Magan Agrochemicals d.o.o. Subotica
Matični broj: 20435054
PIB: 105676975 • PDV: 419358825
Račun: 115-20155-30 KBC Banka A.D. Beograd
AGRO-OBAVEŠTENJE BR.3
21/03/2012
JABUKA
Preporučujemo prvo prskanje bakarnim preparatom, ove nedelje za region Srema, Fruške Gore i južnog
Banata, a sledeće nedelje i u ostalim krajevima:
NEORAM 37,5 WG
0.8%
CUPROCAFFARO 50 WP 0.5%
ili
Ukoliko u voćnjacima ima problema sa prezimljujućim štetočinama (jaja crvenog pauka, krvave vaši, zapredcikokoni minera ili smotavaca...), preporučujemo da se doda:
EOS
VEKTAFID R
VEKTAFID S
2%
2%
2.5%
ili
ili
ŠLJIVA, VIŠNJA
Prvo plavo prskanje preporučujemo da se uradi sledeće nedelje, a ukoliko ima štitastih vaši treba dodati
mineralno ulje. Preporuka preparata je ista kao kod jabuke.
BRESKVA
Zbog hladnih noći i postepenog otopljavanja odloženo je kretanje vegetacije breskve, tako da preporuka za
breskvu iz Agro-obaveštenja br.1. može da se primeni tokom ove nedelje u regionu Smedereva, Grocke i
južnim obroncima Fruške Gore, a u ostalim regionima Srbije oko 25.marta.
Stručna služba AGROPEST YU
Magan Agrochemicals d.o.o. Subotica • Makhteshim Agan Group, Israel
Srbija - 24000 Subotica, Petra Drapšina 4/I • Tel. +381 (024) 555 240 Fax. +381 (024) 551 666 • www.magan.rs
Magan Agrochemicals d.o.o. Subotica
Matični broj: 20435054
PIB: 105676975 • PDV: 419358825
Račun: 115-20155-30 KBC Banka A.D. Beograd
Magan Agrochemicals d.o.o. Subotica • Makhteshim Agan Group, Israel
Srbija - 24000 Subotica, Petra Drapšina 4/I • Tel. +381 (024) 555 240 Fax. +381 (024) 551 666 • www.magan.rs
Download

Magan Agrochemicals d.o.o. Subotica AGRO