AK “Vojvodina”
21000 Novi Sad
Ul.Dimitrija Tucovića 3.
Tel./fax. (021) 525-686
akvojvodina@yahoo.com
www.akvojvodina.rs
Novi Sad, 18.januar 2015.
Pripremio: Ferenc Kamasi
1921-2015
STARTNA LISTA
Mitinga kluba za škole atletike-10,00 časova
Nedelja, 18.01.2015.
10,00 60m Pionirske šk. M (08 i mladji): 27
I grupa
II grupa
III grupa
/ 4.grupa
1
2
3
4
5
6
Kamasi Viktor
Rodić Lazar
Ruškuc Leo
Kecman Aleksa
Pantelić David
Mujanović Andrej
12
11
11
10
10
10
VNS
ARK
VNS
VNS
VNS
VNS
1
2
3
4
5
6
7
Blanarik Bojan
Gojković Marko
Ožvat Leon
Đura Stefan
Radić Dušan
Maljah Ivan
Ratković Vukan
09
09
09
09
09
09
09
ARK
ARK
ARK
VNS
VNS
VNS
VNS
1
2
3
4
5
6
7
Jovanović Strahinja
Kamasi Andrej
Mijanović Vasilije
Baić Danilo
Pušac Nikola
Pašćan Duško
Čvokić Ivan
09
09
09
09
09
09
09
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
IV grupa
Strana 2.
1
2
3
4
5
6
7
9
Starović Sava
Tuncel Alexander
Vildanov Džamil
Hloponjin Roman
Konecky David
Lukić Nikša
Fišteš Danijel
Lazarević Vukašin
10,15 60m Pionirske šk. Ž (08 i mladje
I grupa
II grupa
III grupa
18 / 3.grupa
08
08
08
08
08
08
08
08
ARK
ARK
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
1
2
3
Hofman Marija
Jovanović Tara
Nestorović Tea
Blanarik Jovana
11
10
10
09
VNS
VNS
VNS
ARK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zrnić Verica
Dojkov Emilija
Veselinović Milana
Milenović Mia
Šile Anita
Sikimić Jelena
Varga Dunja
Vujović Vanja
09
09
09
09
09
09
09
09
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
ARK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Rodić Sonja
Stopar Helena
Vukotić Janja
Balj Ana
Braunović Petra
Krivokapić Elena
Malešević Marina
Đorđević Mina
08
08
08
08
08
08
08
08
ARK
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
MLD
Strana 3.
10,25 60m Pionirske škole M (06/07): 22 / 4.grupa
60m
I grupa
III grupa
III grupa
1
2
3
4
5
6
7
8
Ožvat David
Filipov Dimitrije
Čolić Marko
Popović Vukašin
Milovanović Leo
Milović Marko
Kovačević Igor
Sretenović Aleksa
06
06
06
06
06
06
06
06
ARK
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
1
2
3
4
5
6
7
8
Petrović Marko
Šolajić Luka
Budimir Milan
Ristić Miloš
Pantelić Marko
Hofman Aleksandar
Stopar David
Šebez Stefan
06
06
06
07
07
07
07
07
VNS
ARK
VNS
ARK
ARK
VNS
VNS
VNS
1
2
3
4
5
6
7
Petrović Nemanja
Ilić Nebojša
Mijanović Vuk
Tajhman Viktor
Sretenović Aleksandar
Sretenović Luka
Filipović Dušan
07
07
07
07
07
07
07
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
1
2
3
4
5
Šuput Jovana
Kurešević Dunja
Oljača Elena
Ivančević Nataša
Miljković Milica
07
07
07
07
07
ARK
ARK
VNS
VNS
VNS
1
2
3
4
5
Živković Katarina
Pušac Jana
Vučković Anđelija
Milenović Tea
Andrić Jovana
06
07
07
07
07
ARK
VNS
VNS
VNS
VNS
10,35 60m Pionirske šk. Ž (06/07):
II grupa
10 / 2.grupa I grupa
10,40 60m Pion. škole M (04/05):9 2 grupa
I grupa
II grupa
1
2
3
4
5
Kurešević Luka
Đuričković Mihajlo
Maleš Marko
Panić Teodor
Jakimovski Jovan
05
05
05
04
05
ARK
VNS
VNS
VNS
VNS
1
2
3
4
Spasojević Filip
Janjetović Ognjen
Stojimirović Rastko
Konecky Matej
05
05
05
05
VNS
VNS
VNS
VNS
1
2
3
4
5
6
Gavrilović Dunja
Čabrilo Katarina
Grahovac Jovana
Stankov Kristina
Stanković Sofija
Petrović Ema
04
04
05
04
04
04
VNS
AS023
VNS
VNS
VNS
VNS
1
2
3
4
5
Župunski Nikolina
Zekić Sara
Gojković Maja
Vukotić Petra
Vučković Lenka
04
05
05
05
05
VNS
ARK
ARK
VNS
VNS
Konecky Matej
Đuričković Mihajlo
Đorđević Sava
05
05
05
VNS
VNS
MLD
1
2
3
4
Rusov Nađa
Vit Katarina
Vučković Lenka
Milenković Miona
05
04
05
05
VNS
VNS
VNS
VNS
1
2
3
4
Kovačević Mia
Stankov Kristina
Župunski Nikolina
Ristić Ana Sara
05
04
04
05
VNS
VNS
VNS
VNS
10,45 60m Pion. škole Ž (04/05): 10 2.grupa
I grupa
II grupa
10,55 50m pr. Pionirske škole M (04/05): 3 / 1.grupa
1.
2.
3.
11,00 50m pr. Pionirske škole Ž (04/05): 7 /2.grupa
I grupa
II grupa
Strana 4.
11,15 Skok udalj zona Pion. škole M (06/07): 7
Strana 5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Filipov Dimitrije
Jovanović Igor
Vučković Bogdan
Šebez Stefan
Milovanović Leo
Petrović Nemanja
Ilić Nebojša
06
06
06
07
06
07
07
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
1.
Maleš Marko
05
VNS
1.
2.
3.
4.
5.
Čabrilo Katarina
Gavrilović Dunja
Kovačević Mia
Ristić Ana Sara
Rusov Nađa
04
04
05
05
05
AS023
VNS
VNS
VNS
VNS
1.
2.
3.
Krstonošić Emilija
Vukotić Petra
Milenković Miona
04
05
05
VNS
VNS
VNS
1.
2.
Panić Teodor
Đorđević Sava
04
05
VNS
MLD
11,15 Skok udalj zona Pion. škole M (04/05):
11,15 Skok udalj zona Pionirske škole Ž (04/05): 5
11,15 VORTEX Pionirske škole Ž (04/05): 3
11,15 VORTEX Pionirske škole M (04/05): 2
Download

satnica