Atletski savez Vojvodine,
21000 Novi Sad, Ul.Masarikova 25.
Tel./fax (021) 420-579 www.asv.srb.rs
E-mail:[email protected]
REZULTATI
Novi Sad, 20.jan.2013.
Otvorenog prvenstva Vojvodine u višebojima za Seniore-ke, st.juniore-ke i ml.juniore-ke
Novi Sad, hala 1 novosadskog sajma, Subota/nedelja. 119/20.01.2013.godine u 11,00 časova
Strana 2.
Višeboji:
Atletičari:
Seniori-sedmoboj
(60m-Skok udalj-B.kugle 7,260kg-Skok uvis// 60m pr./1,06-Skok motkom-1000m)
I dan:Subota, 19.januar 2013.godina
11,30 60m 7-boj seniori/8
1.
7,07
2.
7,32
3.
7,41
4.
7,45
5.
7,53
6.
7,79
7.
8,08
-.
DNS
Skok udalj:
1.
7,25
2.
6,84
3.
6,47
4.
5,77
5.
5,67
6.
5,32
7.
5,28
-.
DNS
B.kugle 7,260kg:
1. 14,69
2. 13,80
3. 11,64
4.
8,42
5.
8,39
-.
DNS
-.
DNS
-.
DNS
Skok uvis:
202
199
196
196
163
-.
DNS
-.
DNS
-.
DNS
Dudaš Mihail
Dodig Dino
Pešić Darko
Pravdić Antun
Krtinić Mirko
Marković Božidar
Ilić Nemanja
Bojić Mladen
89
93
92
91
91
93
91
91
VNS
VNS
Lovćen Cetinje
VNS
VNS
ABB
ABB
VNS
Dudaš Mihail
Pešić Darko
Dodig Dino
Pravdić Antun
Ilić Nemanja
Marković Božidar
Krtinić Mirko
Bojić Mladen
89
92
93
91
91
93
91
91
VNS
Lovćen Cetinje
VNS
VNS
ABB
ABB
VNS
VNS
Pešić Darko
Dudaš Mihail
Dodig Dino
Krtinić Mirko
Marković Božidar
Pravdić Antun
Bojić Mladen
Ilić Nemanja
92
89
93
91
93
91
91
91
Lovćen Cetinje
VNS
VNS
VNS
ABB
VNS
VNS
ABB
Dodig Dino
Pešić Darko
Dudaš Mihail
Marković Božidar
Krtinić Mirko
Pravdić Antun
Bojić Mladen
Ilić Nemanja
93
92
89
93
91
91
91
91
VNS
Lovćen Cetinje
VNS
ABB
VNS
VNS
VNS
ABB
MNE
MNE
MNE
MNE
Strana 3.
II dan:Nedelja, 20.januar 2013.godina
60m pr (13,72-9,14-1,06-5pr) :
1.
8,22 Dudaš Mihail
2.
8,44 Pešić Darko
3.
8,67 Dodig Dino
Skok motkom:
1000 metara:
VNS
Lovćen Cetinje
VNS
91
91
91
91
93
VNS
VNS
VNS
ABB
ABB
-.
-.
-.
-.
-.
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
1.
2.
3.
470 Dudaš Mihail
430 Dodig Dino
380 Pešić Darko
89
93
92
VNS
VNS
Lovćen Cetinje
-.
-.
-.
-.
-.
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
91
91
91
91
93
VNS
VNS
VNS
ABB
ABB
89
92
93
VNS
Lovćen Cetinje
VNS
91
91
91
91
93
VNS
VNS
VNS
ABB
ABB
1.
2.
3.
Krtinić Mirko
Pravdić Antun
Bojić Mladen
Ilić Nemanja
Marković Božidar
89
92
93
Krtinić Mirko
Pravdić Antun
Bojić Mladen
Ilić Nemanja
Marković Božidar
2:46,78 Dudaš Mihail
2:47,54 Pešić Darko
2:48,42 Dodig Dino
-.
-.
-.
-.
-.
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
Krtinić Mirko
Pravdić Antun
Bojić Mladen
Ilić Nemanja
Marković Božidar
MNE
MNE
MNE
UKUPNO sedmoboj: Rekord Srbije: Dudaš Mihail, VNS 5.873 b 18.19/02.2012.. St.Galen (SUI)
Rang
Rezultat
Prezime I ime
Godina rođenja
1.
5761
Dudaš Mihail
89
(7,07-7,25-13,80-196//8,22-470-2:46,78)
2.
5310
Pešić Darko
92
(7,41-6,84-14,69-199//8,44-380-2:47,54)
3.
5174
Dodig Dino
93
(7,32-6,47-11,64-202//8,67-430-2:48.42)
-.
bezrez
-.
bezrez
-.
bezrez
-.
bezrez
-.
bezrez
Marković Božidar
(7,79 -5,32-8,39-196// DNS)
Krtinić Mirko
( 7,53-5,28-8,42-163// DNS)
Pravdić Antun
(7,45-5,77- DNS)
Ilić Nemanja
(8,08-5,67-DNS)
Bojić Mladen
(DNS)
Klub
VNS
MNE
VNS
93
ABB
91
VNS
91
VNS
91
ABB
91
VNS
Stariji juniori-sedmoboj
(60m-Skok udalj-B.kugle 6kg-Skok uvis// 60m pr./0,99-Skok motkom-1000m)
Strana 4.
I dan:Subota, 19.januar 2013.godina
11,35 60m 7-boj st.juniori/3 sa ml.juniorima
1.
7,54 Milovanović Marko
2.
7,55 Novicki Petar
3.
7,63 Krunić Vuk
Skok udalj:
1.
6,75 Milovanović Marko
2.
6,12 Novicki Petar
-.
DNS Krunić Vuk
B.kugle 6kg:
1. 12,28 Novicki Petar
2. 11,48 Milovanović Marko
-.
DNS Krunić Vuk
Skok uvis:
1.
187 Milovanović Marko
2.
172 Novicki Petar
-.
DNS Krunić Vuk
II dan:Nedelja, 20.januar 2013.godina
94
95
95
NBG
VNS
VNS
94
95
95
NBG
VNS
VNS
95
94
95
VNS
NBG
VNS
94
95
95
NBG
VNS
VNS
60m pr (13,72-9,14-0,99-5pr) :
1.
9,41 Novicki Petar
95
VNS
-.
DNS Milovanović Marko
94
NBG
-.
DNS Krunić Vuk
95
VNS
Skok motkom:
-.
DNS Milovanović Marko
94
NBG
-.
DNS Novicki Petar
95
VNS
-.
DNS Krunić Vuk
95
VNS
1000m:
-.
DNS Milovanović Marko
94
NBG
-.
DNS Novicki Petar
95
VNS
-.
DNS Krunić Vuk
95
VNS
UKUPNO Sedmoboj : Rekord Srbije: Dudaš Mihail, VNS 5.555 b 16.17/02.2008. Budapest (HUN)
Rang
Rezultat
Prezime I ime
Godina rođenja
-.
bezrez
Novicki Petar
95
(7,55-6,12-12,28-172//9,41- DNS)
-.
bezrez
Milovanović Marko
94
(7,54-6,75-11,48-187//DNS)
-.
bezrez
Krunić Vuk
95
(7,63 –DNS)
Klub
VNS
NBG
VNS
Ml. juniori-šestoboj
(60m-Skok udalj-B.kugle 5kg // 60m pr./0,99- Skok uvis-1000m)
I dan:Subota, 19.januar 2013.godina
60 metara:
I grupa:
1.
7,27 Grnović Aleksandar
96
2.
7,41 Miladinov Strahinja
97
3.
7,47 Sabo Stefan
98
4.
7,55 Poletanović Miloš
97
5.
7,58 Đukić Zaviša
97
6.
7,64 Crnobrnja Lazar
96
7.
7,67 Kajfeš Sandro
98
8.
7,79 Krasić Dušan
97
II grupa:
1.
7,80 Mijailović Đorđe
98
2.
7,81 Budinski Dejan
97
3.
7,82 Starčević Aćim
96
UKUPNO 60 metara:
Skok udalj:
1.
6,52 Grnović Aleksandar
96
2.
6,16 Miladinov Strahinja
97
3.
6,15 Budinski Dejan
97
4.
6,11 Krasić Dušan
97
5.
6,05 Sabo Stefan
98
6.
5,89 Starčević Aćim
96
7.
5,65 Kajfeš Sandro
98
8.
5,28 Mijailović Đorđe
98
-. bezrez Đukić Zaviša
97
-. bezrez Crnobrnja Lazar
96
-.
DNS Poletanović Miloš
97
B.kugle 5kg :
1. 13,49 Grnović Aleksandar
96
2. 12,27 Budinski Dejan
97
3. 11,35 Miladinov Strahinja
97
4. 11,14 Crnobrnja Lazar
96
5. 11,10 Kajfeš Sandro
98
6. 11,08 Mijailović Đorđe
98
7. 11,05 Đukić Zaviša
97
8.
9,71 Sabo Stefan
98
9.
8,63 Starčević Aćim
96
10. 8,65 Krasić Dušan
97
-.
DNS Poletanović Miloš
97
Strana 5.
NBG
PKNJ
VNS
VNS
VNS
NBG
VNS
NBG
VNS
VNS
NBG
NBG
PKNJ
VNS
NBG
VNS
NBG
VNS
VNS
VNS
NBG
VNS
NBG
VNS
PKNJ
NBG
VNS
VNS
VNS
VNS
NBG
NBG
VNS
II dan:Nedelja, 20.januar 2013.godina
60m prepone (13,72-9,14-0,91-5pr) / 6-boj ml.juniori/11 2.grupe
1.
8,33 Grnović Aleksandar
96
NBG
2.
8,55 Đukić Zaviša
97
VNS
3.
9,01 Miladinov Strahinja
97
PKNJ
4.
9,20 Kajfeš Sandro
98
VNS
5.
9,22 Budinski Dejan
97
VNS
6.
9,27 Sabo Stefan
98
VNS
7. 10,22 Mijailović Đorđe
98
VNS
DNS (nisu startovali)
-.
DNS Crnobrnja Lazar
96
NBG
-.
DNS Starčević Aćim
96
NBG
-.
DNS Krasić Dušan
97
NBG
-.
DNS Poletanović Miloš
97
VNS
Skok uvis:
1.
184 Budinski Dejan
97
VNS
2.
181 Mijailović Đorđe
98
VNS
3.
169 Miladinov Strahinja
97
PKNJ
4.
166 Đukić Zaviša
97
VNS
5.
166 Sabo Stefan
98
VNS
6.
157 Grnović Aleksandar
96
NBG
7.
154 Kajfeš Sandro
98
VNS
-.
DNS Starčević Aćim
96
NBG
-.
DNS Krasić Dušan
97
NBG
-.
DNS Crnobrnja Lazar
96
NBG
-.
DNS Poletanović Miloš
97
VNS
Šestoboj – Ml.Juniori
Rang
Rezultat
Prezime I ime
Godina rođenja
1.
4168
Grnović Aleksandar
96
(7,27-6,52-13,49//8,33-157-3:02,57)
2.
3846
Miladinov Strahinja
97
(7,41-6,16-11,36//9,01-169-3:03,02)
3.
3764
Budinski Dejan
97
( 7,81-6,15-12,27//9,22-184-3:12,50)
4.
3594
Sabo Stefan
98
(7,47-6,05-9,71//9,27-166-3:05,95)
5.
3409
Kajfeš Sandro
98
(7,67-5,65-11,10//9,20-154-3:10,45)
6.
3346
Mijailović Đorđe
98
(7,80-5,28-11,08//10,22-181-3:06,37)
Strana 6.
Klub
NBG
PKNJ
VNS
VNS
VNS
VNS
Nastavak UKUPNO šestoboj
-.
bezrez
-.
bezrez
-.
bezrez
-.
bezrez
-.
bezrez
Strana 7.
Đukić Zaviša
(7,58- Bezrez-11,05//8,55-166- DNS)
Krasić Dušan
( 7,78-6,11-8,65// DNS)
Starčević Aćim
(7,82-5,89-8,63// DNS)
Crnobrnja Lazar
(7,64-Bezrez-11,14//DNS)
Poletanović Miloš
(7,55-DNS)
Van konkurencije-pojedinačne discipline:
I dan:Subota, 19.januar 2013.godina
60m pr. (13,72-9,14-0,99-5pr)
1.
8,62 Latković Milivoje
2.
9,05 Đukić Srđan
60 metara kvalifikacije:
I grupa:
1.
7,21 Vujanić Stefan
2.
7,28 Podunavac Goran
3.
7,31 Marković Ivan
4.
7,46 Nojević Saša
5.
7,51 Trifunović Petar
6.
7,69 Bubanja Boško
7.
7,79 Valentić Strahinja
-.
DNS Stepanović Marko
-.
DNS Bulajić Nemanja
II grupa:
1.
7,38 Dimitrijević Dragoslav
2.
7,69 Milovac Boris
3.
7,74 Latković Milivoje
4.
7,88 Bajić Miloš
5.
8,83 Bjelić Bojan
6.
9,24 Đordan Nikola
-.
DNS Popov Živan
-.
DQ Božić Nemanja
94
95
VNS
VNS
94
91
95
87
96
84
95
95
96
NBG
PRZ
NBG
PBG
NBG
PBG
PKI
NBG
NBG
92
90
94
94
98
00
97
92
SIR
SIR
VNS
VNS
PRZ
PRZ
VNS
NBG
97
VNS
97
NBG
96
NBG
96
NBG
97
VNS
60 metara- FINALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ukupno 60 metara:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1000 metara:
Skok uvis:
Skok Dalj:
Strana 8.
7,21
7,27
7,28
7,34
7,40
7,51
7,63
7,69
Vujanić Stefan
Marković Ivan
Podunavac Goran
Dimitrijević Dragoslav
Trifunović Petar
Nojević Saša
Bubanja Boško
Milovac Boris
finale
7,21
7,27
7,28
7,34
7,40
7,51
7,63
7,69
1.
2.
3.
4.
-.
3:00,11
3:00,65
3:06,70
3:40,27
DNS
1.
190
Kvalif.
7,21
7,31
7,28
7,38
7,51
7,46
7,69
7,69
7,74
7,79
7,88
8,83
9,24
94
95
91
92
96
87
84
90
NBG
NBG
PRZ
SIR
NBG
PBG
PBG
SIR
Vujanić Stefan
Marković Ivan
Podunavac Goran
Dimitrijević Dragoslav
Trifunović Petar
Nojević Saša
Bubanja Boško
Milovac Boris
Latković Milivoje
Valentić Strahinja
Bajić Miloš
Bjelić Bojan
Đordan Nikola
Vujić Blagoje
Nikolić Nenad
Ostojić Aleksandar
Petković Dimitrije
Lazarević Zoran
94
91
98
98
91
Jevtić Dušan
1.
6,08 Valentić Strahinja
2.
5,88 Savić Arsenije
-.
DNS Vujanić Stefan
-.
DNS Stepanović Marko
Skok Dalj iz zone odskoka-lica sa slabovidošću:
1.
5,82 Ranitović Miloš
Skok udalj-iz zone Ml.pioniri:
1.
4,50 Đordan Nikola
93
94
95
91
92
96
87
84
90
94
95
94
98
00
BBL
VNS
VNS
VNS
VNS
NBG
NBG
PRZ
SIR
NBG
PBG
PBG
SIR
VNS
PKI
VNS
PRZ
PRZ
BIH
MSO
95
93
94
95
PKI
NBG
NBG
NBG
91
MNE
00
PRZ
Iz zone
B.kugle 7,260kg-seniori
1. 11,71 Ris Borislav
-.
DNS Đurović Tomaš
Bacanje kugle 6kg-stariji juniori:
-. DNS
Mrđenović Aleksandar
Bacanje kugle 5kg- ml.juniori :
1. 11,71 Erić Neven
2.
8,50 Popov Živan
-.
DNS Perić Marko
Bacanje kugle 3kg -ml.pioniri
1.
8,00 Gagić Živko
Strana 9.
92
93
VNS
MNE
94
CZ
97
97
96
PRZ
VNS
CZ
00
PRZ
Atletičarke:
Seniorke-petoboj
(60m pr-Skok udalj-B.kugle 4kg-Skok uvis-800m)
I dan:Subota, 19.januar 2013.godina
60m pr (13,00-8,50-0,84-5pr):
1.
8,49 Španović Ivana
90
2.
8,89 Petković Ivana
92
3.
10,12 Milojević Gordana
93
4.
11,18 Živković Tijana
89
Skok uvis
1.
178 Španović Ivana
90
3.
136 Milojević Gordana
93
3.
145 Živković Tijana
89
-.
DNS Petković Ivana
92
B.kugle 4kg:
1. 12,40 Španović Ivana
90
2.
7,77 Živković Tijana
89
3.
5,72 Milojević Gordana
93
-.
DNS Petković Ivana
92
Skok udalj:
1.
6,63 Španović Ivana
90
2
4,32 Milojević Gordana
93
3.
4,26 Živković Tijana
89
-.
DNS Petković Ivana
92
Napomena: Rezultat ivane Španović od 6,63 je bolji od rekorda Srbije
800 metara:
1.
2:43,68 Španović Ivana
90
2.
2:43,98 Milojević Gordana
93
3.
2;57,87 Živković Tijana
89
-.
DNS Petković Ivana
92
VNS
CZ
PRZ
VNS
VNS
PRZ
VNS
CZ
VNS
VNS
PRZ
CZ
VNS
PRZ
VNS
CZ
VNS
PRZ
VNS
CZ
Strana 10.
Rekord Srbije: 3597 Savić Mila Milcionar BG 21.01.2000. Budapest (HUN)
Prezime I ime
Godina rođenja
Klub
Španović Ivana
90
VNS
(8,49-178-12,40-6,63-2:43,68)
2.
2326
Milojević Gordana
93
PRZ
( 10,12-136-5,72-4,32-2:43,98)
3.
2212
Živković Tijana
89
VNS
(11,18-145-7,77-4,26-2:57,87)
Bezrez
-.
Petković Ivana
92
CZ
(8,89- DNS)
Napomena: Rezultati Ivane Španović u petoboju (4240 bod) su bolji od rekorda Srbije
UKUPNO Petoboj
Rang
Rezultat
1.
4240
Starije juniorke-petoboj
(60m pr-Skok udalj-B.kugle 4kg-Skok uvis-800m)
I dan:Subota, 19.januar 2013.godina
60m pr (13,00-8,50-0,84-5pr):
1.
9,73 Mitov Nađa
97
VNS
2. 10,70 Ćirović Mirjana
94
VNS
-.
DNF Radisavljević Nina
95
NBG
Skok uvis:
1.
154 Ćirović Mirjana
94
VNS
2.
45 Mitov Nađa
97
VNS
3.
136 Radisavljević Nina
95
NBG
B.kugle 4kg:
1.
7,77 Mitov Nađa
97
VNS
2.
7,55 Radisavljević Nina
95
NBG
-.
bezrez Ćirović Mirjana
94
VNS
Skok udalj:
1.
4,95 Radisavljević Nina
95
NBG
2.
4,77 Ćirović Mirjana
94
VNS
3.
4,56 Mitov Nađa
97
VNS
800 metara:
1.
2:39,15 Radisavljević Nina
95
NBG
2.
2:48,51 Ćirović Mirjana
94
VNS
-.
DNS Mitov Nađa
97
VNS
Petoboj – St.juniorke
Rekord Srbije: 3541 Meši Nataša SSM 02.02.1996. Budapest (HUN)
Rang
Rezultat
Prezime I ime
Godina rođenja
Klub
1.
2636
Mitov Nađa
97
VNS
(9,73-145-7,77-4,56-2:48,51)
2.
1969
Radisavljević Nina
95
NBG
(DNF-136-7,55-4,95-2:39,15)
94
Bezrez
-.
Ćirović Mirjana
VNS
(10,70-154- Bezrez-4,77-DNS)
Strana 11.
Mlađe juniorke-petoboj
(60m pr/0,76-Skok udalj-B.kugle 3kg-Skok uvis-800m)
I dan:Subota, 19.januar 2013.godina
60m pr (13,00-8,50-0,76-5pr):
1.
9,41 Ristović Sanja
2.
9,94 Drobac Dunja
3. 10,06 Kamasi Atina
4. 10,13 Praštalo Sonja
5. 10,58 Kamasi Sofija
6. 10,84 Ćosić Dina
7. 10,95 Banjac Ivana
8. 11,19 Savanović Aleksandra
Skok uvis:
1.
157 Ristović Sanja
2.
151 Praštalo Sonja
3.
148 Ćosić Dina
4.
142 Kamasi Atina
5.
142 Kamasi Sofija
6.
139 Drobac Dunja
7.
139 Savanović Aleksandra
8.
130 Banjac Ivana
B.kugle 3kg:
1. 10,35 Ćosić Dina
2. 10,17 Kamasi Atina
3. 10,13 Ristović Sanja
4.
8,95 Banjac Ivana
5.
8,64 Drobac Dunja
6.
7,84 Praštalo Sonja
7.
7,39 Savanović Aleksandra
8.
7,15 Kamasi Sofija
Skok udalj:
1.
5,29 Ristović Sanja
2.
4,97 Ćosić Dina
3.
4,68 Kamasi Atina
4.
4,45 Kamasi Sofija
5.
4,40 Drobac Dunja
6.
4,25 Savanović Aleksandra
7.
4,23 Banjac Ivana
8.
4,17 Praštalo Sonja
97
98
97
96
96
98
98
98
CZ
VNS
VNS
VNS
VNS
CZ
VNS
VNS
97
96
98
97
96
98
98
98
CZ
VNS
CZ
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
98
97
97
98
98
96
98
96
CZ
VNS
CZ
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
97
98
97
96
98
98
98
96
CZ
CZ
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
800 metara:
I grupa:
II grupa:
Strana 12.
1.
2.
3.
2:50,17 Savanović Aleksandra
2:59,22 Kamasi Sofija
3:12,32 Praštalo Sonja
98
96
96
1.
3:04,51 Kamasi Atina
97
2.
3:09,75 Ristović Sanja
97
3.
3:12,23 Ćosić Dina
98
DNS (nisu stratovale)
-.
DNS Banjac Ivana
98
-.
DNS Drobac Dunja
98
Ukupno 800 metara:
1.
2:50,17 Savanović Aleksandra
98
2.
2:59,22 Kamasi Sofija
96
3.
3:04,51 Kamasi Atina
97
4.
3:09,75 Ristović Sanja
97
5.
3:12,23 Ćosić Dina
98
6.
3:12,32 Praštalo Sonja
96
Petoboj – Ml.juniorke
Rang
Rezultat
Prezime I ime
1.
2985
Ristović Sanja
(9,41-157-10,13-5,29-3:09,75)
2.
2574
Kamasi Atina
(10,06-142-10,17-4,68-3:04,51)
3.
2525
Ćosić Dina
(10,84-148-10,35-4,97-3:12,23)
4.
2314
Praštalo Sonja
(10,13-151-7,84-4,17-3:12,32)
5.
2274
Kamasi Sofija
(10,58-142-7,15-4,45-2:59,22)
6.
2197
Savanović Aleksandra
(11,19-139-7,39-4,25-2:50,17)
Bezrez
-.
Drobac Dunja
(9,94-139-8,64-4,40-DNS)
Bezrez
-.
Banjac Ivana
(10,95-130-8,95-4,23-DNS)
VNS
VNS
VNS
VNS
CZ
CZ
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
CZ
CZ
VNS
Godina rođenja
97
Klub
CZ
97
VNS
98
CZ
96
VNS
96
VNS
98
VNS
98
VNS
98
VNS
Strana 13.
Van konkurencije-pojedinačne discipline:
I dan:Subota, 19.januar 2013.godina
60m pr (13,00-8,50-0,76-5pr):
1.
9,10 Grujić Zorana
2.
9,21 Grujić Jelena
3.
11,51 Cekić Dijana
60 metara kvalifikacije:
I grupa:
1.
7,99 Marković Marijela
2.
8,02 Sirmić Katarina
3.
8,22 Dončevski Tamara
4.
8,32 Antić Tijana
5.
8,47 Podunavac Ivana
-.
DNS Vukosavljević Milica
II grupa:
1.
8,79 Đaković Jelena
2.
8,96 Sovilj Ivana
3.
9,15 Milenković Mirjana
4.
9,27 Pavlov Zorana
5.
9,73 Ludoški Snežana
6. 10,12 Tatar Marija
-.
DNS Grujić Zorana
III grupa:
1.
8,37 Rajda Paula
2.
8,42 Eraković Tamara
3.
8,89 Vranješ Dejana
4.
8,92 Šuša Tamara
5.
9,50 Kutlešić Ana
6.
9,87 Trninić Anja
-.
DNS Grujić Jelena
60m-Seniorke/8 FINALE
1.
7,95 Marković Marijela
2.
8,17 Dončevski Tamara
3.
8,24 Antić Tijana
4.
8,37 Podunavac Ivana
5.
8,38 Rajda Paula
6.
8,43 Eraković Tamara
7.
8,92 Đaković Jelena
-.
DQ Sirmić Katarina
97
97
99
VNS
VNS
PRZ
92
91
94
95
95
92
RUM
NBG
NBG
NBG
PRZ
ČAČ
98
97
00
98
99
00
97
PRZ
PRZ
PRZ
PRZ
PRZ
VNS
VNS
97
99
90
99
99
01
97
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
92
94
95
95
97
99
98
91
RUM
NBG
NBG
PRZ
VNS
VNS
PRZ
NBG
Ml.juniorke
Ml.juniorke
Pionirka
Ukupno 60 metara:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
800 metara:
Skok uvis
Skok udalj:
1.
2.
1.
Strana 14.
Finale
7,95
8,17
8,24
8,37
8,38
8,43
8,92
DQ
Kvalif.
7,99
8,22
8,32
8,47
8,37
8,42
8,79
8,02
8,89
8,92
8,96
9,15
9,27
9,50
9,73
9,87
10,12
Marković Marijela
Dončevski Tamara
Antić Tijana
Podunavac Ivana
Rajda Paula
Eraković Tamara
Đaković Jelena
Sirmić Katarina
Vranješ Dejana
Šuša Tamara
Sovilj Ivana
Milenković Mirjana
Pavlov Zorana
Kutlešić Ana
Ludoški Snežana
Trninić Anja
Tatar Marija
2:34,22 Vranješ Dejana
3:08,61 Knežević Nina
140 Gajinović Branislava
1.
4,70 Rajda Paula
2.
4,46 Sovilj Ivana
3.
3,65 Belić Duška
4.
4,02 Ludoški Snežana
5.
3,45 Kutlešić Ana
-.
DNS Marković Tanja
DNS Pajtić Alisa
Skok udalj iz zone-Ml.pionirke (00 i mladje):
1.
4,23 Milenković Mirjana
2.
4,07 Tatar Marija
3.
3,95 Trninić Anja
Bacanje kugle St.pionirke 3kg
1.
10,76 Šuša Tamara
2.
7,15 Pišćević Tamara
90
01
92
94
95
95
97
99
98
91
90
99
97
00
98
99
99
01
00
RUM
NBG
NBG
PRZ
VNS
VNS
PRZ
NBG
VNS
VNS
PRZ
PRZ
PRZ
VNS
PRZ
VNS
VNS
VNS
VNS
95
VNS
97
97
99
99
99
91
98
VNS
PRZ
VNS
PRZ
VNS
Rogatica
VNS
00
00
01
PRZ
VNS
VNS
99
98
VNS
PRZ
BIH
Download

Atletski savez Vojvodine