BRIO TOP-KONTROLER MONOFAZNIH PUMPI
Brio Top je elektronski konroler za monofazne pumpe snaga do 2.2Kw.Automatski
pokreće i zaustavlja pumpe,reagujući na unapred podešeni minimalni ili maximalni pritisak
uključenja/isključenja(funkcija P/P).Postoji i opcija kontrole min pritiska uključenja i
isključenja kod prestanka protoka (funkcija P/F).Digitalno prikazuje parametre kao što su
zadati pritisak i potrošnja struje.LED indikator prikazuje status rada:napajanje,grešku i rad
pumpe.Poseduje priključke za plovak prekidač ili daljinsku kontrolu.U log fajlu vodi
evidenciju o alarmima a poseduje i brojač časova rada.Štiti pumpe od nestanka vode na usisu
( rad na suvo) . Opcijom maximalni pritisak ,sprečava prekoračenje maximalnog zadatog
pritiska.Poseduje opciju kratkotrajnih startova pri temperaturi vode nižoj od +4 C i na taj
način štiti od smrzavanja. Opcija 24h režima štiti pumpe od korozije jer ukoliko se ne koristi
duže od 24h, kratkotrajno pokreće pumpu i na taj način sprečava da dodje do korodiranja ili
blokiranja pumpe usled dugotrajnog stajanja.Može se podesiti maximalna struja pumpe te
ukoliko dodje do prekoračenja zadate vrednosti blokira rad pumpe prikazujući grešku strujnog
preopterećenja.Postoji mogućnost regulacije naizmeničnog rada dve ili više pumpi.Može se
montirati u vertikalnom ili horizontalnom položaju u pravcu protoka vode.
Tehnički podaci:
Napajanje…………………………….......monofazno 220 +/- 10%
Maximalna izlazna struja………………..16A
Podešavanje izlaznog pritiska ………......0,5- 8 bara
Maximalni pritisak ……………………...10 bara
Klasa zaštite ……………………….……IP65
Tempreatura tečnosti ……………………max 55 C
Temperatura ambijenta ………………... max 55 C
Hidraulički priključak……………...…...1” muški
Download

BRIO TOP-KONTROLER MONOFAZNIH PUMPI