На основу члaна 20. став 7. Закона о средствима за заштиту биља („Службени гласник РС”, брoj 41/09),
Mинистар пољопривреде, шумарства и водопривреде објављује
ЛИСТУ
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА НА ОСНОВУ ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О РЕГИСТРАЦИЈИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
- Објављена у „Службеном гласнику РС”, број 118/13 од 30. децембра 2013. године-
1. Хемијска средства за заштиту биља
1) ХЕРБИЦИДИ
Активна супстанца
Бр.
Назив средства
за заштиту биља
1
2
назив
садржај
Скраћено пословно име
произвођача
заступника, односно
представника
1.
Herbocid
3
2,4-D DMA
4
464 g/l
5
Pinus, Slovenija
6
Pinus Plus, Нови Сад
2.
Agrosan BN
2,4-D DMA
500 g/l
Alprom, Футог
3.
Agrosan
2,4-D DMA
4.
Dikocid
2,4-D DMA
Agro BN,
Republika Srpska
Veterinarski zavod
Subotica, Суботица
CNCCJC, China
5.
Monosan herbi
2,4-D DMA
6.
Monozor SL 50
2,4-D DMA
7.
Poljosan
2,4-D DMA
8.
Campeon
2,4-D DMA (2,4-D)
9.
Monosan herbi 500
2,4-D DMA
10.
Dikamin 600
2,4-D DMA
11.
12.
Herbiton
Maton
2,4-D 2-EH
2,4-D 2-EH
13.
Lentemul D
2,4-D 2-EH
Решење
о измени и допуни
Решење
регистрације
важи до
број
датум
број
датум
7
8
9
10
11
321-02-00001-43/2004-11 30/11/2004 321-01-1285/2011-11 22/02/2012 31.12.2014
о регистрацији
321-02-00020-108/2005- 06/10/2005
11
558 g/l
321-02-00012-155/2003- 03/11/2004
04
558 g/l
BV Komerc, Нови Сад 321-02-00012-335/2003- 13/08/2004 321-01-1456/2011-11
06
558 g/l
Galenika-Fitofarmacija,
321-01-2183/2010-11
21/12/2011
Земун
558 g/l
Zorka-Mineralna
1273/6
30/09/2002 321-02-00020-683/
đubriva, Шабац
2005-11
558 g/l
Poljotoplica, Ниш
521/2
24/09/2001 321-02-00020-238/
2005-11
600 g/l (500 Stockton
Stockton, Београд
321-01-00357/2012-11
01/10/2013
g/l)
Chemical,USA
602,05 g/l Galenika-Fitofarmacija,
321-01-00003-45/2009-11 09/06/2009 321-01-01055/2011-11
Земун
720 g/l
Makhteshim Agan
Magan Agroche321-01-00229/2010-11
05/07/2010 321-01-1351/2011-11
Agro Poland S.A.,
micals, Суботица
Poland
600 g/l
CNCCJC, China
BV Komerc, Нови Сад 7222/2-2002
01/04/2003 321-01-1460/2011-11
600 g/l
Nufarm UK Limited,
Chemical Agrosava,
321-02-00012-216/ 2003- 05/11/2003 321-01-1216/2011-11
Great Britain
Београд
04
678 g/l
Nufarm, Austria
Delta Agrar, Београд 321-01-1137/2012-11
14/03/2013
-
Решење
условно
важи до
12
-
-
31.12.2014
-
-
31.12.2014
-
27/08/2013 31.03.2014
-
-
31.12.2013
-
14/12/2005 31.03.2014
-
25/07/2005 31.12.2014
-
-
30.09.2023
-
12/11/2011 09.06.2019
-
29/08/2012 31.12.2013
-
25/03/2013 30.06.2013
19/12/2011 05.11.2013
П*
-
-
31.12.2013
-
1
14.
Esteron
2
3
2,4-D 2-EH
4
850 g/l
15.
Моto ekstra 850
2,4-D 2-EH
850 g/l
16.
17.
Hormonex
Velox
2,4-D 2-EH
2,4-D 2-EH (2,4–D)
18.
Esteron extra 600 EC 2,4-D 2-EH (2,4–D)
19.
Monosan herbi extra 2,4-D 2-EH
20.
Mustang
21.
Butoxone DB
22.
Sekator OD
23.
Lancelot 450 WG
24.
25.
Agrozon 480 SL
Basagran
2,4-D 2-EH +
florasulam
2,4-DB-Na sо (2,4DB)
amidosulfuron +
jodosulfuron-metilnatrijum + mefenpirdietil
aminopiralid-kalijum
so + florasulam
bentazon
bentazon
26.
Bentamark
27.
5
Dow AgroSciences,
Austria
Galenika-Fitofarmacija,
Земун
Kingtai, China
Shanghai Mio, China
6
Dow AgroSciences,
Београд
-
7
321-01-2225/2010-11
8
9
10
11
27/07/2011 321-01-01323/2011-11 05/03/2011 31.12.2013
321-01-1774/2011-11
14/09/2012
10.09.2022
-
850 g/l
850,6 g/l
(564 g/l)
905 g/l (600 Dow AgroSciences,
g/l)
Austria
1.040 g/l
Galenika-Fitofarmacija,
Земун
452 + 6,25 Dow AgroSciences,
g/l
Austria
435g/l (400 Nufarm UK Limited,
g/l)
Great Britain
100 + 25 + Bayer CropScience,
250 g/l
Deutschland
Concepta, Нови Сад
Agromarket,
Крагујевац
Dow AgroSciences,
Београд
-
321-01-1553/2011-11
321-01-3-254/2009-11
25/01/2013
25.01.2023
22/09/2009 321-01-1486/2011-11 16/12/2011 30.06.2019
-
321-01-60/2011-11
06/12/2011 321-01-43/2012-11
12/09/2012 20.11.2021
-
321-02-00023-359/2006- 21/12/2006 321-01-886/2011-11 20/12/2011 18.12.2016
11
321-01-2220/2010-11
20/07/2012 321-01-00040/2012-11 21/08/2012 31.12.2013
-
321-01-21-2/2008-11
-
24/04/2012 15.03.2017
-
355 + 150
g/kg
480 g/l
480 g/l
Dow AgroSciences,
Austria
Agro-Care, China
BASF SE, Deutschland
Dow AgroSciences,
321-01-1783/2011-11
25/09/2012
25.09.2022
Београд
Agrointer, Бегеч
321-01-00049-47/2007-11 06/08/2007 321-01-1114/2011-11 05/11/2012 31.12.2016
BASF-Srbija, Београд 321-01-1970/2010-11
21/01/2011 321-01-873/2011-11 25/01/2013 31.12.2013
-
bentazon
480 g/l
Agromarket,
Крагујевац
321-01-00021-54/2008-11 05/02/2008 321-01-1434/2011-11 24/11/2011 31.12.2017
-
Bentazon SL 480
bentazon
480 g/l
7314/4-2002
-
28.
Soko 480 SL
bentazon
480 g/l
29.
Bevezon
bentazon
480 g/l
Sinochem Ningbo,
China
Zorka-Mineralna
đubriva, Шабац
Agrovojvodina
Komerc-servis,
Суботица у сарадњи
са Zorka Klotild
Agrotehnohem,
Суботица
CNCCJC, China
30.
Galbenon
bentazon
480 g/l
31.
32.
Grassko
Lider 48 SL
bentazon
bentazon
480 g/l
480 g/l
33.
34.
Pinazon 480 SL
Savazon 480
bentazon
bentazon
480 g/l
480 g/l
Dow AgroSciences,
Београд
Chemical Agrosava,
Београд
Bayer, Београд
-
-
30/05/2008 321-01-1225/2011-11 22/02/2012 31.12.2017
321-01-00049-79/2007-11 15/03/2007 321-01-815/2012-11
25/01/2003 321-02-002014/12/2005 31.12.2014
707/2005-11
321-02-00012-309/2003- 09/08/2004 321-01-1083/2011-11 13/03/2012 31.03.2014
06
-
BV Komerc, Нови Сад 321-02-00012-267/2003- 15/03/2004 321-01-1455/2011-11
06
Galenika Fitofarmacija,
7298/4-2002
25/01/2003 321-01-00992/2011-11
Земун
Kingtai, China
Concepta, Нови Сад 321-01-852/2012-11
21/10/2013
Luxembourg, Israel
Luxembourg, Београд 321-02-00023-239/2006- 09/11/2006 321-01-1241/2011-11
11
Pinus, Slovenija
Pinus Plus, Нови Сад 321-01-00049-35/2007-11 05/04/2007 321-01-1256/2011-11
Chemical Agrosava,
321-02-00001-216/ 2004- 30/03/2005 321-01-1234/2011-11
Београд
11
2
12
-
-
-
-
27/08/2013 31.12.2013
-
12/11/2011 31.03.2014
-
15.10.2023
14/03/2012 09.11.2016
-
23/12/2011 31.12.2016
17/11/2011 31.12.2014
-
1
2
3
4
480 g/l
5
6
7
8
9
10
11
United Phosphorus,
Vins 2000, Београд
321-01-28/2012-11
04/03/2013
20.02.2023
Great Britain
349 + 99 g/l Galenika-Fitofarmacija,
321-01-00049-51/2007-11 26/02/2007 321-01-45/2011-11
07/11/2011 20.02.2017
Земун
349 + 99 g/l CNCCJC, China
BV Komerc, Нови Сад 321-01-00021-48/2008-11
321-01-1392/2011-11
31.01.2018
oд 31/01/2008
од 11/01/2013
349 + 99 g/l BASF SE, Deutschland BASF-Srbija, Београд 321-01-1066/ 2013-11
18/07/2013
31.12.2013
35.
Troy SL
bentazon
36.
Avalon
37.
Bevekambio
38.
Cambio
39.
Kastor
40.
Korzo
bentazon Na-so +
dikamba Na-so
bentazon Na-so +
dikamba Na-so
bentazon Na-so +
dikamba Na-so
bentazon Na-so +
dikamba Na-so
bentazon Na-so +
dikamba DMA-so
41.
Portal SL
42.
Corum
43.
44.
45.
Focus ultra
Betasana compact
SC
Bevepar T
46.
Fenmedifam super
47.
Belvedere
desmedifam +
fenmedifam
160 + 160
g/l
48.
160 + 160
g/l
160 + 160
g/l
60 + 60 +
60 g/l
51.
Betanal AM 11 new desmedifam +
fenmedifam
Betanal 22
desmedifam +
fenmedifam
Betasana trio
desmedifam +
fenmedifam +
etofumesat
Agrofenikan
diflufenikan
Agrovojvodina
Komerc-servis,
Суботица у сарадњи
са Zorka Klotid
Agrotehnohem,
Суботица
Makhteshim Agan
Holding BV,
Netherland
Bayer CropScience,
Deutschland
Bayer CropScience,
Deutschland
United Phosphorus,
Great Britain
500 g/l
Shangai Mio, China
52.
Pelican
500 g/l
Cheminova, Denmark
49.
50.
bentazon DMA-so +
dikamba DMA-so
bentazon Na-so +
imazamoks
cikloksidim
desmedifam +
fenmedifam
desmedifam +
fenmedifam
desmedifam +
fenmedifam
diflufenikan
349 + 99 g/l Sinochem Ningbo,
China
349 + 108 Agrovojvodina
g/l
Komerc-servis,
Суботица у сарадњи
са Zorka Klotild
Agrotehnohem,
Суботица
379,9 +
VST Hemovet, Нови
108,3 g/l
Сад
524 + 22,4 BASF Agro,
g/l
Switzerland
100 g/l
BASF SE, Deutschland
80 + 80 g/l United Phosphorus,
Great Britain
80 + 80 g/l CNCCJC, China
80 + 80 g/l
Agromarket,
Крагујевац
-
321-01-01276/2012-11
-
-
-
321-01-00049-62/2007-11 01/03/2007 321-01-1080/2011-11 13/03/2012 01.03.2017
-
321-01-3-113/2009-11
-
25/02/2009 321-01-849/2011-11
01/11/2013
-
-
-
20.08.2022
BASF-Srbija, Београд 321-01-1608/2013-11
24/08/2012
12
-
28/11/2011 25.02.2019
01.11.2023
-
23/07/2012 31.12.2013
20.10.2023
-
BV Komerc, Нови Сад 321-02-00012-332/2003- 13/08/2004 321-01-1357/2012-11 11/07/2013 31.03.2014
06
321-01-00977/2009-11
31/12/2009 321-01-00977/2009-11 30/03/2010 31.12.2013
-
Magan Agrochemicals, Суботица
321-01-00003-7/2009-11 18/03/2009 321-01-1346/2011-11 28/03/2012 18.03.2019
-
Bayer, Београд
321-01-01899/2011-11
20/06/2012
-
-
31.12.2013
-
Bayer, Београд
321-01-83/2013-11
18/10/2013
-
-
10.10.2023
-
Vins 2000, Београд
321-01-2005/2010-11
27/07/2011
-
-
27.06.2021
-
Agromarket,
Крагујевац
Cheminova, Београд
321-01-787/2012-11
20/08/2013
-
-
10.08.2023
-
321-01-02135/2011/11
14/03/2011 321-01-1182/2011-11 22/02/2012 31.12.2019
-
BASF-Srbija, Београд 321-02-00012-63/2003-04 11/08/2003 321-01-879/2011-11
Vins 2000, Београд
321-01-506/2012-11
30/10/2013
-
3
-
-
1
53.
Agemark
2
Agrodimark
3
dikamba (dikamba
DMA)
dikamba (dikamba
DMA)
dikamba
4
480 g/l (578
g/l)
480 g/l (578
g/l)
480 g/l
54.
Colosseum
55.
56.
Banvel 480 S
dikamba
480 g/l
57.
58.
Bevekamba
Dikamba 480 SL
dikamba
dikamba
480 g/l
480 g/l
59.
Dikasav 480 SL
dikamba
480 g/l
60.
61.
Inferno
Кrit
dikamba
dikamba 480 g/l
480 g/l
62.
Motikan
dikamba
480 g/l
63.
64.
Palacid 480 SL
Phantom 48 SL
dikamba
dikamba
65.
Plamen
66.
Plamen K
67.
Samba
68.
Vikamba
69.
70.
Joker 70 SG
Rekord
71.
Nerot
Н
plus
72.
Principal plus
5
Honbor, China
Chemical Agrosava,
Београд
Sinochem Ningbo,
China
Syngenta Crop
Protection, Switzerland
CNCCJC, China
Agrovojvodina
Komerc-servis,
Суботица у сарадњи
са Zorka Klotild
Agrotehnohem,
Суботица
Gharda Chemicals
Limited, India
Kingtai, China
VST Hemovet, Нови
Сад
Stockton
Chemical,USA
Pinus, Slovenija
Luxembourg, Israel
6
Agromarket,
Крагујевац
-
7
321-01-177/2013-11
8
22/08/2013
9
-
10
-
11
10.08.2023
321-01-1085/2011-11
321-01-419/2012-11 24/02/2012 25.01.2022
од 02/02/2012
321-01-00021-159/2008- 10/03/2008 321-01-1491/2011-11 29/11/2011 10.03.2018
11
321-01-136/2011-11
22/09/2011
31.12.2013
Agromarket,
Крагујевац
Syngenta-Agro,
Београд
BV Komerc, Нови Сад 321-02-00012-32/2003-04 09/06/2003 321-01-01424/2011-11 29/10/2012 30.06.2013
321-02-00023-41/2006-11 11/04/2006 321-01-1081/2011-11 13/03/2012 11.04.2016
Chemical Agrosava,
Београд
Concepta, Нови Сад
Stockton, Београд
321-01-00021-448/200811
321-01-1567/2011-11
321-01-00021-316/200811
321-02-00023-42/2006-11
12
П*
-
03/11/2008 321-01-1882/2013-11 16/10/2013 03.11.2018 31.03.2014
20/11/2012
15/12/2008 321-01-860/2011-11
20.10.2022
29/11/2011 15.12.2018 31.03.2016
12/04/2006 321-01-1191/2011-11 18/04/2012 31.12.2016
-
Pinus Plus, Нови Сад 321-01-00049-20/2007-11 16/02/2007 321-01-1257/2011-11 26/12/2011 16.02.2017
Luxembourg, Београд 321-02-00023-240/2006- 09/11/2006 321-01-1235/2011-11 20/07/2012 09.11.2016
11
dikamba
480 g/l
Galenika Fitofarmacija,
321-02-00023-67/2006-11 19/12/2006 321-01-1764/2010-11 26/12/2011 30.09.2016
Земун
dikamba (dikamba K- 480 g/l (563 Galenika Fitofarmacija,
321-01-1840/2011-11
09/11/2012
09.11.2022
so)
g/l)
Земун
dikamba
480 g/l
Herbos, Hrvatska
VST Trend, Нови Сад 321-02-00023-308/2006- 22/01/2007 321-01-671/2011-11 08/11/2011 22.01.2017
11
dikamba
480 g/l
Veterinarski zavod
321-01-00049-30/2007-11 25/04/2007
31.12.2016
Subotica, Суботица
dikamba DMA
700 g/kg
Diachem, Italy
Agrolink, Београд
321-02-00020-70/2005-11 20/07/2005 321-02-00600/2011-11 30/09/2011 30.06.2015
dikamba-dietil-etanol- 422,63 +
RD Care, USA
Pan Chemical, Нови
321-02-00001-6/2004-06 21/03/2004 321-02-00020-263/
04/04/2005 21.03.2014
amonium + izodecil
420 g/l
Сад
2005-11
alkohol etoksilat
dikamba Na-so +
608 + 32,6 Agro-Care, China
Agrointer, Бегеч
321-01-1069/2012-11
24/09/2012
24.08.2022
rimsulfuron
g/kg
dikamba Na-so +
550 + 92 + DuPont International
DuPont SRB, Београд 321-01-1657/2010-11
28/11/2011 321-01-1502/2013-11 12/07/2013 31.12.2019
nikosulfuron +
23 g/kg
Operations,
rimsulfuron
Switzerland
-
480 g/l
480 g/l
4
-
-
1
73.
2
Casper 55 WG
74.
Rimex extra
75.
Stellar
76.
Arrat
77.
Callam
78.
3
4
5
dikamba + prosulfuron 500 + 50 g/l Syngenta Crop
Protection, Switzerland
dikamba DMA +
732,1 + 32,6 Sinochem Ningbo,
rimsulfuron
g/kg
China
dikamba + topramezon 160 + 50 g/l BASF SE, Deutschland
500 + 250
g/kg
600 + 125
g/kg
140 g/l
BASF SE, Deutschland
Didikvat
dikamba +
tritosulfuron
dikamba +
tritosulfuron
dikvat-dibromid
79.
Reglone forte
dikvat-dibromid
240 g/l
80.
81.
82.
Dessicash 20% SL
Frontier super
Akris
83.
Ethosat 500
dikvat-dibromid
dimetenamid-P
dimetenamid-P +
terbutilazin
etofumesat
374 g/l
720 g/l
280 + 250
g/l
500 g/l
Syngenta Crop
Protection, Switzerland
Sharda, India
BASF SE, Deutschland
BASF SE, Deutschland
84.
Nortron super
etofumesat
500 g/l
85.
Beetup Pro SC
112 + 69 +
59 g/l
86.
Belvedere forte
87.
Betanal maxx pro
88.
Betanal Expert
89.
Beta team
90.
Powertwin
91.
Furore super
etofumesat +
desmedifam +
fenmedifam
etofumesat +
desmedifam +
fenmedifam
etofumesat +
fenmedifam +
desmedifam + lenacil
etofumesat +
fenmedifam +
desmedifam
etofumesat +
fenmedifam +
desmedifam
fenmedifam +
etofumesat
fenoksaprop-P-etil
92.
Sedef
fenoksaprop-P-etil
120 g/l
BASF SE, Deutschland
CNCCJC, China
6
Syngenta-Agro,
Београд
Agromarket,
Крагујевац
BASF-Srbija, Београд
7
8
9
10
11
321-02-00020-292/2005- 05/05/2006 321-01-00956/2011-11 13/09/2011 31.12.2015
11
321-01-3-218/2009-11
31/08/2009 321-01-1447/2011-11 17/11/2011 31.08.2019
321-01-00021-128/200811
BASF-Srbija, Београд 321-02-00001-182/200411
BASF-Srbija, Београд 321-01-00049-310/200711
BV Komerc, Нови Сад 321-02-00012-334/200306
Syngenta-Agro,
321-01-161/2011-11
Београд
Shardaserb, Београд
321-01-00770/2009-11
BASF-Srbija, Београд 7242/2-2002
BASF-Srbija, Београд 321-01-00049-86/2007-11
12
-
08/05/2008 321-01-788/2011-11
25/01/2013 08.05.2018
-
02/12/2004 321-01-786/2011-11
26/07/2012 02.12.2014
-
11/10/2007 321-01-1609/2013-11 23/08/2013 11.10.2017
-
13/08/2004 321-01-1452/2011-11 27/08/2013 31.03.2014
-
31/01/2012
31.12.2013
-
23/01/2013 30.06.2019
09/07/2012 31.12.2013
25/10/2011 31.12.2017
-
-
13/09/2010 321-01-85/2013-11
07/04/2003 321-01-801/2012-11
31/12/2007 321-01-813/2011-11
-
Feinchemie,
Deutschland
Bayer CropScience,
Deutschland
United Phosphorus,
India
Magan Agrochemicals, Суботица
Bayer, Београд
321-02-00020-681/2005- 08/12/2005 321-01-01292/2011-11 30/08/2012 31.03.2015
11
321-01-410/2012-11
24/07/2012
31.12.2013
-
Agrolink, Београд
7291/2-2002
18/03/2003 321-01-01294/2011-11 17/08/2012 18.03.2013
-
200 + 100 + Makhteshim Agan
100 g/l
Holding BV,
Netherland
75 + 60 +
Bayer CropScience,
47 + 27 g/l Deutschland
Magan Agrochemicals, Суботица
321-01-3-8/2009-11
28/04/2009 321-01-1599/2011-11 16/07/2012 28.04.2019
-
Bayer, Београд
321-01-723/2011-11
24/01/2012
-
-
31.12.2021
-
112 + 91 +
71 g/l
Bayer CropScience,
Deutschland
Bayer, Београд
321-01-409/2012-11
28/05/2012
-
-
31.12.2013
-
150 + 75 +
25 g/l
United Phosphorus,
Great Britain
Vins 2000, Београд
321-01-1000/2011-11
20/12/2011 321-01-793/2012-11
21/11/2012 10.12.2021
-
200 + 200
g/l
75 g/l
Feinchemie,
Magan AgrocheDeutschland
micals, Суботица
Bayer CropScience,
Bayer, Београд
Deutschland
Galenika Fitofarmacija,
Земун
321-01-00021-339/2008- 26/08/2008 321-01-01343/2011-11 30/08/2012 21.08.2018
11
321-01-01209/2009-11
31/12/2009 321-01-1411/2011-11 24/07/2012 31.12.2013
-
321-01-1898/2010-11
-
5
31/03/2011 321-01-883/2011-11
01/12/2011 15.03.2021
-
-
1
93.
2
Chikara 25 WG
3
flazasulfuron
4
250 g/l
94.
Bevelade extra
fluazifop-P-butil
125 g/l
5
ISK Bioscience,
Belgium
CNCCJC, China
6
Vins 2000, Београд
95.
Pinfor super
fluazifop-P-butil
125 g/l
Pinus, Slovenija
96.
Flupisor
fluazifop-P-butil
125 g/l
97.
Floyd
fluazifop-P-butil
150 g/l
98.
Fusilade forte
fluazifop-P-butil
150 g/l
99.
Viktolade
fluazifop-P-butil
150 g/l
100.
Neptune 15 EC
fluazifop-P-butil
150 g/l
Chemical Agrosava,
Београд
Shangai Mio, China
Agromarket,
Крагујевац
Syngenta Crop
Syngenta-Agro,
Protection, Switzerland Београд
Veterinarski zavod
Subotica, Суботица
Luxembourg, Israel
Luxembourg, Београд
101.
Sunce
fluazifop-P-butil
150 g/l
102.
Pledge 50 WP
flumioksazin
500 g/kg
103.
Ares
flurohloridon
250 g/l
104.
Bevecer
flurohloridon
250 g/l
VST Hemovet, Нови
Сад
Sumitomo, Japan
Timings, Београд
Stockton
Chemical,USA
CNCCJC, China
105.
Dakota 25 EC
flurohloridon
250 g/l
Luxembourg, Israel
106.
Girasolin
flurohloridon
250 g/l
107.
Racer 25 EC
flurohloridon
250 g/l
Sinochem Ningbo,
China
Agan Chemical, Israel
108.
109.
Resent 25 EC
Sprinter 25 EC
flurohloridon
flurohloridon
250 g/l
250 g/l
110.
Gat Stake 20 EC
fluroksipir-meptil 288
g/l
111.
Lodin
fluroksipir-meptil
295 g/l
112.
Bonaca EC
fluroksipir-meptil
359 g/l
113.
Bonaca EW
fluroksipir-meptil
360 g/l
7
8
9
10
11
321-02-00023-50/2006-11 08/03/2006 321-01-1948/2011-11 30/03/2012 30.06.2014
BV Komerc, Нови Сад 321-02-00012-109/2003- 30/03/2004 321-01-1400/2011-11 09/10/2013 31.03.2014
06
Pinus Plus, Нови Сад 321-01-00021-153/2008- 27/02/2008 321-01-1268/2011-11 20/03/2012 30.09.2017
11
321-01-742/2012-11
26/07/2012
20.07.2022
-
321-01-1091/2013-11
-
-
10/09/2009 321-01-00957/ 2011- 26/09/2011 31.12.2018
11
321-01-00021-247/2008- 17/04/2008 321-01-00668/ 2009- 25/03/2010 30.09.2017
11
11
321-02-00023-241/2006- 13/11/2006 321-01-1242/2011-11 14/03/2012 13.11.2016
11
321-01-00021-350/2008- 04/12/2008 321-01-851/2011-11 28/11/2011 30.09.2017
11
321-01-1357/2009-11
04/05/2011
31.12.2013
-
321-01-3-197/2009-11
321-02-00023-271/200611
BV Komerc, Нови Сад 321-02-00001-279/200411
Luxembourg, Београд 321-02-00023-242/200611
Agromarket,
321-01-00003-21/2009-11
Крагујевац
Magan Agroche321-01-1495/2011-11
micals, Суботица
Pinus Plus, Нови Сад 321-01-00049-19/2007-11
Agrolink, Београд
321-02-00020-313/200511
Gat Microencapsu321-01-285/2013-11
lation, Нови Сад
6
-
-
15.08.2023
Stockton, Београд
Pinus, Slovenija
Wuhan Qiangqiang
Chemical, China
Gat
Microencapsulation,
Austria
United Phosphorus,
Vins 2000, Београд
Great Britain
Galenika Fitofarmacija,
Земун
Galenika Fitofarmacija,
Земун
28/08/2013
12
-
-
20/12/2006 321-01-1190/2011-11 03/05/2012 30.09.2016
-
17/10/2005 321-01-1390/2011-11 05/07/2013 31.03.2014
-
13/11/2006 321-01-1237/2011-11 13/03/2012 13.11.2016
-
22/05/2009 321-01-1490/2011-11 28/11/2011 31.12.2018
-
12/03/2012 321-01-1495/2011-11 16/01/2013 31.12.2013
-
14/02/2007 321-01-1267/2011-11 20/03/2012 14.02.2017
15/03/2006 321-01-1070/2011-11 30/12/2011 31.12.2015
-
24/07/2013
-
-
15.07.2023
-
12/08/2011
-
-
10.08.2021
-
321-01-00021-72/2008-11 08/12/2008 321-01-1056/2011-11 21/11/2011 30.09.2018
-
321-01-00003-277/2009- 20/07/2009 321-01-1128/2011-11 21/11/2011 31.12.2018
11
-
321-01-1590/2010-11
1
114.
2
Fluromark
3
fluroksipir-meptil
4
360 g/l
115.
Fox 200 EC
200 g/l
116.
Starane 250
117.
Tomigan 250 EC
118.
Stockplus
119.
Equip
120.
Maister OD
121.
Monsoon active
122.
Uragan system 4
fluroksipir-meptilheptil
fluroksipir-meptilheptil
fluroksipir-meptilheptil
fluroksipir-meptilheptil
foramsulfuron +
izoksadifen-etil
foramsulfuron +
izoksadifen-etil +
jodosulfuron-metilnatrijum
foramsulfuron +
tienkarbazon-metil +
ciprosulfamid
glifosat
123.
Glifol K
124.
Limitator extra
125.
Roundup flash
126.
Agroglifosat eco
127.
Agrototal
Syngenta Crop
Syngenta-Agro,
Protection, Switzerland Београд
glifosat (glifosat К-so) 360 g/l (440 Galenika Fitofarmacija,
g/l)
Земун
glifosat (glifosat К-so) 360 g/l (440 Drexel, USA
Pharmavet, Београд
g/l)
glifosat (glifosat К-so 450 g/l (551 Monsanto, USA
Chemical Agrosava,
g/l)
Београд
glifosat IPA
480 g/l
VST Hemovet, Нови
Сад
glifosat IPA
480 g/l
Agro-Care, China
Agrointer, Бегеч
128.
Agro quatro
glifosat IPA
480 g/l
Bejing NAB, China
Velolux, Нови Сад
129.
Apsolut
glifosat IPA
480 g/l
Shangai Mio, China
130.
Bingo 480
glifosat IPA
480 g/l
131.
Blade 48 SL
glifosat IPA
480 g/l
132.
133.
134.
Boom efekt
Clinic 480 SL
Cosmic 36
glifosat IPA
glifosat IPA
glifosat IPA
480 g/l
480 g/l
480 g/l
Stockton
Chemical,USA
Jiangyin No.2 Pesticide
Factory, China
Pinus, Slovenija
Nufarm, Austria
Arysta LifeScience,
France
Agromarket,
Крагујевац
Stockton, Београд
359 g/l
359 g/l
5
Sinochem Ningbo,
China
Nufarm, Austria
Delta Agrar, Београд
Dow AgroSciences,
Austria
Agan Chemical, Israel
360 g/l
Stockton Chemical,
USA
22,5 + 22,5 Bayer CropScience,
g/l
Deutschland
30 + 30 + 1 Bayer CropScience,
g/l
Deutschland
30 + 10 +
15 g/l
Bayer CropScience,
Deutschland
6
Agromarket,
Крагујевац
-
7
8
9
10
11
321-01-00003-33/2009-11 06/02/2009 321-01-1444/2011-11 17/11/2011 31.03.2018
Dow AgroSciences,
Београд
Magan Agrochemicals, Суботица
Stockton, Београд
321-01-00049-12/2007-11 14/03/2007 321-01-00003-214/
2009-11
321-01-00021-412/2008- 15/12/2008 321-01-59/2012-11
11
321-01-482/2013-11
28/05/2013
-
12
-
06/05/2009 31.12.2016
-
11/12/2012 30.09.2018
-
-
31.12.2013
-
Bayer, Београд
321-01-00021-81/2008-11 06/02/2008 321-01-011965/2013- 01/10/2013 31.12.2017
11
321-01-1898/2011-11
25/05/2012
31.12.2013
Bayer, Београд
321-01-00049-23/2007-11 17/04/2007 321-01-1416/2011-11 02/02/2012 17.04.2017
-
Bayer, Београд
321-01-1719/2011-11
29.02.2015
-
321-02-00012-105/2003- 15/10/2003 321-02-00001-168/
17/08/2004 15.10.2013
04
2004-11
321-01-1962/2011-11
13/06/2012 321-01-1055/2012-11 28/08/2013 01.06.2022
-
350 g/l
Agrolink, Београд
Pinus Plus, Нови Сад
Delta Agrar, Београд
Agromarket,
Kraguјевац
7
321-01-00003-291/200911
321-01-58/2011-11
29/02/2012
-
-
-
-
19/06/2009
-
-
19.06.2019. 31.03.2018
14/06/2012
-
-
01.06.2022
-
15/11/2011 07.03.2017
-
321-02-00012-243/2003- 29/01/2004 321-01-1118/2011-11 19/06/2012 29.01.2014
06
321-01-00003-141/2009- 12/06/2009 321-01-634/2012-11 10/04/2012 12.06.2019
11
321-01-329/2013-11
03/04/2013
15.04.2023
-
321-02-00023-19/2006-11 03/06/2006 321-01-1201/2011-11 03/05/2012 31.12.2015
-
321-01-00003-106/200911
321-02-00001-39/2004-11
321-01-1139/2012-11
5660/2-2002
11/02/2009 321-01-1069/2011-11 28/12/2011 30.09.2018
-
25/11/2004 321-01-1286/2011-11 23/12/2011 31.12.2014
17/06/2013
31.12.2013
17/03/2003 321-02-00020-674/
02/11/2005 31.12.2014
2005-11
-
321-01-00049-76/2007-11 07/03/2007 321-01-846/2011-11
-
1
135.
Fozat 480
2
3
glifosat IPA
4
480 g/l
5
Agan Chemical, Israel
136.
Glifeksol SL 360
glifosat IPA
480 g/l
Exol Lubricants, Ниш
137.
Glifol
glifosat IPA
480 g/l
138.
Glifomark
glifosat IPA
480 g/l
139.
Glifosat SL 480
glifosat IPA
480 g/l
140.
Glifosat Zorka
glifosat IPA
480 g/l
141.
Glifosav 480
glifosat IPA
480 g/l
142.
Glyphogan 480 SL
glifosat IPA
480 g/l
143.
144.
145.
Glyfos
Klaster
Nasa SL
glifosat IPA
glifosat IPA
glifosat IPA
480 g/l
480 g/l
480 g/l
Galenika Fitofarmacija,
Земун
Sinochem Ningbo,
China
Zorka-Mineralna
đubriva, Шабац
Zorka Klotild Agrotehnohem, Суботица
Chemical Agrosava,
Београд
Quena Plant Protection,
Netherlands Antilles
Cheminova, Denmark
Jugo-Hem, Лесковац
Agria SA, Bulgaria
146.
147.
Pirokor
Roundup
glifosat IPA
glifosat IPA
480 g/l
480 g/l
HI Zaštita bilja, Ниш
Monsanto, USA
148.
Sirkosan
glifosat IPA
480 g/l
CNCCJC, China
149.
Siman
glifosat IPA
480 g/l
150.
Vulkan
glifosat IPA
151.
152.
Kyleo
Zoomer 390 SC
153.
Basta 15
glifosat IPA + 2,4D
glifosat IPA +
oksifluorfen
glufosinat-amonijum
154.
Sirius
glufosinat-amonijum
150 g/l
155.
Best bye 200 SL
glufosinat-amonijum
200 g/l
Chemical Agrosava,
Београд
480 g/l
Agrovojvodina
Komerc-servis,
Суботица у сарадњи
са Zorka Klotild
Agrotehnohem,
Суботица
240+160 g/l Nufarm, Austria
480 + 30 g/l Agan Chemical, Israel
150 g/l
Bayer CropScience,
Deutschland
Chemical Agrosava,
Београд
Almandine
Corporation,
Switzerland
6
Magan Agrochemicals, Суботица
Agromarket,
Крагујевац
-
7
8
321-02-00020-74/2005-11 30/06/2005
9
-
11
30.06.2015
26/01/2009 24.01.2018 31.12.2014
31.12.2013
-
321-01-00049-28/2007-11 13/03/2007 321-01-175/2012-11
22/03/2013 31.12.2016
-
3487/4
14/12/2005 31.12.2014
-
21/12/2012 31.03.2015
-
-
321-01-470/2012-11
11/02/2013
-
-
-
31.12.2013
-
321-02-00012-205/2003- 14/12/2004 321-01-1337/2011-11 31/12/2012 31.12.2014
06
321-01-1120/2013-11
15/07/2013
31.12.2013
321-01-1402/2010-11
09/01/2013
01.01.2023
321-01-352/2013-11
20/05/2013
05.05.2023
-
Agria RSL, Сремска
Митровица
321-02-00012-61/2003-04 18/08/2003 321-01-1232/2013-11 17/12/2013 31.12.2014
Chemical Agrosava,
321-02-00012-72/2003-04 06/07/2004 321-01-1883/2013-11 16/10/2013 30.06.2014
Београд
BV Komerc, Нови Сад 321-02-00012-333/2003- 10/08/2004 321-01-1386/2011-11 27/08/2013 31.03.2014
06
321-01-1934/2010-11
19/06/2012
31.08.2021
-
Delta Agrar, Београд
Magan Agrochemicals, Суботица
Bayer, Београд
Magan-Yu, Суботица
8
12
-
321-01-00021-36/2008-11 25/01/2008 321-01-0000358/2009-11
321-01-680/2009-11
07/05/2012
-
30/09/2002 321-02-00020-706/
2005-11
321-02-00023-48/2006-11 05/07/2006 321-01-984/2012-11
Magan Agrochemicals, Суботица
CНА Agro, Београд
10
-
-
321-02-00023-48/2006-11 05/07/2006 321-01-2002/2013-11 28/10/2013 31.03.2015
-
321-01-984/2012-11
321-01-626/2011-11
01/10/2013
03/04/2012
-
-
01.10.2023
01.04.2022
-
321-01-1771/2011-11
18/05/2012
-
-
31.12.2013
-
321-01-563/2013-11
15/07/2013
-
-
10.07.2023
-
321-01-1832/2011-11
23/01/2013
-
13.01.2023
-
1
156.
2
Gallant super
3
haloksifop-R-metil
4
108 g/l
157.
158.
159.
Pyramin turbo
Pyramin DF
Pulsar 40
hloridazon
hloridazon
imazamoks
520 g/l
650 g/kg
40 g/l
160.
Merlin 750 WG
izoksaflutol
750 g/kg
161.
Medeya
izoksaflutol
750 g/kg
5
Dow AgroSciences,
Austria
BASF SE, Deutschland
BASF SE, Deutschland
BASF Agro,
Switzerland
Bayer CropScience,
Deutschland
Shanghai Mio, China
162.
Merlin flexx
163.
Adengo
240 + 240
g/l
225 + 150 +
90 g/l
Bayer CropScience,
Deutschland
Bayer CropScience,
Deutschland
164.
Arrow
izoksaflutol +
ciprosulfamid
izoproturon +
ciprosulfamid +
tienkarbazon-metil
kletodim
120 g/l
Agan Chemical, Israel
165.
Fargo
kletodim
120 g/l
Willowoоd, China
166.
Kletox
kletodim
120 g/l
Shanghai Mio, China
167.
Nikas
kletodim
120 g/l
168.
Point 12 EC
kletodim
120 g/l
169.
Rafal 120
kletodim
120 g/l
170.
Ronin
kletodim
120 g/l
171.
Select super
kletodim
120 g/l
VST Hemovet, Нови
Сад
Sinochem Ningbo,
China
Galenika Fitofarmacija,
Земун
Stockton
Chemical,USA
Arysta LifeScience,
France
172.
173.
Stratus
Gat cenit 36-CS
kletodim
klomazon
120 g/l
360 g/l
174.
Kalif 360 CS
klomazon
360 g/l
175.
Rampa EC
klomazon
360 g/l
176.
Rampa EW
klomazon
360 g/l
177.
Kalif
klomazon
480 g/l
Jugo-Hem, Лесковац
Gat
Microencapsulation,
Austria
Agan Chemical, Israel
6
Dow AgroSciences,
Београд
BASF-Srbija, Београд
BASF-Srbija, Београд
BASF-Srbija, Београд
7
8
9
10
11
321-02-00012-59/2003-04 20/08/2003 321-01-01327/2011-11 05/03/2011 31.12.2014
321-01-815/2011-11
321-02-00001-59/2004-11
321-02-00012-111/200306
321-01-684/2010-11
27/01/2012
29/07/2004 321-01-793/2011-11
08/12/2003 321-01-947/2013-11
03/02/2011
-
-
31.12.2013
-
Agromarket,
Крагујевац
Bayer, Београд
321-01-1189/2013-11
17/07/2013
-
-
15.07.2023
-
321-01-00003-60/2009-11 20/01/2009 321-01-1418/2011-11 31/01/2012 20.01.2019
-
Bayer, Београд
321-01-685/2010-11
02.03.2015
-
Magan Agrochemicals, Суботица
Agrimatco groupDipkom, Нови Сад
Agromarket,
Крагујевац
-
321-02-00001-70/2004-06 05/04/2005 321-01-1354/2011-11 29/08/2012 31.12.2014
-
321-01-00021-158/2008- 03/03/2008 321-01-1301/2011-11 21/03/2012 30.09.2017
11
321-01-00003-34/2009-11 06/05/2009 321-01-1572/2012-11 18/01/2013 06.05.2019
-
321-01-00003-116/2009- 20/02/2009 321-01-854/2011-11
11
321-01-21-00017/2008-11 25/08/2008
-
-
Bayer, Београд
Timings, Београд
02/03/2012
-
31.12.2013
23/01/2013 30.07.2014
25/09/2013 08.12.2013
12
-
-
27/11/2011 20.02.2019
-
31.12.2017
-
30/08/2010 321-01-1150/2011-11 14/11/2011 30.06.2019
-
Stockton, Београд
321-01-00021-78/2008-11 05/02/2008 321-01-1192/2011-11 06/04/2012 05.02.2018
-
Agrovojvodina
Komercservis,
Суботица
Gat Microencapsulation, Нови Сад
321-01-00121/2013-11
29/04/2013
-
-
31.12.2013
-
321-01-01017/2010-11
321-01-296/2013-11
30/04/2010
09/05/2013
-
-
30.04.2020 31.03.2018
01.05.2023
-
321-01-473/2012-11
17/10/2013
-
-
10.10.2023
-
321-01-00003-32/2009-11 27/01/2009 321-01-515/2013-11
26/04/2013 30.09.2018
-
321-01-00021-66/2008-11 22/12/2008 321-01-271/2011-11
25/01/2012 30.09.2018
-
321-01-00003-20/2009-11 02/05/2009 321-01-01353/2011-11 29/08/2012 31.12.2018
-
-
321-01-936/2009-11
Magan Agrochemicals, Суботица
Galenika Fitofarmacija,
Земун
Galenika Fitofarmacija,
Земун
Agan Chemical, Israel Magan Agrochemicals, Суботица
9
-
-
1
178.
2
Kalif mrga
4
5
33 + 250 g/l Agan Chemical, Israel
Beveralid
3
klomazon +
metazahlor
klopiralid
179.
6
7
8
9
10
11
Magan Agroche321-01-1357/2013-11
03/12/2013
01.12.2023
micals, Суботица
BV Komerc, Нови Сад 321-02-00023-183/2006- 04/09/2006 321-01-01453/2011-11 17/08/2012 31.03.2016
11
321-02-00012-31/2003-04 12/06/2003 321-01-736/2012-11 01/02/2013 31.12.2014
100 g/l
CNCCJC, China
180.
Hemoklop 100 SL
klopiralid
100 g/l
181.
Lontrel 100
klopiralid
100 g/l
182.
Piralis 100
klopiralid
100 g/l
183.
Boss 300 SL
klopiralid
300 g/l
184.
Lontrel 300
klopiralid
300 g/l
185.
Loret
klopiralid
300 g/l
186.
Pikogal plus
klopiralid
300 g/l
187.
Titanic
kvizalofop-P-tefuril
40 g/l
VST Hemovet, Нови
Сад
Dow AgroSciences,
Austria
Sinochem Ningbo,
China
Stockton
Chemical,USA
Dow AgroSciences,
Austria
Herbos Fitofarmacija,
Нови Сад у сарадњи
са Zorka Klotild Agrotehnohem, Суботица
Galenika Fitofarmacija,
Земун
Agro-Care, China
188.
Pantera 40 EC
kvizalofop-P-tefuril
40 g/l
Chemtura, Netherland
189.
Globus EW
kvizalofop-P-etil
50 g/l
190.
Globus EC
kvizalofop-P-etil
50 g/l
191.
Leopard 5 EC
kvizalofop-P-etil
50 g/l
192.
193.
Quick 5% EC
Targa super
kvizalofop-P-etil
kvizalofop-P-etil
50 g/l
50 g/l
194.
Achiba 10 EC
kvizalofop-P-etil
100 g/l
Galenika Fitofarmacija,
Земун
Galenika-Fitofarmacija,
Земун
Agan Chemical, Israel Magan Agrochemicals, Суботица
Sharda, India
Shardaserb, Београд
Nissan, Japan
Agromarket,
Крагујевац
Nissan Chemical, Japan Agrolink, Београд
195.
Miura EC
kvizalofop-P-etil
125 g/l
August, Rusija
196.
Afalon tečni
linuron
450 g/l
197.
198.
199.
Feribot
Liron župa
Galolin mono
linuron
linuron
linuron
450 g/l
450 g/l
500 g/l
Dow AgroSciences,
Београд
Agromarket,
Крагујевац
Stockton, Београд
Dow AgroSciences,
Београд
-
Agrointer, Бегеч
Mantis, Нови Сад
Alians Chemicals,
Сомбор
Agan Chemical, Israel Magan Agrochemicals, Суботица
CNCCJC, China
BV Komerc, Нови Сад
Župa, Kрушевац
Galenika Fitofarmacija,
Земун
10
321-02-00012-134/200304
321-01-00003-105/200911
321-02-00020-717/200511
321-01-2116/2010-11
07/11/2003 321-01-54/2012-11
12
-
11/12/2012 31.12.2013
-
11/02/2009 321-01-1604/2011-11 11/05/2012 11.02.2019
-
10/02/2006 321-01-1195/2011-11 03/05/2012 31.12.2014
-
04/11/2011 321-01-58/2012-11
11/12/2012 01.11.2021
-
17/09/2012 31.12.2014
-
321-01-00003-35/2009-11 09/06/2009 321-01-01053/2010-11 30/09/2011 31.12.2018
-
321-02-00012-284/2003- 21/10/2004 321-01-1117/2011-11 15/03/2012 30.06.2014
06
321-01-00021-506/2008- 24/11/2008 321-01-2081/2010-11 25/06/2012 30.09.2018
11
321-01-00049-66/2007-11 31/12/2007 321-01-1127/2011-11 11/11/2011 31.12.2017
-
321-01-00021-40/2008-11 28/01/2008 321-01054/2011-11
21/11/2011 28.01.2018
-
321-01-01268/2009-11
31/12/2009 321-01-01349/2011-11 28/08/2012 31.12.2013
-
321-01-476/2013-11
321-01-1568/2011-11
25/04/2013
07/02/2013
-
31.12.2013
31.12.2013
-
321-01-1727/2011-11
14/02/2012
-
31.12.2021
-
321-01-01942/2011-11
10/10/2012
-
10.10.2022
-
321-01-3-260/2009-11
14/12/2009 321-01-1347/2011-11 28/03/2012 31.12.2019
-
321-01-00021-91/2008-11 07/07/2008 321-01-1402/2011-11 30/01/2013 07.07.2018
321-01-138/2011-11
21/12/2012
21.12.2022
321-01-00856/2009-11
14/05/2010 321-01-1052/2011-11 30/08/2012 31.03.2019
-
321-02-00001-66/2004-11 18/01/2005 321-01-221/2012-11
-
-
-
1
200.
Linar
2
linuron
3
4
500 g/l
201.
Hemolin 450 SC
linuron
540 g/l
202.
203.
Deherban combi MD mekoprop DMA +
2,4-D DMA
Brevis
metamitron
554 + 207
g/l
150 g/kg
204.
Goltisav 70 WP
metamitron
700 g/kg
205.
Goltix 70 SC
metamitron
700 g/l
206.
Goltix 70 WG
metamitron
700 g/kg
207.
Goltix gold
metamitron
700 g/l
208.
Hemomitron SC
metamitron
700 g/l
209.
Korida
metamitron
700 g/l
210.
Metak 700 SC
metamitron
700 g/l
211.
Metabeet 70 WG
metamitron
700 g/kg
212.
Metafol 700 SC
metamitron
700 g/kg
213.
Metix
metamitron
700 g/kg
214.
Target SC
metamitron
700 g/kg
215.
Viking 700 SC
metamitron
700 g/kg
216.
Betamet 90 WG
metamitron
900 g/kg
217.
218.
Butisan 400 SC
Sultan 50 SC
metazahlor
metazahlor
400 g/l
500 g/l
219.
Cleranda
220.
Basar
metazahlor +
imazamoks
S-metolahlor
375 + 17,5
g/l
960 g/l
221.
Dual gold 960 EC
S-metolahlor
960 g/l
5
Sinochem Ningbo,
China
VST Hemovet, Нови
Сад
Chromos, Hrvatska
6
Agromarket,
Крагујевац
-
7
321-01-3-255/2009-11
Pest Pan, Београд
27/10/2003
-
-
27.10.2013
-
Quena Plant Protection,
Netherlands Antilles
Chemical Agrosava,
Београд
Quena Plant Protection,
Netherlands Antilles
Quena Plant Protection,
Netherlands Antilles
Quena Plant Protection,
Netherlands Antilles
VST Hemovet, Нови
Сад
Chemical Agrosava,
Београд
Galenika Fitofarmacija,
Земун
Sulfur Mills, India
Magan Agrochemicals, Суботица
-
321-02-00012-106/200304
321-01-1073/2012-11
15/03/2013
-
-
01.03.2016
-
7307/2-2002
-
321-01-01346/2009-11
01/04/2003 321-01-00020-493/
14/07/2005 31.03.2014
2005-11
31/12/2009 321-01-1356/2011-11 29/08/2012 31.12.2013
321-01-1347/2009-11
26/12/2010 321-01-1365/2011-11 28/08/2013 31.12.2013
-
321-01-882/2013-11
28/08/2013
20.08.2023
-
14/11/2011 31.12.2015
-
United Phosphorus,
Great Britain
Sinochem Ningbo,
China
United Phosphorus,
Great Britain
United Phosphorus,
Great Britain
Sulfur Mills, India
8
9
10
11
27/08/2009 321-01-1432/2011-11 28/11/2011 31.03.2019
321-02-00020-72/2005-11 05/04/2005 321-01-861/2011-11
Magan Agrochemicals, Суботица
Magan Agrochemicals, Суботица
Magan Agrochemicals, Суботица
-
-
-
321-01-00049-125/2007- 19/06/2007 321-01-847/2011-11
11
321-01-336/2012-11
20/07/2012
-
-
321-01-1688/2013-11
18/11/2013
-
Chemical Agrosava,
Београд
Agrolink, Београд
321-02-00001-217/2004- 17/03/2005 321-01-0004911
26/2007-11
321-01-1023/2013-11
12/07/2013
-
Agromarket,
Крагујевац
Vins 2000, Београд
321-01-1763/2011-11
24/04/2012
321-01-01849/2010-11
31/01/2011 321-01-794/2012-11
Vins 2000, Београд
321-01-507/2012-11
17/10/2013
-
-
06/12/2011 31.03.2015
-
12
-
-
-
10.07.2022
-
-
31.12.2013
-
12/06/2007 31.12.2014
-
-
31.12.2013
-
-
10.04.2022
-
20/11/2012 25.01.2020
-
-
10.10.2023
-
Delta Agrar, Београд 321-01-00003-225/200911
BASF SE, Deutschland BASF-Srbija, Београд 321-01-00021-39/2008-11
Agan Chemical, Israel Magan Agroche321-01-1050/2010-11
micals, Суботица
BASF SE, Deutschland BASF-Srbija, Београд 321-01-797/2012-11
27/07/2009 321-01-138/2013-11
28/01/2013 27.07.2019
-
03/11/2008 321-01-794/2011-11
18/10/2011
-
01/11/2012 30.09.2018
31.07.2020
-
13/07/2012 321-01-610/2012-11
22/10/2012 01.07.2022
-
Galenika Fitofarmacija,
Земун
Syngenta Crop
Syngenta-Agro,
Protection, Switzerland Београд
28/08/2013
11
321-01-1403/2013-11
-
321-02-00012-259/2003- 10/05/2004 321-01-00908/ 201106
11
-
20.08.2023
-
13/09/2011 10.05.2014
-
1
222.
Telus
2
223.
Camix 440 SE
3
S-metolahlor
4
960 g/l
5
Chemical Agrosava,
Београд
400 + 40 g/l Syngenta Crop
Protection, Switzerland
312,5 +
Syngenta Crop
187,5 g/l
Protection, Switzerland
375 + 125 + Syngenta Crop
37,5 g/l
Protection, Switzerland
600 g/l
6
-
7
321-01-1734/2013-11
8
19/11/2013
9
-
10
-
11
15.11.2023
12
-
Syngenta-Agro,
Београд
Syngenta-Agro,
Београд
Syngenta-Agro,
Београд
321-01-1030/2011-11
08/03/2012
-
-
01.03.2022
-
321-02-00023-276/2006- 25/09/2006 321-01-1581/ 2013-11 18/10/2013 25.09.2016
11
321-02-00012-295/2003- 20/06/2004 321-01-760/2012-11 02/11/2012 20.09.2014
06
-
Bayer, Београд
321-01-336/2013-11
226.
S-metolahlor +
mezotrion
Gardoprim plus gold S-metolahlor +
500 SC
terbutilazin
Lumax
S-metolahlor +
terbutilazin +
mezotrion
Sencor 600 SC
metribuzin
227.
228.
Bevekor
Dancor 70 WG
metribuzin
metribuzin
700 g/kg
700 g/kg
229.
Lord 700 WDG
metribuzin
700 g/kg
230.
Mistral
metribuzin
700 g/kg
231.
Sencor WG 70
metribuzin
700 g/kg
232.
Tor 70 WP
metribuzin
700 g/kg
Feinchemie,
Deutschland
Bayer CropScience,
Deutschland
Chromos, Hrvatska
233.
Tribute 70 DF
metribuzin
700 g/kg
Sulfur Mills, India
234.
Velton WP
metribuzin
700 g/kg
235.
Velton WG
metribuzin
700 g/kg
236.
Accurate 60 WG
metsulfuron-metil
600 g/kg
Galenika-Fitofarmacija,
Земун у сарадњи са
Shenzhen Yancheng
Chemicals, China
Galenika-Fitofarmacija,
Земун у сарадњи са
Shenzhen Yancheng
Chemicals, China
Cheminova, Denmark CHA Agro, Београд
237.
238.
Climax
Laren 60 WP
metsulfuron-metil
metsulfuron-metil
600 g/kg
600 g/kg
239.
Laren 60 PX
metsulfuron-metil
600 g/kg
240.
Metmark
metsulfuron-metil
600 g/kg
224.
225.
Bayer CropScience,
Deutschland
CNCCJC, China
United Phosphorus,
Great Britain
Willowoоd, China
Kingtai, China
DuPont International
Operations,
Switzerland
DuPont International
Operations,
Switzerland
Sinochem Ningbo,
China
-
26/08/2013
-
-
20.08.2023
-
BV Komerc, Нови Сад 321-01-1470/2013-11
Agrolink, Београд
321-01-1178/2012-11
01/11/2013
28/03/2013
-
-
31.12.2013
31.12.2013
-
Agrimatco group
Dipkom, Нови Сад
Magan Agrochemicals, Суботица
Bayer, Београд
7246/3
06/03/2003 321-01-1159/2011-11 06/01/2012 31.12.2013
-
321-02-00020-91/2005-11 20/01/2006 321-01-00656/2012-11 29/10/2012 30.09.2015
-
321-1-00093/2010-11
26/01/2010 321-01-1667/2011-11 08/02/2012 31.12.2013
-
Pest Pan, Београд
321-02-00001-271/2004- 22/04/2005
31.12.2014
11
321-02-00001-233/2004- 10/02/2005 321-01-1656/2011-11 21/08/2012 31.12.2014
11
321-01-1593/2013-11
13/11/2013
10.11.2023
-
321-01-1594/2013-11
-
Delta Agrar, Београд
14/11/2013
-
-
10.11.2023
-
321-01-00021-446/2008- 01/12/2008 321-01-1181/2013-11 23/10/2013 01.12.2018 30.09.2018
11
Concepta, Нови Сад
321-01-1253/2011-11
18/12/2012
01.12.2022
DuPont SRB, Београд 321-02-00012-100/2003- 16/10/2003 321-01-0002107/02/2008 16.10.2013
04
83/2008-11
DuPont SRB, Београд 321-02-00020-689/2005- 10/03/2006 321-01-1730/2011-11 27/12/2011 31.12.2013
11
-
Agromarket,
Крагујевац
-
321-01-00021-55/2008-11 05/02/2008 321-01-1449/2011-11 10/11/2011 31.12.2017
12
1
241.
Tezis
2
3
metsulfuron-metil
4
600 g/kg
242.
Meteor
metsulfuron-metil
600 g/kg
243.
Mezzo 60 WG
metsulfuron-metil
600 g/kg
244.
Laren max PX
metsulfuron-metil +
tribenuron-metil
333 + 333
g/kg
245.
Chief
mezotrion
100 g/l
246.
Callisto
mezotrion
480 g/l
247.
Mezatron
mezotrion
248.
Callisto 50 WG
mezotrion
249.
Callisto plus
mezotrion + dikamba
250.
Elumis 105 OD
251.
Arigo
252.
Devrinol 45 F
mezotrion +
nikosulfuron
mezotrion +
nikosulfuron +
rimsulfuron
napropamid
253.
254.
Ikanos 40 OD
Motivell
nikosulfuron
nikosulfuron
255.
Nicostock
nikosulfuron
256.
Gat motion 4 OD
nikosulfuron
257.
Hemonik
nikosulfuron
258.
Kelvin 40 SC
nikosulfuron
259.
260.
Kruz 40 SC
Narval
nikosulfuron
nikosulfuron
5
6
Galenika-Fitofarmacija,
Земун у сарадњи са
Shenzhen Yancheng
Chemicals, China
Stockton
Stockton, Београд
Chemical,USA
Nufarm, Austria
Delta Agrar, Београд
DuPont International
Operations,
Switzerland
Agan Chemical, Israel
Syngenta Crop
Protection, Switzerland
480 g/l
Sinochem Ningbo,
China
480 g/l
Syngenta Crop
Protection, Switzerland
50 + 120
Syngenta Crop
g/l
Protection, Switzerland
75 + 30 g/l Syngenta Crop
Protection, Switzerland
360 + 120 + DuPont International
30 g/kg
Operations,
Switzerland
450 g/l
United Phosphorus,
Great Britain
40 g/l
Nufarm, Austria
40 g/l
ISK Biosciences
Europe, Belgium
40 g/l
Stockton
Chemical,USA
40 g/l
Gat
Microencapsulation,
Austria
40 g/l
VST Hemovet, Нови
Сад
40 g/l
DuPont International
Operations,
Switzerland
40 g/l
Biesterfeld, Deuchland
40 g/l
Rotam, Great Britain
7
321-01-3-69/2009-11
8
9
10
11
27/01/2009 321-01-1057/2011-11 26/12/2011 30.09.2018
12
-
321-02-00020-718/2005- 27/01/2006 321-01-1200/2011-11 03/05/2012 31.12.2015
11
321-02-00020-385/2005- 20/03/2006 321-01-1615/2011-11 06/06/2013 31.12.2015
11
DuPont SRB, Београд 321-01-00049-259/2007- 20/11/2007 321-01-1731/2011-11 08/12/2011 20.11.2017
11
-
Magan Agrochemicals, Суботица
Syngenta-Agro,
Београд
Agromarket,
Крагујевац
Syngenta-Agro,
Београд
Syngenta-Agro,
Београд
Syngenta-Agro,
Београд
DuPont SRB, Београд
321-01-1318/2012-11
21/01/2013
31.12.2022
-
321-01-437/2011-11
08/11/2011 321-01-684/2012-11
03/09/2012 31.12.2013
-
321-01-1239/2012-11
24/07/2012
-
-
15.07.2022
-
321-01-425/2012-11
31/05/2013
-
-
31.05.2023
-
321-01-1260/2013-11
04/07/2013
-
-
01.07.2023
-
321-01-8/2012-11
01/04/2013
-
-
01.04.2023
-
321-01-1478/2012-11
27/12/2012
-
-
27.12.2022
-
Agrolink, Београд
321-01-1177/2012-11
15/03/2013
-
-
31.12.2013
-
25/11/2013
31/12/2010
-
-
20.11.2023
31.12.2013
-
321-01-00021-231/2008- 25/08/2008 321-01-1187/2011-11 18/04/2012 31.03.2018
11
321-01-00003-17/2009-11 11/02/2009 321-01-55/2013-11
30/01/2013 30.09.2018
-
321-01-00021-42/2008-11 28/01/2008 321-01-865/2011-11
16/11/2011 28.01.2018
-
DuPont SRB, Београд 321-01-00021-496/2008- 05/09/2008 321-01-1313/2012-11 20/07/2012 05.09.2018
11
-
Delta Agrar, Београд
Mantis, Нови Сад
-
Nuseed Serbia, Каћ
321-01-771/2013-11
BASF-Srbija, Београд 321-01- 00458/2010-11
Stockton, Београд
Gat Microencapsulation, Нови Сад
-
13
321-01-3-97/2009-11
321-01-80/2011-11
-
-
05/02/2009 321-01-336/2011-11 24/09/2012 31.03.2019
02/06/2011 321-01-1127/2012-11 05/02/2013 31.12.2018
-
-
1
261.
2
Nicogan 40 SC
3
nikosulfuron
4
40 g/l
5
Agan Chemical, Israel
6
Magan Agrochemicals, Суботица
Jiangsu Repont, China Agrolink, Београд
262.
Nicon 4 SC
nikosulfuron
40 g/l
263.
Nikar
nikosulfuron
40 g/l
264.
Nikomark
nikosulfuron
40 g/l
265.
Nikosav
nikosulfuron
40 g/l
266.
Novovel
nikosulfuron
40 g/l
Chemical Agrosava,
Београд
CNCCJC, China
267.
Protivel 40 SC
nikosulfuron
40 g/l
Agro-Care, China
268.
269.
Rincor
Samson
nikosulfuron
nikosulfuron
40 g/l
40 g/l
270.
Siran 40 SC
nikosulfuron
40 g/l
271.
Talisman
nikosulfuron
40 g/l
272.
273.
Тоrpedo
Victis OD
nikosulfuron
nikosulfuron
40 g/l
40 g/l
274.
Motivell extra 6 OD nikosulfuron
60 g/l
275.
Innovate
nikosulfuron
240 g/l
Sharda, India
ISK Biosciences,
Brisel, Belgium
Sinochem Ningbo,
China
Galenika Fitofarmacija,
Земун
Kingtai, China
DuPont International
Operations,
Switzerland
ISK Biosciences,
Belgium
Cheminova, Denmark
276.
Protivel 75 WG
nikosulfuron
750 g/l
Agro-Care, China
Agrointer, Бегеч
277.
Siran 750 WG
nikosulfuron
750 g/l
Supermaize 75 WG
Cordus 75 WG
nikosulfuron
nikosulfuron +
rimsulfuron
750 g/kg
500 + 250
g/kg
Agromarket,
Крагујевац
Luxembourg, Београд 321-01-00003-46/2009-11 21/04/2009 321-01-1236/2011-11 13/03/2012 31.12.2018
DuPont SRB, Београд 321-01-00021-53/2008-11 05/02/2008 321-01-1769/2011-11 17/10/2013 05.02.2018
-
278.
279.
280.
Rinico
nikosulfuron +
rimsulfuron
500 + 250
g/kg
Sinochem Ningbo,
China
Luxembourg, Israel
DuPont International
Operations,
Switzerland
Sinochem Ningbo,
China
Agromarket,
Крагујевац
-
Agrovojvodina
Komerc-servis,
Суботица у сарадњи
са Zorka Klotild
Agrotehnohem,
Суботица
Shanghai Mio, China
7
321-01-3-47/2009-11
8
9
10
11
08/04/2009 321-01-1631/2013-11 07.11.2013 31.12.2018
12
-
321-01-00049-410/2007- 11/12/2007 321-01-776/2011-11 26/12/2011 30.09.2017
11
321-01-00021-30/2008-11 23/01/2008 321-01-1082/2011-11 16/03/2012 23.01.2018
-
321-01-395/2012-11
29/01/2013
31.12.2022
-
321-01-1465/2010-11
27/12/2010 321-01-112/2012-11
14/12/2012 31.12.2016
-
24/12/2007 321-01-1439/2011-11 30/01/2013 14.12.2017
-
11/12/2007 321-01-1116/2011-11 20/02/2012 30.09.2017
-
08/04/2011 321-01-87/2013-11
04/02/2013 31.12.2013
24/06/2008 321-01-1947/2011-11 30/03/2012 24.06.2018
-
321-01-00021-294/2008- 09/05/2008 321-01-1437/2011-11 17/11/2011 31.12.2017
11
321-01-00049-423/2007- 11/12/2007 321-01-1372/2012-11 16/07/2012 30.09.2017
11
Concepta, Нови Сад
321-01-1106/2011-11
05/07/2012
15.06.2022
DuPont SRB, Београд 321-01-1975/2010-11
05/09/2011
30.08.2021
-
Vins 2000, Београд
321-01-00021-51/2008-11 06/11/2008 321-01-1144/2012-11 21/01/2013 06.11.2018
-
CНА Agro, Београд
321-01-00021-464/2008- 04/12/2008 321-01-1907/2011-11 22/02/2012 04.12.2018
11
321-01-00021-290/2008- 10/10/2008 321-01-1113/2011-11 20/02/2012 30.09.2017
11
321-01-400/2011-11
01/02/2012
31.12.2021
-
-
Agromarket,
Крагујевац
-
BV Komerc, Нови Сад 321-01-00049-409/200711
Agrointer, Бегеч
321-01-00049-377/200711
Shardaserb, Београд
321-01-772/2009-11
Vins 2000, Београд
321-01-00021-50/2008-11
-
-
Agromarket,
Крагујевац
-
321-01-685/2011-11
14
10/07/2012
-
-
01.07.2022
-
-
-
-
1
281.
2
Victus duo
3
nikosulfuron +
rimsulfuron
4
429 + 107
g/kg
282.
Collage
nikosulfuron +
tifensulfuron-metil
60 + 4 g/l
283.
Raft
oksadiaržil
400 g/l
284.
285.
Radivan
Dynox
oksasulfuron
oksasulfuron
750 g/kg
750 g/kg
286.
Monam 75 WG
oksasulfuron
750 g/kg
287.
288.
289.
290.
Oxon 75 WG
Proxy
Beveal
Galigan 240 EC
oksasulfuron
oksasulfuron
oksifluorfen
oksifluorfen
750 g/kg
750 g/kg
236 g/l
240 g/l
291.
Goal
oksifluorfen
240 g/l
292.
293.
Oksifen 240 EC
Agrostomp 330 E
oksifluorfen
pendimetalin
240 g/l
330 g/l
294.
295.
Bevetomp
Dost 330 EC
pendimetalin
pendimetalin
330 g/l
330 g/l
296.
Panida 330 EC
pendimetalin
330 g/l
297.
Pendisav 330 EC
pendimetalin
330 g/l
298.
Pendistop
pendimetalin
330 g/l
299.
Stomp 330 E
pendimetalin
330 g/l
300.
Stop 330
pendimetalin
330 g/l
301.
Zanat
pendimetalin
330 g/l
5
DuPont International
Operations,
Switzerland
DuPont International
Operations,
Switzerland
Bayer CropScience,
Deutschland
Shenzhen King, China
Sinochem Ningbo,
China
Agro-Care, Chinа
6
7
8
9
10
11
DuPont SRB, Београд 321-01-00021-267/2008- 24/12/2008 321-01-01557/2011-11 05/03/2012 24.12.2018
11
DuPont SRB, Београд 321-01-26/2013-11
Bayer, Београд
15/05/2013
-
-
30.04.2023
321-02-00001-7/2004-06 07/06/2004 321-01-1426/2011-11 29/12/2011 06.07.2014
Ramino, Нова Паѕова 321-01-00991/2009-11
Agromarket,
321-01-00140/2010-11
Крагујевац
Agrointer, Бегеч
321-01-00021-451/200811
Jiangsu Repont, China Agrolink, Београд
321-01-00021-34/2008-11
Kingtai, China
Concepta, Нови Сад
321-01-1105/2011-11
CNCCJC, China
BV Komerc, Нови Сад 321-02-00020-22/2005-11
Agan Chemical, Israel Magan Agroche321-01-1274/2011-11
micals, Суботица
Dow AgroSciences,
Dow AgroSciences,
321-01-01240/2009-11
Austria
Београд
Biesterfeld, Deuchland Delta Agrar, Београд 321-01-00003-25/2009-11
Zorka-Mineralna
321-02-00001-35/2004-06
đubriva, Шабац
CNCCJC, China
BV Komerc, Нови Сад 321-02-00020-22/2005-11
Genera, Hrvatska
Genera, Београд
321-02-00012-102/200304
Rallis, Indija
Delta Agrar, Београд 321-01-1094/2009-11
12
-
-
27/01/2011 321-01-246/2013-11 04/03/2013 31.02.2020
16/04/2010 321-01-1441/2011-11 29/11/2011 30.06.2019
-
11/12/2008 321-01-1111/2011-11 05/11/2012 31.12.2017
-
24/01/2008 321-01-87/2012-11
10/01/2013 31.12.2017
06/04/2012
31.03.2022
13/07/2005 321-01-1383/2011-11 13/09/2013 31.03.2015
03/09/2012 321-01-472/2012-11 03/06/2013 31.12.2013
-
31/12/2009 321-01-49/2012-11
13/09/2012 31.12.2013
-
12/06/2009 321-01-68/2011-11
08/06/2004 321-02-00020676/2005-11
07/06/2005 321-01-1409/2011-11
23/12/2003 321-01-754/2011-11
06/06/2013 31.12.2018
14/12/2005 31.12.2013
-
27/08/2013 31.12.2014
26/07/2012 31.03.2014
-
28/12/2010 321-01-1658/2011-11 28/10/2013 31.12.2018
-
Chemical Agrosava,
321-01-00021-340/2008- 04/06/2008
04.06.2018 30.09.2015
Београд
11
Sinochem Ningbo,
Agromarket,
321-01-1665/2011-11
28/02/2012
01.02.2022
China
Крагујевац
BASF Agro,
BASF-Srbija, Београд 321-01-817/2011-11
30/12/2011 321-01-00884/2012-11 20/11/2012 31.12.2013
Switzerland
Agrovojvodina
321-01-00049-75/2007-11 08/06/2007 321-01-986/2012-11 21/12/2012 08.06.2017 31.03.2016
Komerc-servis,
Суботица у сарадњи
са Zorka Klotild
Agrotehnohem,
Суботица
Galenika-Fitofarmacija,
321-01-00020-82/2005-11 28/12/2005 321-01-01149/2011-11 06/07/2012 31.03.2015
Земун
15
1
302.
2
Zanat EW
3
pendimetalin
4
330 g/l
5
6
7
Galenika-Fitofarmacija,
321-01-3-148/2009-11
Земун
BASF Agro,
BASF-Srbija, Београд 321-01-1406/2013-11
Switzerland
BASF SE, Deutschland BASF-Srbija, Београд 321-01-1407/2013-11
303.
Stomp aqua
pendimetalin
455 g/l
304.
Wimg P
305.
306.
Kabuki 1,2 EC
Pallas 75 WG
307.
Agil 100 EC
pendimetalin +
dimetenamid-P
piraflufen-etil
piroksulam +
klokvintocet-meksil
propakvizafop
250 +
212,75 g/l
26,5 g/l
75 + 75
g/kg
100 g/l
308.
Kerb 50 WP
propizamid
309.
Arcade 880 EC
310.
Peak 75 WG
prosulfokarb +
metribuzin
prosulfuron
311.
Amurg 25 WG
rimsulfuron
312.
Gentlemen
rimsulfuron
Nihon Nohyaku, Japan
Dow AgroSciences,
Austria
Quena Plant Protection,
Netherlands Antilles
500 g/l
Dow AgroSciences,
Austria
800 + 80 g/l Syngenta Crop
Protection, Switzerland
750 g/kg
Syngenta Crop
Protection, Switzerland
250 g/kg
Biesterfeld,
Deutschland
250 g/kg
CNCCJC, China
313.
Rifonex
rimsulfuron
250 g/kg
314.
Rimex
rimsulfuron
250 g/kg
315.
Tarot 25 WG
rimsulfuron
250 g/kg
Du Pont International
Operations,
Swidzetland
Sinochem Ningbo,
China
DuPont International
Operations,
Switzerland
Gat
Microencapsulation,
Austria
Gat
Microencapsulation,
Austria
Stockton
Chemical,USA
Herbos, Hrvatska
316.
Tiger 25 OD
rimsulfuron
250 g/kg
317.
Tiger 25 WG
rimsulfuron
250 g/kg
318.
Trawell
rimsulfuron
250 g/kg
319.
Sorgum
rimsulfuron
255 g/kg
320.
Tarot plus WG
rimsulfuron + dikamba 32,6 + 608
DMA
g/kg
Du Pont International
Operations,
Swidzetland
321.
Claro
rimsulfuron +
tifensulfuron-metil
Sinochem Ningbo,
China
500 + 250
g/kg
8
9
25/03/2009 321-01-885/2011-11
10
11
20/12/2011 25.03.2019
12
-
04/11/2013
-
-
31.10.2023
-
28/08/2013
-
-
20.08.2023
-
Vins 2000, Београд
321-01-483/2011-11
BASF-Srbija, Београд 321-01-1784/2011-11
27/01/2012
21/06/2012
-
-
26.01.2022
10.06.2022
-
Magan Agrochemicals, Суботица
Dow AgroSciences,
Београд
Syngenta-Agro,
Београд
Syngenta-Agro,
Београд
Delta Agrar, Београд
21/11/2012 321-01-234/2013-11
25/02/2013 31.12.2013
-
321-02-00020-723/2005- 27/01/2006 321-01-1163/2011-11 21/03/2012 30.09.2015
11
321-01-1819/2010-11
16/01/2012
31.12.2021
-
321-01-00049-83/2007-11 16/03/2007 321-01-00958/ 2011- 26/09/2011 12.03.2017
11
321-01-00003-27/2009-11 23/03/2009 321-01-1250/2011-11 12/11/2013 31.12.2018
-
BV Komerc, Нови Сад 321-01-00021-446/2008- 31/12/2008 321-01-1384/2011-11 22/07/2013 31.12.2017
11
DuPont SRB, Београд 321-01-00592/2010-11
29/03/2011
31.01.2018
-
Agromarket,
321-01-3-22/2009-11
Крагујевац
DuPont SRB, Београд 321-01-1397/2012-11
-
321-01-1275/2011-11
02/02/2009 321-01-1445/2011-11 17/11/2011 31.12.2018
24/12/2012
-
-
-
-
-
31.12.2013
-
Gat Microencapsulation, Нови Сад
321-01-3-15/2009-11
04/05/2009 321-01-63/2013-11
04/02/2013 30.09.2018
-
Gat Microencapsulation, Нови Сад
321-01-00003-16/2009-11 17/02/2009 321-01-62/2013-11
30/01/2013 30.09.2018
-
Stockton, Београд
321-01-00003-39/2009-11 05/03/2009 321-01-1197/2011-11 06/04/2012 31.03.2018
-
Herbos Fitofarmacija, 321-01-666/2009-11
Нови Сад
DuPont SRB, Београд 321-01-01059/2009-11
27/10/2009 321-01-668/2011-11
Agromarket,
Крагујевац
321-01-3-80/2009-11
16
08/11/2011 31.12.2018
-
31/12/2009 321-01-00151/2011-11 05/03/2012 31.12.2013
-
13/03/2009 321-01-1440/2011-11 29/11/2011 31.12.2018
-
1
322.
2
Grid 75 WG
3
rimsulfuron +
tifensulfuron-metil
4
500 + 250
g/kg
5
DuPont International
Operations,
Switzerland
Jiangsu Agrochem
Laboratory, China
Agan Chemical, Israel
6
7
DuPont SRB, Београд 321-01-1933/2010-11
323.
Nava 75 WG
324.
Sulcogan
rimsulfuron +
tifensulfuron-metil
sulkotrion
500 + 250
g/kg
300 g/l
325.
Tangenta
sulkotrion
326.
Talisman ekstra
327.
Sulcotrek
328.
Laudis
329.
Hemazin SC 500
sulkotrion +
nikosulfuron
sulkotrion +
terbutilazin
tembotrion +
izoksadifen-etil
terbutilazin
330.
Lester
terbutilazin
Magan Agrochemicals, Суботица
300 g/l
Galenika Fitofarmacija,
Земун
225 + 25 g/l Galenika Fitofarmacija,
Земун
173 + 327 Agan Chemical, Israel Magan Agrocheg/l
micals, Суботица
44 + 22 g/l Bayer CropScience,
Bayer, Београд
Deutschland
500 g/l
VST Hemovet, Нови
Сад
500 g/l
Jugo-Hem, Лесковац
-
331.
Radazin TZ 50
terbutilazin
500 g/l
332.
Rezon
terbutilazin
333.
Terazor 50 SC
terbutilazin
334.
Terbis
terbutilazin
335.
Zeazin
terbutilazin
336.
Bromoterb 500 SC
337.
Zeagran 340 SE
338.
Calaris pro
339.
Chaser P
terbutilazin +
bromoksinil
terbutilazin +
bromoksinil
terbutilazin +
mezotrion
terbutilazin +
pendimetalin
Agrolink, Београд
Herbos, Hrvatska
Herbos Fitofarmacija,
Нови Сад
500 g/l
Galenika Fitofarmacija,
Земун
500 g/l
Agrovojvodina
Komerc-servis,
Суботица у сарадњи
са Zorka Klotild
Agrotehnohem,
Суботица
500 g/l
Shangai Mio, China
Agromarket,
Крагујевац
500 g/l
Chemical Agrosava,
Београд
300 g/l +
Agan Chemical, Israel Magan Agroche200 g/l
micals, Суботица
500 + 90 g/l Nufarm, Austria
Delta Agrar, Београд
326 + 50 g/l Syngenta Crop
Syngenta-Agro,
Protection, Switzerland Београд
270 + 64 g/l Agan Chemical, Israel Magan Agrochemicals, Суботица
17
8
09/03/2011
9
-
10
-
11
31.12.2013
12
-
321-01-00003-54/2009-11 23/01/2009 321-01-1556/2011-11 28/12/2011 30.09.2018
-
321-01-1063/2009-11
15/11/2010 321-01-1558/2013-11 07/10/2013 10.11.2020
-
321-01-1005/2009-11
28/12/2010 321-01-991/2011-11
-
321-01-416/2013-11
28/02/2013
30.08.2022
-
321-01-168/2012-11
04/03/2013 321-01-1630/2013-11 05/12/2013 20.02.2023
-
321-01-3-281/2009-11
07/05/2009 321-01-1413/2011-11 30/01/2012 03.10.2017
-
321-02-00023-119/200611
321-01-00003-351/200911
321-01-00003-145/200911
321-01-00825/2009-11
25/01/2007 321-01-858/2011-11
14/11/2011 31.12.2016
-
29/10/2009 321-01-765/2012-11
07/11/2012 29.10.2019
-
29/12/2009 321-01-673/2011-11
09/12/2011 31.12.2018
-
01/04/2010 321-01-984/2011-11
26/12/2011 31.12.2016
-
321-01-00003-342/2009- 03/06/2009 321-01-2279/2013-11 19/12/2013 31.12.2018
11
-
321-01-00003-226/2009- 01/07/2009 321-01-1492/2011-11 16/12/2011 30.09.2018
11
321-01-1464/2010-11
03/03/2011 321-01-1221/2011-11 01/12/2011 31.12.2016
-
321-01-01197/2010-11
31/01/2011 321-01-1368/2011-11 28/06/2012 31.03.2019
-
321-01-21-52/2008-11
17/04/2008 321-01-1616/2011-11 15/03/2013 17.04.2018
-
321-01-1279/2010-11
15/10/2011 321-01-00640/2012-11 24/10/2012 10.10.2021
-
321-01-1060/2009-11
31/12/2010 321-01-1601/2011-11 28/05/2013 31.03.2019
-
-
14/11/2011 07.11.2018
-
-
1
340.
2
Habit 25 OD
3
tifensulfuron-metil
4
250 g/kg
5
Gat
Microencapsulation,
Austria
Gat
Microencapsulation,
Austria
DuPont International
Operations,
Switzerland
Kingtai, China
Galenika Fitofarmacija,
Земун у сарадњи са
Shenzhen Yancheng,
China
Chemical Agrosava,
Београд у сарадњи са
Shenzhen Yancheng,
China
Agro-Care, China
6
Gat Microencapsulation, Нови Сад
7
321-01-3-14/2009-11
8
9
29/04/2009 321-01-61/2013-11
10
11
28/01/2013 31.12.2018
12
-
341.
Habit 75 WG
tifensulfuron-metil
750 g/kg
Gat Microencapsulation, Нови Сад
321-01-3-13/2009-11
23/04/2009 321-01-60/2013-11
04/02/2013 23.04.2019
-
342.
Harmony 75 WG
tifensulfuron-metil
750 g/kg
343.
344.
Nimony
Okvir
tifensulfuron-metil
tifensulfuron-metil
750 g/kg
750 g/kg
345.
Piano
tifensulfuron-metil
750 g/kg
346.
Promoni 75 WG
tifensulfuron-metil
750 g/kg
347.
Symphony
tifensulfuron-metil
750 g/kg
Agromarket,
Крагујевац
Gat Microencapsulation, Нови Сад
topramezon
Sinochem Ningbo,
China
190 + 19 g/l Gat
Microencapsulation,
Austria
500 + 250 DuPont International
g/kg
Operations,
Switzerland
336 g/l
BASF SE, Deutschland
348.
Tivmetix OD
tifensulfuron-metil +
metsulfuron-metil
349.
Granstar extra PX
tifensulfuron-metil +
tribenuron-metil
350.
Clio
351.
Express 50 SX
tribenuron-metil
500 g/kg
352.
Cerealis
tribenuron-metil
500 g/kg
353.
Express 75 PX
tribenuron-metil
500 g/kg
354.
Granstar 75 WG
tribenuron-metil
500 g/kg
355.
Mural
tribenuron-metil
500 g/kg
DuPont SRB, Београд 321-01-1879/2010-11
14/03/2011
31.12.2013
-
Concepta, Нови Сад
-
321-01-272/2012-11
321-01-00820/2009-11
24/07/2012
15.07.2022
17/05/2010 321-01-1058/2011-11 26/12/2011 30.06.2019
-
321-01-1733/2013-11
20/11/2013
01.11.2023
-
321-01-00021-145/2008- 20/02/2008 321-01-1112/2011-11 20/02/2012 31.12.2017
11
321-01-3-79/2009-11
02/03/2009 321-01-1489/2011-11 29/11/2011 31.12.2018
-
321-01-286/2013-11
-
Agrointer, Бегеч
-
-
-
-
-
02/12/2013
-
-
01.12.2023
-
10/10/2011
-
-
01.10.2021
-
BASF-Srbija, Београд 321-01-00049-413/2007- 15/11/2007 321-01-785/2011-11 08/01/2013 30.09.2017
11
DuPont SRB, Београд 321-01-00049-260/2007- 22/11/2007 321-01-1648/2013-11 21/08/2013 22.11.2017
11
-
Agromarket,
321-01-3-352/2009-11
Крагујевац
DuPont SRB, Београд 321-01-1019/2009-11
14/12/2009 321-01-1488/2011-11 16/12/2011 31.03.2019
-
DuPont International
17/12/2010 321-01-1798/2011-11 30/01/2012 29.11.2019
Operations,
Switzerland
DuPont International
DuPont SRB, Београд 321-01-1615/2011-11
01/03/2012
31.12.2013
Operations,
Switzerland
Galenika-Fitofarmacija,
321-01-00021-77/2008-11 07/11/2008 321-01-983/2011-11 26/12/2011 30.09.2018
Земун у сарадњи са
Nanjing Essence, China
-
DuPont International
Operations,
Switzerland
Shangai Mio, China
DuPont SRB, Београд 321-01-3/2010-11
18
-
-
1
356.
2
Omega 75 WDG
3
tribenuron-metil
4
500 g/kg
5
Luxembourg, Israel
357.
Stockstar 75 WG
tribenuron-metil
500 g/kg
358.
Nuance 75 WG
tribenuron-metil
750 g/kg
Stockton
Chemical,USA
Cheminova, Denmark
359.
Gat Zebra 25 OD
triflusulfuron-metil
250 g/l
360.
Apex 50 WG
triflusulfuron-metil
500 g/kg
361.
Bond
triflusulfuron-metil
500 g/kg
362.
363.
Contessa
Safari 50 WG
triflusulfuron-metil
triflusulfuron-metil
500 g/kg
500 g/kg
364.
Savana
triflusulfuron-metil
500 g/kg
365.
366.
Separi 50 WG
Trimark
triflusulfuron-metil
triflusulfuron-metil
500 g/kg
500 g/kg
367.
Garlon 3 A
502 g/l
368.
Garlon 4
triklopir
trietilamonijum
triklopir butotil
369.
Certo
tritosulfuron
714 g/kg
667,9 g/l
Gat
Microencapsulation,
Austria
Jiangsu Agrochem,
China
Herbos, Hrvatska
Kingtai, China
DuPont International
Operations,
Switzerland
Stockton
Chemical,USA
Agro-Care, Chinа
Jiangsu Agrochem,
China
Dow AgroSciences,
Austria
Dow AgroSciences,
Austria
BASF SE, Deutschland
6
7
8
9
10
11
Luxembourg, Београд 321-01-00049-242/2007- 31/12/2007 321-01-1243/2011-11 14/03/2012 30.09.2017
11
Stockton, Београд
321-02-00020-73/2005-11 19/08/2005 321-01-1193/2011-11 06/04/2012 30.06.2015
12
-
CHA Agro, Београд
321-01-1954/2010-11
06/09/2011 321-01-1905/2011-11 16/01/2012 31.08.2021
-
Gat Microencapsulation, Нови Сад
321-01-2117/2010-11
29/04/2011 321-01-56/2013-11
23/01/2013 31.12.2020
-
Agrolink, Београд
321-01-00021-29/2008-1 23/01/2008 321-01-1037/2011-11 10/09/2012 31.12.2017
-
Herbos Fitofarmacija, 321-01-00677/2009-11
Нови Сад
Concepta, Нови Сад
321-01-276/2012-11
DuPont SRB, Београд 321-01-1647/2013
Stockton, Београд
06/08/2010 321-01-670/2011-11
16/07/2012
05/12/2013
-
08/11/2011 06.08.2019
-
-
01.07.2022
31.12.2013
-
321-02-00023-336/2006- 17/01/2007 321-01-1196/2011-11 06/04/2012 30.09.2016
11
321-01-270/2010-11
12/02/2010 321-01-1109/2011-11 20/02/2012 12.02.2020
321-01-3-23/2009-11
13/03/2009 321-01-1565/2011-11 28/11/2011 13.03.2019
-
Agrointer, Бегеч
Agromarket,
Крагујевац
Dow AgroSciences,
321-01-2224/2010-11
24/01/2012 321-01-52/2012-11
11/12/2012 31.12.2013
Београд
Agrimatco group
321-01-768/2009-11
10/03/2011 321-01-1158/2011-11 20/03/2012 31.12.2020
Dipkom, Нови Сад
BASF-Srbija, Београд 321-02-00001-236/2004- 03/02/2005 321-01-801/2011-11 21/01/2013 31.12.2013
11
-
2) РЕГУЛАТОРИ РАСТА
Бр.
Назив средства
за заштиту биља
Активна супстанца
назив
2
3
садржај
1
370.
371.
Royaltac
Cerone
1-dekanol
etefon
4
680 g/l
480 g/l
372.
Gibbalin
373.
Cycocel 750
giberelin GA4 i GA7 19 + 19 g/l
+ 6-benziladenin
hlormekvat-hlorid
750 g/l
Скраћено пословно име
заступника, односно
произвођача
представника
5
6
Chemtura, Netherland Mantis, Нови Сад
Bayer CropSciences, Bayer, Београд
Deutschland
Globachem, Belgium Green Grow Group,
Београд
BASF SE, Deutschland BASF-Srbija, Београд
19
Решење
Решење
о регистрацији
о измени и допуни регистрације
важи до
број
датум
број
датум
7
8
9
10
11
321-01-415/2013-11
28/05/2013
31.12.2013
321-01-896/2012-11
22/11/2012
22.11.2022
321-01-326/2013-11
28/08/2013
-
321-01-00021-206/200811
13/11/2008 321-01-792/2011-11
-
Решење
условно
важи до
12
-
28.08.2016
-
21/01/2013 30.09.2018
-
1
374.
2
Gro stop fog
3
hlorprofam
4
300 g/l
5
Certis, Nederalnds
375.
376.
377.
378.
Gro stop 1% DP
Gro stop basis
Klicofam H
Neo Stop
hlorprofam
hlorprofam
hlorprofam
hlorprofam
10 g/kg
300 g/l
300 g/l
300 g/l
Certis, Nederalnds
Certis, Netherland
CNCCJC, China
Agriphar, Belgium
379.
Hidrazilon
245 g/l
CNCCJC, China
380.
Royal MH 30
245 g/l
Chemtura, Netherland Mantis, Нови Сад
381.
Regalis
382.
Trimaxx
malein-hidrazid
kalijum
malein-hidrazid
kalijum
proheksadionkalcijum
trineksapak-etil
383.
Moddus 250 EC
trineksapak-etil
250 g/l
100 g/kg
175 g/l
6
Arum, Београд
7
321-01-00003-128/200911
Arum, Београд
321-01-468/2012-11
Arum, Београд
321-01-699/2009-11
BV Komerc, Нови Сад 321-02-00020-5/2005-11
Agromarket,
321-02-00023-194/2006Крагујевац
11
BV Komerc, Нови Сад 321-02-00020-7/2005-11
321-02-00023-199/200611
BASF SE, Deutschland BASF-Srbija, Београд 321-02-00020-672/200511
Celsius, Netherland
Magan Agroche-micals, 321-01-1831/2011-11
Суботица
Syngenta Crop
Syngenta-Agro,
321-02-00020-66/2005-11
Protection, Switzerland Београд
8
9
10
11
16/03/2009 321-01-00711/2009- 30/07/2009 31.12.2018
11
13/05/2013
01.05.2023
22/07/2009
31.12.2018
06/06/2005 321-01-1407/2011-11 23/07/2013 31.12.2014
04/09/2006 321-01-1516/2011-11 06/07/2012 04.09.2016
12
-
25/07/2005 321-01-1448/2011-11 25/07/2013 31.12.2014
-
11/08/2006 321-01-1816/ 2010-11 11/10/2013 11.08.2016
-
27/12/2005 321-01-876/2011-11
-
31/05/2013
-
20/03/2006 321-01-00909/ 201111
08/01/2013 31.12.2015
-
-
31.05.2023
-
13/09/2011 31.03.2015
-
3) ФУНГИЦИДИ
Бр.
Назив средства
за заштиту биља
2
Активна супстанца
назив
1
384.
Оrvego
385.
386.
387.
Azaka 250 SC
Azbany 250 SC
Quadris
3
ametoktradin +
dimetomorf
azoksistrobin
azoksistrobin
azoksistrobin
388.
Queen
azoksistrobin
389.
Promesa
azoksistrobin
390.
Mercury
391.
Amistar extra
392.
Blauvit tečni
393.
Everest
azoksistrobin +
epoksikonazol
azoksistrobin +
ciprokonazol
bakar iz bakarhidroksida
bakar iz bakarhidroksida
садржај
4
300 + 225
g/l
250 g/l
250 g/l
250 g/l
Скраћено пословно име
заступника, односно
произвођача
представника
5
6
BASF SE, Deutschland BASF-Srbija, Београд
Cheminova, Denmark
Nufarm, Austria
Syngenta Crop
Protection, Switzerland
250 g/l
Sinochem Ningbo,
China
250 g/l
GalenikaFitofarmacija, Земун
100 + 100
Irvita Plant Protection,
g/l
Netherlands Antilles
200 + 80 g/l Syngenta Crop
Protection, Switzerland
240 g/kg
Župa, Крушевац
240 g/l
Chemical Agrosava,
Београд
CHA Agro, Београд
Nuseed Serbia, Каћ
Syngenta-Agro,
Београд
Agromarket,
Крагујевац
-
Решење
Решење
о регистрацији
о измени и допуни регистрације
важи до
број
датум
број
датум
7
8
9
10
11
321-01-1685/2013-11
25/11/2013
10.12.2022
Решење
условно
важи до
12
-
321-01-492/2012-11
321-01-1094/2013-11
321-01-433/2011-11
24/12/2012 321-01-492/2012-11
14/03/2013
25/06/2012
-
07/05/2013 15.12.2022
10.03.2023
31.12.2013
-
321-01-1787/2011-11
06/03/2012 321-01-930/2012-11
01.03.2022
од 02/04/2013
18/02/2013 321-01-1226/2012-11 28/08/2013 10.01.2022
-
Magan Agroche-micals, 321-01-162/2012-11
16/11/2012
01.11.2022
Суботица
Syngenta-Agro,
321-02-00020-67/2005-11 27/07/2005 321-01-1089/2012-11 28/08/2013 27.07.2015
Београд
3322/3
20/06/2002 321-01-185/2013-11 08/02/2013 30.06.2013
-
-
321-01-1126/2012-11
321-01-1600/2013-11
20
29/11/2013
-
-
20.11.2023
-
П*
-
1
394.
2
Fungohem SC
395.
Kocide 2000
396.
Cuprablau Z
397.
Cuprablau Z ultra
398.
Champ Flow
399.
Blauvit
400.
Blue Jet 50 DF
401.
Funguran OH
402.
Vitra
403.
Champ DP
404.
Bakarno ulje
405.
Nordox 75 WG
406.
Cuprozin 35 WP
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
3
bakar iz bakarhidroksida
bakar iz bakarhidroksida
bakar iz bakarhidroksida
bakar iz bakarhidroksida
bakar iz bakarhidroksida (bakarhidroksid)
bakar iz bakarhidroksida
bakar iz bakarhidroksida
bakar iz bakarhidroksida
bakar iz bakarhidroksida (bakarhidroksid)
bakar iz bakarhidroksida
bakar-hidroksid +
mineralno parafinsko
ulje
bakar iz bakar-oksida
bakar iz bakaroksihlorida
Neoram 37,5 WG
bakar iz bakaroksihlorida
Flowbrix blau
bakar iz bakaroksihlorida
Bakarni kreč 50
bakar iz bakaroksihlorida
Bakarni oksihlorid
bakar iz bakar50
oksihlorida
Bakrocid S 50
bakar iz bakaroksihlorida
Beveblau kreč
bakar iz bakaroksihlorida
Cuprocaffaro 50 WP bakar iz bakaroksihlorida
4
240 g/kg
7
8
9
321-02-00023-105/2006- 22/01/2007 321-01-859/2011-11
11
321-02-00012-95/2003-06 08/01/2004 321-01-571/2012-11
350 g/l
5
6
VST Hemovet, Нови
Сад
DuPont International
DuPont SRB, Београд
Operations, Switzerland
Cinkarna, Slovenija
Timings, Београд
350 g/kg
Cinkarna, Slovenija
360 g/l
(553,3 g/l)
Nufarm, Austria
321-01-00003-290/2009- 18/05/2009 321-01-01566/201111
11
321-01-00003-18/2009-11 13/02/2009 321-01-505/2013-11
500 g/kg
Župa, Крушевац
500 g/kg
Sulphur Mills, India
Delta Agrar, Београд
500 g/kg
Spiess-Urania,
Deutschland
IQV, Spain
Vins 2000, Београд
22/08/2002 321-02-20-146/2005- 14/07/2005 30.06.2013
11
321-02-00001-231/2004- 13/07/2005 321-01-00021-169/
02/04/2008 31.12.2014
11
2008-11
321-01-1112/2013-11
08/07/2013
31.12.2013
Duochem, Београд
321-01-2129/2010-11
655 g/kg
Nufarm, Austria
Delta Agrar, Београд
321-01-00021-4/2008-11 19/05/2008 321-01-1611/2011
155 + 500
g/l
Chemical Agrosava,
Београд
750 g/kg
Nordox , Norwey
350 g/kg
375 g/kg
Spiess-Urania,
Deutschland
Isagro, Italy
380 g/kg
Montanwerke, Austria
500 g/kg
500 g/kg
Zorka-Zaštita bilja,
Шабац
Galenika Fitofarmacija,
Земун
Župa, Крушевац
500 g/kg
CNCCJC, China
28/03/2002 321-02-00020-136/
14/07/2005 30.06.2013
2005-11
BV Komerc, Нови Сад 321-02-00001-23/2004-11 07/02/2005 321-01-1436/2011-11 09/10/2013 31.12.2013
500 g/kg
Isagro, Italy
Magan-Yu, Суботица
35%
500 g/kg
(777,8 g/kg)
500 g/kg
Agromarket,
Крагујевац
Pinus Plus, Нови Сад
-
321-01-1150/2012-11
15/05/2013
-
10
11
21/03/2012 22.01.2017
12
-
20/02/2013 08.01.2014
-
-
31.12.2013
-
05/03/2011 18.05.2019
-
15/03/2013 30.09.2018
-
3479/4
-
321-01-1529/2013-11
07/03/2011 321-01-355/2012-11
-
21/02/2012 01.03.2021
-
22/03/2013 31.12.2017
-
Syngenta-Agro,
Београд
Vins 2000, Београд
321-02-00012-273/2003- 01/12/2004 321-01-01032/ 2011- 30/09/2011 31.03.2014
06
11
321-02-00020-4/2005-11 31/10/2005 321-01-1173/2011-11 30/01/2012 31.12.2014
-
Magan Agrochemicals, Суботица
Pinus Plus, Нови Сад
-
-
321-02-00001-164/2004- 25/03/2005 321-01-1333/2011-11 14/03/2012 31.12.2014
11
321-01-00021-305/2008- 23/05/2008 321-01-1172/2012-11 08/05/2012 31.12.2017
11
321-02-00012-81/ 2003- 24/06/2004
30.06.2014
06
321-01-1379/2013-11
28/08/2013
31.12.2013
-
3017/4-2001
21
-
-
10.11.2023
-
28/11/2013
П*
-
321-02-00001-165/2004- 25/03/2005 321-01-1330/2011-11 14/03/2012 31.12.2014
11
-
П*
-
1
414.
2
Kupragrin
415.
Bakarni kreč super
416.
Curzate R WG
417.
Pergado C 27 WG
418.
Plavi kamen Zorka
3
bakar iz bakaroksisulfata
bakar iz bakaroksihlorida + cinkkarbonat
bakar iz bakaroksihlorida +
cimoksanil
bakar iz bakaroksihlorida +
mandipropamid
bakar iz bakar-sulfata
4
350 g/kg
5
Župa, Крушевац
6
-
7
8
9
10
11
321-02-00012-40/2003-04 26/06/2003 321-01-1505/ 2011-11 13/05/2013 30.06.2013
33% Cu +
9% Zn
Zorka-Zaštita bilja,
Шабац
-
6/0-03-0186/0002
397,5 + 42
g/kg
139,5 + 25
g/kg
30/12/2000 321-02-00001-136/
2004-06
24/06/2004 30.06.2014
-
DuPont International
DuPont SRB, Београд 321-01-1396/2012-11
Operations, Switzerland
18/12/2012 321-01-570/2012-11
28/03/2013 31.12.2013
-
Syngenta Crop
Syngenta-Agro,
Protection, Switzerland Београд
10/12/2010 321-01-00905/ 201111
26/09/2011 31.12.2017
-
321-02-00012-39/2003-04 26/06/2003 321-02-00001-135/
2004-06
321-01-1418/2013-11
11/10/2013
321-02-00001-180/2004- 06/05/2005 321-02-0002311
18/2006-11
321-01-3-124/2009-11
15/10/2009 321-01-503/2013-11
24/06/2004 30.06.2014
-
31.12.2013
03/08/2006 31.03.2016
-
15/03/2013 30.09.2018
-
430.
Zorka-Zaštita bilja,
Шабац
Plavi kamen
bakar iz bakar-sulfata 250 g/kg
Župa, Крушевац
Plavi kamen
bakar iz bakar-sulfata 250 g/kg
RTБ Топионица и
рафинација бакра, Бор
Moltovin
bakar iz bakar-sulfata 190 + 35 g/l Nufarm, Austria
Nuseed Serbia, Kаћ
+ cimoksanil
Cuproxat
bakar iz bakar sulfata 190 g/l
Nufarm, Austria
Delta Agrar, Београд
trobaznog
Amaline flow
bakar iz bakar sulfata 267 + 40 g/l Nufarm, Austria
Nuseed Serbia, Kаћ
trobaznоg + zoksamid
Bordovska čorba 100 bakar iz Bordovske
100 g/l
Galenika Fitofarmacija,
SC
čorbe
Земун
Blue Bordo
bakar iz Bordovske 200 g/l
United Phosphorus,
Vins 2000, Београд
čorbe
Great Britain
Bordovska čorba S bakar iz Bordovske 200 g/l
Župa, Крушевац
20 Župa
čorbe
Bordovska čorba WP bakar iz Bordovske 200 g/l
Zorka-Zaštita bilja,
20
čorbe
Шабац
Cuperval
bakar iz Bordovske 200 g/l
IQV, Spain
Duochem, Београд
čorbe
Kuprablau WP
bakar iz Bordovske 200 g/l
CNCCJC, China
BV Komerc, Нови Сад
čorbe
Cantus
boskalid
500 g/kg
BASF SE, Deutschland BASF-Srbija, Београд
431.
Pictor
432.
Collis
433.
Bellis
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
boskalid +
dimoksistrobin
boskalid + kresoksimmetil
boskalid +
piraklostrobin
250 g/kg
200 + 200
g/l
200 + 100
g/l
252 + 128
g/kg
12
П*
321-01-871/2009-11
321-01-1138/2012-11
28/02/2013
31.12.2013
-
321-01-1788/2010-11
06/04/2011 321-01-501/2013-11
24/04/2013 31.12.2015
-
321-02-00001-38/2004-11 29/07/2004 321-01-1066/2011-11 30/12/2011 30.06.2014
-
321-02-00020-105/2005- 23/01/2006 321-01-1176/2011-11 24/02/2012 30.09.2015
11
6/0-03-0164/0002
23/11/1999 321-01-1504//2011-11 13/05/2013 30.06.2013
-
6/0-03-0084/004
09/08/1999 321-02-00001-137/
2004-06
27/04/2011
-
-
24/06/2004 30.06.2014
-
321-02-00020-665/200511
321-02-00023-252/200611
BASF SE, Deutschland BASF-Srbija, Београд 321-02-00023-258/200611
BASF SE, Deutschland BASF-Srbija, Београд 321-02-00023-89/2006-11
19/05/2006 321-01-1454/2011-11 23/08/2013 30.06.2014
-
08/12/2006 321-01-781/2011-11
28/01/2013 08.12.2016
-
20/11/2006 321-01-778/2011-11
28/01/2013 20.11.2016
-
20/12/2006 321-01-799/2011-11
26/07/2012 20.12.2016
-
BASF SE, Deutschland BASF-Srbija, Београд 321-01-646/2011-11
22/11/2011
-
-
П*
20.04.2021
22
321-01-123/2011-11
-
-
21.01.2021
-
1
434.
Signum
2
435.
Nimrod 25 EC
436.
Mildicut
437.
Ranman Top
438.
Ranman Twinpack
439.
Equation pro WG
440.
Ciprodex
441.
Chorus 50 WG
442.
Cormax
443.
Switch 62,5 WG
444.
3
boskalid +
piraklostrobin
bupirimat 250 g/l
4
267 + 67
g/kg
5
6
7
BASF SE, Deutschland BASF-Srbija, Београд 321-01-734/2013-11
Makhteshim Chemicals
Works, Israel
cijazofamid
25 g/l
Ishihara Sangio Kaisha,
Japan
cijazofamid
160 g/l
Ishihara Sangio Kaisha,
Japan
cijazofamid i aktivator 400 g/l + 84 Ishihara Sangio Kaisha,
na bazi organo
% -Silwet L Japan
silikona u dvojnom
77
pakovanju
cimoksanil +
300 + 225 Du Pont International
famoksadon
g/kg
Operations,
Swidzetland
ciprodinil
300 g/l
Makhteshim Chemicals
Works, Israel
ciprodinil
500 g/kg
Syngenta Crop
Protection, Switzerland
ciprodinil
750 g/kg
Shanghai Mio, China
Magan Agrochemicals, Суботица
VINS 2000, Београд
8
04/06/2013
9
-
10
-
11
31.12.2013
12
-
321-02-00001-94/2004-11 18/01/2005 321-01-1334/2011-11 31/12/2012 31.12.2014
-
321-01-00021-372/2008- 26/06/2008 321-01-1945/2011-11 30/03/2012 26.06.2018
11
321-01-1416/2010-11
28/03/2011 321-01-1946/2011-11 17/07/2012 30.06.2014
-
321/01/00049-105/200711
19/10/2007 321-01-1944/2011-11 06/04/2012 30.09.2016
-
04/11/2010 321-01-844/2011-11
07/11/2011 18.12.2018
-
321-01-01296/2009-11
27/09/2010 321-01-1367/2011-11 07/08/2013 30.06.2019
-
321-01-1915/2010-11
24/10/2012 30.09.2017
-
321-01-451/2012-11
21/02/2011 321-01-00639/ 201211
17/12/2012
-
01.12.2022
-
321-01-347/2012-11
15/06/2012 321-01-347/2012-11
15/06/2012 31.12.2013
-
321-01-00049-24/2007-11 04/06/2007 321-01-01510/2012- 24/08/2012 31.12.2016
11
BV Komerc, Нови Сад 321-02-00020-666/2005- 20/04/2006 321-01-1404/2011-11 09/10/2013 20.04.2016
11
321-01-00003-61/2009-11 27/01/2009 321-01-113/2010-11 12/07/2010 31.12.2018
-
Galenika Fitofarmacija, 321-01-00255/2011-11
04/03/2011 321-01-1318/2011-11 18/07/2012 01.12.2020
Земун
India Pesticide Limited, Agromarket,
321-01-00111/2011-11
30/09/2011
15.09.2021
India
Крагујевац
Agrovojvodina
321-01-00021-246/2008- 29/12/2008 321-01-00483/2010- 07/04/2010 31.12.2017
Komerc-servis,
11
11
Суботица у сарадњи
са Zorka Klotild
Agrotehnohem,
Суботица
CNCCJC, China
BV Komerc, Нови Сад 321-01-00049-190/2007- 27/08/2007 321-01-1389/2011-11 21/03/2013 27.08.2017
11
-
VST Hemovet, Нови
Сад
-
VINS 2000, Београд
VINS 2000, Београд
DuPont SRB, Београд 321-01-01699/2010-11
Ciram S 75
ciprodinil +
fludioksonil
ciram
375 + 250
g/l
750 g/kg
Magan Agrochemicals, Суботица
Syngenta-Agro,
Београд
Agromarket,
Крагујевац
Syngenta Crop
Syngenta-Agro,
Protection, Switzerland Београд
Župa, Крушевац
-
445.
Fitociram 75 S
ciram
750 g/kg
CNCCJC, China
446.
Ziram Zorka
ciram
750 g/kg
447.
Diziram 76 WG
ciram
760 g/kg
Zorka-Zaštita bilja,
Шабац
Taminco, Belgium
448.
Agrociram
ciram
800 g/kg
449.
Agroskor 250 EC
difenokonazol
250 g/l
450.
Beveskore
difenokonazol
250 g/l
451.
Hemokonazol 250
EC
difenokonazol
250 g/l
-
321-01-00049-412/2007- 28/02/2007 321-01-869/2011-11
11
23
-
26/12/2011 30.12.2016
-
-
-
-
1
452.
2
Pinore 250 EC
3
difenokonazol
4
250 g/l
5
Аgro-Care, China
6
Agrointer, Бегеч
453.
Rayok EC
difenokonazol
250 g/l
August, Rusija
454.
Scooter 250 EC
difenokonazol
250 g/l
Alians Chemicals,
Сомбор
Magan-Yu, Суботица
455.
Score 250 EC
difenokonazol
250 g/l
456.
Sekvenca
difenokonazol
250 g/l
457.
Sigurna
difenokonazol
250 g/l
458.
Ventor
difenokonazol
250 g/l
459.
Dynali 090 DC
60 + 30 g/l
460.
Cebit 300 EC
difenokonazol +
ciflufenamid
difenokonazol +
propikonazol
461.
Cercohem
462.
Imperijal
463.
Rias 300 EC
464.
Delan 700 WG
difenokonazol +
propikonazol
difenokonazol +
propikonazol
difenokonazol +
propikonazol
ditianon
150 + 150
g/l
150 + 150
g/l
150 + 150
g/l
700 g/kg
Almandine
Corporation,
Switzerland
Syngenta Crop
Syngenta-Agro,
Protection, Switzerland Београд
Galenika Fitofarmacija,
Земун
Shanghai Mio, China Agromarket,
Крагујевац
Biesterfeld,
DeltaAgrar, Београд
Deutschland
Syngenta Crop
Syngenta-Agro,
Protection, Switzerland Београд
Agrovojvodina
Komerc-servis,
Суботица у сарадњи
са Zorka Klotild
Agrotehnohem,
Суботица
VST Hemovet, Нови
Сад
Jugo-Hem, Лесковац
-
465.
Forum gold
466.
Tercel
467.
Faban
468.
Syllit 400 SC
dodin
469.
Agrоdin 65 WP
dodin
7
8
9
10
11
321-01-00021-218/2008- 28/03/2008 321-01-1119/2011-11 15/03/2012 31.12.2017
11
321-01-537/2012-11
25/01/2013 321-01-1015/2013-11 27/05/2013 10.01.2023
-
321-01-79/2011-11
25/01/2012 321-01-230/2013-11
321-01-135/2011-11
02/12/2011
31.12.2013
-
324-01-1672/2010-11
22/12/2010 321-01-1672/2010-11 21/12/2011 01.12.2020
-
321-01-450/2012-11
27/03/2013
27.03.2023
-
321-01-3-26/2009-11
03/04/2009 321-01-1249/2011-11 12/11/2013 31.12.2018
-
321-01-1748/2011-11
01/11/2012
01.11.2022
-
321-01-00021-86/2008-11 06/05/2008 321-01-00481/201011
07/04/2010 31.12.2017
-
321-01-00021-214/2008- 27/03/2008 321-01-856/2011-11
11
321-01-00003-53/2009-11 09/06/2009
-
27/11/2011 31.12.2016
-
Syngenta Crop
Protection, Switzerland
BASF Agro,
Switzerland
BASF Agro,
Switzerland
BASF SE, Deutschland
Syngenta-Agro,
321-01-134/2011-11
31/01/2012 321-01-647/2012-11
Београд
BASF-Srbija, Београд 320-01-00001-195/2004- 07/12/2004 321-01-949/2011-11
11
BASF-Srbija, Београд 321-01-3-262/2009-11
06/08/2009 321-01-943/2013-11
30/10/2012 31.12.2013
-
25/09/2013 07.12.2014
-
24/09/2013 06.08.2019
-
BASF-Srbija, Београд 321-01-21-149/2008-11
04/06/2008 321-01-875/2011-11
14/02/2013 04.06.2018
-
BASF Agro,
Switzerland
BASF-Srbija, Београд 321-01-1652/2013-11
12/11/2013
-
-
01.11.2023
-
400 g/l
Agriphar, Belgium
321-01-359/2012-11
13.12.2012
-
-
31.12.2013
-
650 g/kg
Agriphar, Belgium
Agromarket,
Крагујевац
Agromarket,
Крагујевац
321-01-329/2012-11
20/12/2012
-
-
31.12.2013
-
150 + 150
g/l
ditianon + dimetomorf 350 + 150
g/kg
ditianon +
120 + 40
piraklostrobin
g/kg
ditianon + pirimetanil 250 + 250
g/l
24
-
11/04/2013 10.01.2022
12
-
-
-
-
-
-
-
09.06.2019 31.12.2017
1
470.
2
Bevedodin
dodin
3
4
650 g/kg
5
CNCCJC, China
471.
Excort
epoksikonazol
125 g/l
Shangai Mio, China
472.
Duett ultra
Rubigan
187 + 310
g/l
120 g/l
BASF SE, Deutschland
473.
epoksikonazol +
tiofanat-metil
fenarimol
474.
Indar 5 EW
fenbukonazol
50 g/kg
475.
Opus team
476.
Teldor 500 SC
fenpropimorf +
epoksikonazol
fenheksamid
477.
Gatro 500 SC
fluazinam
478.
Kardinal
fluazinam
479.
Shirlan 500 SC
fluazinam
480.
481.
Zignal
Geoxe 50 WG
fluazinam
fludioksonil
482.
Charisma
flusilazol +
famoksadon
483.
Takt
flutriafol
484.
Cerpakt 25 SC
flutriafol
Bayer CropSciences,
Deutschland
500 g/l
Makhteshim Chemical
Works, Israel
500 g/l
Galenika Fitofarmacija,
Земун
500 g/l
ISK Bioscience, Japan Syngenta-Agro,
Београд
500 g/l
Cheminova, Denmark CHA Agro, Београд
500 g/kg
Syngenta Crop
Syngenta-Agro,
Protection, Switzerland Београд
106,7 + 100 Du Pont International DoPont SRB, Београд
g/l
Operations,
Swidzetland
125 g/l
Herbos, Hrvatska
Herbos Fitofarmacija,
Нови Сад
250 g/l
Аgro-Care, China
Agrointer, Бегеч
485.
Fluoco
flutriafol
250 g/l
486.
487.
Impact 25 SC
Folpan 50 WP
flutriafol
folpet
250 g/l
500 g/kg
488.
Folpan 80 WDG
folpet
800 g/kg
489.
Quadris max
490.
Vincare
491.
Forum star
folpet + azoksistrobin 500 + 93,5
g/l
folpet +
500 + 17,5
bentiavalikarbg/kg
izopropil
folpet + dimetomorf 600 + 113
g/kg
Gowan, Portugal
Dow AgroSciences,
Austria
250 + 84 g/l BASF SE, Deutschland
500 g/l
6
7
BV Komerc, Нови Сад 321-01-00049-191/200711
Agromarket,
321-01-461/2012-11
Крагујевац
BASF-Srbija, Београд 321-02-00001-127/200411
Chemical Agrosava,
321-01-01239/2009-11
Београд
Dow AgroSciences,
321-01-55/2011-11
Београд
BASF-Srbija, Београд 321-01-00021-398/200811
Bayer, Београд
321-02-00001-177/200406
Magan Agroche321-01-00021-348/2008micals, Суботица
11
321-01-3-324/2009-11
-
21/01/2013 03.02.2015
-
16/01/2010 321-01-1232/2011-11 27/03/2012 31.12.2013
-
23/02/2012 321-01-00041/201211
18/09/2008 321-01-787/2011-11
22/08/2012 01.01.2022
-
28/01/2013 18.09.2018
-
28/10/2004 321-01-1425/2011-11 28/12/2011 28.10.2014
-
05/11/2008 321-01-163/2012-11
01/03/2013 30.09.2018
-
29/09/2009 321-01-1068/2011-11 30/12/2011 30.06.2019
-
321-02-00020-34/2005-11 17/10/2005 321-01-1288/2011-11 30/08/2012 31.12.2014
-
321-01-2134/2010-11
26/09/2011 321-01-538/2013-11
321-01-112/2011/2011-11 19/09/2011
-
07/04/2013 25.09.2021
31.10.2019
-
321-02-00020-312/2005- 14/03/2006 321-01-767/2009-11
11
09/09/2009 14.03.2016
-
321-02-00012-158/2003- 14/04/2004 321-01-665/2011-11 22/03/2012 31.03.2014
06
321-01-00021-219/2008- 28/03/2008 321-01-1110/2011-11 15/06/2012 30.09.2017
11
321-01-1664/2011-11
02/02/2012
31.12.2021
-
321-01-1726/2011-11
321-01-1908/2010-11
08/03/2012 321-01-407/2013-11
24/02/2011 321-01-401/2013-11
-
321-01-161/2012-11
28/12/2013
Agromarket,
Крагујевац
CHA Agro, Београд
Magan Agrochemicals, Суботица
Magan Agrochemicals, Суботица
Syngenta-Agro,
Београд
Magan Agrochemicals, Суботица
BASF Agro,
Switzerland
BASF-Srbija, Београд 321-01-735/2013-11
10/01/2013
-
03/02/2005 321-01-872/ 2011-11
-
-
12
-
01.01.2023
Sinochem Ningbo,
China
Cheminova, Denmark
Makhteshim Chemical
Works, Israel
Makhteshim Chemical
Works, Israel
Syngenta Crop
Protection, Switzerland
Makhteshim Chemical
Works, Israel
25
8
9
10
11
08/08/2007 321-01-1451/2011-11 23/01/2013 31.03.2016
12/04/2013 31.12.2013
04/04/2013 31.12.2013
-
31.12.2013
-
-
321-02-00001-30/2004-11 20/08/2004 321-01-687/2012-11
19/04/2012 20.08.2014
-
321-01-840/2011-11
08/04/2013 31.12.2021
-
11/01/2012 321-01-287/2013-11
06/06/2013
-
-
31.12.2013
-
1
492.
498.
4
600 + 113
g/kg
Melоdy combi
folpet + iprovalikarb 563 + 90
g/kg
Pergado F 45 WG
folpet +
500 + 20
mandipropamid
g/kg
Ridomil gold combi folpet + metalaksil-M 400 + 50
45 WG
gkg
Shavit F
folpet + triadimenol 700 + 15
g/kg
Shavit F 72 WDG
folpet + triadimenol 700 + 20
g/kg
Avi
fosetil-aluminijum
800 g/kg
499.
Bevijet 80 WP
fosetil-aluminijum
800 g/kg
500.
Aliette flash
fosetil-aluminijum
800 g/kg
501.
Fostonic 80 WP
fosetil-aluminijum
800 g/kg
502.
503.
Fylal 80 WDG
Legat
fosetil-aluminijum
fosetil-aluminijum
800 g/kg
800 g/kg
504.
Topic
fosetil-aluminijum
800 g/kg
505.
Verita
506.
Profiler
507.
Fantikal WP
508.
Mikal flash
509.
Salomea 75 WG
fosetil-aluminijum +
fenamidon
fosetil-aluminijum +
fluopikolid
fosetil-aluminijum +
folpet
fosetil-aluminijum +
folpet
fosetil-aluminijum +
folpet
667+ 44,4
g/kg
666,7 + 44,4
g/kg
500 + 250
g/kg
500 + 250
g/kg
500 + 250
g/kg
493.
494.
495.
496.
497.
2
Sphinx extra WDG
3
folpet + dimetomorf
510.
511.
Bevetikola
Dakoflo
hlorotalonil
hlorotalonil
500 g/l
500 g/l
512.
513.
514.
Galeon 50 SC
Elect 500
Balear 720 SC
hlorotalonil
hlorotalonil
hlorotalonil
500 g/l
500 g/l
720 g/l
5
Makhteshim Chemical
Works, Israel
Bayer CropSciences,
Deutschland
Syngenta Crop
Protection, Switzerland
Syngenta Crop
Protection, Switzerland
Makhteshim Chemical
Works, Israel
Makhteshim Chemical
Works, Israel
Sinochem Ningbo,
China
CNCCJC, China
6
Magan Agrochemicals, Суботица
Bayer, Београд
7
8
9
321-01-00003-9/2009-11 03/06/2009 321-01-402/2013-11
од 20/05/2013
321-01-927/2011-11
21/12/2011
-
Syngenta-Agro,
Београд
Syngenta-Agro,
Београд
Magan Agrochemicals, Суботица
Magan Agrochemicals, Суботица
Herbos Fitofarmacija,
Нови Сад
BV Komerc, Нови Сад
Bayer CropSciences,
Deutschland
Agriphar, Belgium
Bayer, Београд
Agromarket,
Крагујевац
Cheminova, Spain
CHA Agro, Београд
Galenika-Fitofarmacija,
Земун
Veterina, Hrvatska
Beoveterina, Београд
Bayer CropSciences,
Deutschland
Bayer CropSciences,
Deutschland
CNCCJC, China
Bayer CropSciences,
Deutschland
Biesterfeld,
Deutschland
Delta Agrar, Београд
CNCCJC, China
Galenika-Fitofarmacija,
Земун
Luxembourg, Israel
Nufarm, Austria
Agriphar, Belgium
Bayer, Београд
10
-
11
31.12.2018
12
-
-
20.12.2021
-
321-01-00021-455/2008- 25/12/2008 321-01-1554/2010-11 14/11/2011 25.12.2018
11
321-02-00020-721/2005- 25/08/2006 321-01-646/2012-11 14/11/2012 25.08.2016
11
321-01-1875/2010-11
21/04/2011
31.12.2013
-
321-01-1845/2010-11
26/07/2011 321-01-1331/2013-11 11/07/2013 20.07.2021
-
321-01-00021-212/2008- 09/05/2008 321-01-674/2011-11 06/01/2012 30.09.2017
11
321-01-00049-192/2007- 08/06/2007 321-01-1446/2011-11 30/01/2013 08.06.2017
11
321-01-1802/2011-11
28/12/2012
31.12.2013
-
321-02-00023-84/2006-11 01/06/2006 321-01-1522/2011-11 30/12/2011 31.03.2016
-
321-01-206/2012-11
321-01-1888/2011-11
20.03.2023
01.07.2022
-
02/07/2007 31.03.2014
-
02/04/2013
16/07/2012
-
321-02-00012-16/2003-04 21/05/2003 321-01-00049-291/
2007-11
321-01-01159/2012-11
23/07/2012
-
-
-
-
-
31.12.2013
-
321-01-00021-395/2008- 17/11/2008 321-01-930/2011-11 24/11/2011 17.11.2018
11
BV Komerc, Нови Сад 321-02-00001-134/2004- 05/05/2005 321-01-1457/2011-11 24/07/2013 31.03.2015
11
Bayer, Београд
321-01-1801/2011-11
28/12/2012
31.12.2013
-
Bayer, Београд
-
321-01-3-77/2009-11
-
30/03/2009 321-01-1251/2011-11 24/09/2012 31.03.2019
-
BV Komerc, Нови Сад 321-01-00021-47/2008-11 30/01/2008 321-01-1382/2011-11 24/01/2013 30.01.2018
321-02-00001-36/2004-11 21/12/2004 321-01-273/2010-11 20/12/2011 31.12.2014
-
Luxembourg, Београд 321-01-00049-57/2007-11 18/04/2007 321-01-1239/2011-11 13/03/2012 31.12.2016
Delta Agrar, Београд 321-01-00021-5/2008-11 30/06/2008 321-01-1617/2011-11 06/06/2013 31.12.2017
Agromarket,
321-01-231/2011-11
21/11/2011
20.11.2021
Крагујевац
-
26
1
515.
2
Bravo 720 SC
3
hlorotalonil
516.
Dakoflo 720 SC
hlorotalonil
517.
Odeon 82,5 WDG
hlorotalonil
518.
Ortiva opti 480 SC
519.
Folio gold
520.
Pehar plus
521.
Karika
522.
Eminent Star
523.
Dional 500 SC
hlorotalonil +
azoksistrobin
hlorotalonil +
metalaksil-M
hlorotalonil +
pirimetanil
hlorotalonil +
propikonazol
hlorotalonil +
tetrakonazol
iprodion
524.
Kubik
525.
Kubik ekstra
526.
Kubik plus
527.
Embrelia 140 SC
528.
Capi
iprodion +
karbendazim
iprodion + tiofanatmetil
iprodion + tiofanatmetil
izopirazam +
difenokonazol
kaptan
529.
Merpan 48 SC
kaptan
530.
Metod 480 SC
kaptan
531.
532.
Župavent SC
Agrokaptan
kaptan
kaptan
533.
Captan 50 WP
kaptan
534.
Merpan 50 WP
kaptan
535.
Captan 80 WG
kaptan
536.
Merpan 80 WDG
kaptan
4
720 g/l
5
Syngenta Crop
Protection, Switzerland
720 g/l
Galenika Fitofarmacija,
Земун
825 g/kg
Makhteshim Chemical
Works, Israel
400 + 80 g/l Syngenta Crop
Protection, Switzerland
500 + 37,5 Syngenta Crop
g/l
Protection, Switzerland
375 + 150 Galenika Fitofarmacija,
g/l
Земун
250 + 62,5 Galenika Fitofarmacija,
g/l
Земун
250 + 62,5 Isagro, Italy
g/l
500 g/l
Galenika Fitofarmacija,
Земун
175 + 87,5 Galenika Fitofarmacija,
g/l
Земун
150 + 200 Galenika Fitofarmacija,
g/l
Земун
167 + 167 Galenika Fitofarmacija,
g/l
Земун
100 + 40 g/l Syngenta Crop
Protection, Switzerland
480 g/l
VST Hemovet, Нови
Сад
480 g/l
Makhteshim Chemical
Works, Israel
480 g/l
Galenika-Fitofarmacija,
Земун
480 g/l
Župa, Крушевац
500 g/kg
India Pesticide Limited,
India
500 g/kg
Arysta LifeScience,
France
500 g/kg
Makhteshim Chemical
Works, Israel
800 g/kg
Arysta LifeScience,
France
800 g/kg
Makhteshim Chemical
Works, Israel
6
Syngenta-Agro,
Београд
-
7
8
9
321-02-00001-13/2004-06 21/06/2004 321-01-00919/ 201111
321-02-00020-43/2005-11 25/07/2005 321-01-277/2011-11
10
11
30/09/2011 31.03.2014
12
-
04/01/2012 30.06.2015
-
Magan Agrochemicals, Суботица
Syngenta-Agro,
Београд
Syngenta-Agro,
Београд
-
321-02-00023-200/2006- 18/12/2006 321-01-107/2013-11
11
321-01-00849/2009-11
06/04/2010 321-01-216/ 2013-11
18/06/2013 30.06.2016
-
08/04/2013 31.03.2014
-
321-02-00001-223/2004- 17/03/2005 321-01-1090/ 2012-11 15/03/2013 17.03.2015
11
321-01-1004/2009-11
05/10/2011 321-01-1004/2009-11 22/12/2011 05.10.2021
-
321-01-858/2009-11
22/10/2010 321-01-1050/2011-11 21/12/2011 31.12.2016
-
-
321-01-00003-208/2009- 21/05/2009 321-01-1099/2011-11 07/11/2011 21.05.2019
11
321-02-00020-79/2005-11 28/11/2005 321-01-1145/2011-11 27/02/2012 30.09.2015
-
321-02-00020-81/2005-11 10/03/2006 321-01-1067/2011-11 30/12/2011 30.06.2015
-
-
321-01-1868/2011-11
15.01.2023
-
-
321-01-00003-55/2009-11 23/01/2009 321-01-01062/201111
321-01-481/2012-11
28/01/2013
-
14/05/2012 23.01.2019
-
28.01.2023
-
321-01-00021-93/2008-11 13/02/2008 321-01-441/2013-11
27/02/2013 31.12.2017
-
Magan-Yu, Суботица
Syngenta-Agro,
Београд
-
31/01/2013
-
-
321-01-164/2012-11
17/12/2012
15.12.2022
-
321-01-1826/2011-11
03/10/2012 321-01-1204/2013-11 15/07/2013 01.10.2022
-
Agromarket,
Крагујевац
Agromarket,
Kрагујевац
Magan Agrochemicals, Суботица
Agromarket,
Kрагујевац
Magan Agrochemicals, Суботица
321-01-2073/2010-11
321-01-206/2011-11
08/02/2012
28/08/2013
01.02.2022
25.08.2023
-
10/01/2013 30.09.2017
-
-
321-01-00021-56/2008-11 01/04/2008 321-01-788/2012-11
321-01-159/2012-11
-
-
Magan Agrochemicals, Суботица
-
27
-
-
-
-
28/01/2013
-
-
31.12.2013
321-01-00021-57/2008-11 31/03/2008
-
-
30.09.2017
-
25/02/2013 31.12.2013
-
321-01-158/2012-11
20/12/2012 321-01-236/2013-11
-
1
537.
2
Metod WG
kaptan
538.
Flint plus
539.
3
4
800 g/kg
Galofungin
kaptan +
trifloksistrobin
karbendazim
600 + 40
gkg
500 g/kg
540.
Galofungin 500 SC
karbendazim
500 g/kg
541.
Alert S
karbendazim +
flusilazol
250 + 125
g/l
542.
Robi 50 WG
kresoksim-metil
500 g/kg
543.
Ardent 50 SC
kresoksim-metil
500 g/kg
544.
545.
Stroby DF
Crystal 250 SC
kresoksim-metil
kvinoksifen
500 g/kg
250 g/l
546.
Revus 250 SC
mandipropamid
250 g/l
547.
Dithane DG neotec
mankozeb
750 g/kg
548.
549.
Nota 75 WG
Penncozeb WG
mankozeb
mankozeb
750 g/kg
750 g/kg
550.
Titular 75 WDG
mankozeb
750 g/kg
551.
Bevesan 45 M
mankozeb
800 g/kg
552.
Caiman
mankozeb
800 g/kg
553.
Dithane M 45
mankozeb
800 g/kg
554.
Mankogal 80
mankozeb
800 g/kg
555.
Mankosav 80 WP
mankozeb
800 g/kg
556.
557.
Pinozeb M 45
Prevent 80 WP
mankozeb
mankozeb
800 g/kg
800 g/kg
5
Galenika-Fitofarmacija,
Земун у сарадњи са
Kwizda Agro, Austria
Bayer CropSciences,
Deutschland
Galenika Fitofarmacija,
Земун
Galenika Fitofarmacija,
Земун
DuPont International
Operations,
Swidzetland
Agro-Care, China
Agrointer, Бегеч
Makhteshim Chemical
Works, Israel
BASF SE, Deutschland
Dow AgroSciences,
Austria
Syngenta Crop
Protection, Switzerland
Dow AgroSciences,
Austria
Indofil Industries, India
United Phosphorus,
Great Britain
6
-
7
321-01-1609/2010-11
Bayer, Београд
-
8
21/11/2011
9
-
321-01-00049-414/2007- 27/12/2007 321-01-933/2011-11
11
321-02-1-37/2004-11
07/10/2004
-
10
-
11
01.11.2021
08/02/2012 27.12.2017
-
12
-
-
30.06.2014
-
321-02-00020-609/2005- 31/01/2006 321-01-1148/2011-11 30/12/2011 30.06.2015
11
DuPont SRB, Београд 3508/2
23/08/2002 321-01-01558/2011- 05/03/2012 23.08.2013
11
-
-
Magan Agrochemicals, Суботица
BASF-Srbija, Београд
Dow AgroSciences,
Београд
Syngenta-Agro,
Београд
Dow AgroSciences,
Београд
Agrolink, Београд
Vins 2000, Београд
321-01-00003-1/2009/11 30/04/2009 321-01-1108/2011-11 05/11/2012 30.04.2019
-
321-02-00020-28/2005/11 16/05/2005 321-01-237/2013-11
28/02/2013 31.12.2014
-
17/10/2013
31.12.2013
05/09/2005 321-01-1154/2011-11 21/03/2012 30.06.2014
-
25/12/2008 321-02-00964/ 201111
07/07/2004 321-01-00235/201211
28/08/2013
10/04/2007 321-01-942/2012-11
26/10/2011 31.12.2017
-
18/10/2012 07.07.2014
-
20.08.2023
20/12/2012 10.04.2017
-
321-01-1067/2013-11
321-02-00020-307/200511
321-01-00021-466/200811
321-02-00001-100/200406
321-01-1239/2013-11
321-01-00049-16/ 200711
Agria RSL, Сремска
321-01-353/2013-11
15/05/2013
Митровица
CNCCJC, China
BV Komerc, Нови Сад 321-02-00001-16/2004-11 07/02/2005 321-01-01414/201111
Arysta LifeScience,
Agrovojvodina Kom- 321-01-00049-34/2007-11 09/02/2007
France
ercservis, Суботица
Dow AgroSciences,
Dow AgroSciences,
321-01-1454/2010-11
11/03/2011 321-01-42/2012-11
Austria
Београд
Galenika Fitofarmacija,
321-01-00714/2009-11
31/12/2009 321-01-985/2011-11
Земун
Chemical Agrosava,
321-01-3-142/2009-11
21/07/2009 321-01-1222/2011-11
Београд
Pinus, Slovenija
Pinus Plus, Нови Сад 321-02-00020-55/2005-11 22/11/2005 321-01-1228/2012-11
Agria SA, Bulgaria
Agria RSL, Сремска
321-01-00049-11/2007-11 19/03/2007 321-01-1334/2013-11
Митровица
Agria SA, Bulgaria
28
-
-
01.05.2023
-
30/10/2012 31.12.2013
-
-
09.02.2017 30.06.2016
30/08/2012 31.12.2013
-
26/12/2011 31.12.2013
-
23/12/2011 21.07.2019
-
08/06/2012 30.06.2013
05/06/2013 19.03.2017
П*
-
1
558.
Vilozeb
mankozeb
4
800 g/kg
5
Willowood, China
559.
Cuprofix 30 MZ
560.
Fantic M
Curzate М WG
562.
Viloksan
563.
Vokal
300 + 120
g/kg
650 + 40
g/kg
400 + 40
g/kg
400 + 40
g/kg
465 + 40
g/kg
United Phosphorus,
Great Britain
Isagro, Italy
561.
mankozeb + bakar iz
Bordovske čorbe
mankozeb +
benalaksil-M
mankozeb +
cimoksanil
mankozeb +
cimoksanil
mankozeb +
cimoksanil
564.
Cymoclean 714 WP mankozeb +
cimoksanil
572 + 142
g/kg
565.
Solace
566.
Acrobat MZ WG
567.
Sphinx MZ
568.
Adut
600 + 90
g/kg
600 + 90
g/kg
600 + 90
g/kg
350 + 350
g/kg
569.
Fylal double
570.
571.
572.
2
3
mankozeb +
cimoksanil
mankozeb +
dimetomorf
mankozeb +
dimetomorf
mankozeb + fosetilaluminijum
mankozeb + fosetilaluminijum
Ridomil gold MZ 68 mankozeb +
WG
metalaksil-M
Silueta
mankozeb +
propamokarbhidrohlorid
Akord plus
mankozeb +
tebukonazol
573.
Valis M
574.
Electis 75 WG
575.
576.
Karathane gold 350
EC
Promesa plus
577.
Polyram DF
350 + 350
g/kg
640 + 40
g/kg
301,6 + 248
g/l
640 + 37,5
g/kg
mankozeb + valifenal 600 + 60
g/kg
mankozeb + zoksamid 667 + 83
g/kg
meptildinokap
350 g/l
metalaksil-M +
hlorotalonil
metiram
805 + 400
g/l
700 g/kg
6
Agrimatco group
Dipkom, Нови Сад
Vins 2000, Београд
7
321-01-1963/2010-11
8
12/10/2011
9
-
321-01-00604/2010-11
17/12/2010 321-01-1175/2011-11 24/02/2012 01.12.2020
-
Pinus Plus, Нови Сад
321-01-00021-225/2008- 04/12/2008 321-01-1500/2011-11 22/02/2012 04.12.2018
11
DuPont SRB, Београд 321-01-1455/2013-11
08/11/2013
31.12.2013
-
DuPont International
Operations, Switzerland
Willowood, China
Agrimatco group
Dipkom, Нови Сад
Galenika-Fitofarmacija,
Земун у сарадњи са
Kwizda Agro, Austria
Almandine
Magan-Yu,Суботица
Corporation,
Switzerland
Nufarm, Austria
Delta Agrar, Београд
-
12
-
24/05/2011
30.06.2016
-
321-01-00843/2009-11
05/08/2010 321-01-1135/2011-11 20/02/2012 31.03.2018
-
321-01-49/2012-11
28/01/2013
15.01.2023
-
321-01-00003-112/2009- 22/05/2009 321-01-1623/2011-11 06/06/2013 30.09.2018
11
BASF-Srbija, Београд 321-01-3-256/2009-11
05/08/2009 321-01-954/2013-11 04/12/2013 05.08.2019
-
-
-
11
01.10.2021
321-01-1961/2010-11
BASF Agro,
Switzerland
Makhteshim Chemicals Magan AgrocheWorks, Israel
micals, Суботица
Galenika Fitofarmacija,
Земун у сарадњи са
Kwizda Agro, Austria
Cheminova, Spain
CHA Agro, Београд
-
10
-
-
-
321-01-1094/2011-11
16/01/2012 321-01-965/2012-11
15/03/2013 02.01.2022
-
321-01-1609/2011-11
19/06/2012 321-01-01494/ 201211
09/11/2012 01.06.2021
-
321-01-205/2012-11
29/03/2013
-
-
20.03.2023
-
Syngenta Crop
Syngenta-Agro,
Protection, Switzerland Београд
Galenika-Fitofarmacija,
Земун
321-02-00001-12/2004-06 21/06/2004 321-01-645/ 2012-11
14/11/2012 21.06.2014
-
321-01-00049-15/2007-11 14/03/2007 321-01-01062/201311
29/10/2013 14.03.2017
-
Galenika Fitofarmacija,
Земун у сарадњи са
Kwizda Agro, Austria
Isagro, Italy
Pinus Plus, Нови Сад
321-01-00842/2009-11
02/08/2010 321-01-1063/2011-11 14/05/2012 31.03.2018
-
321-01-3-279/2009-11
12/11/2009 321-01-1171/2012-11 08/06/2012 12.11.2019
-
Galenika-Fitofarmacija, 321-02-00023-94/2006-11 31/07/2006 321-01-01714/2011- 05/03/2011 31.07.2016
Земун
11
BASF-Srbija, Београд 321-01-1099/2012-11
19/06/2012 321-01-1099/2012-11 10/09/2012 20.09.2021
-
08/02/2012 321-01-1702/2011-11 15/07/2013 01.02.2022
-
27/05/2013
-
Gowan, Portugal
Dow AgroSciences,
Austria
Galenika Fitofarmacija,
321-01-1702/2011-11
Земун
BASF SE, Deutschland BASF-Srbija, Београд 321-01-349/2013-11
29
-
-
31.12.2013
-
1
578.
2
Cabrio top
Caramba EC
Vivando
3
metiram +
piraklostrobin
metkonazol
metrafenon
4
550 + 50
g/kg
60 g/l
500 g/l
579.
580.
581.
Systhane 12 E
miklobutanil
120 g/l
582.
Systhane 240 EC
miklobutanil
240 g/l
583.
Postalon 90 SC
miklobutanil +
kvinoksifen
45 + 45 g/l
584.
Crveno ulje
parafinsko ulje +
bakar iz bakar(I)oksida
550 + 100
g/l
585.
Modro ulje
586.
Plavo ulje
587.
Vеktafid S
588.
Topas 100 EC
parafinsko ulje +
bakar iz bakar(II)hidroksida
parafinsko ulje +
bakar iz bakaroksihlorida
parafinsko ulje +
sumpor iz kalcijum
polisulfida
penkonazol
589.
Acanto plus
pikoksistrobin +
ciprokonazol
590.
591.
Retengo
Opera
592.
Botrystock
piraklostrobin
piraklostrobin +
epoksikonazol
pirimetanil
593.
Mythos
pirimetanil
300 g/l
594.
Pehar
pirimetanil
400 g/l
595.
Pyrus 400 SC
pirimetanil
400 g/l
5
6
7
BASF SE, Deutschland BASF-Srbija, Београд 321-01-1800/2011-11
8
28/12/2012
9
-
BASF SE, Deutschland BASF-Srbija, Београд 321-01-01132/2010-11
26/01/2011 321-01-780/2011-11
BASF SE, Deutschland BASF-Srbija, Београд 321-01-00003-266/2009- 15/07/2009 321-01-784/2011-11
11
Dow AgroSciences,
Dow AgroSciences,
6/0-03-0006/002
20/04/1999 321-01-39/2012-11
Austria
Београд
Dow AgroSciences,
Dow AgroSciences,
321-01-774/2012-11
19/12/2012
Austria
Београд
Dow AgroSciences,
Agromarket,
321-01-1830/2011-11
15/01/2013
Austria
Крагујевац
10
-
11
31.12.2013
12
-
18/01/2013 15.01.2021
21/01/2013 31.12.2018
-
17/08/2012 31.12.2014
-
-
10.12.2022
-
-
22.05.2022
-
03/12/2013 31.03.2014
-
Herbos Fitofarmacija,
Нови Сад у сарадњи
са Zorka Klotild Agrotehnohem, Суботица и
Јugo-hem, Лесковац
550 + 100g/l Genera, Hrvatska
Genera, Београд
321-02-00012-274/2003- 24/06/2004 321-01-75/2012-11
06
321-01-792/2012-11
21/12/2012
20.11.2022
-
700 + 100
g/l
Galenika-Fitofarmacija,
Земун
321-01-1169/2009-11
15/11/2010 321-01-1060/2011-11 15/05/2012 10.11.2020
-
869 + 200
g/l
Corax Bioner, Hungary Magan-YU, Суботица 321-01-1631/2011-11
08/02/2012
-
-
07.12.2019
-
24/12/2012
-
-
31.12.2013
-
17/05/2010 321-01-1619/2011-11 10/10/2013 31.12.2013
-
BASF-Srbija, Београд 321-01-428/2012-11
24/12/2012 321-01-350/2013-11 28/05/2013 10.12.2022
BASF-Srbija, Београд 321-01-00021-450/2008- 06/11/2008 321-01-1109/2012-11 27/02/2013 06.11.2018
11
Stockton, Београд
321-01-00049-84/2007-11 24/08/2007 321-01-1186/2012-11 03/05/2012 30.09.2016
-
100 g/l
Syngenta Crop
Protection, Switzerland
200 + 80 g/l Du Pont International
Operations,
Swidzetland
200 g/l
BASF SE, Deutschland
133 + 50 g/l BASF SE, Deutschland
300 g/l
-
Syngenta-Agro,
321-01-7/2012-11
Београд
DuPont SRB, Београд 321-01-01125/2009-11
Stockton
Chemical,USA
Bayer CropSciences,
Bayer, Београд
Deutschland
Galenika-Fitofarmacija,
Земун
Agriphar, Belgium
Agromarket,
Крагујевац
30
321-01-1858/2011-11
21/06/2012
-
-
-
-
-
31.12.2013
-
321-01-00003-73/2009-11 29/01/2009 321-01-1136/2011-11 27/02/2012 31.12.2018
-
321-02-00023-85/2006-11 14/12/2006 321-01-1365/2012-11 07/12/2012 14.12.2016
-
1
596.
Clarinet
2
4
5
150 + 50 g/l Bayer CropSciences,
Deutschland
400 g/l
Nufarm, Austria
6
Bayer, Београд
7
321-01-1160/2012-11
Lentos 400
3
pirimetanil +
flukvinkonazol
prohloraz
597.
Delta Agrar, Београд
-
598.
Mirage 45 EC
prohloraz
450 g/kg
599.
Spartak 45 EC
prohloraz
Magan Agrochemicals, Суботица
Timings, Beograd
321-01-00021-297/2008- 23/12/2008 321-01-1612/2011-11 06/06/2013 30.09.2018
11
321-02-00001-27/2004-11 17/08/2004 321-01-1371/2011-11 07/08/2013 30.06.2014
321-01-00021-87/2008-11 12/02/2008
-
-
31.12.2017
-
600.
Octave
prohloraz
Bayer, Београд
321-01-1156/2012-11
-
-
31.12.2013
-
601.
Bumper P 490 EC
Zamir 400 EW
603.
Mystic pro 500 EC
Magan Agrochemicals, Суботица
Magan Agrochemicals, Суботица
Delta Agrar, Београд
321-02-00023-300/2006- 14/12/2006 321-01-282/2013-11 26/08/2013 14.12.2016
11
321-02-00023-293/2006- 15/01/2007 321-01-1561/2013-11 08/10/2013 30.06.2014
11
321-01-1567/2010-11
07/03/2011 321-01-278/2011-11 03/11/2011 31.03.2018
-
602.
604.
Talendo
prohloraz +
propikonazol
prohloraz +
tebukonazol
prohloraz +
tebukonazol
prokvinazid
DuPont SRB, Београд 321-02-00020-311/2005- 14/03/2006 321-01-1677/2011-11 22/03/2012 31.12.2015
11
-
605.
Balb
606.
Previcur 607 SL
607.
Proplant 722 SL
608.
Rasadlek 607 SL
609.
Rival 607 SL
610.
Consento
611.
Kardinal plus
612.
Infinito SC
613.
Previcur energy
614.
Fuzija
propamokarbhidrohlorid
propamokarbhidrohlorid
propamokarbhidrohlorid
propamokarbhidrohlorid
propamokarbhidrohlorid
propamokarbhidrohlorid +
fenamidon
propamokarbhidrohlorid +
fluazinam
propamokarbhidrohlorid +
fluopikolid
propamokarbhidrohlorid + fosetilaluminijum
propamokarbhidrohlorid +
hlorotalonil
Irvita Plant Protection,
Netherlands Antilles
450 g/kg
Sinochem Ningbo,
China
500 g/kg
Bayer CropSciences,
Deutschland
400 + 90 g/l Irvita Plant Protection,
Netherlands Antilles
267 + 133 Makhteshim Chemicals
g/l
Works, Israel
300 + 200 Nufarm, Austria
g/l
200 g/l
Du Pont International
Operations,
Swidzetland
722 g/l
Galenika-Fitofarmacija,
Земун
722 g/l
Bayer CropSciences,
Deutschland
722 g/l
Agriphar, Belgium
722 g/l
722 g/l
Chemical Agrosava,
Београд
Agria SA, Bulgaria
375 + 75 g/l Bayer CropSciences,
Deutschland
Bayer, Београд
Agromarket,
Крагујевац
Agriа RSL, Сремска
Митровица
Bayer, Београд
-
8
05/10/2012
23/09/2013
9
-
321-02-00023-64/2006-11 06/02/2007 321-01-01604/201111
321-01-3/2012-11
11/06/2012
-
10
-
11
31.12.2013
30/10/2013 06.02.2017
-
-
-
30.12.2013
-
321-02-00023-128/2006- 31/07/2006 321-01-1518/2011-11 19/01/2012 31.03.2016
11
321-02-00001-212/2005- 26/05/2005
31.12.2014
11
321-02-00020-315/2005- 27/01/2006 321-01-354/2013-11 25/04/2013 31.12.2015
11
321-01-4/2012-11
21/06/2012
31.12.2013
-
321-01-01961/2011-11
27.08.2022
-
-
-
Galenika Fitofarmacija,
Земун
625 + 62,5
g/l
Bayer CropSciences,
Deutschland
Bayer, Београд
321-01-00003-240/2009- 17/07/2009 321-01-945/2012-11
11
18/05/2012 17.07.2019
-
530 + 310
g/l
Bayer CropSciences,
Deutschland
Bayer, Београд
321-02-00001-106/2004- 05/05/2005 321-01-00005/201211
11
24/05/2012 30.12.2013
-
375 + 375
g/l
Galenika-Fitofarmacija,
Земун
321-01-00049-67/2007-11 13/03/2007 321-01-1603/2013-11 02/12/2013 30.06.2016
-
31
-
-
470 + 100
g/l
-
02/08/2013
-
12
-
1
615.
2
Bumper 25 EC
3
propikonazol
4
250 g/l
616.
617.
Presing
Tilt 250 EC
propikonazol
propikonazol
618.
Taurus
propikonazol
619.
Artea 330 EC
620.
Nomad Mec
621.
Nijansa WG
propikonazol +
ciprokonazol
propikonazol +
tebukonazol
propineb
622.
Antracol WP 70
propineb
623.
Antracol 70 WG
propineb
624.
Vokal P
propineb +
cimoksanil
625.
Feniks
626.
Cosavet 80 DF
smeša primarnog i
sekundarnog kalijum
fosfita + hlorotalonil
sumpor
6
Magan Agrochemicals, Суботица
250 g/l
250 g/l
Syngenta-Agro,
Београд
250 g/l
Agromarket,
Крагујевац
250 + 80 g/l Syngenta Crop
Syngenta-Agro,
Protection, Switzerland Београд
300 + 200 August, Rusija
Alians Chemicals,
g/l
Сомбор
650 g/kg
Galenika Fitofarmacija,
Земун у сарадњи са
Kwizda Agro, Austrija
700 g/kg
Bayer CropSciences,
Bayer, Београд
Deutschland
700 g/kg
Bayer CropSciences,
Bayer, Београд
Deutschland
470 + 45
Galenika Fitofarmacija,
g/kg
Земун у сарадњи са
Kwizda Agro, Austrija
583 g/l +
Luxembourg, Israel
Luxembourg, Београд
250 g/l
627.
Kolosul
sumpor
800 g/kg
628.
629.
Kossan WG
Kumulus DF
sumpor
sumpor
800 g/kg
800 g/kg
630.
sumpor
800 g/kg
631.
Microthiol special
dispers
Thiovit jet WG
sumpor
800 g/kg
632.
Webesan
sumpor
800 g/kg
633.
634.
Webesan WG
Wetsul
sumpor
sumpor
800 g/kg
800 g/kg
635.
Sumpor prah F
sumpor
990 g/kg
800 g/kg
5
Irvita Plant Protection,
Netherlands Antilles
Župa, Крушевац
Syngenta Crop
Protection, Switzerland
Shangai Mio, China
Sulfur Mills, India
Chemical Agrosava,
Београд
-
7
321-01-01130/2009-11
8
9
10
11
31/12/2009 321-01-1376/2011-11 18/10/2011 31.12.2013
321-02-00001-63/2004-06 22/06/2004 321-01-1509/2011-11 07/12/2012 31.12.2014
321-01-137/2011-11
21/07/2011 321-01-643/2012-11 26/10/2012 31.12.2013
-
321-01-850/2012-11
17/07/2013
10.07.2023
-
321-01-340/2011-11
27/09/2011 321-01-649/2012-11
15/01/2013 31.12.2013
-
321-01-1954/2011-11
20/11/2012 321-01-1013/2013-11 27/05/2013 15.11.2022
-
321-01-1943/2010-11
01/03/2011 321-01-1142/2011-11 29/12/2011 25.02.2021
-
321-01-1268/2013-11
10/09/2013
31.12.2013
-
31-01-3-326/2009-11
02/11/2009 321-01-1406/2011-11 24/07/2012 02.11.2019
-
321-01-1818/2010-11
25/02/2011 321-01-1144/2011-11 29/12/2011 30.06.2019
-
-
-
321-01-00003-42/2009-11 27/08/2009 321-01-61/2011-11
321-02-00001-230/2004- 22/02/2005 321-1-25/2010-11
11
Zorka-Zaštita bilja,
321-02-00012-22/2003-04 05/06/2003 321-02-00023Шабац
24/2006-11
Pinus, Slovenija
Pinus Plus, Нови Сад 321-02-00020-61/2005-11 22/11/2005 321-01-1260/2011-11
BASF SE, Deutschland BASF-Srbija, Београд 321-02-00012-23/ 2003- 05/06/2003 321-01-877/2011-11
04
United Phosphorus,
Vins 2000, Београд
321-02-00012-347/2003- 20/05/2004 321-01-1177/2011-11
Great Britain
06
Syngenta Crop
Syngenta-Agro,
321-02-00001-224/2004- 22/03/2005 321-01-00902/ 2011Protection, Switzerland Београд
11
11
CNCCJC, China
BV Komerc, Нови Сад 321-01-00049-421/2007- 26/09/2007
11
CNCCJC, China
BV Komerc, Нови Сад 321-01-00021-46/2008-11 30/01/2008 321-01-1401/2011-11
Azufrera y Fertilizantes Chemical Agrosava,
321-01-1328/2010-11
04/10/2012
Pallares, Spain
Београд
Zorka-Zaštita bilja,
321-02-00023-44/2006-11 01/03/2006
Шабац
32
12
-
-
-
27/06/2012 27.08.2019
-
10/02/2010 31.12.2014
-
28/03/2006 30.09.2015
-
09/10/2013 30.06.2015
18/01/2013 31.12.2013
-
20/02/2012 20.05.2014
-
30/09/2011 31.12.2014
-
-
30.09.2016
-
09/10/2013 30.01.2018
01.10.2022
-
-
30.09.2015
-
1
636.
2
Akord
3
tebukonazol
4
250 g/l
637.
Akord WG
tebukonazol
250 g/l
638.
Folicur 250 EW
tebukonazol
250 g/l
639.
Mystik 250 EC
tebukonazol
250 g/l
640.
Orius 25 EW
tebukonazol
250 g/l
641.
642.
643.
Riza 250 EW
Tebusha 25% EW
Bounty
tebukonazol
tebukonazol
tebukonazol
644.
645.
Buzz ultra DF
Mirador forte
646.
Prosaro 250 EC
647.
Antre
648.
Antre plus
649.
Luna experience
650.
Falcon EC 460
tebukonazol
tebukonazol +
azoksistrobin
tebukonazol +
protiokonazol
tebukonazol +
karbendazim
tebukonazol +
karbendazim
tebukonazol +
fluopiram
tebukonazol +
triadimenol +
spiroksamin
tetrakonazol
tiofanat-metil
651.
652.
Eminent 125 ME
Galofungin T
5
6
Galenika Fitofarmacija,
Земун
Galenika Fitofarmacija,
Земун у сарадњи са
Kwizda Agro, Austria
Bayer CropSciences,
Bayer, Београд
Deutschland
Nufarm, Austria
Delta Agrar Београд
Irvita Plant Protection,
Netherlands Antilles
250 g/l
Cheminova, Denmark
250 g/l
Sharda, India
430 g/l
Rotam Agrochemical,
Hong Kong
750 g/kg
Sulphur Mills, India
100 + 60 g/l Irvita Plant Protection,
Netherlands Antilles
125 + 125 Bayer CropSciences,
g/l
Deutschland
167 + 133 Galenika Fitofarmacija,
g/l
Земун
167 + 133 Galenika Fitofarmacija,
g/l
Земун
200 + 200 Bayer CropSciences,
g/l
Deutschland
167 + 43 + Bayer CropSciences,
20 g/l
Deutschland
125 g/l
450 g/kg
7
8
9
10
11
321-02-00001-227/2004- 20/04/2005 321-01-427/2011-11 22/12/2011 31.03.2015
11
321-01-00844/2009-11
03/08/2010 321-01-1064/2011-11 15/05/2012 31.12.2018
12
-
321-01-00021-176/2008- 24/06/2008 321-01-1968/2010-11 06/12/2011 24.06.2018
11
321-01-00021-291/2008- 19/08/2008 321-01-69/2011-11
12/12/2011 31.03.2018
11
321-02-00001-95/2004-06 27/10/2004 321-01-1352/2011-11 20/04/2012 30.06.2014
-
321-01-1955/2010-11
321-01-00771/2009-11
321-01-1252/2013-11
21/07/2011 321-01-1904/2011-11 14/02/2012 31.08.2019
20/09/2010 321-01-89/2013-11
23/01/2013 30.06.2019
08/10/2013
01.10.2023
-
321-01-1507/2013-11
321-01-474/2012-11
16/10/2013
08/10/2013
10.10.2023
01.10.2023
-
24/11/2011 10.03.2019
-
321-01-00049-42/2007-11 20/02/2007 321-01-01049/2011- 03/10/2011 20.02.2017
11
321-01-00805/2009-11
12/05/2010 321-01-1139/2011-11 21/11/2011 31.03.2015
-
Bayer, Београд
321-01-1566/2013-11
-
Bayer, Београд
321-01-00003-83/2009-11 09/07/2009 321-01-934/2011-11
Magan Agrochemicals, Суботица
CHA Agro, Београд
Shardaserb, Београд
Mantis, Нови Сад
Agrolink, Београд
Magan Agrochemicals, Суботица
Bayer, Београд
-
-
321-01-00003-12/2009-11 10/03/2009 321-01-928/2011-11
16/10/2013
-
-
-
05.10.2023
-
-
-
02/02/2012 09.07.2019
-
Isagro, Italy
Magan-Yu,Суботица
Galenika Fitofarmacija,
Земун
321-01-1004/2012-11
28/05/2013
321-01-00021-59/2008-11 11/11/2008 321-01-01061/201111
321-01-3-271/2009-11
04/09/2009
-
-
30.06.2019
-
321-01-1025/2012-11
02/04/2013
-
-
15.03.2023
-
321-01-00094/2010
22/01/2010 321-01-1423/2011-11 09/02/2012 31.12.2013
-
653.
Funomil
tiofanat-metil
700 g/kg
Ningbo Tide, China
654.
Escorta plus
Zato 50 WG
310 + 182
g/kg
500 g/kg
Shangai Mio, China
655.
tiofanat-metil +
epoksikonazol
trifloksistrobin
656.
Sphere
657.
Alios
trifloksistrobin +
ciprokonazol
tritikonazol
375 + 160
g/l
300 g/l
Bayer CropSciences,
Deutschland
Bayer CropSciences,
Deutschland
BASF Agro,
Switzerland
Agromarket,
Крагујевац
Agromarket,
Крагујевац
Bayer, Београд
Bayer, Београд
321-02-00023-112/2006- 23/08/2006 321-01-17736/201111
11
BASF-Srbija, Београд 321-01-320/2010-11
17/12/2010 321-01-945/2013-11
33
31.12.2013
30/12/2011 30.09.2018
-
15/06/2012 23.08.2016
-
24/09/2013 31.01.2017
-
4) ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ СЕМЕНА
Бр.
Назив средства
за заштиту биља
Активна супстанца
назив
садржај
Скраћено пословно име
заступника, односно
произвођача
представника
5
6
Agrovojvodina
Komerc-servis,
Суботица у сарадњи
са Zorka Klotild
Agrotehnohem,
Суботица
Syngenta Crop
Syngenta-Agro,
Protection, Switzerland Београд
VST Hemovet, Нови
Сад
Galenika
Fitofarmacija, Земун
Syngenta Crop
Syngenta-Agro,
Protection, Switzerland Београд
Syngenta Crop
Syngenta-Agro,
Protection, Switzerland Београд
Cheminova, Denmark CHA Agro, Београд
1
658.
2
Difenol 030 FS
3
difenokonazol
4
30 g/l
659.
Dividend M 030 FS
difenokonazol
30 g/l
660.
Semenazol
difenokonazol
30 g/l
661.
Sekvenca 030 FS
difenokonazol
30 g/l
662.
Maxim 025 FS
fludioksonil
25 g/l
663.
Maxim XL 035 FS
25 + 10 g/l
664.
Vincit F
665.
Merpan 48 FS
fludioksonil +
metalaksil-M
flutriafol +
tiabendazol
kaptan
666.
667.
668.
Bevevax
Vitavax 200 FF
Fužiton
karboksin + tiram
karboksin + tiram
mankozeb
Makhteshim Chemical
Works, Israel
200 + 200 g/l CNCCJC, China
200 + 200 g/l Chemtura, Netherland
430 g/l
Timings, Београд
669.
Mankogal FS
mankozeb
430 g/l
670.
Mankoseed
mankozeb
671.
672.
Bevesan 60 S
Mankogal S
mankozeb
mankozeb
673.
Raxil star
674.
Apron XL 350 ES
protiokolazol +
tebukonazol +
fluopiram
metalaksil-M
250 + 25 g/l
480 g/kg
Galenika
Fitofarmacija, Земун
430 g/l
Chemical Agrosava,
Београд
600 g/kg
CNCCJC, China
600 g/kg
Galenika
Fitofarmacija, Земун
100 + 60 + 20 Bayer CropSciences,
g/l
Deutschland
350 g/l
Magan Agrochemicals,
Суботица
BV Komerc, Нови Сад
Mantis, Нови Сад
-
Решење
Решење
о регистрацији
о измени и допуни регистрације
важи до
број
датум
број
датум
7
8
9
10
11
321-01-00833/2009-11
05/07/2010
31.12.2017
321-01-339/2011-11
Решење
условно
важи до
12
-
19/01/2012 321-01-00644/ 2012- 14/11/2012 31.12.2013
11
321-01-00049-396/2007- 26/11/2007 321-01-848/2011-11 31/01/2012 26.11.2017
11
321-01-280/2012-11
18/09/2012
18.09.2022
-
321-01-21-139/2008-11
27/06/2008 321-01-00916/ 2011- 30/09/2011 30.09.2017
11
321-02-00001-15/2004-11 23/08/2004 321-01-00911/ 2011- 27/09/2011 23.08.2014
11
321-01-1725/2011-11
15/11/2012 31.12.2013
-
321-01-3-19/2009-11
-
09/04/2009 321-01-1562/2013-11 28/08/2013 31.12.2018
-
321-01-1472/2013-11
04/11/2013
321-01-1940/2011-11
24/09/2013
321-02-00012-331/2003- 09/08/2004
06
321-01-714/2009-11
07/05/2012
-
321-01-01204/2009-11
-
-
-
-
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
-
-
-
31.12.2013
-
10/08/2010 321-01-1223/2011-11 17/09/2012 30.06.2016
-
BV Komerc, Нови Сад 321-02-00001-17/2004-11 20/08/2004 321-01-712/2009-11
07/05/2012 -
-
31.12.2013
31.12.2013
-
Bayer, Београд
-
28.02.2015
-
321-02-00001-11/2004-11 23/08/2004 321-01-00913/ 2011- 27/09/2011 23.08.2014
11
-
Syngenta Crop
Syngenta-Agro,
Protection, Switzerland Београд
34
321-01-530/2012-11
23/05/2013 -
1
675.
2
Orius 2 WS
3
tebukonazol
4
20 g/kg
676.
Akord 025 FS
tebukonazol
25 g/l
677.
Akord 060 FS
tebukonazol
678.
Akord 060 OD
tebukonazol
679.
Defender
tebukonazol
680.
Gizmo 60 FS
tebukonazol
681.
Orius 6 FS
tebukonazol
682.
Raxil 060 FS
tebukonazol
683.
Tebukon 60 FS
tebukonazol
684.
685.
Tebusha 6% FS
Tycoon
tebukonazol
tebukonazol
686.
Certicor 050 FS
687.
Lamardor FS 400
688.
Triticit
689.
Maxim quatro 382
FS
690.
Royal FLO
tebukonazol +
metalaksil
tebukonazol +
protiokonazol
tiabendazol +
flutriafol
tiabendazol +
fludioksonil +
metalaksil-M +
azoksistrobin
tiram
691.
Real 200 FS
tritikonazol
5
6
Irvita Plant Protection, Magan Agrochemicals,
Netherlands Antilles
Суботица
огранак Celsius,
Netherland
Galenika
Fitofarmacija, Земун
Galenika
Fitofarmacija, Земун
Galenika
Fitofarmacija, Земун
VST Hemovet, Нови
Сад
Nufarm, Austria
Delta Agrar Београд
7
8
9
10
11
321-02-00020-64/2005-11 25/07/2005 321-01-1559/2013-11 23/09/2013 30.06.2014
321-01-00049-398/200711
60 g/l
321-01-00049-397/200711
60 g/l
321-02-00023-140/200611
60 g/l
321-01-00021-396/200811
60 g/l
321-01-00003-273/200911
60 g/l
Irvita Plant Protection, Magan Agrochemicals, 321-02-00012-303/2003Netherlands Antilles
Суботица
06
60 g/l
Bayer CropSciences, Bayer, Београд
321-01-1146/2012-11
Deutschland
60 g/l
Sinochem Ningbo,
Agromarket,
321-01-54/2011-11
China
Крагујевац
60 g/l
Sharda, India
Shardaserb, Београд
321-01-91/2011-11
60 g/l
Stockton
Stockton, Београд
321-02-00020-350/2005Chemical,USA
11
30 + 20 g/l
Syngenta Crop
Syngenta-Agro,
321-01-01750/2011-11
Protection, Switzerland Београд
150 + 250 g/l Bayer CropSciences, Bayer, Београд
321-01-00049-262/2007Deutschland
11
25 + 25 g/l
CNCCJC, China
BV Komerc, Нови Сад 321-02-00020-6/2005-11
300 + 37,5 + Syngenta Crop
Syngenta-Agro,
30 + 15 g/l
Protection, Switzerland Београд
480 g/l
Crompton, Netherland Mantis, Нови Сад
200 g/l
BASF Agro,
Switzerland
BASF-Srbija, Београд
35
321-01-1031/2011-11
16/10/2007
-
-
12
-
16.10.2017 31.10.2015
16/10/2007 321-01-1059/2011-11 30.12.2011 16.10.2017
-
31/07/2006 -
-
31.07.2016
-
31/07/2008 321-01-862/2011-11
02/12/2011 31.07.2017
-
05/05/2009 321-01-1614/2011-11 22/02/2012 05.05.2019
-
23/08/2004 321-01-1560/2013-11 23/09/2013 30.06.2014
-
24/05/2013
-
-
31.12.2013
-
17/06/2011
-
-
31.03.2019
-
11/11/2011 321-01-88/2013-11 23/01/2013 01.11.2021
03/03/2006 321-01-1184/2011-11 03/05/2012 31.12.2014
-
08/10/2012
01.10.2022
-
20/11/2007 321-01-1412/2011-11 24/07/2012 20.11.2017
-
25/07/2005 321-01-1394/2011-11 од 25/03/2013
12/03/2012
-
31.12.2014
-
12.03.2022
-
13/06/2007 23.12.2013
-
25/09/2013 14.04.2014
-
-
321-02-00012-120/2003- 23/12/2003 321-02-00049-246/
04
2007-11
321-01-00049-404/2007- 06/11/2007 321-01-946/2013-11
11
-
-
5) ИНСЕКТИЦИДИ
Активна супстанца
Бр.
Назив средства
за заштиту биља
1
692.
2
Abastate 09 ME
3
abamektin
4
18 g/l
693.
Abastate
abamektin
18 g/l
694.
Abastate
abamektin
18 g/l
695.
Abastate EW
abamektin
18 g/l
696.
Abastate ME
abamektin
18 g/l
697.
Armada
abamektin
18 g/l
698.
Gat Vertis 1,8 CS
abamektin
18 g/l
699.
Invert EW
abamektin
18 g/l
700.
Kraft 1,8 EW
abamektin
18 g/l
701.
Romectin
abamektin
18 g/l
702.
Vertigo 1,8 EC
abamektin
18 g/l
703.
Vertimec 018 EC
abamektin
18 g/l
704.
Tervigo 020 SC
abamektin
20 g/l
705.
Afinex
acetamiprid
200 g/kg
706.
Bevespilan
acetamiprid
200 g/kg
707.
Doricid 20 SP
acetamiprid
200 g/kg
назив
садржај
Скраћено пословно име
произвођача
заступника, односно
представника
Gat
Microencapsulation,
Austria
Celsius, Netherland
Cheminova,
Denmark
Rotam
Agrochemical, Hong
Kong
Almandine
Corporation,
Switzerland
Syngenta Crop
Protection,
Switzerland
Syngenta Crop
Protection,
Switzerland
Sinochem Ningbo,
China
CNCCJC, China
BV Komerc, Нови
Сад
Chemical Agrosava,
Београд
о регистрацији
број
7
321-01-49/2013-11
датум
8
10/04/2013
18/04/2005
-
321-02-00001251/2004-11
321-02-00001251/2004-11
321-01-3-148/2009-11
-
321-01-1825/2011-11
05/06/2012
Agrimatco group
Dipkom, Нови Сад
Gat Microencapsulation, Нови Сад
321-02-00020130/2005-11
321-01-873/2012-11
18/07/2005
Magan Agrochemicals, Суботица
CHA Agro, Београд
321-01-559/2013-11
5
GalenikaFitofarmacija, Земун
GalenikaFitofarmacija, Земун
GalenikaFitofarmacija, Земун
GalenikaFitofarmacija, Земун
GalenikaFitofarmacija, Земун
Willowoоd, China
Решење
6
-
-
о измени и допуни
регистрације
број
датум
9
10
-
Решење
важи до
Решење
условно
важи до
11
01.04.2023
12
-
321-321-011129/2011-11
321-321-011129/2011-11
321-01-273/201111
321-01-308/201211
321-01-1302/201111
321-01-964/201311
22/11/2011
31.03.2015
-
22/11/2011
31.03.2015
-
22/12/2011
16.03.2019
-
31/01/2013
30.05.2022
-
21/08/2012
31.03.2015
-
07/05/2013
19.11.2022
-
06/06/2013
-
-
01.06.2023
-
321-01-1956/2010-11
25/07/2011
07/06/2013
30.04.2019
-
Mantis, Нови Сад
321-01-1254/2013-11
09/10/2013
321-01-266/201311
-
-
01.10.2023
-
MaganYu,Суботица
321-01-78/2011-11
27/12/2011
321-01-231/ 201311
28/02/2013
20.12.2021
-
Syngenta-Agro,
Београд
321-01-1164/ 2012-11
12/04/2013
-
-
31.12.2013
-
Syngenta-Agro,
Београд
321-01-1095/ 2012-11
02/08/2013
-
-
01.08.2023
-
Agromarket,
Крагујевац
BV Komerc, Нови
Сад
321-01-0000324/2009-11
321-01-00021152/2008-11
17/02/2009
321-01-712/201211
321-01-1458/201111
18/01/2013
31.12.2018
-
24/07/2013
26.02.2018
-
Chemical Agrosava,
Београд
321-02-00023296/2006-11
18/10/2006
-
-
31.03.2016
-
-
36
18/04/2005
16/03/2009
13/11/2012
26/02/2008
1
708.
2
Gilan 20 SL
3
acetamiprid
4
200 g/kg
5
Luxembourg, Israel
709.
Kestrel
acetamiprid
200 g/kg
710.
Mospilan 20 SG
acetamiprid
200 g/kg
711.
Tonus
acetamiprid
200 g/kg
712.
Tonus ekstra
acetamiprid
200 g/kg
713.
Volley 20 SP
acetamiprid
200 g/kg
Makhteshim
Chemicals Works,
Israel
Nippon Soda, Japan
преко Sumit Agro,
Japan
GalenikaFitofarmacija, Земун
GalenikaFitofarmacija, Земун
Willowoоd, China
714.
Wizzzaard
acetamiprid
200 g/kg
715.
Zlatospilan SP
acetamiprid
200 g/kg
716.
Rufast E flo
akrinatrin
75 g/l
717.
Fastac forst
alfa-cipermetrin
100 g/l
718.
Bevestak
alfa-cipermetrin
100 g/l
719.
Fastac 10 EC
alfa-cipermetrin
100 g/l
720.
Phostec
aluminijum-fosfid
560 g/kg
721.
Phostoxin kuglice
aluminijum-fosfid
560 g/kg
722.
Phostoxin pelete
aluminijum-fosfid
56,3%
723.
Phostoxin tablete
aluminijum-fosfid
56,3%
724.
Detia gas EX B
aluminijum-fosfid
570 g/kg
725.
Bifenicus
bifentrin
100 g/l
726.
Fobos EC
bifentrin
100 g/l
Stockton
Chemical,USA
BioGenesis, Бачка
Топола у сарадњи
са HI Župa,
Крушевац
Cheminova,
Denmark
BASF Agro,
Switzerland
Pariat, India
BASF Agro,
Switzerland
Shenyang Harvest,
China
Detia-Degesh,
Deutschland
Detia-Degesh,
Deutschland
Detia-Degesh,
Deutschland
Detia-Degesh,
Deutschland
Chemical Agrosava,
Београд
GalenikaFitofarmacija, Земун
6
Luxembourg,
Београд
Magan Agrochemicals, Суботица
7
321-01-1141/2009-11
8
27/12/2010
9
321-01-1240/201111
321-01-238/201311
10
14/03/2012
11
20.12.2020
12
-
321-01-1064/2009-11
02/02/2011
25/02/2013
30.06.2019
-
Delta Agrar, Београд
321-01-0004963/2007-11
02/03/2007
321-01-1660/
2011-11
28/10/2013
02.03.2017
-
-
321-02-00001221/2004-11
321-01-1704/2011-11
18/04/2005
04/01/2012
31.03.2015
-
03/10/2012
321-01-887/201111
-
-
01.10.2022
-
321-01-1139/2012-11
30/08/2013
-
-
31.12.2013
-
08/10/2007
30.09.2016
-
14/11/2013
321-01-1198/201111
-
28/03/2012
-
321-01-00049194/2007-11
321-01-365/2013-11
-
01.11.2023
-
CHA Agro, Београд
321-01-1562/2011-11
01/03/2012
-
-
28.02.2022
-
BASF-Srbija,
Београд
BV Komerc, Нови
Сад
BASF-Srbija,
Београд
Žitozaštita, Београд
321-01-50/2013-11
29/03/2013
-
-
20.03.2023
-
321-02-0001286/2003/06
321-02-00012237/2003-06
321-01-555/2011-11
16/04/2004
321-01-1403/201111
321-01-874/201111
30/01/2013
16.04.2014
-
25/01/2013
26.01.2014
-
20.12.2021
-
Gomađo, Београд
10/10/2008
Gomađo, Београд
321-01-00021174/2008-11
321-01-1569/2011-11
Gomađo, Београд
Agrimatco group
Dipkom, Нови Сад
Stockton, Београд
26/01/2004
22/12/2011
17/10/2011
10.10.2018
-
21/02/2012
321-01-947/201111
-
-
31.12.2013
-
321-01-1570/2011-11
21/02/2012
-
-
31.12.2013
-
Gomađo, Београд
321-01-1179/2009-11
09/06/2011
10/10/2013
01.06.2021
-
-
321-01-1732/2013-11
20/11/2013
321-01-953/201111
-
-
10.11.2023
-
-
321-01-0004989/2007-11
25/12/2007
321-01-1146/201111
23/12/2011
25.12.2017
-
37
1
727.
2
Fobos EW
bifentrin
3
4
100 g/l
728.
Futocid EC
bifentrin
100 g/l
5
GalenikaFitofarmacija, Земун
CNCCJC, China
729.
Pinto
bifentrin
100 g/l
Willowoоd, China
730.
Pinotrin 10 EC
bifentrin
100 g/l
Pinus, Slovenija
731.
Talstar 10 EC
bifentrin
100 g/l
FMC, USA
732.
Tors
bifentrin
100 g/l
733.
Еlisa
buprofezin
440 g/l
734.
Todome 24 SC
735.
Ambarin
buprofezin +
fenpiroksimat
cipermetrin
222,6 +
44,3 g/l
80 g/l
Biesterfeld,
Deutschland
GalenikaFitofarmacija, Земун
Nihon Nohyaku,
Japan
Agriphar, Belgium
736.
Durbin EW
cipermetrin
100 g/l
737.
Cythrin 250 EC
cipermetrin
250 g/l
738.
Durbin 200 EW
cipermetrin
200 g/l
739.
Cipkord 20 EC
cipermetrin
200 g/l
740.
Notikor
cipermetrin
200 g/l
741.
Sucip 20 EC
cipermetrin
200 g/l
742.
Tajfun
cipermetrin
200 g/l
743.
Crna mamba
cipermetrin
200 g/l
744.
Cythrin 500 EC
cipermetrin
500 g/l
745.
Decis 2,5 EC
deltametrin
25 g/l
746.
Futocis EC 2,5
deltametrin
25 g/l
Galenika
Fitofarmacija, Земун
Agriphar, Belgium
Galenika
Fitofarmacija, Земун
Galenika
Fitofarmacija, Земун
Parijat, India
Veterinarski zavod
Subotica, Суботица
Župa, Kruševac
BioGenesis, Бачка
Топола у сарадњи
са Jugo-Hem
Лесковац
Agriphar, Belgium
Bayer CropScience,
Deutschland
Pariat, India
6
BV Komerc, Нови
Сад
Agrimatco group
Dipkom, Нови Сад
Pinus Plus, Нови
Сад
Galenika
Fitofarmacija, Земун
Delta Agrar, Београд
Vins 2000, Београд
Agromarket,
Крагујевац
Agromarket,
Крагујевац
BV Komerc, Нови
Сад
-
Agromarket,
Крагујевац
Bayer, Београд
BV Komerc, Нови
Сад
38
7
321-01-00021304/2008-11
321-01-1174/2012-11
8
21/05/2008
9
321-01-1130/201111
-
10
23/12/2011
11
21.05.2018
12
-
-
31.12.2013
-
321-01-00021151/2008-11
321-01-0004959/2007-11
321-01-1386/2012-11
25/02/2008
321-01-1300/201111
321-01-846/201311
-
13/12/2011
30.09.2017
-
04/04/2013
31.12.2016
-
-
31.12.2013
-
321-01-00003127/2009-11
321-02-0002080/2005-11
321-02-00023147/2006-11
321-01-1022/2013-11
21/04/2009
321-01-333/201111
321-01-989/201111
321-01-1015/201111
-
13/11/2013
31.12.2018
-
23/11/2011
30.09.2015
-
30/01/2012
22.12.2016
-
-
01.07.2023
-
321-01-00021463/2008-11
321-01-0000378/2009-11
02/09/2008
321-01-1141/201111
321-01-1521/201111
23/12/2011
31.03.2018
-
23/07/2012
17.07.2019
-
321-01-00003221/2009-11
321-01-2184/2010-11
09/07/2009
23/12/2011
09.07.2019
-
23/12/2011
31.12.2013
-
23/01/2013
10.01.2017
-
11/11/2009
29.10.2017
30.09.2015
18/01/2008
04.05.2014
-
22/07/2013
321-01-1140/201111
321-01-990/201111
321-01-1380/201111
321-01-1049/200911
321-01-0002124/2008-11
-
321-02-00023294/2006-11
321-01-00049248/2007-11
321-01-0000149/2004-06
321-01-362/2013-11
10/01/2007
-
10.07.2023
-
321-01-969/2013-11
17/10/2013
-
-
01.10.2023
-
321-01-01142/200911
321-02-00023273/2006-11
31/12/2009
321-0101410/2011-11
321-01-1405/201111
24/05/2002
31.12.2013
-
09/10/2013
20.09.2016
-
15/07/2013
26/04/2007
09/01/2013
14/10/2005
22/12/2006
05/07/2013
17/07/2009
31/03/2011
29/10/2007
04/05/2004
18/09/2006
1
747.
Scud
2
3
deltametrin
4
25 g/l
5
Arysta LifeScience,
France
6
Agrovojvodina
Kome-rcservis,
Суботица
-
7
321-02-0002329/2006-11
8
23/05/2006
10
-
748.
Župadeci
deltametrin
25 g/l
Župa, Крушевац
04/05/2004
-
321-02-0000146/2004-06
321-01-363/2013-11
749.
Konfuzija
deltametrin
25 g/l
750.
Decis mega
deltametrin
50 g/l
751.
Decis 100 EC
deltametrin
100 g/l
752.
K-Obiol EC 25
753.
Dimilin SC 48
deltametrin +
piperonil-butoksid
diflubenzuron
25 + 225
g/l
480 g/l
754.
Corrida 48 SC
diflubenzuron
480 g/l
BioGenesis, Бачка
Топола у сарадњи
са Jugo-Hem
Лесковац
Bayer CropScience,
Deutschland
Bayer CropScience,
Deutschland
Bayer CropScience,
Deutschland
Uniroyal Chemical,
USA
Agria SA, Bulgaria
Bayer, Београд
Bayer, Београд
-
11
31.12.2013
12
-
21/12/2012
04.05.2014
-
22/07/2013
321-01-1122/201111
-
-
10.07.2023
-
321-01-1124/2009-11
17/12/2010
-
-
01.12.2020
-
321-02-0001299/2003-04
321-01-1110/2012-11
20/10/2003
-
-
20.12.2013
-
30/01/2013
-
-
30.01.2023
-
10/11/2005
321-01-00049-111/
2007-11
321-01-351/201311
-
06/07/2007
30.06.2015
-
Agria RSL, Сремска
Митровица
-
321-02-00020625/2005-11
321-02-0002044/2005-11
321-01-917/2013-11
25/04/2013
30.06.2015
-
755.
Maska
diflubenzuron
480 g/l
756.
Bevetox 40 E
dimetoat
400 g/l
757.
Danadim progres
dimetoat
400 g/l
758.
Dimetogal
dimetoat
400 g/l
759.
Fosfamid 40 EC
dimetoat
400 g/l
760.
Perfekthion
dimetoat
400 g/l
761.
Zagor
dimetoat
400 g/l
Galenika
Fitofarmacija, Земун
BV Komerc, Нови
Сад
Cheminova,
Denmark
GalenikaFitofarmacija, Земун
Zorka Klotild
Agroteh-nohem,
Суботица
BASF SE,
Deutschland
Herbos, Hrvatska
-
15.07.2023
-
BV Komerc, Нови
Сад
CHA Agro, Београд
321-02-00012320/2003-06
321-01-389/2012-11
20/08/2004
321-0101149/2012-11
-
05/07/2013
31.03.2014
-
-
10.12.2022
-
-
321-02-0002083/2005-11
321-02-0002353/2006-11
25/01/2006
321-01-1538/201111
321-01-987/201211
27/09/2012
30.09.2015
-
21/12/2012
30.09.2015
-
321-01-1643/2011-11
27/01/2012
23/04/2012
31.12.2013
-
321-02-00023265/2006-11
27/12/2006
321-0100696/2012-11
321-01-675/201111
08/11/2011
27.12.2016
-
762.
Sistemin 40 EC
dimetoat
400 g/l
Župa, Крушевац
321-01-0000371/2009-11
321-01-00847/200911
19/03/2009
321-0101511/2012-11
321-01-1749/201111
24/08/2012
19.03.2019
-
763.
Аffirm 095 SG
emamektin
benzoat
9,5 g/kg
Syngenta-Agro,
Београд
764.
Sumi-alpha 5 EW
esfenvalerat
50 g/l
Syngenta Crop
Protection,
Switzerland
Sumitomo, Japan
29/02/2012
30.06.2019
-
321-02-00001229/2004-11
321-02-00020720/2005-11
06/05/2005
321-02-00049-107/
2007-11
321-01-00955/
2011-11
01/06/2007
31.12.2014
-
765.
Insegar 25 WG
fenoksikarb
250 g/l
Syngenta Crop
Protection,
Switzerland
Syngenta-Agro,
Београд
30/09/2011
06.06.2016
-
Bayer, Београд
Mantis, Нови Сад
-
BASF-Srbija,
Београд
Herbos
Fitofarmacija, Нови
Сад
-
Mantis, Нови Сад
39
13/03/2006
23/07/2013
24/12/2012
12/06/2006
20/07/2010
06/06/2006
9
1
766.
2
Insegar 25 WP
3
fenoksikarb
4
250 g/l
767.
Teppeki
flonikamid
500 g/kg
768.
Dicarzol 50 SP
582 g/kg
769.
Imidan 50 WP
formetanathidrohlorid
fosmet
5
Syngenta Crop
Protection,
Switzerland
Ishihara Sangyo
Kaisha, Japan
Gowan, Portugal
500 g/kg
Gowan, Portugal
770.
Vantex 60 SC
gama-cihalotrin
60 g/l
771.
Coragen 20 SC
hlorantraniliprol
200 g/l
772.
Voliam targo 063
SC
hlorantraniliprol +
abamektin
45 + 18 g/l
773.
Radar versus G
hlorpirifos
75 g/kg
774.
Pyrinex 10 G
hlorpirifos
100 g/kg
775.
Pyrinex 25 CS
hlorpirifos
250 g/l
776.
Radar 300 EW
hlorpirifos
300 g/l
777.
Radar 300 EC
hlorpirifos
300 g/l
778.
Callifos 48
hlorpirifos
480 g/l
Cheminova,
Denmark
CHA Agro, Београд
DuPont,
International
Operations,
Switzerland
Syngenta Crop
Protection,
Switzerland
Galenika
Fitofarmacija, Земун
Makhteshim
Chemical Works,
Israel
Makhteshim
Chemical Works,
Israel
Galenika
Fitofarmacija, Земун
Galenika
Fitofarmacija, Земун
Arysta LifeScience,
France
779.
Cyren 480 SC
hlorpirifos
480 g/l
780.
Kozma
hlorpirifos
480 g/l
781.
Pyrinex 48 EC
hlorpirifos
480 g/l
782.
Vikofloss
hlorpirifos
480 g/l
Cheminova,
Denmark
VST Hemovet,
Нови Сад
Makhteshim
Chemical Works,
Israel
Kingtai, China
6
Syngenta-Agro,
Београд
7
321-02-00012261/2003-06
8
29/01/2004
-
-
11
30.06.2016
12
-
Vins 2000, Београд
321-01-1048/2013-11
05/11/2013
-
-
25.10.2023
-
Chemical Agrosava,
Београд
Chemical Agrosava,
Београд
Cheminova,
Denmark
CHA Agro, Београд
DuPont SRB,
Београд
321-01-396/2012-11
11/02/2013
-
-
01.02.2023
-
321-01-00003126/2009-11
321-02-00001102/2004-11
19/05/2009
321-01-1231/201111
321-01-1498/201111
16/01/2012
31.12.2018
-
12/01/2012
30.06.2014
-
321-01-00003125/2009-11
26/02/2009
321-01-1665/201311
21/08/2013
30.09.2018
-
Syngenta-Agro,
Београд
321-01-00893/200911
06/04/2010
321-01-785/ 201211
05/06/2012
30.09.2018
-
-
321-01-0002175/2008-11
321-01-0000382/2009-11
14/11/2008
321-01-986/201111
321-01-1363/201111
15/05/2012
14.11.2018
-
28/08/2013
31.12.2018
-
Magan Agrochemicals, Суботица
321-01-1045/2011-11
07/12/2011
321-01-1192/201211
28/08/2013
01.12.2021
-
-
321-01-0002162/2008-11
321-01-1721/2011-11
30/12/2008
14/03/2012
30.12.2018
-
28/01/2013
321-01-1088/201111
-
-
28.01.2023
-
Agrovojvodina
Kome-rcservis,
Суботица
CHA Agro, Београд
321-02-0002386/2006-11
15/05/2006
-
-
31.03.2015
-
321-01-1971/2011-11
20/02/2013
-
-
01.06.2022
-
-
321-01-0002143/2008-11
321-01-160/2012-11
28/01/2008
26/12/2011
31.12.2017
-
21/01/2013
321-01-866/201111
-
-
31.12.2013
-
321-01-271/2012-11
28/12/2012
-
-
10.12.2022
-
Magan Agrochemicals, Суботица
-
Magan Agrochemicals, Суботица
Concepta, Нови Сад
40
07/02/2005
12/03/2009
9
10
1
783.
2
Reldan 22
3
hlorpirifos-metil
4
225 g/l
5
Dow AgroSciences,
Austria
Makhteshim
Chemical Works,
Israel
Chromos, Hrvatska
6
Dow AgroSciences,
Београд
Magan Agrochemicals, Суботица
7
321-01-993/2013-11
8
03/07/2013
10
-
784.
Pyrinex super 420
EC
hlorpirifos +
bifentrin
400 + 20
g/l
785.
Chromorel P 2
786.
Konzul 220 EW
787.
Cihlop
788.
Chromorel D
789.
Despot
790.
Anthocid D
791.
Konzul
792.
Nurelle D
793.
Runel EC
794.
Savanur
795.
Primidex 6,5 G
796.
797.
Primidex forte
6,5 G
Confidor 200 SL
hlorpirifos +
cipermetrin
hlorpirifos +
cipermetrin
hlorpirifos +
cipermetrin
hlorpirifos +
cipermetrin
hlorpirifos +
cipermetrin
hlorpirifos +
cipermetrin
hlorpirifos +
cipermetrin
hlorpirifos +
cipermetrin
hlorpirifos +
cipermetrin
hlorpirifos +
cipermetrin
hlorpirifos +
imidakloprid
hlorpirifos +
imidakloprid
imidakloprid
18 + 2
g/kg
200 + 20
g/l
500 + 50
g/l
500 + 50
g/l
500 + 50
g/l
500 + 50
g/l
500 + 50
g/l
500 + 50
g/l
500 + 50
g/l
500 + 50
g/l
50 + 15
g/kg
50 + 15
g/kg
200 g/l
-
11
01.07.2023
12
-
321-01-1324/2009-11
10/12/2010
321-01-57/2011-11
01/11/2011
01.12.2020
-
Pest Pan, Београд
20/10/2003
-
-
20.10.2013
-
Galenika
Fitofarmacija, Земун
Veterinarski zavod
Subotica, Суботица
Chromos, Hrvatska
-
321-02-00012107/2003-04
321-01-753/2009-11
27/08/2009
01/10/2013
27.08.2019
-
13/02/2008
11/11/2009
13.02.2018
30.09.2015
-
20.10.2013
-
VST Hemovet,
Нови Сад
Nanjing Baofen,
China
Galenika
Fitofarmacija, Земун
Agriphar, Belgium
-
321-01-0002194/2008-11
321-02-00012108/2003-04
321-01-0002141/2008-11
321-02-0002375/2006-11
321-01-0004960/2007-11
321-02-00023129/2006-11
321-01-0000338/2009-1
321-02-00020705/2005-11
321-01-0000381/2009-11
321-01-1562/2011-11
321-01-1018/201111
321-01-1050/200911
-
23/12/2011
31.12.2015
-
27/12/2011
24.01.2017
-
01/10/2013
28.02.2017
-
10/01/2012
31.12.2014
-
17/08/2012
30.09.2018
-
20/05/2013
30.03.2015
-
02/04/2012
31.12.2018
-
01/03/2013
31.12.2021
-
321-02-00012-5/200304
321-02-00023174/2006-11
321-01-00777/200911
09/05/2003
24/07/2012
31.12.2013
-
08/01/2007
321-01-867/201111
321-01-1071/201111
321-01-1019/201111
321-01-1517/201111
321-0101120/2011-11
321-01-1523/201211
321-01-1284/201111
321-01-1074/201211
321-01-1408/201111
-
798.
Confidor 200 OD
imidakloprid
200 g/l
799.
Gatgo 20 OD
imidakloprid
200 g/l
800.
Gatgo 20 SL
imidakloprid
200 g/l
801.
Nuprid 200 SC
imidakloprid
200 g/l
Bayer CropScience,
Deutschland
Bayer CropScience,
Deutschland
Gat
Microencapsulation,
Austria
Gat
Microencapsulation,
Austria
Nufarm, Austria
-
08.01.2017
30.06.2015
26/05/2010
321-01-58/2013-11
30/01/2013
30.09.2018
-
Gat Microencapsulation, Нови Сад
321-01-1018/2009-11
11/11/2010
321-01-59/2013-11
04/02/2013
30.09.2018
-
Delta Agrar Београд
321-01-0002181/2008-11
321-01-0004925/2007-11
23/10/2008
321-01-1618/201111
321-01-1211/201211
06/06/2013
23.10.2018
-
802.
Kohinor 200 SL
imidakloprid
200 g/l
Celsius, Netherland
25/07/2012
30.06.2015
-
Agro-Care, China
Chemical Agrosava,
Београд
Celsius, Netherland
Celsius, Netherland
Chromos, Hrvatska
Agrolink, Београд
Agromarket,
Крагујевац
Agrointer, Бегеч
Magan Agrochemicals, Суботица
Magan Agrochemicals, Суботица
Bayer, Београд
Bayer, Београд
Gat Microencapsulation, Нови Сад
Magan Agrochemicals, Суботица
41
20/10/2003
28/01/2008
24/01/2007
28/02/2007
06/06/2006
06/03/2009
25/08/2006
03/03/2009
20/01/2012
14/06/2007
9
1
803.
2
Macho 200 SL
3
imidakloprid
4
200 g/l
5
VST Hemovet,
Нови Сад
Sharda, India
Chemical Agrosava,
Београд
Cheminova,
Denmark
Bayer CropScience,
Deutschland
Cheminova,
Denmark
Cheminova,
Denmark
August, Rusija
6
8
19/06/2007
CНА Agro, Београд
7
321-01-00049129/2007-11
321-01-170/2011-11
321-02-00023366/2006-11
321-01-000218/2008-11
321-02-00012-6/
2003-04
321-01-3-356/2009-11
804.
805.
Mido 20 % SL
Savador 200 SL
imidakloprid
imidakloprid
200 g/l
200 g/l
806.
Warrant 200 SL
imidakloprid
200 g/l
807.
Confidor 70 WG
imidakloprid
700 g/kg
808.
Warrant 70 WG
imidakloprid
700 g/kg
809.
Warrant power
810.
Dospeh SC
811.
Avaunt 15 EC
imidakloprid +
gama-cihalotrin
imidakloprid +
lambda-cihalotrin
indoksakarb
430 + 30
g/l
150 + 50
g/l
150 g/l
CНА Agro, Београд
321-01-491/2012-11
17/01/2013
Alians Chemicals,
Сомбор
DuPont SRB,
Београд
321-01-1941/2011-11
21/11/2012
812.
Grom
lambda-cihalotrin
25 g/l
813.
King
lambda-cihalotrin
25 g/l
DuPont International
Operations,
Swidzetland
VST Hemovet,
Нови Сад
Herbos, Hrvatska
321-01-1938/2010-11
09/11/2011
-
321-01-00049126/2007-11
321-02-0001291/2003-06
19/06/2007
814.
Lambda 2,5 EC
lambda-cihalotrin
25 g/l
Župa, Kruševac
Herbos
Fitofarmacija, Нови
Сад
-
321-01-0000148/2004-06
321-02-0002035/2005-11
321-01-364/2013-11
815.
Megathrin 2,5 EC
lambda-cihalotrin
25 g/l
Rallis, India
Delta Agrar, Београд
816.
Šakal
lambda-cihalotrin
25 g/l
-
817.
Karate zeon
lambda-cihalotrin
50 g/l
818.
Kaiso WG
lambda-cihalotrin
50 g/kg
BioGenesis, Бачка
Топола у сарадњи
са Jugo-Hem
Лесковац
Syngenta Crop
Protection,
Switzerland
Nufarm, Austria
Syngenta-Agro,
Београд
Nuseed Serbia, Каћ
819.
Kozak
lambda-cihalotrin
50 g/l
-
820.
821.
Lambdacid
Lamdex 5 CS
lambda-cihalotrin
lambda-cihalotrin
50 g/l
50 g/l
822.
Nagan ME
lambda-cihalotrin
100 g/l
Galenika
Fitofarmacija, Земун
Kingtai, China
Makhteshim
Chemicals Works,
Israel
August, Rusija
Shardaserb, Београд
CНА Agro, Београд
Bayer, Београд
Concepta, Нови Сад
Magan Agrochemicals, Суботица
Alians Chemicals,
Сомбор
42
9
321-01-0855/201111
321-01-84/2013-11
-
10
19/07/2012
11
11.04.2016
12
-
04/02/2013
-
15.02.2022
26.12.2016
31.03.2015.
321-01-1909/201111
321-01-936/201111
321-01-1021/201311
-
22/02/2012
14.01.2018
-
09/02/2012
30.06.2015
-
27/05/2013
16.11.2019
-
-
30.12.2022
-
321-01-1014/201311
321-01-529/201211
27/05/2013
20.11.2022
-
04/02/2013
01.11.2021
-
321-01-863/201111
321-01-678/201111
30/11/2011
31.03.2014
-
14/11/2011
28.01.2014
-
04/05/2004
-
-
04.05.2014
-
25/03/2005
27/03/2008
31.12.2014
-
13/09/2013
321-01-00021-147/
2008-11
-
-
10.09.2023
-
321-01-1163/2012-11
22/08/2013
-
-
31.12.2013
-
321-01-0000336/2009-11
321-01-01097/200911
321-01-274/2012-11
321-01-01065/200911
25/02/2009
321-01-502/201311
321-01-307/201211
321-01-2076/201011
14/03/2013
30.09.2018
-
22/01/2013
31.12.2013
-
20/10/2011
20.12.2022
31.12.2013
-
321-01-756/2011-11
12/04/2012
321-01-1012/201311
27/05/2013
01.04.2022
-
23/02/2012
26/12/2006
14/01/2008
09/05/2003
16/11/2009
28/01/2004
17/12/2010
24/12/2012
27/09/2010
1
823.
2
Laidir 10 CS
3
lambda-cihalotrin
4
100 g/l
824.
Match 050 EC
lufenuron
50 g/l
825.
Degesch ploče
magnezijum-fosfid
560 g/kg
826.
Magtoxin pelete
magnezijum-fosfid
660 g/kg
827.
Magtoxin granule
magnezijum-fosfid
960 g/kg
828.
Etiol specijal
malation
10 g/kg
829.
Etiol prah 5
malation
50 g/kg
830.
Fyfanon 440 EW
malation
440 g/l
831.
Etiol tečni
malation
600 g/l
832.
Alverde
metaflumizon
240 g/l
833.
Runner 240 SC
metoksifenozid
240 g/l
834.
Methomex 20 SL
metomil
200 g/l
835.
Lannate 25 WP
metomil
250 g/kg
836.
Bevenate
metomil
900 g/kg
837.
Lannate 90
metomil
900 g/kg
838.
Letol EC
parafinsko ulje
790 g/l
839.
Belo ulje EW
parafinsko ulje
800 g/kg
5
Gat
Microencapsulation,
Austria
Syngenta Crop
Protection,
Switzerland
Detia Degesh,
Deutschland
Detia Degesh,
Deutschland
Detia Degesh,
Deutschland
Galenika
Fitofarmacija, Земун
Galenika
Fitofarmacija, Земун
Cheminova,
Denmark
Galenika
Fitofarmacija, Земун
BASF SE,
Deutschland
Dow AgroSciences,
Austria
Makhteshim
Chemicals Works,
Israel
Du Pont
International
Operations,
Swidzetland
CNCCJC, China
Du Pont
International
Operations,
Swidzetland
Chemical Agrosava,
Београд
Herbos, Hrvatska
6
Gat Microencapsulation, Нови Сад
7
321-01-433/2013-11
8
16/07/2013
-
-
11
10.07.2023
12
-
Syngenta-Agro,
Београд
321-01-432/2012-11
17/07/2012
-
-
31.12.2013
-
Gomađjo & Co,
Београд
Gomađjo & Co,
Београд
Gomađjo & Co,
Београд
-
321-01-0004977/2007-11
321-01-00049-5/200711
321-02-0002383/2007-11
321-01-02226/201011
321-01-02227/201011
321-01-2118/2010-11
09/03/2007
17/10/2011
09.03.2017
-
17/10/2011
24.04.2017
-
17/10/2011
25.09.2016
-
18/04/2011
321-01-946/201111
321-01-948/201111
321-01-949/201111
-
-
31.12.2013
-
18/04/2011
-
-
31.12.2013
-
21/02/2012
-
-
01.05.2021
-
321-01-02223/201011
321-01-00021292/2008-11
321-01-00021192/2008-11
321-01-01269/200911
18/04/2011
-
-
31.12.2013
-
14/07/2008
321-01-795/201111
321-0100044/2012-11
321-01-1370/201111
21/01/2013
14.07.2018
-
19/09/2012
18.03.2018
-
28/08/2013
31.12.2013
-
DuPont SRB,
Београд
321-01-1854/2010-11
14/03/2011
-
-
31.12.2013
-
BV Komerc, Нови
Сад
DuPont SRB,
Београд
321-01-1473/2013-11
23/10/2013
-
-
31.12.2013
-
321-01-1932/2010-11
04/02/2011
321-01-503/201111
20/01/2012
31.12.2013
-
-
321-01-00003188/2009-11
321-02-00012275/2003-06
25/05/2009
-
-
25.05.2019
-
06/08/2004
321-01-672/201111
03/11/2011
08.06.2014
-
CHA Agro, Beograd
BASF-Srbija,
Београд
Dow AgroSciences,
Београд
Magan Agrochemicals, Суботица
Herbos
Fitofarmacija, Нови
Сад
43
24/04/2007
25/09/2006
18/03/2008
15/01/2010
9
10
1
840.
2
Nitropol S
3
parafinsko ulje
4
855 g/l
5
Nitrofarm, Greece
841.
Belo ulje
parafinsko ulje
900 g/kg
842.
Galmin
parafinsko ulje
940 g/l
843.
Chess 50 WG
pimetrozin
500 g/l
844.
Actellic 50
pirimifos-metil
500 g/l
845.
Bevetelik
pirimifos-metil
500 g/l
Zorka-Zaštita bilja,
Шабац
Galenika
Fitofarmacija, Земун
Syngenta Crop
Protection,
Switzerland
Syngenta Crop
Protection,
Switzerland
CNCCJC, China
846.
Harpun
piriproksifen
100 g/l
847.
Harpun EW
piriproksifen
100 g/l
848.
Lascar 100 EC
piriproksifen
100 g/l
849.
Prince
piriproksifen
100 g/l
850.
Laser 240 SC
spinosad
240 g/l
851.
Envidor
spirodiklofen
240 g/l
852.
Movento 100 SC
spirotetramat
100 g/l
853.
Mavrik EW
tau-fluvalinat
240 g/l
854.
Rebus
tebufenozid
240 g/l
855.
Force 0,5 G
teflutrin
5 g/kg
856.
Force 1,5 G
teflutrin
15 g/kg
857.
Tezej
teflutrin
15 g/kg
858.
Sonido
tiakloprid
400 g/l
Galenika
Fitofarmacija, Земун
Galenika
Fitofarmacija, Земун
Makhteshim
Chemicals Works,
Israel
Sinochem Ningbo,
China
Dow AgroSciences,
Austria
Bayer CropScience,
Deutschland
Bayer CropScience,
Deutschland
Irvita Plant
Protection,
Netherlands Antilles
Galenika
Fitofarmacija, Земун
Syngenta Crop
Protection,
Switzerland
Syngenta Crop
Protection,
Switzerland
Shangai Mio, China
Bayer CropScience,
Deutschland
6
Agromarket,
Крагујевац
-
7
321-01-1058/2012-11
8
01/03/2013
-
-
11
01.03.2023
12
-
25/05/2006
-
-
31.03.2016
-
30/01/2006
321-01-274/201111
321-01-00959/
2011-11
25/06/2012
31.12.2015
-
Syngenta-Agro,
Београд
321-02-0002325/2006-11
321-02-00020354/2005-11
321-02-00023304/2006-11
30/09/2011
30.06.2016
-
Syngenta-Agro,
Београд
321-01-00848/200911
31/12/2009
321-01-00918
2011-11
30/09/2011
31.12.2013
-
BV Komerc, Нови
Сад
-
321-01-3-207/2009-11
17/11/2009
27/08/2013
17.11.2019
-
321-01-00867/2009
14/04/2010
21/12/2012
22.05.2019
-
-
321-01-00866/201011
321-01-1095/2011-11
06/04/2010
321-01-1259/201311
321-01-1056/201211
321-01-993/2011
23/12/2011
31.03.2019
-
22/02/2012
-
-
20.02.2022
-
321-01-813/2012-11
09/01/2013
-
-
01.01.2023
-
321-01-00021193/2008-11
321-02-00020607/2005-11
321-01-1952/2010-11
17/03/2008
21/03/2012
17.03.2018
-
24/05/2012
30.06.2015
-
17/07/2013
31.12.2020
-
Magan Agrochemicals, Суботица
321-02-1-166/2004-11
22/07/2005
321-01-1155/201111
321-0100912/2011-11
321-01-781/201211
321-01-1730/201311
22/10/2013
31.12.2014
-
-
08/12/2008
321-01-1147/201111
321-01-00917/
2011-11
23/12/2011
31.12.2017
-
Syngenta-Agro,
Београд
321-01-00021148/2008-11
321-01-0004945/2007-11
30/09/2011
07.11.2017
-
Syngenta-Agro,
Београд
321-02-00012262/2003-06
10/05/2004
321-01-00915/
2011-11
30/09/2011
31.12.2013
-
Agromarket,
Крагујевац
Bayer, Београд
321-01-1699/2013-11
08/11/2013
-
-
25.10.2023
-
321-01-1713/2013-11
01/11/2013
-
-
31.10.2023
-
-
Magan Agrochemicals, Суботица
Agromarket,
Крагујевац
Agrimatco Group
Dipkom, Ниви Сад
Bayer, Београд
Bayer, Београд
44
10/01/2007
22/11/2005
10/03/2011
07/11/2007
9
10
1
859.
2
Calypso 480 SC
3
tiakloprid
4
480 g/l
860.
Proteus 110 OD
861.
Actara 240 SC
tiakloprid +
deltametrin
tiametoksam
100 + 10
g/l
240 g/l
862.
Actara 25 WG
tiametoksam
250 g/kg
863.
Amos
tiametoksam
250 g/kg
864.
Bevetiram
tiram
500 g/l
5
Bayer CropScience,
Deutschland
Bayer CropScience,
Deutschland
Syngenta Crop
Protection,
Switzerland
Syngenta Crop
Protection,
Switzerland
Sinochem Ningbo,
China
CNCCJC, China
865.
Fury Geo
zeta-cipermetrin
8 g/kg
FMC, USA
866.
Fury 10 EC
zeta-cipermetrin
100 g/l
FMC, USA
6
Bayer, Београд
7
321-01-02187/201011
321-01-49-482/200711
321-01-850/2009-11
8
26/09/2011
Syngenta-Agro,
Београд
321-01-6/2012-11
Agromarket,
Крагујевац
BV Komerc, Нови
Сад
Galenika
Fitofarmacija, Земун
Galenika
Fitofarmacija, Земун
Bayer, Београд
Syngenta-Agro,
Београд
10
-
-
11
31.12.2013
12
-
321-01-337/201211
321-01-00906/
2011-11
25/04/2013
31.12.2017
-
30/09/2011
31.12.2018
-
28/12/2012
-
-
31.12.2013
-
321-01-1092/2013-11
19/09/2013
-
-
10.09.2023
-
7226/4-2002
07/04/2003
21/03/2013
30.06.2013
П*
321-01-757/2012-11
04/02/2013
321-01-1393/201111
-
-
03.01.2023
-
321-02-0001218/2003-04
09/06/2003
321-01-1319/201111
07/05/2012
29.05.2013
П*
31/12/2007
07/04/2010
9
6) ИНСЕКТИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ СЕМЕНА
Бр.
Назив средства
за заштиту биља
Активна супстанца
назив
3
садржај
Скраћено пословно име
заступника, односно
произвођача
представника
5
6
FMC, USA
Agromarket,
Крагујевац
Bayer CropScience, Bayer, Београд
Deutschland
VST Hemovet, Нови
Сад
GalenikaFitofarmacija, Земун
Celsius, Netherland
Magan Agrochemicals, Суботица
Stockton
Stockton, Београд
Chemical,USA
Sumitomo, Japan
Timings, Београд
1
867.
2
Semafor 20 ST
bifentrin
4
200 g/l
868.
Gaucho 600 FS
imidakloprid
600 g/l
869.
Macho 600 FS
imidakloprid
600 g/l
870.
Pozitron FS
imidakloprid
600 g/l
871.
Seedoprid 600 FS
imidakloprid
600 g/l
872.
Imidor 70 WS
imidakloprid
700 g/kg
873.
Apache 50 WG
klotianidin
500 g/kg
874.
Poncho beta
klotianidin + betaciflutrin
400 + 53,3 g/l Bayer CropScience,
Deutschland
Bayer, Београд
45
Решење
Решење
о регистрацији
о измени и допуни регистрације
важи до
број
датум
број
датум
7
8
9
10
11
321-01-01567/2011-11 21/02/2013
31.12.2013
321-01-01142/2009-11
31/12/2009
Решење
условно
важи до
12
-
321-01-931/2011-11 22/12/2011
31.12.2013
-
321-01-00003-117/2009- 25/02/2009
11
321-01-00049-44/2007- 01/06/2007
11
321-01-3-6/2009-11
22/12/2009
321-01-1887/201111
321-01-1197/201211
321-01-59/2011-11
19/07/2012
21.05.2019
-
04/02/2013
31.12.2016
-
10/03/2011
31.12.2018
-
321-02-00023-96/2006- 13/11/2006
11
321-01-00003-132/2009- 10/03/2009
11
321-01-00021-470/2008- 01/09/2008
11
321-01-1188/2011- 27/03/2012 15.11.2016
11
321-01-1308/2011- 24/01/2012 30.09.2018
11
321-01-1422/2011- 14/02/2012 01.09.2018
11
-
1
875.
2
Mesurol 500 FS
3
876.
Prestige 290 FS
877.
Force 20 CS
pensikuron +
imidakloprid
teflutrin
878.
Cruiser 350 FS
tiametoksam
879.
Cruiser 600 FS SB tiametoksam
metiokarb
4
500 g/l
5
Bayer CropScience,
Deutschland
150 +140 g/l Bayer CropScience,
Deutschland
200 g/l
Syngenta Crop
Protection,
Switzerland
350 g/l
Syngenta Crop
Protection,
Switzerland
600 g/l
Syngenta Crop
Protection,
Switzerland
6
Bayer, Београд
741/4
7
8
27/12/2001
Bayer, Београд
321-01-2131/2010-11
06/09/2011
Syngenta-Agro,
Београд
321-01-00049-8/2007-11 29/03/2007
Syngenta-Agro,
Београд
321-01-1299/2009-11
Syngenta-Agro,
Београд
9
321-01-1419/201111
-
10
08/02/2012
11
31.12.2013
12
-
-
31.12.2013
-
321-01-01933/ 2011- 50/03/2012
11
29.03.2017
-
01/06/2010
321-01-00914/ 2011- 29/09/2011
11
31.12.2013
-
321-01-00021-250/2008- 21/10/2008
11
321-01-00980/ 2011- 29/09/2011
11
21.10.2018
-
7) АКАРИЦИДИ
Бр.
Назив средства
за заштиту биља
Активна супстанца
назив
садржај
1
880.
881.
2
Borneo
Demitan 200 SC
3
etoksazol
fenazakvin
4
110 g/l
200 g/l
882.
Ortus 5 SC
fenpiroksimat
50 g/l
883.
Nissorun 10 EC
heksitiazoks
100 g/l
884.
Apollo 50 SC
klofentezin
500 g/l
885.
Sanmite 20 WP
piridaben
200 g/kg
886.
Omite 570 EW
propargit
570 g/l
887.
Masai
tebufenpirad
200 g/kg
Скраћено пословно име
заступника, односно
произвођача
представника
5
6
Sumitomo, Japan
Mantis, Нови Сад
Gowan, Portugal
Agromarket,
Крагујевац
Nihon Nohyaku,
Vins 2000, Београд
Japan
Nippon Soda, Japan Delta Agrar, Београд
Irvita Plant Protection,
Netherlands Antilles
Nissan Chemical,
Japan
Chemtura, Netherland
Magan Agrochemicals, Суботица
Agromarket,
Крагујевац
Mantis, Нови Сад
BASF- Srbija,
Београд
BASF- Srbija,
Београд
46
Решење
Решење
о регистрацији
о измени и допуни регистрације
важи до
број
датум
број
датум
7
8
9
10
11
321-01-100/2010-11
17/01/2013 321-01-100/2010-11 10/05/2013 31.12.2022
321-01-3-256/2009-11 17/08/2009 321-01-1543/2011- 05/07/2012 17.08.2019
11
321-01-1014/2011-11
20/06/2012
31.12.2013
321-02-00001-14/200411
321-02-00012-145/200306
321-01-00003-28/200911
321-02-00023-27/200611
од 19/05/2006
321-01-783/2011-11
06/08/2004
08/03/2005
25/03/2009
19/05/2006
22/02/2012
Решење
условно
важи до
12
-
321-01-2206/2010- 28/03/2011
11
321-01-1355/2011- 29/08/2012
11
321-01-351/2012-11 27/09/2012
06.08.2014
-
31.12.2014
-
25.03.2019
-
321-01-00049-110/
2007-11
31.12.2015
-
24.01.2021
-
-
19/04/2007
-
8) НЕМАТОЦИДИ
Бр.
1
888.
Назив средства
за заштиту биља
2
Vydate 10 L
Активна супстанца
назив
3
oksamil
садржај
4
100 g/l
Скраћено пословно име
Решење
Решење
о регистрацији
о измени и допуни регистрације
заступника, односно
важи до
произвођача
представника
број
датум
број
датум
5
6
7
8
9
10
11
DuPont International DuPont SRB, Београд 321-02-00001-111/2004- 18/01/2005 321-01-1676/2011- 26/04/2012 31.12.2022
Operations,
11
11
Swidzetland
Решење
условно
важи до
12
Скраћено пословно име
заступника, односно
произвођача
представника
Bayer CropScience, Bayer, Београд
Deutschland
Chemical Agrosava,
Београд
Zapi, Italy
Agromarket,
Крагујевац
Kollant, Italy
Magan Agrochemicals, Суботица
31.12.2013
Решење
условно
важи до
-
31.12.2014
-
13.11.2017
-
31.12.2017
-
-
9) ЛИМАЦИДИ
Бр.
Назив средства
за заштиту биља
Активна супстанца
назив
садржај
889.
Mesurol granulat
metiokarb
40 g/kg
890.
Pužomor pelete
metiokarb
40 g/kg
891.
Gardene
metaldehid
50 g/kg
892.
Carakol
metaldehid
50 g/kg
Решење
о регистрацији
о измени и допуни регистрације
број
датум
број
датум
1992/4
27/12/200
321-02-0002308/02/2006
9/2006-11
321-02-00001-208/2004- 22/09/2005 321-01-1218/2011- 01/03/2012
11
11
321-01-00049-200/2007- 13/11/2007 321-01-1564/2011- 30/01/2012
11
11
321-01-00021-289/2008- 29/09/2008 321-01-1378/2011- 20/10/2011
11
11
Решење
важи до
10) РОДЕНТИЦИДИ
Бр.
Назив средства
за заштиту биља
Активна супстанца
назив
садржај
Скраћено пословно име
Решење
Решење
о регистрацији
о измени и допуни регистрације
заступника, односно
важи до
произвођача
представника
број
датум
број
датум
5
6
7
8
9
10
11
Ekosan, Београд
321-02-00012-240/2003- 13/10/2004
30.06.2014
06
Kollant, Italy
Magan Agroche321-01-00021-456/2008- 19/11/2008 321-01-1375/2011- 18/10/2011 31.12.2017
micals, Суботица
11
11
1
893.
2
Brodisan А
3
bromadiolon
4
0,05 g/kg
894.
Ratibrom 2 fresh
bait
bromadiolon
0,05 g/kg
895.
Ratibrom 2 grain
bromadiolon
0,05 g/kg
Kollant, Italy
896.
Ratibrom 2 pelete
bromadiolon
0,05 g/kg
Kollant, Italy
897.
Ratibrom 2 pillow
shaped wax block
Cinkosan
bromadiolon
0,05 g/kg
Kollant, Italy
cink-fosfid
20 g/kg
Ekosan, Београд
898.
Magan Agrochemicals, Суботица
Magan Agrochemicals, Суботица
Magan Agrochemicals, Суботица
-
47
321-01-00021-457/200811
321-01-00021-346/200811
321-01-00021-462/200811
321-02-00012-239/200306
19/11/2008
04/05/2008
07/11/2008
03/11/2004
321-01-1364/201111
321-01-1377/201111
321-01-1348/201111
-
Решење
условно
важи до
12
-
28/08/2013
31.12.2017
-
18/10/2011
31.12.2017
-
28/03/2012
07.11.2018
-
31.12.2013
-
-
1
899.
2
Faciron prah
3
cink-fosfid
4
840 g/kg
900.
Bevelin prah
varfarin
5 g/kg
5
Jining Chemical,
China
CNCCJC, China
6
BV Komerc, Нови
Сад
BV Komerc, Нови
Сад
7
8
321-01-00021-181/2008- 11/03/2008
11
321-02-00020-667/2005- 08/12/2006
11
9
321-01-1407/201111
321-01-1427/201111
10
23/07/2013
11
30.09.2017
12
-
28/02/2013
08.12.2016
-
11) РЕПЕЛЕНТИ
Бр.
1
901.
Назив средства
за заштиту биља
Активна супстанца
назив
2
3
Detia wuhlmausgas kalcijum karbid
садржај
4
800 g/kg
Скраћено пословно име
Решење
Решење
о регистрацији
о измени и допуни регистрације
заступника, односно
важи до
произвођача
представника
број
датум
број
датум
5
6
7
8
9
10
11
Detia Degesch,
Gomađo, Београд
321-01-1088/2009-11
25/01/2011
20.01.2021
Deutschland
Решење
условно
важи до
12
-
12) ДЕЗИНФЕКТАНТИ ЗЕМЉИШТА
Бр.
1
902.
Назив средства
за заштиту биља
2
Basamid granulat
Активна супстанца
назив
3
dazomet
садржај
4
970 g/kg
Скраћено пословно име
Решење
Решење
о регистрацији
о измени и допуни регистрације
заступника, односно
важи до
произвођача
представника
број
датум
број
датум
5
6
7
8
9
10
11
Kanesho, Belgium
Mantis, Нови Сад
321-01-00003-44/2009- 03/06/2009
30.09.2018
11
Решење
условно
важи до
12
-
2. Биопестициди
1) РЕГУЛАТОРИ РАСТА - БИОХЕМИЈСКИ
Бр.
Назив средства
за заштиту биља
Активна супстанца
назив
садржај
1
903.
904.
2
Smartfresh
Globaryll 100
3
1-metilciklopropen
6-benziladenin
4
33 g/kg
100 g/l
905.
Kelpak
ekstrakt morske alge auksini 10,7
(Ecklonia maxima) mg/l i
citokinini
0,03 mg/l
Скраћено пословно име
заступника, односно
произвођача
представника
5
6
Rohm and Haas, USA Parka, Београд
Globachem NV,
Green Grow Group,
Belgium
Београд
Kelp Products, South Mineral Pro, Београд
Africa
48
Решење
Решење
о регистрацији
о измени и допуни регистрације
важи до
број
датум
број
датум
7
8
9
10
11
321-01-01070/2012-11 29/07/2013
29.07.2023
321-01-328/2013-11
29/07/2013
15.07.2023
321-01-00021-203/2008- 20/03/2008
11
-
-
18.04.2017
Решење
условно
важи до
12
-
2) БИОФУНГИЦИДИ - МИКРОБИОЛОШКИ
Бр.
Назив средства
за заштиту биља
1
906.
F stop
2
907.
Polyversum
Активна супстанца
назив
садржај
3
4
Bacillus subtilis soj 15 X 1010
ST1/III
CFU/ml
Скраћено пословно име
Решење
Решење
о регистрацији
о измени и допуни регистрације
заступника, односно
важи до
произвођача
представника
број
датум
број
датум
5
6
7
8
9
10
11
Bio-ekološki centar,
321-02-0001-207/2004- 07/02/2005
321-02-0002004/08/2005 02.07.2015
Зрењанин
11
101/2005-11
Pythium
Biopreparaty, Czech
oligandrum
Republic
Pythium oligandrum 3% (1 X 106 - Bila, Београд
107 oospora
po g)
-
321-02-00049-31/2007- 08/02/2007
11
-
-
08.02.2017
Решење
условно
важи до
12
-
-
3) БИОФУНГИЦИДИ - БИОХЕМИЈСКИ
Бр.
1
908.
Назив средства
за заштиту биља
2
Timorex gold
Активна супстанца
назив
3
ulje čajnog drveta
(Melaleuca
alternifolia) +
parafinsko ulje
садржај
4
15 X 1010
CFU/ml
Скраћено пословно име
Решење
Решење
о регистрацији
о измени и допуни регистрације
заступника, односно
важи до
произвођача
представника
број
датум
број
датум
5
6
7
8
9
10
11
Biomor, Israel
Stockton, Београд
321-01-00682/2012-11 11/05/2012
10.05.2022
Решење
условно
важи до
12
-
4) БИОИНСЕКТИЦИДИ - МИКРОБИОЛОШКИ
Бр.
Назив средства
за заштиту биља
Активна супстанца
назив
1
909.
2
Foray 48 B
3
Bacillus
thuringiensis
subspec. kurstaki
910.
D stop
Bacillus
thuringiensis
subspec. kurstaki
911.
Wormox OF
Bacillus
thuringiensis
subspec. kurstaki
садржај
Скраћено пословно име
Решење
Решење
о регистрацији
о измени и допуни регистрације
заступника, односно
важи до
произвођача
представника
број
датум
број
датум
5
6
7
8
9
10
11
Valent Biosciences,
Visan, Београд
321-02-00012-74/2003- 31/03/2004 321-01-0002117/04/2008 31.03.2014
USA
06
245/2008-11
4
10.600
Anagastia
kuhniella
IU/mg
13.500
Bio-ekološki centar,
Anagastia
Зрењанин
kuhniella
IU/mg
16.000 IU/mg Intrachem Bio, Italy
-
321-01-97/2012-11
Vins 2000, Београд
49
29/01/2013
321-02-00001-18/2004- 31/03/2004
06
-
321-01-1172/201111
-
01/03/2012
Решење
условно
важи до
12
-
31.12.2013
-
31.03.2014
-
5) БИОИНСЕКТИЦИДИ – БИОХЕМИЈСКИ
Бр.
1
912.
Назив средства
за заштиту биља
2
Активна супстанца
назив
3
ulje uljane repice
Ogriol
садржај
4
92% (812880,3 g/l)
Скраћено пословно име
Решење
Решење
о регистрацији
о измени и допуни регистрације
заступника, односно
важи до
произвођача
представника
број
датум
број
датум
5
6
7
8
9
10
11
Pinus, Slovenija
Pinus Plus, Нови Сад 321-01-00049-21/2007- 05/04/2007
05.04.2017
11
Решење
условно
важи до
12
-
6) БИОАКАРИЦИДИ - МИКРОБИОЛОШКИ
Бр.
1
913.
Назив средства
за заштиту биља
2
Naturalis biogard
Активна супстанца
назив
3
Bauveria bassiana
soj ATCC 74040
садржај
4
-
Скраћено пословно име
Решење
Решење
о регистрацији
о измени и допуни регистрације
заступника, односно
важи до
произвођача
представника
број
датум
број
датум
5
6
7
8
9
10
11
CBC, Italy
Vins 2000, Београд 321-01-898/2012-11
20/11/2012 321-01-1145/2012- 11/01/2013 11.11.2022
11
Решење
условно
важи до
12
-
7) РЕПЕЛЕНТИ - БИОХЕМИЈСКИ
Бр.
1
914.
Назив средства
за заштиту биља
2
Kunilent R 12
Активна супстанца
назив
3
sulfonovano riblje
ulje
садржај
4
800 g/l
Скраћено пословно име
Решење
Решење
о регистрацији
о измени и допуни регистрације
заступника, односно
важи до
произвођача
представника
број
датум
број
датум
5
6
7
8
9
10
11
Chromos, Hrvatska
Pest Pan, Београд
321-01-00021-25/2008- 15/01/2008
15.01.2018
11
Решење
условно
важи до
12
Скраћено пословно име
Решење
Решење
о регистрацији
о измени и допуни регистрације
заступника, односно
важи до
произвођача
представника
број
датум
број
датум
5
6
7
8
9
10
11
Syngenta Crop
Syngenta-Agro,
321-01-01379/2012-11 29/07/2013
27.05.2023
Protection,
Београд
Switzerland
Решење
условно
важи до
12
-
3. Протектанти
Бр.
Назив средства
за заштиту биља
1
915.
2
Concep III 960 EC
Активна супстанца
назив
3
fluksofenim
садржај
4
960 g/l
50
4. Ађуванти
Бр.
Назив средства
за заштиту биља
1
916.
Pallas
2
917.
Hasten
918.
Alteox T prima
919.
Magis
920.
Trend 90
921.
922.
Активна супстанца
назив
садржај
3
4
alkilfenol alkoksilat 1.020 g/l
etil i metil estri
biljnih ulja (oleati)
izodecil alkohol
etoksilat
izodecil alkohol
etoksilat
izodecil alkohol
etoksilat
684 g/l
Vin film
Nu film 17
pinolen
pinolen
875 g/l
960 g/l
923.
Silwet L 77
polialkilenoksidheptametiltrisiloksan
84%
924.
Dash
925.
Alteox Wet
metil estri masnih
kiselina (metil
mistirat, metil
palmitat, metil
stearat, metil oleat)
+ mešavina
alkilbenzena +
fosfatni estar
etoksiliranih masnih
alkohola + oleinska
kiselina
parafinsko ulje
700 g/l
926.
Alteox Wet 40
parafinsko ulje
700 g/l
927.
Break thru S 240
100 %
928.
Etalfix pro
polietarpolimetilsiloksan
polimetilsiloksan
(kopolimer) +
polietar
900 g/l
900 g/l
900 g/l
Скраћено пословно име
заступника, односно
произвођача
представника
5
6
Dow AgroSciences, Dow AgroSciences,
Austria
Београд
Victorian Chemical, BASF-Srbija, Београд
Australija
GalenikaFitofarmacija, Земун
Lamberti, Italy
Agrolink, Београд
Du Pont International
Operations,
Swidzetland
Miller Chemical, USA
Miller Chemical, USA
Momentive
Performance
Materials,
Deutschland
345 + 325 + BASF SE,
208 + 46 g/l Deutschland
80 + 20 %
Du Pont SRB,
Београд
Решење
Решење
о регистрацији
о измени и допуни регистрације
важи до
број
датум
број
датум
7
8
9
10
11
321-01-1785/2011-11
09/07/2012 321-01-1785/2011- 08/11/2012 09.07.2015
11
321-01-1133/2009-11/1 30.09.2011
31.12.2013
321-01-00821/2009-11
22.04.2019
-
30.09.2018
-
23.01.2018
-
15/07/2011
19/12/2003
321-01-1171/201111
27/02/2012
10.07.2021
15.08.2013
П*
321-02-00020-27/2005- 26/09/2005
11
321-01-00021-249/
2008-11
21/04/2008
30.06.2015
-
31.12.2013
-
321-01-00003-91/2009- 03/02/2009
11
321-01-00021-28/2008- 23/01/2008
11
BASF-Srbija, Београд 321-01-897/2013-11
GalenikaFitofarmacija, Земун
GalenikaFitofarmacija, Земун
Goldschmidt,
BASF-Srbija, Београд
Deutschland
Evonik Industries,
Syngenta-Agro,
Deutschland
Београд
51
-
321-01-1134/2011- 23/11/2011
11
321-01-1295/2011- 13/03/2012
11
321-01-897/2011-11 30/09/2011
Vins 2000, Београд 321-01-897/2010-11
Vins 2000, Београд 321-02-0001257/2003/04
Mantis, Нови Сад
22/04/2010
Решење
условно
важи до
12
-
27/08/2013
-
321-01-818/2009-11
21/07/2011
321-01-818/2011-11
26/12/2011 15.07.2021
-
321-01-819/2009-11
21/07/2011
321-01-819/2011-11
26/12/2011 15.07.2021
-
321-01-00049-99/2007- 12/11/2007
11
321-01-3-30/2009-11
25/03/2009
-
-
-
321-01-641/2012-11 24/10/2012
12.11.2017
30.06.2016
30.09.2018
-
1
929.
2
Frend 700
930.
Frigate
3
polioksietilenalkilamin
polioksietilenalkilamin
4
70 %
830 g/l
5
Stockton
Chemical,USA
Ishihara Sangyo
Kaisha, Japan
6
Stockton, Београд
7
8
321-01-00021-85/2008- 26/02/2008
11
Vins 2000, Београд 321-02-00020-658/2005- 08/03/2006
11
9
321-01-1189/201111
-
10
22/02/2012
-
11
30.09.2017
12
-
30.06.2014
-
П* У поступку регистрације
5. Ову листу објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број: 110-00-00204/2013-09
У Београду, 26. децембра 2013. године
МИНИСТАР
проф. др Драган Гламочић
4827013.0064.44/1
52
Download

Lista sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenje o