REFERENC LISTA IZVEDENIH ELEKTRO RADOVA (ELEKTROMONTAŽNIH, ELEKTROINSTALACIJE JAKE I SLABE
STRUJE - SPOLJAŠNJE I UNUTRAŠNJE SA ISPORUKOM OPREME) I IZVRSENIH USLUGA PROJEKTOVANJA NA
POSLOVNO-TRGOVINSKIM OBJEKTIMA
Korisnik
Godina
izvodjenja
DELTA M
2007
Energoprojekt Oprema a.d.
2007
Delta City 67 d.o.o.
2007
Kolubara Invest Gradnja
2007
Izvodjenje radova jake struje I CSNU na salonu BMW
Delta Motors
2007
TS 10/04 KV sa polaganjem trostrukog 10 kV kabla u
kamionskom centru Dobanovci
Delta Automoto
2007
Deneza M
2007
Gradina
2007
BLOK 67 ASSOCIATES
2007
Telenor d.o.o.
2007
DELTA MAXI d.o.o.
2007
TTP Senjak
2007
BLOK 67 ASSOCIATES
2007
Uprava za zaj posl rep organa
2007
Izrada i održavanje privremene gradilišne instalacije za tržni
centar Delta City
Delta City 67 d.o.o.
2007
Izvođenje elektro instalacija u objektima MAXI Hipermarketa u
Bloku 67, Novi Beograd
DELTA MAXI d.o.o.
2007
Zinco
2007
Objekat
Adaptacija objakta u Njegoševa uluci br. 2 u Beogradu za
potrebe "BMW - Delta motors"
Isporuka i montaža instalacija i opreme za Tržni centar DELTA
City 67
Pripremni i naknadni radovi za Delta City
Izvodjenje radova na 35KV kablu u okviru infrastrukture Blok
67
Elektroinstalacije na parceli GP-1 Blok 67
Elektroinstalacije na parceli GP-5 SPO-1 I SPO-5
Projekat i izvođenje provremenog priključka za Gradilište
Univerzitetskog naselja, blok 67, Novi Beograd
Izvođenje elektro-energetskih radova za Aneks zgrade
Aeroinženjering
Izvođenje elektro-radova na adaptaciji poslovnog prostora u
okviru objekta TEMPO C&C u Bloku 53, N. Beograd
Izrada projekta i iyvođenje radova na TS 10/0,4kV i 10kV
kablovskim vodovima za Poslovni Centar "Batajnički put"
Izrada gradilišnih TS 10/0,5kV, kablovske mreže 10kV i
gradilišnih instalacija za Gradilište Univerzitetskog naselja, Blok
67, Novi Beograd
Održavanje transformatorskih postrojenja
Izrada Glavnog projakta adaptacije II, III i IV sprata u objektu
Republičkih organa u ulici Bulevar kralja Aleksandra 15 u
Beogradu
Korisnik
Godina
izvodjenja
BLOK 67 ASSOCIATESS
2008
JKP Beogradski vodovod i
kanalizacija
2008
Telenor d.o.o.
2008
DELTA MAXI d.o.o.
2008
Sanacija TS na reni bunarima RB 1-19
JKP Beogradski vodovod i
kanalizacija
2008
Rekonstrukcija CS Zeleznik
JKP Beogradski vodovod i
kanalizacija
2008
Europen Construction d.o.o.
2008
TS 10/0,4 KV u Auto centru BMW
Delta Automoto
2008
Odrzavanje TS 10/0.4 KV I UPS u Delta Holding-u
Delta Real Estate
2008
Graditelj
2008
Izvodjenje elektroenergetskih radova na MFC TQ CITY u In|iji
Tradeunique
2008
Izvodjenje radova na vazdusnom 10kV vodu, izrada stubne TS
10/0,4kV, 400kVA i 0,4kV mreze za poslovni objekat "Orsus" u
Dobanovcima
"Orsus" d.o.o., Beograd, Malog
Radooice br. 3
2008
JP Skijalista Srbije
2008
Izvodjenje radova TS 10/0.4KV na objektu u Tadeusa Koscuskog
SKB Gebaude Technik d.o.o.
2008
Elektroinstalaterski radovi na objektu P01 Blok 67
Blok 67 Associates Beograd
2008
Delta Real Estate
2009
YU Keops
2009
Spektar RSD
2009
PORTOMONTENEGRO Isporuka montaza TS 10/0,4 kV
Adriatic Marinas Tivat
2010
TC Kaludjerica isporuka I izvodjenje elektro I termotehnickih
radova
Kidaviste investment
2010
Elektro radovi na postavljanju DEA
Beogradska berza a.d.
2010
Inzenjerska komora Srbija
2010
Kidaviste investment
2010
VIZ KOMERC
2010
Elektroenergetska I telekomunikaciona oprema u RK Pionir Nis
Deneza M
2011
Izvodjenje elektroinstalacija na izgradnji Hotela Stara Planina
JP Stara Planina
2011
Objekat
Isporuka I izgradnja 14 (cetrnaest) TS, spoljne I unutrašnje
10kV mreže, javnog osvetljenja, TT kanalizacije
Nabavka opreme za KCS "Čukarica" (10kV razvod i 0,4kV
razvod, automatika)
Izvođenje elektro radova na lokaciji BG BLOK 67
Elektro instalaterski radovi u novopredviđenoj kuhinji u
objektu TEMPO C&C u Bloku 53 - Novi Bepgrad
Izrada Glavnog projekta zaštite od požara za Multifunkcionalni
Centar "Ušće" u Novom Beogradu
Isporuka I ugradnja TS 10/0.4 KV na objektu GP2 Bez. Kosa
Izvodjenje radova na kablu u okviru zicare na Staroj planini
Izvodjenje radova na kablu za javnu rasvetu
Isporuka I montaza TS 10kV 1000kVA za Tempo Kraljevo
Isporuka I montaza TS 10/0,4kV sa pripadajucom mrezom za
PO Ustanicka
Izvodjenje elektroradova na adaptaciji prostora Inzenjerske
komore
TC Kaludjerica isporuka elektroopreme I DEA I izvodjenje
elektroinstalaterskih radova
Elektroinstalacije jake I slabe struje,gromobran I izrada
glavnog projekta
Korisnik
Godina
izvodjenja
Elektroenergetske instalacije u objektu FORUM SHOPING
MOLL NIS
Fashion CO d.o.o.
2011
Elektroinstalaterski radovi u okviru Robne Kuce NIŠ
ROBNE KUCE NIŠ
2011
NOVKOL
2011
JP Stara Planina
2012
Elektroinstalacije jake struje,EMP I TS 10/0,4 kV na adaptaciji
poslovnog prostora Jugosped Terazije
Jugosped, Terazije 10, Beograd
2012
Izrada projektne dokumentacije I izvodjenje radova na kablu
10 KV I TS 10/0,4 kV u Bloku 53
DELREAL d.o.o.
2012
Izrada tehnicke dokumentacije I izvodjenje radova sa
polaganjem kavlova na projektu "Dalekovod Kalna-TS35/10
Jabucko ravniste"
JP Stara Planina
2012
Radovi na postavljanju napojnog kabla za ciler na klizalistu u
hotelu Stara Planina
JP Stara Planina
2012
Izgradnja TS3 I kabliranje Stara Planina
JP Stara Planina
2012
DENEZA M Inzenjering
2012
JP STARA PLANINA
2012
Adriatic Marinas Tivat
2011
Objekat
Postavljanje optickog kabla uz cevovod
Prosirenje telefonske centrale Hotel Stara Planina
Hotel Stara Planina - Skijasnica I igraonica
Izrada strukturne mreže za potrebe instalacija servisa IP
televizije u SPA centru Hotela Stara Planina
Isporuka I montaža el.opreme na Jetti 3 i 4 u PORTO
MONTENEGRO
Download

Овде можете преузети комплетну листу у PDF