Standardna prodajna specifikacija finalnog proizvoda:
Strana: 1
Sirćetna kiselina, CH3COOH, prehrambena, 99.8%
MSK-SC-3020-0045
Od:
1
Nekontrolisana kopija
Izdanje:
07
Datum:
23.02.2011.
ID 90029
Hemijska formula:
CAS broj:
CH3COOH
64-19-7
Osobine
Vrednost
bistra, bezbojna tečnost,
bez suspendovanih materija
Izgled
Sadržaj sirćetne kiseline, % (m/m), min.
Zapreminska masa na 200C, (g/ml)
99, 80
1,048 ÷ 1,051
Tačka kristalizacije, u °C, min.
16,30
Boja, Pt-Co (Hazen), max
5
Neisparljive materije, (mg/kg), max
50
Sadržaj mravlje kiseline, (mg/kg), max.
500
Oksidacione supstance
prolazi test
Sadržaj cinka (Zn), (mg/kg), max.
1
Sadržaj bakra (Cu), (mg/kg), max.
1
Sadržaj olova (Pb), (mg/kg), max.
1
Sadržaj arsena (As), (mg/kg), max.
1
Sadržaj žive (Hg), (mg/kg), max.
1
Sadržaj teških metala (kao Pb), (mg/kg), max.
5
Metod ispitivanja
vizuelno
MSK-MI-2160-0S12
pomoću tačke kristalizacije
SRPS H.B8.203
ASTM D 1298
areometar
SRPS H.B8.204
SRPS H.B8.212
ASTM D 1209
SRPS H.B8.205
ASTM D 1353
SRPS H.B8.206
ASTM D 3546
MSK-MI-2160-0S19
Ph.Eur.
MSK-MI-2160-0S14
AAS
MSK-MI-2160-0S14
AAS
MSK-MI-2160-0S14
AAS
MSK-MI-2160-0S22,
AAS- hidridna tehnika
MSK-MI-2160-0S21,
AAS- hidridna tehnika
MSK-MI-2160-0S14
AAS (Fe+Pb+Cu+Zn),
SRPS - Srpski standard
MSK – MSK metod
Odgovara standardu SRPS EN 13189
Proizvod se kontroliše u sopstvenoj laboratoriji po svim deklarisanim parametrima. Isporuku proizvoda prati certifikat o kvalitetu i certifikat o kvantitetu, koji
izdaje akreditovana kontrolna organizacija, kao treća strana. Arbitražni uzorak čuva kontrolna organizacija dva meseca od dana isporuke iz MSK. Kada je
MSK odgovoran za prevozno sredstvo, certifikat o kvalitetu se odnosi na kvalitet proizvoda u prevoznom sredstvu. U suprotnom, certifikat se odnosi na kvalitet
iz skladišnog tanka iz kojeg je izvršen utovar. Reklamacije uvažavamo samo kada se kontrola obavlja pre istakanja i po metodama ispitivanja koje je kupac
prihvatio, a koje su navedene u prodajnoj specifikaciji. U slučaju neusaglašenosti na prijemu ne vršiti pretakanje i obavestiti nadležne osobe iz Službe prodaje
MSK, radi daljeg rešavanja nastalog problema. Certifikat o kvantitetu se izdaje na osnovu merenja, koje se obavlja u MSK na etaloniranim merilima mase.
Merna nesigurnost (dobijenih) rezultata merenja procenjena je na ±0,5 % deklarisane vrednosti mase.
Q
MSK Q/OB-040-09/02.09.2010.
Autor:
Odobrio:
Župunski Vesna, rukovodilac Službe analitičke kontrole
Čičulić Miroslav, predstavnik poslovodstva za kvalitet
Download

Sirćetna kiselina, CH3COOH, prehrambena, 99.8%