1. Obrazovanje mladih
Naziv udruženja-ustanove
Naziv projekta
iznos
1.
247.
Kancelarija za mlade Bečej
Moje mesto moj centar sveta
180.000,00 Din.
2.
87.
Gradska biblioteka u Novom Sadu
Stvarna igra: zabava+ knjiga
145.000,00 Din.
3.
222.
OŠ ,, Svetozar Marković " Elemir
Formiranje i osnaživanje učeničkih parlamenata OŠ
250.000,00 Din.
4.
241.
Panonska aktivistička organizacija ,, Paor" Zrenjanin
Naučna i edukativna multimedijalna platforma mladih novinara
220.000,00 Din.
5.
118.
Prirodnjačko društvo ,, Gea" Vršac
Planeta Zemlja naš dom u vasioni
250.000,00 Din.
6.
57.
Alternativna kulturna organizacija ,,AKO" Novi Sad
Vršnjačka edukacija
180.000,00 Din.
2. Zapošljavanje mladih
Naziv udruženja-ustanove
Naziv projekta
iznos
1.
90.
Kancelarija za mlade Kikinda
Karijerni info centar
220.000,00 Din.
5.
19.
Obrazovno-kulturna ustanova Cneca Kanjiža
Ostvari svoj san! Napiši biznis plan
130.000,00 Din.
2.
230.
Dom omladine Pančevo
Pančevački karijera info kutak
3.
23.
Udruženje Prevent Novi Sad
Perspektivni mladi
150.000,00 Din.
4.
205.
Opšte udruženje preduzetnika opštine Bečej
Job shadow program 2
240.000,00 Din.
- PanKIK
200.000,00 Din.
3. Zdravlje mladih
Naziv udruženja-ustanove
Naziv projekta
iznos
1.
119.
Udruženje građana Ukrštanje Novi Sad
Od volontera zdravlju
290.000,00 Din.
2.
158.
Informacioni centar za razvoj potiskog regiona Kanjiža
Nađi svoj sport
200.000,00 Din.
3.
127.
Studentska asocijacija Univerziteta u NS
Akademska beba
170.000,00 Din.
4.
52.
Kulturni centar Blok Novi Sad
Kulturni centar Blok
105.000,00 Din.
5.
187.
Udruženje za pomoć MNRO ,, Suncokret" Zrenjanin
Uprkos svemu, dohvati život
150.000,00 Din.
4. Kultura i slobodno vreme mladih
Naziv udruženja-ustanove
Naziv projekta
iznos
1.
62.
Kancelarija za mlade Inđija
,, Urban fest"
100.000,00 Din.
2.
108.
Škola za dizajn ,,Bogdan Šuput" Novi Sad
Murale na zid škole
120.000,00 Din.
3.
5.
Gimnazija ,, Isidora Sekulić" Novi Sad
Multikulturalnost kroz objektiv
120.000,00 Din.
4.
41.
KUD ,, Hinga" Hajdukovo
Amaterska predstava za mlade oštećenog sluha
112.000,00 Din.
5.
46.
Udruženje muzičara ,, Sax" Vršac
Rok kao osnovica revitalizacije kulturnog života mladih
80.000,00 Din.
6.
169.
Udruženje studenata elektrotehnike Novi Sad
Likovno-grafičko oblikovanje mape Novog Sada
7.
215.
Teatar Libero- Novi Sad
Kreativan glumac kroz ritam i poeziju
8.
11.
Udruženje građana ,, Breza" Apatin
Izrada keramičkog zidnog murala na objektu u Apatinu
150.000,00 Din.
90.000,00 Din.
200.000,00 Din.
9.
145.
Asocijacija gitarista Vojvodine- Novi Sad
Kočoperitis izvesne dame u pubertetu
200.000,00 Din.
10.
69.
Akademija zabave i umetnost i"O&M" Novi Sad
Kultura u pokretu
200.000,00 Din.
11.
135.
Klub umetnika Bina-kub Novi Sad
A šta Ti radiš ovih dana?
200.000,00 Din.
5. Aktivizam mladih
Naziv udruženja-ustanove
Naziv projekta
iznos
1.
232.
Kancelarija za mlade Pančevo
Volonterski servis Pančeva
200.000,00 Din.
2.
103.
Kancelarija za mlade Temerin
Omladinska info mreža
150.000,00 Din.
3.
237.
Cekom-Zrenjanin
Zrenjaninski omladinski klub
250.000,00 Din.
4.
58.
Gradjanski find "Panonija" Novi Sad
ŠIROKI KRUGOVI – Doasiteum IV – Učenje za demokratiju
250.000,00 Din.
5.
9.
Proaktivna omladina Srbije-Sivac
Jačanje kapaciteta omladinskih udruženja
200.000,00 Din.
6.
181.
Lidernet Novi Sad
Lokalna akademska mreža
220.000,00 Din.
6. Mobilnost i informisanje mladih
Naziv udruženja-ustanove
1.
79.
Somborski edukativni centar- Sombor
2.
245.
3.
49.
4.
5.
Naziv projekta
iznos
INFO rm
200.000,00 Din.
Bečejsko udruženje mladih-Bečej
Pokreni mehanizam
297.000,00 Din.
COOLIST fondacija-Novi Sad
Lavirint
250.000,00 Din.
137.
Savez studenata filozofskog fakulteta
Informisanje klikom
116.
Edukativno udruženje mladih Horgoš
Stručna sprema mladih u Vojvodini
50.000,00 Din.
150.000,00 Din.
7. Ekologija i održivi razvoj
Naziv udruženja-ustanove
Naziv projekta
iznos
1.
178.
OŠ ,, 4. oktobar" Glogonj
Ne bacaj, recikliraj
150.000,00 Din.
2.
198.
Ekološki pokret ,, Motsonga" Odžaci
Sve o štetnosti PET, PVC, PS ili PC ambalaže
100.000,00 Din.
3.
189.
Udruženje ,, Eko farmer" Kovilj
Eko Kovilj- Krčedinska ada
100.000,00 Din.
4.
167.
Centar za zaštitu sova-Novi Sad
Promocija i zaštita sova
100.000,00 Din.
5.
15.
Centar za promociju društvenih vrednosti" Istros" Novi Sad
Novosadski festival podvodnog i eko filma
6.
156.
Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad
Mapiranje i zaštita kolonija gačaca u Banatu
100.000,00 Din.
7.
39.
Klub studentske omladine- Padina
Akcijom omladine za lepši park u Padini
100.000,00 Din.
8.
101.
Ekološki centar ,, Stanište" Vršac
Omladinski volonterski kamp ,, Vršačke planine"
200.000,00 Din.
50.000,00 Din.
9.
104.
Udruženje ljubitelja prirode ,, Riparia" Subotica
Uključivanje u zaštitu modrovrane
10.
144.
Udruženje ,, Naš život" Lovćenac
Očistimo Lovćenac
150.000,00 Din.
70.000,00 Din.
11.
117.
Udruženje ,,Iringo" Horgoš
Interaktivna i kreativna ekologija za mlade
70.000,00 Din.
12.
80.
Udruženje građana ,, Podunav" Bački Monoštor
Regeneracija Dunava
70.000,00 Din.
13.
12.
Odred izviđača Ravangrad-Sombor
Ekološki kamp Bezdan
100.000,00 Din.
14.
84.
Eko centar ,, Tisa" Novi Kneževac
Ekološke radionice- od proleća do zime
100.000,00 Din.
15.
68.
Odred izviđača ,, Stara Tisa" Čurug
Edukativni izviđački kamp ,, Stara Tisa 2013"
150.000,00 Din.
16.
99.
Ekokoncept Novi Sad
Koncept održivog i zdravog razvoja...
150.000,00 Din.
8. Socijalna politika
Naziv udruženja-ustanove
Naziv projekta
iznos
1.
228.
Centar za socijalni rad Opovo
Bračno savetovalište za očuvanje braka
200.000,00 Din.
2.
31.
Centar za socijalni rad Čoka
Zajedno smo bolji
200.000,00 Din.
3.
200.
SOS Ženski centar-Novi Sad
Druga strana žene
290.000,00 Din.
4.
106.
Centar lokalne demokratije-Subotica
Živa biblioteka
200.000,00 Din.
5.
139.
Centar za podršku ženama-Kikinda
Sprečimo nasilje nad devojčicama i devojkama
100.000,00 Din.
6.
191.
Udruženje građana,, Košnica" Novi Sad
Košnica prijateljstva
200.000,00 Din.
7.
21.
Udruženje građana ,, Hipotens" Novi Sad
Izgradimo društvo jednako dobro za sve nas
200.000,00 Din.
8.
119.
Na pola puta Pančevo
Ko sam ja šta znam i šta mogu
200.000,00 Din.
9.
177.
Centar za razvoj civilnog društva Zrenjanin
Mi to ovako
280.000,00 Din.
9. Bezbednost mladih
Naziv udruženja-ustanove
Naziv projekta
iznos
1.
45.
Srednja ekonomska škola Sombor
Sencibilizacija mladih u prepoznavanju nasilja u porodici
170.000,00 Din.
2.
85.
Nezavisna omladinska organizacija Rume
Indeks bezbednosti mladih u Vojvodine
290.000,00 Din.
3.
37.
Udruženje građana "Kormilo" Zrenjanin
Bezbednost i mladi
200.000,00 Din.
4.
65.
Udruženje građana " Tračak" Novi Sad
Bezbednost mladih u saobraćaju
100.000,00 Din.
5.
76.
Centar za razvoj- Novi Sad
Drugarstvo bez nasilja
140.000,00 Din.
6.
220.
EMIC Vrbas
Elektronsko nasilje-sajber nasilje
200.000,00 Din.
Download

1. Obrazovanje mladih Naziv udruženja-ustanove