Pest Experts d.o.o.
Pilota Mihaila Petrovića 19
11000 Beograd
KATALOG
PROIZVODA
Gel za suzbijanje smeđe
bubašvabe (bubarusa)
Aktivna materija: Fipronil: 0,05%
Grom gel je biocidni preparat namenjen za suzbijanje smeđe bubašvabe
(bubarusa) u zatvorenom prostoru. Koristi se za suzbijanje smeđe bubašvabe u:
• stambenim objektima (uključujući i kuhinjske prostorije)
• prostorijama za obradu i skladištenje hrane
• pogonima za proizvodnju hrane
• restoranima, magacinima i maloprodajnim objektima
• poslovnim prostorima
• javnim objektima (hotelima, fabrikama, bolnicama, školama, radionicama)
• javnim prevoznim sredstvima
Mesta aplikacije gela:
Grom gel naneti što bliže mestima na kojima se bubašvabe kreću, hrane i
razmnožavaju. Navedena mesta su obično topla, vlažna i zaštićena poput
prostora iza frižidera, bojlera, kuhinjskih sudopera i slično. Najbolje
rezultate tretman grom gelom će dati ukoliko se tretirana mesta pre
nanošenja gela očiste uz posebno obraćanje pažnje na uklanjanje
alternativnih izvora hrane.
Proizvođačko pakovanje
Prethodno napunjen
plastični špric
Plastična tuba
Plastična tegla
Način aplikacije
Direktna aplikacija istiskivanjem iz proizvođačkog
šprica
Direktna aplikacija istiskivanjem iz proizvođačke
tube
Napuniti gel uvlačenjem u pogodan špric ili specijalni
višekratni aplikator gela. Aplicirati gel istiskivanjem iz
šprica ili u slučaju upotrebe višekratnog aplikatora
gela prema uputstvima proizvođača opreme.
Gel se aplicira istiskivanjem malih kapi gela u infestiranom prostoru. Kapi
gela aplicirati na slabo dostupna mesta, u pukotine, iza nameštaja,
kuhinjskih elemenata, u elektro ormariće, iza cevi i instalacija. Ne nanositi
gel na mesta sa kojih može biti pokvašen i ispran ili fizički uklonjen
prilikom redovnog čišćenja.
NE NANOSITI INSEKTICIDE NA MESTA GDE JE IZVRŠEN TRETMAN
GELOM JER ĆE TO OBESHRABRITI BUBAŠVABE DA SE HRANE GELOM.
Doza primene gela:
Standardna doza: jedna kap po m2
Visoka doza – visoko infestirani prostori: dve kapi po m2
(jedna kap je 3-4 mm, odgovara težini od 0,03 g).
Pakovanja gela:
Grom gel se proizvodi u više pakovanja prilagođenim specifičnim
zahtevima i potrebama različitih korisnika:
- Prethodno napunjen plastični špric (20 g i 50 g)
- Plastične tube (35 g i 75 g)
- Plastična tegla (820 g)
Učestalost tretmana:
Bubašvabe će početi da uginjavaju nekoliko sati posle hranjenja gelom.
Dužina delovanja Grom gela u tretiranom prostoru je 14 dana. Nakon
14 dana izvršiti kontrolu tretiranog pros-tora i ukoliko postoji potreba
ponoviti tretman.
Čuvanje:
Grom gel se čuva u originalnom pakovanju odvojeno od hrane za ljude i
životinje. Čuva se na sobnoj temperaturi do max 20o C, a može se čuvati
i u frižideru. Rok trajanja je minimum go-dinu dana. Čuva se zaštićen od
izvora toplote i direktnog zračenja. Čuvati van domašaja dece. Sprečiti
dospevanje proizvoda u slivnike i prirodne vodotokove.
Mere lične zaštite:
Ukoliko se proizvod koristi prema uputstvu, nisu neophodne posebne
mere zaštite. Prilikom ispitivanja efikasnosti Grom gela utvrđeno je da
bubašvabe radije biraju Grom gel u odnosu na drugu ponuđenu hranu.
GROM GEL JE ODOBREN ZA UPOTREBU OD STRANE
MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE
SREDINE.
CENE:
Grom® gel – špric (20 gr) – 350,00 rsd (veleprodajna)
®
Grom gel – špric (50 gr) – 600,00 rsd (veleprodajna)
Grom® gel – tegla (820 gr) – 5000,00 rsd
DH2 Gel Bait Gun
 Gel Bait Gun set je izdržljiv
i lak za korišćenje.
 Koristi se prilikom
preciznog aplikovanja
Grom gela.
 Kompatibilan je sa
većinom standardnih
70gr. patrona.
 Ovaj aplikator je
dizajniran za ljude koji
koriste aplikatore većeg
kapaciteta.
CENA: 6150,00 rsd
Dimenzije (in box)
320 x 200 x 70 mm
Kapacitet patrone
70 gr.
Sadržaj seta
Materijal
Aplikator, 3 x patrone, Istiskivač za tube, futrola
Polipropilen / japanski čelik
INSEKTICIDI
®
Fendona 6 SC
Kontaktni insekticid sa brzim efektom obaranja („knock down“)






Efikasan u niskim koncentracijama na svim površinama.
Niska toksičnost za ljude I toplokrvne sisare.
Bez mirisa (proizvod na bazi vode).
Ne pravi mrlje i ne izaziva koroziju.
Lako se dozira i lako primenjuje.
Testiran I odobren u skladu sa direktivom
EU o biocidima.
CENA: 580 rsd.
Aktivna supstanca
60 g/l alfa-cipermetrin
Doza
25 ml Fendona® 6 SC u 5 l vode na 100 m2, ili dupla
doza u slučajevima teške najezde ili zaprljanih površina.
Mehanizam delovanja
Na insekte deluje kontaktno i digestivno.
Produženo delovanje
Efekat obaranja, plus 12 nedelja rezidualnog delovanja.
Oblasti primene
U i oko životnog prostora i u javnim objektima.
SREDSTVA ZA DERATIZACIJU
Brody® fresh bait (meki mamac)
kumulativni antikoagulacijski rodenticid, u obliku gotovog mamca namenjen
suzbijanju štetnih glodara
Aktivna materija: brodifakum 0,005%
denatonium benzoat 0,001%
Formulacija: pasta u filter vrećicama.
Karakteristike proizvoda: Brody® meki mamac je
gotov mamac, namenjen suzbijanju štetnih glodara u
javnom zdravstvu i komunalnoj higijeni.
Pogodan je za primenu unutar I van prostorija.
Brody® meki mamac vrlo delotvorno suzbija sve
vrste štetnih glodara, te uspešno suzbija miševe i
pacove otporne (rezistentne) na ostale, ranije
korišćene, rodenticide. Sadrži gorku materiju koja
deluje odbojno za gutanje, što smanjuje opasnost trovanja domaćih i ostalih neciljanih
životinja, kao i ljudsku zloupotrebu.
Način delovanja: Brody® meki mamac deluje digestivno. Izaziva unutrašnja krvarenja, čime
simulira prirodnu smrt u roku 3-10 dana nakon prvog konzumiranja, što omogućava potpuno
istrebljenje legla.
Uputstvo za upotrebu:
- za suzbijanje miševa 1 – 2 vrećice na svakih 3 – 5 m2 površine unutar prostorija,
- za suzbijanje pacova 3 – 5 vrećica na svakih 5 – 10 m2 površine duž puteva kojima se kreću,
odnosno u blizini legla.
Preporučljivo je koristiti ga u kombinaciji sa deratizacionim kutijama.
CENA: 390,00 rsd/kg
Brody® Wax (parafinski blok)
kumulativni antikoagulacijski rodenticid, gotov mamac, u obliku parafinskog bloka,
namenjen suzbijanju štetnih glodara
Aktivna materija: brodifakum 0,005%
denatonium benzoat 0,001%
Formulacija: parafinski blok.
Karakteristike proizvoda: Brody® Wax
mamac je gotov mamac, namenjen suzbijanju
štetnih glodara u javnom zdravstvu i
komunalnoj higijeni.
Pogodan je za primenu unutar I van prostorija.
Brody® meki mamac vrlo delotvorno suzbija
sve vrste štetnih glodara, te uspešno suzbija
miševe i pacove otporne (rezistentne) na ostale, ranije korišćene, rodenticide. Sadrži gorku
materiju koja deluje odbojno za gutanje, što smanjuje opasnost trovanja domaćih i ostalih
neciljanih životinja, kao i ljudsku zloupotrebu.
Način delovanja: Brody® meki mamac deluje digestivno. Izaziva unutrašnja krvarenja, čime
simulira prirodnu smrt u roku 3-10 dana nakon prvog konzumiranja, što omogućava potpuno
istrebljenje legla.
Uputstvo za upotrebu: Postaviti 25 – 50 grama proizvoda na mesta gde štetni glodari prolaze.
Preporučljivo je koristiti ga u kombinaciji sa deratizacionim kutijama.
CENA: 390,00 rsd/kg
*u prodaji je dostupan i Brody® rastresiti mamac
CENA: 300,00 rsd/kg
RATIBROM® (meki mamci)
kumulativni antikoagulacijski rodenticid, u obliku gotovog mamca namenjen
suzbijanju štetnih glodara
Aktivna materija: brodifakum 0,005%
denatonium benzoat 0,001%
Formulacija: pasta u filter vrećicama.
Karakteristike proizvoda: Brody® meki
mamac je gotov mamac, namenjen suzbijanju
štetnih glodara u javnom zdravstvu i
komunalnoj higijeni.
Pogodan je za primenu unutar I van prostorija.
Brody® meki mamac vrlo delotvorno suzbija
sve vrste štetnih glodara, te uspešno suzbija
miševe i pacove otporne (rezistentne) na
ostale, ranije korišćene, rodenticide. Sadrži gorku materiju koja deluje odbojno za gutanje, što
smanjuje opasnost trovanja domaćih i ostalih neciljanih životinja, kao i ljudsku zloupotrebu.
Način delovanja: Brody® meki mamac deluje digestivno. Izaziva unutrašnja krvarenja, čime
simulira prirodnu smrt u roku 3-10 dana nakon prvog konzumiranja, što omogućava potpuno
istrebljenje legla.
Uputstvo za upotrebu:
- za suzbijanje miševa 1 – 2 vrećice na svakih 3 – 5 m2 površine unutar prostorija,
- za suzbijanje pacova 3 – 5 vrećica na svakih 5 – 10 m2 površine duž puteva kojima se
kreću, odnosno u blizini legla.
Preporučljivo je koristiti ga u kombinaciji sa deratizacionim kutijama.
CENA: 200 gr – 204,00 rsd
400 gr – 400,00 rsd
BRODISAN® BLUE CONT/ BRODIFAKUM
koncentrat se koristi u profesionalnoj upotrebi za spravljanje mamaca, sa dodatkom
BITREX-a za zaštitu od neželjenog trovanja
Koncentrat je dostupan u pakovanjima od 1 l, 5 l.
CENA: pakovanje 1l – 1800,00 rsd.
pakovanje 5l – 8400,00 rsd.
BRODISAN® CONT/ BROMADIOLON
koncentrat se koristi u profesionalnoj upotrebi za spravljanje mamaca.
Koncentrat je dostupan u ambalaži od 1 l, 5 l .
CENA: pakovanje 1l – 1680,00 rsd.
pakovanje 5l – 7900,00 rsd.
CINKOSAN®
Rodenticid mamci za neposrednu primenu sa minimum 2% cinkfosfida.
Nosač – zrno pšenice sa dodatkom biljnih ekstrata. Prvi efekti već nakon par
časova od primene.Mamci su zaštićeni od prevelike vlage tako da su biološki
efikasni pri slaboj kiši ili snegu.
Rodenticid je dostupan u pakovanjima od 1 kg, 10kg.
CENA: pakovanje 1kg – 220,00 rsd.
pakovanje 10 kg – 1800,00 rsd.
NoRat
lepak za hvatanje
miševa, pacova I insekata.
CENA: 135 gr. (1. pakovanje) – 105,00 rsd.
PRISON®
lepljiva, kartonska klopka za hvatanje miševa.
CENA: 70,00 rsd/kom
SREDSTVA ZA DEZINSEKCIJU
AGITA® WG 10
Insekticid za suzbijanje muva u prostorijama
Uputstvo za upotrebu: 100 g Agite rastvoriti u 80 ml vode što je dovoljno
za 40 m2 podova ili 80-120 m2 zidova/plafona. Smesu nanositi trakasto
koristeći prigodnu četkicu.
CENA: pakovanje 100gr – 1.500,00 rsd
pakovanje 400gr – 4.600,00 rsd
SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU
EKOCID® 5
su površinsko-aktivni dezificijensi širokog spektra antimikrobnog dejstva
EKOCID® 5 se primenjuje za dezinfekciju u:
• prehrambenoj industriji (mlekare, uljare, šećerane, pekare, klanice i industije
mesa, prerada voća i povrća, konditorska industrija i dr.
• hemijskoj, farmaceutskoj i kozmetičkoj industiji
• veterinarskoj medicini
• klinikama, bolnicama, domovima zdravlja
• javnim objektima i obrazovnim ustanovama
• transportnim sredstvima
• hotelijerstvu i ugostiteljstvu
• domaćinstvu
Način upotrebe: EKOCID® 5 se primenjuje u razblaženom obliku kao vodeni
rastvor, a koncentracija zavisi od stepena kontaminacije predmeta i sredine.
Nanosi se ručno ili aparatima pod pritiskom, na prethodno dobro mehanički
očišćene i oprane površine.
Napomena: Površine i predmete koji dolaze u kontakt sa hranom, pre upotrebe
isprati vodom.
CENA:
bez mirisa
sa mirisom
pakovanje 1 l
520,00 rsd
550,00 rsd
pakovanje 5 l
2.100,00 rsd
2.100,00 rsd
EKOCID® (za dezinfekciju ruku 60 ml i 1 l) površinskoaktivni dezinficijens širokog spektra dejstva. Koristi se za
svakodnevnu brzu higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku. Svojim
sastavom štiti i neguje kožu, ne masti je i ne isušuje je, prijatnog
je mirisa i koža ga dobro podnosi.
EKOCID® (sprej 500 ml)
je površinsko-aktivni dezinficijens
sa širokim spektrom antimikrobnog dejstva za higijensku
dezinfekciju površina i dezodoraciju prostora u domaćinstvima,
ugostiteljskim i obrazovnim ustanovama, transportnim
sredstvima.
Način upotrebe: Sadržaj boce raspršiti po radim površinama,
nameštaju, pločicama, sanitarijama...
Isprskane površine ne brisati.
Već nakom 5 minuta većina mikroorganizama je uništena.
CENA:
EKOCID® sprej za ruke (60 ml) – 115,00 rsd
EKOCID® sprej (500 ml) – 236,00 rsd
EKOCID® za dezinfekciju ruku (1l) - 450,00 rsd
TERMALNI ZAMAGLjIVAČI
Portable fogger Super 2000
Ultra laki termalni zamagljivač koji se koristi za suzbijanje insekata
Pogodan za profesionalnu i kućnu upotrebu
Karakteristike uređaja:
Gorivo
Kapacitet rezervoara
Potrošnja goriva
Veličina
Težina (sa hemikalijama)
Nepovratni sistem
Garancija
Tečni naftni gas
2.0 l
2.0 l / h
510x340x195/970x530x370mm
4kg
2ea
2. godine
CENA: 18.450,00 rsd
Portable fogger TH-130a
Karakteristike uređaja:
Način pokretanja
Gorivo
Insekticid
Baterija
Rezervoar za hemikalije
Rezervoar za gorivo
Težina
Dimenzije
Dodaci
Garancija
Automatski
Čist benzin
Baziran na dizelu
DC6V/4A x 1ea
4.5 l
1.2 l
8.5kg±
116 x 35 x 26 cm
Alat, pribor za čišćenje, punjač za
baterije
2. godine
CENA: 79.950,00 rsd
Portable fogger TH-180
Karakteristike uređaja:
Rezervoar za benzin
Rezervoar za insekticid
Potrošnja benzina
Potrošnja insekticida
Težina
2,4 l
13 l
1.5 l / h
50 l / h
20kg
CENA: 135.300,00 rsd
HLADNI ZAMAGLjIVAČI
Portable fogger ULV BURE 3
Karakteristike uređaja:
Snaga motora
Tank za hemikalije
Daljina izbacivanja
Veličina kapi
Radni napon
Veličina
Težina
Garancija
1,250 W
3l
5 – 10 m
10 – 50 µ
110 V, 220 V, 240 V
160 x 550 x 250 mm
2,9 kg
2. godine
CENA: 49.200,00 rsd
Portable fogger ULV Dolphine 50
Karakteristike uređaja:
Snaga motora
Tank za hemikalije
Dužina kabla
Količina izbacivanja
Radni napon
Veličina
Težina
Garancija
1,100 W
5,5 l
10 m (opciono 20 – 50 m)
Max. 0,25 l/m
110 V, 220 V, 250 V
540 x 350 x 280 mm
6.0 kg
2. godine
Cena: bez tajmera – 49.200,00 rsd
sa tajmerom – 92.250,00 rsd
INSEKTRONI
Black Hole
Karakteristike uređaja:
Radni napon
Potrošnja
Veličina
Težina
220 V / 50 Hz
26 W
250 x 300 mm
1.3 kg
CENA: 6.150,00 rsd
SKY-F Plus
Karakteristike uređaja:
U skladu sa HACCP standardom.
Radni napon
Potrošnja
Veličina
Težina
220 V / 60 Hz
48 W
500 x 230 x 130 mm
1.5 kg
CENA: 12.300,00 rsd
KUTIJE ZA DERATIZACIJU
Compact Bait Box
Veličina: 240 x 220 x 70 mm
CENA: 360,00 rsd/kom
Rat Bait Station
Veličina: 340 x 100 x 92mm
CENA: 330,00 rsd/kom
Small Mice Bait Box
Veličina: 100 x 130 x 40mm
CENA: 100,00 rsd/kom
Sve kutije izrađene su od izdržljivog Polipropilena.
Kutija sa poklopcem
(13 x 10 x 6 cm)
Cena:
- plastična – 40 rsd/kom
- kartonska – 20 rsd/kom
Kutija plastična sa jednom rupom
(transparentna ili crna)
(18 x 11,5 x 6 cm)
Cena: 45 rsd/kom
Kutija plastična sa dve rupe
(transparentna ili crna)
(14,5 x 9 x 5cm)
Cena: 35 rsd/kom
Kutija za insekte
(sa lepljivom trakom)
(16,5 x 9 x 5cm)
CENA: 22 rsd/kom
Eko kutija za deratizaciju
(14,5 x 9 x 5cm)
CENA:
- sa lepljivom trakom – 30 rsd/kom
- sa lepkom – 22 rsd/kom
Kartonska kutija
- veća (18 x 11,5 x 6cm)
Cena: 12,00 rsd/kom
- manja (14 x 9 x 4cm)
Cena: 10,00 rsd/kom
Antivespe (750ml)
sprej za suzbijanje osa i stršljenova za opštu i profesionalnu upotrebu
Aktivna supstanca: 0,52% permetrin + 0,21% tetrametrin
CENA: 600 rsd/kom
Za sve dodatne informacije, možete nas
kontaktirati na bilo koji od ispod navedenih
podataka.
Pest Experts d.o.o.
Website: http://pest-experts.rs/
E-mail: [email protected]
Facebook stranica: http://facebook.com/pestexpertsdoo
Osobe za kontakt:
Milan Najdanov
Tel: 060/020-85-02
E-mail: [email protected]
Aleksandar Ristić
Tel: 060/020-85-05
E-mail: [email protected]
*Cene su definitivne, prodavac nije u sistemu PDV-a.
** Ukoliko neki od uređaja nije na stanju, rok isporuke
je do 60 dana od dana porudžbine.
Download

Katalog proizvoda - Pest Experts doo