LIFETIME
2011031104
LIFETIME d.o.o., Milosava Ivkovića 83, 11460 Barajevo
Adresa za poštu: Sime Trojanivića 4, 11000 Beograd
Broj registracije: BD 23144/2011
MB: 20716924, PIB: 106974060, ŠD: 6209, PDV: DA
Br. Rač.: 160-350271-64; 205-170030-24
Tel: +381 (0)11 4126222; Fax: +381 (0)11 2782725
Mob. +381 (0)63 267726, +381(0)63 269426
web: www.lifetime.rs, mail: [email protected], [email protected]
Strana 1 / 2
CENOVNIK USLUGA
Usluga servisa na računarima, notebook uredjajima štampačima
Cena usluge + 18%
PDV
Šifra usl.
Opis usluge
US-0001
Izlazak na lokaciju komintenta na teritoriji Beograda
1400
US-0002
Hitan izlazak na lokaciju komintenta na teritoriji Beograda
2800
US-0003
Izlazak na lokaciju komitenta van teritorije Beograda
3000 + US-0005
US-0004
Hitan izlazak na lokaciju komitenta van teritorije Beograda
6000 + US-0005
US-0005
Cena predjenog puta po kilometru
US-0006
Započeti radni sat na lokaciji komitenta
1600
US-0007
Započeti radni sat na lokaciji servisa
1000
US-0008
Započeti radni sat na lokaciji komitenta van radnog vremena
3200
US-0009
Započeti radni sat na lokaciji servisa van radnog vremena
2000
US-0010
Konstatacija kvara komponente van garancije
US-0011
Konstatacija kvara na računaru koji je van garancije, a nije kupljen kod nas
2090
US-0012
Konstatacija kvara na računaru koji je van garancije, a kupljen je kod nas
1050
US-0013
Instalacija OS-a sa licencnog CD-a komintenta
2000
US-0014
Instalacija dva OS-a sa licencnih CD-ova komintenata
4100
US-0015
Instalacija dodatnih programa sa licencnih CD-ova komintenata po programu
950
US-0016
Podešavanje i instalacija antivirusa sa licencnog CD-a korisnika
950
US-0017
Instalacija licencnog softvera kupljenog kod nas
700
US-0018
Prijem računara sa hitnom detekcijom kvara
US-0019
Instalacija drajvera za komponentu
US-0020
Podešavanje interneta i e-maila
US-0021
Sklapanje računara
1050
US-0022
"Čišćenje" računara od virusa
3250
US-0023
"Spašavanje" podataka sa HDD-a
8200
US-0024
Snimanje spašenih podataka sa HDD-a na CD/DVD po CD/DVD
500
US-0025
Zamena neispravne komponente
400
US-0026
Čiščenje računara od prašine i provera ventilatora
800
US-0027
Konstatacija kvara na notebook računarima
US-0028
Ugradnja memorije u notebook računar
US-0029
Zamena HDD-a ili CD/DVD uredjaja na notebook računaru
1300
US-0030
Zamena displeja na notebook računaru
3000
US-0031
Servis notebook računara po radnom satu
1500
US-0032
Konstatacija kvara na štampačima
1050
US-0033
Povezivanje i podešavanje štampača na mrežu
2300
US-0034
Svaka dodatna radna stanica na koju se instalira mrežni štampač
US-0035
Instalacija štampača na terenu - USB LPT SERIAL
20
600
3200
300
600
1050
700
200
1530
LIFETIME
2011031104
LIFETIME d.o.o., Milosava Ivkovića 83, 11460 Barajevo
Adresa za poštu: Sime Trojanivića 4, 11000 Beograd
Broj registracije: BD 23144/2011
MB: 20716924, PIB: 106974060, ŠD: 6209, PDV: DA
Br. Rač.: 160-350271-64; 205-170030-24
Tel: +381 (0)11 4126222; Fax: +381 (0)11 2782725
Mob. +381 (0)63 267726, +381(0)63 269426
web: www.lifetime.rs, mail: [email protected], [email protected]
Strana 2 / 2
US-0036
Instalacija i konfigurisanje routera na terenu
2900
US-0037
Krimpovanje mrežnog konektora RJ-45 po komadu
US-0038
Krimpovanje telefonskog konektora RJ-11 po komadu
US-0039
Krimpovanje mrežnih modula po komadu
US-0040
Konfigurisanje mreže i definisanje mrežnih protokola po radnom satu
US-0041
Izrada računarskih mreža
po dogovoru
US-0042
Izrada telefonskih mreža analogne i IP
po dogovoru
US-0043
Izrada video nadzora i održavanje postoječeg (analogne i IP)
po dogovoru
US-0044
Instalacija servera
po dogovoru
US-0045
Radni sat na lokaciji kupca koji koji nije definisan cenovnikom u radno vreme
2500
US-0046
Radni sat na lokaciji kupca koji koji nije definisan cenovnikom van radnog vremena
4800
100
70
200
2500
Održavanje računara i računarskih mreža po ugovoru o održavanju, na mesečnom nivou:
US-0047
1-10 računara po računaru
2500
US-0048
11-20 računara po računaru
2200
US-0049
21-30 računara po računaru
2000
US-0050
31-50 računara po računaru
1500
US-0051
51-100 računara po računaru
1200
US-0052
101-250 računara po računaru
1000
US-0053
251-1000 računara po računaru
800
US-0054
1000 i više po dogovoru
Održavanje sistema za video nadzor
US-0055
Održavanje digitalnog snimača (DVR-a) mesečno
US-0056
Po kameri
US-0057
Konfigurisanje digitalnog snimača 1h
2500
US-0058
Instalacija analogne telefonske centrale do 16 lok i programiranje
8000
US-0059
Instalacija analogne telefonske centrale preko 16 lok i programiranje
US-0060
Konfigurisanje sistemskog telefona
2500
US-0061
Konfigurisanje IP uredjaja za video nadzor, vatrodojavne sisteme, IP telefonske centrale 1h
3000
US-0062
Konsalting 1h
2500
2000
500
16000
Ukoliko se odlučite na paket mesečne pretplate na naše usluge, stičete različite prednosti:
Hitno reagovanje, cene sa popustom, prvenstvo pri zakazivanju termina, besplatnu telefonsku podršku
Cena pretplate formira se dogovorom sa klijentom i zavisi od namene, veličine i stanja objekta, kao i potrebe i želje klijenta.
Način održavanja, plaćanja i ostale stavke regulisale bi se posebnim ugovorom o saradnji.
Pretplata podrazumeva sve radove navedene u cenovniku osim informatičko - računarskih usluga, čija se cena pretplate formira u dogovoru sa
klijentom, specijalističkih i radova po ponudi.
Ostale usluge, koje nisu obuhvaćene ugovorom o održavanju posebno se naplaćuju u dogovoru sa klijentom
Kupac:
Za LIFETIME doo:
______________________
__________________________
Download

Cenovnik