AK „Vojvodina“
21000 Novi Sad, Ul.
D.Tucocića br.3
www.akvojvodina.rs
E-mail:
[email protected]
Rezultati otvorenog prvenstva Novog SadaKIDS ATHLETICS-Dečija Atletika I/II razredi
(2006/2007)
Novi Sad, hala 1 Novosadskog sajma, nedelja,
15.februar 2015.god u 11,00 časova
Novi Sad 15.febr. 2015.
Pripremio:
Kamasi Ferenc
1921-2015
Plasman EKIPA
Narandžasti
AK “Vojvodina 1“ NS
Crveni
AK „Srem“-SM
Žuti
AK „Spartak“ Opovo
Zeleni
AAK „Novi Sad“ NS
Plavi
AK “Vojvodina 2“ NS
Rose
AK “S-Atletik“ Sr.Karlovci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Narandžasti
AK“Vojvodina 1“ NS
1.-Miljković Milica
2.-Ivančević Nataša
3.-Veselinović Tanja
4.-Đorđević Zoja
5.-Vučković Anđelija
6.-Ilić Nebojša
7.-Stopar David
8.-Jovanović igor
9.-Vučković Bogdan
Brzina-poligon
2:09,4
4
2:06,9
6
2:07,1
5
2:13,3
3
2:24,8
2
2:40,1
1
Crveni
AK „Srem“ Sr.Mitrovica
1.-Balanac Nikolina
2.-Gatalica Anastasija
3.-Komlenić Nađa
4.-Komadinović Jovana
5.-Jovanović Elena
6.-Mitrović Filip
7.-Canjar Borjan
8.-Komlenić Mihajlo Vuk
9.-Maksić Živan
10.-Blagojević Ognjen
Vortex 140gr
113,80
4
125,80
6
117,50
5
84,50
3
78,40
2
48,40
1
Žuti
AK „Spartak“ Opovo
1.-Popov Jovana
2.-Veljanovski
Tatjana
3.-Vasić Teodora
4.-Vaić Mihajlo
5.-Stojanović Luka
6.-Plazinić Marko
7.-Ivanovski Dimitrije
8.-Stankov Vukašin
Sk- udalj Iz mesta
12,70
6
11,70
5
11,30
3
11,60
4
11,00
2
9,10
1
Zeleni
AAK „N.Sad“ N.Sad
1.-Vesić Nataša
2.-Jakovljević Jana
3.-Bošković Elena
4.-Šahurić Helena
5.-Pavlov Miloš
6.-Stanković Filip
7.-Marić Sergej
8.-Brojčin Aleksa
Medicinka 1kg
29,80
6
24,40
4
29,00
5
21,60
2
22,00
3
19,00
1
Plavi
AK“Vojvodina 2“ N.Sad
1.-Krunić Teodora
2.-Stopar Helena
3.-Kalanj Lara
4.-Kalanj Nina
5.-Dušanić Milica
6.-Milović Marko
7.-Matarić Adam
8.-Hloponjin Roman
Formula
1:34,3
6
1:45,8
4
1:55,8
2
1:44,5
5
1:48,8
3
2:03,3
1
UKUPNO
26
25
20
17
12
5
Rose
AK “S-Atletik“ Sr.Karlovci
1.-Bošković Milica
2.-Bauer Maša
3.-Maličević Lena
4.-Kukić Maja
5.-Kaćanski Katarina
6.-Anabusi Petra
7.-Đorđević Nikolina
8.-Ćulum Andrej
9.-Ljubojević Dušan
10.-Vujičić Todor
AK „Vojvodina“
21000 Novi Sad, Ul.
D.Tucocića br.3
www.akvojvodina.rs
E-mail:
[email protected]
Rezultati otvorenog prvenstva Novog SadaKIDS ATHLETICS-Dečija Atletika III/IV
razredi(2004/2005)
Novi Sad, hala 1 Novosadskog sajma, nedelja,
15.februar 2015.god u 12,30 časova
Novi Sad 15.febr. 2015.
Pripremio:
Kamasi Ferenc
1921-2015
Plasman EKIPA
Narandžasti
AK “Vojvodina 1“ N.Sad
Crveni
AK „Srem“-Sr.Mitrovica
Žuti-2
AK „Maraton“ Sombor
Plavi
AK “Vojvodina 2“ N. Sad
Žuti-1
AK „Spartak“ Opovo
Zeleni
AAK „Novi Sad“ Novi Sad
Rose
AK “S-Atletik“ Sr.Karlovci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Narandžasti
AK “Vojvodina 1“
Novi Sad
1.-Jevtić Jana
2.-Stankov Kristina
3.-Rusov Nađa
4.-Gavrilović Dunja
5.-Krstonošić Emilija
6.-Beljanski Marko
7.-Vještica Mihajlo
8.-Đuričković Mihajlo
9.-Maleš Marko
10.-Kugli Relja
Crveni
AK „Srem“Sr.Mitrovica
1.-Miljković Mila
2.-Hodak Emili
3.-Krnjević Lana
4.-Simić Milana
5.-Popović Vanja
6.-Šuman Vuk
7.-Blagojević Uroš
8.-Begović Dražen
9.-Drljača Siniša
10.-Maksimović M.
Brzina-poligon
1:54,9
7
1:57,5
6
2:02,7
5
2:04,5
3
2:04,4
4
2:11,4
1
2:05,8
2
Vortex 140gr
213,10
6
236,60
7
167,40
4
161,50
2
174,60
5
166,50
3
154,30
1
Žuti-2
AK „Maraton“
Sombor
Plavi
AK “Vojvodina 2“
N. Sad
1.-Todorović Dejana
2.-Plavšić Milana
3.-Buišić Maša
4.-Milović Tamara
5.-Kanjo Aleksa
6.-Stanković Nikola
7.-Negovanović Aca
8.-Vezmar Sergej
1.-Kljaić Nadežda
2.-Vučković Lenka
3.-Grahovac Jovana
4.-Bezkorvajnij
Teodora
5.-Uglješin Uroš
6.-Herman Uroš
7.-Novaković Mihajlo
8.-Melentijević Lazar
9.-Jakimovski Jovan
Sk- udalj Iz mesta
15,60
7
13,60
4
14,30
6
13,70
5
12,30
2
13,00
3
12,00
1
Žuti-1
AK „Spartak“
Opovo
1.-Vaić Marina
2.-Bratić Marina
3.-Popović Valentina
4.-Hajduk Marko
5.-Pantović Nikola
6.-Popov Ivan
7.-Milić Dejan
8.-Budimirov Đorđe
Medicinka 1kg
51,80
7
45,00
6
40,40
5
35,90
3
39,10
4
30,70
1
32,70
2
Formula
1:30,9
7
1:36,1
4
1:34,7
5
1:32,3
6
1:39,0
3
2:05,7
1
1:44,4
2
Zeleni
AAK „Novi Sad“
Novi Sad
1.-Blagojević Kalina
2.-Hodak Mina
3.-Arnautović Darija
4.-Graovac Ljubica
5.-Mirosavlljev Vanja
6.-Mirđenović Lara
7.-Mladenović Mila
8.-Šosberger A.
9.-Rodić Milan
10.-Brojčin Andrej
UKUPNO
34
27
25
19
18
9
8
Rose
AK “S-Atletik“
Sr.Karlovci
1.-Kukić Anja
2.-Tarlać Nikola
3.-Vujnović Branko
4.-Božanovski Stefan
Download

Rezultati