w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
ki r
w
w
w
ir
k
Sadrzaj:
s
r
a
n
i
m
.se
s
r
.
ad
w
w
w
1.Uvod …………………………………………………………. 3
e
s
.
w
ww
2.Vaspitne mere………………………………………………. 7
s
r
.
d
a
s
r
.
d
ira
2.1Vaspitne mere upozorenja I usmeravanja……………… 9
2.2Vaspitne mere pojacanog nadzora…………………….... 11
2.3Zavodske vaspitne mere………………………………..... 14
k
s
r
ina
m
e
s
w.
3.Zakljucak................................................................................. 16
4.Literatura................................................................................. 18
ww
s
r
.
d
a
r
i
k
ww
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
k
s
r
na
s
r
.
irad
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
ir
k
1.Uvod
s
r
a
n
i
m
.se
s
r
.
ad
e
s
.
w
Na razvoj ličnosti, odnosno njeno sazrevanje i socijalno oblikovanje utiču
mnogi subjektivni i objektivni faktori. Zbog toga postoje ogromne razlike
imeñu pojedinca istog uzrasta.
Maloletničku delinkvenciju odreñuju faktori koji su vezani za ličnost i
faktori socijalne sredine.
U lične faktore spadaju niži nivo inteligencije u odnosu na ne delinkvente
što se ispoljava kroz lošiji uspeh u obrazovanju i stručnom osposobljavanju,
psihopatske crte ličnosti, kao što su agresivnost, egocentričnost,
nesposobnost prihvatanja drugih ličnosti i dr.
Faktori socijalne sredine su: deficijentna i degradirana porodica, neuspeh u
školskom obrazovanju i vaspitanju, negativni uticaj vršnjačkih grupa,
neadekvatno korišćenje slobodnog vremena, kulturna zaostalost i
primitivizam, materijalno-ekonomske prilike i dr.
Značajan faktor maloletničke delinkvencije može biti i vaspitna zapuštenost,
kao lišenost mladih vaspitne brige i delovanja odnosno, odsustvo svesnog,
planskog i svrsishodnog uticaja na njihov razvoj i formiranja.
Zaključak stručnjaka je da maloletni delinkventi pate od
besperspektivnosti.Izgubili su veru u školu i diplomu, kao i u porodicu, u
kojoj se osečaju zapostavljenim.
w
w
w
s
r
.
d
ir a
ww
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
ww
m
e
s
w.
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
ww
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
Čovekov “Hod kroz vreme” podrazumeva prolazak kroz različita starosna
doba, od ranog detinjstva, do mladosti, zrelog doba, poznijih godina i
starosti, kao poslednje etape u biološkom i psihološkom razvoju svakog
čoveka. 1
Značaj uzrasta je veliki i najupečatljiviji u krivičnom pravu kada se na
osnovu toga odreñuje da li će neko lice uopšte odgovarati za učinjeno
krivično delo, koje mu se krivične sankcije mogu izreći ukoliko je krivično
odgovoran.
Maloletnici se od odraslih razlikuju po stepenu emocionalne i intelektualne
zrelosti, kao i svesti o svojim postupcima i odgovornosti za iste, što ukazuje
da su maloletna lica manje odgovorna u društvenom i moralnom smislu.
Maloletnicka delikvencija se u fenomenoloskom pogledu ne razlikuje od
kriminaliteta odraslih, u oba slucaja radi se o krsenju zakona. Razlika je u
subjektima-izvrsiocima, odnosno razlikuje se maloletni delikvent od
odraslog, a ne njihova radnja. Medjutim, buduci da su u pitanju mlade I
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
kira
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
1
ww
Skulic,M,Stefanovic,I,Maloletni delikventi u Srbiji,Beograd,1999,str.17
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
k
s
r
na
s
r
.
irad
w
e
s
.
ww
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
nedovoljno zrela licnosti, njihovo ponasanje nema istu tezinu niti isti
socijalni tretman.2
Maloletnici su sva lica od navrsene cetrnaeste do navrsene sedamnaeste
godine. Prema licu koje nije navrsilo cetrnaest godina, a koje je izvrsilo
krivicno delo, ne mogu se primeniti krivicne sankcije, vec samo mere koje
predvidjaju zakonski propisi kojima se regulisu porodicni odnosi. U
krivicnom pravu to lice se naziva detetom.3 Deca nisu aktivni subjekti u
krivicnom pravu, prema njima se ne primenjuju krivicne sankcije, vec mere
socijalnog karaktera.
Maloletnici se dele na dve kategirije prema uzrastu i to na starije i mladje
maloletnike. Mladji maloletnici su ona lica koja su navrsila cetrnaestu
godinu a nisu navrsila sesnaestu godinu, stariji maloletnici su ona lica koja
su navrsila sesnaestu a nisu navrsila osamnaestu godinu.
Materija maloletnickog krivicnog prava,u Srbiji se regulise posebnim zakonZOMUKD.
S obzirom na specificne karakteristike maloletnog ucinioca krivicnog dela,
priroda krivicnih sankcija koja se primenjuje se mora uskladiti sa tim
karakteristikama. Zato su i stvorene posebne vrste sankcija. Smatra se da su
u prvom redu krivicne sankcije prema maloletnicima mere pomoci. Te mere
su pre svega mere socijalizacije, sa sto je moguce manje elemenata prinude i
ogranicavanja slobode, a sa sto vise pomoci, brige, nadzora, odklanjanje
smetnji u normalnom razvoju maloletnika.4 Postoje dve vrste krivicnih
sankcija za maloletnike i ti su:
1. vaspitne mere
2. maloletnicki zatvor
Vaspitne mere jesu osnovna vrsta, grupa sankcija namenjene maloletnicima.
Moze se reci da su vaspitne mere grupa krivicnih sankcija, s obziron na to da
se one posle dele na pojedine vrste.5 Vaspitne mere mogu se primenjivati i
prema mladjim i prema starijim maloletnicima, dok se kazna maloletnickog
zatvora moze izreci samo starijim maloletnicima. Vaspitne mere su osnovne
krivicno pravne mere za suzbijanje maloletnickog kriminaliteta.
Veliki broj vaspitnih mera ne isklucuje potrebu za kaznjvanjem maloletnika.
Naime i medju maloletnicima ima ucinioca teskih krivicnih dela. Nase
krivicno pravo poznaje samo jednu kaznu prema maloletnicima a to je
maloletnicki zatvor. Kazna maloletnickog zatvora moze se izreci samo
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
ir a
ww
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
ww
m
e
s
w.
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
s
r
.
d
kira
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
Ugrica,Z,RSUP SR SRBIJE,Bezbednost,Beograd,1989.
3
Stojanovic,Z, Krivicno pravo-opsti deo,Beograd,2008,srt.344
4
IBIDEM,str.345
5
IBIDEM,str.346
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
ww
w
w
w
2
e
s
.
w
k
s
r
na
w
s
r
.
irad
Download

5280-Pedagogija-Vaspitne mere