OMEKŠIVAČI VODE - SIMPLEX
SA AUTOMATSKIM UPRAVLJANJEM
Opis i primena proizvoda:
Filter kolona uređaja izrađena je od
dvoslojnih kompozitnih materijala, gde je
spoljni sloj na bazi epoksidnih smola sa
staklenim vlaknima, a unutrašnji od
polietilena i otporni su na koroziju,
atestirani na pritisak od 10 bara. Koriste se
tamo gde potreba za omekšanom vodom
nije kontinualna.
Za regeneraciju se koristi tabletirana so.
Najveća prednost u odnosu na klasične
pripreme vode za omekšavanje je
potpuno automatski proces regeneracije.
Uređaj može da poseduje upravljačku
glavu vremenski kontrolisanu, zapreminski
kontrolisanu, vremenski kontrolisanu sa
odloženom regeneracijom, zapreminski
kontrolisano sa odloženom regeneracijom, kao i digitalne upravljačke
glave tip OVS-RX.
Omekšivači vode SIMPLEX sa automatskim upravljanje
Tip uređaja
Protok (m3/h)
Količina jonske
mase (lit)
nazivni
maximalni
OVS-60
15
0.6
0.8
OVS-100
25
1
1.3
OVS-180
45
1.7
2.3
OVS-240
70
2.9
3.7
OVS-350
100
3.6
4.6
OVS-420
120
4.7
6
OVS-560
160
6
7.7
OVS-700
200
7
9
OVS-770
220
8.1
10.4
OVS-1050
300
10.1
13
OVS-1750
500
15.8
20.3
OVS-2730
780
23
29.4
OVS-3150
900
31
40
OVS-4200
1200
40.4
52
Kapacitet
(m3/jst.N)
60
100
180
240
350
420
560
700
770
1050
1750
2730
3150
4200
Količina soli
za regener. (kg)
2.6
5
9
14
20
24
32
40
44
60
100
156
180
240
Ugradne dimenzije (mm)
A
B
C
700
550
1085
750
550
1315
950
750
1570
1000
750
1570
1150
750
1925
1200
750
1940
1450
900
1940
1500
900
1940
1700
1000
1950
2000
1250
2320
2200
1400
2350
2700
1800
2350
2900
1800
2650
3100
1800
2800
Napomena: Radni pritisak: 2.5 - 8 bara; radna temperatura: 4 - 35 ºC
TRETMAN VODA / HEMIJSKA PRIPREMA VODE - HPV
11070 Novi Beograd, Surčinska 9N
www.tehnikakb.com
tel/fax: +381(0)11 215 90 81
tel/fax: +381(0)11 318 77 80
Download

Omeksivaci vode SIMPLEX m