Kombinacija za pripremu zemljišta
Priprema setvene posteljice
posredstvom izuzetne
tehnologije
Nova kombinacija za pripremu zemljišta Terra Star, idealno je rešenje za savršenu setvenu posteljicu.
Regent Terra Star, sa radnom širinom od 4 do 8m, omogućava optimalno ravnanje i usitnjavanje velikih površina.
Tehnologija zaključavanja glavnog rama u završnoj poziciji i paralelno navođenje sekcija
motičica staraju se o konstantnoj dubini rada.
Ravnanje celom širinom i intenzivno mrvljenje za
rezultat daju optimalnu setvenu posteljicu.
Sistem Exakta
Svi TerraStar modeli mogu dodatno biti opremljeni
prednjim valjkom za usitnjavanje = Exacta.
Regentov sistem TerraStar – Exakta omogućava
predsetvenu pripremu u samo jednom prohodu.
Putem prednjeg valjka za usitnjavanje omogućeno
je finije mrvljenje i ujednačenija radna dubina.
Prednost ovog sistema je bolja dostupnost vazduha
i toplote semenu što podstiče klijanje, naročito je
korisno kod sitnih semena kao što su šećerna repa i
uljana repica.
Dupli valjak na poprečnim talasastim šinama
stara se o odličnom usitnjavanju i kompaktovanju
zemljišta za setvu. Ležajevi velikih dimenzija na
valjcima za usitnjavanje garancija su dugovečnosti.
Sa nosećim ramom između valjaka omogućeno je
ujednačeno raspoređivanje pritiska. Prečnici valjaka
za usitnjavanje su 320mm napred i 260mm nazad.
Ø Sklanjači tragova lako se
podešavaju na različite
širine tragova traktora.
Ploče za fino ravnanje
(opcija)
Ilustracija:
SV6
Kultivacija
Paralelne sekcije motičica staraju se o preciznoj
radnoj dubini. U zavisnosti od strukture tla,
mogu se izabrati različiti tipovi motičica. Ovo
predstavlja veliku prednost pogotovo kod
pripreme setve za kukuruz i repu. Podešavanje
radne širine je jednostavno i vrši se putem klina
na zaključavajućem disku.
Potirači tragova
na ravnajućoj gredi
Usitnjavanje
Ravnanje
Grede za nivelaciju sa oprugama,
vrše ravnanje celom radnom širinom,
čak i pri velikim neravninama (n.p.r
traktorski tragovi)
Varijabilno podešavanje radne dubine.
m
o
n
z
i
ec
r
p
a
s
lo
i
a
r
t
o
š
i
v
j
l
g
d
m
o
e
z
e
s
a
i
m
b
e
r
o
p
k
a.
a
m
k
i
Pri
,
v
m
te
o
h
n
a
i
z
b
du
šim
i
v
j
a
n
Velika stabilnost radi
dugog životnog veka
Korišćenjem specijalnog
čelika velike čvrstine pri izradi
piramide i konstrukcije rama
ostvarena je velika stabilnost.
Oslanjajuće grede TerraStar
spremača izrađene su
od elastičnog čelika koji
apsorbuje vibracije pri velikim
opterećenjima.
Kačenje kategorije II i III
omogućava laku adaptaciju na
različite tipove traktora
(počevši od modela TerraStar 520)
Ø Glavni ram se zaključava u
radnoj poziciji.
Ø Stoga ovaj kultivator
postaje kruta celina duž
cele radne širine.
Ø Ploče za fino ravnanje se
montiraju između duplog
valjka za usitnjavanje i imaju
ulogu finog ravnanja
površine posle motičica.
Ø Podesive po visini
Ø veoma dobri rezultati pri
setvi repe
Ø Primenjuje se na lakim do
srednje teških zemljišta
Odgovarajuće motičice za svaki tip zemljišta
Sekcije mogu biti opremljene različitim vrstama motičica i različitom gustinom rasporeda motičica
u skladu sa strukturom i tipom zemljišta. Sve motičice izrađene su od visokokvalitetnih materijala.
Spring motičice, culture motičice i JP-culture motičice su opremljene izmenjivim vrhovima.
5 reda
4 reda
Gare motičice
26x10x280 mm
Spring kratke motičice
32x10x295 mm
Culture dugačke
motičice 32x10x410 mm
Ø
5 redova, razmak između
radnih organa 56 mm
Ø
4 reda, razmak između radnih
organa 90 mm
Ø5 reda, razmak između radnih
organa 56 mm
Ø4 reda, razmak između radnih
organa 100 mm
Za rad na većim dubinama
za ravnanje zemljišta,
takođe pogodan za
kamenite predele.
Konstantan efekat
rastresanja putem
vibracija radi optimalne
pripreme setvene posteljice.
Motičice culture JP
32x12x410 mm
ØKod mašine sa 5 redova,
razmak između tela je 65mm
Pogodno radi dublje kultivacije,
za kamenita zemljišta.
Izuzetna tehnologija za bolje ravnanje.
Jednostavno podešavanje greda za
ravnanje za guranje vučenje.
Ø kod lakog zemljišta korisno je
postaviti ravnajuću gredu u
vučeni položaj.
Sa sekcijama
motičica
Verzija
Exakta
3
3
4
4
6
6
420
460
520
600
740
800
275 (255)
300
300
300
300
300
1150
1180
1400
1560
2280
2420
1480
1510
1790
2010
2740
2890
Težina sa sekcijama motičica i ZWK
(255) Transportna širina bez grede za ravnanje
(255) Transportna širina bez Exakta
Svi TerraStar modeli sklapaju
se hidraulički.
Regent Pflugfabrik GmbH
Bahnhofstr. 105
A-4800 Attnang-Puchheim
Tel. +43 (0) 76 74 / 626 61
Fax. +43 (0) 76 74 / 622 07
[email protected]
4563/0312 Srb4573
Transportna
širina cm
420
460
520
600
740
800
www.regent.at
Terrastar
Radna širina
cm
Težina u kg
Broj sekcija
Zadržano pravo za štamparske greške i tehničke izmene.
Ø pri uspravnoj poziciji
greda, grube
neravnine i duboki
tragovi traktora
tretiraju se optimalno.
Download

Katalog Regent setvospremači TerraStar