AK “Vojvodina”
21000 Novi Sad
Ul.Dimitrija Tucovića 3.
Tel./fax. (021) 525-686
[email protected]
www.akvojvodina.rs
Atletski savez Vojvodine
Novi Sad; Ul.Masarikova 25.
Tel./fax. (021) 420-579
E-mail: [email protected]
1921-2015
STARTNA LISTA
Prvenstva Vojvodine u višebojima-10,00 časova
10,00 60m 3-boj Ml.pioniri
I grupa
II grupa
Subota, 17.01.2015.
M-12
1
2
3
4
5
6
Čanak Petar
Konecky Kristijan
Verner Relja
Petre Aleksej
Španjević Luka
Čanak Jovan
02
03
02
03
03
02
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
1
2
3
4
5
6
Molnar David
Beljanski Marko
Simović Dragomir
Nikolić Dušan
Milić Milan
Kubanović Marko
02
04
03
02
03
03
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
1
2
Budinski Dejan
Jelaš Nikola
97
95
VNS
CRO
1
Radić Antonija
94
CRO
1
2
3
4
5
Mikić Anja
Vagner Aurora
Milinović Anđela
Bašić Nina
Utornik Tara
03
02
03
03
03
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
10,00 Troskok M-2 pojedinačna disciplina
10,00
Skok udalj Ž-1 pojedinačna disciplina
10,05 60m 3-boj Ml.pionirke
I grupa
Ž- 11
II grupa
Strana 2.
1
2
3
4
5
6
Zorić Nađa
Teofanov Marija
Krunić Milica
Bevanda Maša
Plavšić Sara
Stojkov Anja
03
02
02
03
03
02
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
1
2
3
4
5
6
Kamasi Lara
Mihaljević Ana
Adamović Mia
Knežević Nina
Novicki Nataša
Otlokan Jovana
00
01
01
01
01
01
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
1
2
3
4
5
6
7
Bosnić Darja
Stanković Nataša
Žarković Mia
Bašić Nađa
Grujić Lana
Savanović Silvija
Karajkov Andrea
00
00
01
01
01
01
01
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
1
2
3
4
5
6
Knežević Marko
Šebez Tadija
Đuranović Strahinja
Milojević Nikola
Balj Mihajlo
Ćulum Aleksandar
00
01
00
01
01
01
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
1
2
3
4
Stanković Ivana
Nikoletić Milica
Cerović Ksenija
Gardašević Milica
99
99
99
98
VNS
VNS
VNS
VNS
10,10 60m 5-boj St.pionirke
I grupa
II grupa
10,15
60m 5-boj St.pioniri
Ž-13
M -6
10,30 60m pr 5-boj Sen-2/U20-5/-U18-3 Ž
I grupa Ml.juniorke (13,00-8,50-0,76)
II grupa St.juniorke (13,00-8,50-0,84)
Strana 3.
1
2
3
4
5
6
Kamasi Sofija
Zanze Magdalena
Mitov Nađa
Kamasi Atina
Trajkovič Staša
Stanivuković Nikolija
96
96
97
97
96
97
VNS
CRO
VNS
VNS
SLO
BIH
7
Pešić Danijela
92
VNS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Čanak Jovan
Čanak Petar
Konecky Kristijan
Verner Relja
Molnar David
Beljanski Marko
Simović Dragomir
Milić Milan
Kubanović Marko
Petre Aleksej
Nikolić Dušan
Španjević Luka
02
02
03
02
02
04
03
03
03
03
02
03
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Adamović Mia
Mihaljević Ana
Kamasi Lara
Knežević Nina
Novicki Nataša
Bosnić Darja
Stanković Nataša
Žarković Mia
Bašić Nađa
Grujić Lana
Savanović Silvija
Karajkov Andrea
Otlokan Jovana
01
01
00
01
01
00
00
01
01
01
01
01
01
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
II grupa Seniorke (13,00-8,50-0,84)
10,30
Skok udalj iz zone Ml.pioniri M-12
10,45
Skok uvis Petoboj St.pionirke Ž-13
11,00 60m Sedmoboj Sen-2/ U20-4/ U18-4M
I grupa Ml.juniori
1
2
3
4
5
Mijailović Đorđe
Đukić Radoš
Ninković igor
Ijačić Uroš
Keleč Todor
98
99
99
99
98
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
1
2
3
4
5
6
7
8
Keleč Nemanja
Budinski Dejan
Đukić Zaviša
Milinkov Petar
Miladinov Strahinja
Radak Igor
Pešić Darko
Novicki Petar
96
97
97
97
97
96
92
95
VNS
VNS
VNS
VNS
PKNJ
VNS
VNS
VNS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Milinović Anđela
Vagner Aurora
Zorić Nađa
Teofanov Marija
Krunić Milica
Bašić Nina
Stojkov Anja
Utornik Tara
Plavšić Sara
Bevanda Maša
Mikić Anja
03
02
03
02
02
03
02
03
03
03
03
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Stanković Ivana
Nikoletić Milica
Cerović Ksenija
Gardašević Milica
Mitov Nađa
Kamasi Atina
Zanze Magdalena
Stanivuković Nikolija
Trajkovič Staša
Kamasi Sofija
Pešić Danijela
99
99
99
98
97
97
96
97
96
96
92
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
CRO
BIH
SLO
VNS
VNS
II grupa St.juniori i seniori
11,10
Strana 4.
Skok udalj iz zone Ml.pionirke Ž-11
11,30 Skok uvis 5-boj Sen U20-U18 Ž-10
11,40 B.kugle 3kg Ml.pioniri M-12
Strana 5.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Molnar David
Verner Relja
Konecky Kristijan
Čanak Jovan
Čanak Petar
Beljanski Marko
Simović Dragomir
Petre Aleksej
Španjević Luka
Milić Milan
Nikolić Dušan
Kubanović Marko
02
02
03
02
02
04
03
03
03
03
02
03
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
2
3
4
5
6
7
Eraković Tamara
Veit Sabina
Španović Ivana
Strajnar Sara
Vještica Sara
Emini Milica
99
85
90
89
95
99
VNS
SLO
VNS
SLO
VNS
VNS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Mijailović Đorđe
Đukić Radoš
Ninković igor
Ijačić Uroš
Keleč Todor
Keleč Nemanja
Budinski Dejan
Đukić Zaviša
Milinkov Petar
Miladinov Strahinja
98
99
99
99
98
96
97
97
97
97
96
92
95
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
PKNJ
VNS
VNS
VNS
12,00 60m Pojedinačna disc. Seniorke I trka
12,00 Skok udalj 7- boj Sen U20-U18 M-10
Radak Igor
Pešić Darko
Novicki Petar
12,15 B.kugle 2kg Ml.pionirke Ž-11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Bašić Nina
Krunić Milica
Teofanov Marija
Zorić Nađa
Vagner Aurora
Milinović Anđela
Mikić Anja
Bevanda Maša
Plavšić Sara
Utornik Tara
Stojkov Anja
03
02
02
03
02
03
03
03
03
03
02
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
2
3
4
5
6
7
Eraković Tamara
Veit Sabina
Španović Ivana
Strajnar Sara
Vještica Sara
Emini Milica
99
85
90
89
95
99
VNS
SLO
VNS
SLO
VNS
VNS
1
2
3
4
5
6
Knežević Marko
Šebez Tadija
Đuranović Strahinja
Milojević Nikola
Balj Mihajlo
Ćulum Aleksandar
00
01
00
01
01
01
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Otlokan Jovana
Karajkov Andrea
Savanović Silvija
Grujić Lana
Bašić Nađa
Žarković Mia
Stanković Nataša
Bosnić Darja
Novicki Nataša
Knežević Nina
Kamasi Lara
Mihaljević Ana
Adamović Mia
01
01
01
01
01
01
00
00
01
01
00
01
01
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
12,40 60m Pojed. Seniorke II trka
12,45 Skok udalj Petoboj St.pioniri M-6
12,50
Strana 6.
B.kugle 3kg Petoboj St.pionirke Ž -13
13,30 B.kugle 7-boj Sen U20-U18 M
Ml.juniori 5kg
Strana 7.
1
2
3
4
5
Keleč Todor
Ijačić Uroš
Ninković igor
Đukić Radoš
Mijailović Đorđe
98
99
99
99
98
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
1
2
3
4
5
6
Miladinov Strahinja
Milinkov Petar
Đukić Zaviša
Budinski Dejan
Keleč Nemanja
Radak Igor
97
97
97
97
96
96
PKNJ
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
1
2
Novicki Petar
Pešić Darko
95
92
VNS
VNS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Otlokan Jovana
Savanović Silvija
Grujić Lana
Karajkov Andrea
Žarković Mia
Stanković Nataša
Bosnić Darja
Bašić Nađa
Adamović Mia
Kamasi Lara
Knežević Nina
Novicki Nataša
Mihaljević Ana
01
01
01
01
01
00
00
01
01
00
01
01
01
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
1
2
3
4
5
6
Đuranović Strahinja
Šebez Tadija
Knežević Marko
Ćulum Aleksandar
Balj Mihajlo
Milojević Nikola
00
01
00
01
01
01
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
St.juniori 6kg
Seniori 7,260kg
13,40 Skok udalj Petoboj St.pionirke Ž-13
14,10 B.kugle 4kg Petoboj St.pioniri M-6
14,45 B.kugle 5-boj Sen U20-U18 Ž-10
Ml.juniorke 3kg (13,00-8,50-0,76)
Strana 8.
1
2
3
4
Stanković Ivana
Nikoletić Milica
Cerović Ksenija
Gardašević Milica
99
99
99
98
VNS
VNS
VNS
VNS
1
2
3
4
5
6
Mitov Nađa
Kamasi Atina
Zanze Magdalena
Stanivuković Nikolija
Trajkovič Staša
Kamasi Sofija
97
97
96
97
96
96
VNS
VNS
CRO
BIH
SLO
VNS
1
Pešić Danijela
92
VNS
01
01
01
00
01
00
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
St.juniorke 4kg (13,00-8,50-0,84)
Seniorke 4kg(13,00-8,50-0,84)
15,00 600m Petoboj St.pionirke Ž -13
Startna lista se formira po osnovu redosleda nakon 4.disicpline
I grupa /plasman od 10-13 mesta
1
2
3
4
II grupa / plasman od 6-9 mesta
1
2
3
4
III grupa/plasman od 1-5 mesta
1
2
3
4
5
15,00 Skok uvis Petoboj St.pioniri M-6
1
2
3
4
5
6
Milojević Nikola
Balj Mihajlo
Ćulum Aleksandar
Knežević Marko
Šebez Tadija
Đuranović Strahinja
15,40 Skok udalj 5-boj Sen U20-U18 Ž-10
Ml.juniorke (13,00-8,50-0,76)
Cerović Ksenija
Nikoletić Milica
Stanković Ivana
Gardašević Milica
99
99
99
98
VNS
VNS
VNS
VNS
Kamasi Sofija
Trajkovič Staša
Stanivuković Nikolija
Zanze Magdalena
Kamasi Atina
Mitov Nađa
96
96
97
96
97
97
VNS
SLO
BIH
CRO
VNS
VNS
1
Pešić Danijela
92
VNS
1
2
3
4
5
6
Milojević Nikola
Balj Mihajlo
Ćulum Aleksandar
Knežević Marko
Šebez Tadija
Đuranović Strahinja
01
01
01
00
01
00
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Mijailović Đorđe
Đukić Radoš
Ninković igor
Ijačić Uroš
Keleč Todor
Keleč Nemanja
Budinski Dejan
Đukić Zaviša
Milinkov Petar
Miladinov Strahinja
98
99
99
99
98
96
97
97
97
97
96
92
95
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
PKNJ
VNS
VNS
VNS
St.juniorke
1
2
3
4
Strana 9.
1
2
3
4
5
6
(13,00-8,50-0,84)
Seniorke (13,00-8,50-0,84)
16,45 800 Petoboj St.pioniri M -6
16,45 Skok uvis 7-boj Sen U20-U18 M-10
Radak Igor
Pešić Darko
Novicki Petar
17,00 800m 5-boj Sen U20-U18 Ž-10
I grupa Ml.juniorke (13,00-8,50-0,76)
Strana 10.
1
2
3
4
Stanković Ivana
Nikoletić Milica
Cerović Ksenija
Gardašević Milica
99
99
99
98
VNS
VNS
VNS
VNS
1
2
3
4
5
6
Mitov Nađa
Kamasi Atina
Zanze Magdalena
Stanivuković Nikolija
Trajkovič Staša
Kamasi Sofija
97
97
96
97
96
96
VNS
VNS
CRO
BIH
SLO
VNS
1
Pešić Danijela
92
VNS
II grupa St.juniorke (13,00-8,50-0,84)
II grupa Seniorke (13,00-8,50-0,84)
Download

satnica