REFERENC LISTA IZVEDENIH ELEKTRO RADOVA (ELEKTROMONTAŽNIH, ELEKTROINSTALACIJE JAKE I SLABE
STRUJE - SPOLJAŠNJE I UNUTRAŠNJE SA ISPORUKOM OPREME) I IZVRSENIH USLUGA PROJEKTOVANJA NA
STAMBENIM I JAVNIM OBJEKTIMA
Korisnik
Godina
izvodjenja
Isporuka 3 DEA za JKP "Beogradski vodovod i kanalizaciju"
"MLS Exing" d.o.o
2007
Izvodjenje radova jake struje, tel.signalizacije TS u stambeno
poslovnom objektu D.Tucovica 28
Invest inzenjering
2007
BVK
2007
MPP Jedinstvo
2007
JKP Beogradski vodovod i
kanalizacija
2007
Institut za nuklearne nauke
"Vinča"
2007
Sanacija 10 trafo stanica 10/0,4kV za napajanje bunara na
desnoj obali Save
JKP Beogradski vodovod i
kanalizacija
2007
Isporuka i instalacija automatike za klimu u objektu Plažni
restoran i Dečijem objektu, hotel "Splendid"
Siemens d.o.o.
2007
Rekonstrukcija gromobranske instalacije na objektima TPO sa
farbarom, Aerodrom Beograd
JP Aerodrom "Nikola Tesla"
2007
Projekat i izvođenje radoa na 10kV mreži i TS 10/0,4kV za
potrebe gradilišta "Rezervoara čiste vide na postrojenju Makiš
2"
Hidrotehnika-hidroenergetika s.d.
2007
JP Beogradske elektrane
2007
Zamena kablova 10kV vodova od TS 35/10kV Galovica do RB 45
JKP Beogradski vodovod i
kanalizacija
2007
Rekonstrukcija CS Dorcol
JKP Beogradski vodovod i
kanalizacija
2008
Rekonstrukcija Toplane Vozdovac, izrada izvodjackog projekta
I projekta izvedenog stanja
JP Beogradske elektrane
2008
Elektroradovi , oprema I izvodjacki projekat u podstanici
Toplane Dunav
JP Beogradske elektrane
2008
GSP "Beograd"
2008
Narodna biblioteka Srbije
2008
Objekat
Rekonstrukcija CS Tasmajdan
Rekonstrukcija KCS Makis za BVK
Zamena 30 uljnih transformatora 10/0,4kV suvim
transformatorima 10/0,4k u reni bunarima
Projektovanje gromobrana sa ranim startovanjem za stamb.
zgrade - grad Beograd - faza 4
Naknadna Isporuka opreme i izvođnje dopunskih radova na
izgradnji kotla 58MW na TO "Mirijevo", sa izradom projekta
izvodenog stanja
Dislokacija DEA u Pogonu Novi Beograd
Sanacija RO u Narodnoj biblioteci
Korisnik
Godina
izvodjenja
Strucni nadzor- dopuna sistema CIIIb-svetlosna signalizacija
Aerodrom Nikola Tesla Beograd
2008
Remont TS 10/0.4KV Aerodrom Nikola Tesla
Aerodrom Nikola Tesla Beograd
2008
Montaza I demontaza elektricne rasvete
Grad Beograd Gradska uprava
2008
Projektovanje I izvodjenje radova na energ. napajanju u
Nemanjinoj 34
Uprava za zaj posl rep organa
2009
Elektroradovi na toplotnim PS na GP Mirijevo Karaburma
JP Beogradske elektrane
2009
Institut za higijenu I tehnologiju
mesa
2009
Rekonstrukcija KCS Cukarica
JKP Beogradski vodovod i
kanalizacija
2009
Nabavka I isporuka mobilne elektroopreme za BVK
JKP Beogradski vodovod i
kanalizacija
2009
JP PTT saobracaja
2009
Isporuka opreme I ugradnja dekorativnog svetla na Konaku
Knjeginje Ljubice
Gradska uprava Beograd
2009
Izgradnja trafo stanice u industrijskoj zoni u Jagodini
Ministarstvo ekonomije i
regionalnog razvoja
2009
Izgradnja elektro mreže dvostruke 20 kV u Industrijskoj zoni u
Jagodini
Ministarstvo ekonomije i
regionalnog razvoja
2009
JP PTT saobracaja
2010
Radovi na postavljanju primarnih kablova Sistema svetlosnog
obeležavanja (SSO) na poletno-sletnoj stazi i Prilazu br. 12
JP Aerodrom "Nikola Tesla"
2010
Radovi isporuke opreme za elektroenergetiku za povezivanje
vrelovodnog kotla kapaciteta 140MW sa projektom izvedenog
stanja
TO "Novi Beograd"
2010
Rekonstrukcija elektroinstalacija u Posti Novi Sad
JP PTT saobracaja
2010
JP Aerodrom "Nikola Tesla"
2010
Energo NigeriaLtd
2010
Traco invest
2010
EDB Javno osvetljenje
2010
Narodna biblioteka Srbije
2010
Aerodrom Nikola Tesla Beograd
2011
JKP Beogradski vodovod i
kanalizacija
2011
JP PTT saobracaja
2011
JP Beogradske elektrane
2012
Siemens d.o.o.
2011
Objekat
Izvodjenje radova na laboratoriji za PCR
Izvodjenje gradj. I elektro radova u stampariji Ada Huja
Zamena RO na objektima Direkcije JP PTT saobracaja
Izgradnja rezervoara sa pumpnom stanicom Aerodrom N Tesla
Isporuka razvodnih ormara SIVACON za ANC Abuja Nigerija
Izvodjenje elektroradova na sistemu grejanja u Opstini Vracar
Rekonstrukcija NN razvoda TS 10/0,4kV Skupstina grada
Izvodjenje instalacija slabe struje
Isporuka I montaza DEA za Kontrolu leta
Zamena 0,4 kV razvoda u KCS "NOVA"
Revizija TS u PTT objektu Vase Carapica 13
Isporuka opreme I izvodjenje radova na izmenjivackoj stanici
Toplane BE
Razvodno postrojenje za TK Centar
Korisnik
Godina
izvodjenja
JKP Beogradski vodovod i
kanalizacija
2011
Elektroradovi na STS 10/0,4 kV Bozdarevac
EDB Beograd
2011
Izgradnja objekta V3 sa pripadajucom opremom I instalacijom
na lokaciji kasarne S.Stepanovic
Gradina d.o.o.
2012
Ambasada Francuske
2012
Uprava za zaj posl rep organa
2012
JP Direkcija za izgradnju Jagodina
2012
Isporuka I montaza razvodnog postrojenja 35kV u TS 110/35
kV u TO Novi Beograd
TO "Novi Beograd"
2012
Isporuka I rekonstrukcija transformatora 110/6 Kv sopstvene
potrosnje u TO Novi Beograd
TO "Novi Beograd"
2012
AERODROM Nikola Tesla Ad
2013
Objekat
Nabavka I ugradnja VN razvodnih ormara na reni bunarima
Isporuka trafoa I remont TS
Isporuka I ugradnja trafoa 1000 kVA
Izgradnja i rekonstrukcija javnog osvetljenja u TS1 i TS2
(ind.zona) Jagodina
Isporuka i izvođenje radova na izgradnji transformatorske
stanice TERMINAL 1
Download

Овде можете преузети комплетну листу у PDF