UGUŠĆIVAČI MULJA
Opis i primena proizvoda:
Ugušćivači mulja nakon taloženja
u
taložniku imaju zadatak da uguste masu
pre filter presa ili vakumskih odvajač
mulja. Ugušćivač mulja ima jako male
brzine kretanja tečnosti koja omogućava
taloženje, tj. sedimentaciju mulja. Veći
ugušćivači imaju sporo okretnu mešalicu
koja pokreće mulj prema centru blagog
konusa na kome se nalazi otvor za prihvat
mulja. Manji ugušćivači nemaju mešalicu
TRETMAN VODA / OTPADNE VODE
ali imaju značajno veći ugao koji takodje
usmerava mulj u otvor za odvodjenje
mulja koji se vodi na dalju obradu. Bistra
voda se preko ruba vraća nazad na proces
prečišćavanja. U normalnim okolnostima
zgušnjivanjem se sadržaj suve materije
povećava sa ca. 0,8% do 5-7%. Manji
učušćivači mulja se kompletno izradjuju
od termoplastičnih materiajala dok su veći
obično gradjevinski objekti koji su
obloženi termoplastičnim materijalima.
11070 Novi Beograd, Surčinska 9N
www.tehnikakb.com
tel/fax: +381(0)11 215 90 81
tel/fax: +381(0)11 318 77 80
Download

Uguscivaci mulja M