TD – Tehnički podaci
66
Leeb PT 270 – Tehnički podaci
86
Najbolji servis
10
Istraživanja za budućnost
12
Joker
16
Joker – Tehnički podaci
18
Pronto DC/AS
44
Sprinter ST/SW
68
Joker 10/12 RT
20
Pronto DC/AS – Tehnički podaci
46
Sprinter ST/SW – Tehnički podaci
70
Joker HD
22
Pronto KR
48
Sprinter NT
72
Leeb GS
88
Joker HD – Tehnički podaci
24
Pronto KR – Tehnički podaci
50
Sprinter NT – Tehnički podaci
74
Leeb GS – Tehnički podaci
90
Pronto SW
52
Pronto SW – Tehnički podaci
54
Cruiser XL
26
Pronto NT
56
Maestro
76
Titan UW
92
Cruiser XL – Tehnički podaci
28
Pronto NT – Tehnički podaci
58
Maestro – Tehnički podaci
78
Titan UW – Tehnički podaci
94
4
Kamen temeljac
firme HORSCH
Obrada zemlje bez pluga
Firma HORSCH je tokom svojih 30 godina postojanja, više od
ostalih proizvođača doprinela proboju obrade zemlje bez pluga.
Odatle se i 2013.godine upotrebljava termin kamen temeljac u
poljoprivrednoj tehnici. Mnoge mašine, kao što su Terrano, Tiger,
Joker i Pronto DC, omogućavaju obradu zemlje bez pluga i to na
najvišem nivou.
Po statistici Savezne vlade, bez pluga se obrađuje 40 % obradive
zemlje. Što se pšenice tiče, tu se radi čak o 60 %. Pre 20 godina se
to nije moglo zamisliti.
Doživi Inno Falcon
Firma HORSCH ima veliki udeo u tome, što je obrada bez pluga
tako uznapredovala. I u budućnosti se planiraju takvi koraci, što
se tiče inovacija u oblasti poljoprivredne tehnike.
6
Poljoprivreda iz strasti
„Bez strasti nema uspeha.”
Kada smo razmišljali o tome, koji je slogan savršen za Horsch,
pao nam je u stvari veoma brzo na um slogan „Poljoprivreda
iz strasti”. Jer strast je sastavni deo svakog našeg proizvoda,
a isto tako je inicijator za aktivnosti svakog pojedinačnog
saradnika Horscha. Svi u preduzeću, od menadžmenta do
montera, imaju u sebi tu strast, koja jednostavan proizvod
pretvara u jedinstveni proizvod čija je odlika inovacija i
kvaliteta bez ikakvih kompromisa.
„Mi smo poljoprivrednici i uvek smo bili poljoprivrednici,
koji se intenzivno bave održivim kultivisanjem tla”, kažu
Michael i Philipp Horsch. „Ratarstvo je perspektivno i za
to se isplati prihvatiti težak rad, kako za poljoprivrednika,
tako i za proizvođača poljoprivredne mehanizacije. Svaki
put kada poljoprivrednik usmeri svoj pogled u retrovizor
svog traktora i vidi nešto crveno, ne sme da zaboravi da
se odlučio za kvalitet bez ikakvih kompromisa.”
8
Učinak je ubedljiv argument –
Jednostavnije, bezbednije, brže.
Šta je posebno na jednoj Horsch mašini?
Uvek zadovoljava kriterijume „brže, jednostavnije, bezbednije”.
Tako, na primer, rukovanje mašinom mora da bude jednostavnije
u poređenju sa drugom mašinom. Mašina mora svoj rad da
obavlja bezbedno i dobro, kao kod naših grubera, a mora takođe
da garantuje ravnomerno nicanje, kao kod naših mašina za
sejanje. Na kraju krajeva, korišćenje mašine mora da rezultira
vremenskom uštedom u odnosu na dosadašnji način rada.
Nezaobilazni uslov je da mašina zadovoljava sve ove faktore,
a uz to da je inovativna i kvalitetna bez ikakvih kompromisa,
tek onda će Horsch da proizvede tu mašinu. Strukturalne
promene u poljoprivredi napreduju velikim koracima, čime se
i poljoprivrednoj mehanizaciji zadaju novi zadaci. Optimizacija
metode obrade, setve i zaštite bilja, kao i smanjenje troškova i
efikasniji rad jesu osnovni zahtevi, dok se u isto vreme očekuje
povećanje prinosa i poboljšanju kvaliteta ubranog ploda.
Mašine u ovom pregledu proizvoda pomažu vam da postignete
upravo ove ciljeve.
10
Najbolji servis
Uvek tu za Vas
Zajedno sa ovlašćenim zastupnicima, firma HORSCH pruža
prvoklasan servis mašina. Dokaz tome je veliki broj naših
dilera, koji se nagrađuje svake godine od strane Shell-ove službe
za dodelu nagrade iz oblasti servisa poljoprivredne tehnike.
Naši parteri su bili i još uvek su dobitnici internacionalnih,
regionalnih i državnih priznanja. Širom Evrope, servisni timovi
naših uvoznika dobijaju podršku od internacionalog HORSCH
servisnog centra. Visoko motivisani i uvek na dohvat ruke – to
je ono što karakteriše naš multinacionalni servisni tim. Isto važi
i za naše distributere – zbog stalnih obuka, timovi uvek imaju
na raspolaganju znanje iz najnovijih tehnologija, stoga iz prve
ruke dobijate odgovor na pitanja u vezi tehničkih rešenja.
Originalni HORSCH rezervni delovi su takođe vrhunskog
kvaliteta. Oni imaju potvrdu proverenog kvaliteta i
dugotrajnosti. Mi ne pravimo kompromise, koji se odnose
na dostupnost. Svi zastupnici HORSCH mehanizacije imaju
najveći deo rezervnih delova na svom lageru. Ako nisu odmah
dostupni, mi ih šaljemo noćnim ekspresom preko našeg novog
HORSCH logističkog centra, tako da se vaš nalog isporučuje
sledećeg jutra. To nije samo slučaj za Nemačku, već i za većinu
zemalja EU. Možete videti sve originalne rezervne delove na
našem sajtu www.horsch.com.
12
Istraživanja
za budućnost
Medalja za inovacije, koju dodeljuje DLG
(Društvo Poljoprivrednika Nemačke) u
saradnji sa Agritehnikom, je najvažnija
nagrada za inovacije u oblasti poljoprivredne
tehnike. Horsch je 2013. godine dobio dve
takve srebrne medalje. Firma HORSCH je pre
svih proizvođača poljoprivredne tehnike,
predstavila rešenje za pojedinačno ulaganje
semena pri velikoj brzini.
Nova tehnika doziranja se koristi na
HORSCH-ovim setvenim mašinama, koje za
setvu poseduju TurboDisc ulagače semena,
kao Pronto DC ili Focus TD. Seme se priprema
u centralnom rezervoaru uz pomoć aparata
za doziranje količine. Ovako pripremljeno
seme biva pneumatski nošeno i raspoređeno
na setvene redove. Prolazak semena do
raonika se odvija uobičajenim putem, bez
daljih promena na standardnoj sejalici.
Za pojedinačno ulaganje semena u zemlju,
potreban je novi TurboDisc ulagač, zajedno
sa ugrađenim aparatom za doziranje. Ovaj
aparat za doziranje je tako koncipiran, da
postigne visoke frekvencije pri ulaganju
semena. Ovo je važno, da bi se održao
učinak današnje setvene tehnike, pri brzini
od 10-12 km/h.
Novi aparat za pojedinačno doziranje
semena, može da dozira seme pojedinačno
frekvencijom od 120 Hz. 120 Hz odgovara
120 zrna u sekundi i time gustinu setve
od 240 zrna/m2, pri brzini od 12 km/h,
sa razmakom između redova od 15 cm.
Patentirani sistem za pojedinačno
izbacivanje semena, omogućava u praksi
VK-vrednosti od 30-50 %. Time se priblžila
sejalici za okopavine.
14
Istraživanja
za budućnost
Horsch je kod zaštite bilja izmenio
mehanički mehanizam za upravljanje
i omogućio tačno i sigurno vođenje
sistemom krila. I za ovo je HORSCH
dobio srebrnu medalju Agritehnike.
Ovaj način aktivne kontrole
(BoomControl) vođenja sistemom krila
je jedinstven patent i kamen temeljac za
aplikaciju sa veoma malim rastojanjem
od ciljne površine.
Tačno prilagođavanje krila neravninama
zemlje je pre svega moguće zbog
potpuno nezavisnog vešanja krila za
šasiju. Na taj način se ni ljuljanje traktora
ne prenosi na krila.
Podešavanje brzine prilagođavanja
neravninama se odvija vrlo brzo i pri
najtežim uslovima.
Tako je moguća aplikacija sitnih kapljica
sa minimalnim odstupanjem. Ometajući
uticaji, kao što su vetar i nepovoljne
temperature, mogu se na taj način svesti
na minimum.
Brzina vožnje od 30 km/h u polju, pri
odstojanju od zemlje od 30 cm, nije
problem za BoomControl, čak i na
teškim terenima.
16
Joker
Precizna i brza obrada strnjišta
Mašina Joker je optimalno podesna za nisku obradu strnjišta
radi stimulisanja klijanja samonikle vegetacije, prekida
kapilarnosti, mešanje ostataka od žetve i za nisko pripremanje
tla za setvu. Proizvodi visoki udeo fine zemlje u horizontu
klijanja i isto tako nije podložna kvarenju ni kada obrađuje
velike količine slame, organskog đubriva ili međuuseva.
Kratka tanjirača nudi se kao Joker CT za prikljucenje u tri
tačke i kao Joker RT sa sopstvenim voznim mehanizmom u
velikim radnim širinama. Visoki učinci po jedinici površine
mogu da se postignu pre svega brzinama rada do 20 km/h.
A 1 radno telo za duboku obradu Mono TG, dostupan je kao
dodatna opcija za Joker 3. CT.
Posebno je pogodan za upotrebu na teškim zemljištima gde
postoji potreba da se zemljište duboko obradi, a da žetveni
ostaci ipak ostanu u površinskom sloju.
Joker ostavlja za sobom tlo koje je
konsolidirano i na kome su sitne grudve,
a na kome vladaju najbolji uslovi za nicanje
Robustni DiscSystem obezbeđuje optimalan
kvalitet mešanja i nivelisanje zemljista
Pregledan prikaz prednosti mašine Joker:
— Proizvodi visoki udeo fine zemlje u horizontu klijanja
— Eficijentno konsolidiranje u horizontu klijanja
— Minimalna sklonost kvarenju kod dugačkih ostataka
od žetve i povrsinske obrade. Maksimalni prolaz sa
rasporedom diskosnih elemenata u parovima
— Sve veća kvaliteta rada kod porasta brzine rada
— Visoki učinak po jedinici površine uz relativno malu
potrebu za vučnom silom
— Optimalne karakteristike prodiranja zahvaljujući agresivnim,
nazubljenim diskovima i velikoj masi mašine
Efikasni sistemi paker valjaka obezbeđuju
intenzivno usitnjavanje i konsolidiranje
zemljista
Joker – Visoka bezbednost
korišćenja u teškim uslovima
18
GEORG LAUTENSCHLAGER:
Joker
„U vreme žetve ostaje malo vremena za obradu strnjike.
Ipak, važno je izazvati rano klijanje semena korova.
Joker-om širine 4,0 m postižem učinak do 6 ha na sat,
Tehnički podaci
i tako, pored drugih poslova, uradim i ugarenje strnjišta.”
Mono TG/Joker CT
HORSCH Joker
3 CT
3,5 CT
4 CT
5 CT
6 CT
Širina u radu (m)
3,00
3,50
4,00
5,00
6,00
Širina u transportu (m)
3,00
3,50
2,95
2,95
2,95
Visina u transportu (m)
1,90
1,90
2,80
3,25
3,70
Dužina (m)
2,50
2,50
2,90
2,90
2,90
Masa od (kg)*
1.470
1.690
2.460
2.950
3.355
Prečnik diskova Ø (cm)
52
52
52
52
52
Debljina diskova (mm)
6
6
6
6
6
Broj diskova DiscSystem
24
28
32
40
48
Ugao diskova (stepeni)
17
17
17
17
17
Snažno i robusno uležištenje
Potrebna snaga (KW/KS)
65-90/90-120
75-100/100-140
90-120/120-160
110-150/150-200
130-175/180-240
Osovina prečnika 35 mm sa uležištenjem
HORSCH Joker
5 RT
6 RT
8 RT
Širina u radu (m)
5,00
6,00
7,50
Širina u transportu (m)
3,00
3,00
3,00
Visina u transportu (m)
2,85
3,35
4,00
Dužina (m)
6,00
6,00
6,00
Masa od (kg)*
4.435
4.820
5.700
Dimenzije guma valjka
400/60-15.5
400/60-15.5
400/60-15.5
Prečnik diskova Ø (cm)
52
52
52
Debljina diskova (mm)
6
6
6
Broj diskova
40
48
60
Ugao diskova (stepeni)
17
17
17
Potrebna snaga (KW/KS)
110-155/150-210
130-175/180-240
175-235/240-320
*(Masa mašine sa RollFlex valjkom)
*(Masa mašine sa RollFlex valjkom)
koje ne zahteva održavanje – ležajevi
potopljeni u ulju u hermetičkom kućištu.
Paker valjak RollFlex sa elementima
pakera od opružnog čelika
Nazubljeni diskovi, raspored diskovnih
elemenata u parovima
Podvoz Joker RT
TerraGrip nosači radnih tela na
Mono 3 TG sa LD (low disturbancemalo remećenje) ulagačima
Paker valjak FarmFlex za optimalno
konsolidiranje i na lakom tlu
Zatvoren SteelDisc packer sa sekućim
paker prstenovima i čistačima
Paker valjak sa pneumatik
profilom AS čiji donji deo
može da se deformiše
20
Joker 10/12 RT
Brza obrada strnjišta, sa velikom širinom radnog zahvata
— Dupli RollPack paker valjak sa prstenovima U profila Ø 55 cm.
Veoma je stabilan i namenjen je za sve tipove zemlje. Otporan
je na kamenje i pri velikim brzinama
Prednosti kratke tanjirače Jocker 10/12 RT:
— Ostavlja veliku količinu fine zemlje
— Efikasno sabijanje zemlje u zoni klijanja
— Rad sa dugom slamom i pri plitkoj obradi bez zagušenja
— Dobra prohodnost zbog postavljanja diskova u parove.
— Visok učinak
— Odlično prodiranje u zemljište zbog nazubljenih diskova
— Konusni diskovi sa stalnim uglom sečenja od 17°
— Kompaktna mašina sa velikom moći poravnavanja zemljišta
— Diskovi sa gumenim elementima povećavaju vek trajanja i
poboljšavaju kopiranje terena
HORSCH Joker
10 RT
12 RT
Širina u radu (m)
10,00
12,00
Širina u transportu (m)
3,00
3,00
Širina u transportu (m)
4,00
4,00
Dužina (m)
7,20
7,20
Masa od (kg)*
9.510
11.410
Prečnik diskova (cm)
550/60-22.5
550/60-22.5
Debljina diskova (mm)
52
52
Broj diskova DiscSystem
6
6
Dvostruko delujući
kontrolni uređaj
80
96
Ugao diskova (stepeni)
17
17
Potrebna snaga (KW/KS)
220-310/300-420
265-350/360-480
*(Masa mašine sa RollFlex valjkom)
— Prstenovi valjka su koncipirani tako,da zadiru jedan u drugi i
time omogućavaju odlično samočišćenje.
— Šasija se veoma dobro pokazala kako u radu, tako i u transportu
— Velik učinak omogućava i velik razmak između diskova i valjka
— Dupli točkovi za dubinsko vođenje (15.0/55-17), za održavanje
stalne radne dubine i za veoma dobro prilagođavanje zemljištu
— Na šasiji se nalazi sigurnosni mehanizam za sklapanje, zbog
čuvanje hidraulike i veće stabilnosti
22
Joker HD
Sa diskovima velikog prečnika
Prednosti mašine Joker HD:
— Plitka obrada strnjišta i intenzivno mešanje slame sa zemljom
— Diskovi sa gumenim elementima povećavaju vek trajanja
i poboljšavaju kopiranje terena
— Obrada zemljišta do 20 cm dubine, sa intenzivnim mešanjem
kod velikih količina biljnih ostataka, npr. kukuruzovine.
— Jak ram je veoma stabilan i pogodan za duboku obradu
zemlje i za velika opterećenja. On obezbeđuje potrebnu težinu
— Velik prečnik diskova omogućava radnu dubinu do 20 cm i
meša i intenzivno seče velike količine organskog materijala.
— Dupli RollPack paker valjak sa prstenovima U profila Ø 55 cm.
Veoma je stabilan i namenjen je za sve tipove zemlje. Otporan
je na kamenje i pri velikim brzinama. Prstenovi valjka su
koncipirani tako, da zadiru jedan u drugi i time omogućavaju
odlično samočišćenje.
— Konusni diskovi, sa stalnim uglom sečenja od 17°
— Kompaktna mašina, sa velikom moći ravnanja
Velik učinak zbog velikog razmaka
između reda diskova i paker valjka.
Šasija se veoma dobro pokazala
kako u radu, tako i u transportu.
Stabilan dupli RollPack paker
valjak za sve tipove zemljišta
Joker HD je napred dubinski vođen
potpornim točkovima 15.0/55-17.
24
Joker HD
Tehnički podaci
Joker 6 HD
HORSCH Joker
5 HD
6 HD
8 HD
Širina u radu (m)
5,00
6,00
7,50
Širina u transportu (m)
3,00
3,00
3,00
Visina u transportu (m)
3,30
3,70
4,00
Dužina (m)
6,90
6,90
6,90
Masa od (kg)*
5.955
6.495
7.280
Dimenzije guma valjka
405/70-20
405/70-20
405/70-20
Prečnik diskova Ø (cm)
62
62
62
Debljina diskova (mm)
6
6
6
Broj diskova DiscSystem
38
46
58
Ugao diskova (stepeni)
17
17
17
Potrebna snaga (KW/KS)
130-170/180-230
160-180/220-250
220-260/300-350
Transportni položaj
Točkovi za dubinsko vođenje
Dupli RollPack valjak
Dupli RollPack valjak
Granični diskovi
Visoka prohodnost –
Dva diska na jednom nosaču
Srednja šasija
Veliki diskovi za duboku obradu
(Ø 62cm)
*(Masa mašine sa RollFlex valjkom)
26
Cruiser XL
Plitka obrada do savršenstva
Cruiser XL je specijalac za plitku obradu. Sa obradom na
15 cm predstavlja idealno rešenje za ljuštenje strništa uz
optimalnu distribuciju biljnih ostataka nakon žetve, za
pripremu zemljišta za setvu i kao odličan kultivator za
mehaničko suzbijanje korova, rahljenje i dublju obradu.
To je omogućeno FlexGrip radnim telima kod kojih se dubina
kontroliše maksimalnom silom od 100 kg (nakon čega se radno
nosač otpušta), a istovremeno se bočne sile i udari neutrališu.
Cruiser XL je dostupan kao nošena mašina sa radnim zahvatima
od 5 i 6 m i kao vučena mašina sa radnim zahvatom od 8 m.
Pojedinačni nivelatori za stabilizaciju zemlje su pridodati
ispred RollFlex paker valjka (sa novim opružnim elementima
i ojačanjima) nošenog Cruiser-a. Na istoj poziciji diskosni
nivelišući sistem sa uležištenjem koje ne zahteva održavanje
deo je vučene verzije ove mašine. FarmFlex paker valjak je
druga verzija paker valjka.
Obzirom na 4 reda radnih nosača, zemlja se duže zadržava u zoni mašine što
doprinosi oprimalnom mešanju.
Ukratko prednosti Cruiser-a:
— Optimalna distribucija slame nakon kombajniranja
— Odlična priprema zemljišta
— Kultivator za plitku obradu odličan za suzbijanje korova
— FlexGrip radna tela sa silom oslobađanja od 100 kg
— Sa 5 cm širokim uzanim motikama ili 18 cm širokim
krilastim motikama
— Niska potreba za snagom traktora i mala potrošnja energije
— Dostupan kao nošena ili vučena mašina sa centralnom šasijom
(okretan na uvratinama i putevima)
— Opciono: hidraulično regulisanje dubine
FlexGrip radni organ
prilagođen plitkoj obradi
Nošeni Cruiser u transportu
28
Cruiser XL
Tehnički podaci
HORSCH Cruiser XL
5 XL
6 XL
Radni zahvat (m)
4,80
6
Transportna širina (m)
2,95
2,95
Visina punjenja (m)
3,15
3,55
Dužina (m)
4,05
4,05
Težina od (kg)*
2.765
3.030
Broj radnih tela
33
41
Rastojanje radnih tela u
jednom redu (cm)
58
58
Rastojanje radnih tela (cm)
14,5
14,5
Klirens rama (mm)
600
600
Veličina rama (mm)
100x100/140x40
100x100/140x40
Verzija pakera
RollFlex
RollFlex
Prečnik paker valjka Ø (cm)
55
55
Potrebna snaga (kW/PS)
115-180/160-240
150-220/205-300
Dodatni uređaji
Kategorija
prikopčavanja
(u tri tačke) III
Kategorija
prikopčavanja
(u tri tačke) III
Širina krilaste motičice (cm)
18
18
Širina uske motičice (cm)
5
5
5 cm širina uzane motičice
18 cm širina krilaste motičice
FlexGrip nosači radnih nosača
*(Masa mašine sa RollFlex valjkom)
Cruiser 6 XL
Ravnač sa lisnato
opružnim segmentima
30
Terrano FX
Efikasni Horschov Gruber sa velikim spektrom korišćenja
Mašina HORSCH Terrano FX je kompaktan Gruber sa tri
reda radnih organa spektrom korišćenja – bez obzira da
li se radi o niskoj obradi strnjike ili o intenzivnom mešanju
tla. Univerzalac Terrano FX postiže savršeno mešanje na
svim dubinama između 5 i 30 cm.
Zahvaljujući visini rama od 85 cm i rastojanju između linija
od 30 cm Terrano vrši homogeno mešanje svih ostataka i
kada vladaju najteži uslovi.
Test koji je urađen od strane odseka nemačkog poljoprivrednog društva „DLG Fokus Test“ atestirao je mašinu
Terrano FX već 2003. apsolutno nisku potrebu za vučnom
snagom. Uz najbolji kvalitet rada mašinom Terrano FX
troši se 20 % manje dizela u poređenju sa prosečnom
potrošnjom svih kandidata u testu.
Odlika Terrana jeste niska potreba za vučnom snagom,
a time i niska potrošnja dizela.
Pregledan prikaz prednosti mašine Terrano:
— Univerzalna mogućnost korišćenja
— Izvrstan rezultat mešanja bez obzira na uslove
— Apsolutno niska potreba za vučnom snagom,
potreba za vučnom silom od 120 PS naviše
— Skoro pa nepotrebno servisiranje,
samo 2 mazalice na Terranu od 3 metra
— Robustno i za najteze uslove rada
— Radne dubine između 5 i 35 cm
— Kratka, kompaktna izvedba
— Varijante opremljenosti za sve uslove
Terrano FX raspoloživ je sa pet varijanti paker
Intenzivno mešanje uz ocuvanje
valjaka. Paker valjak RollFlex ostavlja za sobom strukture zemljista.
usitnjenu, efikasno konsolidiranu površinu.
32
Terrano FX
Tehnički podaci
HORSCH Terrano FX
3 FX
3,5 FX
4 FX
4 FX Vozni mehanizam 5 FX
5 FX Vozni mehanizam 6 FX
Širina u radu (m)
3,00
3,50
4,00
4,00
5,00
5,00
5,80
Širina u transportu (m)
3,00
3,50
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
Visina u transportu (m)
2,05
2,05
3,00
3,10
3,60
3,60
3,80
Dužina (m)
3,80
3,80
4,00
6,95
4,00
6,95
7,70
Masa sa vijcima za
osiguranje (kg)*
1.390
1.810
2.200
3.150
2.920
3.810
4.750
Masa sa TerraGrip
oprugama (kg)*
1.860
2.190
2.740
3.690
3.570
4.460
5.470
Dimenzija potpornog točka
---
---
10.0/75-15.3
10.0/75-15.3
10.0/75-15.3
10.0/75-15.3
10.0/75-15.3
Dimenzije guma valjka
---
---
---
400/60-15.5
---
400/60-15.5
400/60-15.5
Broj razrivača
10
12
13
13
16
16
19
Razmak radnih organa
u redu (cm)
90
89
91,5
91,5
93
93
91,5
Razmak između razrivača (cm)
30
29
30,5
30,5
31
31
30,5
Visina rama (mm)
850
850
850
850
850
850
750
Dimenzije rama (mm)
100x100/100x120
100x100/100x120
100x100/120x120
100x100/120x120
100x100/120x120
100x100/120x120
100x100/100x200
Potreban broj hid. priključaka
---
---
1
2
1
2
2-3
Potrebna snaga (KW/KS)
90-147/120-200
100-163/140-220
115-180/160-250
115-180/160-245
150-220/205-300
150-220/205-300
175-265/240-360
Širina MulchMix motika (cm)
37
37
37
37
37
37
37
Svetlosna signalizacija
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
Vozni mehanizam
---
---
---
standard
---
standard
standard
Podešavanje radne dubine krutim
zaštićenim obujmicama
TerraGrip motike
30 cm izdizanje, 500 kg sila
pritiska, bez održavanja
Postoje šest paker verzije dostupne
za Terrano FX: RollCut paker, kavezni
valjak, a svi ostali paker valjci prikazani
na stranici 19.
Opciona drljača iza paker valjka
Prikopčavanje u 3 tačke
Terrano FX
Vozni mehanizam velikih dimenzija
za nesmetani i bezbedan transport.
*(Tezina masine s Rollflex Pakerom bez voznog mehanizma)
34
Terrano FM
Terrano MT
Teški univerzalni kultivator
Plitko mešanje – duboka obrada zemljišta
Terrano FM može biti korišćen kako za plitku tako i za duboku
obradu. Konstrukcija od 4 reda radnih tela doprinosi intenzivnom
mešanju zemljišta uz minimalnu potrebnu snagu što je posledica
razmaka radnih nosača od 28 cm. Ovakva konfiguracija i veliki
razmak omogućava rad bez zagušivanja čak i pri radu sa velikom
količinom biljnih ostataka. Opremljen je sa TerraGrip radnim
telima druge generacije – bez održavanja – sa preciznom
kontrolom opterećenja i silom rasterećenja od 570 kg za
Terrano FM. Centralna šasija Terrano-a FM omogućava stabilno
okretanje na uvratinama i odličnu povoznost na putu.
Terrano MT je prvenstveno dizajniran za sledeće namene: „mešanje
površinskog sloja, rahljenje dubljih slojeva“. Kultivator raspolaže sa
srednjom šasijom sa 4 poprečna nosača radnih tela. Diskosni organi se
nalaze u prva dva reda koje prate druga dva reda TerraGrip radnih tela
sa uzanim LD (low disturbance-malo remećenje) motičicama.
Terrano MT je prvenstveno pogodan za obradu teških zemljišta koja
zahtevaju duboku obradu uz površinsko mešanje biljnih ostataka, a da
pri tome ne dođe do iznošenja krupnih agregata-grudava na površinu.
DiscSystem-diskosni sistem u dva reda omogućava plitku obradu i
intenzivno mešanje bez zagušivanja u toku rada čak i u uslovima
velike količine biljnih ostataka. DiscSystem je praćen sistemom od dva
reda opružnih radnih tela. Potražnja za snagom ovog sistema je niska.
Omogućen je rad do dubine 30 cm, tj. ispod dubine rada diskova.
Paker valjak koji je implementiran je Horsch SteelDisc paker valjak sa
prečnikom od 58 cm i specifičnom težinom od 175 kg po metru radnog
zahvata za maksimalnu stabilizaciju zemljišta.
U vlažnim uslovima, šasija se dodatno koristiti za regulaciju
dubine. Prateći paker valjci koji su dostupni: RollFlex, FarmFlex i
SteelDisc paker valjci ili novi dupli RollFlex paker valjak. Ojačana
opružna nosača garantuju veoma dobru i ujednačnu stabilizaciju
čak i pri veoma teškim uslovima (npr. prisustvo kamena).
Terrano FM
Promenljivipaker valjak –
sa duplim RollFlex valjkom
Centralna šasija za kratko okretanje na
uvratinama i odličnu povoznost
Terrano MT
dva reda diskova DiscSystem-a za mešanje i
dva reda TerrraGrip radnih nosača za duboko rahljenje
36
Terrano FM/MT
Tehnički podaci
HORSCH Terrano FM/MT
5 FM
6 FM
7 FM
4 MT
6 MT
Širina u radu (m)
4,80
5,90
7,00
4,40
6,00
Širina u transportu (m)
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
Transportna visina (m)
3,30
3,85
4,00
3,20
4,00
Dužina (m)
8,60
8,60
8,60
8,70
8,70
Težina (kg)
6.185*
6.850*
7.840*
6.730
7.950
Dimenzija pneumatika potpornih točkova
15.0/55-17 (2)
15.0/55-17 (2)
15.0/55-17 (4)
---
---
Dimenzije guma valjka
405/70-24
405/70-24
405/70-24
405/70-24
405/70-24
Broj razrivača
17
21
25
11
15
Razmak radnih organa u redu (cm)
112
112
112
80
80
Razmak između razrivača (cm)
28
28
28
40
40
DiscSystem prednji diskovi Ø (cm)
---
---
---
52
52
Broj prednjih diskova DiscSystem-a
---
---
---
36
48
Visina rama (mm)
750
750
750
850
850
Dimenzije rama (mm)
100x100/120x120
---
---
100x100/120x120/100x200
---
Valjak Ø (cm)
55-59
55-59
55-59
58
58
Dvostruko delujući kontrolni uređaj
2
2
2
2/3
2/3
Potrebna snaga (KW/KS)
150-220/205-300
175-265/240-360
220-290/300-395
150-200/180-250
200-270/270-370
Širina MulchMix motičica (cm)
37
37
37
---
---
Širina LD motičica (mm)
---
---
---
40
40
Poslednji red radnih nosača su
postavljeni iza šasije
TerraGrip radna nosača sa MulchMix
motičicama
Centralna šasija
Dupli RollPack valjak
Uzane LD (malo remećenje-low
disturbance) motičice na Terrano MT
DiscSystem sa rubnim odbojnicima
*Težina mašine sa duplim RollFlex paker valjkom
Terrano 4 MT
38
Partner HT / FT
Kontrolisano rasipanje đubriva pri obradi zemlje
Uz sistem Partner HT/FT (prednji i zadnji rezervoar ) moguće
je kontrolisano đubrenje pri obradi zemlje. Ovaj sistem
dopunjuje StripTill metodu mašine Focus TD, da bi se u svakoj
situaciji moglo naći optimalno rešenje. Ovaj sistem predstavlja
uspon u oblasti rasipanja đubriva. Pritom, ovaj način đubrenja
povećava učinak i štedi u poređenju sa uobičajenim načinom
đubrenja. Ovaj sistem je posebno efikasan pri primeni fosfata.
Biljkama je tako đubrivo odmah i dugo na raspolaganju.
Ulaganje đubriva se može podesiti na razdelniku, na
radnom organu kultivatora i to plitko,duboko ili 50:50.
Time imamo mogućnost, da đubrimo i dublje slojeve zemlje.
Zadnji rezervoar, Partner HT, u kombinaciji sa kultivatorom
Sama konstrukcija Partnera HT,
dopušta kraći radijus okretanja.
Kačenje traktora odvija se u tri tačke.
Terrano FM/MT i mašinom Terrano FX, raspolaže sa dve komore,
sa 2.800 litara sadržaja i podelom 70/30. To omogućava nezavisno
doziranje 2 različite komponente đubriva i time se prilagođava
potrebama tla. Takođe je moguće istovremeno izbacivati đubrivo i
seme (pre svega međuuseva,npr. uljana repica) Takođe je moguće
dodavanje opreme na postojeći kultivator.
HORSCH-ov prednji rezervoar, Partner FT, u kombinaciji sa univerzalnim
kultivatorom Terrano FX, raspolaže sa preko 1.800 litara sadržaja.
Takođe se sve mašine Terrano FX mogu dopuniti opremom za đubrenje
zemljišta. Pronto DC čine tehnička baza za senzore, dozirni rotori i
elektromotor sistema za punjenje.
TerraGrip nosači sa sprovodnim crevima
i podešavanje dubine odlaganja đubriva
bez alata.
Terrano FM sa razdelnim
tornjem i sprovodnim crevima
40
Tiger
Robustan Horschov Gruber za intenzivnu obradu tla
Tiger AS – Pametna alternativa plugu
Intenzivno rahljenje i mešanje velikih
količina slame do 35 cm radne dubine.
Koje su komparativne prednosti Tigera u odnosu na konkurenciju?
Tiger LT – Kompaktan sa neznatnim utroškom snage
Kompaktna verzija troredog grubera za obradu
strnjike i za dublju obradu primarnog tla.
— Lemeš MulchMix:
Do maks. 20 % manje vučne sile kod iste radne dubine
Tiger MT – Najbolji kvalitet rada u kukuruznoj slami
Seče sebi put kroz najteže uslove korišćenja.
— Kombinacija sa mehanizacijom za sejanje Pronto
— Radni organi TerraGrip:
500 kg sila izvlačenja, 30 cm visina izdizanja
Pronto TD – Pronto tehnologija kao nadogradnja Tiger-a
Sa zapreminom sanduka od 2.000 litara u kobinaciji sa
Tiger kultivatorom. Intenzivna obrada i precizna setva
u jednom prohodu.
Tiger AS
Konstrukcija sa četiri reda radnih organa sa visinom rama
od 85 cm i rastojanjem između radnih organa od 92 cm za
maksimalni prolaz biljne mase i najdublju obradu tla.
— Velika fleksibilnost u radnoj dubini (5 do 35 cm)
— Teški AS-Paker valjak sa pneumaticima za efikasno
konsolidiranje i bezbedan transport po drumovima
— Najveća dimenzija rama
Kod rama radnih okvira 120x120 mm
Tiger LT
Konstrukcija sa tri reda radnih organa i lemešom
MulchMix obezbeđuje LT-u relativno nisku potrebu
za vučnom snagom.
Tiger MT
Kombinacija teške kratke tanjirače – Grubera seče
i najteže ostatke, te iste umeša u zemljiste
42
Tiger
Tehnički podaci
Tiger AS
Tiger MT
HORSCH Tiger AS
3 AS
4 AS kruto
4 AS
5 AS
6 AS
8 AS
HORSCH Tiger MT
3 MT
4 MT kruto
4 MT
5 MT
6 MT
8 MT
Širina u radu (m)
3,00
4,00
4,00
4,80
6,00
7,50
Širina u radu (m)
3,00
4,00
4,00
4,80
6,00
7,50
Širina u transportu (m)
3,00
4,05
3,00
3,00
3,00
3,00
Širina u transportu (m)
3,00
4,05
3,00
3,00
3,00
3,00
Visina u transportu (m)
1,90
1,90
2,90
3,30
3,80
4,00
Visina u transportu (m)
2,40
2,40
2,90
3,20
3,70
4,00
Dužina (m)
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
Dužina (m)
8,30
8,60
8,55
8,55
8,55
8,55
Masa od (kg)
3.540
4.365
5.380
6.120
7.120
8.770
Masa od (kg)
4.215
5.525
6.575
7.425
8.420
10.380
Broj razrivača
13
17
17
21
25
33
Broj diskova DiscSystem
14
18
20
24
28
36
Razmak radnih organa u redu (cm)
92
94
94
91
96
91
40,5
40
39
42
41
23
23,50
23,50
23
24
23
Razmak između diskova
DiscSystem (cm)
38
Razmak između razrivača (cm)
Visina rama (mm)
850
850
850
850
850
850
Broj motika
7
9
9
11
13
17
Razmak radnih organa
u redu (cm)
86
94
94
91
96
90
Razmak između razrivača (cm)
43
47
47
45,5
48
45
Potrebna snaga (KW/KS)
110-220/150-300
150-270/200-370
150-270/200-370
185-295/250-400
220-400/300-550
275-440/375-600
Širina MulchMix motika (mm)
80
80
80
80
80
80
Potrebna snaga (KW/KS)
110-220/150-300
145-270/200-370
145-270/200-370
185-330/250-450
220-400/300-550
275-440/375-600
Širina MulchMix motika (mm)
80
80
80
80
80
80
HORSCH Tiger LT
5 LT
6 LT
8 LT
10 LT
Širina u radu (m)
4,80
6,00
7,50
10,20
Širina u transportu (m)
3,00
3,00
3,00
5,00
Visina u transportu (m)
3,30
3,70
4,00
4,90
Dužina (m)
7,05
7,05
7,05
6,70
Masa od (kg)
5.495
6.280
7.700
10.835
Broj razrivača
15
19
25
34
Razmak radnih organa u redu (cm)
96
95
90
90
Razmak između razrivača (cm)
32
31,5
30
30
Visina rama (mm)
850
850
850
850
Potrebna snaga (KW/KS)
150-270/200-370
175-295/240-400
220-370/300-500
295-440/400-600
Širina MulchMix motika (mm)
37
37
37
37
44
Pronto DC/AS
Univerzalna mehanizacija za sejanje u svim uslovima
Koji su vaši kriterijumi mehanizacije za sejanje?
Precizno polaganje semena, visoka brzina sejanja i
tolerancija po pitanju osobine tla za setvu jer fleksibilnost
kod obrade tla smanjuje troškove? To nije problem za
Pronto DC/AS. Jer mašina HORSCH Pronto je univerzalna
mehanizacija za sejanje za sve uslove nakon pluga,
grubera ili direktno u strnjiku. Princip Pronto (nivelisanje –
konsolidiranje – sejanje – pritiskanje) omogućuje
precizno polaganje semena pod svim uslovima, i kod
visokih brzina. Mašinom Pronto AS povećavate još više
vašu dejstvenost zahvaljujući mogućoj kombinaciji sa
agregatom za setvu u redove Maistro.
Pronto 6 AS
Disk za sejanje TurboDisc
Prezino polaganje semena
pri visokim brzinama
Pregledan prikaz prednosti mašine Pronto DC/AS:
— Sistem diskova vrši rahlenje, nivelisanje i proizvodi finu zemlju.
— Paker valjak sa pneumaticima obezbeđuje duboko konsolidiranje
zemljista i jedinstvene setvene uslove pred svakim diskom za sejanje.
— Diskovi za sejanje – TurboDisc- mogu zahvaljujući visokoj sposobnosti
prilagođavanja (do 15 cm) precizno da prate površinu tla i precizno
da polažu sva zrna semena tacno na podešenu dubinu.
— Četiri gumena amortizera/Turbo Diska prenose pritisak Diska do maks.
120 kg i garantuju mirno vođenje istog pri velikim brzinama.
— Pritisni valjak na kraju tela Turbo Diska vodi Disk izuzetno precizno
po dubini i obezbeđuje optimalni kontakt zrna semena sa zemljistem.
Paker valjak sa pneumaticima sa optimiranim
profilom AS Efikasno konsolidiranje ispred
svakog Diska za sejanje
DiscSystem
Eficijentna priprema tla za
setvu u svim uslovima
46
PETER SCHMID:
Pronto DC/AS
„U sezoni naša sejalica Pronto 8 DC radi nekoliko nedelja bez
prekida. U takvim uslovima, sejalica se pokazala kao veoma dobra.
Velika brzina setve, kratko vreme punjenja i brzo dnevno održavanje
Tehnički podaci
omogućuju učinke do 200 hektara na dan.”
Pronto AS
HORSCH Pronto
3 DC
4 DC
4 DC kruto
6 DC
7 DC
8 DC
9 DC
6 AS
Širina u radu (m)
3,00
4,00
4,00
6,00
7,50
8,00
9,00
6,00
Širina u transportu (m)
3,00
3,00
4,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2,95
Visina u transportu (m)
2,95
2,95
2,95
3,60
3,60
3,70
3,97
4,00
Dužina (m)
6,40
6,90
6,80
8,20
8,30
8,25
8,50
9,50
Masa/sa PPF od (kg)
3.355/4.025
4.745/5.600
4.330/5.175
6.470/7.565
8.570
8.805
9.625
7.880/9.000
Zapremina bunkera
za seme (l)
2.800
2.800
2.800
3.500
4.000
4.000
4.000
3.500
Zapremina dvodelnog
bunkera za seme (l)
3.800 (40:60)
3.800 (40:60)
3.800 (40:60)
5.000 (40:60)
---
---
---
Broj PPF ulagača
10
14
14
20
---
---
---
5.000 (40:60)
DiscSystem za predsetvenu pripremu.
Standardni Horsch Isobus Terminal
može biti nadograđen sa dodatnim
funkcijama.
Natprosečna sposobnost prilagođavanja (15 cm) TurboDisc-a sa integrisanim pritisnim
valjkom omogaćava precizno i ravnomerno vođenje tela diska po dubini. Visoki pritisak
pojedinačnog diska od maks. 120 kg obezbeđuje miran
rad pri brzinama iznad 12 km/h.
Jednostavna proba na mjestu služi
brzom i preciznom kalibrovanju
E-Managera za zeljene kolicine
semena po hektaru.
Disk za đubrenje PPF je dvostruki disk
koji nije potrebno servisirati, sa visokim
pritiskom samog diska.
Pouzdano ukljucivanje stalnih tragova, sa
automatskim prilagođavanjem količine
semena.
20
Pritisak ulagača PPF (kg)
do maks. 200
do maks. 200
do maks. 200
do maks. 200
---
---
---
do maks. 200
Broj ulagača semena
20
28
28
40
52
52
60
40
Pritisak ulagača semena (kg)
5-120
5-120
5-120
5-120
5-120
5-120
5-120
5-120
Razmak između redova (cm)
15
14,30
14,30
15
14,40
15,40
15
15
Dimenzija guma
7.50-16 AS
7.50-16 AS
7.50-16 AS
7.50-16 AS
7.50-16 AS
7.50-16 AS
7.50-16 AS
7.50-16 AS
Prečnik pneumatika
paker valjka Ø (cm)
78
78
78
78
78
78
78
78
Brzina rada (km/h)
10-20
10-20
10-20
10-20
10-20
10-20
10-20
10-20
Potrebna snaga (KW/KS)
80-110/
110-150
95-130/
130-180
95-130/
130-180
120-185/
160-250
145-205/
200-280
155-215/
210-290
175-240/
240-330
130-185/
180-250
Pronto DC
Hidraulična CrossBar opcija figuriše u okviru
različitih opcija kao što je marker za stalne
tragove i opcija hidrauličnog podešavanja
pritiska po ulagaču.
48
Pronto KR
Pronto tehnologija sa rotacionim kultivatorom/rotaciona drljača
— Jednako se primenjuje na zemljištima obrađenim plugom I za
malč setvu na teškim zemljištima.
— Uređaj za setvu i kolica za sevu čine jedinstvenu celinu. Mašina je
veoma kompaktna, a značajan deo težine mašine se prenosi na zadnji
most traktora. To daje mogućnost traktorima manje snage da vuku
sejalicu sa roto drljačom bez proklizavanja točkova.
— Intenzivna obrada roto drljačom.
— Efikasna stabilizacija zemljišta ispred svakog ulagača radom Cracker valjka.
— Precizno ulaganje semena pomoću TurboDisc ulagača sa dva diska.
Roto-drljača
Inenzivno prodire u zemljište, što
uspešno održava zadatu dubina obrade.
Cracker valjak
Podvoz
Za siguran transport na putu
50
Pronto KR
Tehnički podaci
HORSCH Pronto KR
6 KR
Širina u radu (m)
6,00
Širina u transportu (m)
2,95
Visina u transportu (m)
3,50
Dužina (m)
7,05
Masa od (kg)
7.260
Dimenzije guma valjka
550/45-22.5
Zapremina bunkera za seme (l)
2.800
Broj ulagača semena
40/48
Pritisak ulagača semena (kg)
5-120
Disk otvarača/Nagaznitočak Ø (cm)
34/32
Razmak između redova (cm)
15,0/12,5
Valjak (cm)
FarmFlex valjak Ø 55 cm/
Cracker valjak Ø 54 cm
Brzina rada (km/h)
6-13
Potrebna snaga (KW/KS)
160-240/220-330
Praćenje broja obrtaja roto drljače
standard
Kontrola protoka semena
standard (2 Senzori)
Električno isključenje polovine redova
standard
Podvoz
Za siguran transport na putu
Natprosečna sposobnost prilagođavanja (15 cm) TurboDisc-a sa integrisanim
pritisnim valjkom omogaćava precizno i ravnomerno vođenje tela diska po
dubini. Visoki pritisak pojedinačnog diska od maks. 120 kg obezbeđuje miran
rad pri brzinama iznad 12 km/h.
Vešanje segmenta roto-drljače zahvata 3 m nezavisno
je radi optimalnog prilagođavanja konfiguraciji terena.
Električno isključenje polovine redova
Opcija: Preko DrilManagera sa isključuje dotok semena u jedan distributor
čime se isključuje rad polovine sejalice, a setvena norna se redukuje za 50 %.
Mehaničko isključenje polovine sejačica je standardna oprema.
52
Pronto SW
Univerzalna tehnologija za velika gazdinstva
Pronto SW u kombinaciji sa vozilom za transport semena je
Horsch-ovo rešenje za veću efikasnost i isplativost na velikim
gazdinstvima. Rezervoar na vozilu je ukupne zapremine od
12.000 litara (podeljen u odnosu 50:50 za seme i đubre).
Postojeća setvena sekcija Pronto SW-a je bazirana na dokazanom
Pronto sistemu.
DiscSystem za površinsku obradu, slede PPF motičice koje uvek
postavljaju đubrivo tačno između dva reda koja se seju.
Sve ovo prati gumeni valjak (Ø 78 cm) i TurboDisc ulagači
semena koji se fleksibilno podešavaju konfiguraciji terena
uz zadržavanje pritiska po ulagaču od 120 kg. Pronto 8 SW i
Pronto 9 SW sadrži razervoar na vozilu zapremine 12.000 litara,
dok je Pronto 12 SW posebno konstruisan prema potrebama
velikih farmi u Istočnoj Evropi sa radnim zahvatom od 12 m,
a SW 17.000 SD sadrži rezervoar za seme i đubre na kolima
ukupne zapremine od 17.000 litara.
Maksimalna efikasnost (produktivnost):
Pronto 12 SW sa 12 metara radnog zahvata i zapreminom rezervoara od 17.000 litara
Ukratko prednosti Pronto SW-a:
— Maksimalna efikasnost na velikim gazdinstvima
— Univerzalna tehnologija setve za velike radne zahvate
— Precizno polaganje semena čak i pri velikim radnim brzinama
— Lako pristupačan otvor za punjenje
— Mašina je veoma pristupačna
— Težina rezervoara za seme sa vozilom ne utiče na dubinu setve,
pritisak po ulagaču i konsolidaciju. Prethodno nabrojano je
uvek u optimalnim granicama bilo da je rezervoar pun ili prazan.
Već dokazan Pronto sistem:
Kultivacija – PPF đubrenje – konsolidacija – setva i valjanje u jednom prohodu
54
Pronto SW
Tehnički podaci
HORSCH Pronto SW
8 SW
9 SW
12 SW
Širina u radu (m)
8,00
9,00
12,00
Širina u transportu (m)
3,00
3,00
5,30
Visina u transportu (m)
3,95
4,00
4,90
Dužina sa/bez SW (m)
8,50/15,55 sa SW 12.000
8,50/15,55 sa SW 12.000
7,70/16,00 sa SW 17.000
Masa bez/sa SW od (kg)
9.060/12.520 sa SW 12.000
9.740/13.200 sa SW 12.000
14.050/19.110 sa SW 17.000
Kapacitet rezervoara (l)
12.000 (50:50)
12.000 (50:50)
17.000 (50:50)
Dimenzije otvora za punjenje (m)
po 0,99x0,72
po 0,99x0,72
po 0,99x0,72
Visina punjenja dvodelni rezervoar (m)
3,35
3,35
3,55
Broj PPF ulagača
26
30
40
Pritisak ulagača PPF (kg)
do maks. 200
do maks. 200
do maks. 200
Broj ulagača semena
52
60
80
Pritisak ulagača semena (kg)
5-120
5-120
5-120
Disk otvarača/Nagaznitočak Ø (cm)
34/32
34/32
34/32
Razmak između redova (cm)
15,4
15
15
Dimenzija guma
7.50-16 AS
7.50-16 AS
7.50-16 AS
Prečnik pneumatika paker valjka Ø (cm)
78
78
78
Brzina rada (km/h)
10-20
10-20
10-20
Potrebna snaga (KW/KS)
155-215/210-290
235-330/320-450
330-440/450-600
Stepenice iznad DiscSystem-a
za bezbedan pristup svakom delu mašine.
Prednji paker dostupan kao opcija
Horsch vozilo za seme
sa zapreminom rezervoara od 12.000 litara za seme i đubrivo (podela 50:50)
Ulagači đubriva Horsch-ovog PPF sistema unose đubrivo tačno na propisanu
dubinu što garantuje optimalan razvoj biljke.
56
Pronto NT
Diskosna sejalica za velika gazdinstva projektovana za no-till (bez obrade) sistem proizvodnje
Pronto NT je kompaktna univerzalna sejalica sa Pronto sistemom
(kultivacija, setva i valjanje) za malč ili direktnu setvu.
Naročito u uslovima direktne setve, kombinacija radnih nosača
ulagač/disk prosekač i dokazani TurboDisc sistem ima velike
prednosti. Obrađuje se samo ona zona gde će se položiti seme.
Horsch TurboDisc sistem efikasno prilagođen nehomogenom
zemljištu što garantuje visok pritiska po ulagaču i precizno
polaganje semena. Postoje dva različita tipa PPF sistema za
unošenje mineralnog đubriva.
Đubrivo se može unositi zajedno sa semenom pomoću TurboDisc
ulagača ili između dva reda biljaka pomoću posebnih diskova
koji se mogu pojedinačno podešavati (opciona oprema).
Direktna veza vozila za seme i setvenih sekcija rezultuje visoki
pritisak po disku prosekaču, diskosnom ulagaču i disku za
ulaganje đubriva bez dopunskog balasta.
Ukratko prednosti Pronto NT-a:
— Vrhunska efikasnost na velikim gazdinstvima
— Optimalno za sistem proizvodnje bez obrade
— Zahteva malo snage – zemljište se obrađuje samo u zoni
gde se polaže seme
— Mala potrošnja snage upotrebom valovitih diskova kao prvo
oruđe za obradu
— TurboDisc ulagači semena za precizno ulaganje semena
— Vozilo sa rezervoarom za seme zapremine od 12.000 litara
(podela 50:50 seme/đubre)
— Kompaktna konstrukcija omogućava veliku pokretljivost
— Mala potrebna snaga jer je mala i nepotrebna masa
Velika efikasnost
zbog velikog rezervoara i velikog otvora za punjenje
Čak ni teški uslovi za no-till setvu ne prave
probleme
Valoviti diskovi obrađuju zemljište
efikasno i troše malo energije
58
Pronto NT
Tehnički podaci
HORSCH Pronto NT
10 NT
12 NT
Širina u radu (m)
10,40
12,00
Širina u transportu (m)
4,30
4,30
Visina u transportu (m)
4,05
4,95
Dužina sa SW 12.000 SD (m)
11,40 (12,00)
11,20 (11,80 sa PPF sistemom)
Težina sa SW 12.000 SD (kg)
13.150
13.840 (potpuno opremljen)
Zapremina dvstrukog rezervoara (l)
12.000 (50:50)
12.000 (50:50)
Veličina otvora dvostrukog
rezervoara (m)
po 0,99x0,72
po 0,99x0,72
Visina punjenja dvostrukog
rezervoara (m)
3,40
3,40
Broj PPF ulagača
26
30
Pritisak po PPF ulagaču (kg)
do maksimalno 250
do maksimalno 250
Broj ulagača semena
52
60
Pritisak ulagača (kg)
5-120
5-120
Ulagali semena/
nagazni točkovi Ø (cm)
34/32
34/32
Međuredno rastojanje (cm)
20
20
Sistem diska prosekača Ø (cm/inč)
46/18
46/18
Dimenzije pneumatika SW-a
650/65 R38/Dupli pneumatici 20.8 R 42
650/70 R38/Dupli pneumatici 20.8 R 42
Radna brzina (km/h)
10-20
10-20
Potrebna snaga (KW/KS)
191-208/260-310
205-240/280-330
Dobro poznati TurboDisc diskosni ulagač sa visokim pritiskom po disku i
velikim mogućnostima za prilagođavanje zemljišnim uslovima za postizanje
precizne setve
Valoviti diskovi/prosekači sa uležištenjem koje ne zahteva redovno održavanje,
obrađuje samo zonu zemljišta u kojoj se polaže seme.
AluClips robusne obujmice za regulaciju dubine obrade
Kompaktan i sa rezervoarom od 12.000 litara za maksimalnu efikasnost.
60
Focus TD
Strip obrada (obrada u trake) – koncept budućnosti
Teme kao što su sprečavanje erozije, stabinost prinosa i uštede u
novcu postaju sve više aktuelne. Brojne institucije bave se već time
više godina. Rezultati su nedvosmisleni: konvencionalna obrada
ne pruža zaštitu od erozije. Konzervacijska obrada smanjuje
efekat erozije, a strip obrada sa Horšovim Focus-om predstavlja
isti nivo zaštite kao i no-till sistem, ali sa većim nivoom stabilnosti
prinosa. Horsch se već od 2001. godine koncentrisao na obradu
za okopavine. Focus obrađuje samo onu zonu u kojoj će se biljka
kasnije razvijati.
Focus TD je kombinacija Focus i Pronto tehnologije setve što
je proizvod razvoja na „Striptill” sistemima obrade. Kod ovog
sistema obrađuje se samo zemljište u zoni trake, sa koje se
prvo uklanjaju biljni ostaci kako bi se omogućilo unošenjenje
đubriva pre nego što gumeni paker obavi pripremu za setvu
(17,5 cm ili 35 cm međuredno rastojanje) sa TurboDisc ulagačima.
Čak i pri lošim klimatskim uslovima Focus TD garantuje dobro nicanje i optimalan
razvoj biljaka.
Ukratko prednosti Focus-a:
— Univerzalan: primenljiv kako posle obrade plugom tako i za
malč ili no-till setvu
— Uštede kroz smanjenu potrošnju goriva – obrađuje se samo zona
u koju će se seme položiti
— Efikasno i ciljano đubrenje za optimalan razvoj biljke
— Pronto princip: Obrada, đubrenje, stabilizacija, setva i valjanje
u jednom prohodu
— TurboDisc ulagači semena za precizno polaganje
— TerraGrip radna tela sa LD (low disturbance-malo remećenje)
sa motičicama za strip obradu
— Dubina unošenja min. đubriva je promenljiva
LD motičice obrađuju zemljište i omogućavaju
tačno unošenje mineralnog đubriva.
TurboDisc ulagači semena polažu
seme u zemljište očišćeno od biljnih
ostataka i grudava.
62
Focus TD
Tehnički podaci
HORSCH Focus TD
6 TD
7 TD
Širina u radu (m)
6,00
7,20
Širina u transportu (m)
3,00
3,00
Visina u transportu (m)
3,60
4,00
Dužina donje tačke kačenja (m)
10,05/10,70
10,15/10,85
Masa od (kg)
8.640
9.775
Zapremina dvodelnog bunkera za seme (l)
5.000 (30:70)
5.000 (30:70)
Visina punjenja sa duplim rezervoarom (m)
2,50
2,50
Dimenzija pneumatika centralnih
potpornih točkova
400/60-15.5
400/60-15.5
Prečnik pneumatika centralnih potpornih
točkova Ø (cm)
90
90
Dimenzija pneumatika bočnih potpornih
točkova
10.0/75-15.3
10.0/75-15.3
Dimenzija potpornog točka Ø (cm)
76
76
Dimenzija gumenog paker valjka
7.50-16 AS
7.50-16 AS
Prečnik pneumatika pakera Ø (cm)
78
78
Broj razrivača
17
21
Radnih organa u redu (cm)
70,6
68,8
Razmak između razrivača (cm)
35,3
34,3
Visina rama (mm)
850
850
Broj ulagača semena
17/34
21/42
Razmak između redova (cm)
35,30/17,60
34,30/17,15
Pritisak po ulagaču semena (kg)
5-120
5-120
Radna brzina (km/h)
6-10
6-10
Potrebna snaga (KW/KS)
175-270/240-370
205-315/280-430
15 - 18 cm
Focus TD za žitarice:
Efekat rahljenja od 35-38 cm, razmak između redova 15 do 18 cm,
dubina obrade 20-35cm, visina grebena od 5-10cm, odlaganje đubriva
na raznim dubinama
Dopunski potporni točkovi dostupni
su za srednji ram ali kao opcija
5.000 litara rezervoar
sa om 30 % seme – 70 % đubrivo
Focus TD za uljanu repicu:
Efekat rahljenja od 35-38 cm, dubina obrade 20-35 cm,
visina grebena od 10 do 20 cm odlaganje đubriva na raznim dubinama
TerraGrip radna tela
sa LD motičicama i unosom
mineralnog đubriva
Hollow diskovi
za ravnanje ili formiranje grebena
64
Express TD
Pronto tehnologija prikopčavanja u tri tačke
Nošena sejalica Express TD je za proizvođače koji ne mogu
koristiti Pronto DC ili Sprinter ST.
Univerzalna primena (nakon oranja, malč ili direktne setve)
i koristi sve prednosti Pronto sistema: obrada, stabilizacija,
setva, sabijanje sve u jednom prohodu. Sanduk za seme je
kapaciteta 1.500 l. Ispod rezervoara je diskosni uređaj za
pripremu zemljišta i ravnanje što se podudara sa koncepcijom
Pronto DiscSystem.
Precizna setva sejalicom Express TD sa Horsch TurboDisc
diskosnim ulagačima koji se nalaze i na Pronto-u.
DiscSystem ide u kombinaciji sa paker valjkom koji priprema
zemljište za ulaganje semena. Vertikalna pokretljivost ulagača
semena TurboDisc daje mogućnost preciznog kopiranja terena
(u granicama do 15 cm razlike u visini). Time se postiže postavljanje
semena na tačno podešenu dubinu.
Četiri gumena amortizera po svakom ulagaču prenose pritisak
do 80 kg i garantuju uravnoteženo vođenje ulagača čak i pri
velikim brzinama. Održavanje zadate dubine setve obavljaju
nagazni točkovi koji stvaraju optimalan kontakt semena i zemljišta.
DiscSystem
Efikasna priprema zemljišta
u svim uslovima.
FarmFlex Packer
Optimalna stabilizacija zemljišta
ispred svakog ulagača.
66
Express TD
Tehnički podaci
Express TD
HORSCH Express TD
3 TD
3,5 TD
Širina u radu (m)
3,00
3,50
Širina u transportu (m)
3,00
3,50
Visina punjenja (m)
2,05
2,05
Dužina/Dužina sa markerima (m)
3,67/4,00
3,67/4,00
Masa od (kg)
2.600
2.965
Zapremina bunkera za seme (l)
1.500
1.500
Dimenzije otvora za punjenje (cm)
0,88x2,42
0,88x2,42
Broj ulagača semena
20
24
Pritisak ulagača semena (kg)
5-120
5-120
Disk otvarača/Nagaznitočak Ø (cm)
34/32
34/32
Razmak između redova (cm)
15
14,5
FarmFlex valjak Ø (cm)
55
55
Brzina rada (km/h)
10-20
10-20
Potrebna snaga (KW/KS)
90-140/125-190
105-160/145-220
Dvostruko delujući
komtrolni uređaj
2 (+1 sa hidr. odešavanjem
dubine rada diskova)
2 (+1 sa hidr. odešavanjem
dubine rada diskova)
Povratni vod niskog pritiska
(maks. 5 bara)
1
1
Protok ulja u hidr. ventilatoru
(l/min)
20-25
20-25
E-Menadžer
standard
standard
Svetlosna signalizacija
standard
standard
Nadprosečna mogućnost prilagođavanja terenu (do 15 cm razlike u visini)
TurboDisc ulagača u kombinaciji sa nagaznim točkom daje preciznu dubinu
setve. Visok pojedinačni pritisak po ulagaču osigurava stabilan rad pri
brzinama većim od 12 km/h.
FarmFlex Packer i Disc System
Lako pristupačan rotor za doziranje
68
Sprinter ST/SW
Inovativna i robustna mehanizacija za sejanje sa radnim organima
Sprinter je robustna, kompaktna i univerzalna mašina za
sejanje sa radnim organima, s radnom širinom od 3 do 12
metara. Duett – Dvostruki ulagac, omogućuje da se sejanje,
đubrenje i istovremeno efikasno obrađivanje tla, kao i
generisanje fine zemlje u oblasti polaganja semena vrši u
jednoj fazi rada. Radni organi mašine Sprinter odstranjuju
ostatke od žetve na efikasan način iz horizonta sejanja.
Zahvaljujući rezervoaru za seme velikog volumena Sprinter
postiže visoku dejstvenost. Radni organi za sejanje na
Sprinteru raspoređeni su u tri reda i imaju rastojanje između
linija od 25 cm (Sprinter 4 i 6) ili na 2 reda i imaju rastojanje
između linija od 30 cm (Sprinter 3, 8 i 12). Optimalno
pripremaju tlo za setvu. Rahljenje, nivelisanje, mešanje i
usitnjavanje zemljista.
Zupci MultiGrip
Sila izvlacenja radnih organa koja prelazi 200 kg garantuje
konstantno vodjenje dvostrukog diska. Na eficijentan način
inkorporiše seme, te seme i istovremeno đubrivo u zemljiste.
Pregledan prikaz prednosti mašine Sprinter:
— Univerzalna mogućnost korišćenja: nakon pluga,
malčiranog useva i direktnog useva
— Rezervoari za seme velikog volumena do maks. 4.000 l
semena ili 8.000 l za seme i đubrivo
— Brzine rada od 8-15 km/h
— Radni organi odstranjuju ostatke od žetve na efikasan način iz
horizonta sejanja
— Visoki pritisak lemeša (200-250 kg) za precizno
vođenje po dubini
— Smanjena potreba za vučnom silom
— Radni organi za sejanje i alati mešaju, usitnjavaju i nivelišu
— Fokusirano konsolidovanje u zoni klijanja na obazriv način
— Velik sanduk za seme i đubrivo osigurava visoku
efikasnost Sprinter SW-a.
Sprinter 8 SW
Velika radna širina i zapremina rezervoara
od 8.000 l omogućavaju dugotrajan rad.
Samočisteći paker valjak
Obezbeđuje optimalno sabijanje zemljišta
tačno iza ulagača u zoni semena.
70
Sprinter ST
Sprinter SW
Tehnički podaci
Tehnički podaci
HORSCH Sprinter
3 ST
4 ST
6 ST
8 ST
HORSCH Sprinter
8 SW
9 SW
12 SW
Širina u radu (m)
3,00
4,00
6,00
8,00
Širina u radu (m)
8,00
9,00
12,00
Širina u transportu (m)
3,00
3,00
3,00
3,00
Širina u transportu (m)
3,10
3,10
3,30
Transportna visina sa jednodelnim
rezervoarom (m)
3,00
3,00
3,25
4,00
Visina u transportu (m)
4,00
4,00
4,00
Dužina sa/bez SW
6,85/12,10
6,85/12,10
5,95/11,30
Transportna visina sa dvodelnim
rezervoarom (m)
3,40
Masa sa/bez SW
7.050/10.245
8.505/11.700
10.800/13.990
Zapremina rezervara (l)
8.000 (50:50)
8.000 (50:50)
8.000 (50:50)
Visina punjenja (m)
3,05
3,05
3,05
Razmak između razrivača (cm)
28,5
30
30
Broj ulagača/
Broj redova ulagača
28/3
30/3
40/2
Dimenzija guma
7.50-16 AS
7.50-16 AS
7.50-16 AS
Prečnik pneumatika
paker valjka Ø (cm)
78
78
78
Brzina rada (km/h)
8-15
8-15
8-15
Potrebna snaga (KW/KS)
200-270/270-370
220-310/300-420
240-330/330-450
Protok ulja u hidr.
ventilatoru (l/min)
50-60
50-60
70-90
Hidraulički markeri
standard
standard
opcija
Dužina (m)
7,90
3,40
7,90
3,40
7,90
--7,50
Masa sa jednodelnom
rezervoarom od (kg)
2.990
Masa sa dvodelnim rezervoarom od (kg)
3.290
4.190
5.770
---
Zapremina bunkera za seme (l)
3.000
3.000
3.000
4.000
Zapremina dvodelnog bunkera za seme (l)
3.800 (40:60)
3.800 (40:60)
3.800 (40:60)
---
3.880
5.330
7.410
Visina punjenja sa jednodelnim
rezervoarom (m)
2,60
2,60
2,60
2,85
Visina punjenja sa dvodelnim
rezervoarom (m)
3,00
3,00
3,05
---
Razmak između razrivača (cm)
25
25
25
32
Broj ulagača/Broj redova ulagača
12/3
16/3
24/3
25/2
Dimenzije tandem paker valjka
185/65-15 AS
185/65-15 AS
185/65-15 AS
---
Dimenzije krutog paker valjka
6.00-16 AS
6.00-16 AS
6.00-16 AS
7.50-16 AS
Paker tandem/kruti Ø (cm)
65/74
65/74
65/74
--- /78
Radna brzina (km/h)
8-15
8-15
8-15
8-15
Potrebna snaga (KW/KS)
75-100/100-140
90-120/120-160
120-160/160-230
160-220/220-310
Hidraulički markeri
standard
standard
standard
standard
E-Menadžer
standard
standard
standard
standard
Svetlosna signalizacija
standard
standard
standard
standard
MultiGrip ulagač osigurava silu na
ulagaču od 200 kg, čime se omogućuje
ujednačeno vođenje ulagača po dubini.
Valjak od točkova 6.00-16 AS
Sprinter 3-6 imaju valjak od točkova
prečnika 74 cm sa integrisanom kočnicom
i razmakom točkova od 25 cm.
Podešavanje dubine
Pomoću Aluclip podmetača vrši se
precizno podešavanje dubine setve.
Pneumatik gumenog valjka 7.50-16 AS
Sprinter ST i Sprinter SW Ø 78 cm. Kruti
paker sa definisanom veličinom pneumatika
prema rastojanju radnih nosača od +/- 30 cm.
72
Sprinter NT
Efikasan radni organ za no-till setvu
Sprinter NT sa 15 i 24 metara radnog zahvata za maksimalnu
efikasnost. Horsch-ov NT čizel tehnologija setve ima efekat
stvaranja velike količine fine zemlje u setvenoj brazdici i
polaganje semena u tzv. „otvorenu brazdicu“.
Motičica-ulagač formira brazdicu, a istovremeno uklanja grudve
i biljne ostatke sa površine setve. Seme se ulaže u ovu otvorenu
brazdicu i sa nagaznim točkom „lepi“ za vlažnu zemlju.
Ovim se postiže izuzetno nicanje čak i pri ekstremnim klimatskim
uslovima. Setva je moguća kako u obrađeno tako i u neobrađeno
zemljište. Sejalica je idealna za no-till setvu.
Sprinter 24 NT postiže maksimalne rezultate zbog širine
radnog zahvata kao i velike zapremine rezervoara za seme
(SW 17.000 SD) zapremine od 17.000 litara. Verzija sa radnim
zahvatom od 15 metara ima određene karakteristike: Vozilo za
transport semena i setvena jedinica su značajno kompaktnija
celina. Pored toga, Sprinter 15 NT je opremljen sa malo manjim
vozilom za transport semena zapremine od 12.000 litara.
Direktna setva (no-till) sa maksimalnim radnim zahvatom čak i za
ekstremne klimatske uslove
Ukratko prednosti Sprinter-a:
— Optimalna sejalica za direktnu setvu
— Perfektan za profesionalna velika gazdinstva
— Setvena površina se oslobađa od grudvi i biljnih ostataka
— Setva u otvorenu brazdicu. Seme pada u vlažnu zemlju-optimalni
uslovi za nicanje.
— Nagazni točkovi „lepe“ zrno za vlažnu zemlju
— Maksimalan kapacitet shodno zapremini rezervoara za seme
od 17.000 litara – hidraulično podešavanje pritiska po radnom
telu sa zaštitom od preopterećenja
— Sprinter 15 NT: kompaktan sa malim zahtevom vučnoj snazi traktora
NT radna tela čiste setveni horizont i ulažu
seme direktno u vlažnu zemlju
Sprinter 15 NT
74
Sprinter NT
Tehnički podaci
HORSCH Sprinter
11 NT
15 NT
24 NT
Širina u radu (m)
10,80
15,00
24,00
Širina u transportu (m)
6,60
6,60
6,75
Visina u transportu (m)
3,70
5,50
6,10
Dužina (m)
6,70
6,70
9,60
Dužina sa 12.000 SD (m)
12,35
12,35
---
Dužina sa 17.000 SD (m)
---
---
17,70
Masa bez SW od (kg)
7.650
8.800
16.000
Masa sa SW 12.000 SD od (kg)
12.350
13.825
---
Masa sa SW 17.000 SD od (kg)
---
---
21.970
Kapacitet rezervoara (l)
12.000 (50:50)
12.000 (50:50)
17.000 (50:50)
Dimenzije otvora za punjenje (m)
po 0,99x0,72
po 0,99x0,72
po 0,99x0,72
Visina punjenja (m)
3,40
3,40
3,55
Razmak između razrivača (cm)
30
30
30
Broj ulagača/Broj redova ulagača
36/3
50/3
80/3
Nagazni točak Ø (cm)
40
40
40
Nagazni točak/ Pritisak ulagača (kg)
5-120
5-120
5-120
Dimenzije točkova šasije
20.8 R 42
20.8 R42
20.8 R42
Dimenzije guma valjka
400/60-15.5
400/60-15.5
420/75 R20
Brzina rada (km/h)
7-10
7-10
7-10
Potrebna snaga (KW/KS)
210-235/285-320
260-295/350-400
405-440/550-600
Sprinter 24 NT
u teškim uslovima
NT čizel motičice
sklanjaju grudve sa setvenog
horizonta i precizno ulažu zrno
Nagazni točkovi
za regulaciju dubine setve
Već dokazani gumeni jastuci protiv
preopterećenja
76
Maestro
Budućnost preciznih pneumatskih sejalica.
brza – precizna – multifunkcionalna.
Mehanička sejalica Maistro CC i Maistro RC je nadograđena novom
pneumatskom sejalicom Maestro CC i Maestro SW. Obzirom na
precizno doziranje semena izuzetno je pogodna za setvu kukuruza,
soje, suncokreta, šećerne repe i uljane repice. Patentirana
Maestro tehnologija setve posebno se ističe kroz tri karakteristike:
jedinstveni setveni aparat, ekstremno mali setveni aparat i
kontrola setve. Setveni mehanizam je zasnovan na potpuno novom
setvenom disku. On nema više uobičajne otvore, ali ima žlebove
čija se otvorenost širi prema periferiji diska.
Ovim, zajedno sa novim skidačem viška semena, postignuti su
odlični rezultati u setvi pri visokom rasponu učestanosti propadanja
semena od 0 do 30 Hz. Učestanost propadanja semena od 30 Hz
odgovara normi setve od 90.000 zrna po hektaru pri radnoj brzini
od 15 km/h. Kritičan momenat za ovakve rezultate je „glatko“
prelaženje sa kružnog na linearno kretanje zrna. Jednostavno su
eliminisane nepotrebne centrifugalne sile tokom padanja zrna.
Ova izuzetna preciznost zavisi od učestalosti rotacije diska,
a posebno se kontroliše putem senzora. Program na ISOBUS
terminalu je tako podešen da rukovaoc može lako uočiti nastanak
Robustan i precizan – Horšova precizna sejalica –
u verziji „seme na čekanju“
MACHINE
OF THE YEAR 2012
praznih mesta ili duple setve kao i varijaciju za svaku sekciju posebno.
To omogućava rukovaocu da se prilagodi svim mogućim uslovim setve
kako bi postigao maksimalan učinak i kvalitet setve.
Hranjenje setvenog aparata je iz zasebnih kutija za seme (Maestro CC)
ili preko centralnog rezervoara semena/đubriva na posebnom vozilu za
transport semena/đubriva (Maestro SW) uz sistem „seme na čekanju“.
Maestro CC je opremljen sa transportnim vozilom za seme zapremine
rezervoara od 2.800 litara za đubrivo i zapreminom pojedinačne
kutije za seme od po 70 litara. Obzirom na malu potrebnu snagu,
snaga traktora od 100KS je više nego dovoljna za vuču ovakve mašine.
Maestro SW je dostupan sa 12 i 24-rednom sejalicom sa međurenim
rastojanjem od 70 do 75 cm. Zapremina rezervoara za seme na vozilu
za transport je 2.000 litara za seme i 7.000 litara za đubrivo.
Neki mali detalji robusnog i već dokaznog setvenog aparata su
unapređeni na Maestr-u.
Svi pokretni delovi na paralelogramskoj jedinici, kao npr. čistači biljnih
ostataka, diskosni ulagači, nagazni točkovi opremljeni su sa novim
čvrstim kućištima. Pritisak po sekciji čak do 300 kg može se podesiti
hidrauličnim putem za sve uslove setve.
Radna brzina i do 15 km/h nije nikakav
problem za Maestro – ne samo u test uslovima,
već u eksploatacionim uslovima na polju.
Nova pneumatska setva je apsolutno precizna –
što je već dokazano DLG Fokus Test-om 2011. godine.
78
Maestro
Maestro RC:
Maestro setvena šina (8-12 redova) u
kombinaciji sa stvenim kolicima SW 3500.
Zamena Pronto i Maestro setverne šine se
odvija u tri tačke.
Tehnički podaci
Maestro 12 SW
HORSCH Maestro
8.70-75-80 CC 12.45-50 CC
8.70-75-80 RC 12.45-50 RC
HORSCH Maestro
12.70-75 SW 24.70-75 SW
Širina u transportu (m)
3,00
3,00
3,00
3,00
Širina u transportu (m)
3,00
3,00
Visina u transportu (m)
3,85
3,85
3,85
3,85
Visina u transportu (m)
4,00
4,00
Transportna dužina (m)
8,20
8,20
10,25
10,25
Transportna dužina (m)
9,20
9,70
Masa od (kg)
3.940
4.575
6.500
7.200
6.940
11.830
Zapremina rezervoara za seme
na vozilu za transport (l)
2.800
2.800
3.500
3.500
Težina (uključujući i vozilo za
transport) od (kg)
Zapremina rezervoara za seme
na vozilu (seme/đubrivo)
2.000/7.000
2.000/7.000
Zapremina kutija za seme (l)
70
70
70
70
Broj redova
12
24
Broj redova
8
12
8
12
125-300
125-300
Hidraulični pritisak po
ulagaču (kg)
125-300
125-300
125-300
125-300
Hidraulični pritisak po
ulagaču (kg)
40
40
40
40
40
Točkovi za regulaciju i
održavanje zadate dubine
setve Ø (cm)
40
Točkovi za regulaciju i
održavanje zadate dubine
setve Ø (cm)
Nagazni točkovi Ø (cm)
30
30
Nagazni točkovi Ø (cm)
30
30
30
30
Valjak mrvilica
standard
standard
Valjak mrvilica
standard
standard
standard
standard
Razmak između redova (cm)
70 do 75
70 do 75
Razmak između redova (cm)
70 do 75 do 80
45 do 50
70 do 75 do 80
45 do 50
Dubina setve (cm)
1,5-9,0
1,5-9,0
Dubina setve (cm)
1,5-9,0
1,5-9,0
1,5-9,0
1,5-9,0
Visina ispadanja semena (cm)
45
45
Visina ispadanja semena (cm)
45
45
45
45
Dimenzije točkova podvoza
20.8 R42
520/85 R42
Dimenzije točkova šasije
700/50-22.5
700/50-22.5
800/40-26,5/12 TR
800/40-26,5/12 TR
Teleskopska osovina
standard
standard
Brzina rada (km/h)
2-12
2-12
2-12
2-12
Brzina rada (km/h)
2-12
2-12
Potrebna snaga (KW/KS)
75/100
90/120
75/100
90/120
Potrebna snaga (KW/KS) od
130/180
200/270
Tekući zahtevi (A)
35
50
35
50
Trenutni zahtev u operaciji (A)
50
90
E-Menadžer
standard
standard
standard
standard
Oba hidraulična markera
standard
---
E-Menadžer
standard
standard
Maestro 8.75 CC
Setveni mehanizam je jedinstven
Setveni disk Maestro-a
(od dana 09. 2011.) i kombinuje precizno
izuzimanje semena, pogon i kontrolnu
jedinicu sve u jednom kućištu
Podesivi skidač transportuje usmerava Diskovi za đubrivo –
seme do izlaznog otvora bez ikakvih
opciono sa zvezdama za razgrtanje
štetnih centrifugalnih sila
Točkovi za regulaciju dubine sa čistačem,
podesivi nagazni točkovi i hvatajući valjak
koji je moguće ukloniti u ekstremno vlažnim
uslovima čime se seme ne pritiska u zemljište
kada padne
Kutija za seme Maestro-a CC
80
Maistro
Robustna mehanizacija za setvu u redove sa velikom zalihom semena i đubriva
Maistro CC
Agregati za sejanje mašine Maistro CC čine zajedno sa
bunkerom za djubrivo jednu jedinicu. Ova koncepcija
rasterećuje traktor – otpr. 80 KS već zadovoljavaju niske
potrebe za vučnom snagom ove mašine.
Setvena jedinica sa mehaničkim izuzimanjem semena je
dokazala svoju moć na milionima hektara. Setveno telo
Evolution, američkog specijaliste Kinze.
Agregat za sejanje
Milion puta iskušan, robustan
i sa preciznim separisanjem za
optimalno nicanje
Maistro CC – zahteva malo angažovane snage
sa velikim rezervoarom za min. đubrivo za
vrhunsku efikasnost
Pregledan prikaz prednosti mašine Maistro:
— Profesionalna mehanizacija za setvu u redove
— Nakon pluga, malčiranog useva, direktnog useva
— Bunkeri za djubrivo velikih volumena
— Agregat za sejanje visokog učinka
— Mehaničko separisanje prstima
— Podešavanja nisu potrebna
— Visoki pritisak ulagačkih diskova do 300 kg
može varijabilno da se podešava
— Brzo, jednostavno podešavanje pritiska ulagačkih diskova,
dubine sejanja i količine semena
— Neznatni vremenski utrošak za servisiranje
Precizno odlaganje semena sa mašinom Maistro.
82
Maistro
Tehnički podaci
HORSCH Maistro
6 CC
8 CC
8 CC, 12 redova
Širina u radu (m)
3,00
3,00
3,00
Visina u transportu (m)
3,55
3,85
3,85
Dužina (m)
7,20
8,20
8,20
Masa od (kg)
3.200
3.600
4.250
Kapacitet rezervoara (l)
2.800
2.800
2.800
Zapremina kutija za seme (l)
70
70
70
Broj redova
6
8
12
Pritisak ulagača semena (kg)
100-300
100-300
100-300
Dimenzija točka za regulaciju
dubine Ø (cm)
40
40
40
Nagazni točak Ø (cm)
30
30
30
Razmak između redova (cm)
70 ili 75 ili 80
70 ili 75 ili 80
45 ili 50
Dubina setve
1,5-9,0
1,5-9,0
1,5-9,0
Visina padanja semena (cm)
45
45
45
Brzina rada (km/h)
6-8
6-8
8-12
Potrebna snaga (KW/KS) od
60-90/80-120
75-100/100-140
90-120/120-160
84
Leeb PT 270
Veća proizvodnost – veća cena – efikasnost
Ukratko osnovne karakteristike PT 270:
— Ukratko osnovne karakteristike PT 270:
— Ramska konstrukcija prilagođena maksimalnom opterećenju
— TRAC koncepcija sa četiri pneumatika sličnih dimenzija,
komforno vazdušno ogibljenje i upravljanje pomoću sva
četiri točka
— DEUTZ motor zapremine 7,1 l sa maksimalnom snagom
od 270 KS i obrtnim momentom od 1.050 Nm pri 1.500 o/min
— Bestepeni hidrostatički pogon
— Maksimalna brzina: 50 km/h
— Visok klirens, minimizirano klizanje i pritisak na zemljište
obzirom na velike pneumatike
— Pregledna prostrana kabina sa automatskom klimom
— Širina krila do 36 m
Kratak period praznog hoda – rezervoar zapremine 8.000 litara
puni se za 8 minuta pomoću rotacione pumpe
— BoomControl (kontrola krila) održava tačnu tj. najnižu
visinu krila čak i pri velikim radnim brzinama kao i pri
radu na nagnutim terenima
— Rezervoar za tečnost od nerđajućeg čelika zapremine 8.000 l
za maksimalni eksploatacioni period i lako unutrašnje čišćenje
— NightLight (noćno svetlo) – optimalna kontrola prskanja
čak i po mraku
— Različite kombinacije i razmaci rasprskivača
— COMFORT terminal
— GPS automatska kontrola isključivanja i uključivanja
polovine krila
— Autosteering - automatsko vođenje pomoću GPS-a ili
praćenjem tragova
BoomControl omogućava da krilo zadrži
najnižu potrebnu visinu u odnosu na biljke
čak i na nagnutim terenima
Transportna brzina ide čak i do 50 km/h
86
Leeb PT 270
Tehnički podaci
NightLight
HORSCH Leeb
PT 270
Potrebna snaga (kW/KS)
200/270
Broj cilindara/hlađenje
6/Vodeno/sa turbom i interkulerom
Tip menjača
Hydroshift
Transmisija
Hidrostatska bestepena
Brzine
U polju: 0-23 km/h
Na ulici: 0-50 km/h
Šasija
sa pneumatskim ogibljenjem,
sa mehaničkim premosom
Vertikalni klirens (m)
0,85 ispod osovine (bei 480/80 R50)
Dužina sa nadgradnjom (m)
ca. 9,00
Visina sa nadgradnjom (m)
ca. 3,95
Ukupna širina (m)
ca. 2,80 (zavisna od traga točkova)
Nerđajući usisni otvor za
sipanje preparata
Comfort Terminal – pregledan i
jednostavan za rukovanje
Više bezbednosti – tri zaštite od
preopterećenja po krilu
Promenljiv razmak između rasprskivača
i tela rasprskivača kao i pneumatska
kontrola rasprskivača za inteligentnu
i pojedinačnu tehniku aplikacije.
Rezervoari:
Zapremina rezervoara (l)
8.000
Zapremina rezervoara
za čistu vodu (l)
500
Krilo sa rasprskivačima:
Radna širina (m)
21-36
Kapacitet pumpe (l/min)
800
88
Leeb GS
Vučena profesionalna prskalica
Vučena profesionalna prskalica Leeb GS se nudi sa rezervoarom
od 6000, 7000 i 8000 litara. Ona je dopunjena novim,
inteligentnim opcijama, još pogodnijim za korišćenje. Ova
jednoosovinska prskalica je kompaktna, okretna i raspolaže
vazdušnom amortizacijom. Kao i kod svih Leeb mašina i kod cele
GS familije je rezervoar od oplemenjenog čelika i time garantuje
lako čišćenje,bez zaostataka nečistoće na unutrašnjim zidovima.
Cevi i razdelni sistem su tako raspoređeni, da je dužina creva
smanjena na minimum i time dobijamo manje ostataka u sistemu.
Komora za ispiranje je prilagođena za sigurno i brzo ispiranje
preparata. Leeb GS u usisnoj oblasti ima cevi prečnika 3 cola, što
omogućava brzo punjenje. Pumpa za prskanje je centrifugalna,
prečnika 3 cola, sa maksimalnim učinkom od 1.000 l/min., koja
se odlikuje time, što ne zahteva održavanje. Patentirano vešanje
krila po sistemu poluga je konstruisano kao paralelogramsko
vešanje. Ono ima hidrauličko elastično vešanje i amortizaciju i
garantuje stabilan položaj krila. Za precizno vođenje, opciono je
zaduženo elektronsko upravljanje – BoomControl. Time se krila
mogu voditi blizu ciljne površine i pri većim brzinama, kao i na
GS –
kada je rezervoar pun, moguća
transportna brzina ide i do 40 km/h
brežuljkastim terenima. Hidraulično upravljanje omogućava blage
pokrete, koji vode krilo bestepeno, zavisno od odstupanja. Srednji
deo krila i spoljašnje krilo su vođeni nezavisno jedno od drugog.
Sistem krila je na raspolaganju u 9 različitih konfiguracija i širina.
Prskalica može biti opremljena kombinacijama dizni, kroz pneumatsko
menjanje dizni brizgaljke. Moguće su mnoge kombinacije, od
jednostavnih dizni sa 50 cm horizontalnog rastojanja do četvorostrukih
nosača dizni sa međudiznama. Odstupanja i rastojanje od ciljne
površine, mogu se svesti na minimum, sa opcionim rastojanjem dizni
od 25 cm. Pneumatsko menjanje dizni omogućava individualne,
inteligentne aplikacione tehnike za izvanredno kvašenje i izbacivanje
sadržaja. Serijski sistem unutrašnjeg čišćenja CCS, osigurava sigurno
i brzo čišćenje prskalice nakon završetka procesa prskanja. Sistem
cevi za dovod sadržaja može se isprazniti izduvavanjem vazduha
pod pritiskom. Dodatni klip membrane pumpe istiskuje čistu vodu
kroz rotacione dizne u rezervoar. Stalnim ispiranjem rezervoara
čistom vodom,tako što pumpa stalno usisava i izbacuje vodu, postiže
se efikasno i brzo čišćenje rezervoara i creva za dovod sadržaja.
Kompletno čišćenje se vrši komforno, iz kabine traktora.
BoomControl omogućava namanje rastojanje
krila od biljaka čak i na nagnutom terenu.
GS –
Mašina 2009. godine
90
Leeb GS
Tehnički podaci
HORSCH Leeb
6 GS
7 GS
8 GS
Ukupna maksimalna dužina
(transportni položaj) (m)
8,30
8,30
8,30
Transportna širina
(transportni položaj) (m)
2,80
2,80
2,80
Visina (m)
3,60
3,60
3,60
Vertikalni klirens (m)
0,85
0,85
0,85
Nominalna zapremina (l)
6.000
7.000
8.000
Rezervoar za čistu vodu (l)
530
530
530
Širina u radu (m)
21-36
21-36
21-36
Pola-širine, min./max. (jedinica)
6/13
6/13
6/13
Radna visina (m)
0,3-2,5
0,3-2,5
0,3-2,5
Kapacitet pumpe (l/min)
1.000
1.000
1.000
Radni pritisak, maksimalan (bar)
8
8
8
Radna brzina (km/h)
4-18
4-18
4-18
Rezervoar
Tačno praćenje rute
NightLight (noćna svetla) garantuje optimalnu kontrolu prskalice
čak i u noćnom režimu – ekstremno koncentrična svetlost prolazi
kroz sve rasprskavajuće mlazeve.
Krila prskalice
Mogući su brojni razmaci nosača rasprskivača Donji odbojnik (zajedno sa
obzirom na pneumatsku kontrolu rasprskivača hidrauličnom zaštitnom stopom)
što doprinosi pojedninačnoj, inteligentnoj
klizi preko tla.
tehnici aplikacije.
Novi nerđajući otvor za usipanje na
Horsch-ovim prskalicama
92
Titan UW
Nova dimenzija efikasnosti
Nova Horsch-ova samoistovarna prikolica Titan UW
za maksimalnu efikasnost tokom ubiranja.
Ona je naslednik prve Horsch-ove samoistovarne
prikolice koja je sada podignuta na viši tehnički nivo.
Zbog ogromnog sanduka zepremine 34 m3 prazan hod
na krajevima parcele i loša pokretljivost predstavljaju
prošlost. Kapacitet sanduka UW odgovara tovarnoj težini
kamiona.
Kamion se napuni za jedan ciklus. Nova pretovarna spirala
je hidraulički sklopiva (ø 600 mm) kapaciteta pretovara 18
t/min., što znači da se 34 m3 pretovari za samo 90 sekundi.
Zbog velikog sanduka zepremine 34 m3, prazan hod na krajevima parcele i loša
pokretljivost predstavljaju prošlost.
Titan 34 UW ima teleskopsku osovinu kao standardnu opremu.
Ova opcija omogućava povećanje razmaka točkova za 30 cm,
a time se povećava širina same mašine sa 2,95 na 3,55 m.
Pored toga, povećava se stabilnost i smanjuje sabijanje
zemljišta jer točkovi prikolice ne idu po tragu traktora.
Druga prednost se odnosi na upotrebu širokih pneumatika za
manji pritisak na zemljište (900/60 R32). Tu je još i integrisani
sistem za odvagu, pneumatske (i hidraulične) kočnice i displej
za prikaz otvorenosti poklopca spirale.
Hidraulično sklopiva spirala
kapaciteta 18 t/min.
Opcija teleskopski pomerljive osovine
povećava stabilnost i smanjuje pritisak
na zemljište.
94
MATTHIAS RIETSCH
Betriebsgemeinschaft Schackenthal KG:
„Uspeli smo da postignemo pun kapacitet upotrebom
Horsch-ove samoistovarne prikolice. Sa naša dva velika
Titan UW
kombajna (kapaciteta 60 t/h) bili smo u stanju da iznesemo
do 100 t zrna žitarica za jedan sat u samo četiri transportne
ture. Smatramo da je to posledica male potrebne snage
Tehnički podaci
traktora i enormnog kapaciteta pretovarne spirale.”
HORSCH Titan
34 UW
Dužina (m)
8,26
Širina (m)
3,00
Širina (produžena osovina) (m)
3,56
Visina u transportu (m)
4,00
Visina punjenja sa strane/na sredini (m)
3,48/3,60
Visina utovara (m)
4,40
Masa prazne mašine (kg)
6.700
Opterećenja zadnje osovine (kg)
5.280
Opterećenje prednje osovine (kg)
1.420
Zapremina rezervara (m³)
34
Hid. sklopiva istovarna spirala Ø (mm)
600
Kapacitet istovara t/min
18
Točkovi
900/60 R 32
Potreban broj hid. priključaka
4
Teleskopska osovina
standard
Svetlosna signalizacija
standard
Elektronska vaga
opcija
Zaštitna cirada
opcija
Kočioni sistem i jedan od tri cilindra
integrisanog sistema za odvagu
Teleskopska zadnja osovina
Otvorenost hidrauličnog poklopca na
spirali pretovarne prikolice kontroliše
se iz kabine traktora
Hidraulično sklopiva spirala (ø 600 mm)
kapaciteta pretovara od 18 tona po minuti
HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf
Germany
Phone:+49 94 31 - 7 14 30
Fax: +49 94 31 - 4 13 64
www.horsch.com
[email protected]
SR-90.062.600 (2014.03_ver.05)
Svi podaci i ilustracije su približne i neobavezavajuće.
Pridržano pravo na tehničke i konstrukcione promene.
Download

Pregled proizvoda