Magan Agrochemicals d.o.o. Subotica
Matični broj: 20435054
PIB: 105676975 • PDV: 419358825
Račun: 115-20155-30 KBC Banka A.D. Beograd
AGRO-OBAVEŠTENJE BR.9
04/06/2012
JABUKA
Protiv jabučnog smotavca (Cydia pomonella) preporučujemo:
PYRINEX 48 SC
0.2% ili
PYRINEX SUPER 420 SC 0.15% ili
GUSATHION WP-25
0.2% ili
COTNION 25 WP
0.2%
Nakon kiše protiv čađave krastavosti jabuke (Venturia inaequalis):
EMINENT 125-ME
ARDENT 50-SC
0.05% ili
0.03%
Kao preventiva se i dalje preporučuju kontaktni fungicidi (prskati zajedno sa sistemicima):
MERPAN 80 WDG
MERPAN 50 WP
ODEON 82,5 WDG
SHAVIT F 72 WDG
0.2%
0.3%
0.2%
0.2%
ili
ili
ili
BRESKVA, ŠLJIVA
Za suzbijanje prouzrokovača šupljikavosti lista (Stigmina carpophylla) preporučujemo:
ORIUS 25 EW 0.1% uz dodatak kontaktnog fungicida:
MERPAN 80 WDG
MERPAN 50 WP
0.2%
0.3%
ili
Protiv breskvinog smotavca (Cydia molesta) treba dodati:
PYRINEX 48 SC
0.2%
CRNI LUK
Za suzbijanje propuzrokovača plamenjače luka (Peronospora destructor) primeniti preventivno:
ODEON 82,5 WDG
2 kg/ha
Magan Agrochemicals d.o.o. Subotica • Makhteshim Agan Group, Israel
Srbija - 24000 Subotica, Petra Drapšina 4/I • Tel. +381 (024) 555 240 Fax. +381 (024) 551 666 • www.magan.rs
Magan Agrochemicals d.o.o. Subotica
Matični broj: 20435054
PIB: 105676975 • PDV: 419358825
Račun: 115-20155-30 KBC Banka A.D. Beograd
KROMPIR
Protiv prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans) primeniti:
GATRO 500 SC
ODEON 82,5 WDG
0.4 l/ha ili
2 kg/ha
KUPUS
Protiv kupusnog moljca (Plutella xylostella) gde ima više od 10% oštećenih glavica primeniti:
Lamdex 5 CS
0.3 l/ha
ŠEĆERNA REPA
Protiv pegavosti lista (Cercospora beticola) preporučujemo preventivno:
EMINENT 125 ME 0.6 l/ha
ODEON 82,5 WDG 1 kg/ha
Ili kurativno:
EMINENT 125 ME
0.8 l/ha
KUKURUZ
U fazi piljenja larvi kukuruzne zlatice preporučujemo unošenje granulisanih insekticida u zemljište sa
međurednom kultivacijom:
PRIMIDEX FORTE 6.5 G
10 kg/ha
Stručna služba AGROPEST YU
Magan Agrochemicals d.o.o. Subotica • Makhteshim Agan Group, Israel
Srbija - 24000 Subotica, Petra Drapšina 4/I • Tel. +381 (024) 555 240 Fax. +381 (024) 551 666 • www.magan.rs
Download

AGRO-OBAVESTENJE Br.9.pdf - Magan Agrochemicals Serbia