"BILTEN LIGE PIONIRA FSPP"
SLUŽBENI GLASNIK FUDBALSKOG SAVEZA PODRUČJA PANČEVO
Broj: 09/2013
Pančevo
31.10.2013.
RAD I ODLUKE DIREKTORA LIGE SA SEDNICE
ODRŽANE 31.10.2013.GOD.:
TAKMIČARSKE ODLUKE:
GRUPA ‘’ISTOK’’:
Posle pregleda svih prispelih izveštaja sa utakmica IX kola Pionirske lige grupa
''Istok'' koje je po rasporedu takmičenja odigrano 26/27.10.2013.god. konstatuje se da
nije bilo dostavljanih žalbi, te Odlukom Direktora lige sve odigrane utakmice registruju
se postignutim rezultatima.
REZULTATI UTAKMICA IX KOLA ODIGRANOG 26/.27.10.2013.GOD.:
IZBIŠTE: POLET – B A K (B.CRKVA)
VRŠAC: VRŠAC – HAJDUČICA (HAJDUČICA)
VRŠAC: RADNIČKI 1927 – BANAT (VRŠAC)
ULJMA: PARTIZAN- SLOGA (PLANDIŠTE)
VRŠAC: VRŠAC UNITED-SLOBODNA EKIPA
0:5 (0:2)
2:1 (0:1)
0:7 (0:3)
0:13 (0:7)
T A B E L A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Banat (Vršac)
Vršac United (Vršac)
Vršac (Vršac)
Hajdučica (Hajdučica)
Sloga (Plandište)
BAK (B.Crkva)
Radnički 1927 (Vršac)
Polet (Izbište)
Partizan (Uljma)
Vinogradar (Gudurica)
8
7
7
7
8
7
7
7
7
7
8
5
5
4
4
3
2
2
1
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
2
2
2
3
4
4
4
6
7
93 0 +93 24
31 16 +15 15
25 12 +13 15
37 18 +19 13
37 22 +15 13
18 25 -7 9
18 33 -15 7
12 36 -24 7
5 55 -50 3
1 60 -59 0
GRUPA ‘’J U G’’:
Posle pregleda svih prispelih izveštaja sa utakmica IX kola Pionirske lige grupa
''Jug'' koje je po rasporedu takmičenja odigrano 26./27.10.2013.god. konstatuje se da
nije bilo dostavljanih žalbi, te Odlukom Direktora lige sve odigrane utakmice registruju
se postignutim rezultatima.
Utakmica izmedju FK“Mika Antić“ Pančevo-FK“Dinamo“ Pančevo odigrana i
završena rezultatom 1:1 (1:1). Odlukom Direktora lige, a po članu 63 stav 12 PFT FSS
ista se registruje rezultatom 3:0 PF u korist domaće ekipe FK“Mika Antić“ iz Pančevo.
REZULTATI UTAKMICA IX KOLA ODIGRANOG 26/27.10.2013.GOD.:
KOVIN: KOLONIJA– PETAR UROŠEV (PANČEVO)
PANČEVO: ŽELEZNIČAR – BORAC (STARČEVO)
OMOLJICA: MLADOST – RADNIČKI (KOVIN)
DELIBLATO: OMLADINAC– MLADOST (VOJLOVICA)
0:1 (0:0)
3:1 (1:0)
2:1 (0:0)
2:3 (1:2)
IVANOVO: STRELA – B.S.K. (BAVANIŠTE)
PANČEVO: MIKA ANTIĆ – DINAMO (PANČEVO)
0:15 (0:6)
3:0 PF
UTAKMICA KOJA ODIGRANA:
STARČEVO: BORAC – STRELA (IVANOVO)
UTAKMICA KOJA NIJE ODIGRANA
KOVIN: RADNIČKI – ŽELEZNIČAR (PANČEVO)
T A B E L A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mladost (Omoljica)
Mika Antić (Pančevo)
Borac (Starčevo)
Železničar (Pančevo)
BSK (Bavanište)
Dinamo (Pančevo) (-3)
Petar Urošev (Pančevo)
Radnički (Kovin)
Kolonija (Kovin)
Mladost (Vojlovica)
Omladinac (Deliblato)
Strela (Ivanovo)
9
9
8
8
9
9
9
8
9
9
9
8
8
7
6
5
5
5
4
3
2
2
1
0
1
1
0
1
0
2
1
1
1
0
0
0
0
1
2
2
4
2
4
4
6
7
8
8
59 8 +51 25
52 16 +36 22
37 8 +29 18
23 9 +14 16
34 29 +5 15
38 13 +25 14
25 21 +4 13
22 14 +8 10
29 30 -1 7
8 37 -29 6
11 43 -32 3
4 114 110 0
GRUPA ‘’SEVER’’:
Posle pregleda svih prispelih izveštaja sa utakmica IX kola Pionirske lige grupa
''Sever'' koje je po rasporedu takmičenja odigrano 26./27.10.2013.god. konstatuje se da
nije bilo dostavljanih žalbi, te Odlukom Direktora lige sve odigrane utakmice registruju
se postignutim rezultatima.
REZULTATI UTAKMICA IX KOLA ODIGRANOG 26/27.10.2013.GOD.:
KOVAČICA: SLAVIJA – DOBRICA (DOBRICA)
SAKULE: BORAC – JEDINSTVO STEVIĆ (KAČAREVO)
VLADIMIROVAC: VLADIMIROVAC – DOLINA (PADINA)
ALIBUNAR: BUDUĆNOST – JUGOSLAVIJA (JABUKA)
GLOGONJ: STENLI- UNIREA (UZDIN)
B.KARLOVAC: PROLETER – SLOBODNA EKIPA
3:3 (1:0)
0:6 (0:4)
1:1 (0:0)
3:2 (2:2)
7:0 (3:0)
UTAKMICE KOJE NISU ODIGRANE:
DOBRICA: DOBRICA-TEMPO (SEFKERIN)
ALIBUNAR: BUDUĆNOST- STENLI (GLOGONJ)
T A B E L A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Proleter (B.Karlovac)
Jedinstvo Stević (Kačarevo)
Stenli (Glogonj)
Slavija (Kovačica)
Dolina (Padina)
Budućnost (Alibunar)
Vladimirovac (Vladimirovac)
Jugoslavija (Jabuka)
Borac (Starčevo)
Dobrica (Dobrica)
Unirea (Uzdin)
Tempo (Sefkerin)
8
9
8
9
8
8
9
9
9
8
9
6
8
8
6
5
5
4
3
3
3
1
0
0
0
0
0
1
1
1
2
0
0
2
1
0
0
1
2
3
2
3
4
6
6
5
8
6
82 5 +77 24
71 4 +67 24
43 24 +19 18
36 13 +23 16
30 21 +9 16
25 33 -8 13
38 40 -2 11
19 35 -16 9
20 40 -20 9
10 25 -15 5
9 79 -70 1
4 68 -64 0
DISCIPLINSKE ODLUKE:
a) STOJANOV MARKO br.reg. 1921 FK„DINAMO’’ Pančevo; zbog nastupa na dve
utakmice u jednom danu,odlukom Direktora lige a primenom odredbi čl. 71.st.7 DP FS
Srbije. igrač se kažnjava sa 2.000.00 (dvehiljade) dinara. Rok za uplatu ove kazne je
8.(osam) dana od dana njene pravosnažnosti. Kazna se uplaćuje na račun FSPP broj
200-2281970101001-88.
b) FK “DINAMO” Pančevo; klub je na dve utakmice u istoma danu u ekipu uvrstio
igrača Stojanov Marka reg.br.1921, i time počinio prekršaj. Zbog učinjenog prekršaja,
ODLUKOM Direktora lige, a primenom odredbi čl. 71.st.7 DP FS Srbije klub se kažnjava
oduzimanjem 3.(tri) osvojena boda u tekućem prvenstvu
NA OSNOVU ZVANIČNE EVIDENCIJE O PARNIM OPOMENAMA
DOLE NAVEDENI IGRAČI NEMAJU PRAVO NASTUPA
NA UTAKMICAMA DANA 02./03.11.2013.GOD.:
-USKOKOVIĆ STEFAN br.reg. 1058 FK’’Dinamo’ Pančevo,
______________________________________________________________________
POUKA O PRAVNOM LEKU: Protiv svih gore navedenih Odluka Direktora liga donetih
u prvom stepenu odlučivanja sve zainteresovane strane imaju pravo ulaganja žalbi
Drugostepenoj Kimisiji za žalbe FSPP. Rok za ulaganje žalbi je 8 (osam) dana od dana
prijema prvostepenih Odluka, objavljenih i dostavljanih svim zainteresovanim stranama
isključivo putem ''Biltena'' zvaničnog službenog glasila i to redovnom poštom. Uz žalbu
je obavezno dostaviti i dokaz o uplaćenoj taksi za žalbu u iznosu od 6.000,00
(šesthiljada) dinara. Ovaj iznos se uplaćuje na račun FSPP broj: 200-228197010100188. Netaksirane, nedovoljno taksirane, neblagovremeno uplaćene ili dostavljene žalbe,
kao i žalbe izjavljene i upućene od neovlašćenog lica ODBIĆE SE ODLUKOM.
_____________________________________________________________________
DIREKTOR MLAĐIH
KATEGORIJA FSPP:
Potočan Dejan s.r.
Download

"BILTEN LIGE PIONIRA FSPP"