DUPONT™
Katalog proizvoda 2013
2 Katalog proizvoda 2013 | Uvod
UVOD
PLANOVI ZAŠTITE ........................................ 4
IZON® HOLOGRAM....................................... 8
HERBICIDI
ARIGO™ ..................................................... 12
CORDUS® 75 WG ....................................... 16
EXPRESS® 50 SX ....................................... 19
GRANSTAR® EXTRA PX ............................... 22
GRID® 75 WG ............................................ 26
HARMONY® 75 WG .................................... 30
LAREN® MAX PX ........................................ 34
SAFARI® 50 WG ......................................... 38
TAROT® 25 WG .......................................... 42
TAROT® PLUS WG ...................................... 47
OKVAŠIVAČ
TREND® 90 ............................................... 54
FUNGICIDI
ACANTO® PLUS ......................................... 58
ALERT® S .................................................. 64
CURZATE® M WG ....................................... 67
CURZATE® R WG ........................................ 70
EQUATION® PRO WG .................................. 73
KOCIDE® 2000 .......................................... 76
TALENDO® ................................................ 79
INSEKTICIDI
AVAUNT® 15 EC ......................................... 84
CORAGEN® 20 SC ...................................... 87
LANNATE® 25 WP....................................... 91
LANNATE® 90 ............................................ 95
VYDATE® 10 L ........................................... 99
3 Katalog proizvoda 2013 | Uvod
Planovi zaštite strnina i kukuruza
PRIMENA DUPONT PREPARATA U strnim žitima
Acanto® PLUS
Alert® S
Granstar® EXTRA PX
Laren® Max PX
Pojava
prvog
Do tri
lista razvijena
Početak
bokorenja
Sredina
bokorenja
Kraj
bokorenja
Početak
rasta
Prvo
kolence
Drugo
kolence
Pojava
lista
zastavičara
Zastavičar
potpuno
razvijen
Vidljivo
prvo osje
PRIMENA DUPONT PREPARATA U KUKURUZU
Coragen® 20SC + Trend® 90
Avaunt® 15 EC
Arigo + Trend 90
™
®
Cordus® 75 WG + Trend® 90
Tarot® 25 WG + Trend® 90
Tarot® Plus WG
+ Trend® 90
Grid® 75 WG
+ Trend® 90
4 4 | Katalog proizvoda 2013
Katalog proizvoda 2013 | Uvod
Početak
klasanja
Kraj
klasanja
Cvetanje,
razviće
ploda
Planovi zaštite vinove loze i jabučastog voća
PRIMENA DUPONT PREPARATA U VINOVOJ LOZI
Equation® Pro WG
Curzate® M WG
Curzate® R WG
Kocide® 2000
Talendo®
Talendo®
Coragen®20 SC
Lannate® 90
PRIMENA DUPONT PREPARATA U JABUČASTOM VOĆU
Avaunt® 15 EC
Coragen®20 SC
Lannate® 90
Kocide® 2000*
5 Katalog proizvoda 2013 | Uvod
Katalog proizvoda 2013 | 5
Planovi zaštite paradajza i krompira
PRIMENA DUPONT PREPARATA U PARADAJZU
Kocide® 2000
Curzate® M WG*
Equation® Pro WG
Avaunt® 15 EC
Coragen®20 SC
Lannate® 90
PRIMENA DUPONT PREPARATA U KROMPIRU
Coragen®20 SC
Curzate® M WG
Equation® Pro WG
Tarot® 25 WG
6 6 | Katalog proizvoda 2013
Katalog proizvoda 2013 | Uvod
Curzate® R WG
Planovi zaštite luka i krastavca
PRIMENA DUPONT PREPARATA U LUKU
Curzate® R WG*
PRIMENA DUPONT PREPARATA U KRASTAVCU
Curzate® M WG*
Curzate® R WG*
Vydate® 10 L
7 Katalog proizvoda 2013 | Uvod
Katalog proizvoda 2013 | 7
Izon® hologram za DuPont proizvode lak način za razlikovanje od kopija
Lista proizvoda
koji imaju
zaštitni
IZON znak
NOVI DuPontTM Izon® hologram je vaša garancija originalnog proizvoda. To je 3D
slika DuPont logotipa I reči “ Crop Protection” koji se nalaze na zelenoj pozadini koja
prikazuje mapu sveta. “Izon” tehnologija je patentirana od strane DuPont zaštitnih
sistema.
Cordus® 75 WG
Express® 50 SX
Granstar® Extra PX
Grid® 75 WG
Harmony® 75 WG
Laren® Max PX
Safari® 50 WG
Tarot® 25 WG
Tarot® Plus WG
Avaunt® 15 EC
Coragen® 20 SC
8 Otporan na oštećenja
Oznake otporne na oštećenja,
kao i bezbednosni zarezi čine
Izon hologram potpuno sigurnim
od oštećenja ili uklanjanja.
8 | Katalog proizvoda 2013
Katalog proizvoda 2013 | Uvod
Stari DuPontTM Izon® hologram
DuPontTM Izon® hologram nudi istovremenu vizuelnu verifikaciju sa “pomerajućim”
tačkicama. Da biste bili sigurni da je pakovanje originalno, nagnite hologram da biste
videli jednu tačkicu sa leve strane, zatim dve sa desne, 3 na vrhu i 4 u donjem delu.
Tačkice bi trebalo da se pojavljuju i nestaju u zavisnosti od ugla gledanja.
Prebrojte tačkice i računajte na DuPont
9 Katalog proizvoda 2013 | Uvod
Katalog proizvoda 2013 | 9
10 Katalog proizvoda 2013 | Uvod
11 Katalog proizvoda 2013 | Uvod
DuPont™ Arigo™
Herbicid
Sastav: mezotrion 360 g/kg, nikosulfuron 120 g/kg, rimsulfuron 30 g/kg
Preparat stvoren za one koji svom kukuruzu žele najbolje. Kompletno rešenje za vaše
probleme u kukuruzu.
Način delovanja
Arigo™ je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokog spektra jednogodišnjih
i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu, posle nicanja kukuruza i
korova. On je kombinacija tri aktivne materije mezotriona, nikosulfurona i rimsulfurona.
Mezotrion pripada hemijskoj grupi triketona. Svoje delovanje ispoljava folijarno i preko
korena inhibirajući enzim NRRD (hidroksifenil piruvatdioksigenaza) koji je ključan u
sintezi karotenoida. Kao rezultat delovanja dolazi do izbeljivanja, a zatim i potpunog
propadanja korovskih biljaka. Nikosulfuron i rimsulfuron spadaju u hemijsku grupu
sulfonilurea herbicida i svoje delovanje ispoljavaju folijarno i preko korena, sprečavajući
deobu ćelija.
Arigo™ deluje na korovske vrste preko lista i korena, međutim, minimalna rezidualna
aktivnost se može uočiti na peskovitim i zemljištima sa manje organskog sadržaja
u idealno vlažnim uslovima. Najefikasniji je kada se primenjuje na korove u fazi
intenzivnog porasta.
Vododisperzibilne granule (WG)
Pakovanje: 330 g
Primena
Arigo™ je novi herbicid širokog spektra delovanja koji obezbeđuje punu kontrolu travnih
i širokolisnih korova u usevu kukuruza samo jednim tretmanom. Robustan, siguran i
fleksibilan herbicid stvoren za one koji ne žele kompromise. ArigoTM se primenjuje kada
se kukuruz nalazi u fazi od 2 do 8 listova (faze 12 - 18 BBCH skale) u količini: 330 g/ha
+ 0,1% okvašivača Trend® 90.
Arigo™ se usvaja u roku od 2 sata nakon primene. Ukoliko padne kiša u roku manjem od
dva sata posle tretmana, efikasnost preparata može biti umanjena.
Spektar delovanja
Prednosti preparata
12 Efikasno suzbija:
a) višegodišnje uskolisne korove, kao što su: sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense);
b) jednogodišnje uskolisne korove, kao što su: sirak divlji iz semena (Sorghum
halepense), muhar sivi (Setaria glauca), proso korovsko (Echinochloa crus-galli);
c) jednogodišnje širokolisne korove, kao što su: čičak (Xanthium strumarium), tatula
obična (Datura stramonium), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), ambrozija
(Ambrosia artemisiifolia), štir obični (Amaranthus retroflexus), samonikla uljana
repica (Brassica napus), srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum), gorušica
poljska (Sinapis arvensis), čistac jednogodišnji (Stachys annua).
• Delovanje tri aktivne materije u optimalnom odnosu omogućava da se jednim
tretmanom, u trenutku koji je najpovoljniji, suzbiju glavni korovi koji utiču na
smanjenje prinosa
• Najširi mogući spektar delovanja na sve dominantne korove u kukuruzu
• Jedan tretman koji omogućava dovoljno vremena za sve druge radove
Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
•
•
•
•
Sigurno, pouzdano, beskompromisno rešenje
Superiorno delovanje sa malim količinama primene
Visoka selektivnost, bezbedan usev
Delovanje preko lista i preko zemljišta
ArigoTM ispred konkurencije
Sorghum halepense
Setaria spp.
Capsella bursa-pastoris
Amaranthus blitoides
Helanthus annus
Echinochloa-crus galli
Polygonum persicaria
ArigoTM
0204060 80
100
Referentni proizvod*
* referenca=Floramsulfuron+lodosulfuron
% Efikasnost
Izvor: DuPont 2009-2011, prosek ogleda širom Evrope, efikasnost varira zavisno od zemlje
Plodored
U slučaju da usev tretiran preparatom Arigo™ propadne iz bilo kog razloga, odmah se
može sejati samo kukuruz.
Posle primene Arigo™, mogu se sejati sledeći usevi:
- iste kalendarske godine: sve ozime žitarice, uključujući durum pšenicu. Za ozimu
uljanu repicu preporučuje se oranje na dubinu od 15 cm, a zatim kultiviranje.
- naredne godine: sve jare žitarice, za suncokret preporučuje se oranje na dubinu od
15 cm, a zatim kultiviranje, ne sejati ni jedan drugi usev u to vreme.
- dve godine nakon primene mogu se sejati: šećerna i stočna repa, spanać, grašak i
pasulj.
Mogućnost mešanja
Arigo™ se može mešati sa većinom drugih herbicida registrovanih za primenu u kukuruzu
posle nicanja. Ukoliko se Arigo™ koristi u kombinaciji sa drugim preparatima, poštovati
sva ograničenja koja se odnose na drugi preparat, a koja su navedena na etiketi.
Ne mešati sa herbicidima na bazi bentazona. Ukoliko je tretman na bazi bentazona
neophodan, primeniti ga najmanje 7 dana nakon primene herbicida Arigo™.
Ne mešati Arigo™ sa organofosfornim insekticidima. Ukoliko je folijarni tretman sa
organofosfornim insekticidima potreban, primeniti ga najmanje 7 dana između dva
tretmana.
13 Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
Karenca
Napomene
Obezbeđena vremenom primene preparata.
Ne sme se primenjivati:
• ukoliko je kukuruz formirao više od 8 listova
• u semenskom kukuruzu, kurkuruzu šećercu i kokičaru
• u kukuruzu sa podusevom (pasulj, bundeve i sl.)
• ne sme se primenjivati na usevima koji pate od stresa izazvanog sušom, potopljenim
zemljištem, niskim temperaturama, napadom insekata, nedostatkom hranljivih
materija ili drugim faktorima koji nepovoljno utiču na razvoj useva
• ukoliko je temperatura vazduha > 25°C
• ukoliko je temperatura vazduha u dužem periodu < 10°C
• ne primenjivati ukoliko su temperaturne oscilacije između dana i noći veće od 17°C
• posle hladnih perioda sa temperaturama ispod 5°S ili posle dužeg perioda praćenog
padavinama, potrebno je sačekati nekoliko dana da bi se obnovio gornji voštani sloj
listova kukuruza
• ne primenjivati ukoliko su biljke vlažne od kiše ili rose
• ne primenjivati ukoliko se očekuju padavine dva sata posle tretmana
• ne koristiti folijarne organofosforne insekticide od 7 dana pre, niti do 4 dana nakon
primene preparata Arigo™
• ne primenjivati u kraškim područjima i na vrlo slabo humusnim zemljištima
(< 1% humusa)
Efikasnost herbicida Arigo™
Chenopodium hybridum
Abutilon theophrasti
Echinochloa crus-galli
Amaranthus retroflexus
Sorgum halepense
100
Chenopodium abum
90
80
Solanum nigrum
70
60
50
Sinapis arvensis
40
30
20
10
Datura stramonium
0
Helianthus annuus
Xanthium strumarium
Hibiscus trionium
Polygonum lapathifolium
Setaria glauca
Convolvolus arvensis
14 Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
Lathyus tuberosus
Ambrosia artemisiifolia
Efikasnost %
Klasifikacija i obeležavanje
Simptomi trovanja,
prva pomoć i lečenje
Znaci opasnosti: N – opasno po životnu sredinu
Oznake upozorenja o riziku:
R-50/53
- veoma toksično po vodene organizme. Može izazvati dugotrajne štetne
efekte u vodenoj životnoj sredini
Oznake obaveštenja o bezbednosti:
S-2
- čuvati van domašaja dece
S-13
- čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje
S-20/21
- pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pušiti
S-35
- hemikalije i kontejneri moraju biti odloženi na bezbedan način
S-57
- koristiti odgovarajuće kontejnere da se izbegne zagađenje životne
sredine
U slučaju trovanja sa preparatom Arigo™ simptomi nisu specifični, ali se zna da može da
izazove neke opšte simptome i znake trovanja kao što su: muka, gađenje, malaksalost,
glavobolja, a nekada i povraćanje. Napomena lekaru: ne postoji specifičan antidot,
lečenje je simptomatsko.
U slučaju da sredstvo dospe u organizam:
- peroralno (gutanjem), potražiti lekarsku pomoć. Ne izazivati povraćanje bez saveta
lekara. Ako je povređeni pri svesti: isprati usta vodom.
Ne davati ništa u usta osobi u nesvesti. Konsultovati lekara u ozbiljnim slučajevima.
- perkutano (dodir sa kožom), preporučuje se pranje sa dovoljno sapuna i vode. U
slučaju iritacije kože obratiti se lekaru.
- u slučaju dodira sa očima isprati odmah sa puno vode i zatražiti savet lekara.
- u slučaju udisanja, izaći na svež vazduh, ostaviti ga da miruje, i ukoliko je potrebno
zatražiti pomoć lekara. Konsultovati lekara ukoliko je došlo do značajnog izlaganja.
U slučaju sumnje na trovanje obratiti se lekaru. Lekar po potrebi konsultuje Nacionalni
centar za kontrolu trovanja VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA Beograd, Crnotravska 17,
tel. 011/266-23-81 ili 36-08-440.
15 Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
DuPont™ Cordus® 75 WG
Herbicid
Sastav: nikosulfuron 500 g/kg, rimsulfuron 250 g/kg
Dosta vam je problema sa travnim korovima? Želite rešenje za sve izazove u svim
vremenskim uslovima? CORDUS® 75 WG je odgovor.
Cordus® 75 WG™ je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i
višegodišnjih travnih, kao i brojnih jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu.
Vododisperzibilne granule (WG) u obliku ekstrudirane paste (PX)
Pakovanje: 40 g i 400 g
Način delovanja
• Cordus® 75 WG se usvaja preko listova i sistemično se prenosi kroz celu biljku, sve
do korena ili rizoma.
• Šest sati posle primene osetljivi korov prestaje da raste, posle 5–10 dana sledi
promena boje korova, zatim nekroza, a potpuno uvenuće i sušenje sledi nakon
najviše 3 nedelje.
• Usev kukuruza metaboliše i razgradi obe aktivne supstance te se njihov efekat ne
oseća na usevu.
• Cordus® 75 WG je najefikasniji kada se primenjuje na korove u fazi intenzivnog
porasta.
• Nakon dva sata od primene, kiša ga više ne može isprati.
Primena
Cordus® 75 WG se koristi u usevima merkantilnog i silažnog kukuruza za suzbijanje
uskolisnih i nekih širokolisnih korova.
Primenjuje se kada su višegodišnji uskolisni (travni) korovi visine do 15-20 cm (3-5
listova).
Cordus® 75 WG se primenjuje kada se jednogodišnji širokolisni korovi nalaze u fazi dva
do četiri lista.
Primenjuje se u količini od 40 g/ha, uz dodatak 0,1% okvašivača Trend® .
Za suzbijanje tvrdokornih jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova, Cordus®
75 WG se može mešati sa preparatima na bazi dikambe i tifensulfuron-metila.
Spektar delovanja
16 Dobro suzbija:
• višegodišnje uskolisne korove, kao što su:
sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense);
• jednogodišnje uskolisne korove, kao što su:
proso korovsko (Echinochloa crus-galli),
muhar sivi (Setaria glauca),
divlji sirak iz semena (Sorghum halepense)
Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
•
•
Prednosti preparata
Mogućnost mešanja
Dodatna uputstva za
optimalno delovanje
17 jednogodišnje širokolisne korove, kao što su:
štir bljutavi (Amaranthus blitoides),
štir obični (Amaranthus retroflexus),
samonikla uljana repica (Brassica napus),
srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum),
tatula obična (Datura stramonium),
gorušica poljska (Sinapis arvensis),
čistac jednogodišnji (Stachys annua).
Zadovoljavajuće suzbija:
jednogodišnje širokolisne korove: kao što je:
obična pepeljuga (Chenopodium album),
njivska lubeničarka (Hibiscus trionum),
pomoćnica obična (Solanum nigrum),
• Visoka selektivnost - bezbedan usev
• Izuzetna efikasnost u suzbijanju divljeg sirka iz rizoma i semena, kao i nekih
jednogodišnjih širokolisnih korova
• Ne ograničava plodored
• Dopunjujući efekat dve aktivne materije poznate po efikasnom i uspešnom suzbijanju
korova.
• Ne preporučuje se primena nakon korišćenja zemljišnih organo-fosfornih insekticida.
• Radi proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi dikambe i
tifensulfuron-metila.
• Posle hladnih perioda sa temperaturama ispod 10°C ili posle dužeg perioda praćenog
padavinama, potrebno je sačekati nekoliko dana da bi se obnovio gornji voštani sloj;
• Ne primenjivati ga na temperaturama preko 25°C, pri jakom suncu ili ako je usev pod
stresom;
• Posle primene Cordus® 75 WG, mogu se sejati sledeći usevi:
- iste kalendarske godine: ozime žitarice, trave
- naredne godine: jare žitarice, uljana repica, šećerna repa, krompir, paradajz, kukuruz
šećerac i kokičar, pasulj, grašak, lulcerka, detelina, suncokret
• U slučaju da usev tretiran preparatom Cordus® 75 WG propadne iz bilo kog razloga,
odmah se mogu sejati samo kukuruz i soja.
• Ne koristiti u semenskoj proizvodnji, u proizvodnji kukuruza šećerca, kukuruza
kokičara, bez prethodne provere selektivnosti.
Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
Klasifikacija i obeležavanje
Znaci opasnosti: N
Oznake upozorenja o riziku:
R-22
- štetan ako se proguta
R-50/53
- veoma otrovan za vodene organizme, može prouzrokovati dugotrajna
neželjena dejstva na vodenu sredinu
Oznake obaveštenja o bezbednosti:
S-2
- čuvati van domašaja dece
S-13
- čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane
S-36/37/39 - nositi zaštitnu odeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice
S-45
- u slučaju nezgode ili u slučaju mučnine odmah potražiti savet lekara
(ako je moguće pokazati etiketu)
S-60
- ova supstanca i njena ambalaža moraju biti odlagane kao neiskorišćeni
otrovi i ambalaža
S-61
- sprečiti oslobađanje u okolnu sredinu. Rukovati na osnovu posebnog
uputstva/uputstvo o bezbednom rukovanju (safety data sheets).
Simptomi trovanja,
prva pomoć i lečenje
U slučaju trovanja preparatom Cordus® 75WG simptomi nisu specifični, ali se zna da
može da izazove neke opšte simptome i znake trovanja kao što su: muka, gađenje,
malaksalost, glavobolja, a nekada i povraćanje. Izaziva crvenilo,svrab kože i iritaciju
sluznica očiju i digestivnog trakta, što se manifestuje crvenilom konjuktiva, suzenjem,
hipersalvacijom, grebanjem u grlu i bolom u trbuhu.
U slučaju da sredstvo dospe u organizam:
- peroralno (gutanjem), treba popiti 1-2 čaše vode. Ne izazivati povraćanje bez saveta
lekara.
Ne davati ništa u usta osobi u nesvesti. Konsultovati lekara u ozbiljnim slučajevima
- perkutano (dodir sa kožom) preporučuje se pranje sa dovoljno sapuna i vode
- u slučaju dodira sa očima isprati odmah sa puno vode i zatražiti savet lekara
- u slučaju udisanja, izaći na svež vazduh. Davati kiseonik ili veštačko disanje ako je
potrebno. Konsultovati lekara ukoliko je došlo do značajnog izlaganja.
U slučaju sumnje na trovanje obratiti se lekaru. Lekar po potrebi konsultuje Nacionalni
centar za kontrolu trovanja VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA Beograd, Crnotravska 17,
tel. 011/266-23-81 ili 36-08-440.
18 Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
DuPont™ Express® 50 SX
Herbicid
Sastav: tribenuron-metil 500 g/kg
Express® 50 SX suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove u suncokretu.
Vodorastvorljive granule (SG) - paste extruded (PX) u obliku ekstrudirane paste, bež boje
Pakovanje: 112.5 g
Način delovanja
Express® 50 SX deluje uglavnom preko lista tako što sprečava deobu ćelija kod osetljivih
korova. Nakon primene osetljivi korovi brzo zaustavljaju rast, a drugi simptomi su
vidljivi tek nedelju-dve kasnije u vidu nekroze i laganog odumiranja biljke. Korovi koji
nisu uvenuli ostaju zakržljali i ne konkurišu usevu.
Express® 50 SX treba primeniti na mlade korovske biljke kada su u intenzivnom
porastu, mada se u povoljnim vremenskim uslovima (toplo i vlažno) može primeniti i za
suzbijanje odraslijih korova.
Primena
Express® 50 SX se primenjuje SAMO u hibridima suncokreta tolerantnim prema
preparatu Express® 50 SX.
Primenjuje se jednokratno u količini 45 g/ha uz dodatak 0,1% okvašivača Trend® 90 ili
dvokratno, u split aplikaciji, u količini 2×22,5 g/ha uz dodatak 0,1% okvašivača Trend®
90. Split aplikacija se preporučuje ako je ambrozija prisutna u većem broju.
Vreme primene je posle nicanja suncokreta u fazi 2–8 listova (faza 12–18 BBCH skale).
U odnosu na korove tretman treba izvršiti kada su jednogodišnji širokolisni korovi u fazi
2-4 lista, a višegodišnji širokolisni korovi u fazi rozete.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2).
Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je jednom ili dva puta
u split aplikaciji.
Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno, pod uslovom da su površine koje se tretiraju
udaljene najmanje 500 m od naselja, poljoprivrednih objekata (farmi) i 200 m od voda
(vodotoka, jezera, izvorišta voda, bunara i sl.) i da brzina vetra ne prelazi 2 m/s.
Spektar delovanja
19 Express® 50 SX dobro suzbija sledeće korove:
• jednogodišnji širokolisni korovi:
štir obični (Amaranthus retroflexus)
tatula (Datura stramonium)
pomoćnica (Solanum nigrum)
obična boca (Xanthium strumarium)
kukolj (Agrostema githago)
prstenak poljski (Anthemis arvensis)
smrduša obična (Bifora radians)
repica crna (Brassica nigra)
tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris)
pepeljuga obična (Chenopodium album)
pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)
žavornjak (Delphinium consolida)
mrtva kopriva smrdljiva (Galeopsis tetrahit)
Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
mrtva kopriva njivska (Lamium amplexicaule)
renika obična (Lepidium draba)
vrapsemepoljsko (Lithospermum arvense)
kamilica prava (Matricaria chamomilla)
kamilica bezmirsina (Matricaria inodora)
bulka obična (Papaver rhoeas)
ljutić obični (Ranunculus arvensis)
gorušica poljska (Sinapis arvensis)
oranjica obična (Sisymbrium sophia)
mišjakinja obična (Stellaria media)
stisnuša kravlja (Thlaspi arvense)
ljubičica poljska (Viola arvensis)
samonikli suncokret i samonikla uljana repica
• višegodišnji širokolisni korovi:
palamida njivska (Cirsium arvense)
štavelj (Rumex spp.)
Slabije suzbija:
poponac (Convolvulus arvensis),
broćika lepuša (Galium aparine),
čestoslavica (Veronica spp.).
Plodored
Zbog kratke rezidualnosti u zemljištu i niske doze primene, nema nikakvih ograničenja
plodoreda u jesen iste godine i u proleće sledeće godine.
U slučaju da usev tretiran preparatom Express® 50 SX propadne iz bilo kog razloga,
mogu se sejati strna žita i hibridi suncokreta tolerantni na njega, a posle 30 dana nema
ograničenja.
Mogućnost mešanja
Može se mešati sa fungicidima. Ne preporučuje se mešanje sa drugim herbicidima.
Herbicide za suzbijanje travnih korova primeniti u odvojenom tretmanu, 10 do 14 dana
nakon primene preparata Express® 50 SX, ili u tretmanu posle setve, a posle nicanja.
Karenca
Napomene
20 Obezbeđena vremenom primene za suncokret.
• Ne sme se primenjivati u kraškim poljima i na kosim i erozivnim površinama.
• Ne primenjivati Express® 50 SX ukoliko je suncokret pod stresom prouzrokovanim
sušom ili plavljenjem, ukoliko u vreme primene postoji velika razlika između dnevnih
i noćnih temperatura (<1°C ili >28°C), niska plodnost ili je usev oštećen mrazom,
napadom insekata, gradom ili nekim drugim fizičkim činiocem.
• Ne primenjivati Express® 50 SX najmanje 3 dana nakon obilnih padavina ili tek
nakon oticanja vode. Primena Express® 50 SX u suncokretu koji je bio pod stresom
usled nepovoljnih vremenskih uslova, jako vlažnog ili poplavljenog zemljišta, suše,
bolesti, napada insekata ili prethodno primenjenih herbicida, može da dovede do
oštećenja useva.
Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
Klasifikacija i obeležavanje
Znaci opasnosti: Xi, N
Oznake upozorenja o riziku:
R-40 - moguća je opasnost od trajnih oštećenja
R-43 - u dodiru sa kožom može izazvati preosetljivost
R-50/53 - veoma otrovan za vodene organizme, može prouzrokovati dugotrajna
neželjena dejstva na vodenu sredinu
Oznake obaveštenja o bezbednosti:
S-2 - čuvati van domašaja dece
S-13 - čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane
S-24 - sprečiti dodir sa kožom
S-35 - supstancije i posude moraju biti uklonjene na bezbedan način
S-36/37/39 - nositi zaštitnu odeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice
S-45 - u slučaju nezgode ili u slučaju mučnine odmah potražiti savet lekara
(ako je moguće, pokazati etiketu)
S-57 - koristiti odgovarajuću posudu da se izbegne zagađenje okoline
Simptomi trovanja,
prva pomoć i lečenje
U slučaju trovanja preparatom Express® 50 SX, simptomi trovanja nisu specifični ali
može doći do muke, gađenja, malaksalosti, glavobolje a nekada i povraćanja. Može doći
i do crvenila i svraba kože, iritacije sluznica očiju i digestivnog trakta, što se manifestuje
crvenilom konjuktiva, suzenjem, hipersalivacijom, grebanjem u guši i bolom u trbuhu. U
peroralnim (gutanje) trovanjima izazvati povraćanje ili uraditi lavažu želuca. Ne davati
ništa u usta osobi u nesvesti. U perkutanim (dodir sa kožom) trovanjima preporučuje se
kupanje sa dovoljno sapuna i vode i presvlačenje.
U slučaju dodira sa očima isprati odmah sa puno vode i zatražiti savet lekara.
U slučaju udisanja, izaći na svež vazduh. Davati kiseonik ili veštačko disanje ako je
potrebno. U slučaju sumnje na trovanje obratiti se lekaru. Lekar po potrebi konsultuje
Nacionalni centar za kontrolu trovanja VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA Beograd,
Crnotravska 17, tel. 011/266-23-81 ili 36-08-440.
21 Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
DuPont™ Granstar® Extra PX
Herbicid
Sastav: tifensulfuron-metil 500 g/kg, tribenuron-metil 250 g/kg
EXTRA prinos za EXTRA prihod.
Granstar® Extra PX selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u
usevu pšenice posle nicanja
Vododisperzibilne granule (WG), smeđe boje
Pakovanje: 50 g
Način delovanja
Granstar® Extra PX deluje kontaktno, preko lista tako što sprečava deobu ćelija kod
osetljivih korova. Nakon primene osetljivi korovi brzo zaustavljaju rast, a drugi
simptomi su vidljivi tek nedelju-dve kasnije u vidu nekroze i laganog odumiranja biljke.
Korovi koji nisu uvenuli ostaju zakržljali i ne konkurišu usevu.
Granstar ® Extra PX treba primeniti na mlade korovske biljke kada su u intenzivnom
porastu, mada se u povoljnim vremenskim uslovima (toplo i vlažno) može primeniti i za
suzbijanje odraslijih korova.
Primena
Granstar ® Extra PX se primenjuje u količini 15-25 g/ha, zavisno od osetljivosti i uzrasta
korova kao i vremenskih uslova i to:
• 15 g/ha (0,15 g na 100 m2) kada su korovi u fazi od kotiledona do 4 prava lista, u
uslovima toplog i vlažnog vremena
• 20 g/ha (0,20 g na 100 m2 ) kada su korovi u fazi 4-6 listova, u uslovima hladnijeg i
suvog vremena (uslovi manje povoljni za delovanje herbicida)
• 25 g/ha (0,25 g na 100 m2) kada su korovi u fazi više od 6 razvijenih listova, u
uslovima hladnijeg i suvog vremena (uslovi manje povoljni za delovanje herbicida)
• 25 g/ha (0,25 g na 100 m2) za suzbijanje palamide (Cirsium arvense) kada je korov u
fazi 2-6 listova
• 15-20 g/ha + 0,3-0,5 l/ha preparata na bazi fluroksipir-meptila (0,15-0,20 g + 3-5 ml
na 100 m2), za suzbijanje broćike lepuše (Galium aparinae).
Granstar ® Extra PX je visoko selektivan u strnim žitima i može se primeniti od faze 3
lista pa do pojave II kolenca (13-32 BBCH skale), a selektivan je sve do faze zastavičara.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2).
Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine: jednom.
Spektar delovanja
22 Granstar® Extra PX dobro suzbija sledeće korove:
• višegodišnje širokolisne korova:
palamida njivska (Cirsium arvense),
štavelj (Rumex spp.).
• jednogodišnji i dvogodišnji širokolisni korovi:
pepeljuga obična (Chenopodium album),
pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum),
mišjakinja obična (Stellaria media),
tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris),
mrtva kopriva smrdljiva (Galeopsis tetrahit),
Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
bulka obična (Papaver rhoeas),
ljutić obični (Ranunculus arvensis),
gorušica poljska (Sinapis arvensis),
kukolj (Agrostema githago),
prstenak poljski (Anthemis arvensis),
smrduša obična (Bifora radians),
repica crna (Brassica nigra),
žavornjak (Delphinium consolida),
mrtva kopriva njivska (Lamium amplexicaule),
renika obična (Lepidium draba),
vrapseme poljsko (Lithospermum arvense),
kamilica prava (Matricaria chamomilla),
kamilica bezmirisna (Matricaria inodora),
oranjica obična (Sisymbrium sophia),
stisnuša kravlja (Thlaspi arvense),
ljubičica poljska (Viola arvensis),
samonikli suncokret (Helianthus annus),
samonikla uljana repica (Brasica oleracea).
Slabije suzbija:
broćika lepuša (Galium aparine),
čestoslavica (Veronica spp.),
dvornik (Polygonum spp.).
Plodored
Mogućnost mešanja
Karenca
23 Zbog kratke rezidualnosti u zemljištu i niske doze primene, nema nikakvih ograničenja
plodoreda u jesen iste godine i u proleće sledeće godine.
U slučaju da usev tretiran preparatom Granstar ® Extra PX propadne iz bilo kog razloga,
mogu se sejati samo jara žita.
Granstar ® Extra PX može da se meša sa preparatima na bazi fluroksipira radi proširenja
spektra na prilepaču (Galium aparine). Ukoliko se koristi u kombinaciji sa drugim
herbicidom, moraju se poštovati sva ograničenja koja se odnose na drugi herbicid.
Obezbeđena vremenom primene preparata.
Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
Klasifikacija i obeležavanje
Znak opasnosti: N
Oznake upozorenja o riziku:
R-51/53
- toksično po vodene organizme, može izazvati dugotrajne štetne efekte u
vodenoj životnoj sredini
Oznake obaveštenja o bezbednosti:
S-2
- čuvati van domašaja dece
S-13
- čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje
S-20-21
- pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pušiti
S-35
- hemikalije i kontejneri moraju biti odloženi na bezbedan način
S-57
- koristiti odgovarajuće kontejnere da se izbegne zagađenje životne
sredine
Simptomi trovanja,
prva pomoć i lečenje
U slučaju trovanja Granstar ® Extra PX simptomi nisu specifični, ali se zna da može da
izazove neke opšte simptome i znake trovanja kao što su: muka, gađenje, malaksalost,
glavobolja, a nekada i povraćanje. Izaziva crvenilo, svrab kože i iritaciju sluznica očiju i
digestivnog trakta, što se manifestuje crvenilom konjuktiva, suzenjem, hipersalvacijom,
grebanjem u grlu i bolom u trbuhu.
Napomena lekaru: ne postoji specifičan antidot, lečenje je simptomatsko.
U slučaju da sredstvo dospe u organizam:
- peroralno (gutanjem), treba popiti 1-2 čaše vode. Ne izazivati povraćanje bez saveta
lekara. Ne davati ništa u usta osobi u nesvesti. Konsultovati lekara u ozbiljnim
slučajevima
- perkutano (dodir sa kožom) preporučuje se pranje sa dovoljno sapuna i vode
- u slučaju dodira sa očima isprati odmah sa puno vode, takođe ispod kapaka i
zatražiti savet lekara
- u slučaju udisanja, izaći na svež vazduh. Davati kiseonik ili veštačko disanje ako je
potrebno. Konsultovati lekara ukoliko je došlo do značajnog izlaganja.
U slučaju sumnje na trovanje obratiti se lekaru. Lekar po potrebi konsultuje Nacionalni
centar za kontrolu trovanja VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA Beograd, Crnotravska 17,
tel. 011/266-23-81 ili 36-08-440.
24 Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
Najvažniji korovi u usevu strnih žita
25 Palamida njivska (Cirsium arvense)
Pepeljuga (Chenopodium album)
Gorušica (Sinapis arvensis)
Bulka obična (Papaver rhoeas)
Hoću neću (Capsella bursa pastoris)
Kamilica prava (Matricaria chamomilla)
Mišjakinja (Stellaria media)
Broćika (Galium aparine)
Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
DuPont™ Grid® 75 WG
Herbicid
Sastav: rimsulfuron 500 g/kg, tifensulfuron-metil 250 g/kg
Početak je najvažniji. Upravo zato je na početku potrebno preuzeti inicijativu koja će
omogućiti da suzbijemo korove pre nego što naprave štetu.
Grid® 75 WG je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokog spektra uskolisnih i
širokolisnih korova u kukuruzu, posle nicanja kukuruza i korova
Vododisperzibilne granule (WG), svetlosmeđe boje
Pakovanje: 10 g
Način delovanja
Grid® 75 WG se primenjuje u ranoj fazi nicanja kukuruza i korova, te uspešno zamenjuje
tretmane pre nicanja.
Grid® 75 WG deluje uglavnom preko lista a delimično i preko zemljišta, tako što sprečava
deobu ćelija u listu i korenu kod osetljivih korova. Nakon primene osetljivi korovi brzo
zaustavljaju rast, a simptomi delovanja su vidljivi posle 5-10 dana u vidu nekroze i
laganog odumiranja korova. Korovi koji nisu uvenuli ostaju zakržljali i ne konkurišu
usevu. Najveći efekat se postiže na korove u intenzivnom porastu.
Povoljne vremenske prilike kao toplo i vlažno vreme nakon primene ubrzava delovanje
preparata, dok suvo i hladno vreme može da ga uspori.
Grid® 75 WG može da se upotrebi na svim tipovima zemljišta.
Primena
Grid® 75 WG se može primenjivati samo u merkantilnom i silažnom kukuruzu, kada je
kukuruz u fazi od 1-5 lista (faza 11-15 BBCH skale). Koristi se za suzbijanje:
• jednogodišnjih uskolisnih korova – kada su uskolisni korovi u fazi 1 lista, a najkasnije
kada su u fazi bokorenja, i širokolisnih korova kada su u fazi 2-4 lista, u količini 20
g/ha odnosno 0,2 g/100 m2;
• jednogodišnjih širokolisnih korova kao što su pomoćnica obična (Solanum nigrum),
tatula obična (Datura stramonium), boca (Xanthium spp.) i višegodišnjih širokolisnih
korova kao što je poponac obični (Convolvulus arvensis) i njivska palamida (Cirsium
arvense) u kombinaciji:
20-25 g/ha Grid® 75 WG + 0,3-0,5 l preparata na bazi dikambe sa 480 g/l aktivne
materije, odnosno 0,20-0,25 g + 3-5 ml/100 m2, kada su korovi u fazi 2-4 lista;
• višegodišnjih uskolisnih korova – divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense) i pirevina
obična (Agropyron repens) kada su travni korovi u fazi 3-5 listova (visine 10-15 cm)
i širokolisnih korova kada su korovi u fazi 2-4 lista, u količini 25 g/ha, odnosno 0,25
g/100 m2.
Grid® 75 WG koristiti uz obavezan dodatak nejonizujućeg okvašivača Trend® 90 u
koncentraciji 0,1% (100 ml u 100 l vode), jer se tako postiže bolje usvajanje preparata
od strane korovskih biljaka i bolja efikasnost.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2).
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: jednom.
Grid® 75 WG se usvaja u roku od 2 sata nakon primene, te ga nakon toga kiša ne može
sprati.
26 Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
Spektar delovanja
Selektivnost
Koristi se za suzbijanje sledećih korova:
• višegodišnji uskolisni korovi:
divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense),
pirevina obična (Agropyron repens)
• jednogodišnji uskolisni korovi:
divlji sirak iz semena (Sorghum halepense),
korovsko proso (Echinochloa crus-galli),
muhari (Setaria spp.),
proso (Panicum spp.),
svračice (Digitaria spp.)
• širokolisni korovi:
teofrastova lipica (Abutilon theophrasti),
štir (Amaranthus spp.),
ambrozija (Ambrosia spp.),
repica (Brassica spp.),
pepeljuga obična (Chenopodium album),
divlji broć (Galium aparine),
samonikli suncokret (Helianthus annus),
lubeničarka njivska (Hibiscus trionum),
kamilica (Matricaria spp.),
dvornik (Polygonum spp.),
gorušica poljska (Sinapis arvensis),
čistac jednogodišnji (Stachys annua),
grahorica njivska (Vicia sativa).
Grid® 75 WG se ne sme primenjivati na usevima koji pate od stresa izazvanog
sušom, potopljenim zemljištem, niskim temperaturama, napadom insekata, bolesti,
nedostatkom hranljivih materija ili drugim faktorima koji nepovoljno utiču na razvoj
useva.
Obratiti posebnu pažnju da se izbegne zanošenje van željene površine na susedni usev,
posebno kada se meša sa proizvodima na bazi dikambe, ili na vodozaštitne zone.
Grid® 75 WG nije isprljiv, tako da nema opasnosti od oštećenja susednih kultura.
Plodored
27 Nakon kukuruza tretiranog preparatom Grid® 75 WG, može se sejati:
- iste kalendarske godine ozima žita i trava
- naredne godine jara žita, uljana repica, šećerna repa, soja, krompir, paradajz,
kukuruz.
U slučaju da se kukuruz iz bilo kog razloga mora preorati, samo se kukuruz može sejati
nakon tretmana preparatom Grid® 75 WG.
Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
Pri primeni u kombinaciji sa preparatima na bazi atrazina:
a) u jesen iste godine (u toku 5 meseci nakon tretiranja):
- ne smeju se sejati osetljivi usevi: ovas, šećerna repa, stočna repa, duvan, soja,
detelina, lucerka, suncokret, uljana repica i povrtarske biljke
- u humidnijim krajevima može se sejati pšenica bez dubokog oranja, a za prolećnu
setvu nema ograničenja
- u aridnim područjima, a u sušnim godinama u svim područjima, pre setve pšenice i
drugih ozimih žita obavezno je duboko oranje;
b) u proleće naredne godine, pre setve osetljivih vrsta biljaka, obavezna je provera
ostataka atrazina u zemljištu.
Pri primeni u kombinaciji sa preparatima na bazi dikambe, zbog izrazite ispirljivosti
dikambe, ne sme se primenjivati:
- u usevu semenskog kukuruza, zbog izvesnog mutagenog delovanja na kukuruz
- u kraškim poljima, na peskovitim i skeletnim zemljištima.
Mogućnost mešanja
Karenca
Napomene
Radna karenca
28 Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Ne sme se mešati sa organofosfornim
insekticidima.
Obezbeđena vremenom primene preparata.
• gde se u vreme setve koriste sistemični organofosforni insekticidi, ne koristiti Grid®
75 WG jer će umanjiti delovanje preparata. Ne koristiti folijarne organofosforne
insekticide 7 dana pre niti 4 dana nakon primene Grid®-a
•Grid® 75 WG se ne sme primenjivati u usevu semenskog kukuruza, kukuruza šećerca
i kukuruza kokičara bez prethodne provere selektivnosti
• ako temperatura u noći pre primene padne ispod 6°C, ili ako se u danu primene ili
narednog dana očekuje temperatura preko 25°C odložiti primenu Grid®-a
• ne primenjivati na kasno sejan kukuruz (kraj juna)
• ne primenjivati ukoliko je usev pod stresom
• ne primenjivati u kukuruzu sa podusevom (pasulj, bundeve i sl.)
• jedno kultiviranje se preporučuje desetak dana nakon primene Grid®-a
• ne primenjivati, ne čistiti, niti ispirati prskalicu blizu željene vegetacije, niti na
mestima gde hemikalije mogu doći u dodir sa njihovim korenjem. Ne primenjivati na
travnjake, staze i puteve
• ne tretirati biljke vlažne od rose ili kiše
Ne ulaziti u tretirano polje dok se preparat ne osuši.
Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
Klasifikacija i obeležavanje
Znak opasnosti: N
Oznake upozorenja:
R-50/53
- veoma otrovan za vodene organizme, može prouzrokovati dugotrajna
neželjena dejstva na vodenu sredinu
Oznake obaveštenja o bezbednosti:
S-2
- čuvati van domašaja dece
S-13
- čuvati odvojeno od hrane, pića, i stočne hrane
S-20/21
- pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pušiti
S-35
- supstancije i posude moraju biti uklonjene na bezbedan način
S-46
- ako se proguta, hitno zatražiti lekarsku pomoć i pokazati etiketu
ili ambalažu
S-57
- koristiti odgovarajuću posudu da se izbegne zagađenje okoline
Simptomi trovanja,
prva pomoć i lečenje
U slučaju trovanja preparatom Grid® 75 WG, simptomi trovanja nisu specifični, ali se zna
da može da izazove neke opšte simptome i znake trovanja kao što su: muka, gađenje,
malaksalost, glavobolja, a nekada i povraćanje. Izaziva crvenilo i svrab kože i iritaciju
sluznica očiju i digestivnog trakta, što se manifestuje crvenilom konjuktiva i suzenjem,
hipersalvacijom, grebanjem u grlu i bolom u trbuhu.
U slučaju da sredstvo dospe u organizam:
- peroralno (gutanjem), ne izazivati povraćanje bez saveta lekara. Ne davati ništa u
usta osobi u nesvesti. Konsultovati lekara u ozbiljnijim slučajevima.
- perkutano (dodir sa kožom): neophodno je kupanje sa dovoljno sapuna i vode.
Ukloniti svu kontaminiranu odeću i obuću. Konsultovati lekara ako je potrebno.
- u dodiru sa očima: isprati odmah sa puno vode, takođe i ispod kapaka, najmanje 15
minuta. Konsultovati lekara ako je potrebno.
- u slučaju udisanja, izaći na svež vazduh. Davati kiseonik ili veštačko disanje ako je
potrebno. Konsultovati lekara ukoliko je došlo do značajnog izlaganja.
Lečenje podrazumeva rehidrataciju sa nadoknadom elektrolita i antihistaminika po
potrebi.
U slučaju sumnje na trovanje obratiti se lekaru. Lekar po potrebi konsultuje Nacionalni
centar za kontrolu trovanja VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA Beograd, Crnotravska 17,
tel. 011/266-23-81 ili 36-08-440.
29 Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
DuPont™ Harmony® 75 WG
Herbicid
Sastav: tifensulfuron-metil 750 g/kg
Harmony® 75 WG je rešenje za čistu soju.
Harmony® 75 WG je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u
usevu soje i lucerke
Vododisperzibilne granule (WG), svetlosmeđe boje
Pakovanje: 8 g
Način delovanja
Harmony® 75 WG biljke usvajaju uglavnom kroz listove i brzo se translocira kroz celu
biljku. Deluje tako što sprečava deobu ćelija u izdancima i korenu kod osetljivih korova.
Osetljivi korovi zaustavljaju rast posle nekoliko časova od primene, a drugi simptomi su
vidljivi tek 5-10 dana kasnije, a potpuno uvenu za 15-25 dana. Manje osetljivi i odrasliji
korovi ostaju zakržljali i ne konkurišu usevu za vodu i hranljive materije.
Harmony® 75 WG je najefikasniji kada se primenjuje na male korove, kada su u početnom
porastu.
Primena
Primenjuje se u usevu soje posle nicanja useva u fazi prve potpuno razvijene troliske
(faza 13 BBCH skale), kada korovi 2-4 lista i to:
• sam preparat, u količini 8 g/ha + 0,1% okvašivača Trend® 90 (0,08 g + 2 ml/100 m2)
• radi proširenja spektra delovanja na:
a) Datura stramonium, Solanum nigrum, u kombinaciji sa preparatima na bazi
imazetapira, u količini 8 g/ha + 0,1% okvašivača Trend 90 + 0,4 l/ha preparata na
bazi imazetapira (0,08 g + 2 ml + 4 ml/100 m2)
b) Datura stramonium, Solanum nigrum, Ambrosia artemisiifolia, sa preparatima na
bazi: fomesafena, u količini 8 g/ha + 0,1% okvašivača Trend 90 + 1 l/ha preparata na
bazi fomesafena (0,08 g + 2 ml + 10 ml/100 m2)
- laktofena, u količini 8 g/ha + 0,1% okvašivača Trend 90 + 0,4 l/ha preparata na bazi
laktofena 0,08 g + 2 ml + 4 ml/100 m2).
c) Za suzbijanje uskolisnih korova koristiti samo registrovane graminicide.
U usevu lucerke se primenjuje u drugoj godini ili kasnije, u količini 15-20 g/ha uz
dodatak okvašivača Trend® 90 u koncentraciji 0,05%, tretiranjem rano u proleće pre
početka vegetacije lucerke.
Utrošak vode: 200-300 l/ha (2-3 l/100 m2).
Maksimalni broj tretiranja u toku godine na istoj površini: jednom.
Harmony® 75 WG se usvoji u roku od 2 sata nakon primene, pa ga kiša nakon toga ne
može sprati.
30 Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
Spektar delovanja
• Harmony® 75 WG dobro suzbija sledeće korove:
jednogodišnji širokolisni korovi:
A) Puna tehnologija
lipica teofrastova (Abutilon theophrasti),
Partner herbicid 1 l/ha + HARMONY®
75 WG 8 g/ha + Trend® 90
štir bljutavi (Amaranthus blitoides),
Cena = 104 kg soje*
štir obični (Amaranthus retroflexus),
vidovčica crvena (Anagalis arvensis),
B) Druga varijanta
prstenak poljski (Anthemis arvensis),
Partner herbicid 1l/ha +
ZAMENA 8 g/ha + Trend® 90
hoću-neću (Capsela bursa-pastoris),
Cena = 96 kg soje*
pepeljuga obična (Chenopodium album),
pepeljuga srcolisna (Ch. hybridum),
pepeljuga mnogocvetna (Ch. polyspermum),
RAZLIKA: 8 kg soje po ha
konica obična (Galinsoga parviflora),
lubeničarka njivska (Hibiscus trionum),
mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum),
kamilica prava (Matricaria chamomilla),
bulka (Papaver rhoeas),
dvornik ptičiji (Polygonum aviculare),
ljutić njivski (Ranunculus arvensis),
* na osnovu cena iz 2012. godine
gorušica poljska (Sinapis arvensis),
obična gorčika (Sonchus oleraceus),
čistac jednogodišnji (Stachys annua),
mišjakinja (Stellaria media),
persijska čestoslavica (Veronica persica).
• Zadovoljavajuće suzbija jednogodišnje širokolisne korove:
samonikli suncokret (Helianthus annuus),
dvornik veliki (Polygonum lapathifolium),
dvornik obični (Polygonum persicaria),
kiseljak (Rumex spp.),
maslačak (Taraxacum officinale).
• Slabije suzbija:
jednogodišnje širokolisne korove:
ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia),
tatula obična (Datura stramonium),
pomoćnica obična (Solanum nigrum),
boca obična (Xanthium strumarium).
višegodišnje širokolisne korove:
palamida njivska (Cirsium arvense),
poponac njivski (Convolvulus arvensis).
Vredi li
rizikovati?
31 Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
Selektivnost
Ako se koristi prema navedenim preporukama datim u ovom uputstvu za upotrebu,
Harmony® 75 WG neće biti fitotoksičan.
Zbog moguće pojave pojačane fitotoksičnosti za soju, primenjivati obavezno propisanu
količinu preparata, okvašivača, kao i drugih herbicida sa kojima se koristi u kombinaciji
(tank-miksu). U slučaju primene u početnoj fazi kretanja vegetacije lucerke može doći
do prolazne fitotoksičnosti.
Plodored
Posle berbe soje tretirane sa Harmony ® 75 WG, nema ograničenja plodoreda i bilo koja
kultura se može sejati.
U slučaju da se iz bilo kog razloga lucerka ili soja tretirana preparatom Harmony ® 75
WG mora preorati:
- samo kukuruz, soja ili žitarice
- bilo koja druga kultura 45 dana nakon primene Harmony® 75 WG.
Mogućnost mešanja
Karenca
Napomene
32 • Kompatibilnost (mogućnost mešanja):
Soja: Harmony® 75 WG se može mešati sa fomesafenom, imazetapirom, laktofenom
ili bentazonom.
•Nekompatibilnost (nemogućnost mešanja):
Ne sme se mešati sa organofosfornim insekticidima.
Za kukuruz i soju: obezbeđena vremenom primene, za lucerku 15 dana.
Ne sme se primenjivati:
• ukoliko je temperatura vazduha u dužem periodu <10°C
• ukoliko su temperature vazduha >25°C
• ukoliko soja nije formirala prvu trolisku
• pri visokoj relativnoj vlažnosti vazduha
• na kosim erozivnim površinama i kraškim poljima, zbog ispirljivosti
• na usevima koji pate od stresa izazvanog sušom, potopljenim zemljištem, niskim
temperaturama, napadom insekata, nedostatkom hranljivih materija ili drugim
faktorima koji nepovoljno utiču na razvoj useva
• na tretiranim površinama ne smeju se primenjivati folijarni organofosforni insekticidi
7 dana pre i 4 dana posle primene ovog preparata
• Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.
Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
Klasifikacija i obeležavanje
Znak opasnosti: N
Oznake upozorenja:
R-50/53
- veoma toksično po vodene organizme, može izazvati dugotrajne
štetne efekte u vodenoj životnoj sredini
Oznake obaveštenja o bezbednosti:
S-2 - čuvati van domašaja dece
S-13 - čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje
S-20/21 - pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pušiti
S-35 - hemikalije i kontejneri moraju biti odloženi na bezbedan način.
S-46 - ako se proguta, hitno zatražiti lekarsku pomoć i pokazati etiketu
ili ambalažu.
S-47 - ne čuvati na temperaturi višoj od 35°C .
S-57 - koristiti odgovarajuće kontejnere da se izbegne zagađenje životne
sredine.
Simptomi trovanja,
prva pomoć i lečenje
U slučaju trovanja preparatom Harmony® 75 WG simptomi nisu specifični, ali se zna
da može da izazove neke opšte simptome i znake trovanja kao što su: muka, gađenje,
malaksalost, glavobolja, a nekada i povraćanje. Izaziva crvenilo,svrab kože i iritaciju
sluznica očiju i digestivnog trakta, što se manifestuje crvenilom konjuktiva, suzenjem,
hipersalvacijom, grebanjem u grlu i bolom u trbuhu.
U slučaju da sredstvo dospe u organizam:
- peroralno (gutanjem), treba popiti 1-2 čaše vode. Ne izazivati povraćanje bez saveta
lekara. Ne davati ništa u usta osobi u nesvesti. Konsultovati lekara u ozbiljnim
slučajevima
- perkutano (dodir sa kožom) preporučuje se pranje sa dovoljno sapuna i vode
- u slučaju dodira sa očima isprati odmah sa puno vode i zatražiti savet lekara
- u slučaju udisanja, izaći na svež vazduh. Davati kiseonik ili veštačko disanje ako je
potrebno. Konsultovati lekara ukoliko je došlo do značajnog izlaganja.
U slučaju sumnje na trovanje obratiti se lekaru. Lekar po potrebi konsultuje Nacionalni
centar za kontrolu trovanja VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA Beograd, Crnotravska 17,
tel. 011/266-23-81 ili 36-08-440.
33 Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
DuPont™ Laren® Max PX
Herbicid
Sastav:metsulfuron-metil 333 g/kg, tribenuron-metil 333 g/kg
MAXimalno delovanje za MAXimalan prinos.
Laren® Max PX je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u
usevu pšenice posle nicanja
Vododisperzibilne granule (WG) – paste extruded- u obliku ekstrudirane paste (PX),
svetlo braon boje
Pakovanje: 75 g
Preparat Laren® Max PX je formulisan po novoj Blend tehnologiji koja obezbeđuje
izuzetnu uniformnost formulacije, čime se postiže optimalni odnos aktivnih materija u
svakoj prilici (pri upotrebi hektarske količine primene).
Način delovanja
Laren® Max PX je kombinacija herbicida iz grupe sulfonilurea. Deluje preko lista i korena
i brzo se raspoređuje kroz celu biljku. Sprečava deobu ćelija u tačkama rasta izdanka
i korena osetljivih biljaka. Nakon primene korovi zaustavljaju rast nakon nekoliko sati,
drugi simptomi su vidljivi tek nakon 5-10 dana, a potpuno uvenuće korova je za 15-25
dana. Manje osetljive i odraslije vrste korova možda ne uvenu, ali ostaju zakržljali i ne
konkurišu usevu za vodu i hranljive materije. Laren® Max PX je najefikasniji kada se
primenjuje na mlade korove i korove u aktivnom porastu.
Primena
Laren® Max PX se primenjuje u proleće, kada su jednogodišnji širokolisni korovi u fazi
2-4 lista, a višegodišnji širokolisni korovi u stadijumu rozete. Veoma je selektivan u
žitaricama, i primenjuje se kada su usevi u fazi od 2 lista do faze zastavičara (12-39
BBCH).
Količina primene:
• 15 g/ha (0,15 g /100 m2) + 0,1% Trend® 90
• 15 g/ha + 400-500 ml/ha (0,15 g + 4-5 ml 100 m2) Laren® Max PX + Tomigan® 250 EC
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2).
Maksimalni broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je jednom.
Tretiranje iz vazduhoplova: dozvoljeno osim u kombinaciji sa Tomiganom® 250 EC
Spektar delovanja
34 •
•
Laren® Max PX dobro suzbija širok spektar širokolisnih korova kao što su:
Jednogodišnji korovi:
(Laren® Max PX + Trend® 90)
prstenak (Anthemis arvensis), vidovčica crvena (Anagallis arvensis), pepeljuga
obična (Chenopodium album) do 2 razvijena prava lista, pepeljuga srcolisna (Ch.
hybridum), žavornjak obični (Consolida regalis), mrtva kopriva crvena (Lamium
purpureum), vrapseme poljsko (Lithospermum arvense), kamilica prava (Matricaria
chamomilla), bulka obična (Papaver rhoeas), šilj (Pycris echioides), gorušica poljska
(Sinapis arvensis), oranjica obična (Sysimbrium sophia), stisnuša kravlja (Thlaspi
arvense), poljska čestoslavica (Veronica arvensis);
Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
• Višegodišnji korovi:
palamida njivska (Cirsium arvense),
• Jednogodišnji korovi:
(Laren® Max PX + Tomigan 250-EC)
vidovčica crvena (Anagallis arvensis), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus),
pepeljuga obična (Chenopodium album), žavornjak obični (Consolida regalis),
broćika lepuša (Galium aparine), mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), dvornik
ptičiji (Polygonum aviculare), gorušica poljska (Sinapis arvensis), mišjakinja obična
(Stellaria media),
• Višegodišnji korovi:
palamida njivska (Cirsium arvense),
Zadovoljavajuće suzbija:
Jednogodišnji korovi:
(Laren® Max PX + Trend® 90)
vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album),
preko 2 razvijena prava lista, dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), ljubičica poljska
(Viola arvensis).
(Laren® Max PX + Tomigan 250-EC)
štir obični (Amaranthus retroflexus), ambrozija (Ambrosia artemisifolia),
čestoslavica bršljenasta (Veronica hederifolia), ljubičica poljska (Viola arvensis).
• Višegodišnji korovi:
poponac njivski (Convolvulus arvensis),
•
•
• Slabo suzbija:
• Jednogodišnji korovi: (Laren® Max PX + Trend® 90)
broćika lepuša (Galium aparine) i čestoslavica bršljenasta (Veronica hederifolia)
(Laren® Max PX + Tomigan 250-EC)
kamilica obična (Matricaria chamomilla)
• Višegodišnji korovi:
kupina (Rubus caesius),
• Ne suzbija jednogodišnje i višegodišnje travne korove.
Plodored
35 Nakon žetve strnih žita tretiranih sa Laren® Max PX, iste kalendarske godine se ne
sme sejati povrće. Naredne godine se mogu sejati svi usevi u uobičajenoj rotaciji, ali
se posebno mora obratiti pažnja kod šećerne repe, uljane repice, cvekle i povrća. Pre
setve ovih useva, posebno na zemljištima sa pH 7 ili više (neutralna ili alkalna zemljišta)
ili u slučaju dužeg sušnog perioda od primene Laren® Max PX do setve ovih useva,
obavezno izvršiti duboko oranje.
Kada se primenjuje u kombinaciji sa drugim herbicidima, poštovati sva ograničenja
plodoreda koja se odnose na partner herbicid.
U slučaju da usev prethodno tretiran preparatom Laren® Max PX propadne iz bilo kog
razloga, mogu se sejati samo jara strna žita, nakon dubokog oranja.
Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
Mogućnost mešanja
Karenca
Napomene
Klasifikacija i obeležavanje
Laren® Max PX može da se meša sa preparatima na bazi fluroksipira, dikambe,
mekopropa, joksinil + bromoksinila. Ukoliko se koristi u kombinaciji sa drugim
herbicidom, moraju se poštovati sva ograničenja koja se odnose na drugi herbicid. Ne
mešati sa drugim herbicidima iz grupe sulfonilurea i insekticidima na bazi hlorpirifosa.
Obezbeđena vremenom primene preparata.
• Iskustva iz okolnih zemalja pokazala su da preparat Laren® Max PX daje bolje
rezultate u suzbijanju tvrdokornih korova poput palamide ukoliko mu se prilikom
pripreme rastvora za tretiranje doda okvašivač Trend® 90.
•Laren® Max PX ne primenjivati na žitarice u združenom usevu sa travama, detelinom,
drugim leguminozama ili drugim širokolisnim usevima.
• Ne primenjivati Laren® Max PX na useve koji su prethodno tretirani bilo kojim
sulfonilurea herbicidom.
• Ne primenjivati na useve vlažne od kiše ili rose.
•Laren® Max PX se može primenjivati na svim tipovima zemljišta osim na lakim
peskovitim.
• Ne koristiti Laren® Max PX u kombinacijama, kada se primenjuje u usevima ovsa i
tritikalea.
• Ne primenjivati preko zemljišta ili sistema za navodnjavanje.
• Pri primeni u kombinaciji sa preparatima na bazi fluoroksipir-meptila(Tomigan®) ne
sme se primenjivati na vrlo slabo humoznim zemljištima (<1% humusa) i u kraškim
područjima.
Znak opasnosti: Xi, N
Oznake upozorenja o riziku:
R-43
- u dodiru sa kožom može izazvati preosetljivost
R-50/53
- veoma otrovan za vodene organizme, može prouzrokovati dugotrajna
neželjena dejstva na vodenu sredinu
Oznake obaveštenja o bezbednosti:
S-2
- čuvati van domašaja dece
S-13
- čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje
S-20/21
- pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pušiti
S-35
- hemikalije i kontejneri moraju biti odloženi na bezbedan način
S-37
- nositi zaštitne rukavice
S-46
- ako se proguta, hitno zatražiti lekarsku pomoć i pokazati
etiketu ili ambalažu
S-57
- koristiti odgovarajuće kontejnere da se izbegne zagađenje životne
sredine.
36 Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
Simptomi trovanja,
prva pomoć i lečenje
U slučaju trovanja preparatom Laren® Max PX, simptomi trovanja nisu specifični ali
može doći do mučnine, malaksalosti, glavobolje, a nekada i povraćanja. Može doći i do
crvenila i svraba kože, iritacije sluznica očiju i digestivnog trakta, što se manifestuje
crvenilom konjuktiva, suzenjem, hipersalivacijom, grebanjem u guši i bolom u trbuhu.
U peroralnim (gutanje) trovanjima izazvati povraćanje ili uraditi lavažu želuca. Ne
davati ništa u usta osobi u nesvesti. Konsultovati lekara u ozbiljnijim slučajevima.
U perkutanim (dodir sa kožom) trovanjima preporučuje se temeljno kupanje sapunom i
vodom i presvlačenje.
U slučaju dodira sa očima isprati odmah većom količinom vode i zatražiti savet lekara.
U slučaju udisanja, izaći na svež vazduh. Davati kiseonik ili veštačko disanje ako je
potrebno. Konsultovati lekara ukoliko je došlo do znatnijeg izlaganja.
U slučaju sumnje na trovanje obratiti se lekaru. Lekar po potrebi konsultuje Nacionalni
centar za kontrolu trovanja VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA Beograd, Crnotravska 17,
tel. 011/266-23-81 ili 36-08-440.
37 Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
DuPont™ Safari® 50 WG
Herbicid
Sastav: triflusulfuron-metil 500 g/kg
Jedino pravo rešenje za suzbijanje abutilona i dvornika u usevu šećerne repe.
Safari® 50 WG je selektivni translokacioni herbicid širokog spektra delovanja za
suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi, posle nicanja šećerne
repe i korova
Vododisperzibilne granule (WG), smeđe boje
Pakovanje: 60 g
Način delovanja
Safari® 50 WG se usvaja uglavnom preko lista, a delimično preko korena. Posle primene,
Safari® 50 WG brzo zaustavlja rast osetljivih korova. Korovi koji nisu uvenuli ostaju
zakržljali i ne konkurišu usevu. Tipični simptomi (žućenje i uvenuće) su vidljivi 7-10
dana nakon primene.
Toplo i vlažno vreme nakon tretiranja ubrzava delovanje preparata, dok suvo i hladno
vreme može da uspori delovanje. Korovi očvrsli usled hladnog vremena ili suše biće
manje osetljivi.
Primena
U odnosu na fazu razvoja korovskih biljaka optimalno vreme za primenu je kada su
korovi u fazi kotiledona do dva prava lista.
Zahvaljujući kratkom rezidualnom delovanju (svega nekoliko dana), Safari® 50 WG
deluje jedino na iznikle korove ili korove koji su u fazi nicanja u vreme primene; zbog
toga je potrebna naredna primena da bi se suzbili novoiznikli korovi.
Zbog izrazite selektivnosti prema usevu šećerne repe preporuka je da se preparat
Safari® 50 WG primeni dvokratno, uvek uz dodatak 0,05% okvašivača Trend® 90: prvo
tretiranje kada je šećerna repa iznikla 70-90%, a korovi u fazi do 2 lista, a drugo 8-14
dana kasnije, odnosno kada korovi ponovo niknu (do faze 2 lista).
Primenjuje se u količini:
a) 30 + 30 g/ha (0,3 g/100 m2) u kombinaciji sa preparatima na bazi:
desmedifam + fenmedifam (sa 80 + 80 g/l a.m.): 1,5 + 1,5 l/ha (15 + 15 ml/100 m2);
desmedifam + fenmedifam (sa 80 + 80 g/l a.m.) i etofumesat (sa 200 g/l a.m.):
1,5 + 1,5 l/ha (15 + 15 ml/100 m2) i 0,6 + 0,6 l/ha (6 + 6 ml/100 m2);
desmedifam + fenmedifam + etofumesat (sa 60 + 60 + 60 g/l a.m.): 1,5 + 1,5 l/ha (15
+ 15 ml/100 m2);
desmedifam + fenmedifam (sa 80 + 80 g/l a.m.) i metamitron (sa 700 g/kg a.m.):
1 + 1 l/ha (10 + 10 ml/100 m2) i 0,7 + 0,7 kg/ha (7 + 7 g/100 m2).
Pri primeni preparata Safari®50 WG u tank miks kombinacijama sa drugim herbicidima
uvek treba poštovati sva ograničenja partner herbicida.
b) 40 + 40 g/ha (0,4 g/100 m2) sam preparat Safari® 50 WG;
Da bi se ostvarilo dobro usvajanje od strane korovskih biljaka, Safari® 50 WG i
njegove kombinacije sa drugim preparatima treba uvek koristiti sa okvašivačem
Trend® 90 u količini 0,05% (odnosno 50 ml/100 l vode).
Utrošak vode: 200-400 l/ha, odnosno 2-4 l/100 m2.
Safari® 50 WG se usvaja u roku od 2 sata nakon primene, te ga kiša nakon toga ne može
sprati.
38 Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
Spektar delovanja
39 Dobro suzbija jednogodišnje širokoliste korove, kao što su:
teofrastova lipica (Abutilon theophrasti),
obični štir (Amaranthus retroflexus),
dvornik veliki (Polygonum lapathifolium),
dvornik obični (Polygonum persicaria),
gorušica poljska (Sinapis arvensis),
pomoćnica obična (Solanum nigrum),
rotkva divlja (Raphanus raphanistrum).
Slabije suzbija ili zaustavlja porast jednogodišnjih širokolisnih korova, kao što su:
pepeljuga obična (Chenopodium album),
vijušac njivski (Bilderykia convolvulus),
mišjakinja obična (Stellaria media)
i višegodišnje širokolisne korove, kao što su:
palamida njivska (Cirsium arvense) i
poponac njivski (Convolvulus arvensis).
U kombinaciji sa preparatima na bazi desmedifama, fenmedifama, etofumesata,
metamitrona i njihovih mešavina dobro suzbija jednogodišnje širokolisne korove, kao
što su:
lipica teofrastova (Abutilon theophrasti),
štir bljutavi (Amaranthus blitoides),
štir obični (Amaranthus retroflexus),
ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia),
pepeljuga obična (Chenopodium album),
pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum),
tatula obična (Datura stramonium),
konica obična (Galinsoga parviflora),
dvornik veliki (Polygonum lapathifolium),
dvornik obični (Polygonum persicaria),
gorušica poljska (Sinapis arvensis),
pomoćnica obična (Solanum nigrum),
čistac jednogodišnji (Stachys annua),
rotkva divlja (Raphanus raphanistrum).
• Zadovoljavajuće suzbija jednogodišnje širokolisne korove, kao što su:
lubeničarka njivska (Hibiscus trionum) i
vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus).
• Slabije suzbija ili zaustavlja porast jednogodišnjih širokolisnih korova,
kao što je boca obična (Xanthium strumarium)
• i višegodišnjih širokolisnih korova, kao što je:
poponac njivski (Convolvulus arvensis)
palamida njivska (Cirsium arvense).
•
•
•
•
Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
Plodored
Mogućnost mešanja
Karenca
Napomene
40 Zahvaljujući kratkom rezidualnom veku Safari® 50 WG nema ograničenja plodoreda
nakon vađenja šećerne repe. U slučaju propadanja useva, može se sejati samo šećerna
repa nakon tretmana preparatom Safari® 50 WG. U kombinaciji sa preparatima na bazi
etofumesata, zbog njegove izrazite perzistentnosti, pšenica se ne sme sejati u jesen
iste godine.
Safari® 50 WG se može mešati sa preparatima na bazi: desmedifam + fenmedifam,
desmedifam + fenmedifam + etofumesat, metamitrona, etofumesata.
Obezbeđena vremenom primene preparata u šećernoj repi.
• Ne sme se primenjivati ako se 3-5 sati posle tretiranja očekuju temperature vazduha
25°C ili noćni mrazevi
• Tretiranje vršiti na temperaturama 7-25°C
• Pri primeni u kombinaciji sa preparatima na bazi etofumesata voditi računa o
sledećim ograničenjima:
- ne sme se primenjivati u usevu postrne repe (zbog perzistentnosti), na vrlo slabo
humoznim zemljištima (< 1% humusa) i na jako humoznim zemljištima (> 5%
humusa);
- najmanje 21 dan od dana primene, na tretiranim površinama, ne dozvoliti pristup
domaćim životinjama;
- optimalna temperatura za tretiranje je 18°C;
- tretiranje se ne sme izvoditi na temperaturama koje prelaze 20°C i pri jakoj sunčevoj
svetlosti.
• Pri primeni u kombinaciji sa preparatima na bazi fenmedifam + desmedifam voditi
računa o sledećim ograničenjima: tretiranje se ne sme izvoditi na temperaturama
koje prelaze 20°C.
• Pri primeni u kombinaciji sa preparatima na bazi metamitrona voditi računa o
sledećim ograničenjima:
- ne sme se primenjivati na temperaturama vazduha > 25°C
- ne sme se primenjivati na slabo humoznim zemljištima (< 1,5% humusa) i jako
humoznim zemljištima (> 5% humusa);
- u višekratnoj primeni ukupna količina preparata ne sme preći količinu od 8 kg/ha.
Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
Klasifikacija i obeležavanje
Znak opasnosti: N
Oznake upozorenja o riziku:
R-50/53
- veoma otrovan za vodene organizme
Oznake obaveštenja o bezbednosti:
S-2
- čuvati van domašaja dece
S-13
- čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane
S-20/21
- pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pušiti
S-35
- supstancije i posude moraju biti uklonjene na bezbedan način
S-57
- koristiti odgovarajuću posudu da se izbegne zagađenje okoline.
Simptomi trovanja,
prva pomoć i lečenje
U slučaju trovanja preparatom Safari®, simptomi trovanja nisu specifični, ali može doći
do muke, gađenja, malaksalosti, glavobolje, a nekada i povraćanja. Može doći i do
crvenila i svraba kože, iritacije sluznica očiju i digestivnog trakta, što se manifestuje
crvenilom konjuktiva, suzenjem, hipersalivacijom, grebanjem u guši i bolom u trbuhu.
U peroralnim (gutanje) trovanjima ne izazivati povraćanje bez lekarskog saveta. Nikada
ne davati ništa u usta osobi u nesvesti. Konsultovati lekara u ozbiljnijim slučajevima.
U perkutanim (dodir sa kožom) trovanjima skinuti svu kontaminiranu odeću i oprati
kontaminirane delove tela većom količinom vode i sapuna. Konsultovati lekara ako
je neophodno. U slučaju dodira sa očima isprati većom količinom vode, kao i ispod
kapaka, najmanje 15 minuta. Konsultovati lekara ako je neophodno. U slučaju udisanja,
izaći na svež vazduh. Davati kiseonik ili veštačko disanje ako je potrebno. Konsultovati
lekara ako je došlo do znatnijeg izlaganja.
U slučaju sumnje na trovanje obratiti se lekaru. Lekar po potrebi konsultuje Nacionalni
centar za kontrolu trovanja VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA Beograd, Crnotravska 17,
tel. 011/266-23-81 ili 36-08-440.
Safari® 50 WG delovanje na Abutilon theophrasti
5 dana posle tretmana
41 14 dana posle tretmana
Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
Teofrastova lipica
(Abutilon theophrasti)
Divlja paprika
(Polygonum persicaria)
DuPont™ Tarot® 25 WG
Herbicid
Sastav: rimsulfuron 250 g/kg
Tradicija i partnerstvo u rešavanju problema divljeg sirka u usevu kukuruza.
Tarot® 25 WG je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje izniklih jednogodišnjih i
višegodišnjih travnih kao i brojnih širokolisnih korova u kukuruzu i krompiru
Vododisperzibilne granule (WG), svetlo smeđe boje
Pakovanje: 10 g i 100g
Način delovanja
Tarot® 25 WG se primenjuje posle nicanja kukuruza i krompira.
Deluje preko lista i korena tako što sprečava deobu ćelija. Nakon primene osetljivi
korovi brzo zaustavljaju rast, a simptomi delovanja su vidljivi tek posle 5-10 dana u
vidu nekroze i laganog odumiranja korova. Korovi koji nisu uvenuli ostaju zakržljali i
ne konkurišu usevu. Tarot® 25 WG je najefikasniji kada se primenjuje na korove u fazi
intenzivnog porasta.
Povoljne vremenske prilike (toplo i vlažno vreme) nakon primene ubrzava delovanje
preparata, dok ga suvo i hladno vreme usporava.
Primena
Kukuruz
Tarot® 25 WG se koristi u usevima merkantilnog i silažnog kukuruza za suzbijanje:
1. jednogodišnjih uskolisnih (travnih) korova (i nekih širokolisnih korova):
a) jednokratno, u količini 40-50 g/ha + 0,1% okvašivača Trend® 90 (0,4-0,5 g + 2-3
ml/100 m2), tretiranjem kada kukuruz ima razvijenih 1-7 listova (faze 11-17 BBCH
skale), kada su uskolisni korovi od faze jednog lista do bokorenja, a širokolisni u fazi
2-4 lista, ili
b) dvokratno
- prvo tretiranje u količini 30 g/ha + 0,1% okvašivača Trend® 90 (0,3 g + 2-3 ml/100
m2), tretiranjem kada kukuruz ima razvijenih 1-3 listova (faze 11-13 BBCH-skale),
kada su uskolisni korovi od faze jednog lista do bokorenja, a širokolisni u fazi 2-4
lista,
- drugo tretiranje u istoj količini, posle nicanja novih korova, a da kukuruz nema više
od 7 razvijenih listova.
2. višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova (i nekih širokolisnih korova):
a) jednokratno, u količini 50-60 g/ha + 0,1% okvašivača Trend® 90 (0,5-0,6 g + 2-3
ml/100 m2), tretiranjem kada su uskolisni korovi visine 15-20 cm, a širokolisni u fazi
2-4 lista, ili
b) dvokratno
- prvo tretiranje u količini 30 g/ha + 0,1% okvašivača Trend® 90 (0,3 g + 2-3 ml/100
m2), tretiranjem kada su uskolisni korovi u fazi 1-3 lista,
- drugo tretiranje u istoj količini, posle nicanja novih korova, a da kukuruz nema više
od 7 razvijenih listova.
3. širokolisnih korova, u količini 50 g/ha + 0,1% okvašivača Trend® 90, tretiranjem kada
kukuruz ima razvijena 1-7 listova (faze 11-17 BBCH-skale), a korovi u fazi 2-4 lista, u
kombinaciji (tank-miksu) sa:
42 Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
a) 1 kg/ha preparata na bazi atrazina (sa 50% a.m.) (0,5 g + 2-3 ml Trend® 90 + 10 g/100
m2), ili
b) 0,3-0,5 l/ha preparata na bazi dikambe (sa 480 g/l a.m.) (0,5 g + 2-3 ml Trend® 90 +
3-5 ml/100 m2), ili
c) 10 g/ha Harmony® 75 WG 0,5 g + 2-3 ml Trend® 90 + 0,1 g/100 m2).
Krompir
Tarot® 25 WG se koristi u usevu krompira za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih
travnih korova i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova, i to:
a) jednokratno
- sam preparat, u količini 50 g/ha + 0,1% okvašivača Trend® 90 (0,5 g + 2-3 ml/100 m2),
tretiranjem kada je krompir visine 5-20 cm, uskolisni korovi od faze jednog lista do
bokorenja, a širokolisni u fazi 2-4 lista, ili
- u kombinaciji sa preparatima na bazi metribuzina (sa 700 g/kg a.m.), u količini 50
g/ha Tarot® 25 WG + 0,1% Trend® 90 + 0,35 kg/ha preparata na bazi metribuzina
(0,5 g + 2-3 ml Trend® 90 + 3,5 g/100 m2) tretiranjem kada je krompir visine do 5 cm.
Kasniji tretmani kada je krompir visine 10-15 cm, su mogući samo na zemljištima sa
preko 4% humusa. Takođe voditi računa o ograničenjima iz uputstva za upotrebu
metribuzina koja se odnose na osetljivost krompira.
b) dvokratno
- prvo tretiranje u količini 30 g/ha Tarot® 25 WG + 0,1% Trend® 90 + 0,35 kg/ha
proizvoda na bazi metribuzina (0,3 g + 2-3 ml Trend + 3,5 g/100 m2), tretiranjem kada
su uskolisni korovi u fazi 1-3 lista, a širokolisni u fazi 2-4 lista. Takođe voditi računa
o ograničenjima iz uputstva za upotrebu metribuzina koja se odnose na osetljivost
krompira.
- drugo tretiranje posle nicanja novih korova, u količini 30 g/ha Tarot ® 25 WG + 0,1%
Trend® 90 (0,3 g + 2-3 ml/100 m2), do zatvaranja redova krompira.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2).
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: jednom ili dva puta u split
aplikaciji.
Spektar delovanja
43 Tarot® 25 WG se koristi za suzbijanje sledećih vrsta korovskih biljaka:
• dobro suzbija:
a) jednogodišnje uskolisne korove, kao što su:
proso korovsko (Echinochloa crus-galli),
muhar zeleni (Setaria viridis),
muhar sivi (Setaria glauca),
sirak divlji iz semena (Sorghum halepense);
b) višegodišnje uskolisne korove, kao što su:
pirevina obična (Agropyrum repens),
sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense);
v) jednogodišnje širokolisne korove, kao što su:
štir bljutavi (Amaranthus blitoides),
štir obični (Amaranthus retroflexus),
Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
konica obična (Galinsoga parviflora),
samonikli suncokret (Helianthus annuus),
gorušica poljska (Sinapis arvensis),
čistac jednogodišnji (Stachys annua).
• zadovoljavajuće suzbija:
jednogodišnje širokolisne korove, kao što je:
lipica teofrastova (Abutilon teofrasti).
• slabo suzbija:
a) jednogodišnje širokolisne korove, kao što su:
ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia),
tatula obična (Datura stramonium),
pomoćnica obična (Solanum nigrum),
boca obična (Xanthium strumarium);
b) višegodišnje širokolisne korove, kao što je:
poponac njivski (Convolvulus arvensis).
Selektivnost
Ako se koristi prema navedenim preporukama u uputstvu za upotrebu, Tarot ® 25 WG
neće biti fitotoksičan, ali može delovati fitotoksično u kombinaciji sa preparatima na
bazi metribuzina kod sorti kromira: SV 77/40, SV 76/48, Jerla, Voran.
Plodored
Posle primene preparata Tarot® 25 WG, mogu se sejati sledeći usevi:
- iste kalendarske godine: ozime žitarice, trave
- naredne godine: jare žitarice, uljana repica, šećerna repa, soja, krompir, paradajz,
kukuruz.
U slučaju da usev tretiran preparatom Tarot® 25 WG propadne iz bilo kog razloga,
odmah se mogu sejati samo kukuruz i krompir.
Ako je Tarot® primenjen u krompiru u kombinaciji sa preparatima na bazi metribuzina,
na tretiranim površinama, najmanje 4 meseca od primene, ne gajiti osetljive useve
(kupusnjače, repa, salata, krastavac i dr.).
Mogućnost mešanja
44 Tarot® 25 WG se može mešati sa preparatima na bazi metribuzina, dikambe, tifensulfuronmetila. Ne sme se mešati sa organofosfornim insekticidima.
Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
Karenca
Za merkantilni kukuruz obezbeđena je vremenom primene preparata, 63 dana za silažni
kukuruz, 42 dana za krompir.
Napomene
Ne sme se primenjivati:
• ukoliko je kukuruz formirao više od 7 listova
• u semenskom kukuruzu, kurkuruzu šećercu i kokičaru bez prethodne provere
selektivnosti
• u kukuruzu sa podusevom (pasulj, bundeve i sl.)
• ukoliko je usev pod stresom
• ukoliko je temperatura vazduha viša od 25°C
• ukoliko je temperatura vazduha u dužem periodu niža od 10°C
• ne koristiti folijarne organofosforne insekticide od 7 dana pre, niti do 4 dana nakon
primene Tarot® 25 WG. Tarot® 25 WG nije u interakciji sa piretroidnim i karbamatnim
insekticidima
• ne primenjivati u kraškim područjima i na vrlo slabo humusnim zemljištima
(< 1% humusa)
• ne primenjivati u semenskom krompiru
• ne primenjivati na biljke vlažne od kiše ili rose
• ne primenjivati na kasno zasejanom kukuruzu (kraj juna)
• idealno vreme za kultiviranje je 10 dana nakon primene
• kod primene sa preparatima na bazi dikambe sprečiti zanošenje kapi na susedne
osetljive biljke, a naročito na širokolisne (repa, pasulj, soja, suncokret, duvan,
povrće, voće, vinova loza)
• kod primene u kombinaciji sa preparatima na bazi metribuzina: na netretiranim
površinama, najmanje 4 meseca od primene, ne gajiti osetljive kulture (kupusnjača,
repa, salata, krastavac i dr.), može delovati fitotoksično kod sorti krompira: SV
77/40, SV76/48, Jerla, Voran.
Klasifikacija i obeležavanje
45 Znak opasnosti: N
Oznake upozorenja o riziku:
R-50/53
- veoma toksično po vodene organizme. Može izazvati dugotrajne štetne
efekte u vodenoj životnoj sredini
Oznake obaveštenja o bezbednosti:
S-2
- čuvati van domašaja dece
S-13
- čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje
S-20/21
- pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pušiti
S-35
- hemikalije i kontejneri moraju biti odlozeni na bezbedan nacin
S-57
- koristiti odgovarajuće kontejnere da se izbegne zagađenje životne
sredine
Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
Simptomi trovanja,
prva pomoć i lečenje
U slučaju trovanja preparatom Tarot® simptomi nisu specifični, ali se zna da može
da izazove neke opšte simptome i znake trovanja kao što su: muka, gađenje,
malaksalost, glavobolja, a nekada i povraćanje. Izaziva crvenilo,svrab kože i iritaciju
sluznica očiju i digestivnog trakta, što se manifestuje crvenilom konjuktiva, suzenjem,
hipersalvacijom, grebanjem u grlu i bolom u trbuhu.
Napomena lekaru: ne postoji specifičan antidot, lečenje je simptomatsko.
U slučaju da sredstvo dospe u organizam:
- peroralno (gutanjem), treba popiti 1-2 čaše vode. Ne izazivati povraćanje bez
saveta lekara. Ne davati ništa u usta osobi u nesvesti. Konsultovati lekara u
ozbiljnim slučajevima
- perkutano (dodir sa kožom) preporučuje se pranje sa dovoljno sapuna i vode
- u slučaju dodira sa očima isprati odmah sa puno vode i zatražiti savet lekara
- u slučaju udisanja, izaći na svež vazduh. Davati kiseonik ili veštačko disanje ako
je potrebno. Konsultovati lekara ukoliko je došlo do značajnog izlaganja.
U slučaju sumnje na trovanje obratiti se lekaru. Lekar po potrebi konsultuje Nacionalni
centar za kontrolu trovanja VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA Beograd, Crnotravska 17,
tel. 011/266-23-81 ili 36-08-440.
46 Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
DuPont™ Tarot® Plus WG
Herbicid
Sastav: rimsulfuron 32,6 g/kg, dikamba-Na 608 g/kg
Za najteže situacije. Kada je potrebno rešiti ono što se čini nerešivim.
Tarot® Plus WG je selektivni sistemični hormonalni herbicid za suzbijanje širokog
spektra uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu, posle nicanja kukuruza i korova
Vododisperzibilne granule (WG), svetlobež i smeđe boje
Pakovanje: 185 g
Način delovanja
Tarot® Plus WG je kombinacija dve aktivne materije, dikamba herbicida kao regulatora
rasta i sulfonilurea herbicida – rimsulfurona. Biljka ga brzo usvaja preko listova i korena.
Zaustavlja rast korova ubrzo posle primene i sprečava konkurisanje usevu. Simptomi u
vidu gubitka boje i hloroze, pojavljuju se u roku od 3-10 dana, a korovi potpuno uginu
posle 3-4 nedelje. Toplo i vlažno vreme nakon primene ubrzava delovanje preparata, a
hladno i suvo vreme može da ga uspori.
Primena
Tarot® Plus WG ima kratko rezidualno delovanje i deluje samo na već iznikle korove.
Najbolje delovanje se postiže kada su korovi mladi i u početnom porastu. Tarot® Plus
WG se primenjuje u usevu merkantilnog i silažnog kukuruza (bez poduseva) kada
kukuruz ima 1-6 listova (faze 11-16 BBCH skale).
Korovi su najosetljiviji u sledećim fazama:
• Agropyron (pirevina) i Sorghum (sirak): 15-20 cm (3-5 listova)
• Digitaria (svračice), Setaria (muhari) i Panicum (proso): 1-3 lista
• Echinochloa (muhari) i ostali jednogodišnji uskolisni korovi: 1 list pa do bokorenja
• jednogodišnji širokolisni korovi: 2-4 lista
• višegodišnji širokolisni korovi kao što je Cirsium (palamida): 4-6 listova
• Convolvulus arvensis (poponac njivski) i Calystegia sepium (divlji ladolež): 15-20 cm
Tarot® Plus WG koristiti u količini od 307 g/ha (3,07 g/100 m2), uvek uz dodatak 0,1%
okvašivača Trend® 90 (200-300 ml/ha).
Zahvaljujući širokom spektru delovanja, retko postoji potreba za kombinovanjem sa
drugim preparatima. Ako je polje jako zaraženo tatulom običnom (Datura stramonium),
preporučuje se kombinacija 307 g/ha Tarot® Plus WG sa 1 l/ha preparata na bazi
atrazina (sa 50% aktivne materije). U slučaju kombinovanja sa drugim preparatima,
treba poštovati sva uputstva i ograničenja koja se odnose na drugi preparat.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2).
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: jednom.
Tarot® Plus WG se usvoji u roku od 4 sata nakon primene. Ukoliko padne kiša u roku
manjem od 4 sata posle tretmana, efikasnost preparata može biti umanjena.
47 Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
Spektar delovanja
Plodored
48 Koristi se za suzbijanje sledećih korova:
• jednogodišnji uskolisni korovi:
proso korovsko (Echinochloa crus-galli),
svračica crvena (Digitaria sanguinalis),
proso (Panicum spp.),
muhar sivi (Setaria glauca),
muhar zeleni (Setaria viridis),
muhar lepljivi (Setaria verticilliata),
sirak divlji iz semena (Sorghum halepense);
• višegodišnji uskolisni korovi:
sirak divlji iz rizoma (Sorghum haplepense),
pirevina obična (Agropyron repens);
• jednogodišnji širokolisni korovi:
lipica teofrastova (Abutilon theophrasti),
štir obični (Amaranthus retroflexus),
štir bljutavi (Amaranthus blitoides),
ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia),
loboda (Atriplex spp.),
ladolež divlji (Calystegia sepium),
pepeljuga obična (Chenopodium album),
pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum),
samonikli suncokret (Helianthus annus),
vijušac njivski (Polygonum convolvulus),
vijušac obični (Polygonum persicaria),
tušt obični (Portulaca oleracea),
gorušica poljska (Sinapis arvensis),
pomoćnica obična (Solanum nigrum),
gorčika obična (Sonchus oleracea),
čistac jednogodišnji (Stachys annua),
mišjakinja obična (Stellaria media),
boca obična (Xanthium strumarium);
• višegodišnji širokolisni korovi:
palamida njivska (Cirsium arvense),
poponac njivski (Convolvulus arvensis),
gorčika poljska (Sonchus arvensis).
Posle berbe kukuruza tretiranog preparatom Tarot ® Plus WG, nema ograničenja
plodoreda. U slučaju da kukuruz tretiran preparatom Tarot® Plus WG propadne iz bilo
kog razloga, odmah se može sejati samo kukuruz.
Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
Mogućnost mešanja
Karenca
Napomene
Klasifikacija i obeležavanje
49 Ne sme se mešati sa organofosfornim insekticidima.
Obezbeđena vremenom primene.
• ne primenjivati Tarot® Plus WG ukoliko je kukuruz formirao više od 6 listova
• ne kultivirati najmanje nedelju dana posle primene Tarot® Plus WG
• gde se u vreme setve koriste sistemični zemljišni organofosforni insekticidi, ne
primenjivati Tarot® Plus WG jer će se umanjiti delovanje preparata. Takođe ne
koristiti folijarne organofosforne insekticide od 7 dana pre, niti do 4 dana nakon
primene Tarot® Plus WG
• ne primenjivati Tarot® Plus WG u semenskom kukuruzu, kukuruzu šećercu i kokičaru
bez prethodne provere selektivnosti
• ako temperatura vazduha pre primene padne ispod 10°C ili ako se u danu primene ili
narednog dana očekuje temperatura preko 25°C, odložiti primenu Tarot® Plus WG
• ne primenjivati na kraškim područjima i na lakim i skeletnim zemljištima
(<1% humusa)
• ne sme se primenjivati na usevima koji pate od stresa izazvanog sušom, potopljenim
zemljištem, niskim temperaturama, napadom insekata, nedostatkom hranljivih
materija ili drugim faktorima koji nepovoljno utiču na razvoj useva
• ne primenjivati na kukuruz vlažan od kiše ili rose
Znak opasnosti: N, Xi
Oznake upozorenja o riziku:
R-20
- štetan ako se udiše
R-43
- u dodiru sa kožom može izazvati preosetljivost
R-50/53
- veoma toksično po vodene organizme. Može izazvati dugotrajne štetne
efekte u vodenoj životnoj sredini
Oznake obaveštenja o bezbednosti:
S-2
- čuvati van domašaja dece
S-13
- čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje
S-20/21
- pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pušiti
S-26
- u slučaju kontakta sa očima, odmah isprati sa dosta vode i zatražiti
lekarsku pomoć
S-35
- hemikalije i kontejneri moraju biti odloženi na bezbedan način
S-39
- nositi zaštitna sredstva za oči/lice
S-46
- ako se proguta, hitno zatražiti lekarsku pomoć
(ako je moguće pokazati etiketu)
S-57
- koristiti odgovarajuće kontejnere da se izbegne zagađenje životne
sredine
Katalog proizvoda 2013 | Herbicidi
50 Katalog proizvoda 2013
Simptomi trovanja,
prva pomoć i lečenje
U slučaju trovanja preparatom Tarot® Plus WG, simptomi trovanja nisu specifični, ali
se zna da može da izazove neke opšte simptome i znake trovanja kao što su: muka,
gađenje, malaksalost, glavobolja, a nekada i povraćanje. Izaziva crvenilo i svrab kože
i iritaciju sluznica očiju i digestivnog trakta, što se manifestuje crvenilom konjuktiva i
suzenjem, hipersalvacijom, grebanjem u grlu i bolom u trbuhu.
U slučaju da sredstvo dospe u organizam:
- peroralno (gutanjem), ne izazivati povraćanje bez saveta lekara. Ne davati ništa u
usta osobi u nesvesti. Konsultovati lekara u ozbiljnijim slučajevima.
- perkutano (dodir sa kožom): neophodno je kupanje sa dovoljno sapuna i vode.
Ukloniti svu kontaminiranu odeću i obuću. Konsultovati lekara ako je potrebno.
- u dodiru sa očima: isprati odmah sa puno vode, takođe i ispod kapaka, najmanje 15
minuta. Konsultovati lekara ako je potrebno.
- u slučaju udisanja, izaći na svež vazduh. Davati kiseonik ili veštačko disanje ako je
potrebno. Konsultovati lekara ukoliko je došlo do značajnog izlaganja.
Lečenje podrazumeva rehidrataciju sa nadoknadom elektrolita i antihistaminika po
potrebi.
U slučaju sumnje na trovanje obratiti se lekaru. Lekar po potrebi konsultuje Nacionalni
centar za kontrolu trovanja VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA Beograd, Crnotravska 17,
tel. 011/266-23-81 ili 36-08-440.
51 Katalog proizvoda 2013
DuPont™ Trend® 90
Okvašivač
Sastav: izodecil alkohol etoksilat 900 g/l
Trend® 90 je nejonizujući okvašivač koji smanjuje površinski napon vode, poboljšava
kvašenje lisne površine korova i distribuciju herbicida po tretiranoj površini.
Koncentrovani rastvor (SL), bez boje
Pakovanje: 100 ml, 1l
Način delovanja
Primenjuje se uz sledeće herbicide proizvođača DuPont: Tarot® 25 WG, Grid® 75 WG,
Granstar ® Extra PX, Safari® 50 WG, Tarot® Plus WG, Harmony® 75 WG, Express® 50 SX,
Cordus® 75 WG i Laren® Max PX;
Primena
Trend® 90 se koristi u sledećim koncentracijama:
• uz herbicide Tarot® 25 WG, Grid® 75 WG, Harmony® 75 WG, Tarot® Plus WG, Granstar ®
Extra PX, Laren® Max PX, Express® 50 SX, Cordus® 75 WG i Victus® Duo - 0,1%
odnosno 10 ml u 10 l vode
• uz herbicid Safari® 50 WG - 0,05% odnosno 5 ml u 10 l vode
• uz insekticid Coragen® 20 SC - 0,1% odnosno 10 ml u 10 l vode, za avio tretman.
Vreme primene Trend® 90 određeno je vremenom primene herbicida sa kojim se
koristi.
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: u skladu sa herbicidima sa
kojima se koristi (jednom ili dva puta u split aplikaciji).
Prilikom pripreme mešavine za prskanje Trend® 90 uvek dodati poslednji.
Klasifikacija i obeležavanje
Znak opasnosti: Xi
Oznake upozorenja o riziku:
R-41
- opasnost od teških povreda očiju
Oznake obaveštenja o bezbednosti:
S-2
- čuvati van domašaja dece
S-13
- čuvati odvojeno od hrane, pića, i stočne hrane
S-20/21
- pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pušiti
S-26
- u slučaju kontakta sa očima, odmah isprati sa dosta vode i zatražiti
lekarsku pomoć
S-35
- hemikalije i kontejneri moraju biti odloženi na bezbedan način
S-39
- nositi zaštitna sredstva za oči/lice
54 Katalog proizvoda 2013 | Okvašivač
Simptomi trovanja,
prva pomoć i lečenje
U slučaju trovanja preparatom Trend® 90 opšti simptomi i znaci trovanja su: muka,
gađenje, malaksalost, glavobolja, a nekada i povraćanje. Izaziva i crvenilo i svrab kože,
iritaciju sluznica očiju i digestivnog trakta, što se manifestuje crvenilom konjuktiva i
suzenjem, hipersalvacijom, grebanjem u grlu i bolom u trbuhu.
U peroralnim (gutanje) trovanjima izazvati povraćanje ili uraditi lavažu želuca. Ne
davati ništa u usta osobi u nesvesti.
U perkutanim (dodir sa kožom) trovanjima preporučuje se kupanje sa dovoljno sapuna
i vode i presvlačenje.
U slučaju dodira sa očima isprati odmah sa puno vode i zatražiti savet lekara.
Napomena lekaru: ne postoji specifični antidot, lečenje je simptomatsko.
U slučaju sumnje na trovanje obratiti se lekaru. Lekar po potrebi konsultuje Nacionalni
centar za kontrolu trovanja VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA Beograd, Crnotravska 17,
tel. 011/266-23-81 ili 36-08-440.
55 Katalog proizvoda 2013 | Okvašivač
DuPont™ Acanto® Plus
Fungicid
Sastav: pikoksistrobin 200 g/l i ciprokonazol 80 g/l
Budite u plusu uz Acanto® Plus.
Acanto® Plus je fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem koji se primenjuje u
usevima šećerne repe, strnih žita i suncokreta
Pakovanje: 1l, 5l
Način delovanja
Acanto® Plus sadrži dve aktivne materije sa različitim ali kompatibilnim mehanizmima
delovanja, ima visoku efikasnost u suzbijanju oboljenja strnih žita, suncokreta i šećerne
repe. Ciprokonazol je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim
delovanjem. Kroz biljku se kreće akropetalno. Pripada hemijskoj grupi triazola i inhibira
sintezu ergosterola (demetilacija u C-14) Pikoksistrobin je preventivni i kurativni
fungicid. Kreće se akropetalno i translaminarno kroz biljku. Pripada hemijskoj grupi
strobilurina i inhibira transport elektrona u respiratornom lancu (kompleks III).
Primena
U usevu strnih žita (pšenice i ječma)
Za suzbijanje prouzrokovača pepelnice pšenice i ječma (Blumeria), rđe (Puccinia spp.),
prouzrokovača sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria spp.), prouzrokovača mrke
pegavosti lišća, propadanja klijanaca i truleži korena žita (Helminthosporium sativum),
i za suzbijanje prouzrokovača mrežaste pegavosti ječma (Pyrrenophora teres).
Acanto® Plus postiže najveći efekat kada se primenjuje preventivno u ranim fazama
zaraze, a najkasnije pri pojavi prvih simptoma, u pšenici BBCH 31-61 i po potrebi još
jednom, u vreme BBCH 49-59. U ječmu, od završetka bokorenja do početka, u zavisnosti
od prisustva patogena i uslova za zaražavanje, a prema preporuci prognozno izveštajne
službe.
Količina primene: 0,6 l/ha (6 ml na 100m2)
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l vode na 100m2)
U usevu suncokreta
Za suzbijanje prouzrokovača sivo-mrke pegavosti lišća (Phomopsis helianthi).
Primenjuje se od butonizacije do cvetanja u usevu suncokreta (faze53-59 BBCH skale).
Količina primene: 0,6 - 0,8 l/ha (6 - 8 ml na 100m2).
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2 - 4 l vode/100 m2).
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: jednom.
U usevu šećerne repe
Za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lišća (Cercospora beticola). Primenjuje se pri
pojavi prvih simptoma i, po potrebi, tri nedelje kasnije do sklapanja redova u šećernoj
repi (BBCH 49).
Količina primene: 0,6 - 0,8 l/ha (6 - 8 ml na 100 m2)
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2 - 4 l vode/100 m2).
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: dva puta, sa intervalom od
21 dan između tretiranja.
58 Katalog proizvoda 2013 | Fungicidi
Acanto® Plus biljke usvajaju u roku od dva do tri sata nakon tretmana. Ukoliko
padne kiša u roku kraćem od tri sata posle tretmana, efikasnost preparata može biti
umanjena. Acanto® Plus primenjivati pre svega preventivno, pre ostvarivanja infekcije.
Acanto® Plus se usvoji u roku od 2 - 3 sata nakon tretmana. Ukoliko padne kiša u roku
kraćem od tri sata posle tretmana, efikasnost preparata može biti umanjena.
Pegavost lista (Cercospora beticola)
Prednosti preparata
• Trostruko delovanje, potpuna zaštita
• Jedinstven trostruki način transporta koji obezbeđuje i zaštitu novoizraslih delova
biljke
- brzo usvajanje i sistemična distribucija u biljci
- absorpcija difuzijom kroz voštane slojeve na površini biljke
- redistribucija gasnom fazom
• Preventivno i kurativno delovanje
• Dva mehanizma delovanja, pa je umanjena opasnost od rezistencije
Mogućnost mešanja
Pre mešanja sa ostalim sredstvima za zaštitu bilja mora se ispitati kompatibilnost.
Karenca
59 42 dana za strna žita, 28 dana za šećernu repu, OVP za suncokret.
Katalog proizvoda 2013 | Fungicidi
1
2
1.
2.
Ječam
1. Mrežasta pegavost (Pyrrenophora teres)
2. Rđa (Puccinia hordei)
3. Siva pegavost (Rhynchosporium secalis)
4. Pepelnica (Erysiphe graminis hordei)
1
2
3
3.
4
4.
3
4
Pšenica
1. Siva pegavost lista (curative) (Septoria tritici)
2. Siva pegavost klasa (preventative) (Septoria nodorum)
3. Mrka pegavost lista (Helminthosporium tritici-repentis)
4. Rđa (Puccinia hordei)
5. Žuta rđa (Puccinia striiformis)
Mikroskopsko uveličanje: naslage preparata Acanto® Plus na površini lista pšenice
60 Katalog proizvoda 2013 | Fungicidi
5
Načini kretanja preparata kroz biljku
1. Redistribucija gasnom fazom - Odmah nakon aplikacije Acanto® Plus je dostupan
za redistribuciju. Biološki je aktivan i obezbeđuje optimalnu pokrivenost biljaka i
kontrolu prouzrokovača bolesti na novoizraslim listovima.
2. Sistemično kretanje - Acanto® Plus se transportuje ksilemom i kroz njegove zidove u
okolno tkivo biljke. Na taj se način kreće od mesta tretmana.
3. Translaminarno kretanje - Acanto® Plus se transportuje sa tretirane površine lista na
naličje lista.
4. Difuzija kroz voštani sloj - obezbeđenjem uniformne distribucije vazduha oko listova
obezbeđuje se i redistribucija gasne faze aktivne materije.
5. Aksijalna redistribucija - Formiranjem malih rezervoara oko kolenaca Acanto®
Plus obezbeđuje distribuciju kroz pazuh listova. Acanto® Plus se prenosi u sistem
sprovodnih sudova listova koji se još nisu pojavili. Ovo obezbeđuje zaštitu
novoizniklih listova.
1
4
2
3
61 Katalog proizvoda 2013 | Fungicidi
5
Uticaj primene preparata
Acanto® Plus na sadržaj šećera u korenu šećerne repe
Uticaj primene preparata
Acanto® Plus na prinos pšenice
6400
6200
17.4
17
16.95
6000
17.05
16.8
16.6
16.4
16.15
16.2
Prinos (kg/ha)
17.2
5800
5600
5400
16
15.8
5200
15.6
Acanto® Plus
0.6 l/ha
Acanto® Plus
0.8 l/ha
Netretirano
Sadržaj šećera (%) (lokalitet Kovilovo)
Klasifikacija i obeležavanje
19.04. Acanto® Plus
0,6 l/ha
Kontrola
DuPont ogledi izvedeni 2012. godine na lokalitetu Vrbas.
Znak opasnosti: Xn, N
Oznake upozorenja o riziku:
R-50/53
- veoma otrovan za vodene organizma, može prouzrokovati dugotrajna
neželjena dejstva na vodenu sredinu
R-63
- moguć rizik od štetnog delovanja na plod
Oznake obaveštenja o bezbednosti:
S-2
- čuvati van domašaja dece
S-13
- čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje
S-20/21
- pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pušiti
S-35
- hemikalije i kontejneri moraju biti odloženi na bezbedan način
S-36/37
- nositi odgovarajuću zaštitnu odeću i rukavice
S-46
- ako se proguta, hitno zatražiti lekarsku pomoć i pokazati etiketu ili
ambalažu
S-57
- koristiti odgovarajuće kontejnere da se izbegne zagađenje životne
sredine
62 Katalog proizvoda 2013 | Fungicidi
Simptomi trovanja,
prva pomoć i lečenje
U slučaju trovanja preparatom Acanto® plus simptomi nisu specifični ali se zna da može
da izazove neke opšte simptome i znake trovanja kao što su malaksalost, pospanost,
glavobolja, vrtoglavica, povraćanje i proliv.
Napomena lekaru: ne postoji specifični antidot, lečenje je simptomatsko.
U slučaju da sredstvo dospe u organizam:
- peroralno (gutanjem), popiti 1 do 2 čaše vode. Ne izazivati povraćanje bez
medicinskog saveta. Ne davati ništa u usta osobi u nesvesti.
Konsultovati lekara u težim slučajevima.
- perkutano (dodir sa kožom), ukolniti kontaminiranu odeću i oprati kontaminirane
delove tela sapunom i sa puno vode.Konsultovati lekara ako je potrebno.
- u slučaju dodira sa očima isprati odmah sa većom količinom vode takođe i ispod
kapaka, najmanje 15 minuta. Konsultovati lekara ako je potrebno.
- u slučaju udisanja, izaći na svež vazduh. Davati kiseonik ili veštačko disanje ako je
potrebno. Konsultovati lekara ukoliko je došlo do značajnog izlaganja.
U slučajevima teških trovanja primenjuje se infuzija hipertonog rastvora glukoze
i simptomatska terapija. Upozorenje: zabranjeno je konzumiranje alkoholnih pića.
Preporučuje se dijeta bez masti.
U slučaju sumnje na trovanje obratiti se lekaru. Lekar po potrebi konsultuje Nacionalni
centar za kontrolu trovanja VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA Beograd, Crnotravska 17,
tel. 011/266-23-81 ili 36-08-440.
63 Katalog proizvoda 2013 | Fungicidi
DuPont™ Alert® S
Fungicid
Sastav: karbendazim 250 g/l i flusilazol 125g/l
Proverena i pouzdana kombinacija dve sistemične aktivne materije, sa visokom efikasnošću
u suzbijanju prouzrokovača bolesti u usevu pšenice i šećerne repe.
Suspoemulzija (SE), svetlo sivobele boje
Pakovanje: 0.5 l i 5 l
Način delovanja
Alert® S je kombinacija dve sistemične aktivne materije sa različitim načinom delovanja.
Flusilazol pripada grupi triazola, a karbendazim grupi benzimidazola. Karbendazim
inhibira formiranje hifa, dok flusilazol inhibira biosintezu ergosterola.
Primena
Pšenica
Koristi se za suzbijanje prouzrokovača
• pepelnice žita (Erysiphae graminis var. tritici),
• lisne (mrke) rđe žita (Puccinia recondita),
• sive pegavosti lista žita (Septoria tritici),
• sive pegavosti klasa žita (Septoria nodorum)
Alert® S postiže najbolji efekat kada se primenjuje preventivno u ranim fazama
infekcije, a najkasnije po pojavi prvih simptoma, počevši od faze bokorenja pa do
početka klasanja (faze 23-51 BBCH skale), u zavisnosti od prisustva patogena i uslova
za pojavu infekcije.
Količina primene: 0,8-1,0 l/ha (8-10 ml na 100 m2).
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l vode na 100 m2).
pepelnica žita
(Blumeria (Erysiphe) graminis f. sp.tritici)
64 siva pegavost lista žita
(Septoria tritici)
Katalog proizvoda 2013 | Fungicidi
lisna (mrka) rđa žita
(Puccinia recondita)
Šećerna repa
Koristi se za suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti lista (Cercospora beticola). Alert®
S treba primeniti preventivno u ranim fazama infekcije, a najkasnije pri pojavi prvih
simptoma (do 5% biljaka sa preko 10 pega), počevši od faze kada repa ima razvijenih 7
listova (faza 17 BBCH skale) i kasnije po potrebi u vegetaciji u zavisnosti od prisustva
patogena i uslova za infekciju.
Količina primene: 0,6 l/ha (6 ml na 100 m2).
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l vode na 100 m2).
Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku godine: dva puta.
Alert® S se usvoji u roku od 2-3 tri sata nakon tretmana i kiša ga nakon toga ne može
sprati.
Fitotoksičnost
Ako se koristi prema navedenom uputstvu za upotrebu, Alert® S neće biti fitotoksičan.
Alert® S se ne sme primeniti na usevima koji pate od stresa izazvanog sušom,
natopljenim zemljištem, niskim temperaturama, napadom insekata, biljkama koje pate
od nedostatka hranljivih materija.
Mogućnost mešanja
Ne sme se mešati sa: preparatima alkalne reakcije i insekticidima na bazi piretroida u
usevu pšenice u fazi klasanja.
Karenca
Klasifikacija i obeležavanje
42 dana za pšenicu i 35 dana za šećernu repu.
Alert® S je otrovan za čoveka i opasan za životnu sredinu.
Znak opasnosti: T, N
Oznake upozorenja:
R-40
- ograničena saznanja o kancerogenom efektu
R-46
- može izazvati nasledna genetska oštećenja
R-50/53
- veoma toksično po vodene organizme. Može izazvati dugotrajne štetne
efekte u vodenoj životnoj sredini
R-56
- otrovan za organizme zemljišta
R-60
- može smanjiti plodnost
R-61
- može štetno delovati na plod
Oznake obaveštenja o bezbednosti:
S-1/2
- čuvati pod ključem, van domašaja dece
S-13
- čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje
S-20/21
- pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pušiti
S-35
- hemikalije i kontejneri moraju biti odloženi na bezbedan način
S-36/37/39 - nositi odgovarajuću zaštitnu odeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice
S-45
- u slučaju nezgode ili zdravstvenih tegoba, hitno zatražiti lekarsku
pomoć (ako je moguće pokazati etiketu)
S-53
- izbeći izlaganje, potrebne posebne instrukcije pre korišćenja
S-57
- koristiti odgovarajuće kontejnere da se izbegne zagađenje životne
sredine
65 Katalog proizvoda 2013 | Fungicidi
Simptomi trovanja,
prva pomoć i lečenje
U slučaju trovanja preparatom Alert® simptomi trovanja nisu specifični ali se zna
da mogu da izazovu neke opšte simptome i znake trovanja kao što su malaksalost,
pospanost, glavobolja, vrtoglavica, povraćanje i proliv.
U slučaju da sredstvo dospe u organizam:
- peroralno (gutanjem), popiti 1 do 2 čaše vode. Ne izazivati povraćanje bez
medicinskog saveta. Konsultovati lekara u ozbiljnijim slučajevima. Ne davati ništa u
usta osobi u nesvesti.
- perkutano (dodir sa kožom), ukloniti kontaminiranu odeću i oprati kontaminirane
delove tela sapunom i sa puno vode. Konsultovati lekara ako je potrebno.
- u slučaju dodira sa očima, odmah dobro isprati vodom, takođe i ispod kapaka,
najmanje 15 minuta. Konsultovati lekara ako je potrebno.
- u slučaju udisanja, izaći na svež vazduh. Davati kiseonik ili veštačko disanje ako je
potrebno. Konsultovati lekara ukoliko je došlo do značajnog izlaganja.
U slučajevima teških trovanja primenjuje se infuzija hipertonog rastvora glukoze i
simptomatska terapija.
U slučaju sumnje na trovanje obratiti se lekaru. Lekar po potrebi konsultuje Nacionalni
centar za kontrolu trovanja VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA Beograd, Crnotravska 17,
tel. 011/266-23-81 ili 36-08-440.
66 Katalog proizvoda 2013 | Fungicidi
DuPont™ Curzate® M WG
Fungicid
Sastav: cimoksanil 40 g/kg i mankozeb 400 g/kg
Kontaktni i lokalno sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i anti-sporulacionim
delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze, krompira, paradajza* i
krastavca*. Obezbeđuje jedinstvenu aktivnost na samim mestima infekcije.
Vododisperzibilne granule (WG), žutosmeđe boje
Pakovanje: 30 g, 1 kg
Način delovanja
Primena
Curzate® M WG je kombinacija dve aktivne materije sa različitim načinom delovanja.
Cimoksanil brzo prodire u listove, kreće se translaminarno od lica ka naličju lista i
suzbija patogene u toku prve polovine inkubacionog perioda. Poseduje preventivne,
kurativne (do dva dana po infekciji) i anti-sporulacione osobine, zaustavlja prenošenje
infekcije na zdrave delove biljke.
Mankozeb ima preventivno kontaktno delovanje sa produženim efektima. On stvara
zaštitni sloj na površini biljke i sprečava pojavu infekcije.
Vinova loza – za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola)
Primenjuje se u koncentraciji 0,3% (30 g u 10 l vode).
Curzate® M WG je najefikasniji kada se primenjuje preventivno ili u ranim stadijumima
infekcije (obično 2-3 dana posle kiše), pre nego što simptomi postanu vidljivi na biljci.
Primeniti od rane faze razvoja, početka listanja vinove loze (faze 12,13-19 BBCH skale)
i nastaviti primenu sve dok su vremenski uslovi povoljni za širenje bolesti, a do faze
šarka (faza 83 BBCH skale). Na vinovoj lozi, pod normalnim vremenskim uslovima,
primenjuje se u intervalima 10-12 dana. U uslovima visokog infekcionog potencijala i
povoljnih uslova za širenje oboljenja, razmak između tretmana treba skratiti na 8 dana
ili manje.
Utrošak vode: 600-1.000 l/ha (6-10 l/100 m2).
Maksimalni broj tretmana u toku godine na istoj površini: 4 puta
Krompir – za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans)
Primenjuje se u količini 2,5-3 kg/ha (25-30 g/100 m2).
Primeniti Curzate® M WG preventivno ili u ranim stadijumima infekcije (obično 1 dan
posle kiše), pre nego što simptomi postanu vidljivi na biljci. U zavisnosti od infekcionog
potencijala i vremenskih uslova za ostvarivanje zaraze, prema preporuci Prognoznoizveštajne službe, primena može početi od faze ranog rasta biljke i treba da se nastavi
dok god su vremenski uslovi pogodni za nastajanje infekcije, pa sve do 14 dana pred
vađenje. Pod normalnim vremenskim uslovima, primenjuje se u intervalima 8-10 dana.
U uslovima visokog infekcionog potencijala i povoljnih uslova za širenje oboljenja,
razmak između tretmana treba skratiti.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2).
Maksimalni broj tretmana u toku godine na istoj površini: 2 puta
Paradajz* - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače paradajza (Phytophthora infestans)
i crne pegavosti paradajza (Alternaria solani), u količini primene od 2,5-3 kg/ha (25-30
g/100 m2).
67 Katalog proizvoda 2013 | Fungicidi
Primeniti Curzate M WG preventivno ili u ranim stadijumima infekcije, pre nego što
simptomi postanu vidljivi na biljci (faze 13-89 BBCH skale). Pod normalnim vremenskim
uslovima, primenjuje se u intervalima 8-10 dana. U uslovima visokog infekcionog
potencijala i povoljnih uslova za širenje oboljenja, smanjiti razmak između dva prskanja
na 7 dana.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2).
Maksimalan broj tretmana u toku godine je 4 puta.
Krastavac* - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krastavca (Pseudoperonospora
cubensis), u količini primene od 2,5-3 kg/ha (25-30 g/100 m2). Primeniti Curzate M WG
preventivno ili u ranim stadijumima infekcije, pre nego što simptomi postanu vidljivi na
biljci (faze 15-89 BBCH skale). Pod normalnim vremenskim uslovima, primenjuje se u
intervalima 8-10 dana. U uslovima visokog infekcionog potencijala i povoljnih uslova za
širenje oboljenja, smanjiti razmak između dva prskanja na 7 dana. Utrošak vode: 200400 l/ha (2-4 l/100 m2). Maksimalan broj tretmana u toku godine je 4 puta.
Stone sorte vinove loze 21 dan, vinske sorte vinove loze 42 dana, krompir 14 dana,
paradajz i krastavac 3 dana.
Curzate® M WG brzo prodire u biljno tkivo i usvaja se u roku od 2 sata nakon primene.
Ukoliko padne kiša u roku manjem od dva sata posle tretmana, efikasnost preparata
može biti umanjena, te se preporučuje ponavljanje tretmana.
Fitotoksičnost
Curzate® M WG ne primenjivati na useve koji pate od stresa izazvanog sušom,
potopljenim zemljištem, niskim temperaturama, napadom insekata, nedostatkom
hranljivih materija ili drugim faktorima koji nepovoljno utiču na razvoj useva. Ukoliko je
Curzate® M WG primenjen prema preporukama datim u ovom uputstvu za upotrebu i u
preporučenim količinama, proizvod nije fitotoksičan.
Mogućnost mešanja
Curzate® M se ne sme mešati sa proizvodima alkalne reakcije (Bordovska čorba) i
insekticidima kisele reakcije. Ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu
karencu i ograničenja otrovnijeg proizvoda.
Karenca
Radna karenca
Paradajz i krastavac: 3 dana
Stone sorte vinove loze: 21 dan
Vinske sorte vinove loze: 42 dana
Krompir: 14 dana
Jedan dan.
* U postupku registracije
68 Katalog proizvoda 2013 | Fungicidi
Klasifikacija i obeležavanje
Znak opasnosti: Xn - štetno, N - opasno po životnu sredinu;
Oznake upozorenja o riziku:
R-43
- u dodiru sa kožom može izazivati preosetljivost
R-50/53
- veoma otrovan za vodene organizme, može prouzrokovati dugotrajna
neželjena dejstva na vodenu sredinu
R-63
- moguć rizik od štetnog delovanja na plod
Oznake obaveštenja o bezbednosti:
S-2
- čuvati van domašaja dece
S-13
- čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane
S-36/37/39 - nositi odgovarajuću zaštitnu odeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice.
S-45
- u slučaju nezgode ili u slučaju mučnine odmah potražiti savet lekara
(ako je moguće, pokazati etiketu)
S-60
- ova supstanca i njena ambalaža moraju biti odlaganje kao neiskorišćeni
otrovi i ambalaža
S-61
- sprečiti oslobađanje u okolnu sredinu. Rukovati na osnovu posebnog
uputstva/uputstvo o bezbednom rukovanju (safety data sheets).
Simptomi trovanja,
prva pomoć i lečenje
U slučaju trovanja Curzate®-om M WG, simptomi su sledeći: svrab, peckanje po koži,
u guši, očima i nosu, što prati i suv nadražajni kašalj, zatim malaksalost, pospanost,
glavobolja, vrtoglavica, povraćanje i proliv.
U slučaju da sredstvo dospe u organizam:
- peroralno (gutanjem), popiti 1 do 2 čaše vode. Ne izazivati povraćanje bez
medicinskog saveta. Konsultovati lekara u ozbiljnijim slučajevima. Ne davati ništa u
usta osobi u nesvesti.
- perkutano (dodir sa kožom), ukloniti kontaminiranu odeću i oprati kontaminirane
delove tela sapunom i većom količinom vode. Konsultovati lekara ako je potrebno.
- u slučaju dodira sa očima isprati odmah sa većom količinom vode, takođe i ispod
kapaka, najmanje 15 minuta. Konsultovati lekara ako je potrebno.
- u slučaju udisanja, izaći na svež vazduh. Davati kiseonik ili veštačko disanje ako je
potrebno. Konsultovati lekara ukoliko je došlo do značajnog izlaganja.
Lečenje podrazumeva rehidrataciju sa nadoknadom elektrolita i antihistaminike po
potrebi.
U slučaju sumnje na trovanje obratiti se lekaru. Lekar po potrebi konsultuje Nacionalni
centar za kontrolu trovanja VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA Beograd, Crnotravska 17,
tel. 011/266-23-81 ili 36-08-440.
69 Katalog proizvoda 2013 | Fungicidi
DuPont™ Curzate® R WG
Fungicid
Sastav: cimoksanil 42 g/kg i bakar-oksihlorid 397,5 g/kg
Kontaktni i lokalno sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i anti-sporulacionim
delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze, krompira, krastavca* i
luka*.
Vododisperzibilne granule (WG), plavo zelene boje
Pakovanje: 30 g, 1 kg
Način delovanja
Curzate® R WG je kombinacija dve aktivne materije sa različitim načinom delovanja.
Cimoksanil brzo prodire u listove kreće se translaminarno od lica ka naličju lista i
suzbija patogene u toku prve polovine inkubacionog perioda. Poseduje preventivne,
kurativne i anti sporulacione osobine.
Bakar oksihlorid ima preventivno kontaktno delovanje. On stvara zaštitni sloj na
površini biljke i sprečava pojavu infekcije.
Primena
Vinova loza - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola)
Primenjuje se u koncentraciji 0,3% (30 g u 10 l vode). Curzate® R WG je najefikasniji kada
se primenjuje preventivno ili u ranim stadijumima infekcije (obično 2-3 dana posle kiše),
pre nego što simptomi postanu vidljivi na biljci. U zavisnosti od infekcionog potencijala
i vremenskih uslova za ostvarivanje zaraze, prema preporuci Prognozno-izveštajne
službe, primena može početi od kraja cvetanja (od faze 69 BBCH skale), pa sve do 28
dana pred berbu. Na vinovoj lozi, pod normalnim vremenskim uslovima, primenjuje se
u intervalima 10-12 dana. U kišnim uslovima koji dovode do brže infekcije i povećanog
rizika od oboljenja, razmak između dva prskanja mora da se smanji na 8 dana ili manje.
Utrošak vode: 600-1.000 l/ha (6-10 l/100 m2).
Maksimalni broj tretmana u toku godine na istoj površini: 3 puta.
Krompir - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans)
Primenjuje se u količini 3 kg/ha (30 g/100 m2). Primeniti Curzate® R WG preventivno
ili u ranim stadijumima infekcije (obično 1 dan posle kiše), pre nego što simptomi
postanu vidljivi na biljci. U zavisnosti od infekcionog potencijala i vremenskih uslova
za ostvarivanje zaraze, prema preporuci Prognozno-izveštajne službe, primena može
početi od faze ranog rasta biljke i treba da se nastavi dok god su vremenski uslovi
pogodni za nastajanje infekcije, pa sve do 14 dana pred vađenje. Pod normalnim
vremenskim uslovima, primenjuje se u intervalima 8-10 dana. U kišnim uslovima,
smanjiti razmak između dva prskanja na 6-7 dana ili manje.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2).
Maksimalan broj tretmana u toku godine na istoj površini: 3 puta
Krastavac* - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krastavca (Pseudoperonospora
cubensis), u količini primene od 2,5-3 kg/ha (25-30 g/100 m2). Primeniti Curzate R WG
preventivno ili u ranim stadijumima infekcije, pre nego što simptomi postanu vidljivi na
biljci (faze 15-89 BBCH skale). Pod normalnim vremenskim uslovima, primenjuje se u
intervalima 8-10 dana. U uslovima visokog infekcionog potencijala i povoljnih uslova za
širenje oboljenja, smanjiti razmak između dva prskanja na 6-7 dana.
70 Katalog proizvoda 2013 | Fungicidi
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2).
Maksimalan broj tretmana u toku godine je 4 puta.
Luk* - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače luka (Peronospora destructor), u
količini primene od 2,5-3,5 kg/ha (25-35 g/100 m2). Primeniti Curzate R WG preventivno
ili u ranim stadijumima infekcije, pre nego što simptomi postanu vidljivi na biljci
(preventivno ili u ranim stadijumima infekcije (obično 1 dan posle kiše). Pod normalnim
vremenskim uslovima, primenjuje se u intervalima 8-10 dana. U uslovima visokog
infekcionog potencijala i povoljnih uslova za širenje oboljenja, smanjiti razmak između
dva prskanja na 6-7 dana.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2).
Maksimalan broj tretmana u toku godine je 4 puta.
Curzate® R WG brzo prodire u biljno tkivo i usvaja se u roku od 2 sata nakon primene.
Ukoliko padne kiša u roku manjem od dva sata posle tretmana, efikasnost preparata
može biti umanjena, te se preporučuje ponavljanje tretmana.
Fitotoksičnost
Curzate® R WG ne primenjivati na useve koji pate od stresa izazvanog sušom,
potopljenim zemljištem, niskim temperaturama, napadom insekata, nedostatkom
hranljivih materija ili drugim faktorima koji nepovoljno utiču na razvoj useva. Ukoliko je
Curzate® R WG primenjen prema preporukama datim u ovom uputstvu za upotrebu i u
preporučenim količinama, proizvod nije fitotoksičan.
Mogućnost mešanja
Curzate® R je kompatibilan sa većinom pesticida neutralne i kisele reakcije. U slučaju
sumnje, pitati stručno lice za savet. Ne mešati sa proizvodima alkalne reakcije.
Upozorenje! Ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karencu i ograničenja
otrovnijeg proizvoda.
Karenca
Napomene
Radna karenca
Vinova loza: 28 dana, krompir: 14 dana.
Krastavac: 5 dana, luk: 21 dan.
Ne sme se koristiti u vreme cvetanja vinove loze.
Ne koristiti ga na ukrasnom bilju, vodenim kulturama niti na biljkama gajenim u
posudama. Ne koristiti ga na biljke preko zemljišta niti preko sistema za navodnjavanje.
Jedan dan.
* U postupku registracije
71 Katalog proizvoda 2013 | Fungicidi
Klasifikacija i obeležavanje
Znak opasnosti: Xn, N
Oznake upozorenja o riziku:
R-22
- štetan ako se proguta
R-50/53
- veoma otrovan za vodene organizme, može prouzrokovati dugotrajna
neželjena dejstva na vodenu sredinu
Oznake obaveštenja o bezbednosti:
S-2
- čuvati van domašaja dece
S-13
- čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane
S-20/21
- pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pušiti
S-35
- hemikalije i kontejneri moraju biti odloženi na bezbedan način
S-46
- ako se proguta, hitno zatražiti lekarsku pomoć i pokazati etiketu ili
ambalažu
S-57
- koristiti odgovarajuće kontejnere da se izbegne zagađenje životne
sredine
Simptomi trovanja,
prva pomoć i lečenje
U slučaju trovanja preparatom Curzate® R WG, simptomi su sledeći: promptno
povraćanje, žareći bol u ustima, duž jednjaka i želuca, proliv, svrab, bolno peckanje,
suzenje, crvenilo na koži, pojačana sekrecija iz nosa, suv nadražajni kašalj.
U slučaju da sredstvo dospe u organizam:
- peroralno (gutanjem), popiti 1 do 2 čaše vode. Ne izazivati povraćanje bez
medicinskog saveta. Konsultovati lekara u ozbiljnijim slučajevima. Ne davati ništa u
usta osobi u nesvesti.
- perkutano (dodir sa kožom), ukloniti kontaminiranu odeću i oprati kontaminirane
delove tela sapunom i sa puno vode. Konsultovati lekara ako je potrebno.
- u slučaju dodira sa očima isprati odmah sa puno vode, takođe i ispod kapaka,
najmanje 15 minuta. Konsultovati lekara ako je potrebno.
- u slučaju udisanja, izaći na svež vazduh. Davati kiseonik ili veštačko disanje ako je
potrebno. Konsultovati lekara ukoliko je došlo do značajnog izlaganja.
Lečenje podrazumeva da bez obzira na spontano povraćanje, otrovanom treba
uraditi ispiranje želuca i dati sveže belance od jajeta. Takođe uraditi rehidrataciju sa
nadoknadom elektrolita i antihistaminika po potrebi.
U slučaju sumnje na trovanje obratiti se lekaru. Lekar po potrebi konsultuje Nacionalni
centar za kontrolu trovanja VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA Beograd, Crnotravska 17,
tel. 011/266-23-81 ili 36-08-440.
72 Katalog proizvoda 2013 | Fungicidi
DuPont™ Equation® Pro WG
Fungicid
Sastav: famoksadon 225 g/kg i cimoksanil 300 g/kg
Kontaktni fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača
plamenjače u zasadima vinove loze, krompira i paradajza.
Vododisperzibilne granule (WG), smeđe boje
Pakovanje: 6 g, 80 g, 400 g
Način delovanja
Equation® Pro WG je kombinacija famoksadona i cimoksanila, koji se u svom delovanju
međusobno dopunjuju tako što famoksadon deluje preventivno i kontaktno i sprečava
formiranje zoospora, a cimoksanil deluje kurativno i zaustavlja rast micelije i sporulaciju.
• Cimoksanil brzo prodire i ravnomerno se raspoređuje u listovima, zaustavlja
infekciju, njeno širenje u tkivu, i sporulaciju parazita.
• Famoksadon delimično prodire u kutikulu listova te se ne spira kišom, i zaustavlja
klijanje spora. Ovim se nadoknađuje neravnomerna pokrivenost biljnih delova
preparatom. Ipak, listovi formirani posle tretmana nisu zaštićeni, i zbog toga je
veoma važno obezbediti ujednačenu pokrivenost svih biljnih delova rastvorom.
Equation® Pro WG je izuzetno efikasan u zaštiti grozdova.
Primena
Vinova loza
Equation® Pro WG se koristi za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze
(Plasmopara viticola) u količini 400 g/ha, odnosno 4 g/100 m2.
Primenjuje se u intervalu 10-12 dana. Ukoliko su vremenski uslovi povoljni za razvoj
plamenjače (vlažno i toplo), skraćuje se period inkubacije i povećava se infekcioni
potencijal, pa se interval primene može smanjiti na 7-8 dana.
Equation® Pro WG se primenjuje od faze 6 listova pa sve do mesec dana pred berbu.
Krompir
Equation® Pro WG se koristi za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira
(Phytophtora infestans) u količini 400 g/ha odnosno 4 g/100 m2.
Equation® Pro WG treba primeniti u intervalu 8-10 dana. Ukoliko su vremenski uslovi
povoljni za razvoj plamenjače (vlažno i toplo), skraćuje se period inkubacije i povećava
se infekcioni potencijal, pa se interval primene može smanjiti na 7 dana. Equation® Pro
se primenjuje već posle nicanja krompira pa sve do 14 dana pred vađenje.
Paradajz
Equation® Pro WG se koristi za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophtora
infestans) i crne pegavosti paradajza (Alternaria solani) u količini 400 g/ha odnosno 4
g/100 m2.
Equation® Pro WG treba primeniti u intervalu 8-10 dana. Ukoliko su vremenski uslovi
povoljni za razvoj plamenjače (vlažno i toplo), skraćuje se period inkubacije i povećava
se infekcioni potencijal, pa se interval primene može smanjiti na 7 dana. Equation® Pro
se primenjuje od pre cvetanja pa sve do 3 dana pre berbe paradajza.
73 Katalog proizvoda 2013 | Fungicidi
Utrošak vode: - vinova loza: 600- 1000 l/ha (6-10 l/100 m2)
- krompir i paradajz: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2)
Maksimalan broj tretmana u toku godine na istoj površini: 3 puta u vinovoj lozi, 4 puta
u krompiru i paradajzu.
Vreme prve primene određuje se na osnovu preporuke prognozno-izveštajne službe u
zavisnosti od infekcionog potencijala. Ukoliko nema mogućnosti za prognozu pojave
oboljenja, prvi tretman treba obaviti u ranoj fazi porasta useva, pre nego što simptomi
bolesti postanu vidljivi.
Zbog kurativnog delovanja cimoksanila, Equation® Pro treba primeniti maksimalno
2-3 dana posle infekcije kod plamenjače vinove loze i 1 dan posle infekcije kod
plamenjače krompira i paradajza, a pre novog tretmana.
Equation® Pro WG se usvoji 2 sata nakon tretmana. Ukoliko padne kiša u roku kraćem
od 2 sata posle tretmana, efikasnost preparata može biti umanjena i tretman treba
ponoviti.
Fitotoksičnost
Ukoliko je Equation® Pro WG primenjen prema preporukama datim u ovom uputstvu za
upotrebu i u preporučenim količinama, proizvod nije fitotoksičan.
Mogućnost mešanja
Equation Pro® WG je kompatibilan sa većinom preparata neutralne i kisele reakcije
(penkonazol, heksakonazol, fenarimol, difenokonazol, iprodion, vinklozolin, metomil,
fenvalerat, lambda-cihalotrin, flusilazol, triadimenol, pirifenoks, dinokap+penkonazol,
tralometrin, flufenoksuron, deltametrin, paration-metil, kvinalfos, fenvalerat+fenitrotion,
B. thurigiensis). Ne mešati ga sa preparatima alkalne reakcije. Preporučuje se testiranje
tank mešavine na manjim površinama. Ukoliko se Equation Pro® WG koristi u kombinaciji
sa drugim preparatima, poštovati sva ograničenja koja se odnose na drugi preparat.
Karenca
Klasifikacija i obeležavanje
28 dana za grožđe, 14 dana za krompir, 3 dana za paradajz
Znak opasnosti: Xn, N
Oznake upozorenja o riziku:
R-22
- štetan ako se proguta
R-50/53
- veoma otrovan za vodene organizme, može prouzrokovati dugotrajna
neželjena dejstva na vodenu sredinu
Oznake obaveštenja o bezbednosti:
S-2
- čuvati izvan dohvata dece
S-13
- čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane
S-35
- supstancije i posude moraju biti uklonjene na bezbedan način
S-46
- ako se proguta, hitno zatražiti lekarsku pomoć i pokazati
etiketu ili ambalažu
S-57
- koristiti odgovarajuće kontejnere da se izbegne zagađenje životne
sredine
74 Katalog proizvoda 2013 | Fungicidi
Simptomi trovanja,
prva pomoć i lečenje
U slučaju trovanja preparatom Equation® Pro WG simptomi trovanja su: svrab, bolno
peckanje, suzenje, pojačana sekrecija iz nosa i suv nadražajni kašalj. U slučaju gutanja,
javljaju se bolovi u trbuhu, povraćanje i prolivi. Na koži su prisutne “plaže” crvenila, a
u slučaju alergije karakteristične promene sa utrikama.
U slučaju da sredstvo dospe u organizam:
- peroralno (gutanjem), popiti 1 do 2 čaše vode. Ne izazivati povraćanje bez
medicinskog saveta. Konsultovati lekara u ozbiljnijim slučajevima. Ne davati ništa u
usta osobi u nesvesti.
- perkutano (dodir sa kožom), ukloniti kontaminiranu odeću i temeljno oprati vodom i
sapunom kontaminirane delove tela. Konsultovati lekara ako je potrebno.
- u slučaju dodira sa očima odmah dobro isprati vodom, takođe i ispod kapaka,
najmanje 15 minuta. Konsultovati lekara ako je potrebno.
- u slučaju udisanja, izaći na svež vazduh. Davati kiseonik ili veštačko disanje ako je
potrebno. Konsultovati lekara ukoliko je došlo do značajnog izlaganja.
Lečenje podrazumeva rehidrataciju sa nadoknadom elektrolita i antihistaminika po
potrebi.
U slučaju sumnje na trovanje obratiti se lekaru. Lekar po potrebi konsultuje Nacionalni
centar za kontrolu trovanja VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA Beograd, Crnotravska 17,
tel. 011/266-23-81 ili 36-08-440.
75 Katalog proizvoda 2013 | Fungicidi
DuPont™ Kocide® 2000
Fungicid
Sastav: bakar-hidroksid 53,8 %
Kontaktni protektivni fungicid i baktericid sa preventivnim i anti-sporulacionim delovanjem
na bazi bakar-hidroksida za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze i paradajza*,
kovrdžavosti lišća breskve i prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova
jabuke*.
Vododisperzibilne granule (WG), svetloplave boje
Pakovanje: 100g, 1 kg
Način delovanja
Kocide® 2000 je kontaktni protektivni fungicid i baktericid. Bakar ima preventivno i
antisporulaciono delovanje. On prekriva biljne delove i sprečava prodiranje infekcije.
Primena
Vinova loza
Kocide® 2000 se koristi za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze
(Plasmopara viticola) u koncentraciji 0,2 % (20 g/10 l vode).
Primenjuje se preventivno tokom faza intenzivnog rasta vinove loze (faze 13/53-81
BBCH skale) sve dok su vremenski uslovi povoljni za razvoj bolesti, a najpovoljnije
vreme primene je u poslednja dva tretmana u razmaku od najmanje 7 dana.
Kocide® 2000 može biti fitotoksičan ukoliko se primeni u uslovima vlažnog i hladnog
vremena.
Utrošak vode: 600- 1000 l/ha (6-10 l/100 m2)
Maksimalan broj tretmana u toku godine na istoj površini je četiri puta.
Breskva
Koristi se za suzbijanje kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans). Primenjuje se
u proleće, u vreme bubrenja pupoljaka, do pojave zelene tačke i, po potrebi, u jesen,
u vreme opadanja lišća (faze BBCH 97-00), u količini 2,5-3,5 kg/ha, jedan tretman u
proleće, u vreme bubrenja pupoljaka, do pojave zelene tačke i, po potrebi, još jedan
tretman u jesen, u vreme opadanja lišća. Primenjuje se folijarno, svim tipovima
zemljišnih prskalica, traktorskim i leđnim.
Utrošak vode: 600- 1000 l/ha.
Maksimalan broj tretmana u toku godine na istoj površini je dva puta.
Paradajz* - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače paradajza (Phytophthora
infestans), u količini primene od 2-3 kg/ha (20-30 g/100 m2). Primeniti Kocide® 2000
preventivno ili u ranim stadijumima infekcije, pre nego što simptomi postanu vidljivi
na biljci (faze 19-89 BBCH skale). Pod normalnim vremenskim uslovima, primenjuje se
u intervalima 8-10 dana. U uslovima visokog infekcionog potencijala i povoljnih uslova
za širenje oboljenja, smanjiti razmak između dva prskanja na 7 dana.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2).
Maksimalan broj tretmana u toku godine je 4 puta.
Jabuka* - za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova
jabuke (Venturia inaequalis), u koncentraciji primene od 0,25% (25 g/ 10 l vode).
Primeniti Kocide®2000 u proleće, od faze mirovanja do početka cvetanja (faze 00-57
BBCH skale).
76 Katalog proizvoda 2013 | Fungicidi
Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l/100 m2). Maksimalan broj tretmana u toku godine
je 2 puta.
• bakar-hidroksid ima bolju efikasnost od drugih bakarnih soli
• može se koristiti u manjoj količini primene u odnosu na druga bakarna jedinjenja
• ne sadrži hlor (važno za biljke osetljive na hlor npr. krompir)
• bezbedniji je za biljke i čovekovu sredinu zbog manje doze bakra
• ima bolju stabilnost na spiranje kišom od preparata na bazi bakar-sulfata i bakaroksihlorida
• homogena distribucija čestica formulacije i nakon sušenja.
Fitotoksičnost
Ukoliko je Kocide® 2000 primenjen prema preporukama datim u ovom uputstvu za
upotrebu i u preporučenim količinama, proizvod nije fitotoksičan. Kocide® 2000 može
biti fitotoksičan ukoliko se primeni u uslovima vlažnog i hladnog vremena.
Mogućnost mešanja
Kocide® 2000 se ne sme mešati sa pesticidima kisele reakcije (heptenofos, dihlorvos,
dimetoat), kalcijum polisulfidom i preparatima na bazi fosetil aluminijuma. Preporučuje
se testiranje tank mešavine na manjim površinama. Ukoliko se Kocide® 2000 koristi u
kombinaciji sa drugim preparatima, poštovati sva ograničenja koja se odnose na drugi
preparat.
Karenca
Klasifikacija i obeležavanje
77 21 dan za vinovu lozu, 7 dana za paradajz, OVP za breskvu i jabuku.
Znaci opasnosti: Xn, N
Oznake upozorenja o riziku:
R-20/22
- štetno ako se udiše i ako se proguta
R-41
- rizik od teškog oštećenja oka
R-50/53
- veoma toksično po vodene organizme, može izazvati dugotrajne štetne
efekte u vodenoj životnoj sredini
Oznake obaveštenja o bezbednosti:
S-2
- čuvati van domašaja dece
S-13
- čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje
S-20/21
- pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pušiti
S-26
- u slučaju kontakta sa očima, odmah isprati sa dosta vode i zatražiti
lekarsku pomoć
S-39
- nositi zaštitna sredstva za oči/lice
S-46
- ako se proguta, hitno zatražiti lekarsku pomoć i pokazati etiketu ili
ambalažu
S-57
- koristiti odgovarajuće kontejnere da se izbegne zagađenje životne
sredine.
Mere predostrožnosti:
Nositi respirator sa R1 filterom, zaštitne naočari za oči i lice, zaštitne rukavice i odelo.
Izbegavati udisanje pare ili magle. Izbegavati kontakt sa očima i kožom. Oprati ruke
pre pauze i odmah nakon rukovanja preparatom. Ne jesti, ne piti i ne pušiti za vreme
rukovanja i korišćenja proizvoda.
Katalog proizvoda 2013 | Fungicidi
Simptomi trovanja,
prva pomoć i lečenje
U slučaju trovanja preparatom Kocide® 2000 simptomi trovanja su: povraćanje, bol
u ustima, duž jednjaka i u želucu, proliv i pojava krvi u stolici. Ubrzan puls može
biti predznak cirkulatornog šoka. Oštećenje jetre sa žuticom i oštećenje bubrega sa
smanjenim ili normalnim lučenjem mokraće, se javljaju posle 48 sati i znak su teškog
trovanja jedinjenjima bakra. Inhalaciono trovanje se ispoljava pečenjem u očima,
suzenjem, kašljem i nedostatkom vazduha.
U slučaju da sredstvo dospe u organizam:
- peroralno (gutanjem), popiti 1 do 2 čaše vode. Ne izazivati povraćanje bez
medicinskog saveta. Konsultovati lekara u ozbiljnijim slučajevima. Ne davati ništa u
usta osobi u nesvesti.
- perkutano (dodir sa kožom), ukloniti kontaminiranu odeću i temeljno oprati vodom i
sapunom kontaminirane delove tela. Konsultovati lekara ako je potrebno.
- u slučaju dodira sa očima odmah dobro isprati vodom, takođe i ispod kapaka,
najmanje 15 minuta. Konsultovati lekara ako je potrebno.
- u slučaju udisanja, izaći na svež vazduh. Davati kiseonik ili veštačko disanje ako je
potrebno. Konsultovati lekara ukoliko je došlo do značajnog izlaganja.
Lečenje podrazumeva rehidrataciju sa nadoknadom elektrolita i antihistaminika po
potrebi.
U slučaju sumnje na trovanje obratiti se lekaru. Lekar po potrebi konsultuje Nacionalni
centar za kontrolu trovanja VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA Beograd, Crnotravska 17,
tel. 011/266-23-81 ili 36-08-440.
78 Katalog proizvoda 2013 | Fungicidi
DuPont™ Talendo®
Fungicid
Sastav: prokvinazid 200 g/l
Fungicid sa preventivnim delovanjem na prouzrokovača pepelnice vinove loze.
Koncentrat za emulziju (EC), smeđe boje
Pakovanje: 100 ml, 1 l
Način delovanja
Talendo® je fungicid na bazi nove aktivne materije prokvinazid iz grupe kvinazolinona,
otkrivene i komercijalizovane od strane kompanije DuPont sa jedinstvenim načinom
delovanja. Prokvinazid deluje preventivno na prouzrokovača pepelnice vinove loze i to
dvojako: hemijski i biohemijski. Hemijsko delovanje se ogleda u poremećaju klijanja
spore tako što inhibira formiranje apresorija koja zatim ne može da izvrši infekciju.
Biohemijsko delovanje podrazumeva sposobnost aktivne materije da aktivira i stimuliše
imuno sistem biljke kroz aktivaciju velikog broja enzima.
Primena
Talendo® se primenjuje u vinovoj lozi za suzbijanje prouzrokovača pepelnice vinove
loze (Uncinula necator) u količini 200-250 ml/ha (2-2,5 ml na 100 m2). Primenjuje se
u intervalu 14-21 dan. Faza razvoja vinove loze kada se preparat može primeniti je od
faze BBCH 13 do zatvaranja grozdova (BBCH 77), odnosno do 28 dana pred berbu.
Talendo 5 ml, 100 ml, 1 l se primenjuje isključivo preventivno pre ostvarene infekcije.
Preporučuje se primena 2-3 tretmana u bloku, ali može i naizmenično sa fungicidima
drugačijeg mehanizma delovanja.
Utrošak vode je 600 – 1000 l/ha.
Maksimalni broj tretmana u toku godine je triput.
Talendo® se usvoji 3 sata nakon tretmana, i kiša ga nakon toga ne može sprati.
Mogućnost mešanja
Karenca
Klasifikacija i obeležavanje
79 Talendo® je kompatibilan sa većinom registrovanih preparata (fungicida i insekticida) u
zaštiti vinove loze (metomil, indoksakarb, flusilazol, cimoksanil, famoksadon, folpet...).
Preporučuje se testiranje tank mešavine na manjim površinama. Ukoliko se Talendo®
koristi u kombinaciji sa drugim preparatima, poštovati sva ograničenja koja se odnose
na drugi preparat.
28 dana u vinovoj lozi.
Znak opasnosti: Xi, N
Talendo je zapaljiv. Tačka paljenja 69OC
Oznake upozorenja o riziku:
R-38
- iritativno za kožu
R-40
- moguća je opasnost od trajnih oštećenja
R-41
- rizik od teškog oštećenja oka
R-51/53
- veoma toksično po vodene organizme, može izazvati dugotrajne štetne
efekte u vodenoj sredini
Katalog proizvoda 2013 | Fungicidi
80 Katalog proizvoda 2013 | Fungicidi
Oznake obaveštenja o bezbednosti:
S-2
- čuvati van domašaja dece
S-13
- čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje
S-20/21
- pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pušiti
S-26
- u slučaju kontakta sa očima, odmah isprati sa dosta vode i zatražiti
lekarsku pomoć
S-35 - hemikalije i kontejneri moraju biti odloženi na bezbedan način
S-36/37/39 - nositi odgovarajuću zaštitnu odeću, rukavice i zaštitna sredstva
za oči/lice
S-46
- ako se proguta, hitno zatražiti lekarsku pomoć
(ako je moguće pokazati etiketu)
S-57
- koristiti odgovarajuće kontejnere da se izbegne zagađenje
životne sredine
Mere prodstrožnosti:
prilikom primene i rukovanja preparatom treba koristiti opremu za ličnu zaštitu:
kompletno zaštitno odelo, zaštitne rukavice, dobro prijanjajuće zaštitne naočare ili
masku za lice, respirator sa A1 filterom.
Simptomi trovanja,
prva pomoć i lečenje
Ako se preparat proguta nastaje muka, gađenje, povraćanje, proliv, glavobolja,
pospanost i vrtoglavica. Duže udisanje isparenja preparata izaziva suv kašalj i grebanje
u guši. Kontakt sa kožom izaziva crvenilo. Ako se proguta veća količina preparata,
ispoljava se teško trovanje sa konfuzijom, sniženim krvnim pritiskom, malaksalošću i
poremećajem svesti, od pospanosti pa do duboke kome. Posle dva dana može se razviti
upala disajnih puteva i funkcionalno oštećenje jetre i bubrega.
Prva pomoć: kod peroralnog trovanja (gutanjem) izazivati povraćanje (samo ako je
otrovani svestan). U slučaju inhalacije (udisanja) potrebno je prekinuti ekspoziciju. Kod
perkutanih trovanja (dodir sa kožom) se preporučuje kupanje i presvlačenje. U slučaju
dodira sa očima odmah dobro isprati vodom, takođe i ispod kapaka, najmanje 15
minuta. U svim slučajevima konsultovati lekara ako je došlo do značajnijeg izlaganja.
Lečenje: simptomatska terapija, lavaža želuca nazogastričnom sondom, infuzioni
rastvori, a po potrebi i mere kardiopulmonalne reanimacije. U toksičnom oštećenju
jetre se primenjuju hepatoprotektivi. U slučaju sumnje na trovanje obratiti se lekaru i
pokazati mu etiketu sa preparata ako je moguće. Lekar ili pacijent po potrebi konsultuje
Nacionalni centar za kontrolu trovanja VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA Beograd,
Crnotravska 17, tel. 011/266-23-81 ili 36-08-440.
81 Katalog proizvoda 2013 | Fungicidi
DuPont™ Avaunt® 15 EC
Insekticid
Sastav: indoksakarb 150 g/l
Insekticid sa kontaktnim, digestivnim delovanjem. Uništava jaja i larve u svim stadijumima.
Koristi se za suzbijanje repičinog sjajnika, jabukinog smotavca, kukuruznog plamenca,
moljca paradajza (Tuta absoluta)* i pamukove sovice.
Koncentrovana suspenzija (SC), bele boje
Pakovanje: 100 ml, 1 l
Način delovanja
Avaunt® 15 EC ima jedinstven način delovanja: blokira Na+ kanale u nervnim
membranama čime sprečava ulazak Na+ jona u nervne ćelije insekata, što dovodi
do njihove paralize i smrti. Deluje kontaktno i digestivno i ima ovicidno i larvicidno
delovanje na sve stadijume larvi.
Ponašanje insekata se veoma brzo menja nakon primene preparata u preporučenoj
količini, a manifestuje se brzim prestankom ishrane insekata i odličnom zaštitom
tretirane biljke.
Primena
Koristi se u zasadu:
Jabuke
Za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella). Efikasan je na sve generacije
smotavca. Primenjuje se u količini 0,33-0,5 l/ha (3,3-5 ml/100 m2), na samom početku
piljenja gusenica.
Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2).
Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je jednom za svaku
generaciju.
Paprike
Za suzbijanje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) – primeniti u količini 0,25 l/ha,
na početku piljenja gusenica.
Utrošak vode: 500 l/ha (5 l na 100 m2).
Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je dva puta.
Paradajz*
Za suzbijanje moljca paradajza ( Tuta absoluta) i pamukove sovice (Helicoverpa
armigera), u količini primene od 0,17 – 0,25 l/ha (1,7-2,5 ml/100 m2).
Primeniti Avaunt 15 EC kada su mlade gusenice moljaca paradajza ( Tuta absoluta) i
pamukove sovice (Helicoverpa armigera) prisutne. Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4
l/100 m2). Maksimalan broj tretmana u toku godine je 4 puta.
Uljana repica
Za suzbijanje repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) - primeniti u količini 0,17-0,25
l/ha kada se sjajnik pojavi, pre dostizanja praga štetnosti (pre cvetanja, a najkasnije
u vreme zelenog/žutog pupoljka). Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku
jedne godine je jednom.
84 Katalog proizvoda 2013 | Insekticidi
Kukuruz
Za suzbijanje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i pamukove sovice (Helicoverpa
armigera) - primeniti u količini 0,25 l/ha, tretiranjem 10 dana posle maksimalnog leta
leptira ili po pojavi prvih gusenica, a pre ubušenja u stabljiku ili klip, uz upotrebu
odgovarajuće opreme.
Utrošak vode: 500 l/ha (4 l na 100 m2).
Pri primeni iz vazduhoplova, uz utrošak 50 l vode/ha (5 l/100 m2).
Let leptira pratiti pomoću svetlosnih klopki ili feromonskih klopki. U slučaju razvučenog
perioda piljenja i leta, tretman se može ponoviti.
Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je dva puta tokom
vegetacione sezone.
Prednosti preparata
• Ispoljava ovi-larvicidno i larvicidno dejstvo
• Odlično deluje i na niskim i na visokim temperaturama
• Otporan na spiranje kišom (dva sata nakon tretmana Avaunt® 15 EC se ne može sprati
kišom). Avaunt® 15 EC ima nisku rastvorljivost u vodi što smanjuje mogućnost spiranja
• Avaunt® 15 EC obezbeđuje rezidualnu zaštitu useva utičući i na ishranu insekata.
Tretirani zeleni delovi biljke imaju odbijajuće dejstvo na insekte koji pokušaju da se
hrane
• Jedinstveni način delovanja: do bioaktivacije (prevođenja u aktivni oblik) dolazi
u crevima insekata. Aktivni metabolit sprečava ulazak Na+ jona u nervne ćelije
insekata, što uzrokuje njihovu paralizu i smrt
• Nema ukrštene rezistencije sa drugim insekticidima
Mogućnost mešanja
Avaunt® 15 EC se može mešati sa preparatima na bazi flusilazola, propikonazola,
heksakonazola, deltametrina, hlorpirifosa, dimetoata, cipermetrina, imidakloprida.
Karenca
7 dana za jabuku, 3 dana za paradajz, 1 dan za papriku, OVP za uljanu repicu i 14 dana
za kukuruz.
Klasifikacija i obeležavanje
Znak opasnosti: Xn, N
Oznake upozorenja o riziku:
R-22
- štetno ako se proguta
R-38
- iritativno za kožu
R-51/53 - toksično po vodene organizme, može izazvati dugotrajne štetne efekte u
vodenoj životnoj sredini
Oznake obaveštenja o bezbednosti:
S-2
- čuvati van domašaja dece
S-13:
- čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane
S-20/21
- pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pušiti
S-35
- hemikalije i kontejneri moraju biti odloženi na bezbedan način
S-37
- nositi zaštitne rukavice
85 Katalog proizvoda 2013 | Insekticidi
S-46
S-57
Simptomi trovanja,
prva pomoć i lečenje
- ako se proguta, hitno zatražiti lekarsku pomoć i pokazati etiketu ili
ambalažu
- koristiti odgovarajuće kontejnere da se izbegne zagađenje životne
sredine
U slučaju izlaganja preparatu Avaunt® 15 EC opšti simptomi i znaci trovanja nisu
specifični ali se zna da mogu da izazovu muku, gađenje, malaksalost, glavobolju,
bolove u trbuhu a nekada i povraćanje. Može da izazove iritaciju kože (crvenilo i svrab
kože) kod osetljivih osoba.
U slučaju da sredstvo dospe u organizam:
- peroralno (gutanjem), popiti 1 do 2 čaše vode. Ne izazivati povraćanje bez
medicinskog saveta. Konsultovati lekara u ozbiljnijim slučajevima. Ne davati ništa u
usta osobi u nesvesti.
- perkutano (dodir sa kožom), ukloniti kontaminiranu odeću i oprati kontaminirane
delove tela sapunom i sa puno vode. Konsultovati lekara ako je potrebno.
- u slučaju dodira sa očima, odmah dobro isprati vodom, takođe i ispod kapaka,
najmanje 15 minuta. Konsultovati lekara ako je potrebno.
- u slučaju udisanja, izaći na svež vazduh. Davati kiseonik ili veštačko disanje ako je
potrebno. Konsultovati lekara ukoliko je došlo do značajnog izlaganja.
Lečenje podrazumeva rehidrataciju sa nadoknadom elektrolita i antihistaminika po
potrebi.
U slučaju sumnje na trovanje obratiti se lekaru. Lekar po potrebi konsultuje Nacionalni
centar za kontrolu trovanja VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA Beograd, Crnotravska 17,
tel. 011/266-23-81 ili 36-08-440.
86 Katalog proizvoda 2013 | Insekticidi
DuPont™ Coragen® 20 SC
Insekticid
Sastav: hlorantraniliprol 200 g/l
Potrošite manje vremena na kontrolu insekata. Coragen® 20 Sc novi način razmišljanja.
Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem koji se koristi za suzbijanje jabukinog
smotavca, minera okruglih i minera mramornih mina, krompirove zlatice, pamukove
sovice, kukuruznog plamenca, grozdovog smotavca, malog kupusara, kupusovog moljca,
breskvinog smotavca i moljca paradajza (Tuta absoluta)*.
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC), bele boje
Pakovanje: 100ml
Način delovanja
Primena
Coragen® 20 SC je insekticid nove generacije iz grupe antranil diamida pomoću kog se
mogu kontrolisati svi ekonomski značajni pripadnici reda Lepidoptera kao i pripadnici
mnogih drugih vrsta insekata. Ovaj novi insekticid deluje kontaktno i digestivno.
Preparat Coragen® 20 SC ima novi mehanizam delovanja na štetne insekte,
dok je sa druge strane selektivan prema korisnim predatorskim insektima i
polinatorima. Istraživanja su pokazala da Coragen® 20 SC nije štetan za sisare,
ptice, pčele i kišne gliste, te zbog toga predstavlja novi standard u kontroli
insekata. Izuzetna ekološka svojstva, niska toksičnost i male doze primene čine
Coragen® 20 SC insekticidom izbora za proizvođače i životnu sredinu.
U zasadu jabuke:
1. Jabukin smotavac (Cydia pomonella) – može da se primeni na sve generacije
smotavca, ali se najbolji rezultati postižu ukoliko se primeni za suzbijanje prve ili
druge generacije.
Za subijanje smotavaca i minera preparat primeniti u koncentraciji 0,016-0,02%,
prskanjem i orošavanjem, za vreme polaganja jaja, pre piljenja larvi i ubušivanja u
plodove.
Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2).
Može se primeniti 1-2 puta u sezoni sa intervalom od najmanje 14 dana. Maksimalan
broj tretmana na istoj površiti u toku jedne godine je dva puta.
2. Miner okruglih mina (Leucoptera scitella) i miner mramornih mina (Phyllonorychter
blancardella). Tretiranje obaviti u precvetavanju. Ukoliko je izvršeno tretiranje protiv
jabučnog smotavca, može se očekivati da preparat deluje i na prisutnu populaciju
minera.
U zasadu vinove loze:
Za suzbijanje grozdovog smotavca (Lobesia botrana) - za tretiranjem u vreme polaganja
jaja, a pre piljenja larvi, svim tipovima prskalica, traktorskim i leđnim u koncentraciji od
0,015-0,018%, (1,5-1,8 ml u 10 l vode).
Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2).
Može se primeniti 1-2 puta u sezoni sa intervalom od najmanje 14 dana. Maksimalan
broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je dva puta.
87 Katalog proizvoda 2013 | Insekticidi
Breskva:
za suzbijanje breskvinog smotavca (Cydia molesta)– može da se primeni u vreme
piljenja larvi prve generacije smotavca, a pre masovnog leta (let leptira pratiti pomoću
svetlosnih ili feromonskih klopki). Drugi tretman obaviti nakon 10-14 dana. Ukoliko je
let prve generacije smotavca zanemarljiv, tretman se može obaviti za drugu generaciju
na isti način. Za subijanje smotavaca preparat primeniti u koncentraciji 0,016-0,02%
(1,6-2,0 ml u 10 l vode), prskanjem ili orošavanjem. Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10
l na 100 m2).
Može se primeniti 1-2 puta u sezoni sa intervalom od 10-14 dana. Maksimalan broj
tretmana na istoj površini u toku jedne godine je 2 puta. Tretman obaviti pre ubušenja
larvi u lastare ili plodove a do 14 dana pred berbu.
U zasadu krompira:
krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) - primeniti u količini 50-60 ml/ha, na
početku piljenja larvi do pojave prvih larvi L3. Ako se upotrebi viša doza (60 ml/ha), pri
jačem napadu, može se očekivati duže rezidualno delovanje (21 dan).
U usevu kukuruza:
u semenskom i kukuruzu šećercu za suzbijanje pamukove sovice (Helicoverpa armigera)
i kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) - u količini od 0,1 do 0,15 l/ha, za vreme
polaganja jaja, pre piljenja larvi i na početku piljenja gusenica, uz utrošak vode od 200
do 400 l/ha za folijarni tretman ili 70 l/ha vode uz dodatak okvašivača za avio tretman.
U zasadu kupusa:
za suzbijanje malog kupusara (Pieris rapae) i kupusovog moljca (Plutella xylostella) u
količini od 0,14 do 0,2 l/ha, uz utrošak 200 do 400 l/ha vode, za vreme polaganja jaja,
a pre piljenja gusenica.
U zasadu paradajza*:
Štetni organizam:
1. pamukova sovica (Helicoverpa armigera), tretiranje treba obaviti u periodu piljenja
jaja odn. prilikom masovnog leta, a pre ubušivanja u plodove i nakon toga u intervalu
od 7-10-14 dana, u količini 0,14- 0,20 l/ha (1,4-2,0 ml u 10 l vode), prskanjem i
orošavanjem;
2. moljca paradajza (Tuta absoluta), tretiranje treba obaviti u vreme polaganja jaja i u
vreme pojave prvih gusenica, i nakon toga u intervalu od 7-14 dana u količini 0,175
- 0,20 l/ha (1,75-2,0 ml u 10 l vode), prskanjem i orošavanjem.
Višu dozu primeniti u slučaju jačeg napada. Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l na 100
m2). Primena do 1 dan pred berbu. Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku
jedne godine je 3 puta za Helicoverpa armigera i dva puta za Tuta absoluta.
Ukoliko padne kiša nakon što se rastvor osuši na biljkama, nema potrebe za ponavljanjem
tretmana.
* U postupku registracije
88 Katalog proizvoda 2013 | Insekticidi
Prednosti preparata
Karenca
Superiorna zaštita useva:
• brzo delovanje
• zaustavlja ishranu štetnih insekata odmah nakon primene
• dugotrajna zaštita useva
• bezbedan po usev, izuzetno efikasan u malim količinama primene.
Izuzetne ekološke osobine:
• kratka karenca
• povoljan toksikološki i ekotoksikološki profil
Kompatibilnost integralnim programima zaštite:
• može se mešati sa drugim preparatima
• novi mehanizam delovanja
• selektivan prema predatorskim insektima i oprašivačima
Jabučasto voće, breskva, krompir, kukuruz šećerac: 14 dana, vinova loza: 28 dana,
kupus: 7 dana, paradajz: 1 dan.
Efekti na jaja i larve
Ciljane vrste insekata su visoko osetljive na Coragen® 20 SC u ranim fazama razvoja
1. Ovicidno:
Larve uginu unutar jaja pre piljenja
2. Ovi-larvicidno:
Larve uginu unutar tretiranog jajeta
posle usvajanja male količine aktivne
materije kroz membranu
Coragen® 20 SC
Citoplazma
Unutrašnjost mišića
Unutrašnji depozit kalcijuma
89 Katalog proizvoda 2013 | Insekticidi
3. Ovi-larvicidno:
Larva ugine pre nego što potpuno
napusti jaje
Dugotrajna zaštita useva
Klasifikacija i obeležavanje
Coragen® 20 SC se brzo usvaja u tkivo lista, gde je zaštićen od spiranja, a istovremeno
je prisutan i vrši zaštitu lista od insekata koji se hrane na njegovoj površini. Ova
translaminarna aktivnost, otpornost na spiranje kišom, snažno insekticidno delovanje
i otpornost na fotorazgradnju, osnove su dugotrajne zaštite useva koju obezbeđuje
preparat Coragen® 20 SC.
Znak opasnosti: N
Oznake upozorenja o riziku:
R-50/53 veoma otrovan za vodene organizme, može prouzrokovati dugotrajna
neželjena dejstva na vodenu sredinu
Oznake obaveštenja o bezbednosti:
S-2 Čuvati van domašaja dece.
S-13 Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane.
S-35 Supstancije i posude moraju biti uklonjene na bezbedan način.
S-57 Koristiti odgovarajuću posudu da se izbegne zagađenje okoline.
Simptomi trovanja,
prva pomoć i lečenje
90 Pri radu sa preparatom Coragen® 20 SC treba se pridržavati opštih mera higijenskotehničke zaštite.
Simptomi i znaci: svrab, peckanje po koži, u guši, očima i nosu, što prati i suv nadražajni
kašalj. U slučaju ingestije, javljaju se bolovi u trbuhu, povraćanje i prolivi. Na mestima
iritacije koža je crvena i lako otečena, a u slučaju ispoljavanja alergije karakteristične
su promene koje podsećaju na koprivnjaču.
Prva pomoć i lečenje: prekinuti dalji unos otrova u organizam, isprati kožu i sluznice oka
običnom čistom vodom. Lečenje podrazumeva rehidrataciju sa nadoknadom elektrolita
i antihistaminike po potrebi.
U slučaju da sredstvo dospe u organizam:
- peroralno (gutanjem), popiti 1 do 2 čaše vode i odmah izazivati povraćanje. Obratiti
pažnju da na dođe do aspiracije u pluća. Postupak ponoviti, a zatim se može dati
suspenzija medicinskog uglja. Konsultovati lekara u ozbiljnijim slučajevima. Ne
davati ništa u usta osobi u nesvesti.
- sluznice oka isprati čistom vodom tokom više minuta uz odizanje kapaka, a prema
potrebi konsultovati lekara.
- perkutano (dodir sa kožom), ukloniti kontaminiranu odeću i oprati kontaminirane
delove tela sapunom i sa puno vode.
- u slučaju dodira sa očima, odmah dobro isprati vodom, takođe i ispod kapaka,
najmanje 15 minuta. Konsultovati lekara ako je potrebno.
- u slučaju udisanja, izaći na svež vazduh. Davati kiseonik ili veštačko disanje ako
je potrebno i držati osobu utopljenu, u miru. Konsultovati lekara ukoliko je došlo
do značajnog izlaganja. Nema specifičnog antidota, a terapija je simptomatska i
potporna.
Katalog proizvoda 2013 | Insekticidi
DuPont™ Lannate® 25 WP
Insekticid
Sastav: metomil 250 g/kg
Insekticid sa kontaktnim i sistemičnim delovanjem, efikasan u suzbijanju velikog broja
štetnih insekata na voću, vinovoj lozi, povrću, šećernoj repi, hmelju i duvanu.
Kvašljivi prašak (WP), plavo-zelene boje
Pakovanje: 1 kg
Način delovanja
Aktivna materija metomil je inhibitor holinesteraze. Spada u grupu karbamata. Aktivna
je kao ovicid, larvicid i adulticid. Lannate® 25 WP je kontaktni i digestivni insekticid, koji
ima brz, obarajući efekat (“knock-down”) na insekte.
Kontaktno delovanje:
• Najefikasniji način delovanja
• Preparat prodire kroz kutikulu insekata
• Efekti vidljivi za nekoliko minuta
• Uništava jaja pri kontaktu
Digestivni način delovanja:
• Insekti ishranom na tretiranom lišću unose količine preparata dovoljne za efikasno
suzbijanje
• Za potpunu kontrolu putem ishrane potrebno je do dva dana
• Utiče na prestanak ishrane
Translaminarno kretanje
Lannate® 25 WP se kreće lisnom površinom i kroz lisno tkivo, čime se obezbeđuje
otpornost na spiranje kišom. Preparat ispoljava efikasnost i na insekte koji se hrane na
poleđini lista.
Primena
Lannate® 25 WP primeniti u preporučenim dozama kada insekti dostignu populaciju
praga štetnosti (brojnost koja uzrokuje značajne štete). Naredne tretmane preparatom
Lannate® 25 WP treba izvesti u roku od 5-7 dana da bi se održala zaštita.
Koristi se:
u zasadu jabuke, kruške i dunje
za suzbijanje Lisnih vaši – zelene jabukine vaši (Aphis pomi), jabukine vaši crvenih gala
(Disaphis devecta), dudove vaši (Disaphis plantaginea), u koncentraciji 0,15%, odnosno
15 g u 10 l vode, u vreme početka formiranja kolonija, uz utrošak vode 600-1000 l/ha.
Štitastih vaši – crvene kruškine štitaste vaši (Epidiaspis leperii), zapetaste štitaste
vaši (Lepidosaphes ulmi), kalifornijske štitaste vaši (Quadraspidiotus pesrniciosus),
kruškine štitaste vaši (Q. pyri), školjkaste štitaste vaši (Q. ostraeformis), u koncentraciji
0,15%, odnosno 15 g u 10 l vode, tretiranjem pokretnih stadijuma, uz utrošak vode 6001000 l/ha.
u zasadu breskve, nektarine, kajsije, badema
za suzbijanje Lisnih vaši – breskvine vaši (Myzus persicae), Myzus varians, Brachycaudus
schwartzii, B. persicae, Hyalopterus amygdali, u koncentraciji 0,15%, odnosno 15 g u
10 l vode, u vreme početka formiranja kolonija, uz utrošak vode 600-1000 l/ha.
91 Katalog proizvoda 2013 | Insekticidi
Štitastih vaši – šljivine štitaste vaši (Lecanium corni), trnjinine štitaste vaši (Lecanium
prunastri), Pseudaulacaspis pentagona: primeniti u koncentraciji 0,15%, odnosno 15 g
u 10 l vode, tretiranjem pokretnih stadijuma, uz utrošak vode 600-1000 l/ha.
u zasadu šljive, višnje, trešnje
za suzbijanje lisnih vaši – trešnjina vaš (Myzus cesari), Brachycaudus helichrysi,
Hyalopterus pruni, Phorodon humuli, u koncentraciji 0,15%, odnosno 15 g u 10 l vode,
u vreme početka formiranja kolonija, uz utrošak vode 600-1000 l/ha.
Za suzbijanje štitaste vaši – kruškina štitasta vaš (Epidiaspis leperii), zapetasta štitasta
vaš (Lepidosaphes ulmi), šljivina štitasta vaš (Lecanium corni), Pseudaulacaspis
pentagona, kalifornijska štitasta vaš (Quadraspidiotus pesrniciosus), u koncentraciji
0,15%, odnosno 15 g u 10 l vode, tretiranjem pokretnih stadijuma, uz utrošak vode
600-1000 l/ha.
U zasadu vinove loze
za suzbijanje Pepeljastog grozdovog moljca (Lobesia botrana) i žutog grozdovog
moljca (Clysia ambiguella), u koncentraciji 0,15 - 0,2%, odnosno 15 - 20 g u 10 l vode,
odmah nakon pojave insekata, praćenjem leta leptira, a najkasnije po pojavi paučine na
cvastima i grozdovima, uz utrošak vode 600-1000 l/ha.
U zasadu paradajza, paprike i krastavca (u polju)
Za suzbijanje Lisnih vaši – crna repina vaš (Aphis fabae), pamukova vaš (Aphis gossypii),
Aphis nasturtii, breskvina vaš (Myzus persicae), u količini 1 kg/ha, odnosno 15 g na 100
m2, u vreme početka formiranja kolonija, uz utrošak vode 200-400 l/ha.
U zasadu šećerne repe
Za suzbijanje lisne sovice (Mamestra brassicae), prolećne sovice (Euxoa temera), u
količini 1,8 - 2,2 kg/ha, odnosno 18 - 22 g na 100 m2, pre razvoja gusenica četvrtog
stepena, uz utrošak vode 200-400 l/ha.
U zasadu hmelja
Za suzbijanje Lisne vaši hmelja (Phorodon humuli) i dr., u koncentraciji 0,15%, odnosno
15 g u 10 l vode, u vreme početka formiranja kolonija, uz utrošak vode 600-1000 l/ha.
U zasadu duvana
Za suzbijanje Duvanovog tripsa (Thrips tabaci) – u količini 1 – 1,5 kg/ha, odnosno
10 - 15 g na 100 m2, uz utrošak vode 200-400 l/ha. Primeniti do 2 tretmana na rasad
duvana. Prvi tretman izvesti na mlade biljke iznikle iz semena, drugi tretman 20-25 dana
posle. Na rasađeni duvan tretman izvršiti 5-10 dana nakon rasađivanja i ponoviti ako je
potrebno 20-25 dana posle prvog tretmana.
Za suzbijanje lisne sovice (Heliothis spp.) - u količini 1 – 1,5 kg/ha, odnosno 10 - 15
g na 100 m2, uz utrošak vode 200-400 l/ha. Primeniti odmah po pojavi prvih gusenica
(očekivano vreme primene početak jula), a drugo tretiranje samo ako je potrebno 25
dana posle prvog (očekivano vreme primene početak avgusta).
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: tri puta.
Za primenu u povrću maksimalan broj tretmana je dva puta u sezoni sa po najviše 0,25
kg a.m./ha (1 kg Lannate® 25 WP/ha).
92 Katalog proizvoda 2013 | Insekticidi
Prednosti preparata
•
•
•
•
•
•
Mogućnost mešanja
Lannate® 25 WP može da se meša sa većinom sredstava za zaštitu bilja, kao što su
kaptan, folpet, cineb kvašljivi sumpor, dimetoat.
Karenca
Napomene
Radna karenca
93 -
-
-
-
Brzo deluje (ishrana insekata trenutno prestaje)
Sistemik, kreće se i translaminarno štiteći i naličje lista
Otporan na spiranje kišom
Povoljne karence
Deluje na jaja, larve i odrasle jedinke
Široki spektar delovanja
7 dana za duvan
14 dana za hmelj, papriku, paradajz i krastavac
35 dana za voće i grožđe
42 dana za šećernu repu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
samo za profesionalnu upotrebu
ne primenjivati u okućnicama niti u baštama
obratiti pažnju na bezbednost radnika tokom primene
ne primenjivati u zatvorenom prostoru (staklenicima, plastenicima itd.)
ne primenjivati preko sistema za navodnjavanje
ne primenjivati na travnjake i ukrasno bilje
ne primenjivati na vodene kulture i biljke gajene u sudovima
obezbediti zaštitne zone od 30m u odnosu na vodene površine
ne primenjivati na površinama koje služe za sakupljanje pitke vode
na tretiranim površinama, najmanje 14 dana posle primene preparata, ne dozvoliti
pristup stoci
• obezbediti zaštitu ptica
• koristiti samo u komercijalnoj proizvodnji. Ne primenjivati u okućnicama niti u
baštama
• otrovan za pčele! Ne primenjivati kada pčele lete, niti za vreme cvetanja. Tretirati
rano ujutru ili kasno uveče kada je let pčela minimalan.
Dva dana od dana primene, na tretiranim površinama ne dozvoliti ljudima da rade, i 14
dana posle primene ne dozvoliti pristup domaćim životinjama.
Katalog proizvoda 2013 | Insekticidi
Klasifikacija i obeležavanje
Znak opasnosti: T
Oznake upozorenja o riziku:
R-20
- štetan ako se udiše
R-25
- otrovan ako se proguta
R-36
- nadražuje oči
R-50/53
- veoma otrovan za vodene organizme, može prouzrokovati dugotrajna
neželjena dejstva na vodenu sredinu
R-55
- otrovan za faunu
R-57
- otrovan za pčele
Oznake obaveštenja o bezbednosti:
S-1/2
- čuvati pod ključem, van domašaja dece
S-13
- čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane
S-20/21
- pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pušiti
S-35
- supstancije i posude moraju biti uklonjene na bezbedan način
S-36/37/39- nositi odgovarajuću zaštitnu odeću, zaštitne rukavice i zaštitna sredstva
za oči/lice
S-45
- u slučaju nezgode ili u slučaju mučnine, odmah potražite savet lekara
(ako je moguće, pokazati etiketu)
S-57
- koristiti odgovarajuću posudu da se izbegne zagađenje okoline
Simptomi trovanja,
prva pomoć i lečenje
94 U slučaju da sredstvo dospe u organizam:
- peroralno (gutanjem): treba popiti 1-2 čaše vode, izazvati povraćanje (draženjem
ždrela). Odmah pozvati lekara. Ako je osoba u besvesnom stanju, ne izazivati
povraćanje i ne davati nikakva sredstva preko usta. Odmah pozvati Centar za
kontrolu trovanja i potražiti lekarsku pomoć
- perkutano (dodir sa kožom): neophodno je kupanje sa dovoljno sapuna i vode.
Ukloniti svu kontaminiranu odeću i obuću. Ako se osoba ne oseća dobro i pojave se
simptomi iritacije kože, konsultovati lekara
- u dodiru sa očima: isprati odmah sa puno vode, takođe i ispod kapaka, najmanje 15
minuta. Potražiti lekarsku pomoć, konsultovati specijalistu
- u slučaju udisanja: zatrovanog izvući iz zagađenog prostora na svež vazduh.
Po potrebi davati kiseonik ili veštačko disanje.
Konsultovati lekara u slučaju znatnijeg izlaganja. Ako se upozoravajući simptomi
pojave pre lekarske pomoći, dati dve tablete atropina (0,5 mg svaka) i zatim svakih
10-15 minuta uzimati po jednu tabletu (0,5 mg) sve dok grlo ne postane suvo i koža
suva i rumena. Lečenje: Atropin je antidot za metomil. Odmah pozvati lekara u svim
slučajevima trovanja metomilom. U slučaju sumnje na trovanje obratiti se lekaru.
Lekar po potrebi konsultuje Nacionalni centar za kontrolu trovanja VOJNOMEDICINSKA
AKADEMIJA Beograd, Crnotravska 17, tel. 011/266-23-81 ili 36-08-440.
Katalog proizvoda 2013 | Insekticidi
DuPont™ Lannate® 90
Insekticid
Sastav: metomil 900 g/kg
Insekticid sa kontaktnim i sistemičnim delovanjem, efikasan u suzbijanju velikog broja
štetnih insekata na voću, vinovoj lozi, povrću i duvanu.
Vodorastvorljivo prašivo (SP) u vodotopivoj ambalaži, plave boje
Pakovanje: 100 g
Način delovanja
Aktivna materija metomil je inhibitor holinesteraze. Spada u grupu karbamata. Aktivna
je kao ovicid, larvicid i adulticid. Lannate® 90 je kontaktni i digestivni insekticid, koji
ima brz obarajući efekat („knockdown“) na insekte.
Lannate® 90 primeniti u preporučenim dozama kada insekti dostignu populaciju praga
štetnosti (brojnost koja uzrokuje značajne štete). Naredne tretmane preparatom
Lannate® treba izvesti u roku od 5-7 dana da bi se održala zaštita. Upotrebite dovoljno
vode da se postigne ujednačena pokrovnost.
Primena
95 Zasad jabuke, kruške i dunje
a) Jabukin smotavac (Cydia pomonella) – primeniti u koncentraciji 0,035-0,045% (3,54,5 g/10 l vode), odnosno 100 g (jedna vrećica) u 220-280 l vode, tretiranjem pre
ubušivanja gusenica u plodove i mladare, ili prema preporuci prognozno-izveštajne
službe,
b) Zelena jabukina vaš (Aphis pomi), jabukina vaš crvenih gala (Disaphis devecta) i
dudova vaš (Disaphis plantaginea) – primeniti u koncentraciji 0,04-0,05% (4-5 g/10
l vode), odnosno 100 g (jedna vrećica) u 200-250 l vode, tretiranjem na početku
formiranja kolonija,
c) Mineri zmijolikih mina (Lyonetia clerkella) – primeniti u koncentraciji 0,045-0,055%
(4,5-5,5 g/10 l vode), odnosno 100 g (jedna vrećica) u 180-220 l vode, tretiranjem
kada su mine veličine 3-5 mm,
d) Štitaste vaši: crvena kruškina (Epidiaspis leperii), zapetasta (Lepidosaphes ulmi),
kalifornijska (Quadaspidiotus pesrniciosus), kruškina (Quadaspidiotus pyri) i
školjkasta (Quadaspidiotus ostraeformis) – primeniti u koncentraciji 0,045-0,055%
(4,5-5,5 g/10 l vode), odnosno 100 g (jedna vrećica) u 180-220 l vode, tretiranjem
pokretnih stadijuma.
Zasad breskve, nektarine, kajsije i badema
a) Breskvine lisne vaši (Myzus persicae, Myzus varians, Brachycaudus schwartzii,
Brachicaudus persicae, Hyalopterus amygdali) – primeniti u koncentraciji 0,040,05% (4-5 g/10 l vode), odnosno 100 g (jedna vrećica) u 200-250 l vode, tretiranjem
na početku formiranja kolonija,
b) Breskvin smotavac (Cydia molesta) – primeniti u koncentraciji 0,04-0,05%
(4-5 g/10 l vode), odnosno 100 g (jedna vrećica) u 200-250 l vode, tretiranjem pre
ubušivanja gusenica u plodove i mladare ili prema preporuci prognozno-izveštajne
službe.
Katalog proizvoda 2013 | Insekticidi
c) Šljivine štitaste vaši (Parthenolecsanium corni, Parthenolecanium persicae,
Pseudalacaspis pentagona) – primeniti u koncentraciji 0,045-0,055%
(4,5-5,5 g/10 l vode), odnosno 100 g (jedna vrećica) u 180-220 l vode, tretiranjem
pokretnih stadijuma.
Zasad šljive, višnje i trešnje
a) Lisne vaši (Myzus cerasi, Brachycaudus helichrsi, Hyalopterus pruni, Phorodon
humuli) – primeniti u koncentraciji 0,04-0,05% (4-5 g/10 l vode), odnosno 100 g
(jedna vrećica) u 200-250 l vode, tretiranjem na početku formiranja kolonija,
b) Štitaste vaši: crvena kruškina (Epidiaspis leperi), zapetasta (Lepidosaphes ulmi),
šljivina (Partenolecsanium corni, Pseudalacaspis pentagona) i kalifornijska
(Quadaspidiotus pesrniciosus) – primeniti u koncentraciji 0,045-0,055% (4,5-5,5
g/10 l vode), odnosno 100 g (jedna vrećica) u 180-220 l vode, tretiranjem pokretnih
stadijuma.
Zasad vinove loze
Pepeljasti grozdov moljac (Lobesia bottrana) i žuti grozdov moljac (Clysia ambiguella)
– primeniti u koncentraciji 0,045-0,055% (4,5-5,5 g/10 l vode), odnosno 100 g (jedna
vrećica) u 180-220 l vode, tretiranjem na osnovu praćenja leta leptira, a najkasnije po
pojavi paučine na cvastima i grozdovima.
Zasad paradajza, paprike i krastavaca (u polju)
Lisne vaši: crna repina (Aphis fabae), pamukova (Aphis gossypii, Aphis nasturtii)
i breskvina (Myzus persicae) – primeniti u količini 0,08-0,2 kg/ha (0,8-2 g/100 m2),
tretiranjem na početku formiranja kolonija.
Zasad duvana
a) Duvanski trips (Thrips tabaci) – primeniti u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5 g/10
l vode), odnosno 100 g (jedna vrećica) u 200-300 l vode tretiranjem: duvanskog
rasada, prvo kod ukrštanja rasada, a drugo (samo ako je potrebno) 20 dana posle
prvog rasađenog duvana, prvo 5-10 dana posle rasađivanja, a drugo (samo ako je
potrebno) 20-25 dana posle prvog
b) Lisne sovice (Heliothis spp.) - primeniti u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5 g/10 l vode),
odnosno 100 g (jedna vrećica) u 200-300 l vode tretiranjem
rasađenog duvana odmah po pojavi prvih gusenica (početak jula), a drugo (samo
ako je potrebno) 25 dana posle prvog (početak avgusta).
Utrošak vode u zasadima voća: 600-1.000 l/ha, za ostale namene: 300-600 l/ha.
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: triput. Za primenu u povrću
maksimalan broj tretmana je dva puta u sezoni.
96 Katalog proizvoda 2013 | Insekticidi
Prednosti preparata
•
•
•
•
•
•
Mogućnost mešanja
Lannate® 90 može da se meša sa većinom sredstava za zaštitu bilja, kao što su benomil,
kaptan, folpet, cineb, kvašljivi sumpor, dimetoat, fosmet, malation.
Ne mešati Lannate® 90 sa Bordovskom čorbom, praškastim sumporom, gvožđem, niti
sa jako alkalnim rastvorima. Srednje alkalni rastvori moraju biti upotrebljeni odmah
nakon mešanja, da se izbegne smanjenje efikasnosti preparata.
Karenca
Napomene
Radna karenca
97 Brzo deluje (ishrana insekata trenutno prestaje)
Sistemik, kreće se i translaminarno štiteći i naličje lista
Otporan na spiranje kišom
Povoljne karence
Deluje na jaja, larve i odrasle jedinke
Široki spektar delovanja
- 7 dana za duvan
- 14 dana za krastavce, papriku i paradajz
- 35 dana za voće i grožđe
•
•
•
•
•
samo za profesionalnu upotrebu, ne primenjivati u okućnicama niti u baštama
obratiti pažnju na bezbednost radnika tokom primene
koristiti samo zemljišne prskalice. Ne primenjivati leđnom prskalicom
ne dozvoliti pristup tretiranoj površini za vreme intervala zabrane ulaska
(min 48 h)
ne primenjivati na biljke koje su pod stresom (zbog suše, ekstremnih temperatura,
potopljenog zemljišta, napada insekata, nedostatka hranljivih materija ili drugih
faktora koji nepovoljno utiču na razvoj useva)
• ne primenjivati u zaštićenim prostorima (staklenicima, plastenicima itd.)
• ne primenjivati preko sistema za navodnjavanje
• ne primenjivati na travnjake i ukrasno bilje
• ne primenjivati na vodene kulture i biljke gajene u sudovima
• obezbediti zaštitne zone od 30m u odnosu na vodene površine
• ne primenjivati iz aviona!
• obezbediti zaštitu lica
• ne primenjivati direktno u vodu, niti na površinama za sakupljanje pitke vode
• otrovan za pčele! Ne primenjivati kada pčele lete, niti za vreme cvetanja
Tretirati rano ujutru ili kasno uveče kada je let pčela minimalan.
Dva dana od dana primene, na tretiranim površinama ne dozvoliti ljudima da rade, i 14
dana posle primene ne dozvoliti pristup domaćim životinjama.
Katalog proizvoda 2013 | Insekticidi
Klasifikacija i obeležavanje
Znak opasnosti: T+, N
Oznake upozorenja o riziku:
R-26/28
- veoma otrovan ako se udiše, ako se proguta
R-51/53
- otrovan za vodene organizme, može prouzrokovati dugotrajna neželjena
dejstva na vodenu sredinu
R-55
- otrovan za faunu
R-57
- otrovan za pčele
Oznake obaveštenja o bezbednosti:
S-1/2
- čuvati pod ključem, van domašaja dece
S-13
- čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje
S-20/21
- pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pušiti
S-23 - ne udisati paru
S-24/25
- sprečiti kontakt sa kožom i očima
S-36/37/39 - nositi odgovarajuću zaštitnu odeću, zaštitne rukavice i zaštitna sredstva
za oči/lice
S-38 - u slučaju nedovoljne provetrenosti nositi odgovarajuću opremu za disanje
S-45 - u slučaju nezgode ili zdravstvenih tegoba, hitno zatražiti lekarsku pomoć
(ako je moguće pokazati etiketu)
S-57 - sprečiti oslobađanje u okolnu sredinu. Rukovati na osnovu posebnog
uputstva / Uputstvo o bezbednom rukovanju (Safety data sheets)
Za vreme rada dok postoji opasnost od zanošenja vetrom, sprečiti pristup na taj teren
svim nezaštićenim licima i životinjama.
Simptomi trovanja,
prva pomoć i lečenje
98 U slučaju da sredstvo dospe u organizam:
- peroralno (gutanjem): treba popiti 1-2 čaše vode, izazvati povraćanje (draženjem
ždrela). Odmah pozvati lekara. Ako je osoba u besvesnom stanju, ne izazivati
povraćanje i ne davati nikakva sredstva preko usta. Odmah pozvati Centar za
kontrolu trovanja i potražiti lekarsku pomoć
- perkutano (dodir sa kožom): neophodno je kupanje sa dovoljno sapuna i vode.
Ukloniti svu kontaminiranu odeću i obuću. Ako se osoba ne oseća dobro i pojave se
simptomi iritacije kože, konsultovati lekara
- u dodiru sa očima: isprati odmah sa puno vode, takođe i ispod kapaka, najmanje 15
minuta. Potražiti lekarsku pomoć, konsultovati specijalistu
- u slučaju udisanja: zatrovanog izvući iz zagađenog prostora na svež vazduh.
Po potrebi davati kiseonik ili veštačko disanje.
Konsultovati lekara u slučaju znatnijeg izlaganja. Ako se upozoravajući simptomi
pojave pre lekarske pomoći, dati dve tablete atropina (0,5 mg svaka) i zatim svakih
10-15 minuta uzimati po jednu tabletu (0,5 mg) sve dok grlo ne postane suvo i koža
suva i rumena. Lečenje: Atropin je antidot za metomil. Odmah pozvati lekara u svim
slučajevima trovanja metomilom.
U slučaju sumnje na trovanje obratiti se lekaru. Lekar po potrebi konsultuje Nacionalni
centar za kontrolu trovanja VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA Beograd, Crnotravska 17,
tel. 011/266-23-81 ili 36-08-440.
Katalog proizvoda 2013 | Insekticidi
DuPont™ Vydate® 10 L
Insekticid
Sastav: oksamil 100 g/l
Nematocid i insekticid sa kontaktnim i sistemičnim delovanjem, efikasan u suzbijanju
nematoda i bele leptiraste vaši na usevu paprike i krastavca u zaštićenom prostoru.
Koncentrovan rastvor (SL), tamno zelene boje
Pakovanje: 1 l
Način delovanja
Aktivna materija oksamil je inhibitor holinesteraze iz grupe karbamata. Kada se
primenjuje kroz sistem za navodnjavanje kap po kap, usvaja se korenom i kreće se kroz
biljku.
Primena
Vydate® 10 L se primenjuje za suzbijanje širokog spektra nematoda i to slobodnoživućih
i čistolikih nematoda (Meloidogyne spp., Globodera spp., Heterodera spp.) i belih
leptirastih vaši (Trialeurodes vaporariorum). Vydate® 10 L se u svetu koristi i kao
insekticid za suzbijanje velikog broja insekata kao što su vaši, tripsi, lisni mineri
(Liriomyza).
Primenjuje se u usevu paprike i krastavca u količini 10 l/ha. Sa tretmanima početi 8-12
dana po rasađivanju u intervalima od 14 dana. Vydate® 10 L se može primenjivati tokom
cele vegetacije paprike i krastavca.
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: pet puta.
•Vydate® 10 L se primenjuje isključivo kroz zatvorene sisteme za navodnjavanje (kap
po kap).
• Sistem treba da ima rezervoar u kome se nalazi Vydate® 10 L i iz koga se pomoću
Venturijeve cevi pripremljeni rastvor primeni kroz sistem za navodnjavanje.
• Sistem treba da obezbedi ravnomeran protok bez propuštanja rastvora na
nepredviđenim mestima
• Primeniti uz dovoljnu količinu vode da bi se obezbedila distribucija preparata na
celoj tretiranoj površini.
• Prvo primeniti 60% od predviđene količine vode da se navlaži zona korenovog
sistema. Zatim uvesti u sistem predviđenu količinu preparata Vydate® sa 20% vode.
Preostalu količinu vode (20%) primeniti da bi se ceo sistem dobro isprao i Vydate®
rasporedio u zoni korena.
• Kiselost vode za navodnjavanje (pH 4,5 – 5,5) poboljšava aktivnost Vydate®-a.
Zbog toga se u rezervoar sa preparatom Vydate® mogu dodati azotna, sumporna ili
fosforna kiselina u količini 250-500 ml/ 1000 l vode.
Tretiranje iz vazduhoplova i folijarna primena nisu dozvoljeni.
Prednosti preparata
99 • Sistemik - usvaja se korenovim sistemom i transportuje se u nadzemne delove
biljke ksilemom
• Štiti čitavu biljku
• Brzo deluje
• Pozitivno utiče na razvoj same biljke i korenovog sistema
Katalog proizvoda 2013 | Insekticidi
Mogućnost mešanja
Karenca
Napomene
Radna karenca
Klasifikacija i obeležavanje
Vydate® 10 L se primenjuje isključivo sam.
14 dana za krastavac, 21 dan za papriku.
• oksamil je inhibitor holinesteraze iz grupe karbamata. Ne koristiti ga ukoliko postoji
medicinski savet da se izbegava rad sa takvim supstancama
• ne primenjivati ga na način koji izlaže radnike ili druge osobe opasnosti da dođu u
kontakt direktno ili zanošenjem
• ne dozvoliti ulazak niti rad na tretiranoj površini za vreme radne karence
• neophodno je nošenje zaštitne opreme za ulazak na tretiranu površinu u vreme
radne karence, a koji podrazumeva kontakt sa bilo čime što je tretirano, kao što su
biljke, zemljište ili voda
• koristiti kompletno zaštitno odelo, zaštitnu masku (sa A2 filterom ili kombinovanim
filterom za paru i čestice), zaštitne naočare i gumene rukavice
• izbegavati kontakt sa ustima, kožom, očima i odećom
• ne jesti, ne piti i ne pušiti za vreme rukovanja i korišćenja proizvoda
• posle rada dobro oprati celo telo vodom i sapunom i zaštitnu odeću oprati odvojeno
od drugog odela
Jedan dan.
Znak opasnosti: T, N
Oznake upozorenja o riziku:
R-23/25 - otrovan ako se udiše i proguta
R-36/38
- nadražuje oči i kožu
R-51/53 - toksično po vodene organizme, može izazvati dugotrajne štetne efekte u
vodenoj životnoj sredini
R-55
- otrovan za faunu
R-57
- otrovan za pčele
Oznake obaveštenja o bezbednosti:
S-2
- čuvati van domašaja dece
S-13
- čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje
S-20/21
- pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pušiti
S-23
- ne udisati paru
S-35
- hemikalije i kontejneri moraju biti odloženi na bezbedan način
S-38
- u slučaju nedovoljne provetrenosti nositi odgovarajuću opremu
za disanje
S-45
- u slučaju nezgode ili zdravstvenih tegoba, hitno zatražiti lekarsku
pomoć ( ako je moguće pokazati etiketu)
S-57
- koristiti odgovarajuće kontejnere da se izbegne zagađenje životne
sredine
100 Katalog proizvoda 2013 | Insekticidi
Ne zagađivati površinske vode preparatom ili upotrebljenom ambalažom.
Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i ne prskati i ne rukovati preparatom
najmanje 20 m udaljeno od izvorišta, drenažnih sistema, otvorenih odvodnih sistema ili
mesta gde je moguće slivanje kiše sa tretiranog polja u vodotokove.
Simptomi trovanja,
prva pomoć i lečenje
Povezani su sa inhibicijom enzima holinesteraze i to su: suženje zenica, zamućen
pogled, znojenje, glavobolja, usporen puls, malaksalost, vrtoglavica, mučnina, grčevi
u stomaku, povraćanje, nelagodnost u plućima, drhtanje mišića, teškoće sa disanjem.
Protivotrov je ATROPIN. Imati u pripravnosti atropin tablete od 0,5 mg.
U slučaju da sredstvo dospe u organizam:
- peroralno (gutanjem): treba popiti 1-2 čaše vode, izazvati povraćanje (draženjem
ždrela). Odmah pozvati lekara. Ako je osoba u besvesnom stanju, ne izazivati
povraćanje i ne davati nikakva sredstva preko usta.
- perkutano (dodir sa kožom): neophodno je kupanje sa dovoljno sapuna i vode.
Ukloniti svu kontaminiranu odeću i obuću. Ako se osoba ne oseća dobro i pojave
se simptomi iritacije kože, konsultovati lekara
- u dodiru sa očima: isprati odmah sa puno vode, takođe i ispod kapaka, najmanje
15 minuta. Potražiti lekarsku pomoć, konsultovati specijalistu
- u slučaju udisanja: zatrovanog izvući iz zagađenog prostora na svež vazduh.
Po potrebi davati kiseonik ili veštačko disanje. Konsultovati lekara u slučaju znatnijeg
izlaganja. Ako se upozoravajući simptomi pojave pre lekarske pomoći, dati 2,5 tablete
atropina (0,5 mg svaka) i zatim svakih 10-15 minuta uzimati po jednu tabletu (0,5 mg)
sve dok grlo ne postane suvo i koža suva i rumena.
U slučaju sumnje na trovanje obratiti se lekaru. Lekar po potrebi konsultuje Nacionalni
centar za kontrolu trovanja VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA Beograd, Crnotravska 17,
tel. 011/266-23-81 ili 36-08-440.
101 Katalog proizvoda 2013 | Insekticidi
prodajni tim
Zoran Kampfer
Vladimir Vasojević
Predstavnik za
ključne klijente
Predstavnik prodaje
Bačka
Tel: 063 264 432
[email protected]
Milan Šibul
Promoter
Južna Bačka
Tel: 063 644 974
[email protected]
Goran Milićević
Predstavnik prodaje
Centralna Srbija
Tel: 063 364 839
[email protected]
Dušan Urošević
Promoter
Centralna Srbija
Tel: 063 264 404
[email protected]
Srem, Mačva i Kolubarski okrug
Tel: 063 364 857
[email protected]
Ivana Drljača
Promoterka
Srem i Mačva
Tel: 063 644 907
[email protected]
Željko Đurđev
Predstavnik prodaje
Banat
Tel: 063 364 928
[email protected]
NEBOJŠA LAZIĆ
Promoter
Južni Banat
Tel: 063 644 973
[email protected]
DuPont SRB d.o.o.
Omladinskih brigada 88
11070 Beograd
Tel: 011 20 90 589
Fax: 011 20 90 599
www.rs.ag.dupont.com
Ovaj štampani materijal je informativnog karaktera, pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno
pročitati etiketu i prateće uputstvo da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu!
Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.
Copyright © 2013. DuPont. Sva prava zadržana. DuPont Oval logo, DuPont®, The miracles of scienceTM i proizvodi
koji su označeni sa TM i ® su robne marke i zaštićena imena kompanije E.I. Du Pont de Nemours i njenih članica.
Download

KaTalOg PrOizvODa 2013