"B I L T E N"
SLUŽBENI GLASNIK FUDBALSKOG SAVEZA PODRUČJA PANČEVO
Broj: 01/2013
14.03.2013.
Pančevo
OBAVEŠTENJA, OBAVEŠTENJA …..
Završena je zimska pauza i došlo je vreme da sa prolećem krene i fudbalska
lopta na terenima Južnog Banata.
U toku zimske pauze IO FSPP je sa svojim Izvršnim odborom, Rukovodstvo
takmičenja uradili su analizu jesenjeg dela prvenstva u svim JBPF ligama i okončao sve
neophodne poslove vezane za početak prolećnog dela prvenstva.
Održane su Konferencije klubova svih JBPF liga na kojima je izvršena
analiza jesenjeg dela prvenstva i usvojeni podneti pismeni izveštaji Rukovodstva
takmičenja.
IO FSPP doneo je i druge Odluke koje se tiču samog takmičenja, a odnose se na
visinu kotizacije za takmičenje i Troškovnik službenih lica, kao i Kalendar takmičenja.
Ove Odluke dostavljaju se klubovima u ovom broju ‘’Biltena’’.
-Svi klubovi JBPF liga tokom takmičenja moraju obezbediti minimalne uslove na
svojim terenima (voda, struja itd.). Klubovi koji ne budu imali neophodne
minimalne uslove neće biti dozvoljeno da igraju na svojim terenima.
Rukovodstvo takmičenja FSPP
FUDBALSKI SAVEZ PODRUČJA
- IZVRŠNI ODBOR P A N Č E V O
U svrhu sprovodjenja potrebnih priprema za početak prvenstvenih takmičenja u
JUŽNOBANATSKIM PODRUČNIM FUDBALSKIM LIGAMA, za PROLEĆNI DEO
SEZONE 2012/2013, a u dogovoru sa Komesarima za takmičenje, kao i na osnovu
Odluka FS Vojvodine, Izvršni odbor FSPP je na svojoj III Redovnoj Sednici održanoj
dana 21.01.2013.god.doneo
ODLUKU O KALENDARU TAKMIČENJA
U SVIM JUŽNOBANATSKIM PODRUČNIM FUDBALSKIM LIGAMA U PROLEĆNOM
DELU TAKMIČARSKE 2012/2013. SEZONE
I
Takmičenja u prolećnom delu takmičarske 2012/2013. sezone u Prvoj JBPF ligi
počinje 16./17.03.2013.god. i završava se 16.06.2013.god., uz jedno vanredno kolo i to
22.05.2013.god. (sreda).
Utakmice u Prvoj JBPF ligi igraju se subotim i nedeljom prema sledećem
rasporedu, osim poslednja tri kola (na osnovi Propozicija takmičenja i odredbi PFT
FSS) koja se obavezno igraju istog dana i u isto vreme:
KO L O
D A T U M
V R E M E
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
16./17.03.2013.
23./24.03.2013.
30./31.03.2013.
06./07.04.2013.
13./14.04.2013.
20./21.04.2013.
27./28.04.2013.
04./05.05.2013.
11./12.05.2013.
18./19.05.2013.
22.05.2013. sreda
25./26.05.2013.
02.06.2013.
09.06.2013.
16.06.2013.
15:00
15:00
15:00
16:00
16:00
16:00
17:00
17:00
17:00
17:30
17:30
17:30
18:00
18:00
18:00
II
Takmičenja u prolećnom delu takmičarske 2012/2013. sezone u Drugoj JBPF lige
grupa ’’Zapad’’ počinje 16./17.03.2013.god. i završava se 16.06.2013.god. uz tri
vanredna kola i to 17.04., 15.05. i 29.05.2013.god. (sreda).
Utakmice u Drugoj JBPF ligi grupa ’’Zapad’’ igraju se subotim i nedeljom prema
sledećem rasporedu, osim poslednja tri kola (na osnovi Propozicija takmičenja i
odredbi PFT FSS) koja se obavezno igraju istog dana i u isto vreme:
KO L O
D A T U M
V R E M E
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
16./17.03.2013.
23./24.03.2013.
30./31.03.2013.
06./07.04.2013.
13./14.04.2013.
17.04.2013. sreda
20./21.04.2013.
27./28.04.2013.
04./05.05.2013.
11./12.05.2013.
15.05.2013. sreda
18./19.05.2013.
25./26.05.2013.
29.05.2013. sreda
02.06.2013.
09.06.2013.
16.06.2013.
15:00
15:00
15:00
16:00
16:00
16:00
16:00
17:00
17:00
17:00
17:30
17:30
17:30
17:30
18:00
18:00
18:00
III
Takmičenja u prolećnom delu takmičarske 2012/2013. sezone u Drugoj JBPF lige
grupa ’’Istok’’ počinje 16./17.03.2013.god. i završava se 16.06.2013.god. uz jedno
vanredno kolo i to 29.05.2013.god. (sreda).
Utakmice u Drugoj JBPF ligi grupa ’’Istok’’ igraju se subotim i nedeljom prema
sledećem rasporedu, osim poslednja tri kola (na osnovi Propozicija takmičenja i
odredbi PFT FSS) koja se obavezno igraju istog dana i u isto vreme:
KO L O
D A T U M
V R E M E
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
16./17.03.2013.
23./24.03.2013.
30./31.03.2013.
06./07.04.2013.
13./14.04.2013.
20./21.04.2013.
27./28.04.2013.
04./05.05.2013.
11./12.05.2013.
18./19.05.2013.
25./26.05.2013.
29.05.2013. sreda
02.06.2013.
09.06.2013.
16.06.2013.
15:00
15:00
15:00
16:00
16:00
16:00
17:00
17:00
17:00
17:30
17:30
17:30
18:00
18:00
18:00
IZVRŠNI ODBOR FSPP
FUDBALSKI SAVEZ PODRUČJA PANČEVO
-KOMESAR ZA TAKMIČENJEDana, februar 2013. god.
Na osnovu Kalendara takmičenja, koji je usvojio IO FSPP prolećni deo
prvenstva u PRVOJ JUŽNOBANATSKOJ PODRUČNOJ FUDBALSKOJ LIGI za
takmičarsku 2012/2013 godinu, zapoćeće dana 16/17. marta 2013. godine i okončaće
se dana 16. juna 2013. godine uz jedno vanredno kolo. (XXVI kolo 22. maja 2013.
god) Na osnovu toga donosim sledeći:
RASPORED PROLEĆNOG DELA PRVENSTVA
PRVE JBPF LIGE ZA TAKMIČARSKU 2012/2013. GODINU:
POSEBNA NAPOMENA: Fk’’B.A.K’’ Bela Crkva , i Fk „SLOGA“ Plandište, SVOJE
UTAKMICE KAO DOMAĆINI IGRAJU SUBOTOM.(*). Poslednja 3.(tri) kola
obavezno se igraju istog dana i u isto vreme.
XVI kolo: 17.03. 2013.g. u 15;00 čas.
XVII kolo: 24.03.2013. g. u 15;00 čas.
SAKULE: Borac-Polet (Izbište)
B.N.SELO: Sloga-Partizan (Gaj)
KOVAČICA: Slavija-B.A.K.
CREPAJA: Vojvodina-Radnički (B)
VRŠAC: Vršac junajted-Sloga (Pland)
SEFKERIN: Tempo-Vulturul
B.BRESTOVAC: Budućnost-Mladost
JABUKA: Jugoslavija-Dobrica
JABUKA: Jugoslavija-Borac (Sakule)
DOBRICA: Dobrica-Budućnost (BB)
OMOLjICA: Mladost-Tempo
GREBENAC: Vulturu-Vršac junajted
PLANDIŠTE*: Sloga-Vojvodina (C)
BARANDA: Radnički-Slavija
BELA CRKVA*: B.A.K-Sloga (BNS)
G A J: Partizan-Polet (Izb)
XVIII kolo: 31.03.2013.g u 15;00 čas.
XIX kolo: 07. 04. 2013. g.u 16;00 čas.
SAKULE: Borac-Partizan (Gaj)
IZBIŠTE: Polet-B.A.K
B.N.SELO: Sloga-Radnički (B)
KOVAČICA: Slavija-Sloga (Pland)
CREPAJA Vojvodina-Vulturul
VRŠAC: Vršac junajted-Mladost (O)
SEFKERIN: Tempo-Dobrica
B.BRESTOVAC: Budućnost-Jugoslavija
B.BRESTOVAC: Budućnost-Borac (S)
JABUKA: Jugoslavija-Tempo
DOBRICA: Dobrica-Vršac junajted
OMOLjICA: Mladost-Vojvodina (C)
GREBENAC: Vulturul-Slavija
PLANDIŠTE*: Sloga-Sloga (BNS)
BARANDA: Radnički-Polet (Izb)
BELA CRKVA*: B.A.K-Partizan (G)
XX kolo: 14.04.2013. god.u 16;00 čas.
XXI kolo: 21.04.2013. g. u 16;00 čas.
SAKULE: Borac-B.A.K
G A J: Partizan-Radnički (Bar)
IZBIŠTE: Polet-Sloga (Pland)
B.N.SELO: -Sloga-Vulturul
KOVAČICA: Slavija-Mladost (O)
CREPAJA: Vojvodina-Dobrica
VRŠAC: Vršac junajted-Jugoslavija
SEFKERIN: Tempo-Budućnost (BB)
SEFKERIN: Tempo-Borac (Sakule)
B.BRESTOVAC: Budućnost-Vršac jun.
JABUKA: Jugoslavija-Vojvodina
DOBRICA: Dobrica-Slavija
OMOLjICA: Mladost-Sloga (BNS)
GREBENAC: Vulturul-Polet (Izb)
PLANDIŠTE*: Sloga-Partizan (Gaj)
BARANDA: Radnički-B.A.K
XXII kolo: 28.04.2013. u 17;00 čas.
XXIII kolo: 05.05.2013. u 17;00 čas.
SAKULE: Borac-Radnički (Baran)
BELA CRKVA*: B.A.K.-Sloga (Plan)
G A J: Partizan-Vulturul
IZBIŠTE: Polet-Mladost (Omolj)
BAN.NOVO SELO: Sloga-Dobrica
KOVAČICA: Slavija-Jugoslavija
CREPAJA: Vojvodina-Budućnost (BB)
VRŠAC: Vršac junajted-Tempo
VRŠAC: Vršac junajted-Borac (Sakule)
SEFKERIN: Tempo-Vojvodina (Cr)
B.BRESTOVAC: Budućnost -Slavija
JABUKA: Jugoslavija-Sloga (BNS)
DOBRICA: Dobrica-Polet (Izb)
OMOLjICA: Mladost -Partizan (G)
GREBENAC: Vulturul-B.A.K.
PLANDIŠTE*: Sloga-Radnički (Bar)
XXIV kolo: 12.05.2013. u 17;00 čas.
XXV kolo: 19.05.2013. u 17;30 čas.
SAKULE: Borac-Sloga (Pland)
BARANDA: Radnički-Vulturul
BELA CRKVA*: B.A.K.-Mladost (Om)
G A J: Partizan-Dobrica
IZBIŠTE: Polet-Jugoslavija
B.N.SELO: Sloga-Budućnost (BB)
KOVAČICA: Slavija-Tempo
CREPAJA: Vojvodina-Vršac junajted
CREPAJA: Vojvodina-Borac (Sakule)
VRŠAC: Vršac junajted-Slavija
SEFKERIN: Tempo-Sloga (BNS)
B.BRESTOVAC: Budućnost-Polet (I)
JABUKA: Jugoslavija-Partizan (G)
DOBRICA: Dobrica-B.A.K.
OMOLjICA: Mladost -Radnički (Bar)
GREBENAC: Vulturul-Sloga (Pland)
XXVI kolo: SREDA 22.05.2013. g. u 17;30.
XXVII kolo: 26.05.2013. g. u 17;30 č.
SAKULE: Borac-Vulturul
PLANDIŠTE*: Sloga-Mladost (Om)
BARANDA: Radnički-Dobrica
BELA CRKVA*: B.A.K.-Jugoslavija
G A J: Partizan-Budućnost (BB)
IZBIŠTE: Polet-Tempo
B.NOVO SELO: Sloga-Vršac junajted
KOVAČICA: Slavija-Vojvodina
KOVAČICA: Slavija-Borac (Sakule)
CREPAJA: Vojvodina-Sloga (BNS)
VRŠAC: Vršac junajted-Polet
SEFKERIN: Tempo-Partizan (Gaj)
B.BRESTOVAC: Budućnost-B.A.K.
JABUKA: Jugoslavija-Radnički (Bar)
DOBRICA: Dobrica-Sloga (Pland)
OMOLjICA Mladost-Vulturul
XXVIII kolo: 02.06.2013. g. u 18;00 čas.
XXIX kolo: 09.06.2013.g u 18;00 čas.
SAKULE: Borac-Mladost (Om)
GREBENAC: Vulturul-Dobrica
PLANDIŠTE: Sloga-Jugoslavija
BARANDA: Radnički-Budućnost (BB)
BELA CRKVA: B.A.K.-Tempo
G A J: Partizan-Vršac junajted
IZBIŠTE: Polet-Vojvodina (Cr)
B.NOVO SELO: Sloga-Slavija
B.N.SELO: Sloga-Borac (Sakule)
KOVAČICA: Slavija-Polet (Izb)
CREPAJA: Vojvodina-Partizan (G)
VRŠAC: Vršac junajted-B.A.K.
SEFKERIN: TempoRadnički (Bar)
B.BRESTOVAC: Budućnost-Sloga (P)
JABUKA: Jugoslavija-Vulturul
DOBRICA: Dobrica-Mladost (Omolj)
XXX kolo: 16.06.2013.g. u 18;30 čas.
SAKULE: Borac-Dobrica
OMOLjICA: Mladost-Jugoslavija
GREBENAC: Vulturul-Budućnost (BB)
PLANDIŠTE: Sloga-Tempo
BARANDA: Radnički-Vršac junajted
BELA CRKVA: B.A.K.-Vojvodina (C)
G A J: Partizan-Slavija
IZBIŠTE: Polet -Sloga (BNS)
Komesar za takmičenje Prve JBPF lige:
BOGDANOV ZORAN s.r.
FUDBALSKI SAVEZ PODRUČJA
PANČEVO
SPISAK KLUBOVA U TAKMIČENJU PRVE JBPF LIGE
ZA TAKMIČARSKU 2012/2013. T.S.
R.B.
IME I MESTO KLUBA
BOJA KLUBA
1.
FK''BORAC'' SAKULE
CRVENA
2.
FK’’B A K’’ BELA CRKVA
3.
FK''POLET'' IZBIŠTE
4.
FK''SLOGA'' PLANDIŠTE
5.
FK''MLADOST'' OMOLJICA
PLAVO - BELA
6.
FK''PARTIZAN'' GAJ
CRNO - BELA
7.
FK''JUGOSLAVIJA'' JABUKA
PLAVO - BELA
CRNO - BELA
CRVENA
NARANDŽASTA
CRNA
(CRVENO-PLAVA)
8.
FK''RADNIČKI'' BARANDA
9.
OFK''VRŠAC-UNITED'' VRŠAC
10.
FK''VULTURUL'' GREBENAC
11.
FK''TEMPO'' SEFKERIN
CRVENO - BELA
12.
FK''SLOGA'' B.N.SELO
PLAVO-BELA
13.
FK''SLAVIJA'' KOVAČICA
PLAVA
14.
FK''BUDUĆNOST''
BAN. BRESTOVAC
PLAVA
15.
FK''DOBRICA'' DOBRICA
PLAVA
16.
FK''VOJVODINA'' CREPAJA
CRVENO - BELA
ŽUTO - PLAVA
PLAVO-BELA
Na osnovu Kalendara takmičenja, koji je usvojio IO FSPP prolećni deo
prvenstva u DRUGOJ JUŽNOBANATSKOJ PODRUČNOJ FUDBALSKOJ LIGI grupa
,,ZAPAD'', za takmičarsku 2012/2013. godinu, zapoćeće dana 16/17. marta 2013.
godine i okonćaće se dana 16. juna 2013. godine,uz tri vanredna kola SREDOM i to:
XXIII kolo 17.04. 2013; XXVIII kolo 15.05.2013. ; i XXXI kolo 29.05.2013.god. Na
osnovu toga donosim sledeći:
RASPORED PROLEĆNOG DELA PRVENSTVA DRUGE
JBPF LIGE GRUPA ''ZAPAD'' ZA TAKMIČARSKU 2012/2013. GODINU:
Fk ,,GLOGONj'' Glogonj, Fk „JEDINSTVO-STEVIĆ“ Kačarevo i fk „PANČEVO“
(Pančevo) svoje utakmice kao domaćini igraju SUBOTOM(*). Poslednja tri kola
igraju se obavezno istog dana i u isto vreme. Kada se igra vanredno kolo (sreda) a
ekipe fk „Železničar“ i „Pančevo su domaćini, fk „Pančevo“ tada svoje utakmice
igra ČETVRTKOM.
XVIII kolo: 17.03.2013. g. u 15;00 č.
XIX kolo: 24.03. 2013. g. u 15;00 čas.
KAČAREVO*: JedinstvoStević-Glogonj
ST.TAMIŠ: Stari Tamiš-Proleter
BAVANIŠTE: B.S.K.-Omladinac (Del)
IVANOVO: Strela-Pl. Dunav
OPOVO: Omladinac-Železničar
PLOČICA: Borac-Mladost (Vojlovica)
SAMOŠ: Pobeda-Spartak
DOLOVO: Dolovo-Pančevo
IDVOR: Polet-Unirea
IDVOR: Polet-Jedinstvo Stević
UZDIN: Unirea-Dolovo
PANČEVO*: Pančevo-Pobeda (Samoš)
DEBELjAČA: Spartak-Borac (Pločica)
VOJLOVICA: Mladost-Omladinac (Op)
PANČEVO: Železničar-Strela
SKORENOVAC: Pl. Dunav-B.S.K.
DELIBLATO: Omladinac-Stari Tamiš
MRAMORAK: Proleter-Glogonj
XX kolo: 31.03. 2013. g u 15;00 čas.
XXI kolo: 07.04. 2013. g. u 16;00 čas.
KAČAREVO*: JedinstvoStević-Proleter
GLOGONj*: Glogonj-Omladinac (Del)
ST.TAMIŠ: St.Tamiš-Pl.Dunav
PANČEVO: Železničar-B.S.K.
IVANOVO: Strela-Mladost (Vojlov)
OPOVO: Omladinac-Spartak (Deb)
PLOČICA: Borac-Pančevo
SAMOŠ: Pobeda-Unirea
DOLOVO: Dolovo-Polet (Idvor)
DOLOVO: Dolovo-JedinstvoStević
IDVOR: Polet-Pobeda (Samoš)
UZDIN: Unirea-Borac (Pločica)
PANČEVO*: Pančevo-Omladinac (Opo)
DEBELjAČA: Spartak-Strela
VOJLOVICA: Mladost-B.S.K.
PANČEVO: Železničar-Stari Tamiš
SKOENOVAC: Pl.Dunav-Glogonj
DELIBLATO: Omladinac-Proleter
XXII kolo: 14.04. 2013.g.u 16;00 č.
KAČAREVO*: JedinstvoSt-Omladinac (D)
MRAMORAK: Proleter-Pl.Dunav
GLOGONj*: Glogonj-Železničar
STARI TAMIŠ: St. Tamiš-Mladost (Voj)
BAVANIŠTE: B.S.K.-Spartak
IVANOVO: Strela-Pančevo
OPOVO: Omladinac-Unirea
PLOČICA: Borac-Poleet (Idvor)
SAMOŠ: Pobeda-Dolovo
XXIII kolo:SREDA 17.04. 2013.g u 16;00
SAMOŠ: Pobeda-Jedinstvo Stević
DOLOVO: Dolovo-Borac (Pločica)
IDVOR: Polet-Omladinac (Opovo)
UZDIN: Unirea-Strela (Ivanovo)
PANČEVO: Pančevo-B.S.K.
DEBELjAČA: Spartak-Stari Tamiš
VOJLOVICA: Mladost-Glogonj
PANČEVO: Železničar-Proleter
SKORENOVAC:P.Dunav-Omladinac (D)
XXIV kolo: 21.04.2013. g u 16;00 č.
XXV kolo: 28.04. 2013. g u 17;00 čas.
KAČAREVO*: JedinstvoStević-Pl.Dunav
DELIBLATO: Omladinac-Železničar
MRAMORAK: Proleter-Mladost (Vojlov)
GLOGONj*: Glogonj-Spartak (Deb)
ST.TAMIŠ: Stari Tamiš-Pančevo
BAVANIŠTE : B.S.K.-Unirea
IVANOVO: Strela-Polet (Idvor)
OPOVO: Omladinac-Dolovo
PLOČICA: Borac-Pobeda (samoš)
PLOČICA: -Borac-Jedinstvo Stević
SAMOŠ: Pobeda-Omladinac (Opovo)
DOLOVO: Dolovo-Strela
IDVOR: Polet-B.S.K.
UZDIN: Unirea-Stari Tamiš
PANČEVO: Pančevo-Glogonj
DEBELjAČA: Spartak-Proleter
VOJLOVICA: Mladost-Omladinac (D)
PANČEVO: Železničar-Plavi Dunav
XXVI kolo: 05.05.2013. g. u 17;00 čas.
XXVII kolo: 12.05. 2013. g u 17;00 č.
KAČAREVO*: JedinstvoStević-Železničar
SKORENOVAC: Pl. Dunav-Mladost (V)
DELIBLATO: Omladinac-Spartak
MRAMORAK: Proleter-Pančevo
GLOGONj*: Glogonj-Unirea
ST.TAMIŠ: Stari Tamiš-Polet (Idvor)
BAVANIŠTE: B.S.K.-Dolovo
IVANOVO: Strela-Pobeda (Samoš)
OPOVO: Omladinac-Borac (Pločica)
OPOVO: Omladinac-JedinstvoStević
PLOČICA: Borac-Strela
SAMOŠ: Pobeda-B.S.K.
DOLOVO: Dolovo-Stari Tamiš
IDVOR: Polet-Glogonj
UZDIN: Unirea-Proleter
PANČEVO: Pančevo-Omladinac (D)
DEBELjAČA: Spartak-Pl.Dunav
VOJLOVICA: Mladost-Železničar
XXVIII kolo:SREDA 15.05. 2013.g u 17;30
XXIX kolo: 19.05.2013.g u 17;30 čas.
KAČAREVO: JedinstvoStević-Mladost (V)
PANČEVO: Železničar-Spartak
SKORENOVAC: Plavi Dunav-Pančevo
DELIBLATO: Omladinac-Unirea
MRAMORAK: Proleter-Polet (Idvor)
GLOGONj: Glogonj-Dolovo
ST.TAMIŠ: Stari Tamiš-Pobeda (Sam)
BAVANIŠTE: B.S.K.-Borac (Pločica)
IVANOVO: Strela-Omladinac (Opovo)
IVANOVO: Strela-Jedinstvo Stević
OPOVO: Omladinac-B.S.K.
PLOČICA: Borac-Stari Tamiš
SAMOŠ: Pobeda-Glogonj
DOLOVO: Dolovo-Proleter
IDVOR: Polet-Omladinac (Delib)
UZDIN: Unirea-Plavi Dunav
PANČEVO*: Pančevo-Železničar
DEBELjAČA: Spartak-Mladost (V)
XXX kolo: 26.05. 2013.g u 17;30 čas.
KAČAREVO*: JedinstvoStević-Spartak
VOJLOVICA: Mladost-Pančevo
PANČEVO: Železničar-Unirea
SKORENOVAC: Plavi Dunav-Polet
DELIBLATO: Omladinac-Dolovo
MRAMORAK: Proleter-Pobeda
GLOGONj*: Glogonj-Borac (Pl)
ST.TAMIŠ: Stari Tamiš-Omladinac (Op)
BAVANIŠTE: B.S.K.-Strela
XXXI kolo:SREDA 29.05. 2013.g u 17;30
BAVANIŠTE: B.S.K.-Jedinstvo Stević
IVANOVO: Strela-Stari Tamiš
OPOVO: Omladinac-Glogonj
PLOČICA: Borac-Proleter
SAMOŠ: Pobeda-Omladinac (Delib)
DOLOVO: Dolovo-Plavi Dunav
IDVOR: Polet-Železničar
UZDIN: Unirea-Mladost (Vojlovica)
PANČEVO: Pančevo-Spartak
XXXII kolo: 02.06. 2013.g u 18;00 č.
XXXIII kolo: 09.06.2013. god. U 18;00
KAČAREVO: JedinstvoStević-Pančevo
DEBELjAČA: Spartak-Unirea
VOJLOVICA: Mladost-Polet (Idvor)
PANČEVO: Železničar-Dolovo
SKORENOVAC: Plavi Dunav-Pobeda
DELIBLATO: Omladinac-Borac (Ploč)
MRAMORAK: Proleter-Omladinac (O)
GLOGONj: Glogonj-Strela
BAVANIŠTE: B.S.K.-Stari Tamiš
ST.TAMIŠ: St.Tamiš-Jedinstvo Stević
BAVANIŠTE: B.S.K.-Glogonj
IVANOVO: Strela-Proleter
OPOVO: Omladinac-Omladinac (Delib)
PLOČICA: Borac-Plavi Dunav
SAMOŠ: Pobeda-Železničar
DOLOVO: Dolovo-Mladost (Vojlovica)
IDVOR: Polet-Spartak
UZDIN: Unirea-Pančevo
XXXIV kolo: 16.06. 2013. god. U 18;00 čas:
KAČAREVO: Jedinstvo Stević-Unirea
PANČEVO: Pančevo-Polet (Idvor)
DEBELjAČA: Spartak-Dolovo
VOJLOVICA: Mladost-Pobeda (Sam)
PANČEVO: Železničar-Borac (Ploč)
SKORENOVAC: -Pl. Dunav-Omladinac
DELIBLATO: Omladinac-Strela
MRAMORAK: Proleter-B.S.K.
GLOGONj: Glogonj-Stari Tamiš
Komesar za takmičenje Druge JBPF lige “ZAPAD”:
Cicka Jano s.r.
FUDBALSKI SAVEZ PODRUČJA
PANČEVO
SPISAK KLUBOVA U TAKMIČENJU DRUGE JBPF LIGE GRUPA ''ZAPAD''
ZA TAKMIČARSKU 2012/2013. T.S.
R.B.
IME I MESTO KLUBA
BOJA KLUBA
1.
FK’’SPARTAK’’ DEBELJAČA
2.
FK''B.S.K.'' BAVANIŠTE
BELO-PLAVA
3.
FK''JEDINSTVO-STEVIĆ''
KAČAREVO
BELO - ŽUTA
4.
FK''UNIREA'' UZDIN
ŽUTA
5.
FK''GLOGONJ'' GLOGONJ
BELA
6.
FK''ŽELEZNIČAR'' PANČEVO
BELO-PLAVA
7.
FK''OMLADINAC'' DELIBLATO
PLAVO - BELA
8.
FK''BORAC'' PLOČICA
9.
FK''PL.DUNAV'' SKORENOVAC
PLAVO - BELA
10.
FK’’STRELA’’ IVANOVO
PLAVO - BELA
11.
FK''MLADOST'' VOJLOVICA
12.
FK''DOLOVO'' DOLOVO
PLAVA
13.
FK''PROLETER'' MRAMORAK
PLAVA
14.
FK''POBEDA'' SAMOŠ
15.
FK''OMLADINAC'' OPOVO
16.
FK’’STARI TAMIŠ’’ PANČEVO
17.
FK’’PANČEVO’’ PANČEVO
18.
FK’’POLET’’ IDVOR
CRVENO - BELA
PLAVA
CRVENA
ZELENO - PLAVA
PLAVO - BELA
PLAVA
BELO-CRVENA
PLAVO-BELA
Na osnovu Kalendara takmičenja, koji je usvojio IO FSPP prolećni deo
prvenstva u DRUGOJ JUŽNOBANATSKOJ PODRUČNOJ FUDBALSKOJ LIGI grupa
,,ISTOK'', za takmičarsku 2012/2013 godinu, zapoćeće dana 17. marta 2013. godine i
okonćaće se dana 16. juna 2013. godine, uz jedno vanredno kolo SREDOM i
to:XXVII kolo 29.05.2013. god. Na osnovu toga donosim sledeći:
RASPORED PROLEĆNOG DELA PRVENSTVA DRUGE
JBPF LIGE GRUPA ''ISTOK'' ZA TAKMIČARSKU 2012/2013. GODINU:
XVI kolo: 17.03. 2013. g. u 15;00 čas.
XVII kolo: 24.03. 2013. g. u 15;00 čas.
ŠUŠARA: Hajduk-Crvena zvezda
STRAŽA: Viitorul-Ševac
VRAČEV GAJ: Borac-Ratar
JASENOVO:Karaš-Budućnost (A)
POTPORANj: Potpotoranj-Jedinstvo (V)
ULjMA*: Partizan-Dunav
GUDURICA: Vinogradar-Karaš (Kuš)
VEL.SREDIŠTE: Borac-Hajdučica
VEL.SREDIŠTE: Borac-Hajduk
HAJDUČICA: Hajdučica-Vinogradar
KUŠTILj: Karaš -Partizan (U)
B.PALANKA: Dunav-Potporanj
JASENOVO: Karaš-Jedinstvo (V)
ALIBUNAR: Budućnost-Borac (V.Gaj)
KRUŠČICA: Ratar-Viitorul
KUSIĆ: Ševac-Crvena zvezda
XVIII kolo: 31.03. 2013. g. u 15;00 čas.
XIX kolo: 07.04. 2013.g. u 16;00 čas.
ŠUŠARA: Hajduk-Ševac
PAVLIŠ: Crvena zvezda-Ratar
STRAŽA: Viitoru-Budućnost (Al)
VRAČEV GAJ: Borac-Jedinstvo (Vl)
JASENOVO: Karaš-Dunav
POTPORANj: Potporanj-Karaš (Kuš)
ULjMA*: Partizan-Hajdučica
GUDURICA: Vinogradar-Borac (VS)
GUDURICA: Vinogradar-Hajduk
VEL.SREDIŠTE: Borac-Partizan (U)
HAJDUČICA: Hajdučica-Potporanj
KUŠTILj: Karaš-Karaš (Jasenovo)
BAN.PALANKA: Dunav-Borac (V.Gaj)
VLAJKOVAC: Jedinstvo-Viitorul
ALIBUNAR: Budućnost-Cr. zvezda
KRUŠČICA: Ratar-Ševac
XX kolo: 14.04.2013.g u 16;00 čas.
XXI kolo: 21.04.2013. g u 16;00 čas.
ŠUŠARA: Hajduk-Ratar
KUSIĆ: Ševac-Budućnost (A)
PAVLIŠ: C.zvezda-Jedinstvo (Vl)
STRAŽA: Viitorul-Dunav
VRAČEV GAJ: Borac-Karaš (Kuš)
JASENOVO: Karaš-Hajdučica
POTPORANj: Potporanj-Borac (VS)
ULjMA*: Partizan-Vinogradar
ULjMA*: Partizan-Hajduk
GUDURICA: Vinogradar-Potporanj
VEL.SREDIŠTE: Borac-Karaš (Jasen)
HAJDUČICA: Hajdučica-Borac (V.Gaj)
KUŠTILj: Karaš-Viitorul
BAN.PALANKA: Dunav-Cr. Zvezda
VLAJKOVAC: Jedinstvo-Ševac
ALIBUNAR: Budućnost-Ratar
XXII kolo: 28.04.2013. g u 17;00 čas.
XXIII kolo: 05.05.2013. g u 17;00 čas.
ŠUŠARA: Hajduk-Budućnost (A)
KRUŠČICA: Ratar-Jedinstvo (V)
KUSIĆ: Ševac-Dunav
PAVLIŠ: C.zvezda-Karaš (Kuš)
STRAŽA: Viitorul-Hajdučica
VRAČEV GAJ: Borac-Borac (VS)
JASENOVO: Karaš-Vinogradar
POTPORANj:Potporanj-Partizan (U)
POTPORANj: Potporanj-Hajduk
ULjMA*: Partizan-Karaš (Jasenovo)
GUDURICA: Vinogradar-Borac (V.Gaj)
VEL.SREDIŠTE: Borac-Viitorul
HAJDUČICA: Hajdučica-Cr.zvezda
KUŠTILj: Karaš-Ševac
BAN.PALANKA: Dunav--Ratar
VLAJKOVAC: Jedinstvo-Budućnost (A)
XXIV kolo: 12.05.2013. g. u 17;00 čas.
XXV kolo: 19.05.2013. g u 17;30 čas.
ŠUŠARA: Hajduk-Jedinstvo (Vl)
ALIBUNAR: Budućnost-Dunav
KRUŠČICA: Ratar-Karaš (Kuš)
KUSIĆ: .Ševac-Hajdučica
PAVLIŠ: C.zvezda-Borac (VS)
STRAŽA: Viitorul-Vinogradar
VRAČEV GAJ: Borac-Partizan (U)
JASENOVO: Karaš-Potporanj
JASENOVO: Karaš-Hajduk
POTPORANj: Potporanj-Borac (V.Gaj)
ULjMA*: Partizan-Viitorul
GUDURICA: Vinogradar-Cr. Zvezda
VEL.SREDIŠTE: Borac-Ševac
HAJDUČICA: Hajdučica-Ratar
KUŠTILj: Karaš-Budućnost (Al)
BAN.PALANKA: Dunav-Jedinstvo (Vl)
XXVI kolo: 26.05.2013. g u 17;30 č.
XXVII kolo:SREDA 29.05. 2013. g. u 17;30
ŠUŠARA: Hajduk-Dunav
VLAJKOVAC: Jedinstvo-Karaš (Kuš)
ALIBUNAR: Budućnost-Hajdučica
KRUŠČICA: Ratar-Borac (VS)
KUSIĆ: Ševac-Vinogradar
PAVLIŠ: C.zvezda-Partizan (U)
STRAŽA: Viitorul-Potporanj
VRAČEV GAJ: Borac-Karaš (Jasen)
VRAČEV GAJ: Borac-Hajduk
JASENOVO: Karaš-Viitorul
POTPORANj: Potporanj-Crvena zvezda
ULjMA: Partizan-Ševac
GUDURICA: Vinogradar-Ratar
VEL.SREDIŠTE: Borac-Budućnost (A)
HAJDUČICA: Hajdučica-Jedinstvo (Vl)
KUŠTILj: Karaš-Dunav
XXVIII kolo: 02.06. 2013.g u 18;00 čas.
XXIX kolo: 09.06. 2013. g. u 18;00 čas.
ŠUŠARA: Hajduk-Karaš (Kušt)
BAN.PALANKA: Dunav-Hajdučica
VLAJKOVAC: Jedinstvo-Borac (VS)
ALIBUNAR: Budućnost-Vinogradar
KRUŠČICA: Ratar-Partizan (U)
KUSIĆ: Ševac-Potporanj
PAVLIŠ: C.zvezda-Karaš (Jasen)
STRAŽA: Viitorul-Borac (V.Gaj)
STRAŽA: Viitorul-Hajduk
VRAČEV GAJ: Borac-Crvena zvezda
JASENOVO: Karaš-Ševac
POTPORANj: Potporanj-Ratar
ULjMA: Partizan-Budućnost (Alib)
GUDURICA: Vinogradar-Jedinstvo (Vl)
VEL.SREDIŠTE: Borac-Dunav
HAJDUČICA: Hajdučica-Karaš (Kuštilj)
XXX kolo: 16.06. 2013. god. U 18;00 čas.
ŠUŠARA: HajdukHajdučica
BAN.PALANKA: Dunav-Vinogradar
ALIBUNAR: Budućnost-Potporanj
KUSIĆ: Ševac-Borac (V.Gaj)
KUŠTILj: Karaš-Borac (VS)
VLAJKOVAC: Jedinstvo-Partizan (U)
KRUŠČICA: Ratar-Karaš (Jasenovo)
PAVLIŠ: Crvena zvezda-Viitorul
NAPOMENA: Fk „PARTIZAN“ (Uljma) svoje utakmice kao domaćin igra
SUBOTOM(*), dok se shodno Propisima poslednja 3.(tri) kola igraju istog dana i
sve u isto vreme.
Komesar za takmičenje Druge JBPF lige „ISTOK“:
Puđa Milan s.r.
FUDBALSKI SAVEZ PODRUČJA
PANČEVO
SPISAK KLUBOVA U TAKMIČENJU DRUGE JBPF LIGE GRUPA ''ISTOK''
ZA TAKMIČARSKU 2012/2013. T.S.
R.B.
IME I MESTO KLUBA
BOJA KLUBA
1.
FK''PARTIZAN'' ULJMA
CRNO - BELA
2.
FK’’BUDUĆNOST’’ ALIBUNAR
3.
FK''RATAR'' KRUŠČICA
4.
FK''DUNAV'' BAN.PALANKA
5.
FK''CR.ZVEZDA'' PAVLIŠ
6.
FK''BORAC'' VEL. SREDIŠTE
7.
FK’’ŠEVAC’’ KUSIĆ
CRNONARANDŽASTA
8.
FK''POTPORANJ'' POTPORANJ
CRVENO - BELA
9.
FK''JEDINSTVO'' VLAJKOVAC
CRVENA
10.
FK''HAJDUK'' ŠUŠARA
CRVENA
11.
FK’’KARAŠ’’ KUŠTILJ
ŽUTA
12.
FK''HAJDUČICA'' HAJDUČICA
ŽUTO - CRNA
13.
FK''BORAC'' VRAČEV GAJ
PLAVO - BELA
14.
FK’’VINOGRADAR’’ GUDURICA
15.
FK’’VIITORUL’’ STRAŽA
CRVENA
16.
FK’’KARAŠ’’ JESENOVO
CRVENO - BELA
CRVENO - BELA
CRVENA
BELA
CRVENO - BELA
PLAVO - BELA
ZELENO – BELA
FUDBALSKI SAVEZ PODRUČJA
- IZVRŠNI ODBOR P A N Č E V O
Na osnovu nadležnosti i ovlašćenja predvidjenih članom 36. Statuta FSPP,
stvaranja uslova za normalan rad organa i Stručne službe u prolećnom delu prvenstva
područnih fudbalskih liga, Izvršni odbor FSP Pančevo na svojoj IV Redovnoj Sednici
održanoj dana 21.01.2013.godine u sklopu opšteg Troškovnika donosi poseban
T
R
O
Š
K
O
V
N
I
K
FINANSIJSKIH OBAVEZA KLUBOVA UKLJUČENIH U REDOVNO PRVENSTVO
TAKMIČENJA JUŽNOBANATSKIH PODRUČNIH FUDBALSKIH LIGA FSPP ZA
PROLEĆNOM DEO PRVENSTVA TAKMIČARSKE 2012/2013. GODINE
Odredjuje se naknade klubovima za učešće u prolećni deo prvenstva područnih
fudbalskih liga u sledećim iznosima:
1. Za klubove u takmičenju PRVE JBPF LIGE
u iznosima od .............................................................. 18.000,00 din.
2. Za klubove u takmičenju DRUGE JBPF LIGE
grupa ''ZAPAD'' u iznosu od ........................................ 14.000,00 din.
3. Za klubove u takmičenju DRUGE JBPF LIGE
grupa ''ISTOK'' u iznosu od .........................................
14.000,00 din.
Navedene iznose klubovi mogu uplatiti
U d v e rate, čiji su rokovi:
- I rata zaključno do 01.04.2013.god.
- II rata zaključno do 15.05.2013.god.
9.000,00 (7.000,00) din.
9.000,00 (7.000,00) din.
4. Za klubove u takmičenju lige PIONIRA
4.000.00 din.
5. Za klubova u takmičenju lige KADETA
4.000.00 din.
Na osnovu predvidjenog Troškovinika obaveza klubova za učešće u takmičenju
područnih fudbalskih liga u toku prolećnog dela prvenstva takmičarske 2012/2013.god., svi
klubovi će dobiti pismena zaduženja – fakture koja će im služiti kao pravdajući finansijski
dokument, a na osnovu koga će biti obavezni da u datim rokovima udovolje svojoj nespornoj
obavezi.
Ovaj Troškovnik stupa na snagu danom donošenja od strane IO FSPP i primenjivaće se
počev od 21.01.2013.god.
IZVRŠNI ODBOR FSPP
FUDBALSKI SAVEZ PODRUČJA
- IZVRŠNI ODBOR P A N Č E V O
Na I Sednici IO FSPP koja je održana dana 29.06.2012. godine, donete su sledeće
O D L U K E
O PUTNIM TROŠKOVIMA I NAKNADAMA ZA OBAVLJANJE
SLUŽBENIH DUŽNOSTI ZA 2012/2013.T.S.
Član 1.
Delegati i sudije i druga službena lica na utakmicama područnog stepena takmičenja
imaju pravo naplatiti troškove za obavljanje službene dužnosti prema ovoj Odluci.
Član 2.
Klub domaćin Prve JBPF lige delegatu i sudijama za obavljanje svojih dužnosti isplaćuje
paušalni iznos od 12.000,00 (dvanaetshiljada) dinara. Od ovog paušalnog iznosa:
-
sudiji utakmice
prvom pom.sudije
drugom pom.sudije
delegatu utakmice
3.300,00 din.,
2.700,00 din.,
2.700,00 din.,
3.300,00 din.
Član 3.
Klub domaćin obe Druge JBPF lige delegatu i sudijama za obavljanje svojih dužnosti
isplaćuje paušalni iznos od 8.500,00 (osamhiljadapetstotine) dinara. Od ovog paušalnog iznosa:
-
sudiji utakmice
prvom pom.sudije
drugom pom.sudije
delegatu utakmice
2.500,00 din.,
2.000,00 din.,
2.000,00 din.,
2.000,00 din.
Član 4.
Na utakmicama za KUP na nivou FSPP primenjuje se odluka o troškovima za službena
lica kao na Prvoj JBPF ligi.
Član 5.
Klub domaćin Lige omladinaca delegatu i sudijama za obavljanje svojih dužnosti
isplaćuje paušalni iznos od 3.000,00 dinara. Od ovog paušalnog iznosa:
-
sudiji utakmice
prvom pom.sudije
drugom pom.sudije
delegatu utakmice
1.000,00 din.
650,00 din.
650,00 din.
700,00 din.
Član 6.
Naknada za obavljanje dužnosti sudije na ligi KADETA I PIONIRA FSPP (po utakmici)
pripada taksa u paušalnom iznosu od 1.000,00 dinara.
Član 7.
-Naknada za posmatrače sudjenja I JBPF lige iznosi 1.900,00 din. plus putni trošak u visini
cene javnog prevoza u oba pravca.
-Naknada za posmatrače obe II JBPF lige iznosi 1.500,00 din. plus putni trošak u visini cene
javnog prevoza u oba pravca.
-Časovi stručnog rada odredjuje se u visini od 250,00 din. po 1 času.
-Sastavljanje testova odredjuje se visina od po 25,00 din. po pojedinačnom pitanju.
-Umožavanje testova odredjuje se u visini od 25,00 din. po testu.
-Kontrola na utakmici na zahtev kluba (uplata 48 sati pre odigravanja utakmice)
iznosi
5.000.00 din.
-Otvaranje dokumentacije fudbalskih sudija iznosi 3.000,00 din. (15 x 200,00 din.).
-Lekarski pregled u Sportskom dispanzeru Pančevo:
-Polaganje za II kategoriju i I kategoriju
-Polaganje za III kategoriju
-Polaganje za privremenog sudiju
-Periodična provera sudija Prve JBPF lige
‘’
‘’
‘’
Druge JBPF lige
1.700.00 din.
1.200.00 din.
800.00 din.
1.200.00 din.
800.00 din.
NAPOMENA: U cenu pregleda nije uračunat očni pregled i laboratorija i cena važi samo
za organizovan lekarski pregled.
Član 8.
U slučajevima neodiravanja utakmice sudijama pripada pušalni iznos od 800,00 din.
Ovo se odnosi na sve utakmice seniora I i obe II JBPF lige kao i na utakmice mladjih
selekcija.
Član 9.
Sudija je OBAVEZAN da od svoje takse i takse pomoćnika sudija na utakmica Prve
JBPF lige uplati 1.200.00 din. (svaki sudija po 400,00 din.) na račun FSPP.
Delegat Prve JBPF lige dužan je da od svog paušalnog iznosa na račun FSPP uplati
iznos od 300,00 din.
Sudija je OBAVEZAN da od svoje takse i takse pomoćnika sudija na utakmica Drugih
JBPF liga uplati iznod od 900.00 din. (svaki sudija po 300,00 din.) na račun FSPP.
Delegati Drugih JBPF liga dužani su da od svog paušalnog iznosa na račun FSPP uplati
iznos od 300,00 din.
Obavezujući iznos sve sudije i delegati JBPF liga uplaćuju u korist FSP Pančevo na
račun broj: 200-2281970101001-88, PIB 101863254, a dokaz – priznanicu o izvršenoj uplati
dostavljaju OBAVEZNO uz sudijski tj. delegatski izveštaj sa utakmice.
Član 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se u takmičarskoj
2012/2013. godini.
PREDSEDNIK FSP PANČEVO
Santrač Dejan s.r.
Download

"B I L T E N"