1921-2014
AK “Vojvodina”
21000 Novi Sad
Ul.Dimitrija Tucovića 3.
Tel./fax. (021) 525-686
[email protected]
www.akvojvodina.rs
U Novom Sadu, 13.12.2014.
Pripremio: Ferenc Kamasi
REZULTATI
Mitinga otvaranja sezone
(od ml.pionira/ki-seniora/ki)
Atletičari:
Hala 1 Novosadskog sajma-Subota, 13.12.2014.
Ml.pioniri:
60m pr. (11,75-7,50-0,76-6 pr)
1.
10,06
Milojević Nikola
2.
10,07
Bugarov Željko
3.
10,73
Crnobrnja Pavle
-.
DQ
Verner Relja
60m
I Grupa
1.
8,68
Vidović Dušan
2.
9,12
Šebez Tadija
3.
9,15
Marković Luka
-.
DNS
Ćulum Aleksandar
II Grupa
1.
8,35
Bugarov Željko
2.
9,10
Petrović Nemanja
3.
9,31
Čanak Petar
4.
9,46
Tarlanović Filip
5.
9,52
Čanak Jovan
-.
DQ
Vukov Ilija
-.
DNS
Matić Aleksa
UKUPNO 60m
1.
8,35
Bugarov Željko
2.
8,68
Vidović Dušan
3.
9,10
Petrović Nemanja
4.
9,12
Šebez Tadija
5.
9,15
Marković Luka
6.
9,31
Čanak Petar
7.
9,46
Tarlanović Filip
8.
9,52
Čanak Jovan
60m za 2001.godište
1.
8,68
Vidović Dušan
2.
9,12
Šebez Tadija
3.
9,15
Marković Luka
01
02
01
02
VNS
CZB
CZB
VNS
01
01
01
01
TAP
VNS
VNS
VNS
02
02
02
02
02
02
CZB
CER
VNS
CER
VNS
RUM
02
VNS
02
01
02
01
01
02
02
02
CZB
TAP
CER
VNS
VNS
VNS
CER
VNS
01
01
01
TAP
VNS
VNS
60m
za 2002.godište
1.
8,35
Bugarov Željko
2.
9,10
Petrović Nemanja
3.
9,31
Čanak Petar
4.
9,46
Tarlanović Filip
5.
9,52
Čanak Jovan
skok uvis
1.
152
Milojević Nikola
2.
137
Šebez Tadija
3.
127
Pekez Vladimir
4.
127
Molnar David
5.
122
Marković Luka
Skok udalj iz zone
1.
4,97
Vukov Ilija
2.
4,72
3.
4,58
4.
4,15
5.
4,13
6.
3,94
-.
DNS
bacanje kugle 3kg
1.
11,83
2.
11,22
3.
10,87
4.
8,14
5.
6,99
Strana 2.
02
02
02
02
02
CZB
CER
VNS
CER
VNS
01
01
02
02
01
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
02
RUM
Vidović Dušan
Crnobrnja Pavle
Verner Relja
Petrović
Nemanja
Tarlanović Filip
Ćulum Aleksandar
01
01
02
02
02
01
TAP
CZB
VNS
CER
CER
VNS
Jakovljević Blagoje
Brković Ivan
Nikolić Dušan
Rakić Nikola
Obradović Nikola
01
01
02
02
02
SSM
CZB
VNS
CER
VNS
St.pioniri:
60m
1.
2.
3.
-.
-.
-.
7,94
8,18
8,76
DQ
DQ
DNS
Labičić Stefan
Knežević Marko
Đuranović Strahinja
Šebez Ratko
Vukašinović Nebojša
Đuričić Stefan
00
00
00
99
00
99
CZB
VNS
VNS
VNS
VNS
RUM
skok uvis
1.
2.
3.
177
167
157
Mitrović Miloš
Ninković Igor
Đuričić Stefan
99
99
99
SSM
VNS
RUM
4.
5.
6.
-.
-.
152
142
142
Bezrez
DNS
Đukić Radoš
Đuranović Strahinja
Ijačić Uroš
Šebez Ratko
Ugrica Branko
99
00
99
99
00
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
skok udalj
1.
6,08
2.
5,49
3.
5,18
4.
4,10
-.
DNS
bacanje kugle 4kg
1.
11,79
2.
11,65
3.
11,14
4.
9,93
Ml.juniori:
60m
1.
-.
-.
skok uvis
-.
skok udalj
-.
-.
Strana 3.
Mitrović Miloš
Knežević Marko
Jović Todor
Vukašinović Nebojša
Bojanić Ognjen
99
00
00
00
00
SSM
VNS
VNS
VNS
VNS
Đukić Radoš
Ijačić Uroš
Ninković Igor
Vukajlović Uroš
99
99
99
99
VNS
VNS
VNS
SSM
7,54
Klisarić Stojan
98
RUM
DQ
DNS
Bačkalov Ognjen
Rudić Siniša
98
98
VNS
VNS
DNS
Stoiljković Bojan
97
CZB
DNS
DNS
Stoiljković Bojan
Rudić Siniša
97
98
CZB
VNS
95
VNS
St.juniori:
60m
1.
7,74
Radak Igor
60m pr. 13,72-9,14-0,99-5 pr
1.
8,96
Radak Igor
Seniori:
60m
1.
skok uvis
1.
95
VNS
7,94
Marković Božidar
93
ABB
192
Marković Božidar
93
ABB
Ml.pionirke:
60m pr. (11,75-7,50-0,76-6 pr)
2.
10,13
Radojević Jovana
1.
10,06
Krunić Milica
3.
10,46
Bašić Nađa
02
02
01
SSM
VNS
VNS
Atletičarke:
Strana 4.
60m
I Grupa
1.
2.
8,59
9,05
Božić Nikolina
Gnjatović Jovana
02
02
CER
RUM
3.
9,22
Erceg Nikolina
02
VNS
4.
5.
9,59
10,08
Polanec Elena
Badnja Dunja
02
02
VNS
VNS
-.
II Grupa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
-.
III Grupa
1.
2.
3.
DNS
Nešović Lana
02
CRV
9,12
9,22
9,42
9,43
9,44
9,84
DQ
Todorović Isidora
Novaković Katarina
Todorović Lidija
Todorović Dijana
Stojkov Vanja
Bjeković Anđela
Krunić Milica
02.
02
02.
02.
02
02
02.
VNS
CER
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
8,52
8,68
8,83
Nenadović Sofija
Peričić Sonja
Milutinović Tamara
01
01
01
CER
CRV
RUM
4.
5.
6.
9,19
9,20
9,22
Savanović Silvija
Krajnović Anđela
Rikanović Anja
01.
01
01
VNS
CRV
RUM
8,32
Travar Tanja
01
RUM
2.
8,36
Mitev Teodora
01
RUM
3.
4.
V Grupa
1.
2.
3.
4.
5.
-.
UKUPNO
1.
8,68
8,86
Karajkov Andrea
Žarković Mia
01.
01
VNS
VNS
9,05
9,42
9,51
9,58
9,59
DNS
Knežević Nina
Mihaljević Ana
Adamović Mia
Vujkov Iva
Tanjević Aleksandra
Banićević Nastasija
01
01
01
01
01
01.
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
Travar Tanja
01
RUM
IV Grupa
1.
8,32
60m
2.
8,36
Mitev Teodora
01
RUM
3.
4.
5.
6.
7.
8,52
8,59
8,68
8,68
8,83
Nenadović Sofija
Božić Nikolina
Peričić Sonja
Karajkov Andrea
Milutinović Tamara
01
02
01
01
01
CER
CER
CRV
VNS
RUM
Nastavak Ukupno 60 metara
8.
8,86
Žarković Mia
9.
9,05
Knežević Nina
10.
9,05
Gnjatović Jovana
Strana 5.
01
01
02
VNS
VNS
RUM
11.
12.
13.
14.
9,12
9,19
9,22
9,22
Todorović Isidora
Savanović Silvija
Novaković Katarina
Erceg Nikolina
02
01
02
02
VNS
VNS
CER
VNS
15.
9,22
Rikanović Anja
01
RUM
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
9,42
9,42
9,43
9,44
9,51
9,58
9,59
9,59
9,84
10,08
Mihaljević Ana
Todorović Lidija
Todorović Dijana
Stojkov Vanja
Adamović Mia
Vujkov Iva
Polanec Elena
Tanjević Aleksandra
Bjeković Anđela
Badnja Dunja
01
02
02
02
01
01
02
01
02
02
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
01
RUM
60m za 2001.godište
1.
8,32
Travar Tanja
2.
8,36
Mitev Teodora
01
RUM
3.
4.
5.
6.
8,52
8,68
8,68
8,83
Nenadović Sofija
Peričić Sonja
Karajkov Andrea
Milutinović Tamara
01
01
01
01
CER
CRV
VNS
RUM
7.
8.
9.
10.
8,86
9,05
9,19
9,22
Žarković Mia
Knežević Nina
Savanović Silvija
Rikanović Anja
01
01
01
01
VNS
VNS
VNS
RUM
01
01
01
01
VNS
VNS
VNS
VNS
02
02
CER
RUM
11.
9,42
Mihaljević Ana
12.
9,51
Adamović Mia
13.
9,58
Vujkov Iva
14.
9,59
Tanjević Aleksandra
60m za 2002.godište
1.
8,59
Božić Nikolina
2.
9,05
Gnjatović Jovana
3.
4.
5.
9,12
9,22
9,22
Todorović Isidora
Novaković Katarina
Erceg Nikolina
02
02
02
VNS
CER
VNS
6.
7.
8.
9,42
9,43
9,44
Todorović Lidija
Todorović Dijana
Stojkov Vanja
02
02
02
VNS
VNS
VNS
Nastavak 60m za 2002.godište
1.
9,59
Polanec Elena
2.
9,84
Bjeković Anđela
3.
10,08
Badnja Dunja
skok uvis
1.
142
2.
132
3.
127
4.
122
5.
117
-.
Bezrez
Skok udalj iz zone
1.
4,92
2.
4,84
3.
4,81
4.
4,67
5.
4,59
6.
4,59
7.
4,43
8.
4,39
9.
4,34
10.
4,11
11.
4,03
12.
4,03
13.
3,61
14.
3,59
-.
DNS
-.
DNS
bacanje kugle 2kg
1.
13,87
2.
9,27
3.
8,14
4.
7,56
02
02
02
VNS
VNS
VNS
Kovačević Una
Adamović Mia
Knežević Nina
Novicki Nataša
Nešović Lana
Vujkov Iva
01
01
01
01
02
01
CZB
VNS
VNS
VNS
CRV
VNS
Bašić Nađa
Mitev Teodora
Radojević Jovana
Karajkov Andrea
Žarković Mia
Gnjatović Jovana
01
01
02
01
01
02
VNS
RUM
SSM
VNS
VNS
RUM
Krajnović Anđela
Božić Nikolina
Novaković Katarina
Savanović Silvija
Todorović Lidija
Todorović Dijana
Stojkov Vanja
Badnja Dunja
Kovačević Una
Banićević Nastasija
01
02
02
01
02
02
02
02
01
01
CRV
CER
CER
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
CZB
VNS
Rujević Lola
Krstić Natalija
Novicki Nataša
Nenadović Sofija
01
02
01
01
VNS
SSM
VNS
CER
00.
99
VNS
CRV
00
00
00
00
00
00
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
St.pionirke:
60m pr. 13,00-8,00-0,76-5pr
1.
9,85
Stanković Nataša
2.
10,46
Kovačević Stanislava
60m
I grupa
1.
2.
3.
4.
-.
-.
8,50
8,60
9,36
9,73
DQ
DNS
Strana 6.
Vučković Tijana
Mitrović Anja
Vojnović Katarina
Kamasi Lara
Veselinović Sara
Bosnić Darja
II grupa
1.
2.
3.
Strana 7.
8,11
8,27
8,33
Savanov Bojana
Popović Nataša
Vuletić Tamara
99
99
00
SSU
VNS
CZB
4.
9,42
Amidžić Maja
00
VNS
5.
9,79
Samardžija Ana
00
VNS
-.
DQ
Bjelić Sonja
99
RUM
UKUPNO
1.
2.
3.
60m
8,11
8,27
8,33
Savanov Bojana
Popović Nataša
Vuletić Tamara
99
99
00
SSU
VNS
CZB
4.
5.
6.
7.
8,50
8,60
9,36
9,42
Vučković Tijana
Mitrović Anja
Vojnović Katarina
Amidžić Maja
00
00
00
00
VNS
VNS
VNS
VNS
8.
9.
9,73
9,79
Kamasi Lara
Samardžija Ana
00
00
VNS
VNS
99
99
SSU
VNS
00
CZB
60m
za 1999.godište
1.
8,11
Savanov Bojana
2.
8,27
Popović Nataša
60m za 2000.godište
1.
8,33
Vuletić Tamara
2.
3.
4.
5.
8,50
8,60
9,36
9,42
Vučković Tijana
Mitrović Anja
Vojnović Katarina
Amidžić Maja
00
00
00
00
VNS
VNS
VNS
VNS
6.
7.
9,73
9,79
Kamasi Lara
Samardžija Ana
00
00
VNS
VNS
skok uvis
1.
152
2.
122
skok udalj
1.
4,70
2.
4,49
3.
4,48
4.
4,37
5.
3,97
-.
Bezrez
bacanje kugle 3kg
-.
Bezrez
Bosnić Darja
Kamasi Lara
00
00
VNS
VNS
Vučković Tijana
Bjelić Sonja
Vuletić Tamara
Stanković Nataša
Čanković Jovana
Kovačević Stanislava
00
99
00
00
00
99
VNS
RUM
CZB
VNS
VNS
CRV
99.
VNS
Vojnović Teodora
Ml.juniorke:
60m pr. ml.juniorke 13,00-8,50-0,76-5pr
1.
9,57
Mitov Nađa
60m
1.
7,93
Kovač Anja
2.
8,80
Novevski Slavica
3.
skok uvis
1.
skok udalj
1.
2.
-.
Strana 8.
97
VNS
98
98
SOV
RUM
98
VNS
10,37
Jagodić Milica
117
Jagodić Milica
98
VNS
4,85
4,80
DNS
Drobac Dunja
Mitov Nađa
Novevski Slavica
98
97
98
VNS
VNS
RUM
bacanje kugle 3kg
1.
11,62
Grubor Katarina
St.juniorke:
60m
1.
8,17
2.
8,97
skok udalj
-.
Bezrez
skok uvis
1.
137
2.
132
97
CRV
Kovačević Milica
Titov Jovana
96
96
CRV
VNS
Kovačević Milica
96
CRV
Gajinović Branislava
Titov Jovana
95
96
VNS
VNS
Download

saznaj više