1206-0186_NG+4 RU-PL-CS-NL-HR__ 27/07/12 16:22 Page1
Specijalista za precizne sejalice
Pneumatska sejalica sa duplim diskom
w w w. m o n o s e m . co m
CS
1206-0186_NG+4 RU-PL-CS-NL-HR__ 27/07/12 16:23 Page2
PLUS ZNAČI UGODNOST
RAZVOJ NG PLUS KONCEPTA
Lansiran još 70’tih godina u Sjedinjenim
Državama, pojam setve polaganjem semena u
liniju ispadanja ili « Američki sistem setve »
postoji u MONOSEM-u još od 1989. Ali u 20
godina, NG Plus koncept nije posustao u
daljem ispunjavanju zahteva kupaca.
Setvena sekcija je glavna komponenta MONOSEM sejalice.
MONOSEM je sačuvao na NG Plus 4 sekciji najbolje od
NG Plus sekcije a dodao je komfor u rukovanju.
Podešavanja su sada lakša na sejalici koje se perfektno
uklapaju.
NG Plus: INOVACIJA
U 1989, MONOSEM je doneo revoluciju kod
preciznih sejalica sa uvođenjem setve duplim
diskom «Američki sistem setve ». Zajedno sa
novim sistemom pneumatskog setvenog
aparata, nastao je NG Plus.
NG Plus 2: PRO TOČAK
Lansiranje NG Plus 2 verzije sekcije na
tržište je označeno predstavljanjem PRO
Točka, dodatnim pritisnim točkom za seme
velikog prečnika koji poboljšava nisanje
« profesionalni kontakt ».
NG Plus 3: ROBUSNA SEJALICA
Pravljena za intenzivno korišćenje, u veoma
složenim uslovima ili u uslovima slabije
pripreme, NG Plus 3 sejalica je poznata kao
robusna mašina sa visokom pouzdanošću sa
ojačanim ležajevima i izmenjivim potrošnim
delovima.
2
1206-0186_NG+4 RU-PL-CS-NL-HR__ 27/07/12 16:23 Page3
Specijalista za precizne sejalice
SADRZAJ
Strana
NG Plus koncept
Distribucija
NG Plus 4 setvena sekcija
Osnovna oprema
PRO Točak
Dodatna oprema sejalice
Kruti ramovi
Teleskopski ramovi
Teleskopski Monoblock2 komfort ramovi
Extend ramovi - hidraulično podesivi
Dupla i TFC hidraulično sklopiva greda
CRT hidraulično sklopivi ramovi
Udvojeni ramovi
Uređaji za deponovanje mineralnog đubriva
Oprema za uređaje mineralnog đurbiva
Mikrosem-uređaj za inkorporaciju insekticida
Sistem za uključivanje/isključivanje sekcija
Kontrolori setve
Tehnički podaci
4
6
8
10
11
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
31
32
33
34
........................................................................................
....................................................................................................
.....................................................................
.....................................................................................
....................................................................................................
...................................................................
...............................................................................................
................................................................................
................................
........................................
.....................................
....................................................
......................................................................................
........................
..................................
.....................
..........................
.......................................................................................
........................................................................................
3
1206-0186_NG+4 RU-PL-CS-NL-HR__ 27/07/12 16:23 Page4
NG PLUS KONCEPT
Prisutan još od sedamdesetih u Americi,
ovakav setveni koncept predstavlja sekciju
koja je oslonjena u tački mesta polaganja
semena, prisutan još od 1989 u MONOSEM-u.
Mali troškovi održavanja, univerzalnost;
“Američki sistem setve” je opravdao svoju
produktivnost. Udružen sa distribucijom
visokog kvaliteta, NG Plus omogućuje
optimalnu upotrebu na velikim parcelama,
ujedno redukujući troškove korišćenja sejalice.
Više – namenska upotreba u različitim uslovima
obrade i pripreme zemljišta
Dizajn setve omogućava jedan širok spektar univerzalnosti upotrebe
sejalice bez obzira na tip zemljišta i njunu pripremljenost. Setva sa duplim
diskosnim otvaračem može biti podešena da odgovara najbolje uslovima
zemljišta i pripremljenosti, bez obzira dali se radi o tradicionalnoj ili
minimalnoj obradi.
1
Više-namenska setva
Kvalitet NG Plus setvenog sistema omogućava upotrebu sejalice za širok
spektar useva pri tome obezbeđuje visok kvalitet distribucije, čak i za
mala semena kao što je uljana repica.
4
2
3
4
1206-0186_NG+4 RU-PL-CS-NL-HR__ 27/07/12 16:24 Page5
Specijalista za precizne sejalice
4
1
Razgrtač grudvi ili rezid-menađzer
čiste put za budući red otklanjajući
grudve, kamenje ili žetvene ostatke.
2
Dupli diskovi otvaraju brazdu na
dubinu koja je definisana bočnim
nagaznim točkovima.
3
Raonik završava formiranje
dna brazde za optimalno
polaganje semena.
4
Zakrivljena cev za seme je specijalno
dizajnirana da omogući nežno
spuštanje semenke u zemlju sa
perfektnom preciznošću.
5
Zadnja pritisna jedinica, sastavljena
od dva V-točka, zatvaraju brazdu i
vrše pritisak za optimalno nicanje.
5
DIZA JN koji čini
veliku razliku
NE UPOREDIVI KVALITET SETVE I OPTIMALNA KONTROLA DUBINE SETVE
• Leži na zemlji direktno iznad linije polaganja semena
• Kopira konfiguraciju terena
• Izuzetne performance u svim uslovima
5
1206-0186_NG+4 RU-PL-CS-NL-HR__ 27/07/12 16:24 Page6
SETVENI APARAT
Visoko kvalitetna setva zahteva odličan setveni aparat. Ovo je razlog zašto vam MONOSEM nudi svo
raspoloživo znanje u cilju dobijanja veoma preciznog, jednostavnog i izuzetno pouzdanog setvenog
aparata. Ovakav način proizvodnje sa visokim kvalitetom MONOSEM setvenog aparata je postao
prepoznatljiv po celom svetu. Danas za svoju setvu, i vi možete zahtevati MONOSEM reference.
1
Setvena kutija izlivena
od aluminijuma
Setvena kutija je izrađena livenjem od
aluminijuma. Godinama unazad
dokazano je da ovakva setvena kutija
ima odličnu preciznost a povećanje
temperature nema nikakav uticaj na
varijaciju preciznosti setve.
2
6
5
Zaptivni prsten
Zaptivni prsten je izrađen od
Teflona i on je u stalnom
kontaktu sa setvenim diskom.
On osigurava zaptivanje sa
diskom. Zamenjiv je.
3
7
Setveni disk
Izrađen od nerđajućeg čelika 1,5 mm debljine,
veoma je tvrd. Mešač semena je fiksiran na
setvenom disku i dadatno povećava čvrstoću.
Promena diskova je jednostavna i moguća bez
alata. Kompletna paleta mogućih diskova sa
razmacima je data posebno u tabeli
(pogledati str.34).
4
Skidač viška semena
6
Stepenasti skidač viška semena
sprečava duplo nošenje semena.
Opruga koja se nalazi na poklopcu
setvene kutije održava skidač viška
semena u perfektnoj poziciji I uvek
protisnutim na setveni disk za
optimalnu selekciju, čak i sa malim
semenima.
5
Kontrolni otvor
Lak pristup setvenoj sekciji za
podešavanje i kontrolu. Širok
kontrolni otvor omogućava
kontrolu semena i selekcije.
Poklopac setvene kutije
7
Poklopac setvene kutije je specijalno
dizajniran za setvu sa minimalnom
količinom semena.
Potpuno pražnjenje
Nov poklopac za pražnjenje omogućava
lakše rukovanje. Kada se otvori, ostaje
otvoren I tako omogućava lakše i
efikasnije pražnjenje, sa svodom za
pražnjenje koje se u standardu
isporučuje sa sejalicom.
6
1206-0186_NG+4 RU-PL-CS-NL-HR__ 27/07/12 16:24 Page7
Specijalista za precizne sejalice
4
3
1
2
ISTOVREMENO PODEŠAVANJE podpritiska i skidača viška semena
Istovremeno pođešavanje podpritiska I skidača viška semena je MONOSEM patent.
Sistem sa visokim stepenom preciznosti omogućava optimalnu raspodelu semena.
Za veliko seme, podpritiska je
podešen na maksimum a skidač
viška semena je podešen u skladu sa
veličinom semena.
Za sitno smene, podpritiska
je redukovan na minimum
a simultano je podešen i skidač.
7
1206-0186_NG+4 RU-PL-CS-NL-HR__ 27/07/12 16:24 Page8
SETVENA SEKCIJA
Setvena sekcija je glavna komponenta MONOSEM sejalice.
MONOSEM je sačuvao na NG Plus 4 sekciji najbolje od NG Plus
sekcije a dodao je comfort u rukovanju. Podešavanja su sada
lakša na sejalici koje se perfektno uklapaju omogućavajući na
taj način setvu sa optimalnim uslovima.
1
Robusan paralelogram
Robusan paralelogramski sistem sa
velikim hodom je montiran na
izmenjivim čaurama. Dve opruge
stabilizuju setvenu sekciju.
2
Sigurnosna spojnica
Svaka setvena sekcija je opremljena sa
sigurnosnom spojnicom koja ima zvučni
efekat sa automatskim uzubljivanjem za
optimalnu zaštitu setvenog sistema.
3
10
1
2
3
Nosač razgrtača grudvi
Podešavanje razgrtača grudvi je preciznije
(12 pozicija) I mnogo brže jel se za utvrđivanje
položaja koristi sistem sa klinom za zaključavanje.
U cilju zadovoljavanja različitih uslova setve,
standardni razgrtač grudvi je lako I brzo zamenjim sa
ježastim diskovima rezid menađera bez ikakvog
alata.
4
Dupli diskosni otvarač
5
Setveni sistem se sastoji od dva diska
velikog prečnika (380 mm) koji su
montirani na zaštićenim kugličnim
ležajevima. Zajedno sa unutrašnjim
ulagačem, ovaj sistem osigurava
kontrolu konstantne dubine i kvalitet
setve koji ne zavisi od uslova setve.
Nezavisni nagazni točkovi
Veliki nagazni točkovi (110 mm) osiguravaju
efikasnu i jednaku kontrolu dubine.
Oslanjajući se direktno na zemlju u liniji
polaganja semena osiguravaju perfektnu
konzistenciju dubine setve koja predstavlja
reputaciju NG Plus-a.
Nezavisni nagazni točkovi su montirani na
ujednačenim plivajućim nosačima koji osiguravaju jednaku kontrolu dubine čak i
kad je jedan točak u skroz gornjem položaju savladavajući prepreku (npr: kamen).
8
1206-0186_NG+4 RU-PL-CS-NL-HR__ 27/07/12 16:24 Page9
Specijalista za precizne sejalice
10
9
Prednji nosač
Prednji nosač na setvenoj sekciji
ntegriše prolaz vakum creva kao i
kablove kontrole setve sa kablovima
za signalizaciju.
9
Rezervoar
Rezervoar je visoko otporan, blago
transpoarentan I ima kapacitet od 52
litra.
Poklopac ima sistem zaključavanja tako
da nije moguće samozaklapanje tokom
procesa punjenja, čak i u
vetrovitim uslovima.
Podešavanje dubine
8
8
Podešavanje dubine je lakše manualnim
okretanjem ozubljenog točka. Ovakvo
podešavanje omogućava veliku
preciznost podešavanja čak i kod setve
sitnog semena na plitkim dubinama.
Novi indeks podešenosti dubine setve je
vidljiv odmah sa pogledom od nazad.
Vodootporan i postojan.
5
6
7
Otvorena zadnja nagazna jedinica
7
4
6
ju
ji
u
ja
Nosači kopirnih točkova
Nosači kopitnih točkova su montirani na
izmenjivim čaurama. Oni su zavojno
konstruisani tako da omogućuju dobro
podmazivanje i distribuciju masti.
Brisači su standardno namontirani na
nagaznim točkovima.
Nova otvorena zadnja nagazna jedinica sa V
pritisnim točkovima omogućava bolji radni hod
čak i u uslovima povećane vlažnosti.
Novo smaknuto podešavanje kao I razmak 2
pritisna V točka omogućavaju optimalno
zatvaranje brazdice bez obzira na uslove
(kamenje, žetveni ostaci, tvrdo zemljište, …).
Podesivi nosač zadnje V jedinice
Dostupan kao opcija, ovaj podesivi nosač
omogućava brzo podešavanje V pritisne
jedinice sa dva parametra. Dve odvojene ručice
za zasebno podešavanje pritiska i zakošenosti
točkova. Ovaj nosač omogućava 20 % veći
pritisak od standardne V jedinice.
a
i
.
9
1206-0186_NG+4 RU-PL-CS-NL-HR__ 27/07/12 16:24 Page10
OSNOVNA OPREMA
MONOSEM ima široku paletu dodatne opreme za prilagođavanje svim uslovima setve. Naše iskustvo
nam daje mogućnost da ponudimo savetima najbolji izbor opreme.
Extra pritisna opruga
Ulagač « Dugački tip »
Podesiva, extra pritisna opruga se može dodati
za setvu u teškim uslovima ili uslovima sa
puno žetvenih ostataka (montaža moguća u
zavisnosti o tipa rama).
Specijalni ulagač « Dugački tip, sa kratkim
krilima » je specijalno dizajniram za setvu
sitnog semena i sutvu u suvim uslovima.
Prednji disk
Uski kopirni točkovi
Ravan ili talasast prednji disk poboljšava
otvaranje brazde i pravi finu predpripremu
otvaranja brazde kod sistema setve u
redukovanoj obradi i/ili sa puno žetvenih
ostataka.
Za setvu sa smanjenjim tj. Redukovanim
međurednim razmakom, uski kopirni točkovi
od 5 cm su dostupni.
Ježasti diskovi-rezid menadžer
Elastični razgrtač grudvi
Ova jedinica može biti montirana u zamenu za
standardni razgrtač grudvi u setvi sa puno
žetvenih ostataka.
Razgrtač grudvi montiran na S fleksibilnoj
oprugi je preporučljiv za setvu kod zemljišta sa
puno kamenja.
Podesivi nosač zadnje V jedinice
Zadnji nagazni točkovi sa diskovima
Dostupan kao opcija, ovaj podesivi nosač
omogućava brzo podešavanje V pritisne
jedinice sa dva parametra. Dve odvojene ručice
za zasebno podešavanje pritiska i zakošenosti
točkova. Ovaj nosač omogućava 20 % veći
pritisak od standardne V jedinice.
Zadnja nagazna jedinica sa diskovima
poboljšava zagrtanje brazdice u glinovitim
zemljištima (inkompatibilna sa PRO Točkom).
16L rezervoar za seme
Uski nagazni točkovi
16-litara rezervoar za seme je specijalno
dizajniran za setvu sa malim semenom za
redukovan međuredni razmak (šećerna repa,
uljana repica…).
1" nagazni točkovi (umesto 2") su moguća kao
opcija za poboljšan pritisak na težim
zemljištima i/ili u sistemima redukovane
obrade.
10
1206-0186_NG+4 RU-PL-CS-NL-HR__ 27/07/12 16:25 Page11
PRO TOČAK
Specijalista za precizne sejalice
« Profesionalni
kontak »
Pritisni točak za seme je godinama bio upotrebljavan kod
sejalica za setvu povrća i šećerne repe. MONOSEM je
adaptirao ovaj koncept prema višenamenskim sejalicama
sa velikim prečnikom nagaznog točka, tj. pritisni točak
velikog prečnika, koji se zove PRO Točak.
3
4
• Poboljšana klijavost semena
• Optimalno i ujednačeno nicanje
• Bolji kvalitet održavanja dubine
1
2
1
Dodatni pritisni točak
velikog prečnika
3
Kada uslovi nisu odgovarajući za upotrebu PRO
Točka, on može biti veoma brzo zaključan.
Jednostavni podizanjem PRO točka I spuštanjem
male polugice on se jednostavno I brzo
zaključava. Na taj način PRO Točak više nije u
kontaktu sa zemljištem.
Širok dodatni pritisni točak za seme
prečnika (Ø 295 mm) za visok kvalitet
sabijanja zemljišta kao i odlično
pozicioniranje semena.
Poboljšanjem kontakta seme-zemlja,
klijanje je brže i bolje.
2
Kombinovano podešavanje
Sistem integrisanog povezivanja
4
Pritisna sila PRO točka je podesiva.
Ovo podešavanje je kombinovano sa
podešavanjem pritiska zadnjih
nagaznih V točkova.
Točak od nerđajućeg čelika
PRO Točak je napravljen sa metalnim
obodom od nerđajućeg čelika i ima
specijalan plastični čistač.
11
1206-0186_NG+4 RU-PL-CS-NL-HR__ 27/07/12 16:25 Page12
KOMPONENTE SEJALICE
Fiksiranje setvenih sekcija klampom
Setvena sekcija je fiksirana za ram sa klampom a ona osigurava čvrsto
montiranje svih setvenih sekcija. Ukoliko je potrebno setvene sekcije mogu
biti skupljene jednostavnim optuštanjem klapmi sekcija.
Ovakav sistem osigurava lateralno pomeranje ali je najotpornija na šokove i
kod najtežih uslova.
1
Pogonski točkovi
Na MONOSEM sejalicama, svi pogonski točkovi pogone setvene diskove. Ovakav sistem omogućava
nesmetano kretanje i setvu sa boljom preciznošću. Svi pogonski točkovi su opremljeni sa sigurnosnim
spojnicama, za manje stresni rad prilikom njihovog okretanja.
Ramovi koji mogu biti opremljeni sa ‘’visoko kapacitivnim‘’ rezervoarima za mineralno đubrivo imaju
ojačane točkove. Tako da u uslovima dodavanja đubriva mogu normalno nositi kompletnu težinu sve
dodatne opreme.
Za setvu sa uskim međurednim razmakom (do 37.5 cm) ili u setvi sa puno kamenja,
pogonski točkovi se montiraju napred.
Standardni pogonski točkovi ostaju kao najbolji izbor jer osiguravaju bolje manevarske
sposobnosti kao i bolje praćenje konfiguracije terena.
Nosači točkova mogu da se ponude sa tri različita modela pneumatika.
• Uski (500x15) za manji međuredni razmak (šeć. repa)
• Standardni (6,5x80x15)
• Široki (26x12) za minimalne razmake do 70 cm I sa prednjim točkovima
1
2
2
Sigurnosna spojnica
Sejalica sa prednjim točkovima za setvu sa manjim međurednim razmakom
(do 37,5 cm) ili u uslovima sa puno kamenja
Standardni točakl 6,5x80x15
12
Ojačani točak 6,5x80x15
1206-0186_NG+4 RU-PL-CS-NL-HR__ 27/07/12 16:25 Page13
Specijalista za precizne sejalice
4
Turbina
4
Zbog potreba za snabdevanjem sejalice sa podpritiskom (vakumom) zavisi od nekoliko
parametara, (broj setvenih sekcija, tipa semena,…), MONOSEM ima u ponudi 3 modela
turbine : standardna, sa povećanim kapacitetom ili sa extra kapacitetom.
MONOSEM turbine su « tihe », pouzdane, efikasne i osiguravaju regularan I stalan
podpritisak za optimalno sejanje. Naše trubine imaju 12 izvoda u standardnoj verziji,
anti-kišni poklopac, monitor za kontrolu i pogon preko priključnog vratila sa 540 o/min.
Kao opcija, pogon preko priključnog vratila na 450 o/min i 1000 o/min su dostupni i
turbina na pogon sa hidromotorom.
3
Standardna Turbina
Turbina povećanog
kapaciteta
Turbina sa extra
kapacitetom
1
U skladu sa zahtevima kupca,
MONOSEM može da ponudi sistem
za separaciju prašine u toku setve
(KAP). Ovi kompleti su odobreni i
verifikovani od strane BBA Nemačke
asocijacije i omogućuju pravilno
funcijonisanje MONOSEM sejalica.
Glavni menjač setve
3
Glavni menjač setve ima 16 kombinacija prenosnih odnosa za precizno podešavanje
željene populacije. Promena populacije je veoma brza. Sa jednim pomeranjem ručice I
otpušanjem lanca. Zatim podešavanjem odnosa pomeranjem zupčanika naspram
drugog I otpuštanjem ručice za ponovno španovanje lanca.
Za lakši pristup, sa menjačem prema
napred integrisanim u nosač točka je
takođe dostupna. Ovakav menjač sa
izmenjivim zupčanicima omogućava još
preciznije podešavanje populacije.
Standardna menjač sa 16 različitih prenosnih odnosa omogućava brzu, laku I preciznu
promenu setvene populacije.
13
1206-0186_NG+4 RU-PL-CS-NL-HR__ 27/07/12 16:26 Page14
KRUTI RAMOVI
6-redni kruti ram sa isturenom gredom
(međuredni razmak 90 cm)
Kruta jednostruka greda
Kruta greda može imati dužinu 3 m do 4 m 50 cm. Ovakav primer je
jednostavan i ekonomičan i može biti opremljen sa različitim tipovima
kačenja, sa bolcnama ili sa polu-automatskim kačenjem. Ono
omogućava lako prenošenje kao i njenu težinu i omogućava kačenje za
traktore sa manjom težinom. Ovaj ram je pogodan za 4 do 6 redova u
kukuruzu i 6 redova šećerne repe.
Kruti ram sa isturenom gredom
Dužina grede
Kruti ram sa isturenom gredom je ram koji je izrađen u zavarenoj
konstrukciji od dve grede, jedna koja nosi kačenje i turbinu kao
druga koja nosi setvene sekcije i nosače točkova. Dizajn ove grede je
posebno pravljen tako da može da se koristi u setvi sa neparnim
brojem redova. Raspon dužine greda su od 3 m do 4 m 50.
Broj setvenih sekcija na 75 cm
Broj setvenih sekcija na 45 cm
Broj pogonskih točkova
Kruti ram sa duplom dregom
Dizajn krutog rama sa duplom gredom čini ovakvu sejalicu veoma
izdržljivom I univerzalnom. Dupla greda podrazumeva dužine sve do
6 m 10 čak i sa rezervoarom za mineralno đubrivo. Takođe je
kompatibilna za montažu neparnog broja redova. Integrisana
transportna kolica uzduž, dostupna su kao opcija, a omogućavaju
siguran transport na putu.
Hidraulični markeri su standardna
oprema kod svih sejalica.
14
Transportna kolica (uzdužna) su dostupna
kod udvojenih konfiguracija sejalica. Ova
transportna kolica mogu biti sa
manualnim ili hidrauličnim sistemom
dizanja.
1206-0186_NG+4 RU-PL-CS-NL-HR__ 27/07/12 16:26 Page15
Specijalista za precizne sejalice
4-redna sejalica kruti ram sa isturenom gredom
(75 cm međuredni razmak)
8-redna sejalica Kruta greda dupli ram (70 cm međuredni razmak)
3m
4 m 50
6 m 10
4
6
8
6
2
12
2
4
11-redna sejalica kruti ram sa isturenom gredom (37,5 cm međuredni
razmak ili 6 redova na 75 cm međuredni razmak )
Kruti ram sa isturenom gredom sa
prednjim točkovima omogućavaju setvu
sa redukovanim međurednim razmakom
od 37 cm.
Kruti ram sa produženom isturenom
gredom omogućava montažu “visoko
kapacitivnih” rezervoara za mineralno
đubrivo.
12-redna sejalica Kruti ram dupla greda (45 cm međuredni razmak )
sa integrisanim transportnim kolicima
15
1206-0186_NG+4 RU-PL-CS-NL-HR__ 31/07/12 16:10 Page16
TELESKOPSKI RAMOVI
6-redni Teleskopski ram sa duplom gredom 260
(75 cm međuredni razmak)
Teleskopski ram
Teleskopski ram ima 4 m 50 dužinu grede u random položaju. Kada se
transportuje, 1vi i 6ti red se uvlače na transportnu širinu od 3 m 50.
Ovaj jednostavan I ekonomičan ram može biti opremljen sa
polu-automatskim kačenjem ili kanjenjem na klinove. On skraćuje
vreme manevrisanja i sa svojom smanjenom težinom omogućava
kačenje na traktore srednje i lakše kategorije.
Teleskopski ram sa isturenom gredom
Dužina grede
Teleskopski ram sa isturenom gredom (125 ili 260) ima 4 m 50 dužin u
grede u random položaju. Kada se transportuje, 1vi i 6ti red se uvlače na
transportnu širinu od 3 m 50. Ovaj ram je kompatibilan za montažu
neparnog broja redova. Teleskopski ram sa isturenom gredom 260 može
biti opremljen sa rezervoarom za mineraln0o đubrivo “visokog
kapaciteta”.
Broj setvenih sekcija na 75 cm
Broj setvenih sekcija na 45 cm
Broj pogonskih točkova
Transportna širina
Teleskopski ram sa duplom gredom
Teleskopski ram sa duplom gredom ima 4 m 50 dužinu grede kada se nalazi
u random položaju. Kada se transportuje, 1vi i 2gi red zadesno sa 5im i 6im
redom se uvlače na transportnu širinu od 3 m 00. Ovaj ram može biti
Marker su fiksirani na glavnoj gredi kako
opremljen sa rezervoarom za mineralno đubrivo “visokog kapaciteta” a
bi ograničili naprezanja kompletnog rama
podesan je takođe za montažu neparnog broja redova.
i da bi smanjili oscilacije na teleskopskim
ekstenzijama (Teleskopski ram sa
isturenom gredom 125).
16
Kuglični ležajevi montirani na čaurama omogućavaju
perfektno funkcionisanje duplog teleskopskog rama dugi
niz godina.
1206-0186_NG+4 RU-PL-CS-NL-HR__ 27/07/12 16:26 Page17
Specijalista za precizne sejalice
6-redna sejalica sa teleskopkim ramom sa isturenom gredom
(75 cm međureni razmak)
Pregled teleskopskog rama
6-redna sejalica sa različitim teleskopskim ramovima u radu
4 m 50
Teleskopski ram
4 m 50
Teleskopski ram (125 ili 260)
sa isturenom gredom
4 m 50
Teleskopski ram 260
sa duplom gredom
6
6
6
8
8
2
2
2
3 m 50
3 m 50
3 m 00
4 m 50
6-redna sejalica sa teleskopskim ramom sa isturenom gredom u transportu
3 m 50
6-redna sejalica sa teleskopskim ramom i duplom gredom u transportu
u
ugi
Element za fiksiranje i stopiranje rama na teleskopskom
sistemi omogućava perfektno podešavanje za idealno
nameštanje međurenog razmaka na sejalic posebno radi
uklapanja skupljanja kada je sejalica opremnjena sa
dodatnom opremom.
3 m 00
17
1206-0186_NG+4 RU-PL-CS-NL-HR__ 02/08/12 13:44 Page18
TELESKOPSKI MONOBLOCK2
KOMFORT RAMOVI
6-red Monoblock2 Komfort sejalica sa
uređajem za min. đubrivo 1030L i
Mikrosem uređajem
Teleskopski Monoblock2 komfort ram
Monoblock2 Komfort ram može biti opr emeljen sa 6, 7 or 8 set venih sekcija. Ovaj teleskopski ram
je dostupan u k oncepciji jednostr uke t eleskopske gr eden (sk lopiva na šir inu o d 3m50) ili dupla
teleskopska greda (sklopiva na širinu od 3m00 u zavisnosti od međurednog razmaka). Opremljena
je u standard sa širokim pogonskim točkovima koji osiguravaju konstantan pogon setvenih sekcija.
Monoblock2 Komfort ram takođe može biti opremljen sa uređajem za đubrivo “visokog kapaciteta”.
Širina grede
Broj setvenih sekcija
Međuredni razmak (cm)
4
Jednostruka
6
70-75-80
5
Broj “pogonskih” točkova
Broj menjača za setvu
Transportna širina
* U zavisnosti od opreme
Bočni glavni menjač
6-red Monoblock2 Komfort sejalica sa uređajem za min. đubrivo 680L i Mikrosem uređajem.
18
1206-0186_NG+4 RU-PL-CS-NL-HR__ 02/08/12 13:44 Page19
Specijalista za precizne sejalice
«PLUS» na Monoblock2 komfort sejalici sa uređajem
za min. đubrivo Mikrosem uređajem
Uređaj za min. đubrivo od 680 L ili 1030L
Monoblock2 K omfort sejalic e mo gu biti opr emljene sa ur eđajem z a min.
Đubrivo od 680 L ili 1030 L rezervoarom. Uređaju za deponovanje min. đubriva
su opremljeni sa 6 do 8 izvoda dozirnih uređaja izrađenih od nerđajućeg čelika
sa z asebnim z asunima. T urbina sa duplim k olom (D f) osigur ava efik asno
usisavanje vakumom i nošenje semena i tr ansport min. đubr iva na k rajnja 4
reda.
Platforma za pristup
Na Monoblock2 Komfort sejalicama sa uređajem za min. đubr ivo, platforma,
se isp oručuje u standar du, a omo gućava lak pr istup r ezervoaru z a min.
đubrivo, Pla tforma sa st epeništem omo gućavaju sigur an pr istup r ezervoaru
tokom procesa punjenja.
Podešavanje pomoću FertiDriveVM
4 m 50
4 m 50
ostruka teleskopska greda
0
Lako pristupačan sa bočne strane sejalice, FertiDriveVM varijabilna transmisija
omogućava veoma br zo podešavanje željene k oličine mineralnog đubriva po
hektaru. O va tr ansmisija je tak ođe opr emljena sa mehaniznom z a p otpuno
isključivanje, kada je potrebno zaustaviti potpuno distribuciju đubriva.
Dupli teleskopski ram
7
8
6
7
50-55-60
49
70-75-80
55-60-65-70
2
2
1
1
3 m 50
3 m 00
Podešavanje pomoću MicroDriveVM
Mikrosem sist em p oseduje M icroDriveVM varijabilni p ogonski sist em lak o
pristupačan sa brzim podešavanjem željene količine. Ova transmisija je takođe
opremljena sa mehanizmom z a br zo isk ljučivanje, koji se k oristi kada nema
potrebe za distribucijom.
3 m 00*
Pogonski točkovi
enjač
Pogon setvenih sekcija
osigurava ojačana transmisija.
Glavni menjač je pozicioniran
potpuno na levoj strani sejalice
za lak pristup i brzu promenu
prenosnog odnosa zamenom
zupčanika.
Mogućnost 20 kombinacija
prenosnog odnosa zamenom
zupčanika kao i širok izbor
setvene populacije.
Hidraulični markeri
Široki pogonski točkovi sa velikim
prečnikom osiguravaju pravilan i
konstantan pogon setvenih diskova.
Brza promena međurednog razmaka
kao I brza promena širine za različite
razmake traktorskih pneumatika.
19
Hidraulični markeri omogućavaju
markiranje na točak kao i na centar
traktora. Oni su takođe opremljeni
sa siguranosnim sistemom kao i
mehaničkim sistemom za
zaključavanje u transportu.
1206-0186_NG+4 RU-PL-CS-NL-HR__ 02/08/12 16:43 Page20
HIDRAULIČNO PROMENJIVI RAM
6-redni hidraulično promenjivi ram
sa uređ. za min. đurbivo
Hidraulično podesivi ram
NG Plus 4 hidr aulično podesiva sejalica omogućava brzu promenu međurednog razmaka pomoću
hidrauličnog sistema iz kabine traktora.
Hidraulično podesiv ram je sa stavljen iz dv e hidraulično pomerljive grede koje osiguravaju bočno
kretanje setvenih sekcija u cilju promene međurednog razmaka.
U standar du je opr emljena sa šir okim p ogosnkim t očkom k oji osigur ava k onstantno p okretanje
setvenih sekcija. Brza promena u širini omogućava skupljanje na širinu traktora.
Model
Ex
Broj setvenih sekcija
Međuredni razmak (cm)
Broj « pogosnkih » točkova
Broj menjača za setvu
6-red Hidraulično podesiva sejalica omogućava razmake od 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 i 80 c m.
Transportna širina
Teleskopske grede
Izmešana 6/7 redova hidraulično podesiva verzija sejalice omogućava međuredne razmake od 75
do 80 c m na 6 r ows k ao i 55 i 60 c m na 7 r edova. I zmeđu ostalo g omo gućava v eoma br zo
prebacivanje i p odešavanje b ez do datnog montir anja, sa 6 r edova na 7 r edova
suncokret/uljanarepica.
20
Hidraulično pomerljive teleskopske grede
osiguravaju bočno pomeranje setvenih sekcija u
cilju promene međurednog razmaka.
U cilju smanjivanja trenja koje se javlja prilikom
operacija skupljanja i širenja, ugrađeni su kuglični
ležajevi koji garantuju dugačak vek ekspoatacije.
o
1206-0186_NG+4 RU-PL-CS-NL-HR__ 02/08/12 16:43 Page21
M
Specijalista za precizne sejalice
«PLUS» na HIDRAULIČNO podesivoj sejalici
sa uređajem za min. đubrivo
i Mikrosem uređajem
Platforma za prilaz
Na sejalic i sa hidr aulično pr omenjivim r amom, pr istupna pla tform, k oja se
isporučuje u standard, omogućava lak prilaz depozitoru za đubrivo. Platforma
sa st epenicama tak ođe omo gućava b ezbedan pr ilaz r ezervoarima t okom
procesa punjenja.
Pneumatski transport do krajnjih redova
Na sejalic i sa hidr aulično pr omenjivim r amom, dupla funk cija tur bine (D f)
omogućava efik asan v akum na set venim pločama a k oristi se tak ođe i z a
transport granula min. Đubriva za krajnje redove za efikasniju distribuciju na
45 ili na 80 c m međur ednog r azmaka. N a k rajnjim r edovima, c iklon o d
nerđajućeg čelika je integrisan na svakom diskosnom ulagaču.
Diskosni ulagač za đubrivo
Sejalica se hidr aulično pr omenjivim r amom je opr emljena u standar d sa
duplim diskosnim ulagačima za mineralno đubrivo.
Ovi diskovi su podesivi po visini sa klinovima i opremljeni su sa S-oprugom.
Podešavanje pomoću FertiDriveVM
Extend 6 redova
Extend miks 6/7 redova
6
7
od 45 do 80 cm
55 i 60 cm (7 redova)
75 i 80 cm (6 redova)
2
2
1
1
3 m 00
3 m 10
Podešavanje međurednog razmaka
Podešavanje međurednog razmaka na sejalici
NG Plus 4 sa hidraulično promenjivim ramom je
veoma jednostavno. Potrebno je samo
pozicionirati stop-elemente na gredi za
podešavanje na potrebnu širinu i zatim raširiti
ili skupiti ram pomoću hidraulinih cilindara na
željen međuredni razmak.
Lako pristupačan sa bočne strane sejalice, FertiDriveVM varijabilna transmisija
omogućava veoma brzo podešavanje željene k oličine mineralnog đubriva po
hektaru. O va tr ansmisija je tak ođe opr emljena sa mehaniznom z a p otpuno
isključivanje, kada je potrebno zaustaviti potpuno distribuciju đubriva.
Podešavanje pomoću MicroDriveVM
Mikrosem sist em p oseduje M icroDriveVM varijabilni p ogonski sist em lak o
pristupačan sa brzim podešavanjem željene količine. Ova transmisija je takođe
opremljena sa mehanizmom z a br zo isk ljučivanje, k oji se k oristi k ada nema
potrebe za distribucijom.
* Uređaj za min. đubrivo je dostupan samo na 6-redova Extend verziji
Bočni glavni menjač
Pogon setvenih sekcija osigurava ojačana
transmisija. Glavni menjač je pozicioniran
potpuno na levoj strani sejalice za lak pristup i
brzu promenu prenosnog odnosa zamenom
zupčanika. Mogućnost 20 kombinacija
prenosnog odnosa zamenom zupčanika kao i
širok izbor setvene populacije.
21
Pogonski točkovi
Široki pogonski točkovi sa velikim prečnikom
osiguravaju pravilan i konstantan pogon setvenih
diskova. Brza promena međurednog razmaka kao I
brza promena širine za različite razmake traktorskih
pneumatika.
1206-0186_NG+4 RU-PL-CS-NL-HR__ 27/07/12 16:28 Page22
DUPLA I TFC HIDRAULIČNO SKLO
Plivajući dupli skopivi ram
Plivajući hidraulično sklopivi ram može biti opremljen sa 8 redova u
“kukuruznoj” verziji i do 12 redova u verziji “šećerne repe”. Ovo je sistem
od 3 m širine u sklopljenoj poziciji koji zadovoljava bezbedan transport na
putu.
Dizajn je kompatibilan sa neparnim brojem (9 ili 11 redova). Plivajući
karakter ove sejalice omogućava perfektno kopiranje terena.
Model
Dupla greda
TFC hidraulino sklopiva
Broj setvenih sekcija na 75 ili 80 cm
8
8
Broj setvenih sekcija na 75 ili 80 cm
12
-
Broj « pogonskih » točkova
4
4
Broj setvenih menjača
3
3
3 m 00
3 m 00
Transportna širina
Perfektno kopiranje
konfiguracije terena
TFC hidraulično sklopivi ram
TFC hidraulino sklopivi ram može biti opremljen sa 8 setvenih sekcija u
« kukuruznoj » verziji. Može biti opremljen sa 1500 L uređajem za min.
đubrivo. Ovaj hidraulični ram omogućava sklapanje na transportnu širinu
od 3 m. TFC hidraulično sklopivi ram je dostupan u verziji sa 4 pogonska
točka (širina pneumatima 26x12) za perfektno kopiranje terena ili u krutoj
varijanti sa 2 prenja pogonska točka (širine 26x12).
Plivajući Dupla hidraulično sklopiva greda kao i TFC greda imaju potpuno nezavina krila sa
pogonskim točkovima. Ova karakteristika omogućava perfektno kopitanje konfiguracije terena.
Na kraju parcele ili na zavrešku uvratina, ovi ramovi vam omogućavaju nezavisno podizanje jedne
strane krila ili (oba) sa automatskim zaustavljanjem pogona na setvene sekcije.
22
K
1206-0186_NG+4 RU-PL-CS-NL-HR__ 27/07/12 16:29 Page23
O PIVA GREDA
Specijalista za precizne sejalice
8-redna sejalica sa hidraulično sklopivim Dupli ramom
(75 cm međuredni razmak)
12-red Dupla hidraulično sklopiva sejalica (45 cm međuredni razmak)
8-redna TFC hidraulično sklopiva sejalica (75 cm međuredni razmak)
piva
Kruta TFC greda
8
2
1
3 m 00
Hidraulični marker na duploj hidraulično sklopivoj gredi
i na TFC sklopivoj gredi omogućava kompktno sklapanje
za minimalnu tranposrtnu širinu.
Elekrični Eco hidraulični selektor
(2 DA / 4 funkcije) je dostupan
kao opcija na duplom
hidraulično sklopivom ramu kao
i TFC ramu za kontrolu 4
funkcije na sejalici upotrebom
samo 2 para dvosmernih
hidrauličnih izvoda na traktoru.
8-redna kruta TFC hidraulično sklopiva sejalica (75 cm međureni razmak)
«PLUS» na TFC sejalicama sa uređajem za min. đubrivo
Uređaj za min. đubrivo 1500 L
TFC sejalica može biti opremljena sa uređajem za min. đubrivo od 1500 L. Uređaj je
opremljen sa 8 izvoda distributivnog sistema sa individualnim zasunima. Turbina
sa duplim kolom (Df) osigurava efikasan vakum za nosenje semena a takođe i
pulsiranje min. đubriva na spoljnja 4 reda. Stepenice omogućavaju lak i siguran
pristup rezervoarima za min. đubrivo.
Električni selektor (1 DA / 4
funkcije je dostupan kao opvija
(samo za duplu hidraulično
sklopivu gredu) za kontrolu 4
funkcije na sejalici upotrebom
samo jednog para dvosmernog
hidrauličnog izvoda.
Podešavanje pomoću FertiDriveVM
Lako pristupačan sa bočne strane sejalice, FertiDriveVM varijabilna transmisija
omogućava veoma brzo podešavanje željene količine mineralnog đubriva po
hektaru. Ova transmisija je takođe opremljena sa mehaniznom za potpuno
isključivanje, kada je potrebno zaustaviti potpuno distribuciju đubriva.
23
1206-0186_NG+4 RU-PL-CS-NL-HR__ 27/07/12 16:29 Page24
CRT HIDRAULIČNO SKLOPIVI RA
12-redna CRT hidraulično sklopiva sejalica
(75 cm međuredni razmak)
CRT hidraulično sklopivi ram
CRT hidraulično sklopivi ram može biti opremljen sa 12 setvenih sekcija u
“kukuruznoj” verziji. Hidraulično sklopici i hidraulično pomerljivi ram
omogućava skupljanje tj. Sklapanje sejalice na transportnu širinu od 3 m
(u zavisnosti od međurednog razmaka i opreme). Mogućnost prlivanja
rama osigurava perfektno kopiranje konfiguracije terena.
Dužina grede
Broj setvenih sekcija
Međuredni razmak (cm)
9 m 00
12
70-75-80
Broj « pogonskih » točkova
4
Broj setvenih menjača
3
Transportna širina
3 m 00*
* U zavisnosti od opreme
Perfektno kopiranje terena
CRT hidraulično sklopivi ram poseduje nezavisna krila sa pogonskim točkovim. Ova karakteristika omogućava perfektno kopiranje terena, što je idealno za blagim
brdovitim prevojima kao na malim parcelama.
24
1206-0186_NG+4 RU-PL-CS-NL-HR__ 27/07/12 16:29 Page25
MOVI
Specijalista za precizne sejalice
Električni distributor omogućava
kontrolu svih funkcija sejalice samo sa
jednim parom dvosmernog hidrauličnog
izvoda. Automatska kontrola na
krajevima parcele omogućava podizanje
krila sejalice kao i automatsko podizanje
hidrauličnih markera.
Centralni deo rama je sastavljen iz duplog teleskopkog rama, krila su
teleskopski pokretna, kao i komplet ram koji je hidraulično sklopic na 3 m
transportne širine (zavisnoti od opreme).
Kompakt sklopivi hidraulični marker omogućavaju
markiranje in a točak traktora in a centar a ujedno
zauzimaju veoma malo mesta za transport. Oni su
takođe opremljeni sa sigurnosnim sistemom.
CRT ram može biti opremljen sa standardnim uređajem za min. đubrivo (4 x 270 lit) ili sa opremom za prednji uređaj
za đubrenje DUO system. U ovoj konfiguraciji, sejalica poseduje 2 distributivna sistema.
(podešavanje u skladu sa međurednim razmakom i opremom)
25
1206-0186_NG+4 RU-PL-CS-NL-HR__ 27/07/12 16:29 Page26
UDVOJENI RAMOVI
18-redna sejalica sa udvojeni ramom
(45 cm međuredni razmak)
Udvojeni ramovi
Udvojeni ramovi nastaju spajanjem 2 standardna kruta rama. Ova 2
rama su ojačana sa duplom gredom 180x180 mm – 8 m 70 za 12 m 50
dužine. Ovaj tip rama je podesan za 12 do 16-redova sejalice za kukuruz
ili 18 redova za šećernu repu.
Perfektno kopiranje terena
Na udvojenim konfiguracijama sejalica, ispravno kopiranje terena je veoma važno. Ovo je razlog zašto svaki ram koji je nezavistan čini jedan udvojeni ram
što omogućava perfektno kopiranje terena.
26
1206-0186_NG+4 RU-PL-CS-NL-HR__ 27/07/12 16:30 Page27
Specijalista za precizne sejalice
18-redna sejalica sa udvojenim ramom (45 cm međuredni razmak)
12-redna sejalica sa udvojenim ramom (75 cm međuredni razmak)
Dužina grede
8 m 70
12 m 50
Broj setvenih sekcija na 75 cm
12
16
Broj setvenih sekcija na 45 cm
18
-
Broj pogonskih točkova
8
8
Broj menjača
2
2
3 m 00
3 m 00
Transportna širina (sa kolicima)
Dupla greda 180x180 mm koja
udvaja ramove ima integrisan sistem
razvoda vakuma.
Sistem fiksiranja na
udvojenom ramu dozvoljava
svakoj setvenoj sekciji da
kopira konfiguraciju terena.
Trostruki hidraulični marker
omogućava kompaktno
sklapanje za minimalne
transportne dimenzije.
Za lakši transportt, po dužini pozicionirana su
tranportna kolica koje se mogu dobiti u opciji. Ova
transportna kolica opciono mogu biti opremljen sa
hidraulčnim ili pneumatskim kočionim sistemom.
27
1206-0186_NG+4 RU-PL-CS-NL-HR__ 27/07/12 16:30 Page28
DEPOZITOR ZA ĐUBRENJE
Standardni depozitor, depositor sa « visokim
kapacitetom » ili prednji rezervoar, sa MONOSEM
možete izabrati uređaj za đubrenje koji vam
najviše odgovara za vaše uslove setve.
STANDARDNI REZERVOAR
Standardni plastični rezervoar je dostupan u tri veličine.
• 85L rezervoar, sa 1 izlazom.
• 175L rezervoar, sa 2 ili 3 izlaza.
• 270L rezervoar, sa 3 izlaza.
Oni mogu biti montirani na krutim, teleskopskim, sklopivim ili udvojenim
ramovima.
REZERVOARI « VISOKOG KAPACITETA » NA TELESKOPSKIM I HIDRAULIČNO SKLOPIVIM RAMOVIMA
Rezervoari visokog kapaciteta izrađeni od metalnog lima su
dostupni na Monoblock, Monoblock2, Hidraulično podesivim i TFC
ramovima. Čak i sa ovim rezervoarima transportna širina je ispod 3
m, sa duplom teleskopskom, hidraulično podesivom i i TFC ramu.
Krajnji redovi su napajani sa pulsirajućim vazduhom. Rezervoari su
opremljeni sa providnim prozorima za vizuelnu proveru nivoa
mineralnog đubriva iz kabine traktora. Kapacitet rezervoara
omogućava lako punjenje velikim vrećama od 500 kg.
Širok usipni koš
Lako i brzo pražnjenje
Rezervoari « visokog
kapaciteta »
omogućavaju sa
svojim širokim košem,
čisto i lako punjenje
rezervoara.
Monoblock
Rezervoar « visokog
kapaciteta » na 6-rednim
sejalicama i sejalicama sa
hidraulično promenjivim
ramom je opremljen sa
zasunom na svakoj strani
sa crevom koje
omogućava lako i brzo
pražnjenje rezervoara.
Monoblock2 / Extend / TFC
Varijator FertiDriveVM
Uređaju za mineralno
đubrivo na Monoblock2
Komfort, Extend and TFC
ramovima su opremljeni
sa transmisijom
varijabilne brzine za
jednostavno i precizno
podešavanje distribucije
količine min. đubriva.
Rezervoar « visokog kapaciteta » izrađen od metalnog lima na
Monoblock, jednostrukoj ili duploj teleskopskoj gredi imaju
kapacitet od 980 L.
Rezervoar « visokog kapaciteta » izrađen od metalnog lima na jednostrukoj teleskopskoj, Monoblock2
Komfort ramu imaju kapacitet od 680 L ili 1030 L. Na Extend ramu, kapacitet je 1020 L. Kapacitet od
1500 L je na TFC sklopivim ramovima.
28
1206-0186_NG+4 RU-PL-CS-NL-HR__ 02/08/12 14:37 Page29
Specijalista za precizne sejalice
REZERVOARI VISKOKOG KAPACITETA
ZA KRUTE GREDE
Rezervoari visokog kapaciteta izrađeni od metala si dostupni kod sejalica sa duplom
krutom gredom. Kapaciteti su 700 L i 1000 L i omogućavaju lako punjenje sa
đakovima od 500 kg.
PRENJI NOŠENI REZERVOARI
Prednji nošeni rezervoari MONOSEM je specijalno dizajnirani za aplikaciju sa min.
đubrivom. Čvrsta konstrukcija sa integrisanim koritom za doziranje, distributivni sistem
izrađen 100% od nerđajućeg čelika pogonjen sa pogonskim točkom “ledinašem” sa
integrisanim menjačem.
Turbina može biti pogonjena PTO prednjim traktorskim izvodom ili hidrauličnim
motorom.
Prednji nošeni rezervoar ima višestruku namenu i može biti kombinovan u upotrebi sa
SUPER CROP međurednim kultivatorom u kultivaciji.
Cikloni
Cikloni koji su montirani naspram svake
setvene sekcije omogućavaju nesmetano i
lako ispadanje granula mineralnog đubriva,
ujedno sprečavajući formiranje prašine
usled kretanja vazduha.
Uređaj za distribuciju od Inox-a
100% nerđajući čelik je
sastavni deo ovog
distribucionog sistema na
prednjem rezervoaru a
opremljen je sa zasunom i može
biti lako rastavljen.
Standardni prednji-nošeni rezervoar
Prednji nošeni DUO rezervoar
Prednji nošeni DUO rezervoar je dostupan u kapacitetima od 1500 Lit ili 1200 Lit.
Jedinica može biti montirana na NG Plus 4 12 redova CRT ramovima. Uređaj ima
dupli distributivni sistem izrađen od nerđajućeg čelika i menjač sa ručicom za brzu
promenu količine đubriva za distribuciju.
Standardni prednji nošeni rezervoar je dostupan sa kapacitetom od 1000 lit ili 1600
lit. Jedinica može biti montirana na NG Plus 4, 4. 6 i 8 redova sejalici, sa krutim,
teleskopskim ili duplim hidraulično sklopivim ramom.
29
1206-0186_NG+4 RU-PL-CS-NL-HR__ 27/07/12 16:31 Page30
M
Z
OPREMA DEPOZITORA ZA ĐUBRENJE
Distribucija zavojnicom
A
MONOSEM depozitori za mineralno đubrivo imaju
isti proizvodni kvalitet kao i sejalice a omogućavaju
raspodelu čvrstog mineralnog đubriva u veoma
preciznim dozama sa opremom koja perfektno
odgovara vašim zahtevima.
1
2
B
Doziranje zavojnicom (1),
potpomognuto sa mešačem (2),
osigurava ispravno doziranje
mineralnog đubriva.
Ove zavojnice su izrađene od
nerđajućeg čelika i različito su
granulisani kako bi obezbedili tačnu
željenu količinu đubriva.
Podešavanje količine đubriva
« Standard » zavojnica (A) u plavoj boji je za razbacivanje đubriva od 80 do 350
kg/ha za međuredni razmak na 75 cm i od 120 to 525 kg/ha za međuredni razmak
od 50 cm.
Zavojnica « visokog kapaciteta » (B) u crvenoj boji je granulisana za razbacivanje
đubriva od 160 to 700 kg/ha za međuredni razmak od 75 cm i od 240 to 1050
kg/ha za međuredni razmak od 50 cm.
Podešavanje količine đubriva za
razbacivanje u toku setve se vrši pomoću
menjača sa 12 različitih prenosnih odnosa.
Tablica za podešavanje količine đubriva
omogućava brzo podešavanje.
Depozitori za unočenje đubriva sa raonicima ili duplim diskovima
Dve vrste depozitora za đubrenje su u ponudi:
• sa raoničnim ulagačima
• sa duplim diskosnim ulagačima
Depozitori sa raoničnim ulagačima imaju izmenjivi raonik. Depozitori sa diskovima su više univerzalni i podesni za primenu u
sistemima redukovane obrade ili težim uslovima sa puno žetvenih ostataka. 2 vrste diskosnih ulagača su dostupni i poseduju
sigurnosni sistem sa elestičnom oprugom a podesive su visine. Za setvu šećerne repe, razvijeni su specijalni diskosni ulagači.
Standardni
rezervoar
Prednji nošeni
rezervoar
Rezervoar Visokog kapaciteta
Monoblock Monoblock2
Comfort
Extend
TFC
Kruti ram
Kapacitet
(broj redova
u kukuruzu)
2 x 175 litara (4 reda)
2 x 270 litara (6 reda)
4 x 175 litara (8 reda)
4 x 270 litara (12 reda)
980 litara
680 litara
1050 litara
1020 litara
1500 litara
Broj redova (kukuruz)
4 do 12
6
6 do 8
6
8
Mini/maxi količinu
na 50
120 do 525 kg/ha
(240 do 1050 kg/ha)
120 do 525 kg/ha
(-)
120 do 525 kg/ha
(240 do 1050 kg/ha)
80 do 350 kg/ha
(160 do 700 kg/ha)
80 do 350 kg/ha
(-)
80 do 350 kg/ha
(160 do 700 kg/ha)
(sa zavojnicom za veću količinu)
Mini/maxi količinu
na 75
(sa zavojnicom za veću količinu)
Tip rama
Kruti-Teleskopski
Hidraulično sklopivi
Teleskopski
(Dupla greda i CRT)
(Monoblock)
Udvojeni
Punjenje sa Big-Bag
vrećama
Teleskopski
Extend
(Monoblock2
Comfort)
Sklopivi
(TFC)
Standard
1000 litara (4 reda)
1000 litara
2 x 700 litara (6 reda)
1600 litara
2 x 1000 litara (8 reda)
4 do 8
Kruta greda
(dupla-greda)
4 do 8
DUO
1500 litara
2100 litara
12
Distribucija u zavisnosti
od kvaliteta min. đubriva
Kruta greda
Teleskopska
Hidraulično
sklopiva
Sklopivi
(CRT)
(dupla-greda)
Ne
Da
30
Da
Da
1206-0186_NG+4 RU-PL-CS-NL-HR__ 27/07/12 16:31 Page31
MIKROSEM DEPOZITOR
ZA HEMIJSKU ZAŠTITU
Specijalista za precizne sejalice
Bilo da se radi o insekticidu ili i helicidu, Mikrosem
sistem sa zavojnicom obezbeđuje ispravnu raspodelu
mikro granula. Jednostavan dizajn obezbeđuje laku i
pouzdanu upotrebu. Više-namenski, Mikrosem je
kopmatibilan sa glavnim mikro granulisanim hemijskim
proizvodima koji se mogu naći na tržištu (insekticidi,
helikocidi,...).
Distribucija zavojnicom
Mikrosem depozitor za hemijsku zaštitu
Princim Mikrosem distribucije je zasnovan na sistemu zavojnice. Mikrogranulat
koji se nalazi u rezervoaru biva zahvaćen pomoću 2 zavojnice (1). Mešač (2)
omogućava konstantno punjenje ovih zavojnica. Zupčanik (3) potom distribuira
proizvod u izvode (4). Različiti tipovi zavojnice su dostupni za specifične proizvode
(5).
1
2
3
4
Sprovodna cev
6
Helicide Mikrosem za hemijsku zaštitu
7
5
Podešavanje Mikrosem sistema
Podešavanje raspodele
mikrogranulata je omogućeno
korišćenjem menjača sa 18 različitih
prenosnih odnosa. Ukoliko je
potrebno, ostali lančanici su
dostupni sa brzim sistemom izmene.
Tabela za podešavanje koja se
isporučuje sa sistemom omogućava
brzo podešavanje željene količine
proizvoda. Kao standard ovaj sistem
može da obezbedi doziranje u
količinama od 3 to 25 kg/ha i od 3 to
10 kg/ha za helicide Mikrosem na
sejalicama sa međurednim
razmakom od 75 cm.
Kombinovani Mikrosem sistem
Sprovodna cev insekticid Mikrosem
sistema (6) je pozicionirana između 2
diska za proizvode koji se dovode u liniju
setve.
Sprovodna cev helicid Mikrosem sistema
(7) su podesivi za proizvode koje je
potrebno pozicionirati u liniju setve pre ili
posle prolaska pritisnih točkova.
Pražnjenje rezervoara
8
9
Insekticid i Helicide Mikrosems sistem može
biti spojen u jedab za istovremeno doziranje i
distribuciju 2 različita proizvoda.
31
Kapacitet Mikrosem rezervoara je 20L.
40-litarski rezervoari su dostupni kao opcija
(a zavisnosti od montaže rama sejalice).
Ovtoru za pražnjenje (8) i zasun sa kevkom (9)
omogućuju jednostavno i brzo pražnjenje
ostatka proizvoda.
1206-0186_NG+4 RU-PL-CS-NL-HR__ 27/07/12 16:31 Page32
SISTEM UKLJUČIVANJA
I ISKLJUČIVANJA REDOVA
Spojnice za uključivanje i isključivanje omogućuju
posebno uključivanje svake setvene sekcije.
Nekoliko sistema kontrole su u ponudi. Oni
omogućuju zaustavaljnje prenosa obrtanja bez
potrebe za prekidanjem dovoda podpritiska i na
taj način sprečavaju nepotrebno mešanje semena
unutar setvenog aparata i varijaciju podpritiska.
Mehanički sistem sa polugom
Mehanički sistem spojnice za uključivanje i
isključivanje sa polugom, dostupan kao opcija, je
jedno ekonomično rešenje za uključivanje setvene
sekcije.
Sistem Elektromagnetna spojnica za uklj./isklj.
sa ručnom kontrolome
Sistem Elektromagnetnih spojnica za uklj./isklj.
Sistem elektromagnetnih spojnica
za uključivanje i isključivanje sa
ručnom kontrolom omogućava
pojedinačnu manipulaciju sa
setvenim sekcijama iz kabine
traktora. Svaki red je opremljen sa
rotacionim kontrolnim svetlom.
Sistem je dostupan na 2, 4, 6, 8 ili
12 redova.
Sistem sa elektromagnetnim spojnicama za usključivanje i isključivanje
omogućava pojedinačnu manipulaciju iz kabine traktora. Kontrolna kutija
komanduje operacijama sa elektromagnetnim spojnicama koje su montirane na
setvenim sekcijama. Nekoliko različitih modela se nalazi u ponudi.
Elektromagnetna spojnica na
NG Plus 4 setvenoj sekciji
Sistem za uklj/isklj. sekcija CR 4200
specijalno dizajniran, za system
CS 4200 je dostupan kao opcija.
Ova kontrola omogućava uklj/isklj
do 12 sekcija.
Primeri sistema za uključivanje i isključivanje
CS 4200, CS 5000, CS 6200 i CS 7000
kontrolori setve sa sistemom za
uključivanje i isključivanje redova.
CS 4200, CS 5000, CS 6200 i CS 7000 kontrolori setve mogu biti
opciono opremljeni sa sistemom za uključivanje i isključivanje
redova. U ovom slučaju, kontrola uključivanja i isključivanja
setvenih sekcija se vrši direktno preko monitora kontrolora
setve. CS 5000, CS 6200 i CS 7000 su takođe opremljeni sa
funkciom automatskog ostavljanja stalnog traga.
32
1206-0186_NG+4 RU-PL-CS-NL-HR__ 27/07/12 16:32 Page33
KONTROLORI SETVE
Kao specijalista za precizne sejalice, MONOSEM nudi
široku paletu kontrolora setve. Od jednostavne
provere isejavanja do brojanja sa indikacijom
razmaka između biljaka u redu, možete naći
kontrolore setve koji će najviše odgovarati vašim
potrebama.
Funkcija
CS 1000
CS 1200
CS 4200
CS 5000
CS 1000
CS 1200
CS 3000
/
CS 4200
CS 5000
/
CS 6200
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alarm za programirano odstupanje
-
Radna brzina preko senzora
-
•
•
•
•
•
Radna brzina preko radara
-
-
Ukupna površina
-
Parcijalna površina
-
•
•
Prosečna populacija
-
-
Razmak između semena
-
-
Ručno uklj./isklj. reda
-
-
-/
Programibilno uklj./isklj. reda
-
-
-
Maksimum broj redova
16
12
Kontrola setvene populacije
-
ISOBUS kompatibilnost (ISO 11783)
-
Isejavanje semena red po red
Alarm ukoliko nema semena
Stop alarm
CS 7000
•
•
•
•
-
•
•
•
•
•
•
32 / 12
18 / 24
32
-
-
-
-
-
-
•
•
•
•
m
m
/-
“SeedDrive” hidraulična kontrola setvene populacije zamenjuje klasični menjač (ili
više njih) sa nekoliko hidrauličnih motora koji pogone setvene diskove. Ovakav
sistem omogućava non-stop promenu setvene populacije direktno iz kabine
traktora.
CS 7000 terminal poseduje pregled koji omogućava operatoru da prati rad sejalice.
Ona je povezana sa glavnom kontrolnom jedinicom (ECU) koja se nalazi na sejalici
pomoću kabla i standardnog 9-pinskog konektora. CS 7000 Terminal i sistem
hidraulične kontrole “SeedDrive” za promenu setvene populacije je kompatibilan
sa ISO 11783 standardom koji je više poznatiji kao ISOBUS.
33
CS 6200
•
•
•
•
•
•
•
/-
m
CS 7000 i Seed-Drive
CS 7000
CS 3000
•
•
Senzor kontrolora setve je
pozicioniran ispod setvenog
aparata. Svetlosni snop
kontroliše prolazak semana,
čak i najmanje semenke.
•
: Standard
m : Kao opcija
- : Nije moguće
1206-0186_NG+4 RU-PL-CS-NL-HR__ 27/07/12 16:32 Page34
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Ramovi
Single teleskop
Monobar Monoblock2
Monoblock
Comfort
Kruta greda
3 m 00
3 m 00
4 (6)
70-75-80
(45)
Širina
Transportna širina (sa transportnim kolicima)
Broj redova, kukuruz (Šeć. Repa)
Međuredni razmak, kukuruz cm (Šeć. Repa) cm
4 m 50
4 m 50
6
70-75-80
6 m 10
6 m 10 (3 m 00)
8 (12)
70-75-80
(45-50)
Turbina
Pneumatici
Standardni (16 odnosa)
Menjača
Bočni (20 odnosa)
2 x (6.5x15)
1
-
•
Hidraulični markeri
Depozitor za
đubrenje
Standardni
m
2 x 175 l.
Visokog kapaciteta
m
1 x 1000 l.
4 x (6.5x15)
1
-
•
2 x 270 l.
m 1 x 980 l.
ili 2 x 700 l.
m
4 m 50
3 m 50
6
4 m 50
3 m 50
6
4 m 50
3 m 00
6
70-75-80
70-75-80
70-75-80
Pogon preko PVT – 540 o/min u standardnoj verz
2 x (6.5x15)
2 x (26x12)
2 x (6.5x15)
2
1
1
1
-
•
•
m
4 x 175 l.
m
2 x 270 l.
m
2 x 1000 l.
m
1 x 980 l.
•
m 1 x 680 l.
ili 1 x 1030 l.
•
m
2 x 270 l.
m
1 x 980 l.
•
m
ili
Prednji nošeni DUO
-
-
-
-
-
-
Insekticid
m
m
m
m
m
m
m
Helikocid
m
m
m
m
m
m
m
Brojač hektara
m
m
m
m
m
m
m
Kontrolori setve
m
m
m
m
m
m
m
Sistem za uključivanje/isključivanje секција
m
m
m
m
m
m
m
Komplet za signalizaciju
m
m
m
m
m
m
m
Integrisana transportna kolica
800 kg
(1000 kg)
-
m
-
-
-
1100 kg
1650 kg
(2050 kg)
1250 kg
1450 kg
1300 kg
Standardni prednji-nošeni
Težina sejalice za kukuruz (Šeć. Repu)
: Standard
m : Kao opcija
m
m
m
m
m
m
- : Nije moguće Za ostale modele, specialne međuredne razmake i druge useve, molimo vas za konsultaciju.
GLAVNI SETVENI DISKOVI NG PLUS 4
Tip useva
Diskovi u standardu
Broj rupa
Prečnik rupe
Razmak u redu
(standardni menjač)
Druge mogućnosti, broj i
prečnik Ø rupa
Kukuruz
DC 3050
30
5 mm
7 do 21,5 cm
18 - 24 i ø 4,5 - 6 mm
Suncokret
DC 2425
DC 1825
24
18
2,5 mm
9 do 26,5 cm
12 do 35,5 cm
Šećerna repa
DC 3020
30
2 mm
7 do 21,5 cm
24
Grašak
DC 6045
DC 6035
60
4,5 mm
3,5 mm
3,5 do 11 cm
ø 2,5 mm
Soja - Pasulj
DC 6045
60
4,5 mm
3,5 do 11 cm
Uljana repica
DC 7212
72
1,2 mm
3 do 9 cm
36 - 60 - 120
Kupus
DC 3612
36
1,2 mm
6 do 18 cm
72 - 120
Sirak
DC 7222
72
2,2 mm
3 do 9 cm
36
Pasulj
DC 3060
30
6 mm
7 do 21,5 cm
ø 5 - 6,5 mm
Kikiriki
DC 3065
30
6,5 mm
7 do 21,5 cm
36 i ø 5,5 - 6 mm
34
Za ostale modele, specialne međuredne razmake i druge useve,
molimo vas za konsultaciju.
Mikrosem
•
2 x (6.5x15)
1
-
Dupla telesko
M
Monoblock
1206-0186_NG+4 RU-PL-CS-NL-HR__ 27/07/12 16:33 Page35
E
Specijalista za precizne sejalice
a teleskopska
Monoblock2
k
Comfort
Extend
miks 6/7
Extend 6 redova Extend
redova
Sklopiva
Udvojena
Dupla greda
TFC Sklopiva
TFC Kruta
3 m / 4 m 50 3 m 10 / 4 m 50
6 m 00
6 m 00
6 m 00
3 m 00
3 m 10
3 m 00
3 m 00
6
6
8
8
8
45-50-55-6075-80
(6
redova)
70-75-80
75-80
75-80
70-75-80
(45-50)
65-70-75-80 55-60 (7 redova)
dnoj verziji, 450 ili 1000 o/min kao opcija Hidraulični pogon kao opcija, univerzalno kačenje kao opcija
)
2 x (26x12)
2 x (26x12)
2 x (26x12)
4 x (6,5x15)
4 x (26x12)
2 x (26x12)
3
3
1
1
1
1
CRT
4 m 50
3 m 00
6
l.
l.
•
m 1 x 680 l.
ili 1 x 1030 l.
•
-
m
1 x 1020 l.
•
-
•
•
4 x 175 l.
m
-
-
8 m 70
3 m 00
12 (18)
12 m 50
3 m 00
16 (-)
70-75-80
70-75-80
70-75-80
4 x (6,5x15)
3
-
8 x (6,5x15)
2
-
8 x (6,5x15)
2
-
•
•
-
-
-
-
•
-
-
1 x 1500 l.
m
9 m 00
3 m 00
12
m
•
4 x 270 l.
m
1 x 1500 l.
4 x 270 l.
m
-
-
-
-
-
-
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
-
-
-
1500 kg
1650 kg
1800 kg
2150 kg
(2450 kg)
2800 kg
2750 kg
m
m
m
m
(sa uređajem
za min. đubrivo)
-
m
-
-
(sa uređajem
za min. đubrivo)
na kolicima
m
m
na kolicima
-
m
m
3300 kg
3250 kg
Kolica: 950 kg
4250 kg
Kolica : 950 kg
OPREMA NG PLUS 4 SETVENA SEKCIJA
molimo vas za konsultaciju.
•
: Standard
m : Kao opcija
- : Nije moguće
1) : U zavisnosti od
međurednog razmaka
i ramova
Za ostale modele,
specialne međuredne
razmake i druge useve,
molimo vas za
konsultaciju.
Tip setvene sekcije
52L rezervoar
16L rezervoar
Kopirni točkovi 110 mm
Kukuruz
Suncokret
Grašak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šećerna repa
m
1)
•
1)
•
•
m
Uljana repica
• 1)
• 1)
• 1)
m
m
m
m
Uski razgrtač grudvi
m
m
m
Razgrtač grudvi na opruzi
m
m
m
m
m
Disk na setvenoj sekciji
m
m
m
m
m
Ježasti disk-rezid menadžer
m
m
m
PRO Točak
m
m
Kopirni točkovi 50 mm
Standardni razgrtač grudvi
Pritisni točkovi 2”
•
•
•
•
Pritisni točkovi 1”
m
m
m
35
m
1)
m
m
m
1)
•
•
•
•
m
m
NG+4 RU-PL-CS-NL-HR_07-13__ 19/07/13 10:24 Page36
Prodaja polovne
mašine
Vrednost polovne mašine vam
daje veoma dobru informaciju
o kvalitetu nekog proizvoda i
njegovoj podešenosti datom
tržištu. Tako da ukoliko se
odlučite da prodate vašu
MONOSEM sejalicu, znaćete
da cenite njenu veću cenu u
ponovnoj prodaji kao polovne
mašine.
Više namenska
pneumatska sejalica
NG Plus 4 sa duplim
diskom
MONOSEM kvalitet
Kvalitet je uvek bio glavna
briga MONOSEM fabrike.
Ovo je razlog zašto je tolika
pažnja posvećena kontroli
kvaliteta proizvoda u našoj
fabrici.
Specijalna pneumatska
sejalica za direktnu setvu
« low-till » NX 2 sa
diskovima
Savet
COMPAGNIE COMMERCIALE RIBOULEAU
Rezervni delovi
Naš departman za rezervne
MONOSEM partneri su
Širom celog sveta, kvalitet i
delove u svakom trenutku ima
specijalno kvalifikovani da vas
pouzdanost je česta
raspoloživost svih originalnih
informišu o mogućnostima u
asocijacija sa MONOSEM
delova i dodatne opreme u
setvi, kao i da vam pomognu
imenom. Ovo je rezultat
magacinu. Tako da i posle
sa pravim savetima.
određenih rešenja postignutih
nekoliko godina , budite
u preko 60 godina iskustva u
sigurni da ćete naći željene
poljoprivredi.
delove kod MONOSEM
partnera.
Univerzalna pneumatska
sejalica sa NC ulagačem
Specijalista za precizne sejalice
Iskustvo
Specijalna povrtarska
sejalica za mala semena
MS
Mehaničke sejalice za
setvu pilirane šećerne repe
MECA V4
Kultivator
Paris
Distributor
Nantes
Largeasse
Poitiers
8, rue de Berri - 75008 PARIS - FRANCE
RIBOULEAU MONOSEM
Bordeaux
Fabrika - Tehnički departman - Istraživanje - Informacije
12, rue Edmond Ribouleau - 79240 LARGEASSE FRANCE
TEL. 00 33 5 49 81 50 00 – FAX 00 33 5 49 72 09 70
Sve informacije koje se tiču opreme, glavnih karakteristika, težine i dimenzija su trenutne na dan štampanja ove brošure i kogu varirati u zavisnosti od zemlje. Ovi podaci mogu biti promenjeni bez prethodnog obaveštenja. Ova brošura se ne može
uzeta u obzir kao finalni dokument. Vaš Monosem partner neće oklevati u pravovremenom informisanju o eventualnim nastalim promenama. U cilju boljeg prikaza proizvoda u ovoj brošuri, neki sigurnosni sistemi i mehanizmi su uklonjeni sa slika.
Sa izuzetkom u ovom slučaju a u skladu sa uputstvima za upotrebu i preporukama iz uputa, svi ovi sistemi moraju biti montirani na mašini.
Réf. 90100CS– 07/13
w w w.monosem.com
Download

Pneumatska sejalica sa duplim diskom