w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
w
w
w
Sadržaj
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
n
i
m
e
e
Uvod ......................................................................................................................
3
s
s
.
.
w
Podela vratila .........................................................................................................
3 w
w
w
w
w
Kardansko vratilo .................................................................................................. 5
Sadržaj ................................................................................................................... 1
Konstrukcija i rad krstastog zgloba ................................................................... 6
Savitljiva vratila .................................................................................................... 7
s vratila....................................................................................................
s
r
r
.
.
d
d
Kolenasta
8
a
a
r
r
i
ki
k
Pogonska vratila ....................................................................................................
9
s
r
a
Automobilska pogonska vratila........................................................................
9
n
i
m
Pogonsko vratilo za motore
............................................................................
11
e
e
s
s
.
.
wvratila ................................................................................w
Brodska pogonska
12 w
w
w 12
Pogonskaw
vratila za lokomotive ......................................................................
Pogonska vratila na biciklima ......................................................................... 12
s
s
r
r
.
.
Napadna
opterećenja
vratila
................................................................................
15
d
d
a
a
r
i
vratila po kriterijumu čvrstoće .............................................................
18
kir Proračun
k
s
r
a
Radni naponi....................................................................................................
18
n
i
m
Kritični naponi .................................................................................................
19
e
e
s
s
.
.
Dozvoljeni naponw
............................................................................................ 19 w
w
Provera stepena
20
w sigurnosti vratila ...................................................................
ww
Materijali za izradu vratila .................................................................................. 14
Proračun prečnika vratila..................................................................................... 21
Literatura ............................................................................................................. 23
s
r
.
d
kira
s
r
.
2
d
a
r
i
k
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
k
s
r
na
s
r
.
irad
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
r
i
k
s
r
Uvod
a
n
i
m
e
s
r
.
ad
e
s
s
.
.
w obrtnih mašinskih delova kao što su: zupčanici, kaišnici,ww
Vratila suw
nosači
w točkovi, spojnice u dr. Vratila se najčešće obrću, awretko
lančanici, frikcioni
osciluju. Omogućavaju obrtanje delova koji se nalaze na njima, spajanje u
funkcionalnu celinu i prenošenje opterećenja. Za razliku od osovina, vratila,
pored uzdužnih i poprečnih sila, prenose i snagu, odnosno obrtni moment, pa su
izložena složenom naprezanju.
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
m
Podela
vratila
e
s
w.
e
s
.
w
w
w
w
w
Osnovna podela vratila je izvršena prema položaju geometrijske ose na
prava, slika 1, i kolenasta, slika 2.
s
s
r
r
Kod pravih vratila geometrijska osa vratila je prava linija.
To su vratila
.
.
d
d
rotacionih motora ( gasni, hidraulični, parni motori),
radna vratila na radnim
a
a
r
r
i
i
k
mašinama (alatne mašine, pumpe, kompresori)
ik
transmisiona vratila ( prenosna
s
r
a
posredna vratila).
n
i
m
e
e
s
s
.
.
w
w
w
w
w
w
s
r
.
d
kira
s
r
.
3
d
a
r
i
k
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
Slika 1. - Primeri pravih vratila
k
s
r
na
s
r
.
irad
w
w
w
w
w
w
Osnovni oblik pravih vratila je: cilindrični oblik saspromenljivim
s
r
r
.
.
presekom po duzini – stepenast oblik. Izuztno je poprečnid
presek
konstantan po
d
a
a
rKod nekih vratila delovi
i
dužini vratila, to su takozvana glatka vratila.
kir celuj
k
s
mogu biti izrañeni izjedna sa vratilom, a
na r
primer, vratilo izrañeno zajedno sa
n
zupčanicima.
i
m
e
e
s
s
.
.
Pored kružnog
poprečnog preseka vratila mogu biti: ožljebljena, w
w
w
w
trougaonogw
poprečnog preseka ili drugog profilisanog oblika. Ožljebljenaw
vratila
se primenjuju u gradnji mašina alatki, lokomotiva, traktora, automobilskih i
avionskih motora i ureñaja. Koriste se za veća opterećenja i aksijalno pomeranje
duž vratila. Primenom vratila trouglastog profila ublažava se koncentracija
napona prisutna kod vratila. Takva vratila se primenjuju,takoñe, kod mašina
altaki.
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
ad
k
k
s
r
Vratila mogu biti puna ili sa centričnim
uzdužnim otvorom – šuplja
a
n
i
vratila.
m
e
e
s
s
.
.
w
w
w
w
w
w
r
i
k
s
ar
Slika 2 – Vrste pravih vratila, a)stepenasto, b)glatko, c)izjedna sa zupčanikom
n
i
m
.se
Kod klipnih motora (parnih,gasnih i benzinskih) koriste se kolenasta
vratila. Kolenasta vratila imaju isprekidanu – izlmljenu geometrijsku osu.
w
w
w
s
r
.
d
kira
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
Slika 3 – Kolenasto vratilo
m
e
s
w.
e
s
.
ww
Za prenos snage imeñu pokretnih pogonskih i radnih agregata
upotrebljavaju se savitljiva vratila. Sastoje se od jedne ili više žica uvijenih u
vidu cilindričnih zavojnih opruga čiji se zavojci dodiruju. Savitljiva vratila se
primenjuju, na primer, kod brušenja pokretnim tocilom, za bušenje, u
zubotenici, čišćenje kotlovskih cevi i dr.
s
r
.
4
d
a
r
i
k
e
s
.
w
ww
w
k
s
r
na
s
r
.
irad
Download

7132-Masinstvo-Istrazivacki rad u masinstvu (457