Poľnohospodárstvo z vášne
November
2014
4
Plná
sériová výroba
Agritechnica
2013v USA
Erfolgreichste
Messe der
Firmengeschichte
Rozhovor
s Philippom
Horschom
Kompaktná
ťažkáFirmenstruktur
váha
16
Neue HORSCH
Wachstum
bringt
Veränderung
Praktický
test
novinky
Joker HD
BoomControl
ProPro
v praxi
BoomControl
Silbermedaille
Gestängeführung
Leeb
8 GS a PT für
270optimierte
v Nottinghamshire
4
36
2522 und 44
terra
Zo spoločnosti
Diplomacia je potrebná
terraHORSCH: A ako sa vám v Kněžmoste viedlo po zvyšok roka?
Michael Horsch: V roku 2013 sme
mali veľmi mokrú žatvu. Preto sme nemohli všetky plochy optimálne pripraviť. Repka a pšenica dopadli ale nad
očakávanie dobre. Zberom 2014 sme
100 percent plôch previedli na Controlled Traffic Farming na rozchod tri
metre. Vlani sme tento rok dostatočne
natrénovali...
Rozhovor s Michaelom Horschom sa tento krát zaoberal dvoma témami. Nepríjemná kríza na Ukrajine a pozitívna
situácia v podniku AgroVation v Kněžmoste (CZ).
terraHORSCH: Nedávno sme vás videli v televízii ZDF. Pýtali sa na váš názor na ukrajinskú krízu a na jej vplyv na
spoločnosť HORSCH. Môžete nás zoznámiť s vašimi stanoviskami?
Michael Horsch: Rád zopakujem,
čo som povedal spravodajskému tímu.
Bohužiaľ sa to ale nekryje s tým, čo sa
potom odvysielalo v reportáži. Tam sa
moje slová zredukovali na odhad poklesu obratu – a to ešte nesprávne.
terraHORSCH: Máte príležitosť to
uviesť na pravú mieru.
Michael Horsch: Keď sa v 90. rokoch
jednotlivé krajiny bývalého Sovietskeho
zväzu osamostatnili, odohralo sa to do
značnej miery v dohode medzi Ruskom
a EÚ. Pritom EÚ garantovala neutralitu
týchto štátov. Že Rusko z geopolitického hľadiska bezpodmienečne potrebuje prístup na Krym, to bolo vtedy všetkým jasné. Od konca 90. rokov sme my,
Európania, začali s Ukrajinou viesť asociačné vyjednávanie a pritom sme vôbec
nezohľadnili, že Rusko, rovnako ako
USA alebo ako Čína, má svoje veľmocenské nároky. Súčasne sa EÚ chcela
stať menej závislá na dodávkach plynu z Ruska a pokračovala v dohodách
s Ukrajinou. To boli veľké diplomatické
chyby, ktorých sa EÚ za posledných 10
rokov dopustila! Že teraz Rusko využilo príležitosť vziať si Krym a najprv sa
prizerať destabilizácii Ukrajiny, je úplne pochopiteľné – aj keď to z pohľadu
medzinárodného práva nie je prijateľné. Teraz je možné len jediné riešenie:
EÚ si prizná svoje diplomatické chyby
a nájde spôsob, aby si Rusko ponechalo
Krym. Súbežne musia začať rokovania
medzi Ruskom, EÚ a USA, s cieľom vytvoriť z Ukrajiny most medzi východnou a západnou Európou. K tomu je
potrebná diplomacia.
terraHORSCH: A čo z toho zostalo
v ZDF?
Michael Horsch: V reportáži odznelo, že kvôli kríze musíme počítať s poklesom nášho celkového obratu o 30
percent. Ale to tak vôbec nie je: Rusko má na našom obrate podiel sedem
percent, pokles 30 percent z toho robí
úhrnom dve percentá celkovo. To síce
nie je potešiteľné, ale tiež ani dramatické. Reportáž ďalej úplne zamlčala moju
kritiku EÚ.
Michael Horsch
2
www.Bezorebne.cz
terraHORSCH: Aké príčiny má pokles obratu?
Michael Horsch: Bezpochyby patriotizmus. V takých časoch kupujú Rusi
radšej ruské výrobky. Potom ani dlhodobé dobré vzťahy nehrajú žiadnu
rolu. Jediný klad na tom je snáď to, že
kvôli sankciám sa bude v Rusku menej
hnojiť a tiež inak sa bude pracovať
s nižšou intenzitou. To by mohlo mať
vplyv na ceny obilnín.
terraHORSCH: Aká je situácia na
Ukrajine?
Michael Horsch: Pretože sa táto
krajina viac orientuje na Západ, bude
vývoj priaznivejší. Úroda v roku 2013
bola dobrá, a tak poľnohospodárstvo
peniaze má.
terraHORSCH: Akú techniku si kupujú ukrajinskí poľnohospodári?
Michael Horsch: Drahé stroje
s veľkým záberom a výkonom. Pracuje
tam napríklad veľmi veľa 24 riadkových
strojov Maestro. Tieto stroje sa kompletne vyrábajú v Nemecku a prinášajú
firme HORSCH vysoké zhodnotenie.
terraHORSCH: Vráťme sa viac na
západ. Ako sa darí vášmu podniku
AgroVation v Kněžmoste?
Michael Horsch: Sme spokojní. Naše
plány môžeme uskutočňovať aj naďalej.
Pokročili sme s nápravou pôd a plôch
a dobre pokračujú stavebné práce. Pre
obe naše „problémové prevádzky“,
chov dobytka a ovocné plantáže, sme
vypracovali a rozbehli koncepty riešení, a tak už aj tie fungujú hladko. Náš
konateľ Christoph Foth za uplynulých
15 mesiacov veľmi veľa zmenil a vystaval. Strhli sme asi 500 metrov starých
budov, vystavali sme silá na 12 tisíc ton
s 10 MW sušičkou, predali sme nepoľnohospodárske nehnuteľnosti. Zo skoršieho počtu asi 80 zamestnancov sme
– so všetkou sociálnou zodpovednosťou – vykovali nový tím s asi 30 spolupracovníkmi (asi 10 osôb pre rastlinnú
výrobu). K maštaliam sme dostavali silo
s kapacitou 10 000 ton a tiež 8 000 m3
pre skladovanie a separáciu hnojovice. Kravy už poriadne doja! Máme ale
ešte veľa práce: napríklad sanácie plôch
a priekop s drenážami.
terraHORSCH: Ako vidíte medzinárodný vývoj?
Michael Horsch: Impulzom pre zlepšenie cien by mohla byť, ako som už
povedal, situácia okolo Ruska a Ukrajiny. Stredná Európa mala veľmi dobrú
úrodu. Severná Amerika sa kvôli dlhej
zime oneskorila so sejbou a kvôli nízkym cenám sa tam zasialo menej plôch
kukurice ako obvykle.
Nové silo v podniku AgroVation.
Aj tento rok som sa týždeň osobne
zúčastnil siatia kukurice. V AgroVation
chceme prirodzene využívať všetko, čo
je dnes elektronicky možné, ako napríklad Section Control, Variable Rate,
Auto-Track, Implement Steer, telemetriu – v Isobus prepojení troch svetov
John Deere, Trimble a HORSCH. Čisto
teoreticky by to malo fungovať. V praxi
sme ale zažívali opäť viacero „prekvapení“. A ako je pravidlom, najčastejšie
od desiatej hodiny večer a počas víkendov.
Tu je jeden príklad: práve sme prešli na ďalšie pole. Stroj sme rozložili
a uviedli do pracovnej pozície. Počítač
nabehol, aktivoval sa príjem GPS signálu a mali sa ohlásiť všetky systémy
– štandardná procedúra, ktorá zaberie
asi päť minút. Ale potom sme nemali
žiadny signál GPS. Hovoril som s traktoristami, ktorí obsluhu dobre poznajú, preberali sme, v čom môže spočívať
príčina, ale nedošli sme k žiadnemu
zisteniu. Začali sme teda ešte raz od
začiatku. Výsledkom bolo rovnaké chybové hlásenie. Ľahko nervózni sme začali radikálny postup: vypli sme traktor,
povypínali sme všetky systémy a povyťahovali sme všetky zástrčky. Po krátkej pauze sme všetko zase pospájali
a pozapínali. Zhruba pol hodiny sme
tak strávili bezvýsledným hľadaním príčiny a nervóznym pokusom o odstránenie chyby – a to uprostred noci.
Podľa toho, ako si obsluha vedela
v takých situáciách poradiť, kolísala
naša produktivita. Navrch sa pridali
veľkonočné sviatky, kedy v tretích firmách nebol k zastihnutiu žiadny zástupca, ktorý by nám mohol pomôcť.
Potom sa vážne pýtam: Čo vlastne ako
výrobcovia očakávame od našich zákazníkov? V tomto ohľade sa máme všetci
ešte veľa čo učiť. Potrebujeme v hlavnej sezóne po 7 dní v týždni a 24 hodín
denne servis elektroniky, ktorý bude
poznať všetky používané systémy, pretože minimum zákazníkov bude pracovať len v jednom „svete“.
terraHORSCH: Ako by sa mal
v budúcnosti vyvíjať stále zložitejší
softvér pre poľnohospodárske stroje?
Michael Horsch: O softvéri chcem
povedať vlastne len jedno. Zoberme
napríklad najbližší technologický krok
v osobných automobiloch – automatické riadenie. Ukazuje sa, že vedúcu
úlohu preberá Google. Čo bráni tomu,
aby sa niečo podobné uskutočnilo aj
v poľnohospodárskej technike?
terraHORSCH: Neobávate sa monopolu?
Michael Horsch: Ak niekto uvedie na
trh softvér, ktorý bude používať väčšina
užívateľov, tak budeme medzi prvými,
kto sa pripojí. A ten by mal na tom
tiež dobre zarábať. Okrem toho nám
posledné roky ukázali, že vždy bude
existovať konkurencia, aj keď to bude
konkurencia medzi „monopolmi“, ako
napríklad Apple a Android.
Controlled Traffic Farming v Kněžmoste.
www.Bezorebne.cz
3
terra
Zo spoločnosti
Aktuálne
terra
Technika HORSCH
– Made in USA
Dni praxe v Čechách
Dejiskom ďalších Dní praxe sa v tomto roku stal poľnohospodársky podnik HORSCH AgroVation v Kněžmoste. Táto akcia sa
konala po dobu siedmich týždňov, počas ktorých pricestovalo 40
skupín z viac ako 20 svetových krajín. Jedným z hlavných cieľov
bola výmena skúseností pri zavádzaní Controlled Traffic Farming
(CTF) do veľkoprevádzkovej praxe. Okrem toho tu bola príležitosť sa dostatočne oboznámiť s výrobkami HORSCH.
Michael Horsch hovoril s medzinárodnými návštevníkmi predovšetkým o jeho praktických
skúsenostiach a plánoch s CTF.
Početné novinky HORSCH a HORSCH LEEB
z výstavy Agritechnica sa uviedli v praktických
ukážkach.
Jednou z atrakcií bol samohybný postrekovač
HORSCH LEEB PT 330, takto prvýkrát verejnosti
predstavený v akcii.
www.Bezorebne.cz
N
a konci deväťdesiatych rokov
sme urobili rozhodnutie, že
aktívne vstúpime so svojimi
výrobkami na americký trh.
Takýto krok sa ponúkal preto, že sme
mali vyvinutý rad strojov Airseeder pre
štáty bývalého Sovietskeho zväzu a na
tamojších trhoch sme boli dobre etablovaní. Išlo o stroje s pracovnými zábermi až 18 metrov, ktoré sa dobre hodili
aj pre americký trh.
Od začiatku nám bolo jasné, že so
strojmi vyrábanými v Európe a dovážanými do USA by sme dlhodobo neuspeli,
hlavne preto, že kvôli rozdielnym merným sústavám by americkí poľnohospodári mali problémy s dostupnosťou
bežných náhradných dielov, predovšet-
Návštevníci prišli z celého sveta, dokonca až z južnej Afriky a z Južnej Ameriky.
Zatiaľ špeciálne exempláre: aplikátor hnojovice (vľavo) a rozhadzovač hnojív (vpravo) – oba na pásových podvozkoch s rozchodom 3 metre.
4
Spoločnosť HORSCH je aktívna v USA už od začiatku 90. rokov, kedy nakupovala od amerického výrobcu komponenty pre radličkové sejacie stroje. Z týchto počiatkov sa rozvinuli ďalšie vzťahy s Kevinom Andersonom. Jeho
„Anderson Opener“ potom našiel využitie v strojoch známych v ČR a SR pod označením HORSCH Concord. Tieto
výsevné radličky sa veľmi dobre hodili pre precízne ukladanie hnojiva pod osivo, ktoré bolo základom systému
HORSCH PPF. V pozmenenej podobe sa radličky stále používajú, a to v aktuálnych sejacích strojoch Sprinter.
O ďalšom rozvoji značky HORSCH v USA hovorí Philipp Horsch.
Philipp Horsch
kým spojovacích dielov, kolies, čapov,
hydraulických prvkov a tak ďalej.
Súčasne sme nemohli uvažovať o výrobe metrických súčastí v USA, pretože
príslušné polotovary tam nie sú k dispozícii.
Logicky sme museli dospieť k strategickému kroku, ku konštrukcii strojov
v imperiálnych mierach, ktoré v USA
budeme vyrábať.
Súbežne s tým sme chceli využiť príležitosť a ešte lepšie prispôsobiť proporcie a funkcie strojov potrebám tamojších užívateľov. Americké stroje sú
iné, inak vyzerajú, majú odlišné dimenzovanie a podobne.
Spoločne s Kevinom Andersonom
sme európske stroje začali meniť, resp.
novo navrhovať pre americký trh. Najprv sme v našej centrále vo Schwandorfe plánovali postaviť kópiu európskeho
Aisrseedera v palcoch a stopách. Hoci
sme vychádzali z hotového metrického
stroja, rýchlo sme zistili, aká náročná je
to úloha. Navrhovať v CADe výrobok,
ktorého rozmery sú udávané v palcoch,
bolo pre nás mimoriadne nezvyklé.
Každý jednotlivý diel sa pritom musel
zmeniť, a to už len preto, že polotovary
budú mať iné rozmery. Boli sme teda
znovu úplne na začiatku!
Súbežne sme v USA budovali sieť
dodávateľov. Po ročných prípravách
sme potom v Južnej Dakote zmontovali
prvý 60 radličkový Airseeder.
Pochopiteľne s prvým strojom v poli
len začala skutočná práca vývojových
konštruktérov, pretože v tejto fáze prebiehajú veľmi početné zmeny a úpravy.
Prvky, ktoré rozdiely medzi jednotlivými trhmi odrážajú najviac, sa nachádzajú v oblasti elektroniky. Pre ovládanie amerických strojov sa náš európsky
DrillManager vôbec nehodil, pretože
trh požadoval aplikáciu súčasne najmenej štyroch rôznych komponentov
v premenných dávkach riadených pomocou GPS – a my sme vtedy cez GPS
mohli riadiť dávku len jedného komponentu!
Tu sme spolupracovali s americkým výrobcom poľnohospodárskej
elektroniky a vyvinuli sme kompletne
nový americký variant DrillManageru
HORSCH.
Po niekoľkých ďalších rokoch sme
tak zo Schwandorfu pokračovali v intenzívnom vývoji strojov pre USA. Ukazovalo sa, že to predovšetkým kvôli
www.Bezorebne.cz
5
terra
Zo spoločnosti
Skúsenosti z praxe
terra
Spoľahlivosť dáva istotu
V štyroch katastroch celkom na 200
hektároch ornej pôdy hospodári
súkromný poľnohospodár Vojtech
Izsák. Sídlo jeho rodinnej farmy
sa nachádza v Gbelciach v okrese
Nové Zámky. „Pozemky máme väčšinou rovinaté s piesočnatými ľahšími pôdami, len v okolí Strekova je
asi 40 hektárov ťažších pôd. Najväčší pozemok máme v katastri obce
Arad, kde som začínal hospodáriť.
Tam máme aj vlastných 50 hektárov, ostatnú pôdu máme v prenájme,“ uviedol farmár.
HORSCH Maestro – európska…
rozmerovým jednotkám je pre európskych konštruktérov stále veľmi ťažké
a že rovnaký konštruktér nemôže pracovať súčasne na amerických a na európskych strojoch.
Pred asi ôsmimi rokmi sa do vývoja
techniky zapojil Kory Anderson (ktorý
sa medzitým stal konateľom spoločnosti HORSCH LLC v USA). S našou veľkou
podporou prevzal vedenie technického
vývoja adaptovaných strojov na našej
základni v USA. Kory rýchlo podnikol
správne kroky a zodpovedne prevzal
iniciatívu. Pod jeho vedením začali pre
nás na mieste pracovať prví inžinieri.
Krátko na to sme rozbehli systémy
CAD, nadväzujúce systémy pre plánovanie a riadenie výroby a ďalšie štrukturálne súčasti.
Čoskoro sme preniesli všetky dáta
do USA, ktoré spravujeme a rozvíjame
už len tam na mieste. Veľmi kreatívny
a cieľavedomý bol Kory Anderson pri
rozširovaní palety našich modelov Airseeder: prišli ďalšie pracovné zábery,
varianty a k tomu rôzne prevedenia zásobníkových vozov.
Krok za krokom pokračujeme v budovaní ponuky našich strojov pre USA,
pritom postupujeme podľa rovnakého
vzoru, ktorý je pre nás jediný zmysluplný: Najprv sa zaoberáme poľnohospodárskym trhom a jeho potrebami, vyko-
6
www.Bezorebne.cz
V
ýmeru už rozširovať nechce,
pre rodinnú farmu je 200 hektárov postačujúcich. Iniciatívu
teraz prenecháva synovi Tamásovi, ktorý od tohto roku začína samo-
…a americká verzia.
náme prvé testy na mieste s poslednými
modelmi európskych strojov, ktoré po
testovaní privezieme naspäť. Z toho
definujeme americké nároky a v USA
potom začneme s vývojom kompletne
nového výrobku. Tak sme postupovali
už od roku 2010 v prípade amerických
modelových radov Joker a Maestro.
Výstavbou našej novej pobočky Fargo v Severnej Dakote, a s tým spojené
investície do nového výrobného závodu a administratívneho zázemia, sme si
vytvorili perfektné rámcové predpoklady, aby sme v USA mohli ďalej rásť.
Dnes zamestnávame päť amerických
konštruktérov, ktorí sú úzko prepojení
s centrálou koncernu vo Schwandorfe,
odkiaľ prichádza aj naďalej časť strate-
statne hospodáriť. Doteraz pomáhal na
farme a aj do budúcnosti budú spolupracovať a využívať spoločne techniku.
Začne na 25 hektároch, ktoré vyčlenia
zo súčasných 200 hektárov, ale budú zapadať do osevného postupu.
Na ornej pôde pestujú 40 hektárov
ozimnej pšenice, okolo 23 hektárov
jačmeňa jarného, 25 hektárov repky
ozimnej, cez 100 hektárov je kukurica,
s menšou plochou slnečnica a chystajú
sa vyskúšať aj sóju. Okrem klasickej rastlinnej produkcie založili ako doplnkovú
výrobu dva hektáre orechového sadu.
Celkovo asi 375 stromov zatiaľ nerodí,
ide len o štvorročnú výsadbu. „Plná
úroda orechov by mala prísť okolo šiesteho roku po výsadbe. Do budúcnosti
by sme ich chceli spracovávať až na finálny produkt, uvidíme, ako sa nám to
podarí,“ naznačil plány Vojtech Izsák
a dodal, že najdôležitejším krokom teraz bude, okrem prípravy všetkého zázemia, vybudovanie obchodnej siete.
Pri návšteve farmy bolo na prvý
pohľad zrejmé, že sa nachádzame
v suchšej oblasti s nadpriemernými
teplotami. Na pozemkoch nevyužíva
farmár závlahový systém, takže úroda
obilnín tu býva nižšia než v iných výrobných oblastiach. Napríklad u pšenice ozimnej dosahujú dlhodobo okolo
4 ton, takže tohtoročný rekordný výnos
5 až 6 ton je vysoko nad priemerom.
V daných podmienkach sa veľmi dobre
darí slnečnici. Kukurica na zrno poskytuje priemerné úrody, v suchých ročníkoch 5 ton a jeden rok dala dokonca
9 ton zrna z hektára. U repky ozimnej
dosahujú priemerný výnos cez 3 tony.
gických usmernení a rozhodnutí. Vďaka
technológiám pre videokonferencie
a skupinovej on-line spolupráci prebieha naša spoločná práca bez komplikácií. Vývojové tímy z oboch kontinentov
sa trikrát až štyrikrát ročne pravidelne
osobne stretávajú.
Úzke napojenie na našu vývojovú
centrálu Schwandorf je mimoriadne
dôležité, pretože tak sme schopní do
USA veľmi dobre prenášať naše know-how a osvedčené nové postupy.
Strategicky zásadné bolo naše rozhodnutie vystavať v Spojených štátoch
vlastný vývojový tím. Dnes to hodnotíme ako nevyhnutný predpoklad, vďaka
ktorému sme sa v USA pohli zásadne
dopredu.
Príruba Meastro – európsky konštrukčný výkres (vľavo) a novo adaptovaná US verzia (vpravo).
Farmár Vojtech Izsák so synom Tamásom, ktorý sa vydal v stopách svojho otca a od tohto roku začína samostatne hospodáriť.
www.Bezorebne.cz
7
terra
Skúsenosti z praxe
Rýchlo a jednoducho
Dobrým riešením na ceste k efektívnejšiemu hospodáreniu a stabilizovaným výnosom bol podľa farmára prechod na bezorebné spracovanie pôdy
s využívaním techniky HORSCH. Pred
štyrmi rokmi si zaobstarali sejací stroj
Pronto 4 DC a v nasledujúcom roku
radličkový kyprič Terrano 3 FX. S oboma
strojmi mali výborné skúsenosti z predošlých sezón, kedy ich mali možnosť
vyskúšať. „Rozhodli sme sa modernizovať strojový park, ale limitujúca pre nás
bola ťažná sila, máme len dva traktory
– 120 a 210 koní. Sejací stroj sme vyberali
z viacerých značiek a jedným z faktorov bola práve skutočnosť, že Pronto
môže oproti konkurencii pracovať aj aj
so slabším traktorom. Pritom má záber
štyri metre a vysokú výkonnosť. Pri Terrane bola voľba jednoduchá, v našich
podmienkach sa jednoznačne osvedčil,
je to stroj, ktorý využívame od jari do
jesene. Pred jeho obstaraním sme orali a niekedy sa nám pôda tak vysušila,
že sme nevedeli, čo s ňou máme robiť.
Teraz také problémy nemáme, pôdna
štruktúra je úplne iná, dobre prekyprená a pripravená na siatie jedným prejazdom. Linka HORSCH nám priniesla značné úspory času a pohonných
hmôt,“ rozhodne hovorí Vojtech Izsák.
Na sejacom stroji Pronto sa im páči
jednoduché nastavenie výsevku, pek-
Na farme, ktorá patrí do katastra Gbeliec, majú
Izsákoví vybudovanú novú halu, špeciálne pre
budúci orechový sklad. V súčasnosti v nej skladujú produkciu obilnín a ďalšiu časť využívajú
pre údržbu a parkovanie strojov.
ne pripravené osivové lôžko a presné
uloženie osiva do požadovanej hĺbky. Výhodou je tanierové náradie pre
spracovanie povrchu pôdy počas sejby,
ktoré dokáže pole urovnávať a tvoriť
jemnú zeminu. „Všetky plodiny sejeme
odporúčaným výsevkom podľa odrody,
osivá nakupujeme len originálne a namorené. Stroj disponuje veľkým zásobníkom, do ktorého sa zmestí osivo na
10 ha. Nemusíme ho dopĺňať po každých štyroch hektároch ako v minulosti.
Z veľkých vakov naplníme sejačku za
5 až 10 minút a môžeme pokračovať
v siatí. Denný výkon pri pracovnej rýchlosti 10 až 12 km za hodinu predstavuje
30 až 40 hektárov, v závislosti od pre-
Sejací stroj HORSCH Pronto 4 DC využívajú na rodinnej farme štyri sezóny.
8
www.Bezorebne.cz
jazdov a veľkosti pozemkov, celkom za
sezónu na našej výmere a v službách
potom okolo 100 hektárov,“ vypočítava syn Tamás s tým, že najvzdialenejšie
pozemky sú od farmy 15 km v katastri obce Strekov, takže prednosťou je
aj rýchle zloženie sejacieho stroja do
prepravnej polohy. Ani údržba sejačky Pronto nie je náročná, len niekoľko
mazacích miest a bežná kontrola pred
sejbou, pred sezónou potom komplexný servis.
„Môžeme povedať, že siatie týmto
strojom nám zvýšilo výnosy o 8 až 10
percent a poznať to aj z hľadiska kvality
produkcie. Škoda, že sme nekúpili sejací stroj s prihnojovaním. Ušetrili by sme
prejazdy a dodali živiny priamo k osivu.
Nabudúce pôjdeme do tohto systému,
ktorý je v konečnom dôsledku ekonomickejší,“ doplnil Vojtech Izsák.
Terrano pracuje bez porúch
Siatie Prontom je podľa oboch
farmárov spoľahlivý postup založený
na jedinom pracovnom prejazde, ale
s kvalitnou prípravou. Tú zabezpečuje radličkový kyprič HORSCH Terrano
3 FX vybavený pružinovým valcom
RollFlex, ktorý výborne drobí a urovnáva pôdu. Po zbere repky a obilnín
nasleduje prvá rýchla podmietka do
hĺbky 8 až 10 cm radličkami MulchMix
s bočnými krýdlami šírky 37 cm. Potom
nechajú vzísť výdrv a buriny, ak je to
potrebné aplikujú glyfosát, väčšinou
však uplatňujú mechanickú likvidáciu
tesne pred sejbou. Druhé spracovanie
Terranom pred sejbou repky je do hĺbky
20 až 24 cm s dlátami bez krídel. Pred
vlastnou sejbou dodávajú do pôdy ešte
hnojivo NPK 200 kg na hektár. Pozemok
potom urovná sejací stroj.
Po kukurici obilie nesejú, avšak po
slnečnici nasleduje ozimná pšenica. Po
zbere slnečnice robí Terrano prvú podmietku do rovnakej hĺbky ako v repke 8 až
10 cm. Príprava pred sejbou pšenice je
rovnaká, opäť NPK, len polovičná dávka, to je 100 kg na hektár. Nasleduje
druhá podmietka do hĺbky 20 cm len
dlátami.
„Terrano je výborný stroj a pri našej
výmere na ňom nemusíme ďalších desať rokov nič meniť,“ hovorí s nadsádzkou starší farmár. „Nemá sa na ňom čo
pokaziť, ide prakticky o bezúdržbový
stroj. Pekne zem nakyprí a udržuje nám
v našich suchých podmienkach toľko
potrebnú vlahu. Oveľa viac vlahy, než
pri použití iného náradia.“ Terrano
nepoužívajú len po zbere kukurice,
pozemky pod jarné plodiny chystá na
jeseň pluh.
Joker a možno aj Maestro
„Pre klasickú podmietku a plytkú
prácu by sme chceli zaobstarať tanierový podmietač Joker s gumovým valcom FarmFlex, ktorý vie pôdu rozdrobiť
a súčasne aj dôkladne utužiť. Keď sme
Joker skúšali na vlastných pozemkoch,
zaujal nás okrem iného tým, ako kva-
Za sezónu spracuje radličkový kyprič HORSCH Terrano 3 FX okolo 200 hektárov vrátane služieb.
litne zem otvorí a premieša. Prekvapila
nás aj jeho pracovná rýchlosť a vysoká
výkonnosť,“ podotkol Tamás Izsák, ktorého poľnohospodárstvo baví a ako hovorí jeho otec – prišiel práci s pôdou na
chuť. Uvažujú tiež o sejacom stroji na
kukuricu a pripustili, že by mohol byť
značky HORSCH. Zatiaľ sejú kukuricu
a slnečnicu službami.
Vojtech Izsák so synom Tamásom pred radličkovým kypričom HORSCH Terrano 3 FX, ktorý
hodnotia ako výkonný a bezporuchový stroj.
HORSCH Terrano 3 FX je dnes pre farmu v Gbelciach nenahraditeľným univerzálnym strojom na
spracovanie pôdy po zbere aj pred sejbou.
Pred zaobstaraním stroj vyskúšame
„Boli sme sa pozrieť vo firme
HORSCH v Nemecku a tiež v Čechách,“
pokračoval v diskusii o možnom ďalšom
vývoji na farme, čo sa týka obstarania
nových strojov, Vojtech Izsák. „Najviac
nás zaujalo, že nevidíte iba samotnú
prácu strojov, ale získate informácie aj
o technologických postupoch a pestovateľských odporúčaniach pre optimálny vývoj porastov. Prínosné sú praktické
ukážky s rôznymi typmi strojov a príležitosť ich prácu porovnávať. Technika
HORSCH je pre nás zárukou kvality. Jej
prevádzková spoľahlivosť nám dáva
istotu, že všetky práce zvládneme v termínoch. Nestalo sa nám, že by sa niečo pokazilo práve vo chvíli, keď máme
vyjsť so strojom na pole. Takéto skúsenosti po štyroch rokoch prevádzky
nemáme a veríme, že ani mať nebudeme. A ešte jedna vec, ktorú si na firme
HORSCH ceníme – skôr ako si stroj kúpite, môžete si jeho kvality overiť a vyskúšať vo svojich pôdnych podmienkach,“
dodal farmár.
www.Bezorebne.cz
9
terra
Skúsenosti z praxe
Striedanie plodín
pri produkcii bioplynu
Bratia Thibault a François-Xavier Létangoví svoj podnik zamerali na bioplyn. V produkcii substrátu chcú byť
do maximálnej miery sebestační. S bratmi o tom hovoril časopis terraHORSCH.
Výsev silážnej kukurice na produkciu bioplynu vykonávajú bratia Létangoví pomocou stroja Pronto 6 AS, ktorý je vybavený presnou výsevnou sekciou
Maestro RC 8.
kapacitu 500 kWh a väčšinu substrátu
tvorí kukuričná siláž.
terraHORSCH: Ako organizujete váš
osevný postup?
terraHORSCH: Prečo silážna kukuri-
Thibault Létang: Máme dvojstupňový režim, v ktorom sa striedajú ozimný
jačmeň a letné plodiny, ako sú konope,
zemiaky, cibuľa a kukurica. Kukuricu na
siláž pestujeme každé dva roky, vždy po
ozimnom jačmeni. Nevýhodou tohto
ca?
Bratia Thibault (vpravo) a François-Xavier (vľavo) Létangoví pred svojou sejačkou Pronto 4 DC.
terraHORSCH: Ako dlho už váš projekt na produkciu bioplynu beží a aké
ste mali počiatočné motivácie?
Thibault Létang: Prvýkrát sme
o tom začali premýšľať v roku 2012.
Rozvoj nášho podniku a všetky projekty, ku ktorým sme sa zaviazali, úzko súvisia s našou poľnohospodárskou profesiou. Naše pôdy sú veľmi chudobné
na humus, a tak potrebujeme dodávať
organické látky, najmä po veľmi náročných plodinách, ako sú zemiaky. V sú-
10
www.Bezorebne.cz
časnej dobe riešime problémy s eróziou
a so zhutňovaním pôdy. Ak by sme nič
nepodnikli, začali by sa nám znižovať výnosy. Hľadali sme teda spôsob,
ako v našej prevádzke mať pravidelne
k dispozícii organický materiál. To má
len dve riešenia: chov hospodárskych
zvierat alebo bioplyn. V prvom odbore
nemáme žiadne skúsenosti, chceli sme
vlastne zostať v rastlinnej výrobe. Takže
sme sa rozhodli pre bioplyn.
François-Xavier Létang: Náš bioplynový projekt sme si naplánovali od zá-
kladov. V júni 2012 sme s našou poradenskou firmou ARTEM Conseil vyvinuli
model, v ktorom fermentor nemal byť
plnený jednou hlavnou plodinou. To
bola naša podmienka. Na jednej strane
sme rozhodne nechceli obetovať plochy
čisto pre produkciu substrátu. Na druhú
stranu, výkupná cena plynu z bioplynovej stanice je navýšená o prémiu tri centy s podmienkou, že fermentor bude
plnený tiež medziplodinami. Preto sme
sa rozhodli pre bioplynovú stanicu s dodávkou plynu do siete. Má produkčnú
François-Xavier Létang: Pre fermentor potrebujeme 10 000 ton sušiny
ročne. Preto sme sa rozhodli pre kukuricu po ozimnom jačmeni. Síce sme tiež
vyskúšali pestovať cirok, ale v priebehu
vegetácie nemáme potrebné úhrny teplôt a nemôžeme tak kalkulovať s jeho
optimálnym výnosom. Okrem toho na
rozdiel od kukurice nie je veľa známe
o minimálnej rastovej teplote ciroku
a na jeseň musíme počítať so zastavením jeho rastu. Pri výbere odrôd kukurice s hodnotami FAO medzi 150 a 170
a s minimálnou rastovou teplotou okolo
6°C môžeme očakávať výnos až sedem
ton sušiny z hektára. Musíme mať ale
na pamäti, že nevyrábame medziplodinu pre zelené hnojenie, ale skutočne
plnohodnotnú plodinu, ktorá sa líši od
„klasickej“ medziplodiny. Pozberaná
kukurica je potom skladovaná na betónovom povrchu a čo najintenzívnejšie
zhutnená. Používame tiež silážne aditívum, aby sme získali vysoko kvalitnú
surovinu.
nového systému je zber. V prvej sezóne
s medziplodinou bola pôda v novembri
počas silážovania veľmi zaťažená. Prejazdy s 15 tonovým vozom každých šesť
minút prirodzene viedli k obrovskému
zhutneniu pôdy, a preto bolo na jar
ťažké pôdu spracovať. Doteraz sme po
ozimných plodinách museli vždy orať.
Od tohto roka budeme pôdu kypriť
Thibault (vpravo) a François-Xavier (vľavo) vysvetľujú Josephovi Malfaitovi z firmy HORSCH France
funkciu miešacieho systému.
www.Bezorebne.cz
11
terra
Skúsenosti z praxe
Skúsenosti z praxe
žité a kedy by zámena výsevných sekcií stála veľa času v krátkej dobe, ktorú
nám počasie na siatie kukurice dáva.
François-Xavier Létang: Obchodný
vzťah medzi našou spoločnosťou a predajcami MOTOBRIE a HORSCH je pevné
a osvedčené partnerstvo. Baví nás spolupracovať s firmou HORSCH, pretože
dostávame vysoko kvalitné služby a aktívne pristupujú k našim špeciálnym požiadavkám. Napríklad sme potrebovali
pri sejbe silážnej kukurice iný odhŕňač
zvyškov na Pronto AS. V utorok sme zadali na Horsch dopyt a vo štvrtok bola
nová výbava namontovaná na sejacom
stroji.
terraHORSCH: Ako funguje dodávka plynu do siete?
Marec 2014: prebieha plnenie sejacieho stroja Pronto AS + Maestro 8.75 CC hnojivom a osivom pred
dlhým pracovným dňom...
ešte na jeseň pomocou kypriča Terrano
FM bez valca.
terraHorsch: Súčasťou projektu bioplynu je tiež nákup stroja Pronto 6 AS.
Prečo?
François-Xavier Létang: Vďaka svojej univerzálnosti sa nám Pronto 6 AS
zdalo pre rýchle zasiatie silážnej kukurice najvhodnejšie. Časové okno po
ozimnom jačmeni je veľmi krátke, ak
chcete využiť čo najneskorší čas k zasiatiu a zvyškovú vlhkosť po zbere. V júli
je výpar vlahy z pôdy najvyšší. Pôda sa
musí pripraviť a kukurice zasiať do 24
hodín. Najprv kosíme veľmi nízko, aby
sme mali pred sejbou kukurice čo najmenej zvyškov. Potom kyprič Terrano
6 FM, ktorý má štyri rady radličiek,
jedným prejazdom optimálne premieša zvyšky s pôdou. Sejací stroj Pronto
6 AS pracuje rýchlo a dosahuje veľmi
rovnomernú hĺbku uloženia osiva. To je
obzvlášť dôležité, keď sa kukurica seje
v júli. Pretože tlak na výsevné pätky
možno zvyšovať až na 300 kg, môžeme
nastaviť hĺbku sejby podľa zberových
podmienok. Tento rok v lete sme siali
deväť centimetrov hlboko. Na poli je
všetko organizované podľa sejacieho
stroja, ktorý udáva tiež rytmus úrody.
Thibault Létang: Ďalšou výhodou
Pronta 6 AS je vysoká stabilita na cestách
vďaka špeciálnemu podvozku. Môžeme
12
www.Bezorebne.cz
sejací stroj rýchlo premiestňovať medzi
našimi dvoma prevádzkami. Nemusíme
stroj prepravovať po pneumatikovom
valci, a preto môžeme odpustiť tlak
vzduchu z pneumatík na zníženie zhutnenia pôdy, a to najmä za vlhka. Pronto
6 AS je u nás vyťažené po deväť mesiacov v roku. Začneme v polovici marca
s dvanásť riadkovou výsevnou sekciou
Maestro RC s rozstupmi 50 cm, potom
ju vymeníme za osemriadkovú výsevnú
sekciu 75 cm na zrnovú a silážnu kukuricu a na jeseň nasleduje siatie na úzky
rozstup 15 cm pätkami TurboDisc.
terraHORSCH: Ako ste sa spojili práve so značkou HORSCH?
Thibault Létang: V roku 2007 nás na
našej farme navštívili Cornelia a Michael Horschoví. Neskôr nám predstavili
Pronto 6 DC, a to bol vlastne náš prvý
stroj HORSCH. Vtedy sme si všimli veľmi malých rozdielov vo vzchádzaní po
zasiatí pätkami TurboDisc na rôznych
pôdach. Aj vzhľadom k našej úzkej spolupráci s predajcom MOTOBRIE a s rodinou Antoine nám bolo rozhodnutie
pre HORSCH ako partnera veľmi blízke.
Potom sme investovali do pôdoobrábacej techniky: Terrano 6 FM a Joker
8 RT. V roku 2012 sme kúpili Pronto 6 AS.
A pred nedávnom sme zaobstarali
Pronto 4 DC, aby sme mali alternatívu
v dobe, kedy je Pronto 6 AS plne vyu-
François-Xavier
Létang:
Voda
uvoľnená fermentačným procesom sa
kondenzuje pomocou chladiaceho systému a síra zmizne pridaním kyslíka
do fermentora. Potom membránovým
filtračným systémom uniká CO2, aby
zostal len čistý biometán. Náš systém
je priamo napojený na distribučnú sieť
mesta. Pred stlačením je plyn odorizovaný a potom odchádza biometán
do siete plynárenskej spoločnosti GDF,
teda Gaz de France, ktorej prípojka sa
nachádza v tesnej blízkosti bioplynovej
stanice.
terraHORSCH: Koľko ľudí pracuje vo
vašej bioplynovej stanici?
Thibault Létang: Dvaja ľudia sa starajú o každodennú prevádzku zariadenia. K tomu sa pridáva čas, ktorý trávime s bratom pri manažmente.
terraHORSCH: Vaším cieľom v tomto projekte bolo tiež využitie organickej substancie. Ako skladujete digestát
a ako ho aplikujete?
Thibault Létang: V priebehu metaniácie sa organický materiál, najmä
uhlík, odstráni, zatiaľ čo dusík, draslík
a fosfor, sú zachované. Digestát má
preto má účinok porovnateľný s hnojivom 4-4-4. Skladujeme ho v tretej nádrži bioplynovej stanice. Kvapalnú formu
máme v pláne aplikovať priamo pomocou nášho zavlažovacieho systému.
Skúsenosti s týmto spôsobom sú zatiaľ
veľmi obmedzené.
terra
S vlahou musíme
hospodáriť
Pozemky farmy AgraV, vrátane tých,
ktoré obhospodaruje v službách,
sa rozkladajú v južnej časti okresu
Veľký Krtíš od povodia rieky Ipeľ,
kde je väčšina parciel rovinatých
s ľahšími piesčitými pôdami, až po
juhovýchodné úpätie Krupinskej
planiny s ťažkými ílovitými pôdami
v kopcovitom teréne. V nadmorskej
výške od 180 do 280 metrov s ročnými zrážkami okolo 300 mm, čo je
dlhoročný priemer, takže ide skôr
o suchšiu oblasť. Napríklad vlani
tam spadlo len 286 mm.
F
arma AgraV bratov Jána a Štefana Vargových má sídlo v obci
Obeckov, v ktorého katastri obhospodarujú 176 ha ornej pôdy
a asi 6 ha trvalých trávnych porastov.
Vlastných je z toho 50 ha, ostatnú pôdu
majú v nájme. V tomto pestovateľsky
priaznivom roku dosiahli nadpriemerné výnosy. V pšenici ozimnej 5,5 tony
z hektára a v jačmeni jarnom okolo
5 ton. Ďalších zhruba 550 ha obhospodarujú v službách pre jeden podnik.
„Ako rodinná farma hospodárime
od roku 2002. Začínali sme na 25 ha,
postupne sme výmeru rozširovali na
100 ha, potom 150 ha a vlani sme pribrali zatiaľ posledných 35 ha. Všetko
zvládame sami s bratom, až posledný
rok máme jedného brigádnika. Zaoberáme sa výhradne rastlinnou výrobou
a pestujeme len trhové plodiny, ktoré
predávame hneď po zbere. Pestujeme
hlavne pšenicu ozimnú, tento rok tiež
jarnú, ďalej jačmeň jarný, repku ozimnú, slnečnicu, kukuricu a tekvicu olejnatú. V službách robíme okrem zberu
akékoľvek spracovanie, prípravu pôdy
a siatie, sled plodín je približne rovnaký
ako na vlastnej výmere. Zber nerobíme
ani na vlastných pozemkoch, ale využívame služby. Vlastné budovy nemáme,
sklady na úrodu si prenajímame. Dokonca nemáme ani dielne, ale so stroj-
Farmár Štefan Varga diskutuje s Ing. Jurajom Izsófom, zástupcom spoločnosti HORSCH pre Slovenskú republiku, o hĺbke a kvalite spracovania tanierovým podmietačom HORSCH Joker 3 CT
v ťažkých ílovitých pôdach.
Pracovné orgány neseného tanierového podmietača HORSCH Joker 3 CT dôkladne prenikajú do pôdy a zaisťujú optimálne premiešanie
a urovnanie.
mi HORSCH nie sú potrebné,“ podotkol
s úsmevom Štefan Varga.
Práve suchšie podmienky a nutnosť
rýchleho spracovania pôdy a siatia
v optimálnych termínoch boli podľa farmára hlavnými dôvodmi k prechodu na
hospodárenie bez orby. V podobných
pôdnych podmienkach videli pracovať radličkový kyprič HORSCH Terrano,
ktorý ich zaujal. V roku 2009 zaobstarali nový traktor s výkonom motora 150
koní a rozhodli sa starú techniku nahradiť novým kypričom Terrano 3 FX. Technologickú linku na spracovanie pôdy
a siatie doplnil v roku 2011 nesený tanierový podmietač Joker 3 CT a sejací
stroj Pronto 4 DC.
www.Bezorebne.cz
13
terra
Skúsenosti z praxe
„Na radličkovom kypriči Terrano
nás zaujala pracovná rýchlosť, vysoká
výkonnosť a tiež to, že po ňom môže
hneď nastúpiť sejací stroj. Kyprič pôdu
pekne spracováva, urovnáva a pripravuje na siatie. Ide o univerzálny stroj,
ktorý pred nákupom tanierového
podmietača Joker 3 CT robil prakticky
všetko – prvé podmietky, ďalšie spracovanie pred sejbou i jesennú prípravu pod jariny. Terrano má za sebou
päť sezón a okolo 4 000 hektárov, čo
je na trojmetrový záber veľa. Je potrebné povedať, že používame stroje
s najmenším pracovným záberom, ktoré sú nastavené na menšie výkony, než
aké s nimi robíme my, navyše v rôznych
pôdnych podmienkach,“ hovorí farmár.
Výkonný a univerzálny
V dvoch zmenách spracuje Terrano
3 FX okolo 50 ha, podľa podmienok.
Pracovná rýchlosť s traktorom 150 koní
je 12 až 14 km za hodinu na rovinách,
záleží tiež na hĺbke spracovania a typu
radličiek. Prvé spracovanie bolo do hĺbky
7 až 10 cm s radlicami ClipOn, nasledovalo medziobdobie s použitím glyfosátu, potom príprava podľa predplodiny,
stavu pôdy a následnej plodiny. V prí-
Štefan Varga nastavuje HORSCH Joker 3 CT
podľa daných pôdnych podmienok.
Obsluha tanierového podmietača HORSCH
Joker Ladislav Varga.
prave pod repku používajú len dláta
bez bočných krídel na hĺbku 20 až 25
cm, pod pšenicu ozimnú spracovávajú
pôdu s radlicami MulchMix s bočnými
krídlami so šírkou 37 cm na hĺbku 15 až
18 cm.
Čo sa týka opotrebenia, radličky
bez karbidového štítu ani neskúšali.
Používajú len radličky s označením HM
(Hartmetall), ktoré im vydržia približne na 400 ha. „Výrazne sa tým predĺži
životnosť špičiek radličkového kypriča
a okrem nákladov na diely ušetríme
tiež veľa času potrebného na ich výmenu. V hektickej dobe zberu a podmietok to môže mať rozhodujúci vplyv na
udržanie dobrej pôdnej štruktúry a na
kvalitu práce,“ vysvetlil farmár. Na základe skúseností, hlavne v suchých podmienkach, sa im oplatilo meniť každých
200 ha skrutky na hrotoch. Spokojní sú
s valcom RollFlex, ktorý má dobrú priechodnosť. V suchších podmienkach kvalitne zapravuje slamu, rovná pozemok
a dobre pôdu premieša.
Chýbajúci medzičlánok
Posledné štyri sezóny robí prvé podmietky po zbere Joker vybavený špeciálnym valcom SteelDisc. Hmotnosť
valca je kompenzovaná jeho tvarova-
HORSCH Joker 3 CT v agregácii so 150 koňovým traktorom robil na pozemku s veľkosťou 22 ha prvú podmietku po zbere pšenice ozimnej. Pôdu
spracoval do hĺbky približne 8 cm. Následnou plodinou je ozimný jačmeň.
14
www.Bezorebne.cz
ním, jednotlivé články utužujú pôdu
hlboko v pásoch a medzi nimi zachovávajú dobré vsakovanie zrážkovej vody
do pôdy. Sú veľmi účinné na ťažkých
pôdach za sucha, kedy dobre drobia
hrudy a zabraňujú vysychaniu pôdneho
profilu. „Jokerom sme vyplnili chýbajúci medzičlánok na prvé podmietky a na
jarnú prípravu pod kukuricu, slnečnicu
a tekvicu. Tento rok na jar sme vyskúšali, ako dobre vie pripraviť pôdu pre
presný sejací stroj HORSCH Maestro 12
SW, ktorým sme si nechali zasiať 76 ha
slnečnice,“ uviedol farmár.
Len dva až tri prejazdy
Prvú podmietku robí Joker hneď
po zbere na šikmo do hĺbky 8 cm. Stačí
plytšie, pretože pozemky už majú zrovnané. Nasleduje aplikácia glyfosátu
alebo len mechanická likvidácia výdrvu a burín. Predsejbovú prípravu robí
Terrano. Na jar, hneď ako to počasie
dovolí, otvára pôdu Joker, viacmenej
ju len plytko urovná. Jariny potom seje
stroj Pronto 4 DC bez ďalšej prípravy.
Výkonnosť Jokera za dve zmeny je asi
o 10 ha viac ako Terrana, teda 60 ha.
Pracovná rýchlosť na niektorých pôdach
je až 15 km za hodinu. Spotrebu má
7 až 8 litrov nafty na hektár s traktorom
s výkonom 150 koní, ktorý je agregovaný so všetkými strojmi HORSCH. Taniere
vydržia zhruba 500 až 600 ha v suchých
podmienkach. Za sezónu urobí Joker aj
so službami okolo 1 200 ha.
Podmietač priniesol podľa Štefana
Vargu úsporu nafty, ale hlavne času.
„Máme menej prejazdov, pozemky teraz obhospodarujeme na tri vstupy,
pričom tretím vstupom je sejací stroj.
V jarnom jačmeni sú to dokonca len
dva vstupy vrátane siatia. Potom len
ošetrenie a hnojenie porastov počas
vegetácie.“
Spoľahlivé a rýchle siatie
Pre rozhodujúce práce na poli majú
farmári stále menší počet dní, takže
istota, že sa na svoj stroj môžu spoľahnúť, je obrovskou prednosťou. Stroje
HORSCH musia podávať v krátkej lehote mimoriadne pracovné nasadenie.
„Sejačka Pronto 4 DC patrí k ľahko ťahaným strojom, zaťaženie jeho konštrukcie od ťažného prostriedku je nízke, vystačí si tak aj so 150 koňovým traktorom,
čo je na prospech pôde aj spotrebe paliva,“ pokračoval Štefan Varga. Denná
výkonnosť sejačky Pronto v obilninách
Porast slnečnice siaty službami pneumatickým presným sejacím strojom HORSCH Maestro 12 SW
na 76 hektároch s prihnojením.
Štefan Varga ukazuje kvalitný porast slnečnice
s mohutným a bohato rozvetveným koreňovým
systémom a veľkými úbormi, ktoré sľubujú slušný výnos.
a repke dosahuje 70 až 80 ha. Za sezónu zvládne celkom 500 až 600 ha. Podľa
terénu môže pracovať rýchlosťou od
8 až do 14 km za hodinu. „Siali sme
s ním do pôdy po prvej podmietke, ale
tiež do pôdy, ktorá nebola pripravená.
Vyhovuje nám, že na jeseň Terrano pripraví pozemok hlbokým kyprením bez
valca do hĺbky, čo pôda dovolí, napríklad až do 30 cm. Na jar tam môže siať
Pronto rovno bez prípravy,“ hodnotí
prednosti sejacieho stroja.
Vývoj – ešte menej operácií
„Celá linka HORSCH slúži od jari do
jesene, všetky stroje na seba nadväzujú. Prechodom na túto techniku sa nám
znížili opravy na ostatných strojoch. Už
dva roky nevieme, čo je to opravovať
postrekovač. Kým sme neprešli na technológiu HORSCH, trikrát až štyrikrát
za rok som opravoval ramená postrekovača kvôli veľkým nerovnostiam na
pozemkoch. Dnes máme všetky pozemky krásne zrovnané, stroje HORSCH na
nich môžu pracovať rýchlosťou 14 až 15
km za hodinu. To je určite plus, pretože
nám ide o čas a uchovanie vlahy. Klesli
tiež prevádzkové náklady, hlavne spotreba nafty a počet ľudí sa znížil na minimum. Naším cieľom je vrátane zberu
kombajnom dosiahnuť spotrebu 50 litrov nafty na jeden hektár, teraz sa pohybujeme v priemere okolo 67 litrov.
Na druhej strane by to možno chcelo
ešte menej pracovných operácií. Napríklad živiny dávame len na povrch pôdy
a ďalším krokom by bolo prihnojovanie
pod pätu súčasne so sejbou. Na to ale
potrebujeme silnejší traktor, ktorý si zatiaľ nemôžeme dovoliť. Prihnojovanie
by sme do budúcnosti mohli robiť napríklad Terranom vybaveným zásobníkom a systémom pre cielené vpravovanie hnojiva do pôdy pri jej spracovaní.
V súčasnej dobe sme však spokojní
s linkou HORSCH, ako funguje. Povedal by som, že oproti iným strojom robí
požadovanú prácu na sto päťdesiat
percent,“ uzavrel Štefan Varga.
www.Bezorebne.cz
15
terra
Praktický test
Kompaktná ťažká váha
Praktický test | HORSCH Joker HD umožňuje prácu do hĺbky až viac ako 15 cm a v poli sa pohybuje výhradne
bez použitia podvozku. Túto novú „ťažkú váhu“ zo Schwandorfu sme preverili v praxi.
Pre obmedzenie max. hĺbky vzadu sa používajú
na štyroch piestoch známe dorazové podložky.
Artikel aus
Nr. 2 - März/April
2014
Pohľad na piest oje, ktorý slúži k paralelnému zdvihu pri otáčaní. Guľový ventil je potrebný pri
zasúvaní bočných sekcií valca k zúženiu na prepravu po ceste.
Maximálna hĺbka vpredu sa nastavuje ručne.
Vodiace kolesá nie sú zapojené do hydraulického okruhu.
v stroji a odolnosť k upchatiu. Podľa
našich skúseností je reakcia tanierov na
tvar pôdy podobná ako pri jednotlivom
uchytení. Pri podmietke ťažkej, ílovitej
pôdy nás hneď na začiatku pozitívne
rozpracovaná a zamiešanie a urovnanie
boli pri tejto hĺbke veľmi dobré. Pôda
bola veľmi čistá a vlhká. Joker HD pred
naším testom odpracoval asi 1 500 ha
a taniere mali ešte priemer 60 cm (teda
prekvapilo jej veľmi dobré rozdrobenie veľkými taniermi. Preto je ale treba
pracovať rýchlosťou najmenej 12 km/h,
radšej ešte viac. A tiež pri pracovnej
hĺbke len 4 cm bola pôda celoplošne
Tvrdo na vec: Joker HD so zábermi 5, 6 a 7,5 m sa hodí najlepšie do ťažkých podmienok.
Technické údaje
Taniere: 58 tanierov s priemerom
620 mm, silne prekrajované, kónicky klenuté a s pracovným uhlom
17 stupňov, na ramenách uchytené
po dvojiciach, istenie proti preťaženiu pomocou gumených blokov
Valec: dvojradový Doppel-Rollpack
z U-profilov, bez tandemu, priemer
55 cm
Nastavenie: Hydraulické nastavovanie pracovnej hĺbky s dorazovými
podložkami, nastaviteľná poloha
okrajových tanierov
Miery a hmotnosti: Pracovný záber
7,5 m, prepravná šírka (so zatiahnutými krajnými časťami valca)
3,0 m, prepravná výška 4,0 m, pracovná hmotnosť 7 300 kg
Príkon: Pri podmietke od 220
kW/300 k, stredná až max. hĺbka
podľa pôdy medzi 301 kW/410 k
a 368 kW/500 k
16
www.Bezorebne.cz
S
o svojím vstupom do oblasti
tanierových podmietačov si
firma HORSCH dala na čas.
K tomuto kroku sa rozhodol až
v roku 2007, keď bol pred tým trend
dlho považovaný za prechodnú módu.
Neskorší nástup na tento trh ale viedol
rýchlo k úspechu, a tak rad Joker dnes
tvorí neodmysliteľnú súčasť výrobného
programu schwandorfskej značky.
V roku 2013 bol predstavený nový
Joker HD. Jeho zvláštnosťou, popri integrovanom revolverovom podvozku,
sú taniere s priemerom 62 cm. Konštrukciu a prácu stroja so záberom 7,5
metra sme podrobili testovaniu v ťažkej, „minútovej“ pôde.
Pracovná hĺbka 15 cm
Po stránke intenzity spracovania
pôdy a hmotnosti predstavuje Joker HD
vrchol výrobného radu Joker. Táto vlajková loď používa celé 62 centimetrov
veľké taniere, a to jej umožňuje pracovať až do hĺbky 15 cm. S novými taniermi a za priaznivých podmienok to môže
byť dokonca aj o niečo viac. Avšak pre
tak hlbokú alebo ešte hlbšiu prácu je
lepšie použiť radličkový kyprič, ktorý by
mohol mať tiež nižší ťahový príkon.
Taniere s hrúbkou 6 mm majú kónický tvar, a preto si aj s postupujúcim
opotrebením udržujú stály pracovný
uhol 17 stupňov. Výrazné prekrajovanie okrajov prispieva k spoľahlivému
odvaľovaniu tanierov. Bez problémov
môžu pracovať po zrnovej kukurici alebo sa prebojovať silnou vrstvou slamy.
Vzdialenosť medzi oboma radmi
tanierov 130 cm je výdatná. Preto má
stroj riadnu priechodnosť a prvý rad tanierov vrhá menej materiálu na druhú
sériu. Navyše všetky taniere, ako už je
známe z ostatných modelov Joker, sú
uchytené na ramenách po dvojiciach.
Tým sa tiež zväčšuje voľný priestor
Silne prekrajované 620 mm taniere
dovoľujú pracovnú hĺbku až cez
15 cm. Okrajové lopatkové taniere
pracujú dobre.
Ako obvykle sú taniere uchytené po
dvojiciach na jednom ramene a istené širokými gumenými blokmi.
Vzdialenosť medzi radmi tanierov
dosahuje 130 cm – to veľmi prospieva
priechodnosti a kvalite premiešania.
Dvojradový valec Doppel-Rollpack
používa otvorené U-profily. Rozsah
využitia je veľmi široký, niekedy
s kompromismi.
Kvalita práce bola na testovacom stanovišti v poriadku. Urovnanie a zapracovanie boli už pri pracovnej hĺbke 4 cm veľmi dobré, rozdrobenie
pri tejto veľkosti tanierov bolo slušné. Valec pri tejto hĺbke nemohol ukázať naplno svoje možnosti.
www.Bezorebne.cz
17
terra
Praktický test
Pri práci v poli sa Joker HD pohybuje výhradne na zadnom valci.
na priemere už o 2 cm menej). Opotrebenie teda nijako neobvyklé, ale
v iných podmienkach sa môže od našich
údajov líšiť.
Ložiská 80 mm
Na tanierových strojoch sú samozrejmosťou bezúdržbové náboje, Joker HD
používa dvojradové kuželíkové ložiská.
V praxi sa síce nájdu aj kritici bezúdržbových konštrukcií, ale na pôdoobrába-
Pri preprave so štvormetrovou výškou zostáva pod stredovým valcom
málo miesta.
cích strojoch tejto veľkosti s ročnou výkonnosťou až v tisícoch hektárov sa nič
nevyrovná nábojom s trvalou olejovou
náplňou. Ložiská s vonkajším priemerom 80 mm a vnútorným 40 mm, ktoré
Joker HD používa, sú väčšie a stabilnejšie, ako má Joker RT (70/30). Také aj
musia byť, pretože väčšou hmotnosťou
a hlbšou prácou prenášajú podstatne
väčšie sily.
Z praxe:
Poľnohospodárska spoločnosť
Burgholzhausen e.G.
Rovnomerná pracovná hĺbka
Poľnohospodárska spoločnosť Burgholzhausen hospodári na 1 950 ha v južnom
Sasku a pre HORSCH Joker 8 HD sa rozhodla v auguste 2013. S predtým používaným
tanierovým náradím neboli úplne spokojní,
pretože jeho pracovná hĺbka v strede stroja
bývala hlbšia, než na krajoch. Tunajšie pôdy
s priemernou bonitou 54 bodov majú vysoký
obsah ílu, sú ťažké a pozemky sú výškovo
Reno Röse
veľmi členité. Joker 8 HD preto pracuje
väčšinou s ťahačom Challenger 875B, ktorý obsluhuje vodič Reno Röse.
Konateľ spoločnosti Dr. Jürgen Stieberitz referuje:
„S prácou stroja Joker 8 HD sme veľmi spokojní. Doteraz sme nemali žiadne
reklamácie. Stroj spoľahlivo preniká do pôdy a odvádza veľmi kvalitnú prácu.
Na celom zábere rešpektuje rovnakú pracovnú hĺbku. Používame ho preto
tiež pre podmietku.
V sezóne 2013 bez problému odpracoval Joker 8 HD približne 1 500 ha.
Rozdrobenie pôdy je kvôli veľkým tanierom o niečo slabšie než s krátkymi
tanierovými podmietačmi, ale zase dvojradový valec má drobiaci účinok lepší.
Aj inak sme s valcom veľmi spokojní, pôdu bezchybne utužuje. Keď sa začne
nalepovať, je to pre nás signál, že s prácou na poli treba prestať – podmienky
potom neumožňujú s pôdou dobre pracovať.
Nastavenie pracovnej hĺbky pomocou dorazových podložiek je spoľahlivé
a jednoduché. Kvôli našim ílovitým pôdam a svahom potrebujeme veľa ťahového výkonu. Krátko sme skúšali Joker 8 HD s traktorom Fendt 936 Vario, ktorý na rovinatých pozemkoch tiež stačil. Akonáhle ale stroj pracuje na svahu,
bez ťahových schopností nášho pásového traktora sa nezaobídeme.“
18
www.Bezorebne.cz
Poctivých 1 000 kg/m
Ako sme sa už zmienili, Joker HD
disponuje tiež riadnou hmotnosťou.
A tú tiež potrebuje, aby dosahoval
väčšiu hĺbku aj v nepriaznivých podmienkach, alebo aby vôbec prenikal
do pôdy. Celkových 7,3 t pri zábere 7,5
metera dáva skoro 1 000 kg na jeden
metra pracovnej šírky. Pre porovnanie:
na podmietačoch Joker CT a Joker RT
(s ľahším valcom RollFlex) to je od 560
do 800 kg/m. To je potrebné zohľadniť
pri výbere vhodného stroja a pri prevádzke – o tom ale ešte neskôr.
Na rozdiel od dvoch ľahších verzií
Jokeru je HD skonštruovaný na báze
masívneho pozdĺžneho nosníka, ktorý
signalizuje silu a stabilitu. Musí odolávať vysokej pozdĺžnej i priečnej záťaži
pri pracovných hĺbkach aj cez 15 cm
a tiež výkonným pásovým traktorom,
ktoré k závesným strojom nie sú práve
šetrné. Tanierové sekcie sú napokon
uchytené na dvojdielnom ráme. Iní
výrobcovia sklápajú stroje na tri diely,
ktoré sa môžu lepšie prispôsobiť tvaru povrchu. Na druhú stranu dosahuje
Joker HD jasne lepšieho urovnania, čo
bolo tiež jedným z cieľov jeho vývoja.
Revolverový podvozok
Špecialitou Jokera HD je jeho integrovaný, revolverový podvozok.
Pre dosiahnutie čo najkompaktnejšej
stavby výrobca podvozok neumiestnil
dovnútra stroja. Bolo by teda nutné
ho zavesiť na dlhom ramene vzadu za
strojom. Preto sa HORSCH rozhodol pre
inovatívne riešenia. V poli sa Joker HD
pohybuje úplne bez podvozku, teda
len na valci – tiež na úvrati. Pri prechode z transportnej do pracovnej polohy
sa najprv hydraulicky rozložia obe krídla rámu. Potom sa pretočí podvozková
sekcia. Tak sa okolo priečnej osi vystrie-
Na cestnú prepravu sa revolverový podvozok strieda so strednou časťou valca.
da podvozok za strednú časť valca, ktorá sa tým nastaví do svojej pracovnej
polohy. Pri práci potom podvozok tróni
nad valcom ako jeho dodatočná záťaž.
To celé nemá prirodzene len samé
výhody: valec nie je možné pri práci
odľahčiť, napríklad pri prechádzaní
premokrených častí pozemku. Dvojradový valec sa síce môže zablokovať až
v naozaj extrémnych prípadoch, ale
napriek tomu sa v kritických podmienkach môže pred valcom vytvoriť stena.
Tým sa príslušne zvýši ťahový odpor
– potom sa s Jokerom HD treba doslo-
va prebojovať. Výhody: Podvozok sa pri
preprave nachádza veľmi vzadu. Tak
sa riadne zvisle zaťaží oje stroja. Stabilnej preprave napomáha aj náprava
so širokým rozchodom kolies. V poli má
tento „podvozkový valec“ tú prednosť,
že predovšetkým pri širokých záberoch
sa zdvihnutý Joker HD na úvrati nijako
nekolíše.
Všestranný valec
Kým pre Joker CT a Joker RT je
ponuka valcov široká, Joker HD dodáva firma HORSCH výhradne s valcom
Zhrnutie
Joker HD je ťažký a solídne spracovaný tanierový kyprič pre pracovnú hĺbku
až 15 cm a v dobrých podmienkach aj viac. Tiež pri plytkom nastavení je, napriek výraznému prekrajovaniu tanierov, kvalita práce veľmi dobrá. Pri našom
testovaní stroj pôdu bezchybne miešal a urovnával. Rozdrobenie ťažkej pôdy
je kvôli veľkému priemeru tanierov o niečo horšie. Dvojradový valec Doppel-Rollpack tento nedostatok svojou intenzitou drobenia zase kompenzuje. Valec sa tiež môže prevádzkovať na takmer všetkých pôdach. Utuženie spracovanej pôdy je veľmi dobré, pričom povrchová vrstva zostáva kyprá a pórovitá.
+ Vysoká hmotnosť
– Nie je na výber iný typ valca
+ Pracovná hĺbka až 15 cm
– Nižšia svetlosť pri prejazdoch
+ Veľmi dobré premiešanie
– Príprava k cestnej preprave
+ Vysoká priechodnosť
+ Kompaktná stavba
+ Čisté nadväzovanie prejazdov
+ Paralelný zdvih
Doppel-Rollpack. Ide o otvorený valec
z U-profilov, ktorého prstence sa
z oboch radov prekrývajú a tým dochádza k prirodzenému samočisteniu (bez
škrabiek a podobne). Táto konštrukcia
je známa aj od mnohých iných výrobcov. Výhodou tohto valca je jednoduchá
stavba, odolnosť voči kameňom, nízka
ťahová potreba a všestranné použitie na
všetkých typoch pôd. K zalepeniu valca
môže dôjsť len na extrémne ílovitej
a súčasne vlhkej pôde.
Utuženie spodných vrstiev pôdy je
veľmi dobré, povrch zostáva pórovitý
a môže prijímať zrážkovú vodu. Kto
teda chce po spracovaní pôdy zasiať,
môže nechať pôdu uľahnúť, alebo použiť sejací stroj s integrovaným valcom.
Drobiaci účinok Doppel-Rollpack nie
je samozrejme tak silný ako v prípade
uzavretého, ťažkého oceľového valca.
A keď sa ramená vo vlhkej pôde nabalia, rozdrobenie pôdy sa obmedzí.
Hĺbka pomocou hydrauliky
Pracovná hĺbka Jokera HD sa nastavuje pomocou hydraulického CAM systému. V zadnej časti valca sa používajú
známe dorazové klipy, ktoré slúžia na
obmedzenie maximálnej hĺbky. Vďaka
dvojdielnemu rámu sa vzadu podložky
vkladajú len na štyri hydraulické piestnice.
V prednej sekcii sa vedenie pracovnej hĺbky odohráva pomocou dvoch
vodiacich kolies, ktoré sa nastavujú
mechanicky aj pomocou dorazových
podložiek pre obmedzenie maximálnej
hĺbky.
Aby mal stroj pri otáčaní na úvrati
dostatočnú svetlosť, dvíha sa tiež navyše vpredu pomocou piestnice na oji. Tak
sa Joker HD zdvíha aj spúšťa vpredu aj
vzadu takmer paralelne.
Pre doplnenie:
HORSCH udáva transportnú výšku
pre Joker 8 HD presne 4,0 metre. Aby
stroj túto výšku dodržal, je potrebné
ho po sklopení na podvozku znížiť.
K tomu slúžia dva dodatočné dvojčinné
hydraulické valce.
Podobne sa musia k zúženiu na 3,0
metre po sklopení stroja zatiahnuť dva
vonkajšie segmenty valca. K tomu je
okruh vybavený guľovým ventilom na
ťažnom oji, ktorým sa zablokuje poloha
stredovej časti valca.
www.Bezorebne.cz
19
terra
Skúsenosti z praxe
Patrí medzi špičkových
hráčov na trhu
na hektár, dnes dosahujeme špičkovú
produkciu pri približne 168 kg čistých
živín na hektár. S cielenou výživou nám
pomáha jednak vlastné agrolaboratórium, ale aj spolupráca úseku rastlinnej
výroby s poradenskými firmami a Katedrou agrochémie a výživy Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre.“
O ekonomickej stabilite Poľnohospodársko-podielnického družstva Prašice so sídlom v Jacovciach v okrese Topoľčany vypovedá
okrem iného aj jeho časté ocenenie
v Top Agro, prestížnej súťaži manažmentov pôsobiacich v slovenskom
agropotravinárskom komplexe. Recept na dosahovanie špičkových
výsledkov spočíva podľa predsedu
družstva Ing. Jozefa Urminského
predovšetkým v cielenej reštrukturalizácii všetkých výrobných procesov vrátane neustálej modernizácie
a efektívnych investícií.
Stroje nastavujú na každej parcele
S techniky HORSCH využívajú v Prašiciach na spracovanie a prípravu pôdy
dva radličkové kypriče Terrano 8 FG,
hĺbkový radličkový kyprič Tiger 5 AS
a v minulom roku zaobstarali robustný
univerzálny kyprič Terrano 5 FM. Na siatie potom radličkové sejačky Concord
CO 6 PPF a CO 9 PPF a diskový sejací stroj
Pronto 6 AS + Maistro 8 CC. Pri danej
výmere kukurice sa im táto kombinácia
na presné siatie rozhodne vyplatí.
„Správne nastavenie strojov je základ, to sa učíme stále, pretože každá
parcela je iná a na niektorých sú tri až
štyri druhy pôd. Veľa záleží na skúsenej
obsluhe, ako dobre pozná pôdne podmienky, aby dokázala v pravú chvíľu
V
súčasnej dobe družstvo hospodári na 4 370 hektároch poľnohospodárskej pôdy, z toho 122
hektárov sú trvalé trávne porasty. V rastlinnej výrobe sa zameriava
na pestovanie hustosiatych obilnín, kde
najväčšiu plochu, 1 800 hektárov, zaberá ozimná pšenica, ďalej repka ozimná 850 hektárov, jačmeň 250 hektárov
a ovos 120 hektárov. Viacročné krmoviny na ornej pôde pestuje družstvo
na 200 hektároch, cukrovku zhruba na
100 hektároch, hrach na 320 hektároch
a v osevnom postupe má svoje miesto
150 hektárov silážnej kukurice a 500
hektárov kukurice na zrno.
„Neopustili sme ani živočíšnu výrobu, venujeme sa chovu dobytka so
špecializáciou na mlieko od 500 dojníc a od roku 1997 chováme brojlery
s celoročnou produkciou približne 350
tisíc kusov. Významnú časť tržieb prináša výroba a predaj kŕmnych zmesí pre
veľkochovy i drobnochovateľov. Ročne
produkujeme približne 9 500 až 10 000
ton kŕmnych zmesí, a to hlavne pre
brojlery,“ doplnil Ing. Urminský.
Čo sa týka pôdnych a klimatických
podmienok, družstvo hospodári v pätnástich katastroch, v dvoch krajoch
a troch okresoch. Rozhodujúcu časť katastra tvorí repná výrobná oblasť, ďalej
zemiakarska a niektoré pozemky sa na-
20
www.Bezorebne.cz
Vedúca rastlinnej výroby Anna Poluchová kontroluje hĺbku siatia pšenice ozimnej na pozemku po repke. Pred sejbou tam bol zapravený
hnoj kypričom Terrano s radličkami MulchMix.
Osivo sa sialo do hĺbky 2 cm a výsevok bol 200
kg na hektár.
chádzajú v podhorskej oblasti do 500
metrov nad morom.
Sedemnásť rokov s technikou HORSCH
Týmto podmienkam a štruktúre
výroby zodpovedá vnútropodnikové
usporiadanie založené na efektívnosti
a premyslená optimalizácia všetkých
procesov. Do tejto filozofie zapadá zavedenie systému HORSCH na zhruba
polovici obrábanej výmery v stredisku
Prašice v roku 1997. Po vyskúšaní jeho
predností začali od roku 2001 uplatňovať tento systém v podmienkach celého družstva. V režime pôdoochranných
technológií tak pôsobia už 17 rokov
a podľa predsedu to rozhodne prispelo
k tomu, že je dnes družstvo výrobne,
ekonomicky, finančne, logisticky aj personálne stabilizované.
„Keď sme začínali s trojmetrovým
exaktorom, na úseku mechanizácie,
ktorá zabezpečovala chod rastlinnej
výroby, pracovalo vtedy 480 ľudí. Dnes,
pri porovnateľnej výmere, je to 53 traktoristov, opravárov a vodičov nákladnej dopravy. Uplatňovaním systému
HORSCH sme jednak výrazne zvýšili
produktivitu práce a urýchlili agrotechnické operácie, na druhej strane
sme však boli prinútení maximálne racionalizovať vstupy. Druhým faktorom
bol totiž obrovský nárast cien hnojív
a chémie po roku 1993. V praxi to znamenalo zamerať sa na precíznu výživu
a cielenú ochranu,“ vysvetlil predseda
a na oživenie uviedol prirovnanie: „To
máte ako s človekom. Keď je nasýtený
a v dobrej kondícii, baví ho žiť aj pracovať. Keď je vo vynikajúcej kondícii rastlina, odmení sa vám bohatou a kvalitnou
úrodou. Pre zaujímavosť som si pre vás
pripravil niekoľko čísiel – keď ročníky
1990 a 1995 s indexom 100 porovnáme
so súčasnými dosahovanými výsledkami, tak pri pšenici sme išli s indexom
úrod hore na 128, v jačmeni na 125,
v repke skoro na 190 a v prípade kukurice na zrno na 160. Pritom spotreba
čistých živín NPK na hektár v porovnaní
so začiatkom a polovicou 90. rokov nám
klesla zhruba o 53 percent. Vtedy sme
dodávali do pôdy 310 kg čistých živín
Sejačka HORSCH Concord 9 CO PPF.
odhadnúť, čo na stroji nastaviť alebo
vymeniť. Napríklad každých desať hektárov kontroluje a prípadne nastavuje
sejací stroj. Spracovanie a prípravu pôdy
pred sejbou zaisťujú hlavne kypriče
Terrano. Podľa podmienok mení obsluha rôzne typy radličiek – na prvú plytkú
podmietku sú vhodné väčšinou úzke
radličky ClipOn, ktoré sa dostanú aj do
veľmi suchej pôdy. Tesne pred sejbou
sa na hlbšiu prípravu osvedčili radličky
MulchMix, ktoré premiešajú pôdu do
hĺbky 15 cm a pozemok urovnajú pre
sejací stroj. Vhodné sú aj na zapravenie hnoja či mechanické ničenie burín.
Ak to vyžaduje stav výdrvu, aplikujeme
glyfosát. Po žatve tretinu slamy zbierame a dve tretiny zapracujeme. Snažíme
sa čo najviac hmoty vrátiť späť do pôdy.
Hnoj dodávame do pôdy na druhú úrodu, to znamená pod predplodinu, aby
sme vytvorili čo najlepšiu štruktúru pre
siatie hlavnej plodiny. Precízna príprava je dôležitá, keď niečo pokazíte, tak
to už nedoženiete,“ hovorí na základe
dlhoročných skúseností Anna Poluchová, vedúca úseku rastlinnej výroby.
Výživa podľa aktuálnej potreby
„Pri uplatňovaní hospodárenia bez
orby počítame s tým, že sa znižuje mineralizácia pôdy, preto podľa ročníka
pravidelne vápnime 800 až 1 400 hektárov po zbere obilnín,“ pokračovala
agronómka. „Rastliny tiež potrebujú
pohotovostné a špeciálne živiny. Na
základe detailných rozborov pôdy dostanú u nás plodiny len toľko živín,
koľko potrebujú na predpokladanú
úrodu. Z ekonomického hľadiska sme
presvedčení, že práve tam sú najväčšie
rezervy. Na kvalitatívne hnojenie odoberáme po odnožení 100 až 200 rastlín
z každej parcely, robíme to uhlopriečne,
nielen z jedného miesta, aby údaje boli
čo najpresnejšie. Podľa rozborov zistíme, čo presne jednotlivé parcely potrebujú a z toho vychádzame. Na týchto
precíznych postupoch je založená naša
pestovateľská filozofia, to znamená, že
dosahované výsledky zodpovedajú cielenej výžive aplikovanej presne podľa
aktuálnych potrieb.“
Aj pri precíznom hospodárení záleží na klimatických podmienkach, ktoré
Zľava Ing. Jozef Urminský, predseda PPD Prašice, Anna Poluchová, vedúca rastlinnej výroby a Jozef Baleš, ktorý pracuje so sejačkou HORSCH Concord
9 CO PPF od jej obstarania. Zatiaľ s ňou zasial úctyhodných 30 000 hektárov.
www.Bezorebne.cz
21
terra
Skúsenosti z praxe
sa z roka na rok menia. S technológiou
HORSCH prestal byť problém dodržiavať optimálne agrotechnické termíny,
čo je ďalší z rozhodujúcich faktorov pre
založenie budúcej úrody. Jednoducho
– aby sa kvalitný biologický materiál
dostal včas do pôdy. Oba sejacie stroje Concord pracujú v jesennej a jarnej
sejbe podla potreby, aj nepretržite, za
24 hodín sú schopné zvládnuť 250 hektárov. Spotreba nafty je 5 až 7 litrov na
hektár a pracovná rýchlosť podľa podmienok 10 až 17 km za hodinu. Hnojenie pod pätu činí 15 až 18 kg dusíka na
hektár, ďalšie živiny dostanú porasty až
na jar, podľa priebehu vegetácie. „Nestačí sa pozerať na polia z diaľky. Denne
dôkladne sledujeme porasty, každý deň
sú iné podmienky. Za 24 hodín sa môže
situácia veľmi zmeniť, od tlaku škodcov
až po virózy,“ hovorí Anna Poluchová
a tým len potvrdzuje, že tunajší pestovatelia neponechávajú nič náhode.
Nehráme na náhodu, uplatňujeme
agronomický um
Vďaka dodržiavaniu zásad celého
systému pestovania a optimalizácie
všetkých postupov dosahujú v PPD Prašice primerané výnosy všetkých plodín.
Pritom sú schopní významne znižovať
prevádzkové náklady. Napríklad oproti
konvenčnému hospodáreniu na začiatku 90. rokov sa znížila spotreba nafty
zo 170 litrov na hektár obrábanej pôdy
zhruba o štvrtinu. Starostlivo sledujú
www.Bezorebne.cz
terra
Zber a siatie
v rovnaký okamih
Pre juhozápadné Fínsko sú charakteristické ťažké ílovité pôdy. Vzhľadom k tomu, že na jar prichádza málo zrážok,
snaží sa veľa farmárov zasiať toľko ozimnej pšenice, koľko zvládnu. Pretože súčasne prebieha zber, je to doba
silného pracovného vyťaženia.
Robustný radličkový kyprič HORSCH Terrano 5 FM s valcom SteelDisc slúži na hlbšie spracovanie
a výborne si poradí aj v extrémne suchých podmienkach.
nasadenie techniky pri pestovaní všetkých plodín, o každom hektári majú
prehľad, koľko na ňom spotrebujú
nafty za rok. Aj najlepší systém by však
nefungoval, ako má, ak by sa mu ľudia
neprispôsobili z hľadiska jeho možností
v celom komplexe a vo všetkých nadväznostiach. Jedine tak môže podľa slov
predsedu dobre fungovať. „Systému
HORSCH sme sa venovali naplno hneď
od začiatku, a to nielen po technickej
stránke, ale aj z hľadiska adaptabilnosti na naše podmienky. Do detailu sme
analyzovali potrebu agrochemikálií,
Radličkový kyprič HORSCH Terrano 5 FM intenzívne premiešava pôdu.
22
Skúsenosti z praxe
živín, štruktúru pôdy, potrebu hnojenia
a rozhodujúcou otázkou boli tiež možnosti biologického materiálu, to jest
vhodnosť odrôd. V tomto smere sme sa
nesústredili na tvorbu hlavného stebla,
ale na vyrovnanosť odnoží, to znamená
v priebehu vegetácie viackrát vstupovať do porastu, dodávať stopové prvky
a rýchlo reagovať v prípade ochrany,“
vypočítava premyslené kroky Ing. Jozef
Urminský. Dodáva, že za sedemnásť
rokov bezorbového obrábania pôdy investovali viac ako 12,5 milióna eur do
rozvoja, ktorý však zahŕňa všetku využívanú techniku, nielen stroje HORSCH.
Pri porovnaní výsledkov úrody v rámci okolitých podnikov, ale aj v porovnaní s dosahovanými špičkovými úrodami
stredoeurópskeho a západoeurópskeho regiónu, dosahujú v PPD Prašice aj
v klimaticky nepriaznivých rokoch vyššie výnosy o 15 až 22 percent. Podľa
predsedu určuje tento trend predovšetkým spomínaný kvalitný biologický materiál, precízna výživa, cielená ochrana
a dodržiavanie odporúčaných technologických postupov systému HORSCH.
„Ak ročne dodávame na trh celú
produkciu olejnín a väčšinu obilnín,
z čoho je 10 000 až 12 000 ton pšenice,
nemôžeme si dovoliť hrať na náhodu.
Jednoducho tá úroda musí byť kvalitná.
Chcem zdôrazniť, že sú to výsledky tvrdej práce všetkých pracovníkov rastlinnej výroby. Pri tak preukázateľne vysokých rozdieloch tvrdím, že to je jedine
vďaka nášmu agronomickému umu,“
hovorí rozhodne Ing. Urminský.
P
odnik Timoa Laaksonena leží
asi 15 kilometrov od pobrežia.
Táto oblasť je síce najteplejšia
v celom Fínsku, ale typickým
problémom je nízke množstvo zrážok
v letných mesiacoch. Vlani zasial jarnú
pšenicu až v prvej polovici mája. Potom až do 15. júna predstavoval úhrn
zrážok len 36 mm na meter štvorcový.
Svojou rozlohou 968 ha poľnohospodárskej pôdy patrí Laaksonenova farma
k najväčším v krajine. Polovica pozemkov je vo vlastníctve, zvyšok v nájme.
Kvôli štrukturálnym zmenám mnohí
poľnohospodári svoje podnikanie vzdali, ale iní sa naopak veľmi silno zväčšili.
Okrem rastlinnej poľnohospodárskej
výroby sa región zaoberá aj chovom
ošípaných a produkciou vajec. Laaksonen má 20 000 nosníc a ako je vo Fínsku
časté, venuje sa tiež lesníctvu.
Keď Timo Laaksonen na konci osemdesiatych rokov začínal s poľnohospodárstvom, ani jeho farma nebola nijako
zvlášť veľká. Postupne sa prostredníc-
Timo Laaksonen
Timo Laaksonen
tvom ďalších nájmov a nákupu pozemkov významne zväčšil. Niektoré z jeho
polí sú v tesnej blízkosti, iné sú naopak
vzdialené od farmy až 30 kilometrov.
Dnes je jeho prevádzka asi päťdesiatkrát väčšia než pred 25 rokmi.
„Mnoho ľudí si myslelo, že som sa
zbláznil, keď som v deväťdesiatych rokoch nakupoval pozemky. Všetci verili,
že poľnohospodárstvo vo Fínsku postupne zanikne, až v roku 1995 vstúpime do EÚ.“ Našťastie to nebol ten prípad a dnes poľnohospodári opäť veria
vo svoju profesiu a vo svoju pôdu. Ceny
pôdy sa preto zvýšili.
Timo Laaksonen je potešený, že
mu svoje pozemky ponúkajú ďalší
majitelia: „Myslím si, že videli, ako na
pôde hospodárime. Majú v nás dôveru
a v naše počínanie s ich pôdou. To je pre
mňa veľmi dôležité.“
Základom svojej profesie sa naučil
ako stážista na farme v susedstve: efektívnemu hospodáreniu na pôde o veľkej rozlohe.
Timo Laaksonen má šťastie na spolupracovníkov. Okrem neho pracuje
v podniku trvalo len jeden zamestnanec
v produkcii vajec. K nemu sa v sezóne
pripája až sedem ďalších ľudí. Tí sa po
zvyšok roka živia ako vodiči kamiónov
alebo v službách. „Náš tímový duch je
vynikajúci,“ hovorí Laaksonen. „Mladí
ľudia sú veľmi motivovaní a majú chuť
Súprava traktora Valtra T202 so sejacím strojom HORSCH Pronto 6 DC je už pripravená na jarné siatie. Laaksonen používa výsevky od 320 do
340 kg/ha a približne 400 kg/ha hnojiva NPK – typická fínska kombinácia. Pre stroj HORSCH Pronto DC nepredstavujú také vysoké objemy osiva a hnojiva
žiadny problém. Zvláda to aj pri prevádzkovej rýchlosti 12 až 15 km/h.
www.Bezorebne.cz
23
terra
Skúsenosti z praxe
Rodinný dom s farmou.
Teplé jarné dni a mrazivé noci spôsobujú ozimnej pšenici silný stres. Začiatkom apríla to vyzeralo, že asi jedna tretina pšenice sa bude musieť
zasiať znova.
Leineberg
Táto ozimná pšenica zimu prežila dobre. Začiatkom apríla je ale jej vzrast vplyvom studených
teplôt stále veľmi malý.
do práce. Ja som vo svojich 46 rokoch
najstarší pracovník na farme.“
Timo ešte nie je plne spokojný so
svojou rotáciou plodín. Pestovanie
ozimnej pšenice po ozimnej pšenici je
tu bežné a na niektorých poliach beží
monokultúra aj dlhšie ako desať rokov.
Okrem ozimnej a letnej pšenice pestuje
tiež jačmeň, ovos a hrach. Túto sezónu
prvýkrát vyskúšal tiež repku. Pre ozimné plodiny je vždy veľmi náročné, aby
úspešne zvládli chladné ročné obdobie.
Väčšina fínskych poľnohospodárov kvôli neskorým jarným mrazom vysieva jariny až v máji.
Začiatkom tohtoročného apríla Laaksonen ešte nemal istotu, že pšenica
a repka vôbec prežili zimu. Repka to
však zvládla na celej výmere a pšenice
na väčšine plôch. Zhruba tretinu, teda
asi 200 hektárov, musel preosiať jarnou
pšenicou. To je potrebné urobiť vždy čo
24
www.Bezorebne.cz
najskôr a k tomu Laaksonen používa
svoj sejací stroj HORSCH Pronto 6 DC na
priamo.
„Na môj vkus mám príliš veľa pšenice v rotácii. Napriek tomu mi tento režim funguje, ale myslím si, že aj vďaka
intenzívnemu a starostlivému hospodáreniu. Takýto prístup sa oplatí aj v našich klimatických podmienkach. Dopyt
po potravinách sa do budúcna bude
ďalej zvyšovať.“
Podnik sa už nebude toľko rozrastať, ako v posledných 25 rokoch. Limity
veľkosti vo Fínsku stanovuje podnebie.
Farmár chce ďalej redukovať náklady
na hektár bez poklesu výnosov a stroje
HORSCH mu v tom pomáhajú.
Laaksonen bol roky zástancom orby.
V jeho hale stojí jedenásť pluhov Kverneland. Tento počet bol potrebný, aby
stihol pripraviť niekoľko sto hektárov
veľmi ťažkej pôdy v priebehu pár týždňov.
„Bežne vysievame naše ozimné
pšenice v prvých troch septembrových
týždňoch. To je u nás uprostred zberu.
Tak krátke časové okno a toľko rôznych
úloh, to je veľmi náročné.“
Laaksonen chce aj tento rok dostať
do zeme toľko ozimnej pšenice, koľko
len pôjde. V minulom roku stihol viac
ako 600 ha. V roku 2012 to bolo len asi
100 ha, pretože pršalo takmer každý
deň. Tento rok je podobný.
„Na jeseň roku 2013 som už druhú
sezónu pracoval s kypričom HORSCH
Terrano 4 MT. Odvtedy stoja pluhy
v stodole a pritom som zasial 670 ha
pšenice. S Terranom MT som naozaj veľmi spokojný, bola to vynikajúca investícia. Šetríme vďaka nemu čas a peniaze
– menovite celú orbu a navyše najmenej dva prejazdy tanierovými bránami.
Teraz môj personál môže odvážať zrno
od kombajnov a robiť ďalšie práce, namiesto toho, aby orali a bránili. To teraz
obstará jeden človek, traktor a Terrano
MT.“
Ďalšou výhodou je, že pôda spracovaná Terranom MT je menej náchylná k
vysychaniu. V porovnaní s tanierovými
bránami je veľkou výhodou Terrana MT
jeho pracovná hĺbka 15 a viac centimetrov. Kvôli silným dažďovým zrážkam na
jeseň je to absolútne nevyhnutné.
Fínska klíma nie je optimálna pre
pestovanie trhových plodín. Tento rok
v marci a v apríli prišli silné mrazivé noci.
„V našom regióne nemáme nikdy moc
snehu. Pritom snehová pokrývka na
Skúsenosti z praxe
terra
Leeb GS a Leeb PT
s BoomControl Pro
V apríli začína
ozimná repka práve regenerovať.
začiatku jari by pre pšenicu bola veľmi
prospešná. Denné teploty často stúpajú
nad +10°C a v noci mrzne -10° až -15°C.
To je pre rastliny obrovský šok.“
Timo Laaksonen a jeho kolega Matti Raita už päť rokov používajú sejacie stroje HORSCH Pronto DC. S prvým
Prontom majú zasiatych asi 3 000 hektárov. Druhý stroj Pronto tu pracuje už
dva roky a zasial 1 400 hektárov. Obe
Prontá sú vybavené dvojkomorovým
zásobníkom na hnojivo a osivo.
„Mám skúsenosť, že väčšina sejačiek
funguje dobre. Ale s Prontom sme najspokojnejší, pretože pôda je po uložení
osiva medzi riadkami kyprejšia než po
sejacích strojoch, ktoré majú valec za
výsevnými pätkami. Pronto ukladá osivo veľmi presne a navyše stroj je absolútne spoľahlivý.“
Pre Laaksonena nie je prijateľné
priame siatie do nespracovanej pôdy.
Urobil už niekoľko pokusov, ale výsledok nikdy nebol tak dobrý ako výsev do
pôdy vopred pripravenej.
„Slama spôsobuje problémy. To je
jasne vidieť, keď sa porovnajú výnosy.
Podľa mojich skúseností priame výsevy
fungujú po repke, ale už po žiadnej
inej plodine.“
Podľa Timoa Laaksonena bol kyprič HORSCH
Terrano 4 MT jeho najlepšou investíciou. Od
doby, kedy Terrano MT používa, sú jeho pluhy
odstavené.
V roku 2013 zakúpil Flawborough Farms v Nottinghamshire ako prvý podnik vo Veľkej Británii
nový závesný postrekovač HORSCH Leeb 8 GS. Bol zamýšľaný ako podpora samohybnému postrekovaču, ktorý už v podniku pracoval a dosahoval hranice svojej kapacity.
Samohybný HORSCH Leeb PT 270 pri aplikácii pôdneho herbicídu.
V
minulej sezóne sme boli
s 8 GS mimoriadne spokojní.
Keď sme teda o rok neskôr
riešili nákup nového samohybného postrekovača, bolo pre nás samo-
zrejmosťou, že sme zvolili zase HORSCH
Leeb,“ rozpráva Tom Hawthorne, konateľ Flawborough Farms. Tak dosluhujúci
postrekovač uvoľnil miesto pre Leeb PT
270. „S výrobkami HORSCH už máme
Leeb PT 270 – rovnako ako 8 GS – spĺňa všetky nároky podniku Flawborough Farms: napríklad
výbornou kvalitou spracovania, automatickým prepínaním dýz, šírkou ramien 36 metrov s najmodernejším režimom navádzania BoomControl Pro.
skúsenosti – pracujeme aj s Terranom
a jedným Sprinterom so záberom 12
metrov. Tak trochu sa z nás stal modelový podnik, pretože investujeme do
noviniek HORSCH,“ dodáva.
Už pri kúpe závesného 8 GS uvažoval
Tom o PT 270. Ťažko by ale zdôvodnil
nákup druhého samohybného postrekovača, pretože by nemali dosť práce
pre vyťaženie oboch strojov. Potom, čo
sa vyhodnotili skúsenosti s 8 GS, opäť
sa na zozname požiadaviek objavili
rovnaké požiadavky. „Rovnako ako na
8 GS sme na PT nadšení kvalitou spracovania. Predtým sme museli na samohybných strojoch každé tri roky vymeniť sadu hydromotorov v kolesách, ale
v PT 270 s jeho mechanickými nápravami máme istotu, že vydrží oveľa dlhšie.
Myslím si, že tento postrekovač budeme v podniku používať najmenej päť
rokov, možno dokonca desať.“
„Rovnako ako na našom závesnom
8 GS považujeme aj na PT 270 výbavu
pre automatickú zmenu dýz za veľmi
dôležitú súčasť – na Horschi je to štandardom. Iní výrobcovia ju často dávajú
na špeciálne želanie,“ hovorí Tom. Pri
www.Bezorebne.cz
25
terra
Skúsenosti z praxe
Unimog s cisternovou nadstavbou efektívne dopĺňa postrekovače v poli. Rýchlym pretankovaním
hotovej zmesi sa obmedzujú prestoje na minimum.
aplikácii kvapalného hnojiva umožňuje
prepínanie dýz, aby sa okamžite vystreidali dýzy 06 a 010 podľa pojazdovej rýchlosti alebo dávky. Tom používa
N-senzory pre riadenie dávky a prepínanie medzi dýzami mu poskytuje široké spektrum aplikačných rýchlostí pri
zachovaní rovnakej kvality pokrytia.
Oba postrekovače, 8 GS a PT 270,
sú vybavené ramenami so záberom
36 metrov s hniezdami pre striedavo
4 a 2 dýzy (Multi-Select 4-2) pri rozstupe 25 cm. „Kým 8 GS má ramená
sedemdielne, aby pri preprave nepresahovali pred nádrž, PT 270 má päťdielne ramená. To znamená menší
počet pohyblivých spojov a tiež o niečo rýchlejšie sklápanie. Vďaka vyššej
rýchlosti a lepšej obratnosti má PT 270
oproti závesným postrekovačom výhodu, a to hlavne na členitých plochách
s mnohými zákutiami, kde sa treba často otáčať. PT 270 má navyše enormnú
svetlú výšku a tak môže vo vyššom obilí
jazdiť rýchlejšie,“ dopĺňa Tom.
Oba postrekovače, 8 GS aj PT 270, sú
vybavené navádzaním ramien BoomControl Pro, ktoré má slúžiť k presnému
polohovaniu ramien nad cieľovou plochou. Zvláda to aj pri vyššej pojazdovej
rýchlosti v členitom teréne. Po dobrých
skúsenostiach nastavuje Tom bez obáv
výšku ramien na 40 až 50 cm nad porastom. Vďaka vzdialenostiam medzi
dýzami 25 centimetrov používa dýzy
s uhlom rozstreku 80 stupňov. Okrem
obmedzenia úletu sa takou konfiguráciou dosahuje asi o 20 percent lepšieho
26
www.Bezorebne.cz
pokrytia v porovnaní s dýzami s uhlom
110 stupňov a s rozstupom 50 centimetrov.
Paralelogram, ktorý udržuje výšku ramien nad porastom, je ukotvený
blízko nápravy, a tak vytvára stabilnú
základňu. Ovládanie sklonu ramien
BoomControl Pro reaguje rýchlo a presne. Po väčšinu času tak ramená pracujú na celej šírke veľmi pokojne. Tom
bol spočiatku k automatickej regulácii
ramien skeptický, ale systém HORSCH
Leeb ho presvedčil. „Je to jednoducho
fascinujúce pozerať sa na jazdu ramien pri práci. Perfektne sa prispôsobujú profilu poľa.“
Tom a jeho tím robia ochranu na
viac ako 1 900 hektároch obilnín,
z toho je 404 hektárov na rodinnej farme a ďalších 1 500 hektárov v službách.
„Keď ide pri postreku o efektivitu, je
FITZentrum
logistika alfou a omegou,“ vyslovuje
sa Tom. „Môžeme mať najvýkonnejší
postrekovač, ale keď ho neobslúžime
optimálne, stráca sa enormné množstvo času.“ Preto jeho tím používa pre
dopravu Unimog U500 s nadstavbou na
5 000 litrov a s prívesnou cisternou s objemom 12 000 litrov.
„Hoci PT 270 aj 8 GS majú nádrž na
8 000 litrov, plníme ich po okraj len vtedy, keď to dovolia podmienky, napr. na
veľkých poliach, kde dlho aplikujeme
jednu zmes a tiež kde je pôda dostatočne únosná, aby sme sa po nej mohli
pohybovať s plnou nádržou. Pripravujeme predom odlišné zmesi prípravkov
pre rôzne časti podniku, ktoré dopravujeme súpravou Unimog. Tak môžeme dopĺňať postrekovače v poli rýchlo
a tým skrátiť prestoje na minimum,“ vysvetľuje Tom Hawthorne.
Flawborough Farms pracuje v systéme Controlled Traffic Farming so
základným rastrom 12 metrov. „Žacie
lišty našich kombajnov mali pôvodne
o trochu menej ako 12 metrov, ale teraz
sme prešli na lišty 12,3 metrové – to bol
posledný puzzle dielik do nášho CTF
systému.“ Aby mal v CTF optimálne využitie, postrekovač PT 270 je vybavený
autopilotom. Tým sa znížila únava vodiča, ktorý sa tak môže lepšie sústrediť na
samotnú aplikáciu. Tom používa práve
postrekovače, aby definoval koľaje.
Tým dosahuje pri postreku najlepšiu
výkonnosť. Pretože rozchod kolies je
na závesnom 8 GS i na samohybnom
PT 270 identický, je ich vzájomné kombinovanie veľmi pružné. Postrekovač
Leeb 8 GS vedie svoju dráhu za podpory gyroskopu umiestneného na traktore, a tak je zaručené, že presne kopíruje
jeho stopy.
Tom Hawthorne je s postrekovačom HORSCH Leeb mimoriadne spokojný. Preto tiež vymenil ešte
aj doterajší samohybný postrekovač za HORSCH Leeb PT 270.
terra
Má produkcia obilnín
budúcnosť?
V tomto roku sa konal neďaleko Coventry doposiaľ druhý seminár HORSCH vo Veľkej Británii. Zhruba 200 účastníkov diskutovalo o kľúčových otázkach, ako bude pravdepodobne vyzerať poľnohospodárstvo v budúcnosti.
Hlavnou témou bolo: Aká je budúcnosť produkcie obilnín v najbližších piatich rokoch?
Približne 200 účastníkov sa zaoberalo budúcnosťou produkcie obilnín.
N ad touto otázkou sa zamýšľali traja
poľnohospodárski experti. Nathan Morris zo Štátneho inštitútu pre poľnohospodársku botaniku (National Institute
of Agricultural Botany, NIAB) so sídlom
v Cambridge. Morris, ktorý má doktorát
z poľnohospodárskych systémov, načrtol výhody a nevýhody metódy StripTill
vo Veľkej Británii. Chris Martin, technický manažér spoločnosti Agrovista, ktorá ponúka informácie a poradenstvo
v oblasti špecializovaných poľnohospodárskych vied a ochrany rastlín, hovoril
o význame jednotlivých typov dýz a ich
konštrukcii.
Ďalším rečníkom bol Michael
Horsch, ktorý pojednal o skúsenosti
z vlastného praktického hospodárenia,
najmä z využívania a ďalšieho vývoja
techniky StripTill. Mimo to informoval
o najnovšej technike postrekovačov
HORSCH a o jej výhodách v praxi.
Nathan Morris
Potenciál metódy StripTill
Na základe podrobnej analýzy doložil na číslach Nathan Morris výhody metód StripTill a naznačil problémy, ktoré
pri použití tejto techniky môžu nastať.
V posledných 30 rokoch sa metódy redukovaného spracovania pôdy vo Veľkej Británii kontinuálne rozširovali,
v roku 2007 sa tak pestovalo 40 percent
ozimnej pšenice. Hoci tiež priame siatie je relatívne populárne, pracuje stále
väčšina podnikov konvenčne s pluhom.
Metódu StripTill definoval nasledovne: viac ako jedna tretina pôdy nie
je spracovaná, zvyšok je kyprenie 10 až
20 centimetrov hlboko. StripTill je in-
tenzívnejšia metóda ako priame siatie,
snaží sa však zachovať výhody siatia na
priamo tým, že na ploche zanecháva
pásy nespracovanej pôdy a na povrchu
pozberové zvyšky. Vďaka tejto metóde
sa pôda ohrieva rýchlejšie ako pri priamom siatí a vytvára sa drobnohrudkovité, k výsevu pripravené lôžko, zatiaľ
čo nespracované časti pôdy zadržujú
vlahu.
StripTill sa presadil v severnom kukuričnom páse USA vďaka zníženiu pestovateľských nákladov a pôdnej erózie.
Na jeseň sa vytvoria až 20 cm vysoké
pásy hrobčekov, ktoré sú na jar pred výsevom už len jeden až dva centimetre
vysoké. Hrobček neobsahuje zvyšky slamy – tie sú na povrchu medzi hrobčekmi. Nathan Morris ukázal, že štvorradový kyprič pre StripTill spotrebuje menej
www.Bezorebne.cz
27
terra
FITZentrum
ako polovicu nafty oproti päťradličnému pluhu. Navyše spracuje jeden hektár za 60 minút, zatiaľ čo s pluhom to
trvá 75 minút. Okrem priamych úspor
nafty sa znižuje počet prejazdov na len
jeden, maximálne dva.
Ďalšou výhodou StripTill, na ktorú
bolo poukázané v amerických štúdiách,
je zníženie rýchlosti vetra na povrchu
pôdy až o 50 percent. Tým sa významne
znižuje erózia pôdy. Ďalej sa výrazne
zlepšuje vlahová kapacita pôdy. Tiež sa
vďaka jej vyššej únosnosti a menšej náchylnosti k zhutňovaniu zlepšuje štruktúra pôdy. Navyše sa pri metóde StripTill ponúka možnosť uložiť štartovaciu
dávku hnojiva do blízkosti osiva a tým
zlepšiť vývin koreňov.
Výskumy britského Štátneho centra
pre poľnohospodárske vedy ukázali, že
trhové výkony repky pestovanej metódou StripTill a orby v Anglicku sú porovnateľné – v oboch sa dosiahli tržby
približne 1 970 eur z hektára. Metóda
StripTill však mala nižšie náklady na založenie porastu. Na druhej strane bola
úspešnejšia orba v prípade cukrovej
repy - dosahované výnosy boli trvale
vyššie než výnosy v metóde StripTill,
a to až o 20 ton z hektára. Kombinácia
cukrovky, ľahkej pôdy a skorého jarného výsevu bola najvýhodnejšia, ale výnosy boli nestabilné.
Závery z vystúpenia Nathana Morrisa: StripTill je vhodnejší pre širokoriadkové plodiny, ako sú repka a kukurica.
Rozhoduje správny čas pre spracovanie
pôdy a ten je závislý od jej typu. V pôdach s viac ako 25 percentami obsahu
ílu by sa spracovanie malo uskutočniť
na jeseň, zatiaľ čo ľahké a organické
pôdy je výhodné pásovo kypriť až na jar.
Hoci náklady na pestovanie sú všeobecne nižšie, vyžaduje spracovanie pôdy
bez pluhu vyššiu mieru managementu
a viac sústredenia sa na detail.
Michael Horsch
Svetový vývoj techniky pre siatie a pre
spracovanie pôdy
Spočiatku Michael Horsch hovoril
o „Prescription Farming“, hospodárení podľa návodu. To je podnikateľský
prístup, založený na návodoch zo Spojených štátov. Používa sa pri ňom pestovateľský model vytvorený dodávateľom
osiva. Na základe rôznych historických
údajov sú spoločnosťou dané odporúčania pre osivá, hnojivá, ako a kedy majú
byť polia obrábané, osiate a zozbiera-
28
www.Bezorebne.cz
Nathan Morris z Národného ústavu pre poľnohospodársku botaniku (National Institute of
Agricultural Botany, NIAB).
né. Farmár musí dať k dispozícii plochy, pracovný výkon a finančné zdroje.
Všetky dôležité rastové rozhodnutia
činí osivárska firma. Je toto budúcnosť
rastlinnej produkcie??!
Druhou témou Michaela Horscha
boli potenciálne prínosy metódy StripTill, ktoré by mohli byť pre mnohé
podniky zaujímavé. Horsch opísal svoje
skúsenosti, ktoré začal čerpať už pred
viac ako 12 rokmi pri rôznych aktivitách
v poľnohospodárstve USA.
StripTill bol pôvodne systém s viacerými prejazdami, kedy sa najprv vytvorili hrobčeky, ktoré mohli čoskoro
preschnúť a do nich sa potom ukladalo osivo. Rýchlo sa ale prejavilo, že bez
GPS s RTK nie je možné dosiahnuť potrebnú presnosť. Takže zavedenie RTK
v 2003 bolo veľkým krokom vpred.
Michael Horsch v priebehu rokov
svoju StripTill technológiu stále zdokonaľoval. Systém veľmi dobre fungoval
v kukurici, ale vzhľadom k rozdielnemu priebehu denných a nočných teplôt
v USA a v strednej Európe boli potrebné značné úpravy v technológii, aby sa
plne využil jej potenciál. Tvorbou vyšších hrobčekov a väčších výškových rozdielov na povrchu sa zlepšilo prehrievanie pôdy na jar. Zároveň sa pôda medzi
vyššími hrobčekmi viac prekyprila, čím
sa podporoval bočný rast koreňov. Ďalšia výhoda: rastliny mohli lepšie prijímať
aj živiny z objemu pôdy medzi riadkami. Hnojivá umiestnené vedľa riadkov,
hlavne amónne a fosforečné, viedli
k ešte intenzívnejšej štruktúre koreňov
a k lepšiemu vývinu rastlín počas celej
vegetácie. Michael Horsch poukázal
tiež na „lenivosť“ koreňov kukurice
a tým aj na nutnosť starostlivého výberu umiestnenia hnojiva. V nepriaznivom prípade sa korene fixujú na jednotlivé zdroje živín, namiesto toho, aby
sa rozširovali.
Pri výseve repky metódou StripTill
v auguste, ako Michael Horsch uistil, sa
slama nenachádza na záhonoch alebo
v koreňovej zóne pôdy, ale len po oboch
stranách hrobčekov. Výhody: Teplotný
režim a udržiavanie pôdnej vlahy.
S technikou HORSCH Focus TD, teda
sejačkou pre StripTill, môže byť hnojivo
uložené blízko osiva, alebo tiež hlbšie
pod osivom v pomere 50:50. Alternatívne môže byť dokonca 100 percent
hnojiva aplikované hlboko do hĺbky
kyprenia. Michael Horsch poukázal
najmä na pneumatikový valec stroja
Focus TD, ktorý uzatvára pôdne makropóry. Vplyv makroskopických pórov na
rast koreňov je rovnako spomaľujúci ako
veľké kamene. Preto je dôležitý starostlivý vývoj radličiek a tanierov pre kyprenie a pre optimálnu tvorbu hrobčekov
ako osivového lôžka. Na podnikoch
Michaela Horscha sa dosahujú najlepšie výsledky, keď za dostatočnej pôdnej
vlhkosti sa 50 percent hnojiva vpravuje
do blízkosti osiva. Korene tak plytko
uložené živiny môžu rýchlo prijímať.
V suchých podmienkach je všetko hnojivo ukladané hlboko do vlahy, aby sa
dosiahlo čo najvyššej účinnosti.
Pre funkciu metódy StripTill s oddelenými prejazdmi je nutnosťou autopilotný systém GPS s RTK. Preto ďalší
krok k Controlled Traffic Farming (CTF)
je úplne logický. Michael Horsch zaviedol CTF vo svojich prevádzkach s cieľom
zredukovať podiel koľají na obrábaných
plochách až na 15 percent.
Opísal, že všetky stroje v jeho prevádzke majú pásové podvozky s rozchodom 3 metre. Jeho systém CTF je
založený na rastri 12 metrov. Pásové
podvozky vytvárajú v pôde koľaje podobné betónovým chodníkom, pričom
sa tlakové sily prenášajú na pôdu iba
zvisle. Na rozdiel od toho pneumatiky
vytláčajú pôdu na stranu a spôsobujú
tak nielen koľaje, ale aj priečne zhutňovanie pôdy.
CTF vyžaduje podstatne viac prevádzkovej disciplíny, ale redukcia koľají
je ohromná. Na poli sa vytvorí obdoba
cestnej siete, vodič musí zostať v rovnakých koľajach. Michael Horsch rozpráva, že jeho synovia práve vyvíjajú modifikáciu satelitnej navigácie, aby sa tieto
Michael Horsch bol pripravený diskutovať aj v prestávkach.
koľaje skutočne využívali ako cesty pre
čo najefektívnejší priebeh prác.
Chris Martin
Aplikácia ochrany rastlín: Každá kvapka sa počíta
S ohľadom na vysoké náklady na prípravky na ochranu rastlín, ktoré majú
stále rastúcu tendenciu, bolo hlavnou
myšlienkou referátu Chrisa Martina:
Každá kvapka sa počíta.
Opísal aplikáciu postrekových prípravkov ako rovnováhu medzi pokrytím, penetráciou a úletom a v tejto
súvislosti načrtol význam rôznych postrekových dýz a ich stavby.
Pracujeme s tromi hlavnými veľkosťami kvapiek. Pri veľkosti 400 mikrometrov sú kvapky veľké, môžu prenikať hlboko do porastu, ale pokrytie je nízke.
Pri 100 mikrometroch garantujú jemné
kvapky dobré pokrytie, sú však náchylné k úletu a penetrácia do porastu je
plytká. Kvapky s veľkosťou 200 až 250
mikrometrov sú dostatočne ťažké, aby
odolali úletu a poskytujú dobré pokrytie aj penetráciu. Napriek tomu je možné stavbou dýz pokrytie rastlín ďalej
podporiť. Kým dýza mieriaca priamo
dole vpravuje postrek do porastu, tvorí
sa za stenou z postrekovej látky vzduchová turbulencia. Tá odsáva postrek
od dýz a tým zosilňuje úlet. Ak je každá druhá dýza otočená o 30 stupňov
vpred, je vzduchová turbulencia narušená a úlet sa znižuje.
Chris Martin porovnal dýzy s plochým rozstrekom a dýzy injektorové
a predstavil pokusy, ktoré vedú k zlepšeniu súčasného vývoja dýz. Ploché dýzy
so širokým uhlom rozstreku asi 110
stupňov sa stretávajú s problémom úletu. Presne zacielené dýzy s uhlom 60 až
70 stupňov umiestnia viac účinnej látky
na rastliny, vyžadujú ale väčší počet dýz
po dĺžke postrekovacích ramien, aby sa
zabezpečilo dostatočné prekrytie. Rozmiestnenie kvapiek a miera pokrytia
listovej plochy sa zlepšuje tiež pridávaním rôznych zmáčadiel do postrekovej
kvapaliny.
Michael Horsch
Postrekovače
Vo svojej druhej prednáške hovoril
Michael Horsch o intenzívnom výskume, ktorý firma HORSCH vykonáva pri
vývoji svojich postrekovačov.
Ako už povedal Chris Martin, existuje niekoľko faktorov, ktoré majú vplyv
na efektivitu postreku. Horsch zastáva
názor, že rozhodujúcim faktorom, ktorý si žiada vylepšenia, je vzdialenosť od
cieľovej plochy. Čím nižšie sú postrekovacie ramená vedené nad rastlinami,
tým presnejšie a účinnejšie môže byť
účinná látka umiestnená a tým menej
poveternostných vplyvov na ňu počas
aplikácie pôsobí.
Na postrekovačoch s čoraz stále
bežnejším záberom 36 metrov je ťažké
pri zodpovedajúcej pracovnej rýchlosti
zabezpečiť presnú výšku ramien v členitom teréne. To bolo tiež hlavným impulzom pre vývoj systému BoomControl
Pro. Takto navádzané postrekovacie
ramená dodržiavajú výšku menej ako
30 cm nad cieľovou plochou aj pri prevádzkovej rýchlosti 25 až 30 km/h.
Inžinieri firmy HORSCH zistili na
vlastnom skúšobnom zariadení, že pri
výške 50 cm nad rastlinou dosahuje
úlet postrekovej kvapaliny mimo cieľovú plochu podľa rýchlosti vetra až 20 %.
Pri výške 25 cm klesol úlet na iba max.
10 percent. Pri výške väčšej ako 50 centimetrov sa tiež zvyšuje pravdepodobnosť, že sa kvapky postreku odparia,
než dosiahnu povrchu rastlín. Tiež poznamenal, že keď sa aplikácia vykonáva
v noci, je vďaka vyššej vzdušnej vlhkosti
možné znížiť množstvo vody v postreku. Na druhú stranu je najhorším možným časom k postreku teplé a suché
popoludnie.
Systém navádzania ramien BoomControl Pro otvára úplne nové možnosti aplikácie. Gyroskop, ktorý ovláda
rýchlo pôsobiace pneumatické ventily,
zaisťuje, že stredná časť postrekovacích
ramien je trvalo presne v úrovni horizontu. Žiadne pohyby z podvozku sa
neprenášajú na ramená. Vďaka tomu,
že ramená zostávajú celkom stabilné,
môžu ich senzory viesť v presne nastavenej výške nad rastlinami.
Vďaka absolútne stabilnému zaveseniu ramien sa postrekovače HORSCH
Leeb môžu pohybovať po poli pracovnou rýchlosťou až 30 km/h a zároveň
vykonávať postrek z výšky menej ako
30 cm. Pri nočných aplikáciách je podľa
Michaela Horscha systém BoomControl
Pro základným predpokladom, aby si
obsluha postrekovača bola úplne istá
polohou ramien.
Michael Horsch zaviedol CTF vo svojich farmách, aby znížil podiel koľají na obrábaných plochách
na menej ako 15 percent.
www.Bezorebne.cz
29
terra
Aktuálne
Deväť Jokerov
Svet obehla predminuloročná fotografia s deviatimi súpravami Pronto na jednom ukrajinskom poli. „To
zvládnem tiež“, povedal si americký
farmár Jon Peters a ponúkol tímu
HORSCH podobný motív: formáciu
deviatich strojov Joker RT 370.
N
a začiatku som tou myšlienkou nebol moc nadšený,“
hovorí Christian Wolf z marketingu HORSCH. „Obával
som sa, že sa pri plytkej práci rozvíri
veľa prachu a stroje nebude potom na
snímkach dobre vidieť. Ale tým, že jar
v USA bola dosť vlhká, rozhodli sme sa
to skúsiť. Spoločníkom nám bol Hubert
Donhauser, vlastník štúdia VD Production, ktorý svoju filmársku prácu dopĺňa
pre tím HORSCH už 18 rokov“.
Dobré fotografické zábery si žiadajú neobvyklé
perspektívy.
30
www.Bezorebne.cz
Synchronizácia súprav je najťažšia pri otáčaní.
Najmodernejšia technika pre snímanie v podobných podmienkach.
Organizátorom na mieste bol Jon
Peters, ktorý spoločne so štyrmi zo svojich šiestich bratov prevádzkuje skupinu
poľnohospodárskych firiem v Memphise (Michigan). Medzi ne patrí ako základ jedna farma s rozlohou vyše 5 600
hektárov, ale aj obchod s komoditami
a s poľnohospodárskou technikou.
Bratia Petersoví sa pred tromi rokmi
stali obchodnými zástupcami značky
HORSCH. Sú v tom veľmi úspešní, pretože vďaka vlastnej poľnohospodárskej
praxi majú u svojich zákazníkov dôveru. Len za minulý rok sami predali 85
strojov Joker.
„Zvolili sme termín na konci mája,“
rozpráva ďalej Christian Wolf. „To už
bežala na plné obrátky príprava pôdy
pred sejbou kukurice a sóje. Jon nám
vyčlenil pozemok s rozlohou približne
140 hektárov, ktorý bol vhodný pre fotografovanie a natáčanie. Ale už do-
predu bolo jasné, že nepôjde o aranžovanú akciu, ale o čisto prevádzkovú
prácu. Museli sme sa preto prispôsobiť
behu práce v podniku, pretože žiadny
farmár nevidí rád, keď sa osivo dostane
do pôdy neskoro. Miestni majú skúsenosť, že za každý deň omeškania od polovice mája sa zožne o jeden bušel kukurice (asi 26 kilogramov) z akra menej,
v prípade sóje dokonca o 1,5 bušelu.“
Oproti „normálnym“ záberom tu bol
ešte ďalší veľký rozdiel – počet strojov.
Keď sú stroje dva, tri, zvládnu sa ľahko optimálne rozmiestniť na scéne. Tu
sa malo naraz pohybovať deväť súprav,
skladajúcich sa z ťahačov John Deere,
resp. Case, a z tanierových podmieta-
čov HORSCH Joker 370 s pracovným záberom 37 stôp, teda skoro 12 metrov.
Kvôli počasiu sa pôvodne plánované
tri dni na natáčanie scvrkli na jeden jediný deň. Preto najprv prebiehal nácvik
s piatimi súpravami, ktoré boli na začiatku k dispozícii.
Keď potom nastal čas ostrého záznamu, prevzal koordináciu Jon ako
šéf prostredníctvom vysielačky. „Najprv sa všetkých deväť súprav, striedavo
dva traktory John Deere a jeden Case,
zoradili na farme pozdĺž síl,“ pripomína Christian Wolf. „Potom sa celá
kolóna presunula jeden a pol míle
k pozemku. Vjazd do poľa bol dokonale
synchronizovaný, dokonca aj rozklápa-
nie Jokerov prebehlo na Jonov pokyn
absolútne jednotne. Malé problémy sa
ale dostavili pri práci. Vodiči sa najskôr
snažili, aby súpravy presne nadväzovali
záberom na predchádzajúcu jazdu, potom sa ale pri otáčaní prvá a posledná
súprava takmer zrazili. Keď sa zmenila
nadväznosť po otáčke a vodiči dbali na
predsadenie o presne deväť koľají, všetko klapalo bezchybne. Ostatne počas
natáčania všetky súpravy pracovali cez
AutoTrac plne automaticky.“
Christian Wolf a Hubert Donhauser
odcestovali do USA s kompletnou výbavou pre fotografickú prácu a videozáznam – len pre filmovanie so sebou
viezli štyri kamery. K tomu sa pridal
ešte jeden bezpilotný dron, ktorý vydal
obzvlášť zaujímavé zábery z vtáčej perspektívy.
„Najkrajšie zostavy sa podarili na
konci dňa,“ hovorí Wolf. „Jon Peters sa
pre filmovanie skutočne nadchol a dal
nám k dispozícii ďalšiu plochu. Tam sa
potom súpravy zoradili do kruhu namiesto do radov. Po finálnom doladení
potom ich vzájomný pohyb pripomínal
skôr balet a bola to naozaj krása. Bohužiaľ nám 56 hektárov vydržalo len 25
minút...“
Z približne 70 gigabajtov, teda asi
z 500 minút videozáznamov, vznikli dva
klipy – jeden päťminútový pre YouTube
a potom dlhá, približne pätnásťminútová verzia.
Aby deväť súprav vytvorilo žiadanú scénu, je
nutná koordinácia s absolútnou presnosťou.
www.Bezorebne.cz
31
ROZHODNUTIE
SA VYPLATÍ
www.horsch.com
Pre nasledujúcu sezónu vám HORSCH ponúka atraktívny
rámcový program včasného objednania nových strojov
v období zima 2014 / jar 2015.
Obchodní partneri HORSCH vám poskytnú informácie
o podmienkach.
Poľnohospodárstvo z vášne
Download

Skúsenosti z praxe