"BILTEN LIGE KADETA FSPP"
SLUŽBENI GLASNIK FUDBALSKOG SAVEZA PODRUČJA PANČEVO
Broj: 09/2013
Pančevo
31.10.2013.
RAD I ODLUKE DIREKTORA LIGE SA SEDNICE
ODRŽANE 31.10.2013.GOD.:
TAKMIČARSKE ODLUKE:
Posle pregleda svih prispelih izveštaja sa utakmica IX kola Kadetske lige koje je
po rasporedu takmičenja odigrano 26./27.10.2013.god. konstatuje se da nije bilo
dostavljanih žalbi, te Odlukom Direktora lige sve odigrane utakmice registruju se
postignutim rezultatima.
REZULTATI UTAKMICA IX KOLA ODIGRANOG 26/27.10.2013.GOD.:
OPOVO: OMLADINAC – DINAMO (PANČEVO)
KAČAREVO: JED.STEVIĆ – PROLETER (B.KARLOVAC)
PANČEVO: MIKA ANTIĆ – DOLINA (PADINA)
STARČEVO: BORAC-BANAT (VRŠAC)
1:2 (0:1)
2:2 (1:2)
1:3 (1:1)
1:2 (0:2)
T A B E L A
1
2
3
4
5
6
7
8
Banat (Vršac)
Proleter (B.Karlovac)
Borac (Starčevo)
Dinamo (Pančevo) (-1)
Dolina (Padina)
Mika Antić (Pančevo)
Omladinac (Opovo)
Jedinstvo Stević (Kačarevo)
9
9
9
9
9
9
9
9
6
5
5
4
4
3
3
0
3
2
0
3
1
1
0
2
0
2
4
2
4
5
6
7
24 9 +15 21
30 16 +14 17
39 15 +24 15
18 11 +7 14
18 21 -3 13
23 36 -13 10
13 29 -16 9
7 35 -28 2
DISCIPLINSKE ODLUKE
a) STOJADINOVIĆ STEFAN reg.br. 1216 FK “OMLADINAC” Opovo; iz igre
isključen u 89. minutu zbog dobijene druge opomene na istoj utakmici. Zbog učinjenog
prekršaja, ODLUKOM Direktora lige, a primenom odredbi čl. 18-22 i 52 DP FS Srbije,
igrač se kažnjava zabranom igranja na 1.(jednoj) prvenstvenoj-kup utakmici. Kazna
igraču po ovoj odluci važi za 02/03.11.2013 god.
b) CVITAK BORIS reg.br. 872 FK “DINAMO” Pančevo; iz igre isključen u 23. minutu
zbog dobijene druge opomene na istoj utakmici. Zbog učinjenog prekršaja, ODLUKOM
Direktora lige, a primenom odredbi čl. 18-22 i 52 DP FS Srbije, igrač se kažnjava
zabranom igranja na 1.(jednoj) prvenstvenoj-kup utakmici. Kazna igraču po ovoj odluci
važi za 02/03.11.2013.god.
c) KLJAJIĆ DRAGAN reg.br. 315 FK “DINAMO” Pančevo; iz igre isključen u 89.
minutu zbog dobijene druge opomene na istoj utakmici. Zbog učinjenog prekršaja,
ODLUKOM Direktora lige, a primenom odredbi čl. 18-22 i 52 DP FS Srbije, igrač se
kažnjava zabranom igranja na 1.(jednoj) prvenstvenoj-kup utakmici. Kazna igraču po
ovoj odluci važi za 02/03.11.2013.god
d) FK „BORAC“ STARČEVO; disc.prijavu protiv kluba je podneo Direktor liga mlađih
kategorija zbog toga što je klub na utakmici VII kola uvrstio igrača koji nije imao
ispravnu legitimaciju i koji je nastupio pod tudjim imenom. Zbog navoda iz podnete
prijave, ODLUKOM Direktora lige protiv kluba se pokreće disc.postupak I klub je
obavezan da u roku od 3.(tri) dana, od dana prijema ove odluke, dostavi pismeno
objašnjenje po navodima iz podnete prijave
______________________________________________________________________
POUKA O PRAVNOM LEKU: Protiv svih gore navedenih Odluka Direktora liga donetih
u prvom stepenu odlučivanja sve zainteresovane strane imaju pravo ulaganja žalbi
Drugostepenoj Kimisiji za žalbe FSPP. Rok za ulaganje žalbi je 8 (osam) dana od dana
prijema prvostepenih Odluka, objavljenih i dostavljanih svim zainteresovanim stranama
isključivo putem ''Biltena'' zvaničnog službenog glasila i to redovnom poštom. Uz žalbu
je obavezno dostaviti i dokaz o uplaćenoj taksi za žalbu u iznosu od 6.000,00
(šesthiljada) dinara. Ovaj iznos se uplaćuje na račun FSPP broj: 200-228197010100188. Netaksirane, nedovoljno taksirane, neblagovremeno uplaćene ili dostavljene žalbe,
kao i žalbe izjavljene i upućene od neovlašćenog lica ODBIĆE SE ODLUKOM.
_____________________________________________________________________
DIREKTOR MLAĐIH
KATEGORIJA FSPP:
Potočan Dejan s.r.
Download

"BILTEN LIGE KADETA FSPP"