VAŽNA INFORMACIJA KUPCIMA
PAZITE SE KOPIJA NA TRŽIŠTU!
Vulkan 3F – Prvi trofazni jonizujući kotao na svetu nastao je u komapaniji “Ekoterm
2001“ na bazi praćenja rada monofaznih kotlova sa ruskih podmornica i
brodova.Napominjemo da rusi nikada nisu imali trofazni kotao ove vrste.
Tržište je stavljeno u zabludu da su prvi trofazni kotlovi nastali u Rusiji.
Proizvode ih pojedine kompanije kao kopiju trofaznog kotla “Ekoterm 2001“ i
reklamiraju ga kao ruski proizvod, što niukom slučaju nije tačno, same performanse tih
kotlova su daleko slabije od izvornih kotlova kompanije “Ekoterm 2001“.
Uz ovaj text prilažemo i dokument koji pokazuje godinu u kojoj je priznat i pušten u
prodaju na srpskom tržištu:
1. Datum sa stručnog nalaza (strana 2)
2. Dobijanje prve medjunarodne nagrade od strane BID-a (strana 3)
Posle početka prodaje revolucionarnog kotla Vulkan 3F pojavile su se mnoge kompanije
posle 2-3 godine sa lažnim kotlovima, reklamirajući ih kao originalne ruske kotlove i kao
svoje patente.
Opet napominjemo da su rusi imali jedino monofazni kotao, a trofazni kotao je srpski
proizvod nastao u kompaniji “Ekoterm 2001”.
Pri kupovini kotla od neke druge kompanije zatražite dokaz o datumu pustanja u
promet , ali da ne bude falsifikovan vec originalan document (postoje falsifikovana
dokumenta).
Kompanija “Ekoterm 2001” je na pronalasku trofaznog kotla i pustanja u zvaničnu
prodaju radila intezivno 4 godine. Od 1999 do 2003 godine kada je i pušten u prodaju.
Monofazni kotao je bio uglavnom na tržištu rusije pre našeg trofaznog kotla oko 15
godina. Trofazni kotlovi kompanije “Ekoterm 2001” su potisnule monofazne kotlove i u
potpunosti poboljšala rad jonizujućih kotlova.
Nakon pronalaska Vulkana 3F u razvojnom centru kompanije “Ekoterm 2001” ubrzo
izlaze i kotlovi Vulkan 2F i Vulkan 9F kao i termo blokovi svih vrsta.
Trenutno kompanija radi na novim projektima i daljem usavršavanju proizvoda.
SVIM KOMPANIJAMA KOJE SU PRIJAVILE NA PATENT PO RAZNIM
ZEMLJAMA SVETA (UGLAVNOM EU) DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU
PATENTA DATIRA POSLE 2003 GODINE.
www.ekoterm2001.com
Download

VAŽNA INFORMACIJA KUPCIMA PAZITE SE