REPUBLIKA SRBIJA - AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU
ODOBRENI PROJEKTI NA KONKURSU
ZA REALIZACIJU AKCIONOG PLANA POLITIKE ZA MLADE U VOJVODINI ZA 2012. GOD.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Naziv udruženja/ustanove
OŠ "Matija Gubac" Tavankut
SSSŠ "Radivoj Uvalić" Bačka Palanka
Filozofski fakultet Novi Sad
KZM Kula
KZM Kikinda
Gimnazija "Jovan Jovanović Zmaj" Novi
Sad
KZM Šid
FTN Novi Sad
OŠ "15 oktobar" Pivnice
Gradska biblioteka NS
SOŠO "Milan Petrović" Novi Sad
KZM Bečej
Omladinski pokret
Centar za samoaktualizaciju
Bečejsko udruženje mladih
Forum žena Luna
Kvart Medija
Fondacija Deci na dar
1. OBRAZOVANJE MLADIH
Naziv projekta
Međunarodno osnaživanje učeničkih parlamenata u vannastavnoj aktivnosti sprečavanja elektronskog nasilja
I ja imam talenat za sport
Virtualna učionica
Internet kao otvorena knjiga
Festival nauke i obrazovanja-Wall-E Fest 2012
Status
Ustanova
Ustanova
Ustanova
Udruženje
Ustanova
Kaligrafija način čuvanja ćiriličke tradicije
Ustanova
Floorball for cool school
Internet škola ("Online school")
Oživljavanje sekcije stonog tenisa
Škola stripa u biblioteci
Bilten đačkog parlamenta
Svi za mlade, mladi za sve
Uloga fizičkog vaspitanja u svakodnevnom životu- savremeni metodi fizičkog vaspitanja
Trening asertivnosti za mlade
Pokreni mehanizam
Promocija DPST medju mladima Vojvodine-testiraj se na znanje i zdravlje
Neformalno obrazovanje mladih (kancelarija za mlade)
Dramska radionica "Glumac je glumac"
Ustanova
Ustanova
Ustanova
Ustanova
Ustanova
Ustanova
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
2. ZAPOŠLJAVANJE MLADIH
Naziv projekta
Naziv udruženja/ustanove
1 Kancelarija za mlade
Nova Crnja
Univerzitet u Novom Sadu
2 Centar za razvoj karijere i savetovanje
studenata
3 KZM Pančevo
4 Obrazovno-kulturna ustanova "Cnesa
5 Udruženje građana "Ekspitur" Novi Sad
Udruženje
6
Centar za razvoj
7 AIESEC - lokalni komitet Novi Sad
Udruženje građana
8
Solidarnos
9 Omladinski klub Novog Bečeja
10 Artesa Kikinda
Opšte udruženje preduzetnika
11
opštine Bečej
Organizacija slepih
12 Severni Banat
Kikinda
Udruženje
13
Za bolji Novi Kneževac
Status
Iznos
200,000.00
200,000.00
150,000.00
150,000.00
100,000.00
77,000.00
130,000.00
150,000.00
84,900.00
150,000.00
90,000.00
200,000.00
90,000.00
90,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
Σ 2,261,900.00
Iznos
Hoću da se zaposlim
Ustanova
150,000.00
Korak po korak do zaposlenja
Ustanova
120,000.00
Baš hoću da radim
Tvoj san ostvaruje naš biznis plan!
Uključivanje mladih žena na tržište rada
Ustanova
Ustanova
Udruženje
160,000.00
150,000.00
140,000.00
Znati kako i do posla lako
Udruženje
120,000.00
Career Days (Dani karijere)
Udruženje
77,000.00
Prepoznajte veliko dok je još malo
Udruženje
120,000.00
Edukuj se - zaposli se omladino!
Inkubator kvalitetnih kadrova
Udruženje
Udruženje
120,000.00
120,000.00
Job shadow program
Udruženje
130,000.00
Znam da mogu da znam
Udruženje
60,000.00
Radionice na krajnjem severu Banata
Udruženje
70,000.00
Σ 1,537,000.00
REPUBLIKA SRBIJA - AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU
ODOBRENI PROJEKTI NA KONKURSU
ZA REALIZACIJU AKCIONOG PLANA POLITIKE ZA MLADE U VOJVODINI ZA 2012. GOD.
3. ZDRAVLJE MLADIH
Naziv projekta
Korak napred ka očuvanju mentalnog zdravlja
Mentalna Higijena
Spreči da zakmeči
Da i tebi kažem
I like PREZERwwwATIV
Biti zdrav za mene znači
Edukacijom do zdravlja
Karavan testiranja 2012
Status
Udruženje
Ustanova
Ustanova
Ustanova
Udruženje
Ustanova
Udruženje
Udruženje
Iznos
120,000.00
70,000.00
100,000.00
90,000.00
65,000.00
80,000.00
65,000.00
70,000.00
Edukacija o prevenciji polno prenosivih bolesti
Udruženje
80,000.00
Ti biraš
Vršnjačka edukacija u prevenciji PAS
Projekat o informisanju mladih o poremećajima ishrane
promocija DPST medju mladima Vojvodine-testiraj se na znanje i zdravlje
Igrom do zdravlja
Svi smo isti!
Terapijsko i rekreativno jahanje
Unapredi svoje znanje - zaštiti svoje zdravlje
Pokretno savetovalište za reproduktivno zdravlje mladih
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
100,000.00
80,000.00
50,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
120,000.00
70,000.00
80,000.00
Σ 1,450,000.00
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Naziv udruženja/ustanove
KZM Ruma
Medicinska škola Novi Sad
Dom zdravlja Sombor
Srednja ekonomska škola Sombor
Jazas Ruma
Srce Novi Sad
Jazas Novi Sad
Prevent
Studentska organizacija Filzofskog
fakulteta
Fokus NS
Festival ekološkog pozorišta BČP
NEC
UG Crvena Linija
Edit
Udruženje distrofičara
Hipotens NS
Stav+
Suncokret Novi Bečej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Naziv udruženja/ustanove
Gimnazija "Isidora Sekulić" Novi Sad
KZM Bela Crkva
Muzička škola "Isidor Bajić" Novi Sad
UG Civilizacija
Bina Klub
Košnica
Centar za razvoj vizualne komunikacije
Akcija sada Sombor
Društvo roma Žitište
Asocijacija za razvoj Novi Kneževac
ENU Novi Sad
Beat&Bones
Omladinski savet Kovačica
4. KULTURA I SLOBODNO VREME MLADIH
Naziv projekta
Multikulturalnost kroz objektiv (Fotografska priča lepa Vojvodina)
Noć muzeja 2012
Mjuzikl u srednjoj školi
Hramovi Novog Sada
Inspiriši se - Afirmiši se
Zbogom Brus Li- 20 godina urbane kulture- mini LP
Festival vojvođanskog srednjoškolskog filma
Best fest (Dani amaterskog filma)
Upoznajmo se bolje, stvarajući zajedno!
Ritam pokreta
Generacija
Radionica savremene muzike
ETNO KULT 2012
Status
Ustanova
Ustanova
Ustanova
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Iznos
100,000.00
180,000.00
180,000.00
90,000.00
100 000 00
100,000.00
150,000.00
130,000.00
60,000.00
80,000.00
120,000.00
150,000.00
180,000.00
80,000.00
Σ 1,600,000.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Naziv udruženja/ustanove
KZM Sombor
KZM Kikinda
Opština Bač
KZM Senta
JCI Subotica
HMM Novi Sad
Biraj Život Sremska Mitrovica
Makedonsko Subotica
Centar za omladinski rad
Asocijacija mladih Novi Bečej
5. AKTIVIZAM, IZGRADNJA CIVILNOG DRUŠTVA, VOLONTERIZAM
Naziv projekta
Kroji po svojoj meri-Istraživanje o potrebama mladih Sombora u svrhu revizije lokalnog akcionog plana za mlade
Kikindski Volonterski Servis (KVS)- Formiranje servisa i volonterske baze
Evropski bukvar za mlade - podizanje nivoa svesti mladih o EU integracijama
Senćanska Igra bez granica-Senćanska bitka
Od volontiranja do posla
Umrežavanje učeničkih parlamenata na teritoriji AP Vojvodine - Etapa 1
Naša perspektiva
Naša perspektiva
Osnaživanje omladinskih org. i nefor. grupa mladih za pisanje i realizovanje projektnih predloga
Po meri mladih
Status
Ustanova
Ustanova
Ustanova
Ustanova
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Iznos
200,000.00
200,000.00
200,000.00
100,000.00
100,000.00
147,000.00
140,000.00
150,000.00
100,000.00
100,000.00
Σ 1,437,000.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
REPUBLIKA SRBIJA - AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU
ODOBRENI PROJEKTI NA KONKURSU
ZA REALIZACIJU AKCIONOG PLANA POLITIKE ZA MLADE U VOJVODINI ZA 2012. GOD.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Naziv udruženja/ustanove
KZM Bački Petrovac
KZM Sremska Mitrovica
CLDemokratiju Subotica
COLIST Fondacija
Omladinski centar Bačka Palanka
Centar Srpsko-Gr-It Prijatelj
Balkan Idea
Valhala
Roterat klub
Somborski omladinski BUM
Cosmo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Naziv udruženja/ustanove
OŠ Pivnice
OŠ "Sveti Sava" Bačka Palanka
Iringo Horgoš
Udruženje ljubitelja prirode Subotica
Centar za zaštitu Sova Srbije
UG Josif Pančić
Eko centar Tisa Novi Kneževac
Lider Net Novi Sad
Carska bara Belo Blato
Podunav Bački Monoštor
Tera Subotica
Info centar Žitište
Ekološki pokret Vrbas
Odred izviđača Čurug
Društvo za zaštitu ptica Srbije
Ekološki centar Vršac
Kulturni centar mladih Čelarevo
Društvo podvodnih aktivnosti Sombor
Volonterska omladinska organizacija
Mladi za Kovilj
Avalon Vršac
6. MOBILNOST I INFORMISANJE MLADIH
Naziv projekta
Motiva(k)cija
Omladinski otvoreni centar
EU Info Point 2012
Lavirint
Poveži se! Budi mobilan!
Omladina Banata u medjunarodnim volonterskim kampovima
Želiš da znaš?
Evropsko timsko prvenstvo u Warhammer-u pripreme i učestvovanje
Rotay Summer Camp 2012 "Map of Vojvodina"
Forwarduj-Somborsko leto za mlade 2012
Mladi grade budućnost
7. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ
Naziv projekta
Kompostiranje od A do Z
"Našoj planeti potrebni smo i mi!"
Otpad nije smeće- sad omladina bira
Održivi razvoj i evropska perspektiva vojvođanskih slatina
Aktivno angažovanje mladih na očuvanju dve vrste sova na teritoriji opštine Srbobran
Čist Dunav čista Srbija
Letnja ptičarska škola
Budućnost planete je naša stvar
Omladinski yeleni biciklisti;ki karavan
EKO BUMERANG
Mladi protiv otpada
Vesela begejska regata Žitište
Zeleni a zreli
Edukativni izviđački kamp "Stara Tisa 2012"
Promocija Evropski značajnih područja za ptice u ruralnim sredinama
Omladinski volonterski kamp
Ekološki kamp "Za čistiji Dunav"
Očistimo najstarije otvoreno kupalište u Srbiji - Somborski štrand
Green Beach - Zelena plaža
Ekološka Koviljska Omladinska akcija- EKO akcija
"Eko dan"
Status
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Iznos
100,000.00
100,000.00
70,000.00
300,000.00
100,000.00
70,000.00
200,000.00
50,000.00
50,000.00
100,000.00
100,000.00
Σ 1,240,000.00
Status
Ustanova
Ustanova
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Iznos
60,000.00
50,000.00
60,000.00
100,000.00
90,000.00
70,000.00
60,000.00
70,000.00
70,000.00
75,000.00
80,000.00
70,000.00
60
000 00
60,000.00
80,000.00
100,000.00
50,000.00
65,000.00
45,000.00
85,000.00
50,000.00
50,000.00
Σ 1,440,000.00
REPUBLIKA SRBIJA - AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU
ODOBRENI PROJEKTI NA KONKURSU
ZA REALIZACIJU AKCIONOG PLANA POLITIKE ZA MLADE U VOJVODINI ZA 2012. GOD.
1
2
3
4
5
6
7
Naziv udruženja/ustanove
Gradska biblioteka Novi Sad
UG Veliko kolo
UG Mladost Sremska Mitrovica
Centar za podršku ženama Kikinda
SOS Centar Novi Sad
MNRO Biser Srbobran
UG Podrška Senta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Naziv udruženja/ustanove
Srednja ekonomska škola Sombor
OŠ "Slavko Rodić" Lazarevo
Politehnička škola Subotica
Crveni krst Kovin
KUD Vidiviragok
Ifiks Ada
EMIC
Target
Udruženje za inkluziju Temerin
Ravangrad Sombor
Nezavisna organizacija Ruma
Novosadska organizacija za razvoj
Udruženje mladih Feketić
8. SOCIJALNA POLITIKA PREMA MLADIMA
Naziv projekta
Stvarna igra: Zabava + kniga
"Veliko kolo - veliko srce"
Budimo ravnopravni
Vršnjačkom edukacijom do ravnopravnostiu partnerskom odnosu
Jednakost- tome težim
Korak po korak
Korak po korak
9. BEZBEDNOST MLADIH
Naziv projekta
Da i tebi kažem
Navijam, ne mrzim
Prekini lanac - zaštiti se znanjem
Šta da gledam?
Igre bez granica na tromeđi
Surfuj bezbednije!
Elektronsko-sajber nasilje
Zloupotrebe novih IKT i njihove posledice
Temerin je deo sveta...
NE tako
STOP elektronskom nasilju - trening za vršnjačke edukatore
Prevencija nasilja u vršnjačkim vezama
Sportsko leto
Status
Ustanova
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Ustanova
Udruženje
Udruženje
Iznos
195,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
Σ 1,395,000.00
Status
Ustanova
Ustanova
Ustanova
Ustanova
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Ustanova
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Udruženje
Iznos
52,000.00
113,000.00
126,000.00
53,000.00
60,000.00
120,000.00
148,000.00
80,000.00
81,000.00
108,000.00
160,000.00
81,000.00
75,000.00
Σ 1,257,000.00
Download

rezultati konkursa